микрозаймы

6 februari 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Crescendo bouwt graag een feestje (2)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.730 keer gelezen.

Op deze foto uit het boek dat de Historische Kring Ommen eind 2007 heeft uitgegeven staan vier stoere muziekkorpsen. De eerste in het défilé is onze jubilerende vereniging ‘Crescendo’ die is opgericht op 1 februari 1908.

08020601ON--.jpg foto hko
Wie weet waarom en ter gelegenheid waarvan Crescendo dit défilé opende?

Het gehele jaar 2008 zullen ze dit op grootse wijze vieren en gedenken dat ze als honderdjarige Ommer muziekvereniging nog steeds de juiste toon weten aan te slaan.

De bijzonder scherpe foto zou rond 1920 gemaakt zijn. Dat zou goed kunnen want op de markt heeft een Wilhelminaboom gestaan. Deze stond bij de stads-pomp midden op de markt in een perkje. De Wilhelminaboom is geplant als blijvende groene herinnering aan het 25-jarig regeringsjubileum van de toenmalige koningin. Omdat er op de foto nog geen boom staat in het perkje, ga ik er van uit dat deze foto genomen is voor het jaar 1923. Waarom en ter gelegenheid waarvan, Crescendo dit défilé opende, en wie de andere deelnemende korpsen waren, is ons (nog) niet bekend, maar misschien weet u het? Graag een reactie naar de HKO. Dat de nu honderdjarige muziekvereniging Crescendo graag een feestje bouwt is bekend en dat ze dat kunnen was jaren geleden al te lezen. In de ‘Oprechte Ommer Courant’ van 3 september 1932 lezen we namelijk: ‘Op Koninginnedag was door de bewoners van de markt de aldaar geplaatste Wilhelminaboom wederom op waardige wijze versierd. Toen des avonds de verlichting brandde en ‘Crescendo’ met muziek door de straten trok bleek het alras, dat erbij de Ommenaren nog veel liefde voor het Oranjehuis leeft, welke niet door de besluiten der Oranjecommissie om geen feest te vieren kan worden weggenomen.

Toen de muziek op het marktplein was teruggekomen, werd onder leiding van de commissie een stoelendans georganiseerd, welke bij de jeugd zeer in de smaak viel. De pret bereikte haar hoogtepunt, toen tot slot een stoelendans voor personen boven de 40 jaar werd gehouden.Voor een en ander bestond groote belangstelling en na afloop trokken allen met Crescendo en de marktcommissie voorop nogmaals door de stad, waarna op het marktplein de stoet werd ontbonden. Uit het gebeurde bleek wel, dat het niet altijd met de mening der ingezetenen strookt, wanneer men besluit geen feest te houden. De menschen willen toch wel eens uiting geven van hun gevoelens voor het Oranjehuis en waar Ommen op waardige en eensgezinde wijze feest kan vieren, is er ons inziens ook niets op tegen. Wij willen hopen, dat men het volgende jaar aan de actieve bewoners van de markt en de ijverige leden van Crescendo een voorbeeld neemt.’ Tot zover de krant uit 1932. Ook na honderd jaar is er weinig veranderd, de markt met haar bewoners natuurlijk wel, maar van de leden van Crescendo kan je nog steeds hetzelfde zeggen als toen, aangevuld met ‘van harte gefeliciteerd!’

Het Ommer Nieuws bestaat dit jaar honderd jaar.
Reden voor de redactie om samen met de Historische Kring Ommen (HKO) het verleden in te duiken. Eén keer in de twee weken verzorgt de Historische Kring een halve pagina in het Ommer Nieuws. De HKO heeft een enorme collectie foto’s in haar bezit en een selectie daarvan vindt u in het Ommer Nieuws. Onlangs bracht de HKO een fotoboek uit waar eveneens een selectie is gemaakt van foto’s van Ommen in de afgelopen honderd jaar.

Bron: Ommer Nieuws – 6 februari 2008

Reageren »

• • •

Geen reacties »

Nog geen reacties.

Voeg een reactie toe

*
Voer het hiernaast afgebeelde woord in. Klik op de afbeelding om het woord af te luisteren.
Anti-spam image