12 mei 2014

De oude school aan het Vrijthof

Categorie: Gebouwen.    3.706 keer gelezen.

OMMEN – Soms hoor je het nog wel eens iemand zeggen: ‘Stond die oude school daar nog maar’. We hebben het over de ‘Gemeenteschool’, zoals die heeft gestaan aan het Vrijthof in Ommen.

 De openbare lagere school in het begin van de 20e eeuw.
Foto: Historische Kring Ommen

Foto’s van vroeger tonen een mooi schoolgebouw met schoolpleintje. De openbare school aan het Vrijthof werd gebouwd in 1847 als twee-klassige school, met als officiële openingsdatum 6 november 1847. De school kreeg toen de naam: ‘De Bijenkorf’. Hoofd van de school was Gerrit Jan van der Heide, die tevens koster en voorzanger in de kerk was. Hij wordt in 1866 opgevolgd door Gerrit Johannes Podt. De school bleek te klein. Na afbraak van het oude gebouw werd in 1883 een nieuwe school met 6 lokalen, een binnenplaats en overdekte speelruimte in gebruik genomen. Boven de entree van de school was een plaat gemetseld met daarop vermeld: ‘Gemeenteschool anno october 1883’. Na Podt wordt in 1896 L. van Strik hoofd aan de gemeenteschool om in 1904 opgevolgd te worden door C.Ennes. In 1915 werd de school geleid door C.E.J.H.Delvaux en een jaar later door D.Oppedijk.

ULO
In 1922, Oppedijk was toen zes jaar aan de school verbonden, besloot het gemeentebestuur tot een belangrijke verbetering van het onderwijs in Ommen. De school op het Vrijthof werd uitgebreid met een school voor ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs). Oppedijk werd het hoofd van de lagere- en tevens ULO. In 1935 kwam er weer een verbetering. De school werd geheel verbouwd en er kwam een schoolplein. Dit laatst was mogelijk door de aankoop van drie aangrenzende panden die hiervoor gesloopt werden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) verlieten de Joodse kinderen de school en keerden nimmer terug. In 1944 ging Oppedijk met pensioen. Tot zijn opvolger werd benoemd A.B. van der Meulen. In dat zelfde jaar werd de school ingericht voor duizenden doortrekkende vluchtelingen uit Limburg en Gelderland. De lessen van de ULO leerlingen werden toen verplaatst naar onder anderen het oude postkantoor aan de Kruisstraat, café Het Zwarte Paard en de oude pastorie van de Gereformeerd kerk.

 In 1954 werd de school uitgebreid met een bovenverdieping.
Foto: Historische Kring Ommen

In 1946 werd het GEB-gebouw in gebruik genomen voor lessen van de tweede klas van de ULO. In de jaren vijftig werd tevens een lokaal in gebruik genomen van de voormalige ‘Bewaarschool’ achter de Hervormde kerk. Uiteindelijk komt voorlopig een einde aan het zwervend bestaan door het betrekken van het schoolgebouw aan de Koesteeg (Edith-huis). Een grote uitbreiding onderging de school in 1954. Toen kwam er een gehele nieuwe bovenverdieping bij op de bestaande bouw. Een jaar later, in 1955, werd de school afgesplitst van de ULO. A.V. van der Meulen werd hoofd van de ULO en de heer J.W.Siebrands werd hoofd van de lagere school. Op 1 januari 1960 vertrok Siebrands en werd opgevolgd door de heer E.J.Mantingh, die op zijn beurt in 1964 werd opgevolgd door de heer L.F.Wouters.

Laarakkers
In de zestiger jaren was de huisvesting een groot probleem. Een aantal klassen zat in de school op het Vrijthof; andere klassen waren ondergebracht in een noodgebouw aan de Jan Houtmanstraat/hoek Lodderholt. In 1964 besloot de gemeenteraad dat er een nieuw schoolgebouw zou komen aan de Nering Bögelstraat. Deze school werd geopend onder de naam ‘Laarakkers’. De heer Wouters werd opgevolgd door de heer Starkenburg en deze na een aantal jaren door de heer F. van der Meulen. De naamsverandering van de ‘Laarakkers’-school naar die van de ‘Openbare Basisschool Edith-Laarakkers’ is ontstaan in 1985. In dit jaar zijn de kleuterscholen geïntegreerd in de lagere scholen. De Edith-kleuterschool, oorspronkelijk gehuisvest in het ‘Edith-Huis’ – dat Philip Dirk Baron van Pallandt had laten bouwen aan de Koesteeg en al was overgeplaatst naar een nieuw schoolgebouw aan de Nering Bögelstraat – is toen samengegaan met de ‘Laarakkers’. Het gebouw van de kleuterschool aan de Nering Bögelstraat is verkocht en in gebruik genomen als dierenartsenpraktijk. Later is de openbare basschool verplaatst naar Ommen-Oost en verder gegaan onder een nieuwe naam: ‘Palet’. In de wijk De Dante was toen al een openbare bassischool geopend met de naam ‘De Dennenkamp’school met als schoolhoofd Jan Brouwer.

 1994, het einde van de Openbare School
Foto: Driekus Ardesch

Prinses Beatrix-Mavo
De ULO, die inmiddels in naam was veranderd naar MAVO haalde na het vertrek van A.B. van der Meulen de heer P.H. van der Berg als directeur binnen. In 1976 werd deze opgevolgd door de heer De Jong, daarna kwam de heer Bartels. Door toenemend ruimtegebrek werd in 1980 het Vrijthof verlaten en nam de school haar intrek in de voormalige huishoudschool aan de Julianastraat en werd het de ‘Prinses Beatrix-Mavo’. De officiële opening was op 9 december 1981. Directeur Bartels werd opgevolgd door Kooi. In de perioden, die lagen tussen vertrek van de ene directeur en de komst van een nieuwe werd de functie waargenomen door Siem van Eeten, bijgestaan door Emmie Oudejans. De laatste directeur van de MAVO was de heer Kanits. Het ministerie van Onderwijs besloot dat de school er mee moest stoppen. Op 1 augustus 1991 werd de gemeentelijke Mavo aan de Julianastraat uiteindelijk gesloten. Het oude schoolgebouw aan het Vrijthof is nadien nog jaren in gebruik geweest, onder anderen als cultureel centrum voordat het in 1994 werd afgebroken om plaats te maken voor de bouw van winkels en appartementen.Een schoolfoto van de leerlingen in 1936
Foto: Harry Woertink

Bron: Harry Woertink – 12 mei 2014

2 Reacties »

• • •

2 reacties »