13 februari 1951

Gebeurtenis(sen) op 20 februari 1951

Categorie: Archief Jan Lucas.    1.256 keer gelezen.

  • Vergadering ingelanden Rotbrink e.o.
    Onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen kwamen de grondeigenaren van Rotbrink e.o. in vergadering bijeen. Na een roerige discussie werd besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Namens de gemeente zullen hierbij twee arbeiders gedurende 14 dagen behulpzaam zijn. Over pachtgeld zal met de huurders contact worden opgenomen. De kas bleek een batig saldo van f 425,- te hebben.
  • Plannen voor bouw grasdrogerij.
    Eiwitrijk krachtvoer is schaars en duur, daarom is het niet verwonderlijk dat er besprekingen gaande zijn over de bouw van een grasdrogerij, hoewel de bouwkosten zeer hoog zijn. Tot nu toe is er nog maar een methode om gras in geconcentreerde vorm te bewaren, nl. door middel van kunstmatig drogen. Gedacht wordt aan een droger met een capaciteit van 500 ton per jaar te bouwen. De totale kosten worden geraamd op f 120 000,-. Van regeringswege wordt een derde van dit bedrag als renteloos voorschot gegeven, wat na 10 jaar omgezet kan worden in subsidie als de hoeveelheid en kwaliteit van het gedroogde product goed zijn. De deelnemers moeten eveneens een derde in aandelen bijdragen en het resterende derde deel kan eventueel worden geleend. Voor dit laatste bedrag wil het rijk voor 50% borg zijn. Bij een doelmatige exploitatie worden de kosten geraamd op 11 à 12 ct per kg gedroogd gras, van huis gehaald en gebracht.

Bron: OudOmmen – uit het archief van Jan Lucas – Map14-042-043 # Vertaling: Arie van Tongeren

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image