15 oktober 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Een huusie met een ton (14)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.623 keer gelezen.

OMMEN – Op deze foto is het restant van de sloop van enkele huizen aan de Bouwstraat te zien. Zo werd ruimte gemaakt voor de nieuw te bouwen gereformeerde kerk.

DB003-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
Door het slopen van enkele huizen aan de Bouwstraat werd ruimte gemaakt voor de nieuw te bouwen gereformeerde kerk. De oude kerk, op de foto nog fier rechtop, ging ook tegen de vlakte.

De oude kerk, hier op de foto nog fier rechtop, viel ook ten prooi aan de slopershamer. De daarop volgende bouwactiviteit was toen voor Ommer begrippen een heel grote en ingrijpende. Wat minstens net zo ingrijpend was in het Ommer leven kwam in 1932 iets langzamer en minder duidelijk zichtbaar van de grond. In dit geval moeten we ook meer spreken van in de grond. Langs de Hammerweg was men namelijk begonnen met het aanleggen van buizen voor een drinkwaterleidingnet. De pomp op dezelfde foto nog zo duidelijk op de voorgrond aanwezig, zou vanaf nu langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen.

De gemeenteraad was in een eerdere vergadering akkoord gegaan met de aanleg van een waterleidingnet in Ommen. In de vergadering van mei komt men weer op allerlei manieren met deze nieuwe voorziening in aanraking. Er zaten meer haken en ogen aan dit eerder genomen besluit dan men verwacht had. Zo werd er in veel gemeentes fel geageerd tegen de hoge tarieven. Vooral tegen het verplichte extra tarief wat gehanteerd werd als men vee had. Per koe of paard werd een bedrag van 1,50 per jaar gerekend. Dit verplichte vee-tarief zorgde voor heel wat opschudding in Overijssel. Ons gemeentebestuur kreeg van verschillende andere gemeentebesturen/plaatsen verzoeken tot een adhesiebetuigingen tegen het verplichte bedrag per stuks vee. Ook het waterleidingbedrijf liet zich horen in de vergadering en vond dat het heel billijk as het vee voor de aansluitkosten mee te tellen. Zij vonden dat de huurwaarde van landbouwerswoningen vaak veel lager was dan van vergelijkbare burgerwoningen. De tarieven waren namelijk gebaseerd op de huurwaarde van een huis: hoe hoger de huurwaarde, hoe hoger het tarief voor het water. De tarieven begonnen met 50 cent en liepen op tot maximaal 5 gulden per maand voor het gebruik van leidingwater.

Ook het hebben van een watercloset, een wc, was niet goedkoop. Dit kostte 2,50 per jaar extra. Als je dan bedenkt dat in die tijd 4 pond bruine bonen bij de plaatselijke Albert Heijn 25 cent kostte en 3 vliegenvangers 10 cent, dan kon je voor dat geld ook al een hele tijd naar het ouderwetse huusie! Alle gekheid op een stokje. In dezelfde vergadering van de gemeenteraad waar tegen het hoge watertarief nogal wat raadsleden in het geweer komen wordt ook de werkverschaffing ter sprake gebracht. De hier genoemde uurlonen van 21,2 cent die de mensen kunnen verdienen in de werkverschaffing is te weinig om van te leven. Dus hebben ze er vaak een geit of koe bij in het schamele landarbeidershuisje. Daar tikt 1,50 natuurlijk hard aan. In diezelfde vergadering moet de burgemeester een wijziging in de bouwverordening ter sprake brengen, maar hij doet dit niet graag. In de bouwverordening moet komen te staan dat bij elke nieuwe woning een aansluiting op het waterleidingnet verplicht is.

Stel je eens voor, verplicht een wateraansluiting te moeten hebben in een nieuw huis! De gemeentebestuurders voelen zich op het verkeerde been gezet door de voorlichting die ze gekregen hebben van het waterleidingbedrijf. Sommigen raadsleden spreken van bedrog, de burgemeester noemt het onvolledige toelichting. Ze zijn het er allemaal over eens dat de prijspolitiek van het waterleidingbedrijf niet juist is. Ook willen een aantal raadsleden helemaal geen waterleiding meer, deze is als het ware opgedrongen. Terwijl er toch op de meeste plaatsen in Ommen voldoende en goed drinkwater beschikbaar is: uit put en pomp. Ondanks alle strubbelingen in de raad vraagt het Plaatselijk Belang van Beerzerveld in juli van hetzelfde jaar om aansluiting op het waterleidingnet. Zien zij wel een voordeel, of hebben zij geen goed drinkwater tot hun beschikking?

Ook in juli 1932 wordt het pompstation van het waterleidingbedrijf al gedeeltelijk in bedrijf gesteld. De watertoren op de Lichtmis wordt vanaf Witharen voorzien van helder schoon drinkwater. Er zijn op dat moment al 200 aansluitingen waar mensen heel gemakkelijk, door een simpele draai aan de kraan, de beschikking hebben over dit heldere, schone, maar vooral ook veilige water. Dat het kan verkeren tussen waterleidingbedrijf en gemeente lezen we in de krant van 1953. Er wordt in de raad van Ommen geklaagd dat er geen enkele stimulans uitgaat van het waterleidingbedrijf om meer aansluitingen te verwezenlijken zodat alle mensen van goed water kunnen profiteren. En het kan nog verder verkeren: nu in 2008 iedereen is aangesloten op het goede en veilige water vinden we dit water zonder status schijnbaar niet meer zo drinkbaar. We betalen namelijk graag heel veel voor drinkwater uit plastic flesjes waar bovenop ook nog verwijderingsbijdrage geheven wordt!

Foto’s en nieuwtjes
De foto’s in deze rubriek komen uit het archief van de tienjarige Historische Kring Ommen. In samenhang met deze foto’s zullen we proberen ook een nieuwsfeit(je) te halen uit het grote krantenarchief van het honderdjarige Ommer Nieuws.

Bron: Ommer Nieuws – 15 oktober 2008

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image