микрозаймы

5 november 2014

Ommen trots op nieuw boek over tradities

Categorie: Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historisch Centrum Overijssel, IJsselacademie Kampen, Stichting 't Lemels Arfgoed.    1.803 keer gelezen.

OMMEN – In Ommen zijn alle tradities op rij gezet en vervat in een nieuw boek met als titel: “Tradities in Ommen”. Daaruit blijkt dat Ommen rijk is aan tradities.

 Het boek “Tradities in Ommen”.
Afb.: Stichting IJsselacademie

Dinsdagavond werd het eerste exemplaar officieel uitgereikt aan de Ommer wethouder Ko Scheele. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna tweehonderd bezoekers in het Hervormd Centrum in Ommen op een gezamenlijke bijeenkomst van de IJsselacademie en de Historische Kring Ommen (HKO).

Wethouder Scheele liet weten trots te zijn dat de nog bestaande Ommer tradities nu ook zijn vastgelegd in een boek. Op deze wijze is het immaterieel cultureel erfgoed van Ommen voor iedereen zichtbaar. “Maar het is ook onze taak om tradities levend te houden en ze over te dragen aan de volgende generaties. Het zijn juist de tradities die Ommen zo mooi maken. Het landschap en de gebouwen maken Ommen zo mooi. Maar ook de tradities. Ze zijn de ziel van Ommen”, aldus de wethouder.

Verantwoordelijk voor de uitgave is de IJsselacademie die hiervoor financiële steun kreeg van de provincie en de gemeente Ommen. Historica Elleke Steenbergen heeft de tradities in de gemeente Ommen een jaar gevolgd met rituelen die kleur en klank geven aan elk seizoen: van eiertikken met Pasen tot en met het “Tafelen” met Oud en Nieuw . Zij beschrijft de tradities het jaar door, afgewisseld met thema’s als dagelijks leven, mondelinge tradities en streekgerechten. Fotograven Jenny Ekkelkamp en Hans Steen van de HKO verzorgden het beeld bij de verhalen. Volgens Steenbergen worden de tradities divers en breed gedragen in Ommen. “Ze vormen het sociale cement van de stad en de buurtschappen.”

Tijdens de bijeenkomst werd door Gerard Martens de kneepjes van het eiertikken uitgelegd. Ook kon met een ei in de hand het tikken in de praktijk uitgevoerd worden. Het is de derde generatie Martens die er voor zorgt dat deze traditie in ere wordt gehouden en, zo nu blijkt, dient zich ook de vierde generatie Martens zich aan om met Pasen te zorgen voor enkele duizenden hard gekookte eieren. Het nieuwe boek is voor € 24,95 verkrijgbaar via ijsselacademie.nl of bij de boekhandel.

Bron: Harry Woertink – 5 november 2014

1 Reactie »

23 oktober 2014

IJsselacademie presenteert Tradities in Ommen

Categorie: IJsselacademie Kampen, Oude gebruiken & tradities.    1.458 keer gelezen.

Dauwvoetballen, boerenbrandweer, zuute plassies. Ze zijn, mèt alle andere tradities, samengebracht in een nieuw boek.

 Tradities in Ommen is geschreven door Elleke Steenbergen en wordt op 4 november gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de IJsselacademie, in het Hervormd Centrum. De avond wordt georganiseerd samen met de Historische Kring Ommen, die dan zijn najaars-ledenavond houdt. Het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie is voor wethouder Ko Scheele.

Ommen is bijzonder rijk aan tradities. Het jaar rond zijn er rituelen die kleur en klank geven aan elk seizoen: van eiertikken met Pasen en de aubade op Koningsdag in het voorjaar, kersen eten op de Bissingh en de zeskamp tijdens de zomerfeesten, tot en met het nachtelijk kerstspel van Soli Deo Gloria en taofel’n met Oud en Nieuw in de winter. Historica Elleke Steenbergen zette de tradities in de gemeente Ommen op rij.

Steenbergen is geboren en getogen in Ommen en maakte alle gebruiken van nabij mee. Zij beschrijft de onderdelen van dit levend erfgoed met het kalenderjaar als kapstok en wisselt de tradities af met thema’s als het dagelijks leven, mondelinge tradities en streekgerechten. Lees over het dauwvoetballen, de boerenbrandweer en de Floralia. Of over de kippen die zo gek zijn op sleedoornbessen op alcohol.

De auteur is bij haar onderzoek ondersteund door vrijwilligers van de Historische Kring Ommen. Fotografen Jenny Ekkelkamp en Hans Steen zorgden voor kleurrijk en vrolijk beeld. Zo verrassen tekst en illustraties de lezer met de diverse en breed gedragen tradities in Ommen en vormen ze een prachtig tijdsbeeld van vroeger en nu in deze levendige stad aan de Vecht.

Levende tradities zijn waardevol. Ze zijn ingebed in het leven van alledag en verbinden mensen. Tradities staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Lees meer »

Reageren »

15 oktober 2014

Tradities in Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Historische Kring Ommen, IJsselacademie Kampen.    1.514 keer gelezen.

 OMMEN – Ommer tradities zijn nu ook vastgelegd in een boek.

Marinus Koggel bakt zuute plassies
Foto: Harry Woertink

Daarbij gaat het onder anderen om het eiertikken met Pasen, Zuute plassies – een typisch Ommer broodje – of het vouwen van jubileumroosjes. Verantwoordelijk voor de uitgave ‘Tradities in Ommen’ is de IJsselacademie. Het boekwerk wordt gepresenteerd op dinsdag 4 november om 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Ommen tijdens een bijeenkomst van de Historische Kring Ommen (HKO) en de IJsselacademie. Auteur Elleke Steenbergen en projectleider Ewout van der Horst zullen deze nieuwe publicatie toelichten. Het eerste exemplaar is voor de Ommer wethouder Ko Scheele.

Voor de samenstelling van het nieuwe boek zijn HKO’ers een jaar lang op pad geweest om het levend erfgoed in Ommen fotografisch vast te leggen. Ze zijn in kaart gebracht met de bedoeling ze voor nieuwe generaties te bewaren. Daarbij gaat het om gebruiken en ambachten en ook over zaken als feesten en streekgerechten. De resultaten zijn samengevat in een fraai boekwerk. Na de presentatie worden de tradities ook in de praktijk uitgevoerd. Er is gelegenheid om eieren te tikken en jubileumroosjes te vouwen. Ook worden de bezoekers getrakteerd op een smakelijke zuute plassie.

Voor meer informatie over zuute plassies, zie artikel: Ommen historisch belicht (5) Ommer zuute plassies

Bron: Harry Woertink – 15 oktober 2014

Reageren »

13 augustus 2014

IJsselacademie presenteert provinciale geschiedenis

Categorie: Historisch Centrum Overijssel, IJsselacademie Kampen.    1.417 keer gelezen.

Van de slag bij Ane, Geert Grote, de havezaten tot en met de textielindustrie en RTV Oost: allerlei bekende namen komen aan bod in een nieuw overzichtswerk van de geschiedenis van Overijssel.

 Monument van de Slag bij Ane op 28 juli 1227, een slag om de vrijheid.
Foto: OudOmmen

Vrijdag 22 augustus presenteert de stichting IJsselacademie Canon van Overijssel. Vijftig vensters op de provinciale geschiedenis tijdens de opening van het nieuwe vergaderjaar van de Staten van Overijssel. Jarenlang heeft de IJsselacademie gewerkt aan het project canonvanoverijssel.nl. In samenwerking met honderden vrijwilligers van historische verenigingen zijn 35 canons oftewel overzichten van de lokale geschiedenis gemaakt. Maar liefst 1.370 verhalen uit alle hoeken van Overijsel zijn op genoemde website geplaatst. In de boekuitgave staan alle vijftig verhalen van de overkoepelende provinciale canon overzichtelijk op rij. Hierin zijn de nieuwste inzichten over de provinciale historie verwerkt. Het laatste overzichtswerk van de geschiedenis van Overijssel dateert uit de jaren zeventig.

Om aan het onderliggende werk van de lokale werkgroepen recht te doen, is er bij elk van de provinciale vensters ook een bijpassend verhaal uit een lokale canon opgenomen. Zo krijgt het meer algemene verhaal steeds een toelichting op lokaal niveau. Samen geven de honderd verhalen een breed beeld van duizenden jaren bewoning van Overijssel. Het boek is, mede dankzij de foto’s van Kampenaar Ernst Hupkes, een lust voor het oog. Vrijdag 22 augustus krijgt de Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, het eerste exemplaar tijdens de opening van het Statenjaar in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede aangeboden. De publicatie is voor € 34,95 verkrijgbaar via www.ijsselacademie.nl of de boekhandel.

Bron: IJsselacademie – 13 augustus 2014

Reageren »

29 mei 2013

IJsselacademie presenteert Kijkwijzer Landgoedluiken

Categorie: IJsselacademie Kampen, Landgoederen.    2.503 keer gelezen.

Boerderijen en dienstgebouwen op landgoederen in Overijssel zijn vaak te herkennen aan kleurrijke luiken. Minder bekend is waar deze kleuren naar verwijzen.

Kijkwijzer LandgoedluikenMet de nieuwe Kijkwijzer Landgoedluiken kan iedereen de Overijsselse buitenplaatsen en hun bewoners opnieuw ontdekken. De IJsselacademie presenteert de Kijkwijzer op 6 juni in Enschede, tijdens het symposium Landgoederen met toekomst. Het eerste exemplaar is voor gedeputeerde Hester Maij.

Landgoederen hebben een stevig stempel gezet op het Overijssels landschap. De provincie kent vele tientallen buitenhuizen met sierlijke tuinen, lanen, parken en bossen. Aan kronkelwegen langs kleinschalige akkers in de omgeving staan vaak nog boerderijen die vanouds bij het landgoed hoorden. Deze pachtboerderijen zijn – zoals algemeen bekend – te herkennen aan de gekleurde luiken (in Overijssel vensters genoemd). Maar weinig mensen weten dat de kleuren van deze luiken verwijzen naar de familie die het landgoed in eigendom heeft. De kleuren zijn veelal ontleend aan het familiewapen van de adellijke bewoners. De familiekleuren komen overigens niet alleen op luiken van gebouwen voor, maar ook op vlaggen, gebeeldhouwde wapenschilden, toegangspoorten, (deel)deuren of stiepels (middenpalen), duiventillen en zelfs regentonnen.

Kijkwijzer Landgoedluiken Overijssel van auteur Ewout van der Horst geeft een overzicht van luiken op historische buitenplaatsen in Overijssel. Van de 55 onderzochte buitenplaatsen bleken er 36 over gekleurde luiken te beschikken. Dit betreft grotendeels landgoederen in bezit van adellijke families. Als de buitenplaats niet meer in adellijke handen is, maar bijvoorbeeld van een gemeente of stichting, heeft men doorgaans vastgehouden aan de oude kleuren en patronen. Soms zijn op de historische buitenplaats zelf geen kleuren meer aanwezig, maar worden deze op voormalige pachtboerderijen in de omgeving nog in ere gehouden.

Enkele bijzonderheden:
De Kijkwijzer is origineel vormgegeven: het is een samengesteld product, bestaande uit een boekje en een kleurenwaaier. Het boekje bevat een beknopte, informatieve inleiding op het verschijnsel van heraldisch kleurgebruik in Overijssel. In de waaier wordt, uitgaande van de landgoedluiken en het familiewapen, per buitenplaats het heraldisch kleurgebruik omschreven en kort toegelicht. De kijkwijzer, die zeer aantrekkelijk geprijsd is (€ 4,95), is geschikt als wegwijzer op een ontdekkingstocht door de kleurrijke wereld van de Overijsselse buitenplaatsen. Meer informatie bij Ewout van der Horst, evanderhorst@ijsselacademie.nl.

Landgoederen die aan de orde komen en waarvan de luiken staan afgebeeld in de Kijkwijzer landgoedluiken Overijssel: Lees meer »

Reageren »

21 maart 2013

Ommer tradities in kaart gebracht

Categorie: Historisch Centrum Overijssel, IJsselacademie Kampen, Oude gebruiken & tradities.    1.409 keer gelezen.

Punt op punt; stomp op stomp. Met het tikken van een eitje op het Kerkplein verricht wethouder Ko Scheele op Paasmaandag de openingshandeling van het project Levend erfgoed in Ommen. Samen met lokale organisaties brengt Stichting IJsselacademie tradities, gebruiken en ambachten in Ommen in kaart. Met de bedoeling ze voor nieuwe generaties te bewaren.

 Foto: Stichting IJsselacademie
Een felicitatie voor de mooiste palmpasenstok.

Tradities staan volop in de belangstelling. Afgelopen jaar ondertekende Nederland de UNESCO-conventie voor immaterieel erfgoed. Naast de zorg voor monumenten en archeologie is de overheid nu ook verplicht niet-tastbaar erfgoed te beschermen. De paastijd staat bol van dergelijk levend erfgoed: van palmpasen lopen tot en met de paasvuren. Maar het gaat ook over zaken als feesten, streekgerechten en ambachten.

Met steun van de Provincie Overijssel heeft Stichting IJsselacademie uit Kampen een plan ontwikkeld om beter zicht te krijgen op het levend erfgoed. Ommen is één van de drie pilotgemeenten in de provincie waar een inventarisatie van het erfgoed plaatsvindt. Historica Elleke Steenbergen neemt de uitvoering voor haar rekening. Ze werkt hierbij nauw samen met de Gemienschop van Oll Ommer, de Historische Kring Ommen en stichting OudOmmen.

Het is niet alleen de bedoeling om de gang van zaken en de achtergronden van de tradities in beeld te brengen, maar vooral ook om na te gaan wie voor de instandhouding ervan verantwoordelijk zijn en hoe die liefhebbers dat aanpakken. In Ommen, zo is al gebleken, maakt bepaald erfgoed kans om op de nationale inventaris van immaterieel erfgoed te komen. Zo kent de stad één van de laatste ambachtelijke molenaars van Nederland. De resultaten van de inventarisatie bieden aanknopingspunten om eventuele problemen op te lossen. Aan het eind van dit jaar worden de uitkomsten getoond op een speciale website.

Op Paasmaandag om 11 uur gaat het project officieel van start met een eiertikwedstrijdje op het Kerkplein tussen de betrokken partijen. Het eiertikken is typisch Ommer traditie, die al zo’n 100 jaar door de familie Martens levend wordt gehouden. De eieren worden volgens vast recept gekookt en gekleurd. Na afloop is er het traditionele eierenzoeken van de Handelsvereniging Ommen op de Voormars.

Bron: Stichting IJsselacademie – 21 maart 2013

Reageren »

17 november 2011

Uitreiking eerste exemplaar van de canon van Ommen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, IJsselacademie Kampen.    3.724 keer gelezen.

 Foto’s: Harry Woertink
Belangrijk dat de geschiedenis wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Deze canon van Ommen biedt daar alle gelegenheid voor’, aldus wethouder Ko Scheele.

OMMEN – De geschiedenis van Ommen is vastgelegd in een cultuurhistorisch overzicht: de canon van Ommen. Daarin worden alle belangrijke gebeurtenissen in Ommen van de afgelopen eeuwen beschreven. Een geschiedenis vastgelegd in vijftig verhalen waarin ook gebouwen, personen en voorwerpen op rij zijn gezet. De canon wordt niet alleen op papier uitgegeven maar is ook op de website www.canonvanoverijssel.nl te bewonderen. Bovendien is voor scholen speciaal een digitaal lesprogramma opgezet compleet met beeldmateriaal. Het eerste exemplaar van de canon van Ommen werd op 16 november officieel uitgereikt aan de wethouder voor cultuur in de gemeente Ommen Ko Scheele. In een oude boekenkist werd de canon op feestelijke maar ook spectaculaire wijze in het gemeentehuis bezorgd door in historische kleding gestoken figuren.

De canon van Ommen is een initiatief van de Stichting IJsselacademie, die in navolging van de canon van Nederland een website voor de canon in Overijssel heeft gelanceerd. Leden van de Historische Kring Ommen (HKO), vertegenwoordigd in de canoncommissie hebben beeld en tekst aangeleverd. De uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij een forse subsidie van de gemeente Ommen. De IJsselacademie heeft in de persoon van historicus Ewout van der Horst, in samenwerking met zijn uit Ommen afkomstige echtgenote Elleke Steenbergen bovendien een belangrijke bijdrage aan de Ommer canon geleverd.

Volgens wethouder Ko Scheele is sprake van een mooie doorsnede van een rijke en bewogen geschiedenis van Ommen, die soms nationaal en zelfs internationaal van belang is geweest. Scheele zei dan ook erg trots te zijn op het resultaat. Hij onderstreepte het belang om cultuur en geschiedenis door te geven aan de volgende generaties. “Wij staan als het ware op de schouders van onze voorouders en onze kinderen zullen dat na ons doen. De canon van Ommen laat ons dat beleven”, aldus de wethouder. Namens de HKO werd de Canoncommissie gevormd door Leida Bruins, Luuk Vogelzang, Miny Vroegindeweij, Gerko Warner en Ben Wösten. Jan van der Kooij en Wessel Rozema zorgden voor de hedendaagse foto’s. Het boek is voor 15 euro te koop bij de Ommer boekhandels en bij de HKO. Lees meer »

2 Reacties »

14 juni 2010

Het geheim van de smid. De vervaardiging en bewerking van Staphorster gebruikszilver

Categorie: Boeken & Tijdschriften, IJsselacademie Kampen.    4.113 keer gelezen.

In Staphorst is meer dan een eeuwlang gebruikszilver gemaakt door drie opeenvolgende generaties Drost. Aan deze familiereeks van ambachtslieden is een einde gekomen, doordat Freddy Drost, als laatste edelsmid van zijn geslacht, zijn activiteiten na 54 jaar heeft beëindigd.

 Afb.: IJsselacademie
Het geheim van de smid. De vervaardiging en bewerking van Staphorster gebruikszilver van Wielent Harms is de opvolger van het veelgeprezen overzichtswerk Overijsselse streekdrachten. Weerspiegeling van voorbije mode, dat Harms in 2008 bij de IJA publiceerde.

In Staphorst is meer dan een eeuw lang gebruikszilver gemaakt door drie opeenvolgende generaties Drost. Aan deze familiereeks van ambachtslieden is een einde gekomen, doordat Freddy Drost, als laatste edelsmid van zijn geslacht, zijn activiteiten na 54 jaar heeft beëindigd. Drost heeft geen opvolger aan wie hij zijn kennis en ervaring op het gebied van oorijzers en overig gebruikszilver kan overdragen. Meestal zijn gespecialiseerde zilversmeden weinig toeschietelijk om informatie over werkwijzen, materialen en recepturen prijs te geven, waardoor in de loop van de eeuwen veel informatie verloren is gegaan. Voor Freddy Drost ligt dat anders: hij wilde zijn geheimen graag delen met Wielent Harms, autoriteit op het terrein van kennis over de streekdracht in Overijssel.

In Het geheim van de smid passeren alle aspecten van het ambacht de revue. Zo is er aandacht voor de methodieken van het drijven en gieten en voor de innovaties die zich hierbij voordeden. Uitvoerig komt de vervaardiging van het oorijzer aan bod, een zeer karakteristiek onderdeel van de Staphorster dracht, maar ook andere vormen van gebruikszilver, zoals bijbelbeslag, tasbeugels, schoengespen en sigarenpijpjes worden beschreven en in beeld gebracht. Op de bijgevoegde dvd is te zien hoe Freddy Drost zijn laatste oorijzer maakt.

Dankzij medewerking van het Openluchtmuseum in Arnhem en de Historische Vereniging Staphorst is er een prachtige fotobijlage toegevoegd waarop het gebruik van het ambachtelijk bewerkte edelmetaal in de Staphorster gemeenschap te zien is. Lees meer »

1 Reactie »

28 januari 2010

Woordenboek van de Overijsselse Dialecten, De Samenleving-A (deel 7)

Categorie: Boeken & Tijdschriften, IJsselacademie Kampen, Oude gebruiken & tradities.    2.509 keer gelezen.

Dit is de zevende aflevering van het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD). Hierin komen de woorden aan de orde die betrekking hebben op de drie thema’s feesten, rituelen en spelen.

 Afb.: IJsselacademie Kampen

In dit boek worden niet alleen de plaatselijk bekende woorden gegeven voor begrippen als ‘kerstavond’, ‘kermis’, ‘ draaimolen’, ‘bruiloft’, ‘kraamvisite’, ‘bokspringen’ of ‘verstoppertje’. Opvallend zijn in dit deel vooral de vrij uitgebreide toelichtingen die de informanten van het woordenboekproject bij de woorden gegeven hebben. Er bleek veel te vertellen over de oudere en jongere plaatselijk bekende tradities.

Zo wordt beschreven hoe de sacramentsprocessie in Nijverdal verliep, wat er in Balkbrug te doen was als het Koninginnedag was, hoe het schuttersfeest verdween uit Denekamp, wanneer en hoe er een ereboog werd gemaakt in Wijhe, wat je meenam als je op kraamvisite ging, wat het verschil is tussen haasje over en bokspringen en hoe het spel bössie schuppen in Nieuw Heeten gaat.

Aan de totstandkoming van het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) werkten meer dan driehonderd informanten mee uit Overijssel en het aangrenzende graafschap Bentheim. Zij vulden van 1998 tot 2007 maandelijks vragenlijsten in, op basis waarvan ook deze aflevering van het woordenboek kon worden geschreven.

Publicatie van IJsselacademie Kampen (2009-218); www.ijsselacademie.nl;
038 331 52 35; info@ijsselacademie.nl. Ook te koop bij de erkende boekhandel.
192 pag.; ingenaaid, zw-w;foto’s en dialectkaarten;
ISBN 978-90-6697-205-6. Prijs: € 18,-

Bron: IJsselacademie Kampen – 15 juni 2010

Reageren »

28 januari 2010

Woordenboek van de Overijsselse Dialecten, De Mens-A (deel 6)

Categorie: Boeken & Tijdschriften, IJsselacademie Kampen, Oude gebruiken & tradities.    2.317 keer gelezen.

In de zesde aflevering van het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) worden de woorden behandeld die betrekking hebben op het menselijk lichaam.

 Afb.: IJsselacademie Kampen

Aan de orde komen onder meer de verschillende leeftijdsfasen, het uiterlijk, de lichaamsdelen, de spijsvertering, sexualiteit, gezondheid en ziekte. Er blijken bijzonder veel woorden te bestaan voor de lichamelijke kenmerken en aandoeningen die in dit boek genoemd worden, zoals ‘klein kind’, ‘oud zijn’, ‘een lange magere man/vrouw’, ‘een dikke, zware man/vrouw’, ‘er slecht uitzien’, ‘sukkelen’, ‘(lelijk) gezicht’, ‘(grote) mond’ of ‘(grote) voeten’. Dat de streektalen van onze regio over een rijke woordenschat beschikken, blijkt hier maar weer eens.

Waar in Overijssel en aangrenzend Duits gebied zeggen ze magien, waar wichien en waar meisien voor ‘meisje’? Hoe groot ben je als je een boksenbuul bent? Hoe is het met je gesteld als je smeu in de botten bent, of als je een kuutboek hebt? Wat is een piekelo, wat is rujerieje, en wat heb je als je wat onder het schoet hebt? Via de registers op de lemma’s en op de dialectwoorden achter in het boek kunnen de antwoorden op deze vragen gemakkelijk worden gevonden.

Aan de totstandkoming van het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) werkten meer dan driehonderd informanten mee uit Overijssel en het aangrenzende graafschap Bentheim. Zij vulden van 1998 tot 2007 maandelijks vragenlijsten in, op basis waarvan deze aflevering van het woordenboek kon worden geschreven.

Publicatie van IJsselacademie Kampen (2009-217); www.ijsselacademie.nl;
038 331 52 35; info@ijsselacademie.nl. Ook te koop bij de erkende boekhandel.
176 pag.; ingenaaid, zw-w;foto’s en dialectkaarten;
ISBN 978-90-6697-204-9. Prijs: € 16,50

Bron: IJsselacademie Kampen – 15 juni 2010

Reageren »