1 januari 1966

Wetenswaardigheden uit het archief: Landgoed Het Laar

Categorie: Baron van Pallandt.    9.100 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.
 afb. OudOmmen.nl
Huize ‘t Laar omstreeks 1900

Welke wetenswaardigheden zijn er over Huize ‘t Laar bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 31-10-1932
  Op 31-10-1932 koopt de gem. Ommen ten overstaan van notaris M. Meppelink te Zwolle van Ph.D. Baron van Pallandt van Eerde te Ommen het landgoed het Laar.
 • 4-11-1938
  In de vergadering bos-cie 4-11-1938 deelt burg. mee dat Staatsbosbeheer goedkeuring heeft verleend aan het plan de oude vijver achter het huis Het Laar uit te baggeren.
 • 1952
   Foto: OudOmmen.nl
  De “Levie-bank” tegenover de Koesteeg in Het Laar.

  In 1952 wordt door de plaatselijke V.V.V.een stenen bank geplaatst ter nagedachtenis van de in de oorlog omgekomen voorzitter Levie. “De Levie-bank” staat tegenover de Koesteeg in Het Laar.

  Zie ook artikel “Gebeurtenis(sen) op 3 juli 1952
  Het landgoed “Het Laar” ligt in de onmiddelijke nabijheid van het station en aan weerszijden van de grintweg van Ommen-Zwolle tussen de rivieren de Vecht en de Regge, bestaande in Herenhuis met dépendance, koetshuis, tuinmanswoning en landhuisje “de Lariks”, terrein van vermaak, grachten en waterpartijen, geboomte, enz. Bospercelen, grasland, boerderijtje “de Heikamp” nabij het station, sparren bos, dennenbos, herenhuis “Het Laar” met dépendance, garage schuurtje, tuinmanswoning, landhuisje “de Lariks”, broeikas, prieel, moestuin, vruchtbomen, waterpartijen, opgaand hout, wandel-wegen en oprijlaan groot 9.39.20 ha. Achter op het landgoed, niet ver van de kunstweg Ommen-Vilsteren-Dalfsen. Staat de zgn. “dikke Den” een zeer zware Pinus Silvestris. In het midden van het landgoed de zgn. Reggemars, een laag broek-land.

 • 1960 / 1963
  In 1960 werden nog enkele percelen van de heer G.W. Lammers te Rotterdam ter afronding van het landgoed aangekocht, terwijl in 1963 wederom enige percelen werden aangekocht van Jhr. E.A.S.Storm van ’s Gravensande.
 • 1966
  Idem in 1966 van G.W. Blikman.
 • 1960
  In 1960 wordt ƒ 16.800,— beschikbaar gesteld om de weg lopend voor het landgoed van Stationweg – weg Ommen-Vilsteren te verbeteren.
 • 1961
  In 1961 wordt de zgn. “dikke den” in het Laar gekapt i.v.m. afsterving een drietal stamschrijven van deze den worden aan Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld.
 • 1941 / 1964
  Zowel in 1941 als in 1964 zijn enkele zwanen voor het landgoed aangekocht.
 • 1966
  In 1966 deelt de commissie openluchttheater Het Laar aan de gemeente mede geen mogelijkheden meer te zien tot voortzetting van haar werk als gevolg van de minder gunstige weersomstandigheden gedurende de laatste zomers, welke het organiseren van uitvoeringen in de openlucht onmogelijk hebben gemaakt. Sedertdien is het openluchttheater in gebruik bij de V.V.V. Ommen, waarbij alle kosten voor rekening van de V.V.V. komen, terwijl de netto-baten op basis van fifty-fifty worden verdeeld tussen de V.V.V. en de gem. Ommen.

1 Reactie »

• • •

1 reactie »