23 oktober 2014

IJsselacademie presenteert Tradities in Ommen

Categorie: IJsselacademie Kampen.    1.720 keer gelezen.

Dauwvoetballen, boerenbrandweer, zuute plassies. Ze zijn, mèt alle andere tradities, samengebracht in een nieuw boek.

 Tradities in Ommen is geschreven door Elleke Steenbergen en wordt op 4 november gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de IJsselacademie, in het Hervormd Centrum. De avond wordt georganiseerd samen met de Historische Kring Ommen, die dan zijn najaars-ledenavond houdt. Het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie is voor wethouder Ko Scheele.

Ommen is bijzonder rijk aan tradities. Het jaar rond zijn er rituelen die kleur en klank geven aan elk seizoen: van eiertikken met Pasen en de aubade op Koningsdag in het voorjaar, kersen eten op de Bissingh en de zeskamp tijdens de zomerfeesten, tot en met het nachtelijk kerstspel van Soli Deo Gloria en taofel’n met Oud en Nieuw in de winter. Historica Elleke Steenbergen zette de tradities in de gemeente Ommen op rij.

Steenbergen is geboren en getogen in Ommen en maakte alle gebruiken van nabij mee. Zij beschrijft de onderdelen van dit levend erfgoed met het kalenderjaar als kapstok en wisselt de tradities af met thema’s als het dagelijks leven, mondelinge tradities en streekgerechten. Lees over het dauwvoetballen, de boerenbrandweer en de Floralia. Of over de kippen die zo gek zijn op sleedoornbessen op alcohol.

De auteur is bij haar onderzoek ondersteund door vrijwilligers van de Historische Kring Ommen. Fotografen Jenny Ekkelkamp en Hans Steen zorgden voor kleurrijk en vrolijk beeld. Zo verrassen tekst en illustraties de lezer met de diverse en breed gedragen tradities in Ommen en vormen ze een prachtig tijdsbeeld van vroeger en nu in deze levendige stad aan de Vecht.

Levende tradities zijn waardevol. Ze zijn ingebed in het leven van alledag en verbinden mensen. Tradities staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Lees meer »

Reageren »

29 mei 2013

IJsselacademie presenteert Kijkwijzer Landgoedluiken

Categorie: IJsselacademie Kampen.    3.027 keer gelezen.

Boerderijen en dienstgebouwen op landgoederen in Overijssel zijn vaak te herkennen aan kleurrijke luiken. Minder bekend is waar deze kleuren naar verwijzen.

Kijkwijzer LandgoedluikenMet de nieuwe Kijkwijzer Landgoedluiken kan iedereen de Overijsselse buitenplaatsen en hun bewoners opnieuw ontdekken. De IJsselacademie presenteert de Kijkwijzer op 6 juni in Enschede, tijdens het symposium Landgoederen met toekomst. Het eerste exemplaar is voor gedeputeerde Hester Maij.

Landgoederen hebben een stevig stempel gezet op het Overijssels landschap. De provincie kent vele tientallen buitenhuizen met sierlijke tuinen, lanen, parken en bossen. Aan kronkelwegen langs kleinschalige akkers in de omgeving staan vaak nog boerderijen die vanouds bij het landgoed hoorden. Deze pachtboerderijen zijn – zoals algemeen bekend – te herkennen aan de gekleurde luiken (in Overijssel vensters genoemd). Maar weinig mensen weten dat de kleuren van deze luiken verwijzen naar de familie die het landgoed in eigendom heeft. De kleuren zijn veelal ontleend aan het familiewapen van de adellijke bewoners. De familiekleuren komen overigens niet alleen op luiken van gebouwen voor, maar ook op vlaggen, gebeeldhouwde wapenschilden, toegangspoorten, (deel)deuren of stiepels (middenpalen), duiventillen en zelfs regentonnen.

Kijkwijzer Landgoedluiken Overijssel van auteur Ewout van der Horst geeft een overzicht van luiken op historische buitenplaatsen in Overijssel. Van de 55 onderzochte buitenplaatsen bleken er 36 over gekleurde luiken te beschikken. Dit betreft grotendeels landgoederen in bezit van adellijke families. Als de buitenplaats niet meer in adellijke handen is, maar bijvoorbeeld van een gemeente of stichting, heeft men doorgaans vastgehouden aan de oude kleuren en patronen. Soms zijn op de historische buitenplaats zelf geen kleuren meer aanwezig, maar worden deze op voormalige pachtboerderijen in de omgeving nog in ere gehouden.

Enkele bijzonderheden:
De Kijkwijzer is origineel vormgegeven: het is een samengesteld product, bestaande uit een boekje en een kleurenwaaier. Het boekje bevat een beknopte, informatieve inleiding op het verschijnsel van heraldisch kleurgebruik in Overijssel. In de waaier wordt, uitgaande van de landgoedluiken en het familiewapen, per buitenplaats het heraldisch kleurgebruik omschreven en kort toegelicht. De kijkwijzer, die zeer aantrekkelijk geprijsd is (€ 4,95), is geschikt als wegwijzer op een ontdekkingstocht door de kleurrijke wereld van de Overijsselse buitenplaatsen. Meer informatie bij Ewout van der Horst, evanderhorst@ijsselacademie.nl.

Landgoederen die aan de orde komen en waarvan de luiken staan afgebeeld in de Kijkwijzer landgoedluiken Overijssel: Lees meer »

Reageren »