25 juni 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Reddingsboei in buitenbad (11)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.934 keer gelezen.

Op de foto het toen nog onverwarmde buitenbad dat Ommen als grote recreatiegemeente al vrij vroeg liet bouwen. Hiervoor werd gezwommen in de Vecht en de toenmalige VVV had hier dan ook voorzieningen voor getroffen.

ON08062501--.JPGIn de Oprechte Ommer Courant van 21 mei 1932 staat hoe het afliep met een ongeoefende zwemmer die het waagde te gaan zwemmen in de Vecht. Een buitenbad, zoals op deze foto, was er toen in Ommen nog niet.

In de krant van februari 1932 staat een verslag van de laatst gehouden VVV-vergadering. Er is op initiatief van de plaatselijke VVV een badhuisje geplaatst aan de Vecht, de meningen hierover zijn nogal verdeeld. Het badhuisje leverde namelijk vanaf de Zeeseroever geen fraai gezicht op. Voordat de stevige discussie losbarstte bracht de voorzitter dank aan den heer Postma die bestek en tekening maakte.

Eén van de eerste dingen waarover men viel was het ontbreken van deurtjes, het aanbrengen hiervan was dan ook een eerste vereiste. Omdat het huisje wegneembaar was, zou het ook verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld naar een terrein in Zeesse. Hiertegen bleken nogal wat bezwaren te bestaan, men vond de afstand te groot en het toezicht zeer gering omdat de omgeving daar zeer stil is. Ook werd in overweging gegeven om het huisje te draaien met de achterkant naar de Zeeserweg.

De heer Weijers meende dat een reddingsboei in de dichte nabijheid geplaatst moest worden. Die laatste opmerking kon wel van iemand zijn met een helderziende blik. In de Oprechte Ommer Courant van 21 mei staat namelijk het volgende bericht: “Woensdagavond waren twee bakkersknechten van de heer L.W. aan het zwemmen, de één was deze kunst meester, de andere niet. Wel wat erg gevaarlijk toch te gaan zwemmen in de Vegt. Op eens zag de goede zwemmer op ongeveer vijftig meter afstand de ander niet goed meer. Hij zwom er naar toe, greep hem bij de haren en bracht hem op het droge. Dr. Warnsinck bracht spoedig hulp. Misschien is dit een ernstige les geweest niet meer dergelijke waagstukjes te gaan uithalen. Voor de goede zwemmer toch zeker ook een les, niet geoefende zwemmers niet maar zoo mee te nemen naar een dergelijke plaats. Beter is het in de buurt van ’t badhuisje te blijven, waar minder kans is, dat een ongeluk onopgemerkt blijft.”

Een week later stond deze aanvulling en rectificatie in de Oprechte: “Ter aanvulling van het in ons vorig nummer voorkomend bericht over de bakkersknechts, die een zwemtochtje wilden maken, nog ’t volgende: de twee vrienden waren het samen niet eens, waar zij zouden gaan zwemmen. De niet geoefende zwemmer wilde verderop in de Vegt, terwijl de geoefende juist bij het badhuisje wilde blijven. Maar no 1 zei heel parmantig dan alleen te zullen gaan. De ander durfde dit niet risceeren en ging aldus mee. Ze gingen samen te water, totdat de laatste de eerste zag verdwijnen. Vlug er naar toe zwemmen, de ander bij de haren grijpen en op het droge gebracht, was het werk van een oogenblik. De ander was echter reeds bewusteloos en daar er niemand aanwezig was, begon de vriend kunstmatige ademhaling toe te passen. En ’t mocht na veel moeite gelukken de levensgeesten weer op te wekken, juist toen eenige belangstellenden naderden, waaronder Dr. Warnsinck, wiens hulp niet meer noodig was. De geredde zal zeker met dankbaarheid jegens de moedige redder vervuld zijn en hem zeker eens een aangename verassing bereiden, welke dubbel en dwars verdiend is.” Tot zover de Oprechte Ommer Courant. Hangt er in de directe nabijheid van ons huidige stadsstrand ook een reddingsboei?

Foto’s en nieuwtjes
De foto’s in deze rubriek komen uit het archief van de tienjarige Historische Kring Ommen. In samenhang met deze foto’s zullen we proberen ook een nieuwsfeit(je) te halen uit het grote krantenarchief van het honderdjarige Ommernieuws.

Bron: Ommer Nieuws – 25 juni 2008


Meer afleveringen uit: “HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image