4 januari 2011

Wetenswaardigheden uit het archief: Kamp Laarbrug

Categorie: Wetenswaardigheden.    6.730 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

Welke wetenswaardigheden zijn er over Kamp Laarbrug bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:
Lees meer »

4 Reacties »

19 december 2008

Wetenswaardigheden uit het archief: Natuurhistorisch Diorama

Categorie: Wetenswaardigheden.    3.419 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

In dit gebouwtje aan de Koesteeg was in de jaren 60 het Natuurhistorisch Diorama ondergebracht
Afb.: OudOmmen

In het houten padvindershuisje aan de Koesteeg (nr. 5) was in de jaren 60 een “Natuur Historisch Diorama” ondergebracht. Op 16 mei 1962 was de officiële opening en op 13 maart 1965 is het Diorama wegens niet lonende exploitatie weer opgeheven.

Welke wetenswaardigheden zijn er over bekend ? Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 04-11-1961
  In het gebouw aan de Koesteeg zal een Natuurhistorisch Diorama worden ingericht. Dit is mogelijk geworden door de medewerking van het Gemeentebestuur en Baron Ph.D. van Pallandt. De vervaardiging van het Diorama is opgedragen aan de kunstschilder H.L. Wiertz. De geestelijke vader van dit plan is de heer P. Hindriks. Het gebouw aan de Koesteeg is eigendom van de Edithstichting; zij beschikt over een ruimte waarin tijdelijk een ULO-klas is ondergebracht en komt waarschijnlijk begin volgend jaar vrij.
 • Lees meer »

1 Reactie »

10 september 2008

Wetenswaardigheden uit het archief: Houtskoolbranders

Categorie: Wetenswaardigheden.    4.491 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

195705_Lemelerberg-Houtskoolbrandenb2vw--.jpgafb. OudOmmen
1956 – Houtskoolbranden aan de voet van de Lemelerberg

Grote stapels blokken hout, afgedekt met een soort plaggen, die vervolgens in brand werden gestoken met als doel om houtskool te produceren worden ook wel meilers genoemd. Deze techniek om houtskool te bereiden is al heel oud, zo zijn er in 2002 in de buurt van Zutphen resten van honderden meilerkuilen gevonden uit de 9e eeuw.

Welke wetenswaardigheden zijn hierover bekend uit de gemeente Ommen ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 1947
  Houtskoolbranden op de Lemelerberg
  Linker foto: Links Arie Aitink, tweede van rechts Lammert de Graaf en geheel rechts Ap v.d. Hoek
  1947_Lemelerberg-houtskoolbranden01bw--.jpg    1947_Lemelerberg-houtskoolbranden02bw--.jpg
  Foto’s: OudOmmen – ontvangen van de fam. G. Jansen Lemelerveld
 • Lees meer »

Reageren »

12 december 2007

Wetenswaardigheden uit het archief: De "Darde Klokke"

Categorie: Wetenswaardigheden.    3.134 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.

afb. OudOmmen.nl
Ommenaren speuren naar de “Darde Klokke” met hulp van wiggelroedeloper Hulsegge.

Volgens overlevering moet er een “Darde Klokke” zijn geweest die in 1672 door Munsterse troepen werd gestolen. Bij de aftocht bleek deze klok slecht te vervoeren, zodat deze in een oude Vechtarm werd gedeponeerd.

Welke wetenswaardigheden zijn er over bekend ?
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • 01-04-1954
  Maandag ging als een lopend vuurtje het gerucht door Ommen, dat de befaamde “darde klokke” was gevonden, de klok die in 1672 door de Munsterse troepen gestolen zou zijn. Deze krijgslieden zagen in deze klok kennelijk een aardig souvenir. Maar het vervoeren bleek nogal moeilijkheden op te leveren, derhalve men haar in een oude Vechtarm, de z.g. Burggraven, deponeerde.
  De Gemienschop Oll ‘Ommer, die zich ten doel stelt dergelijke overleveringen te onderzoeken, wilde nu het fijne van de zaak wel eens weten en stelde zich in verbinding met de bekende wichelroede loper Hulsegge. Zonder dat men deze van de vermoedelijke vindplaats op de hoogte had gesteld, wees hij de bewuste plaats aan, waar de klok volgens zijn bewering op 12 m diepte moet liggen. De Gemienschop zal thans pogingen in het werk stellen de klok op te graven.
 • 08-04-1954
  Op verzoek van de Gemienschop “Oll ‘Ommer” zal de firma Dijks en Steen donderdag a.s. op de door de wichelroedeloper aangewezen plek gaan pulsen. De puls is een werktuig in gebruik bij het maken van boorgaten in de bodem. Hiermede kan men tevens constateren of inderdaad het brons op deze diepte zit. Lees meer »

Reageren »

24 september 2007

Wetenswaardigheden uit het archief: De 'Muziektent' op de Markt

Categorie: Wetenswaardigheden.    2.910 keer gelezen.

“Wetenswaardigheden uit het archief” is een artikelreeks van OudOmmen waarbij steeds één actueel onderwerp wordt belicht aan de hand van een opsomming van historische informatie uit het archief van Jan Lucas. Het is een dynamisch artikel, het zal steeds worden bijgewerkt als er nieuwe historische informatie wordt verkregen.
1954_Marktv--.jpg afb. OudOmmen.nl
De muziektent in 1954, vlak bij het Kantongerecht

Met de herinrichting van het centrum van Ommen (Centrumvisie) komt ook het voortbestaan van de Muziekkoepel aan de orde.

Hoe oud is de muziekkoepel eigenlijk en welke wetenswaardigheden zijn er over bekend ?.
Wij hebben de volgende informatie (cursief = letterlijk) uit het verleden opgegraven:

 • eind jaren 20
  Aan het eind van de jaren 20 stond er al een ‘muziektent’ op de Markt getuige deze ansichtkaart van “Postkantoor en muziektent“.
 • 23-02-1950
  In juli 1949 werd door de plaatselijke muziek- en zangverenigingen tot de gemeenteraad het verzoek gericht om over te gaan tot de bouw van een vaste tent in de kom. Het verzoek ging vergezeld van een geldbedrag groot f 3150,- dat door de burgerij voor dit doel is geofferd. B en W stellen de raad voor f 3500,- op de begroting te plaatsen en tot bouw over te gaan, omdat zij een dergelijke tent van culturele betekenis achten. Als plaats had men zich gedacht het terrein terzijde van het belastingkantoor.
 • 20-02-1951
  De bouw van de muziektent wordt aanbesteed. Lees meer »

1 Reactie »