23 juli 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Vissen in de Vecht (13)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.437 keer gelezen.

OMMEN – Ongeveer op de plek van het plaatselijk strand staat één van de laatste beroeps(Vecht)vissers, de heer Kievit, zijn netten te inspecteren. Ze zijn er niet meer de Vechtvissers.

ON0807230002b--.jpgFoto: HKO
Er is een tijd geweest dat ook deze visser geen droog brood in de Vecht kon verdienen, zo slecht was de visstand.

Er is een tijd geweest, ook al was het toen rendabel, dat ook deze visser geen droog brood in de Vecht kon verdienen, zo slecht was de visstand. Met het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanbrengen van vistrappen is ook de visstand toegenomen. De visotter, hoe graag hij ook een vis lust, zal wel niet terugkomen. De Oprechte Ommer Courant van 2 januari 1915 vermeldt onder de plaats Vroomshoop; ‘Voor eenige dagen gelukte het den visscherjager Tuin alhier weer een vischotter te bemachtigen, een buitenkansje voor den man, daar de huid duur betaald wordt.’ De otters waren schijnbaar toen al zo zeldzaam dat het de krant haalde.

Een eindje vanaf het stadsstrand staat onze wulp die een sierlijke straal water de Vecht inspuit. Bij de voorgenomen plaatsing van de ‘Wulp’ als stadsfontein, hadden enkele hobbyvissers bezwaar aangetekend. Die waterstraal zou de vissen ernstig kunnen verontrusten, wat weer nadelig kon zijn voor de hengelaars. Het bezwaar is ongegrond verklaard en de Wulp heeft zich op een vaste plek aan de Vecht genesteld. Ondertussen zijn de bezwaren zelf opgedroogd en zitten er nu zo af en toe vissers bijna onder de Wulp te vissen. Omdat het vissen in openbare wateren alleen mocht en mag met de nodige vergunningen waren daar vroeger ook al richtlijnen voor.

In de Oprechte Ommer Courant uit 1932 lezen we: ‘Bij beschikking van den minister van Staat, minister van binnenlandsche zaken en landbouw, van 23 Februari 1932 is bepaald, dat het geoorloofd zal zijn in de Overijsselsche Vecht, behalve in de daarlangs gelegen inhammen, kreken, spranken en killen tot en met 22 April 1932 met drijfnetten te visschen gedurende den nacht, en voorts dat de gesloten tijd voor het visschen op blankvoorn, brasem, kolblei, ruisvoorn en winde, alsmede die voor de vischtuien met uitzondering van de fleur en den loop-of sleephengel, in de Overijsselsche Vecht, behalve in de daarlangs gelegen inhammen, kreken, spranken en killen, in 1932 zal ingaan op 23 April.’ Zo stond het toen in de krant, is dit voor de huidige vissers nog klare taal? Omdat uitgifte van de visakten in 1932 voor het eerst door de gemeenten gedaan worden vinden ze het billijk om leges te heffen. In de raad wordt gezegd dat de gemeente 50 procent van de kosten zal berekenen. Dit zal dan variëren van 25 cent tot 3,75 gulden, de geschatte opbrengst voor de gemeente is dan 40 gulden per jaar. Een van de raadsleden meent dat het wel moeilijk zal worden voor mensen die voor hun dagelijks brood vissen. De term opbrengst is een beetje vreemd als er maar 50 procent in rekening gebracht wordt, dan moeten die 40 gulden, de kosten per jaar zijn. Of verdienen ze toch aan de vissers? Gelukkig voor de vissers blijkt een maand later dat de gemeente achter het net vist wat de opbrengst betreft, ze mogen van Gedeputeerde Staten geen leges heffen over een akte!

Foto’s en nieuwtjes
De foto’s in deze rubriek komen uit het archief van de tienjarige Historische Kring Ommen. In samenhang met deze foto’s zullen we proberen ook een nieuwsfeit(je) te halen uit het grote krantenarchief van het honderdjarige Ommernieuws.

Bron: Ommer Nieuws – 23 juli 2008


Redactie OudOmmen: meer afleveringen uit “HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image