15 oktober 2009

Henk Soer neemt na ruim 12,5 jaar afscheid als museumbeheerder

Categorie: Jubilea.    2.350 keer gelezen.

Ommen – Wie streekmuseum Ommen zegt, denkt al snel aan Henk Soer. Als beheerder is het museum zijn geesteskindje geworden en kan het maar moeilijk loslaten. Toch is het deze week zover dat de 64-jarige Soer door zijn naderende pensionering afscheid neemt als museumbeheerder om na ruim 12,5 jaar de sleutel aan de nieuwe beheerder Anjo de Jager te overhandigen.

Soer-en-streekmuseum-009b(1000)ws.jpgFoto: Harry Woertink
De gaande en komende man, Henk Soer (l) en Anjo de Jager (r)

“Vanaf het eerste moment heb ik geprobeerd van het museum geen stoffig geheel te maken, maar een levend museum. Een museum waar de bezoeker op prettige wijze kennis kan maken met de historie van Ommen en omgeving. Met veel nevenactiviteiten stegen ook de bezoekersaantallen. Vooral bekend zijn onze Sallandse zomermarkten en de thema-exposities”, zo blikt Soer terug.

Ook kan Soer terug kijken op vele aansprekende evenementen die door het museum werden georganiseerd. Vooral de grote bloemententoonstellingen samen met Groei en Bloei en de Bijenvereniging waren hoogtepunten. Daarnaast denkt Soer ook met volle tevredenheid terug aan het museumbezoek door Koningin Beatrix in 1998.

“Het is gewoon heel belangrijk dat Ommen als toeristische gemeente de historie aan de toeristen maar ook aan de eigen bevolking kan laten zien. Vooral ook als slechtweer accommodatie is dit museum een must voor Ommen. Wel vind ik het jammer dat de gemeente dat niet laat blijken in hun opstelling richting het streekmuseum”, aldus Soer, wijzend op de uitbreidingsplannen die onlangs op de lange baan zijn geschoven.    Lees meer »

Reageren »

17 juli 2009

Koetsiersvereniging "In 't Gareel" 30 jaar actief

Categorie: Jubilea.    8.032 keer gelezen.

Koetsiersvereniging In ’t Gareel in Ommen viert dit jaar haar dertig jarig bestaan. Liefhebbers van het aangespannen rijden kwamen in de zomer van 1979 bij elkaar om een voor Ommen nieuwe paardensport vereniging op te richten met als doel de mensport te beoefenen en te promoten.

In t Gareel(1600).jpgFoto: Harry Woertink
Het bestuur van In ’t Gareel, vlnr: Sigrid Kremer (secretaris), Rubert Gerritsen (penningmeester), Gert Piening, jubilaris Georgius Schwieters, Gerrit Beniers (voorzitter) en Jan Kerkdijk.

“Er was in Ommen behoefte om in verenigingsverband menwedstrijden te organiseren. Dat kon toen nog niet. De koetsiersvereniging is klein begonnen. In de tachtiger jaren hebben we grote marathonwedstrijden in Ommen gehad”, weet de 70-jarige Georgius Schwieters, als man van het eerste uur zich nog te herinneren. Vanwege het dertig jaar bestaan en zijn evenlange inzet voor In ’t Gareel kreeg Schwieters deze week het bestuur van de jubilerende vereniging op bezoek. Van In ’t Gareelvoorzitter Gerrit Beniers kreeg Schwieters een gouden clubinsigne opgespeld voor zijn verdiensten.

Met vijftig leden, afkomstig uit een wijde omtrek van Ommen, draait de koetsiersvereniging In ’t Gareel uitstekend. De leden komen regelmatig in actie . Ook met de optocht op Koninginnedag was de vereniging goed vertegenwoordigd met diverse aanspanningen. Voor leden zijn er koetsiersopleidingen en na een examen is er een koetsiersbewijs. In ’t Gareel houdt elk winterseizoen lessen in een manege. Daar wordt geleerd dat paard en koetsier een moeten zijn. “De koetsier moet kunnen lezen en schrijven met zijn paarden. Veilig rijden staat voorop”, aldus Gerrit Beniers (54) die binnen de club als meninstructeur de opleidingen doet voor koetsiersbewijzen voor enkel, twee en vierspannen.

Het rijden met aangespannen wagens is volgens Beniers ook een mooie hobby. “Het omgaan met paarden, buiten actief zijn en genieten van de prachtig landelijke omgeving . Maar ook met je paard kunnen samenwerken, het spelkarakter en communicatie zijn daarbij van belang”, aldus Beniers, die elf jaar geleden de mensport tot zijn grote passie maakte. Hoewel de meeste menners vooral recreatief rijden zijn er bij In ’t Gareel diverse mogelijkheden voor competitie van dressuur, vaardigheden en marathon. De leden organiseren zelf regelmatig aangespannen ritten met vaardigheden en hindernissen. Lees meer »

2 Reacties »

17 april 2009

Ommen staat op 30 april een gevarieerde en uitbundige Koninginnedag te wachten

Categorie: Jubilea.    3.370 keer gelezen.

OMMEN – Harry Woertink – Ommen staat op 30 april weer een gevarieerde en uitbundige Koninginnedag te wachten. Een feest voor jong en oud. Er is een uitgebreid programma opgesteld in het kader van het 50-jarig jubileum van de Oranjevereniging.

08043001-bw-.jpgFoto: OudOmmen
Een fragment van de optocht in 2008

Daarom ook zal de optocht dit jaar nog grootser zijn dan andere jaren. De taptoe belooft een spektakel te worden met veel muzikale kwaliteit vooral ook omdat in dit jubileumjaar het gelukt is de Show en Marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden naar Ommen te halen als huidige wereldkampioen. Als vanouds worden de Oranjefestiviteiten afgesloten met een groots vuurwerk. De Oranjekoorts begint eigenlijk al eerder in Ommen. De bewoners zijn bezig met het versieren van straten en doen mee aan een competitie voor de mooist versierde straat van Ommen.

De optocht is de smaakmaker van alles met altijd duizenden belangstellenden langs de kant van de weg en begeleid door vier muziekkorpsen uit de gemeente Ommen en het Brabants Fietsharmonisch Orkest. De deelnemende praalwagens dingen mee om verschillende prijzen. Vooral de scholen spannen zich altijd enorm in om de ereprijs. Vorig jaar werd deze prijs in de wacht gesleept door de Guido de Bresschool. Lees meer »

Reageren »

5 april 2009

Plaatselijk Belang Varsen al dertig jaar op de bres voor de buurt

Categorie: Jubilea.    4.134 keer gelezen.

VARSEN – Als behartiger van de buurtbelangen viert Plaatselijk Belang Varsen dit jaar het dertig jaar bestaan. Plaatselijk Belang Varsen – goed voor ongeveer 200 leden – zag op 27 maart 1979 officieel het levenslicht.

5 april 039--.jpg Foto: Harry Woertink
Het bestuur van PB Varsen vlnr: Henri Jutten, Wim Weitkamp (voorzitter), Freddy Kodden, Chiela Seigers (secretaris), Arjan van Lenthe, Miriam Gerrits en Marco Kodden (penningmeester).

Voor het bestuur aanleiding dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. De leden werden vrijdagavond getrakteerd op een feestelijke avond in zaal De Lindenberg, waar het shantykoor De Stuwezangers uit Vilsteren voor een vrolijke noot zorgde.

Ontstaan
Eerder werden in de Ommer buurtschap de belangen in verenigingverband hoog gehouden door De Laatste Eer als het ging om de regeling van begrafenissen voor de buurtbewoners. Maar toen de uitvaart steeds meer in handen kwam van begrafenisondernemers kwam de roep uit de buurt om een vereniging voor Plaatselijk Belang op te richten. Het eerste bestuur werd gevormd door Ben Hullen als voorzitter, Jan Olthuis als secretaris en penningmeester Berend Jan van Lenthe en Henk Volkerink als manusje-van-alles. Belangrijkste punt was dat de vereniging aanspreekpunt zou worden voor de gemeente over al het reilen en zeilen binnen Varsen met als grens die gevormd wordt door de Vecht, de Stouwe tot aan de Dwarsdijk. Verder de westkant van de Balkerweg en en het Ommerkanaal.
Lees meer »

Reageren »

28 maart 2009

Veertig jaar IJsvereniging De Doorloper Ommen 1969 – 2009

Categorie: Jubilea.    6.939 keer gelezen.

OMMEN – door Harry Woertink – IJsvereniging De Doorloper Ommen bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Die zorgen er voor dat zodra de ijskoorts begint de ijsbaan er prima bij ligt zodat Ommen de ijzers onder kan binden en baantjes kan trekken. Al veertig jaar lang.

IMG_1412-1b2w--.jpgFoto: OudOmmen
Het clubpaviljoen ‘De IJskelder’

Deze mijlpaal werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst voor leden en vrijwilligers in het clubpaviljoen. Behalve aandacht voor de veertigjarige historie van de vereniging werd ook uitgebreid stil gestaan bij het ijsplezier van begin 2009. Een geweldig schaatsseizoen waar jaren op gewacht was, zo bleek. Vijftien dagen aaneen schaatsen op een prima ijspiste door duizenden schaatsliefhebbers. Als voorzitter van de afdeling natuur ijsbaan heeft Ben Wösten elf jaar moeten wachten voordat er geschaats kon worden. Daarom kon in die periode veel energie gestoken worden in onder nieuwe verlichting en het voeren van besprekingen over een nieuwe skeelerbaan. Want dit laatste staat nog steeds hoog in het vaandel.

Onlangs heeft Wösten de voorzittershamer overgedragen aan de 35-jarige Arjan van Lenthe, die van jongs af aan al betrokken is bij de ijsvereniging. Zijn vader maakte bijna vanaf de oprichting tot aan zijn overlijden deel uit het bestuur. Bijna veertig jaar lang is ook Betsie van Lenthe betrokken bij de ijsvereniging, waar zij in de keuken van het clubpaviljoen hand- en spandiensten verricht. “We hebben vroeger hier al heel wat koude geleden. Eerst in een caravan waar warme chocolademelk verkocht werd. Later kwam er een houten keet. In het midden stond een potkachel. Dat zorgde altijd wel voor gezelligheid. In 1987 werd het nieuwe clubpaviljoen de IJskelder met een keuken geopend”, weet Betsie van Lenthe. Lees meer »

Reageren »

18 februari 2009

Fraai slotakkoord

Categorie: Jubilea.    1.875 keer gelezen.

OMMEN – Met het overhandigen van een cheque aan de stichting Vervoersfonds Jacob Marisstraat, heeft Crescendo haar jubileumjaar definitief afgesloten.

ON09021802-1b--.jpg Foto en tekst: Erna Ekkelkamp
Onder luid gejuich en getrommel van de Bazioband overhandigt Mieke Veurink namens Crescendo de opbrengst op van de collecte.

En dat is maar goed ook vindt Mieke Veurink. “Het was een mooi, maar enerverend jaar. Maar wij zijn er nu in totaal tweeenhalf jaar mee bezig geweest, want die voorbereidingen kostten ook een hoop tijd. Daarom zijn Marieke van El-burg en ik echt blij dat het erop zit. De rest van het jaar gaan we uitrusten”, lacht Mieke als de laatste klus is geklaard, lan Beniers en Harry Dunnewind namen vorige week de gift blij in ontvangst tijdens de repetitie van de Bazioband. “Nee”, zegt lan Beniers. “Deze cheque is niet voor de Bazioband, maar bestemd voor de vervoersstichting van de Jacob Marisstraat. Deze stichting is deze week net officieel opgericht en is bedoeld om alle vervoer van de bewoners van de woonvorm aan de Jacob Marisstraat goed te kunnen regelen.

‘Het was een mooi, maar enerverend jaar’
Het eerste waar wij voor gaan actievoeren is een rolstoelbusje voor negen personen. Dan zijn de bewoners nooit meer afhankelijk van vervoersbedrijven, maar kunnen ze gaan en staan waar ze willen.” Dunnewind en Beniers willen het groots aan gaan pakken. “Begin maart starten we met een donateursactie. Dat doen we in eerste instantie onder de familie van de bewoners en in diverse kerkgenootschappen. Daarnaast hebben we veel organisaties aangeschreven om ons financieel bij te staan.” Informatie? bel (0529) 451905 of 450054.

Bron: Ommer Nieuws – 18 februari 2009

Reageren »

1 februari 2009

Jubileumboek voor 50-jarige Oranjevereniging Ommen

Categorie: Jubilea.    2.314 keer gelezen.

OMMEN – Ommen is Koningsgezind, al jaren. Met verjaardagen en jubilea van leden van het Koninklijk is Ommen altijd uitbundig versierd. Ook optochten van versierde wagens en karren blijkt al meer dan honderd jaar een vast ritueel in de Vechtstad.

EI036-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
De organisatie van de Oranjefeesten was tot vijftig jaar terug in handen van een Oranje-Commissie, op de foto de Oranjecommissie uit 1930 met v.l.n.r.: C.J. Siero, B.J. Bosscher, J. Lokin, F. Fennema, G. de Levie, Mw. Mulert, J.v.d. Kolk, J. Lameijer, C. Mooijboer, C.J. Warnsinck.

De organisatie van de Oranjefeesten was tot vijftig jaar terug in handen van een Oranje-Commissie, bestaande uit plaatselijke notabelen. Om activiteiten te kunnen organiseren moest een beroep gedaan worden op de gemeentelijke subsidiepot. Echter, de gemeenteraad was niet altijd eensgezind als het ging over het verstrekken van de subsidies voor het organiseren van een Oranjefeest. De discussie over de hoogte van een gemeentelijke bijdrage herhaalde zich vroeger regelmatig. Daarom dat op 10 november 1959 enkele personen uit de Ommer samenleving bij elkaar gingen zitten om een Oranjevereniging op te richten die zelfstandig aan het werk kon om een programma op te stellen rond de viering van de Koningin.

“De optocht moet door!” luidt de titel van het jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jaar bestaan van de Oranjevereniging Ommen en opgetekend door Jan Mulder, Joke Feddema en Hans Steen. Daaruit blijkt dat de optocht in Ommen het grootste evenement van Salland is op Koninginnedag. Lees meer »

Reageren »

1 februari 2009

Oranjevereniging Ommen 50 jaar

Categorie: Jubilea.    5.512 keer gelezen.

OMMEN – De Oranjevereniging Ommen bestaat dit jaar vijftig jaar. Zaterdag werd op de dag dat Koningin Beatrix haar 71ste verjaardag vierde het feest ingeluid met een receptie in het Ommer Streekmuseum, waar de bezoekers werden ontvangen met vaderlandse liederen gespeeld door muziekvereniging Crescendo.

Oranjevereniging Ommen 2009(1555)ws.jpgFoto: Harry Woertink
Bestuur Oranjevereniging Ommen in feeststemming. V.l.n.r. voor: Egbert Pasman, Jan Steen, Berna Poelarends, Joke Feddema en achter: Jurry Olthof, Dineke Hendrikx en Wouter Romijn

Tijdens de receptie vond ook de overhandiging plaats van het eerste exemplaar van het jubileumboek “De optocht moet door!” en de opening van een tijdelijke thema-expositie “’t is Oranje en ’t blif Oranje” met foto’s en films over de viering van Koninginnedag en correspondentie die Geesje Steen uit Ommen als jong meisje heeft gevoerd met Koningin Beatrix. Ook tonen de zusjes Martens hun verzameling over de Oranje’s. Naast burgemeester Kok, waren ook de oud burgmeesters Knoppers, Ter Avest, Kobes en Ten Oever te gast op de druk bezochte receptie.

“Koninginnedag in Ommen is een echte feestdag. Daarbij is de grote optocht als regionale publiekstrekker nummer één die al jaren gedragen wordt door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers. Voorwaar een voorbeeld van wat er door saamhorigheid gepresteerd kan worden. En als de mensen blij zijn is dat voor ons de mooiste beloning”, aldus Wouter Romijn, voorzitter van de Oranjevereniging Ommen. Als het aan Romijn ligt wordt Koninginnedag in Ommen nog grootser gevierd samen met horeca en recreatieondernemers. “Een speciaal Koninginnedag arrangement van een paar dagen in Ommen vertoeven zoek een goede promotie voor Ommen betekenen”.

Bron: Harry Woertink – 1 februari 2009

3 Reacties »

21 januari 2009

Oranjefeest '09 combinatie van oud en nieuw

Categorie: Jubilea.    2.822 keer gelezen.

OMMEN – Het Oranjefeest krijgt dit voorjaar een extra feestelijk tintje. Behalve de verjaardag van de Koningin, wordt ook het vijftigjarig jubileum van de Oranjevereniging gevierd.

ON09012102-1b--.jpg Foto: Erna Ekkelkamp
Het Oranjebestuur werkt hard om alles op tijd rond te krijgen. Het eerste exemplaar van het jubileumboek wordt op 31 januari aangeboden aan het gemeentebestuur.

Maar dat betekent niet dat het in Ommen vijftig jaar geleden pas voor het eerst feest was op Koninginnedag. Ommen is van oudsher zeer Oranjegezind. Al in 1874 wordt er geschreven over versierde straten, fakkels en lampionnen bij het 25-jarige regeringsjubileum van Koning Willen III. Vanaf de jaren ’20 in de vorige eeuw zijn aankondigingen bewaard gebleven, waarin melding wordt gemaakt van een Oranjecomité en zijn er foto’s in omloop van versierde auto’s, wagens en karren. De huidige Oranjevereniging Ommen bestaat sinds 10 november 1959 en vanaf die datum zijn de meeste archiefstukken en veel foto’s aanwezig. Wie meer wil weten over feestende en Oranjegezinde Ommenaren moet nog even geduld hebben.

Ter ere van het jubileum krijgen alle leden bij het kopen van de Oranjekaarten een ingebonden jubileumboek aangeboden met als titel ’t is oranje, t’blif oranje’. “Reden genoeg voor de niet-leden om dit jaar eindelijk toe te treden tot de gezelligste club van Ommen”, vindt het Oranjebestuur. Daarnaast wordt het boek in de vrije verkoop bij Boekhandel Diek verkocht, en is er in het streekmuseum een tentoonstelling te bewonderen onder dezelfde naam. Buiten alle extra’s om, is de vereniging ook nog druk met het organiseren van de jaarlijkse festiviteiten. Zo vindt op zaterdag 25 april de zesde editie plaats van Oranje Pop en wordt op dinsdagavond 28 april ook in het kadervanhun jubileum, een korenfestival gehouden, met optredens van onder andere het Ommer Mannenkoor, de Bargzangers en de Broederband. Lees meer »

Reageren »

10 december 2008

Grietje is 100

Categorie: Jubilea.    1.489 keer gelezen.

OMMEN – Het hele jaar was Grietje Visscher er vol van: op 6 december zou ze 100 jaar worden. Een echte mijlpaal in haar leven. Zaterdag was het zover en vierde ze het feest samen met familie, kennissen en oud-buren.

ON08121001b-.jpgFoto: Erna Ekkelkamp
Het hele jaar heeft ze ernaar uitgekeken, en zaterdag was het zover, Grietje visscher vierde haar eeuwfeest.

Al is ze de 100 gepasseerd en net een kleine tia teboven, Grietje is nog steeds even vrolijk en hartelijk als voorheen. Grietje werd geboren in Staphorst en verhuisde na haar huwelijk samen met echtgenoot Evert naar Punthorst, waar ze samen een boerderij pachtten. Na enkele jaren kregen ze de kans om een eigen boerderij te kopen in Wit-haren. Destijds een hele verhuizing.

Grietje was op en top boerin en werkte het liefst buiten op het land. Tractoren hadden ze niet, alles werd nog gedaan met paard en wagen. Samen kregen ze twee kinderen; Jenny en Haas. Nadat de boerderij in 1976 werd verkocht, verhuisde ze naar Ommen, waar ze introk bij haar dochter aan de Julianastraat. Hoe groot de kinderen ook waren, Grietje had ze het liefst allemaal om haar heen.

“Toen ik klein was, was mijn moeder bang dat ons iets zou overkomen en dat is ze nog steeds”, lacht dochter Jenny. “Daar kan ik niks aan doen, zo ben ik nu eenmaal”, dient moeder Grietje haar van repliek.

Bron: Ommer Nieuws – 10 december 2008

Reageren »