24 november 2011

Hannah Bonjer wint Overijsselse Design Award met haar theedoeken

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    2.187 keer gelezen.

Hannah Bonjer is de winnares van Oe-da! 2011. Zij ontving de prijs gisteren uit handen van gedeputeerde Hester Maij in Museum TwentseWelle.

 “Bonjers toewijding maakt de ongebruikelijke combinatie van erfgoed en hedendaags design behapbaar en prikkelt om met ander ogen te kijken naar het Overijssels erfgoed.”, aldus de jury. OE-DA! is de Overijsselse ontwerpwedstrijd voor jonge ontwerpers op het gebied van cultureel erfgoed en design. De publieksprijs ging ook naar Hannah Bonjer. De genomineerde ontwerpen waren Dragers van Christian Nyampeta, Overijssel het land dat ‘k stil bespied van Hannah Bonjer en MOI van Beatrice Puijk. De genomineerde inzendingen zijn nog tot 27 november te zien in Museum TwentseWelle.

Hannah Bonjer gaat vanwege de Twentse textielindustrie en het Overijsselse water dat daarin een onmisbare schakel is, uit van textiel als drager. Zij ontwierp twee series theedoeken. De ene is uitgevoerd met een kaart van Overijsselse waterlopen. In de andere zijn van de typisch Overijsselse kievietsbloem en zouttoren en van het Twentse stiepelteken abstracte patronen gemaakt. In de randen van de theedoek staan fragmenten van het Overijsselse volkslied. De professionaliteit van Bonjer gaf de jury vertrouwen en houvast dat de uitwerking tot een goed en bruikbaar resultaat zal leiden. “Uit de inzending spreekt overduidelijk liefde voor het ontwerp en professionaliteit”, aldus de jury.

Het doel van de prijsvraag is een breed publiek te interesseren voor het culturele erfgoed in de directe omgeving. De deelnemers van OE-DA! zijn uitgedaagd om Overijsselse erfgoed te vertalen naar aansprekend innovatief ontwerp dat een toepassing kan krijgen in goede en bruikbare producten. De prijs is bedoeld voor jonge kunstenaars en ontwerpers – studenten industrial design, mode, textiel, (interieur)-architectuur en beeldende kunst en jonge afgestudeerde ontwerpers tot 35 jaar. Lees meer »

Reageren »

28 april 2011

Cursus Geschiedenis van landschap en veldnamen

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    2.006 keer gelezen.

Wat betekenen de namen uit het Overijssels landschap? Een van de meest boeiende onderwerpen in het historisch landschapsonderzoek is de bestudering van plaats- en veldnamen.

 Geografische namen, de zogenaamde toponiemen, worden onder andere gebruikt om te dateren. Voor iedereen die hier meer over wil weten organiseert Kunst & Cultuur Overijssel op 6 juni 2011 de cursus Geschiedenis van landschap en veldnamen. Het ochtendprogramma bestaat uit twee presentaties. De eerste presentatie gaat over toponiemen in het algemeen, hun functie en hoe ze gebruikt kunnen worden bij onderzoek. In de tweede presentatie leert u toponiemen in Noordwest Overijssel kennen.

De landschapsontwikkeling wordt gekoppeld aan kenmerkende toponiemen uit dit gebied. Een toponiem is de eigennaam van een geografische eenheid. Dus niet alleen de naam van een stad, plaats of dorp is een toponiem, maar ook de naam van een landschapselement zoals een rivier, eiland, polder, moerasgebied, bergketen of woestijn. De middag bestaat uit een busexcursie naar plekken in Noordwest Overijssel waar bepaalde toponiemen naar verwijzen.

Praktische informatie
Docent: Dr. Karel Gildemacher, Bureau Gildemacher Naamkundig en cultuurhistorisch onderzoek & advies. Datum: maandag 6 juni 2011; Tijd: 10.00 – 17.00 uur. Locatie: Kunst & Cultuur Overijssel, Kamperstraat 11-13, Zwolle. Kosten: € 30 (incl. lunch, busexcursie en documentatie). Aanmelding: vóór 16 mei per e-mail kco@kco.nl of via het antwoordformulier op www.kco.nl.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel – 28 april 2011

Reageren »

7 september 2010

Meeste Overijsselaars actief in Geschiedbeoefening, Muziek en zang en Volksfeesten

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    1.662 keer gelezen.

In opdracht van de provincie heeft Kunst & Cultuur Overijssel onderzoek gedaan naar volkscultuur in Overijssel. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport Volkscultuur in Overijssel, een inventarisatie van volksculturele organisaties in de provincie.

Gedeputeerde Dick Buursink van de provincie Overijssel nam het rapport vanmiddag in ontvangst. Het rapport biedt een totaaloverzicht van alles wat er op het gebied van volkscultuur in Overijssel te doen is.

In Overijssel zijn meer dan duizend verenigingen, organisaties en stichtingen en een aantal particulieren (streektaalmuzikanten) actief op het gebied van volkscultuur. De belangrijkste verschillen tussen de regio’s Kop van Overijssel, Salland en Twente tekenen zich af in de categorieën folklore en volksdevotie. In Twente is de meeste aandacht voor folklore. Het midwinterhoornblazen wordt zelfs alleen in deze regio beoefend. Ook op het gebied van volksdevotie is Twente als enige streek actief, omdat het hierbij gaat om Rooms-katholieke processies en Twente de grootste Rooms-katholieke regio is. Binnen de volkscultuur in Salland zijn vooral feesten populair en houdt men zich bezig met streektaal. In de Kop van Overijssel bestaan veel muziekkorpsen en (zeemans)koren. Ook de aandacht voor geschiedbeoefening is groot in deze regio.

Rapport Streekcultuur biedt totaaloverzicht Overijsselse volkscultuur
Het rapport vormt tevens de basis voor de website www.streekcultuuroverijssel.nl. Deze site is vanaf vandaag te bezoeken en biedt een compleet overzicht van alles wat er over streekcultuur in Overijssel te vinden is en wat er op dit gebied te doen is. De site is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bezig is met streekcultuur. Toeristen en recreanten kunnen tevens op de website terecht, want alle activiteiten op het gebied van streekcultuur in Overijssel zijn ook opgenomen.

Binnenkort (6 oktober) organiseert KCO in samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe en Drents Plateau een symposium over volkscultuur. Kijk op KCO.nl voor meer informatie.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) – 7 september 2010

Reageren »

7 september 2010

KCO introduceert website Streekcultuur in Overijssel – Alles over streekcultuur te vinden op één plek

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    1.684 keer gelezen.

Kunst & Cultuur Overijssel introduceert vandaag, 7 september 2010, dé website over streekcultuur in Overijssel. De website biedt een compleet overzicht van alles wat er over streekcultuur in Overijssel te vinden is en wat er op dit gebied te doen is.

KCO introduceert website Streekcultuur in OverijsselKCO introduceert website Streekcultuur in Overijssel.

De naam van de website is www.streekcultuuroverijssel.nl en is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bezig is met streekcultuur. Toeristen en recreanten kunnen tevens op de website terecht, want alle activiteiten op het gebied van streekcultuur in Overijssel zijn ook opgenomen. www.streekcultuuroverijssel is onderdeel van het Advies- en Informatiepunt Volkscultuur voor Overijssel. Dit informatiepunt biedt ondersteuning aan de vijfentwintig Overijsselse gemeenten en de circa 500 organisaties die zich bezig houden met het bewaren, onderzoeken, uitvoeren en presenteren van volkscultuur of immaterieel erfgoed in de provincie Overijssel.

De doelstelling is het vergroten van de belangstelling voor de Overijsselse volkscultuur en het verbeteren van de toegankelijkheid van volksculturele activiteiten. Op de website is de volgende informatie te vinden: activiteiten en evenementen, kalender, cursussen, algemene informatie over streekcultuur, informatie over subsidies, publicaties, sprekers en tradities. Alle organisaties zijn opgenomen en er is een lijst met adressen van alle organisaties en personen die zich bezighouden met streekcultuur. Kijk op www.streekcultuuroverijssel.nl

Binnenkort (6 oktober) organiseert KCO in samenwerking met Kunst & Cultuur Drenthe en Drents Plateau een symposium over volkscultuur. Kijk op KCO.nl voor meer informatie.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) – 7 september 2010

Reageren »

20 april 2010

Grensoverschrijdende heemkundedag

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    2.128 keer gelezen.

Voor iedereen die in het grensgebied van Overijssel en Duitsland woont, wordt er op 15 mei 2010 in Haaksbergen een speciale heemkundedag georganiseerd over groen erfgoed.

 Foto: Kunst & Cultuur Overijssel
Kroezeboom Fleringen, vooral het belang van deze boomveteranen komt aan de orde.

Tot het groene erfgoed behoren niet alleen kasteeltuinen, kerkhoven, historische tuinen, maar ook kleine landschapselementen zoals monumentale bomen. Vooral het belang van deze boomveteranen komt tijdens deze dag aan de orde. Deze grensoverschreidende heemkundedag wordt elke twee jaar georganiseerd door Kunst & Cultuur Overijssel, het Gelders Erfgoed en de KReis Borken. En is bedoeld voor leden en medewerkers van historische verenigingen, oudheidkamers en musea in het Euregiogebied. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

De Heemkundedag in Haaksbergen begint om 9.30. Na de opening met koffie zullen een aantal deskundigen een voordracht houden. Leo Goudzwaard van de Universiteit Wageningen zal iets vertellen over “Boomtoppers uit Oost Nederland”. Titia Meijer van de Bomenstichting gaat in op het behoud van het groene erfgoed in Oost Nederland. Norbert Stuff van de Kreis Borken houdt een presentatie over het behoud en beheer van monumentale bomen aan de Duitse zijde van de grens. Na de discussie en de lunch zullen leden van de Historische Kring Haaksbergen een rondleiding verzorgen langs de Oostendorper watermolen en het Waterpark Het Lankheet. Dit park is een proefproject op de grens van Overijssel en Gelderland waarbij nieuwe vormen van landgebruik worden gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel sociale, ecologische als economische aspecten.

Deelname aan het symposium (inclusief lunch en rondleiding) is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich voor 5 mei aanmelden bij de Kreis Borken, Burloer Str. 93, 46325 Borken. Tel.00492861/821350 e-mail: kulturamt@kreis-borken.de. Of via Kunst & Cultuur Overijssel, t.a.v. mw. A. Borst per e-mail: aborst@kco.nl. De Heemkundedag is financieel mogelijk gemaakt door de EUREGIO Mozer-Kulturburo, de Kreis Borken , Gelders Erfgoed en Kunst & Cultuur Overijssel.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel – 20 april 2010

Reageren »

25 maart 2010

"Publicatie echt Overijssels?!" toont tradities uit Overijssel

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    2.387 keer gelezen.

Wat is nou typisch Overijssels? Op die vraag is vanaf 1 april makkelijk een antwoord te vinden. De nieuwe publicatie Echt Overijssels?! geeft de 25 meest waardevolle gemeentelijke tradities uit Overijssel weer.

Het boekje is vanaf april voor € 7,50 te koop bij alle boekhandels in Overijssel. De uitgave is tot stand gekomen onder begeleiding van Kunst & Cultuur Overijssel (KCO), met financiële steun van de provincie Overijssel . Op donderdag 1 april om 15.00 uur wordt het boekje gepresenteerd bij KCO, Kamperstraat 11-13 te Zwolle. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via KCO bij mw. A. Borst, 038 – 422 50 30 of via e-mail aborst@kco.nl.

Echt Overijssels?!
KCO is in elk van de 25 gemeenten die onze provincie rijk is, op zoek gegaan naar de tradities die door de desbetreffende gemeente als meest waardevol worden ervaren en nog in ere worden gehouden. In Echt Overijssels?! is hiervan een selectie opgenomen. Hiermee geeft de publicatie een representatief beeld van wat er op dit gebied in Overijssel leeft. Door middel van interviews en historische achtergrondinformatie worden vele markante gebruiken voor het voetlicht gebracht, van de Pinksterbruidjes in Borne tot het Eiertikken in Ommen. “Een feest van herkenning, waarmee het bijzondere van Overijssel zichtbaar wordt gemaakt”, aldus Dick Buursink, Gedeputeerde Cultuur Provincie Overijssel, in het voorwoord. Echt Overijssels?! is het tweede deel in een reeks over provinciale tradities die wordt uitgebracht in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Tradities
Onze samenleving wordt steeds anoniemer. Daarom is het goed dat er tradities zijn die mensen aan elkaar binden. Tradities vormen het bindweefsel van onze samenleving. Sommige tradities gelden voor een heel land, andere meer in het bijzonder voor een stad of streek. Na het succesvolle Jaar van de tradities in 2009 is dit jaar door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur uitgeroepen tot het Jaar van de provinciale tradities.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel – 25 maart 2010

Reageren »

15 september 2009

Nieuwe magische route in Overijssel – Presentatie nieuwe magische kaart tijdens studiedag Geomantie

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    3.161 keer gelezen.

Overijssel is rijk aan magie en natuurkrachten. Dit is terug te vinden in de nieuwe Magische kaart van Overijssel. Girbe Buist, adviseur Musea en Erfgoed bij Kunst & Cultuur Overijssel, lanceert de kaart op 12 oktober 2009 tijdens de studiedag Geomantie.

Wichelroede.jpgFoto: Riny Riezebos
Wichelroede lopen

Het is een kaart met vier bijzondere routes langs magische en spirituele plaatsen. Eén van deze routes is nog niet eerder gepubliceerd. Bij de kaart zit een wichelroede om de routes optimaal te kunnen ervaren. Geomantie betekent letterlijk kennis van de aarde. De kunst om de tekens van de natuur te interpreteren om zo de juiste plekken voor de juiste activiteiten vast te stellen. Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) organiseert op 12 oktober 2009 een studiedag over dit onderwerp. De studiedag vindt plaats in Zwolle. Tijdens deze dag worden een aantal bijzondere onthullingen gedaan.

De studiedag, met als onderdeel een stadswandeling, is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in stads- en dorpsgeschiedenis. Deelnemers leren welke invloed de geomantie heeft gehad op de ontwikkeling van Overijsselse dorpen en steden.Niet alleen de nieuwe magische kaart wordt tijdens de studiedag gelanceerd, ook wordt het nieuwste boek van Sietse van der Tuin met als titel Fysica van de Heiligheid gepresenteerd. De heer Van der Tuin, econoom en adviseur geweest van diverse ministers, zal opmerkelijke onthullingen doen over krachtplekken en leylijnen.

Praktische informatie over de cursus
Docenten: Dick van den Dool, Kris Tolomei, Chris Zoet en Sietse van der Tuin
Datum: 12 oktober 2009, tijd: 9.30 – 15.00 uur
Locatie: Kunst & Cultuur Overijssel , Kamperstraat 11-13, 8001 LJ Zwolle
Kosten: € 40,- ( inclusief kaart, lunch en stadswandelingen)
Aanmelding: Per e-mail aan KCO, Mw. A. Borst; aborst@kco.nl, o.v.v. naam, functie, organisatie, adres en naam cursus.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) – 15 september 2009

Reageren »

11 maart 2009

Seizoenstradities zetten noordwest Overijssel in ander daglicht

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    1.984 keer gelezen.

Tradities zijn in. In 2009, het Jaar van de Tradities, tonen zeven musea en bezoekerscentra in Noordwest Overijssel met trots de seizoenstradities uit hun regio. Bezoekers kunnen kiezen uit diverse exposities of deelnemen aan een van de vier seizoensdagen. Meer informatie is te vinden op www.kco.nl.

0605 Schaatsenb.jpgFoto: Kunst & Cultuur Overijssel
Schaatsen

Exposities
In vijf musea in de Noordwest Overijssel zijn dit jaar exposities te bezichtigen rond het thema Seizoenstradities. Wintertradities in het Gildenhuys in Blokzijl met o.a. gemaskerd schaatsen op de Havenkolk, de Biestenmaerk en andere typische verschijnselen uit Genemuiden in de Oudheidkamer, een kijkje in de geschiedenis van Giethoorn in Museumboerderij ’t Olde Maatuus, de oudejaarsketen in en rond Vollenhove in het Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove en drie exposities over Sluziger tradities in Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht in Zwartsluis. De openingstijden variëren per lokatie.

Seizoensdagen
Tijdens de vier seizoensdagen kan men kennis maken met de jaarfeesten en de seizoenen in de natuur. De lentedag (28 maart) en zomerdag (27 juni) vinden plaats in bezoekerscentrum De Wieden in Sint-Jansklooster, de herfstdag (26 september) en winterdag (2 januari) in informatiecentrum De Veldschuur in Rouveen. Het programma van deze zaterdagen duurt van 10.00 tot 16.00 uur en bestaat uit een korte lezing over het desbetreffende seizoen, een presentatie van een seizoens-ambacht, een streeklunch en een excursie. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) 038 – 422 50 30 of een mail sturen naar kco@kco.nl. Deelname kost € 25. Lees meer »

Reageren »

11 december 2008

Presentatie handleiding Onderzoek in de Museale Praktijk

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    2.698 keer gelezen.

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) presenteert op maandag 15 december 2008 de handleiding Onderzoek in de museale praktijk. De presentatie vindt plaats tijdens een minisymposium in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

De handleiding is belangrijk omdat onderzoek één van de vijf hoofdtaken is van een museum. Toch profileren musea zich zelden als onderzoeksinstituut. De handleiding is de eerste samenvattende publicatie over onderzoek en de presentatie daarvan in musea. De handleiding is geschreven door Hans Piena, voormalig medewerker van het Gelders Erfgoed in Zutphen, en uitgegeven door het Landelijk Contact van Museumconsulenten, dat zich ondermeer inzet voor de deskundigheidsbevordering van Nederlandse musea.

Eerste praktisch hulpmiddel op gebied onderzoekstaak musea
Met de totstandkoming van deze handleiding is voor het eerst een groot aantal inzichten over onderzoek in musea bijeengebracht. Achtergrondonderzoek van objecten krijgt in de handleiding veel aandacht. Ook bevat de handleiding een overzicht de meest uiteenlopende bronnen. Een handig hulpmiddel, zowel voor beginnende onderzoekers als voor de meer ervaren wetenschapper. Naast het gebruik van bronnen, komen ook het collectie- en presentatiebeleid aan de orde in de handleiding. Voor een deel zijn de hoofdstukken die hierover gaan, gebaseerd op de praktijkervaring van professionals. Ook wordt er aandacht besteedt aan het uitbesteden van onderzoek.

De handleiding is te bestellen bij het Gelders Erfgoed in Zutphen en kost € 34. U kunt de handleiding schriftelijk (adres: Gelders Erfgoed Zutphen, Postbus 4040, 27200 BA, Zutphen) of per e-mail (info@gelderserfgoed.nl) bestellen.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel – 11 december 2008

Reageren »

29 september 2008

Sallandse Museumnacht 2008 – Een bijzondere nacht voor nieuwsgierige mensen

Categorie: Kunst & Cultuur Overijssel.    1.761 keer gelezen.

In het kader van de Nationale Geschiedenisweek en de nationale campagne Verleden van Nederland vindt in de nacht van vrijdag 17 oktober op zaterdag 18 oktober de eerste Sallandse Museumnacht plaats.

flyer-museumnacht8-2b.jpgHet programma van de tien deelnemende musea is te vinden in de folder waarvan hier een detail met de deelname van het Streekmuseum in Ommen.

Twaalf Sallandse musea zijn op die dag ’s avonds en ‘s nachts geopend en bieden bijzondere programma’s zoals concerten, filmvoorstellingen, lezingen of theatrale rondleidingen. Maar ook nachtelijke wandelingen en modeshows. Voor iedereen uit Salland en omstreken een geweldige ervaring om mee te maken.

In Bathmen, Boerderijmuseum de Pothaar, kunnen bezoekers hun antiek laten taxeren door de heer Hessink, bekend van TV Oost ‘Geen kaf maar koren’. Natuurdiorama De Holterberg in Holten brengt gevleugelde verhalen over bekende Overijsselaren. In deze verhalen staan de dertien vogels van de Keltische vogelkalender centraal. Verhalenvertelster Janna van den Berg vertelt welke vogels en karaktereigenschappen bij bekende Overijsselaren horen en waarom. Zij gaat in op de persoonlijke geschiedenis van o.a. Jomanda, Erben Wennemars, Harm oet Riessen en Klasien uut Zalk. Bij de organisatie van de Sallandse Museumnacht werken de musea samen met de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel. Meer informatie over de Sallandse Museumnacht is te vinden op de sites van de twaalf deelnemende musea en op KCO.nl.

Bron: Kunst & Cultuur Overijssel – 29 september 2008

Reageren »