10 februari 1999

Met de HKO terug in de tijd: 'Makkinga's mölle'

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.100 keer gelezen.

‘Makkinga’s mölle’ honderd jaar geleden. Deze historische terugblik dateert uit 1899.

Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Molen Den Oordt / Streekmuseum”.

De foto is afkomstig uit de collectie van F. Oldeman en destijds gemaakt door notaris Bloem; de vrouw rechts is waarschijnlijk zijn echtgenote.

Links de in 1824 door Roelof Makkinga herbouwde molen op De Oord (nu Streekmuseum). Voor de molen de huisjes waar toen woonden van rechts naar links, molenaar Hendrik Oldeman, de weduwe van Willem Krake, Hendrika Schuurman en schoemaker Albertus Corte. Links en in het midden hangt wasgoed te drogen.

Op dit tijdsbeeld is mooi te zien hoe het beukenlaantje, het zogenaamde ‘Mulartsdiekie’, van de molen naar het huis van notaris Mulert liep. Voor de kanalisatie van de Vecht in 1901 lagen het weggetje en het huis nog aan de noordzijde van de Vecht.

Bron: Ommer Nieuws – 10 februari 1999

Reageren »

6 januari 1999

Met de HKO terug in de tijd: Drie generaties Van Aalderen

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.500 keer gelezen.

Julianastraat anno 1960. Op de plek aan de zuidkant van de ABN-Amrobank stond deze woning waar drie generaties lang de familie Van Aalderen woonden.

Foto HKO
Julianastraat anno 1960. Het tweede huis van links is dat van Roelof van Aalderen.

Dit huis werd omstreeks 1915 gebouwd door aannemer Roelof van Aalderen. Daarvoor woonde hij bij zijn vader, de timmerman Herman van Aalderen in de Kruisstraat in het pand waar later vader en zoon Makkinga hun bakkerij hadden en nu Ten Brinke Ommen van brood voorziet. De zoon van Roelof van Aalderen, ook een Herman en aannemer, woonde in dit huis tot aan de doorbraak van het Vrijthof naar de Julianastraat in 1960.

Tuin
Voordat Van Aalderen zijn huis hier bouwde, behoorde de grond tot de tuin van bakker Wicherson. Daarnaast lag weer de tuin van de familie Van der Vegte. De tuinen hadden uiticht op de Lodderholt, een mooi stukje natuur waar de mensen graag een wandeling maakten. Lees meer »

1 Reactie »

7 oktober 1998

Met de HKO terug in de tijd: Werk in uitvoering

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.334 keer gelezen.

Werk in uitvoering op de Markt en Julianastraat anno 1970. Om het verkeer vlotter te laten doorstromen werd bijna dertig jaar geleden de Markt opgeofferd voor de doortrekking van Rijksweg 34.

Foto HKO

De weg is altijd een belangrijke, maar gevaarlijke verkeersader gebleven. Vandaar ook dat er nu plannen in de maak zijn voor een omleiding aan de noordkant van Ommen. Met de naam Vechtstraat liep eerder de weg tussen de Vecht en het toenmalige gemeentehuis. Door de nieuwe weg aan de andere kant van het gemeentehuis te leggen kwam het gemeentehuis als het ware op een eiland te liggen. De Vechtbrug die eeuwenlang in het verlengde van de Brugstraat had gelegen, werd honderd meter in oostelijke richting verplaatst.

Voor de sloop stonden vanaf de brug tot de Burggraven aan de oostkant achtereenvolgens de woning en winkel van horlogemaker van der Kolk, de woning en vroegere bakkerij van Stevens, winkel en woning van schoenmaker Van Kesteren, winkel en werkplaats van de loodgieters Dijks en Steen, woning en winkel dames Corte en woning en bloemenzaak van Schuurman. Aan de Julianstraat de woning van Veurink. Alles viel uiteindelijk onder de slopershamer. Rechts de werkplaats van Dijks en Steen, nu HEMA. Lees meer »

Reageren »

22 april 1998

Met de HKO terug in de tijd: Het oude stadhuis

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.552 keer gelezen.

OMMEN – Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis. Dit raadhuis werd gebouwd in 1753 op de fundamenten van het aldaar in 1531 gebouwde stadhuis.

Foto Historische Kring Ommen
Het Vrijthof in Ommen anno 1957 met het oude stadhuis

In maart 1828 werd bij de brug een nieuw stadhuis gebouwd, omdat het huidige niet langer geschikt werd geacht en ook te klein was om tegelijk te dienen tot het houden van Kantongerecht en tot de bijeenkomsten van de raad. De gemeenteraad besloot in 1829 het oude raadhuis publiek te verkopen. De hoogste bieder was de timmerman Jannis Grootenhuis te Ommen met 925 gulden. Hij kon echter dit bedrag niet opbrengen, dus ging de koop niet door.

Het pand werd nu ingericht als woonhuis en verhuurd aan G. Poel. Bij raadsbesluit van 26 november 1836 kreeg het de bestemming van woning van de hoofdonderwijzer. Als zodanig heeft het gefungeerd dot 1908. Toen werd besloten het oude postkantoor in de Kruisstraat voor dat doel te bestemmen. Het hoofd der school C. Ennes ging verhuizen en oude stadhuis werd verhuurd als particulier woonhuis totdat het in 1957 werd afgebroken.

Bron: Ommer Nieuws – 22 april 1998


Aanvulling webredactie OudOmmen.nl: Zie ook de pagina: “Gemeentehuis

Reageren »

19 november 1997

Met de HKO terug in de tijd: De Nieuwebrug in de dertiger jaren

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.892 keer gelezen.

De Nieuwebrug in de dertiger jaren. Vanaf het erf van toen de familie Aan ’t Rot (huisnaam ‘Willems’) is de oude Reggebrug te zien. De ophaalbrug is zonder twijfel talloze keren geopend op de Reggeschippers in hun zompen doorgang te verlenen.

Foto HKO
De Nieuwebrug in de dertiger jaren

Albert aan ’t Rot is bezig emmers water te putten. Op de achtergrond is uitspanning Nieuwebrug zichtbaar, sinds 1879 in het bezit van de familie Eggengoor. Reeds in 1387 ligt hier een brug over de Regge. Deze wordt dan al ‘Nye Brugghe’ genoemd. Kort na de Tweede Wereldoorlog zijn tussen Eerde en Archem – een eindje stroomopwaarts van de huidige brug – de zware houten funderingen gevonden van een brug, die daar al vóór 1387 heeft gelegen. Hendrik Jan Warmelink, een schoonzoon van Albert aan ’t Rot, is vanaf 1951 bewoner van de (herbouwde) boerderij ‘Willems’ aan de Lemelerweg 8. Rond de bevrijding van Ommen is niet alleen de boerderij ‘Willems’ gebombardeerd, maar ook de brug op deze foto. Als noodoplossing wordt een Baileybrug over de Regge gelegd. Het is dan hoog water in de rivier. De noodbrug is zelfs geheel overstroomd.

De melk van de boeren ten zuiden van de Regge moet wel naar de zuivelfabriek in Ommen. Geen nood, balancerend over de brede leuning van de Baileybrug brengen de boeren de melkbussen één voor één naar de overkant. Lees meer »

1 Reactie »

5 november 1997

Met de HKO terug in de tijd: Het gesprek langs de straat

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.370 keer gelezen.

OMMEN – Het gesprek langs de straat. Deze foto van de vrouwtjes met ‘de witte mutse’ uit Ommen is genomen in de Brugstraat en eerder afgedrukt in het blad ‘Eigen Erf van 26 mei 1933. De dames staan voor de winkel van bakker Stevens en wisselen hier het laatste nieuws uit.

Foto Collectie HKO
De twee dames staan voor de winkel van bakker Stevens.

De boodschappen werden met de fiets gedaan. Rechts staan fietsen tegen de gevel van schoenmaker Van Resteren. Beide panden werden in 1969 afgebroken in verband met de verbreding van de Rijksweg en de aanleg van een nieuwe Vechtbrug. Het praatje van de vrouwen wordt gemaakt waar zich nu de ingang van het uitzendbureau bevindt. Wie de dames kent mag dit doorgeven aan Hans Steen van de Historische Kring Ommen.

Bron: Ommer Nieuws – 05 november 1997

1 Reactie »

22 oktober 1997

Met de HKO terug in de tijd: Het tolhuis bij de Laarbrug

Categorie: Historische Kring Ommen.    3.872 keer gelezen.

OMMEN – Op deze foto uit 1928 zien we het tolhuis bij de Laarbrug, aan de grintweg van Ommen naar Dalfsen. In de negentiende eeuw worden belangrijke zandwegen verhard en daardoor komt er meer verkeer. Het beheer en onderhoud van de wegen berust bij de gemeente.

971022_tolhuis-laarbrug-b.jpg
Foto Nieuws uit Ommen
Het tolhuis bij de Laarbrug, aan de grintweg van Ommen naar Dalfsen.

In die tijd is de wegenbelasting in haar huidige vorm nog niet ingevoerd. Wegenaanleg is duur en om nu een tegemoetkoming in de kosten binnen te krijgen, bouwt men tolhuizen. Koetsiers en voerlui, maar ook voetgangers en begeleiders van vee, worden uitgenodigd tol te betalen vóór ze hun reis vervolgen. De slagboom óver de weg verhindert deze automobilist verder te rijden, Eerst kan hij nog even kijken naar het reclamebord van Sluis (ochtendvoer?). Zo te zien aan het E-nummerbord komt de chauffeur uit Overijssel. De tolgaarder heeft als neveninkomst waarschijnlijk een paar koeien op stal, getuige de melkbus op de voorgrond.

Egbertus Wolfkamp, ‘Tol-Bats’, is jarenlang tolgaarder bij deze brug over de Regge. Hij geniet bekendheid als imker en functioneert bovendien als voorzitter van de Vereniging van Bijenhouders. Opvolger is zijn zoon Joseph. De laatste tolbaas op deze plek is Gerrit Jan Kelder. Deze houdt ermee op in 1942, omdat in dat jaar de tol wordt opgeheven. Deze foto uit 1928 had ook een bijschrift, dat de gevoelens van menig automobilist weergeeft als voor de zoveelste keer een tolhek opdoemt. Lees meer »

Reageren »