2 december 2006

Geslacht Ten Oever vindt oorsprong in Stegeren

Categorie: Bekende personen.    12.339 keer gelezen.

De voorvaderen van Arend ten Oever hebben zeshonderd jaar geleden (1400-1650) in Stegeren gewoond. Nog steeds leeft de naam Ten Oever voort als ’n Oeverdinck, een oude boerderij aan de boorden van de Vecht.

De verre voorfamilie van burgemeester Arend ten Oever komt uit de Ommer buurtschap Stegeren. In de oudste bisschoppelijke schattingslijst komt de naam Lambert ten Oever voor met als woonplaats Stegeren (1410), toen deel uitmakend van het kerspel Ommen.

Om te weten welke rol de Ten Oevers in de boerengemeenschap Stegeren hebben vervuld heeft HKO-voorzitter Berend Jan Warmelink het Markeboek van Stegeren geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de naam Ten Oever nogal eens voorkomt. De Marke Stegeren kende in die tijd tien boerenhoeve’s. Eén daarvan was ’n Oeverdinck, de hoeve waar de Ten Oevers woonden.
De naam Ten Oever komt regelmatig voor in de figuur of persoon van Markerichter, Schout of Schepenen. Stamboomonderzoek heeft uitgewezen dat het een heel oud geslacht is.

Uit het Markeboek blijkt ook dat men zich aan veel regels en afspraken te houden had. Wie zich daar niet aan hield moest boete betalen. Soms met muntstukken, maar ook vaak met een kruik jenever of een vat Haarlemmer bier. Dit werd dat tijdens de Markevergadering genuttigd. Maar het meest boeiend is dat de Marke Stegeren op de eerste donderdag na Pinksteren vergaderde ‘des morgens bij zonsopgang’.

De schippers op de Vecht zochten vroeger graag een herberg voor de nacht. Langs de gehele Vecht waren deze te vinden. Veel boeren verdienden er zo een zakcentje bij. ‘De Goede Vrouw’ in Beerze was zo’n herberg, waar alleen de naam nog voortleeft. Ook de schippersherberg vlak naast Den Oeverdinck in Stegeren bood schippers wat drinken, een eenvoudige maaltijd en slapen in de bedstee. De schippersherberg staat er nog in volle glorie. Het geslacht Ten Oever stamt dus uit het naastgelegen ’n Oeverdinck, die ook aan de oever van de Vecht is gelegen. Het erfgoed ten Oever was oorspronkelijk een onderdeel van het Stichtse leenbezit van het geslacht Van Stegeren. Het geslacht Ten Oever bezat veel grond in meerdere buurtschapen en bracht bovendien bekwame jachtlieden voort.

Dankzij een verre voorouder die een voortreffelijke jager was geweest die ‘een hert, haese en noch een stuck wilt’ met één schot omlegde, wordt het familiewapen van de Ten Oever’s sindsdien gesierd met maar liefst negen ogen. Dit wapen werd de schutter geschonken door de edelen van Van Twickelo en Van Ruitenberg. Eerstgenoemde bewoonde destijds kasteel Eerde.

tekst en foto’s: Harry Woertink

Het schippershuis aan de Stegerdijk pal achter ’n Oeverdinck. Deze boerderij wordt thans bewoond door de familie Anton Dunnewind en voorheen door de familie Veldman.

Het achterhuis van ’n Oeverdinck

Het voorhuis van ’n Oeverdinck

Bron: HKO97.nl


Aanvulling webredactie OudOmmen:


Boerderij ’n Oeverdinck zoals het er jaren geleden uit zag

9 Reacties »

• • •

9 reacties »