26 maart 1960

Gebeurtenis(sen) op 26 maart 1960

Categorie: Archief Jan Lucas, Gebeurtenissen.    130 keer gelezen.

  • Ligt er werkelijk goud bij de laarbrug? Marine–kikvoorsmannen stellen onderzoek in.
    Nog enkele dagen en dan zal men eindelijk weten of er, zoals het verhaal wil, in de Vecht nabij de Laarbrug, een schuit met goud op de bodem rust. Volgens de overlevering toch, moet tijdens de belegering der Munsterse troepen in 1672 op genoemde plaats een schuit met Spaanse dukaten tot zinken zijn gebracht. In verband met de jaarlijkse begrotingskosten kwam de ijverige afd. Militaire zaken ten gemeentehuize op de gedachte deze zaak eens te onderzoeken. Een wichelroedeloper heeft dezer dagen vastgesteld dat ter plaatse op een diepte van ± 15 meter edelmetaal moet liggen. Deze hoopgevende mededeling gaf de doorslag. Er werd contact opgenomen met de Marine en deze bleek bereid twee kikvosmannen naar Ommen te zenden. Toevallig valt dit bezoek samen met het ambtsjubileum van secretaris Stoeten a.s. vrijdag. Aangezien het gemeentebestuur uiteraard bij het onderzoek aanwezig wil zijn als direkt belanghebbende, zal dit eerst na de receptie aanvangen, dus ongeveer half vijf. Op dat tijdstip vertrekken de marine mannen met hun gasten van de Vechtbrug in een speciaal voertuig. Mocht er inderdaad een schat liggen dan krijgt het gemeentebestuur hiervan 40 %. Hiervan zou men niet alleen de molen op de Oordt kunnen restaureren, maar bovendien kan men hogere subsidies uitkeren aan de muziek- en zangvereningen. Er werd evenwel niets gevonden.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map13-008+033 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image