19 maart 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Betaal'n of opschriem'n? (5)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.143 keer gelezen.

De kleine buurtwinkels zoals op de foto, zijn allemaal verdwenen. Ook de mensen die daarbij hoorden zijn verdwenen, die net als hier op de foto altijd ‘achter’ bezig waren.

08031901ON--.jpg Wie kent ze nog, de kleine buurtwinkels, zoals deze van Frederik van Lenthe in Witharen.

Ook bijna verdwenen zijn de winkeldeuren met een bel en klepel die, zodra je de deur een beetje hardhandig open deed, de bel heel nijdig en langdurig met veel kabaal heen en weer deed slingeren. Of het was een al iets moderner kruidenier met op de deur een elektrisch deurcontact waarbij de zoemer met een hees kreungeluid door bleef gaan als je de deur onbedoeld op een kier liet staan. Verdwenen is ook het grote kasboek dat hier nog pontificaal naast de weegschaal ligt en daarmee ook verdwenen het onbegrensde vertrouwen wat de winkelier had in het betaalgedrag van zijn klanten. Uiteindelijk betaalden die wel, aan het eind van de week, of soms na een halfjaar. Hoewel er ook kleine zelfstandigen waren die zelf schuldig waren aan het lakse betaalgedrag, ze stuurden maar één keer in het jaar een afrekening!

Als kleine jongen hoorde ik hoe mijn moeder na een klein praatje, hier de boodschappen stuk voor stuk opnoemde waarna ze ook in die volgorde bijeengezocht werden. Met af en toe een vraag er tussen door van ‘hoeveel” gingen alle boodschappen via de toonbank in de tas. Zodra het laatste zorgvuldig in de tas stopte kwam de onvermijdelijke vraag, ‘ betaal.’n of op-schriem’n?’ Deze gang van zaken en een winkelier die schijnbaar geen enkel belang scheen te hechten aan betalen of geld, opende een hele grote snoephorizon voor mij. Lees meer »

Reageren »

12 maart 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Pasen komt met vuur (4)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.290 keer gelezen.

Van de vele tradities die er zijn rond Pasen, zijn er ook een aantal die nog steeds plaats vinden in Ommen. Het zijn: de palmpasenoptocht, het befaamde eiertikken en het branden van verschillende paasvuren.

ca1960_Palmpasen-optocht.jpgFoto: HKO.
In Ommen wordt de traditie van de palmpasenoptocht levend gehouden. Wie de mooiste versierde stok heeft, die volgens de regelen der kunst is gemaakt, wint een prijs.

Door de Reformatie zijn de feestelijke en bijzondere activiteiten die eerst op de zondagen vielen in Ommen een dag verschoven. Zo wordt de palmpaasoptocht al jarenlang, net als komende zaterdag, voor Palmzondag gehouden. Het veelbezochte eiertikken en het paasvuur zal traditiegetrouw op de tweede paasdag, op de maandag gehouden worden. Rond Vilsteren en Lemelerveld branden zondagavond de vreugdevuren al en zullen hier de hemel langzaam rood kleuren. Voor mensen die van paasvuren houden een geluk, je kan er in deze buurt dus op twee avonden naar toe! Dat het in het verleden met het paasvuur ook anders is geweest lezen we in de ‘Oprechte Ommer Courant’ van 2 april 1932. Onder het kopje ‘Plaatselijk Nieuws’ staat het volgende: ‘Bij de viering van het Paaschfeest, is het een zeer oude gewoonte, om paaschvuren te ontsteken. Op den 2en Paaschdag kon men dan ook wijd en zijd de heldere vlammen den horizon zien verlichten. Alleen niet in Ommen! Wel lag hier en daar een hoop takken, die men in brand stak, maar een echt paaschvuur, liefst met een “teerton”, zooals men die vroeger in Ommen gewoon was, schijnt tot het verleden te behoren. Het is werkelijk jammer, dat zoo vele oude gebruiken in verval geraken. Lees meer »

Reageren »

20 februari 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Klompen (3)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.010 keer gelezen.

Klompen: Je kunt er iets in meenemen of mee timmeren. Geef jongens iets waar wielen onder zit en… het worden ridders die de koets met een jonkvrouw begeleiden, of ze doen mee aan een drafwedstrijd met een kampioenspaard.

08022001ON--.jpg foto hko
De jongens van Oldeman en Schuurman hebben alle vier een pet op, stevige kleren aan en natuurlijk klompen.

Dat voorstellingsvermogen of die droom maakt het werk lichter, de dagelijkse wereld spannender. Het zal best dat dit clubje op de foto iets moet wegbrengen voor vader, oom, of misschien ook al werkgever, toch blijft die droom, die de werkelijkheid anders kleurt, een beetje mooier en vrolijker. Het zijn de jongens van Oldeman en Schuurman. Ze hebben alle vier een pet op, stevige kleren aan en natuurlijk een paar klompen aan de voeten. Klompen, ze lijken onverwoestbaar aan kleine jongens-voeten, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Jongens kunnen klompen overal voor gebruiken. Je kan er iets in meenemen, net uitgehaalde eieren, torren, kikkers of water om de kikkers in te laten zwemmen. Ze zijn geschikt als hamer, als ergens noodzakelijkerwijs op getimmerd moet worden, als er bijvoorbeeld een paaltje of stok in de grond geslagen moet worden. Dat kan in het uiterste geval natuurlijk ook op het hoofd of op een ander lichaamsdeel zijn van een leeftijdgenootje. Het timmeren gebeurt dan op een jongen, die niet meer in de categorie vriendjes valt. Wanneer zo’n jongen te groot is om direct te benaderen, blijf je op afstand en dreig je met de klomp. In het uiterste geval kun je de klomp naar zijn hoofd smijten. Dat laatste is niet zo slim, je bent je klomp kwijt en je weet zeker dat er dan thuis ook iets minder prettigs zal gebeuren. Meestal zal de klomp echter met dezelfde vaart weer terug komen, waarbij je mag hopen dat je tegenstander even slecht kan mikken als jezelf. Vaak was het eind van het liedje dat de kap, het bovenstuk van de klomp, eraf gespleten was. Lees meer »

Reageren »

6 februari 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Crescendo bouwt graag een feestje (2)

Categorie: Historische Kring Ommen.    1.794 keer gelezen.

Op deze foto uit het boek dat de Historische Kring Ommen eind 2007 heeft uitgegeven staan vier stoere muziekkorpsen. De eerste in het défilé is onze jubilerende vereniging ‘Crescendo’ die is opgericht op 1 februari 1908.

08020601ON--.jpg foto hko
Wie weet waarom en ter gelegenheid waarvan Crescendo dit défilé opende?

Het gehele jaar 2008 zullen ze dit op grootse wijze vieren en gedenken dat ze als honderdjarige Ommer muziekvereniging nog steeds de juiste toon weten aan te slaan.

De bijzonder scherpe foto zou rond 1920 gemaakt zijn. Dat zou goed kunnen want op de markt heeft een Wilhelminaboom gestaan. Deze stond bij de stads-pomp midden op de markt in een perkje. De Wilhelminaboom is geplant als blijvende groene herinnering aan het 25-jarig regeringsjubileum van de toenmalige koningin. Omdat er op de foto nog geen boom staat in het perkje, ga ik er van uit dat deze foto genomen is voor het jaar 1923. Waarom en ter gelegenheid waarvan, Crescendo dit défilé opende, en wie de andere deelnemende korpsen waren, is ons (nog) niet bekend, maar misschien weet u het? Graag een reactie naar de HKO. Dat de nu honderdjarige muziekvereniging Crescendo graag een feestje bouwt is bekend en dat ze dat kunnen was jaren geleden al te lezen. In de ‘Oprechte Ommer Courant’ van 3 september 1932 lezen we namelijk: ‘Op Koninginnedag was door de bewoners van de markt de aldaar geplaatste Wilhelminaboom wederom op waardige wijze versierd. Toen des avonds de verlichting brandde en ‘Crescendo’ met muziek door de straten trok bleek het alras, dat erbij de Ommenaren nog veel liefde voor het Oranjehuis leeft, welke niet door de besluiten der Oranjecommissie om geen feest te vieren kan worden weggenomen. Lees meer »

Reageren »

23 januari 2008

HKO reeks – 100 jaar Ommer Nieuws: Ommen in winterse sferen (1)

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.726 keer gelezen.

Lang niet alle inwoners van Ommen hebben het fotoboek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Historische Kring Ommen kunnen bemachtigen. Het boek is uitverkocht, maar in de komende tijd zullen een aantal foto’s uit het boek in dit blad verschijnen.

08012301ON--.jpg Foto: HKO
De foto is begin 1900 genomen vanaf ‘Makkinga’s Mölle’ richting Ommen. Goed te zien zijn het gemeentehuis, de schoren onder de brug en de Konijnenbeltsmolen.

We beginnen de serie met een heel sfeervolle winteropname van Ommen. In de nacht of vroege ochtend is er sneeuw gevallen en aan de bomen is nog veel rijp te zien. Het pad naar Ommen is al sneeuwvrij gemaakt, in de verte lopen een paar figuurtjes misschien zijn ze er nog mee bezig. De foto is begin 1900 genomen vanaf ‘Makkinga’s Mölle’ richting Ommen. Goed te zien zijn het gemeentehuis, de schoren onder de brug en de Konijnenbeltsmolen. Duidelijk is dat de bleek niet gebruikt kan worden maar de afrastering er omheen wel. Als een vrolijke feestslinger hangt de was daar te drogen, of hard te worden? Waarschijnlijk dat het pad daarom al zo vroeg schoongemaakt is, de was moest toch naar buiten. Als de Ommer huisvrouwen traditievast waren zal het een maandagochtend geweest zijn en aan de schaduwen te zien ongeveer twaalf uur.

Dwergen
Voordat de droger zijn intrede deed maakte het niets uit op de wasdag of het vroor dat het kraakte, de was ging naar buiten. In de late middag als het begon te schemeren kwam moeder van de waslijn terug met een armvol stijve hemden met grijparmen en onderbroeken met rechte lange benen. Als kind kon je daar dan allemaal kwaaie dwergen in zien, die je zomaar konden grijpen. Rond de kachel op het wasrek, of aan een lijntje erboven werd al die was stomend weer slap en daardoor weer gewoon ondergoed. Lees meer »

Reageren »

18 oktober 2007

Eerste aanzet voor herstel Ommerschans

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.474 keer gelezen.

OMMERSCHANS – De Ommerschans in ere herstellen zonder dat het een toeristische attractie gaat worden. Dat is wat de bewoners uit het gebied voor ogen staat.

Om de schans ontoegankelijk te maken was er rondom een gracht. Een deel van de gracht is nog aanwezig. De Vereniging Ommerschans plaatste enkele jaren geleden een ‘kanon’ binnen de gracht.

Op initiatief van Staatsbosbeheer en de Vereniging De Ommerschans werd donderdagavond 17 oktober een bijeenkomst gehouden als eerste aanzet om cultuur en natuur met elkaar te verbinden van de voormalige verdedigingsschans en bedelaarskolonie tussen Ommen en Balkbrug. De interesse en betrokkenheid van de kant van de bewoners is groot en kwamen met verschillende ideeën. Deze worden nu verder uitgewerkt in een plan van uitwerking. Uitgangspunten daarbij zijn het behoud van historische elementen, het uitdiepen van de gracht, aanleg van wandelpaden en met natuurlijke begroeiing aangeven waar vroeger het grote gebouw gestaan heeft. “Maak van Ommerschans geen toeristische attractie, daar zitten we als bewoners niet op te wachten. Het is als druk genoeg op zondag”, aldus de bewoners. Ook de gemeente Ommen staat achter de plannen van behoud en verbetering van de Ommerschans. “Het gaat om een waardevol gebied waar we zuinig op moeten zijn. Het gaat ons niet om bussen met Japanners te trekken. Dit schrikbeeld is niet wat wij voor ogen hebben”, aldus de Ommer wethouder Ilona Lagas op de bijeenkomst in Balkbrug. Lees meer »

Reageren »

6 oktober 2007

Tochtje langs kastelen in Twente

Categorie: Historische Kring Ommen.    9.239 keer gelezen.

Met vier busjes maakten 36 HKO-leden zaterdag 6 oktober 2007 een uitstapje en kwamen langs 11 kastelen en havezaten in Twente.

foto: Harry Woertink
HKO-leden op stap langs kastelen in Twente (Het Weldam)

Vanuit een mistig Ommen ging de tocht via Den Ham, Vroomshoop, Westerhaar en Kloosterhaar naar Tubbergen. Verder via Fleringen, Weerselo, Ootmarsum naar Denekamp. Van hieruit via Oldenzaal, Hengelo naar Delden en Diepenheim. De terugweg ging via Markelo, Rijssen, Nijverdal en Hellendoorn. Onderstaand in volgorde de bezienswaardigheden die aangedaan werden en een foto-impressie van de volgens allen geslaagde dag.

De Eeshof (Tubbergen)
De Eeshof in Tubbergen dateert uit 1719 en is tegenwoordig in gebruik als verzorgingstehuis. In 1582 werd de oude havezate verwoest. Het gebouw was eertijds omgeven door grachten, zoals nog gedeeltelijk is te zien. Het benedengedeelte is nog ten dele 18e eeuws. Het is vooral bekend als geboortehuis van Mgr. Dr. Herman Schaepman, priester/staatsman die er in 1844 het levenslicht zag. Van deze burgemeesterszoon staat een groot standbeeld even buiten het dorp op het hoogste punt van Tubbergen aan de Almeloseweg. Negen geslachten Eschede hebben op deze havezate gewoond. Boven de deur een gevelsteen uit 1780 met de wapens van Johan O.B.van Eschede en zijn vrouw Amalia J. von Nordeck. Lees meer »

Reageren »

15 augustus 2007

Oude schoolfoto's – Bibliotheek in historische stijl voor 'Nederland leest'

Categorie: Historische Kring Ommen.    3.056 keer gelezen.

OMMEN – De bibliotheek aan de Chevalleraustraat is in samenwerking met de Historische Kring Ommen (HKO) op zoek naar oude schoolfoto’s. Deze foto’s worden gebruikt voor de actie van ‘Nederland Leest’, die van 19 oktober tot 20 november wordt gehouden.

logo_bib.JPG logohko.GIF 1997 – 2007: Tien jaar HKO

Het betreft een landelijke actie, waarop de bibliotheek Ommen graag inhaakt. Centraal staat het boek ‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen, waarin Meester Staal rond 1920 zijn wederwaardigheden met zijn zesde klas beschrijft. Om de sfeer van het boek zo goed mogelijk op te roepen wordt de bibliotheek in de actieperiode in de geest van een oude schoolklas aangekleed. De HKO heeft al duizenden foto’s in het archief, maar het aantal schoolfoto’s is nog niet zo groot. HKO en bibliotheek zijn daarom op zoek naar (oude) schoolfoto’s uit de gemeente Ommen, dus ook uit de kleine kernen. Lees meer »

Reageren »

10 augustus 2007

HKO reeks: Uit de oude schoenendoos met kiekjes van toen. Kent u ze nog? (augustus 2007)

Categorie: Historische Kring Ommen.    8.075 keer gelezen.

Maandelijks op deze site [red. HKO97.nl] een oude schoolfoto uit Ommen.
Kent u ze nog? Help ons mee en laat weten wie er allemaal op de foto staan, om welke schoolklas het gaat en wanneer de foto gemaakt is.


Reacties en/of oude schoolfoto’s voor deze rubriek kunt u sturen aan: harrywoertink@hetnet.nl
Wie weet staat volgende maand uw foto op deze site.

Van Harry Makkinga kregen we de namen door van deze oude schoolfoto. Het gaat om klas 6 van de dr. A.C. van Raalteschool uit 1961. Het betreft een foto van een schoolreisje naar Amsterdam/Schiphol. Op de foto staan: Lees meer »

2 Reacties »

16 juli 2007

Sallandse markten Streekmuseum weer van start

Categorie: Historische Kring Ommen.    2.034 keer gelezen.

Bij het Ommer Streekmuseum is maandagavond 16 juli de eerste Sallandse markt van start gegaan. Dit zomerseizoen staat het museum in de molen en tolhuis zes maandagavonden van 17.00 tot 21.00 uur volop in de kijker met creatieve en historische ambachten.

De ambachtelijke touwslager doceert op de lijnbaan

Zowel binnen als buiten het museum is er van alles te beleven. De bezoekers kunnen kennismaken met demonstraties van historische ambachten en creatieve kunstvormen. Zo weet iemand van conservenblikjes miniatuurmeubeltjes te maken. Op het oude weefgetouw in het tolhuis worden met moderne weefsels stof geleverd voor een modern vestje. Er is huisvlijt te zien zoals gebreide sokken en mutsen. Ook is er aandacht voor Sallandse klederdracht en ontbreekt een stoelenmatter niet. Kinderen mogen zelf een pannenkoek bakken of de pottenbakker assisteren met het maken van kunstwerk van klei.

Ondanks dat het toeristenseizoen nog goed op gang moet komen spreekt museumbeheerder Henk Soer van een goede start. De Sallandse markten zijn er ook naast de normale openingstijden van het museum “Op maandag zijn maar weinig activiteiten in de regio. De toerist wil elke dag vermaakt worden”, aldus Soer. “Natuurlijk biedt het museum met het streekeigen karakter van Ommen en omgeving voldoende om een paar uurtjes leuk vermaakt te worden. Maar met bijzondere activiteiten komt het publiek makkelijker over de drempel”.

De Sallandse markten zijn er nog tot en met 21 augustus. Het streekmuseum is te vinden in de molen aan Den Oordt 7 in Ommen. De openingstijden van het museum zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 13.00 tot 16.30 uur. Lees meer »

Reageren »