16 oktober 2015

De Darde Klokke op zoek naar verhalen over de oorlog WO 2

Categorie: De Darde Klokke.    1.579 keer gelezen.

OMMEN – Het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke is op zoek naar personen die hun herinneringen over de Tweede Wereldoorlog willen vertellen.

 Een foto van de familie Sonneberg, gemaakt op 19 januari 1943 in de bakkerswinkel aan de Brugstraat in Ommen.
Foto: OudOmmen

Het gaat met name om plaatselijke belevenissen tijdens de periode 1940-1945. Ook over het gevangenkamp Erika wordt gezocht naar meer informatie. In het voorjaar van 2016 besteedt De Darde Klokke extra aandacht aan kamp Erika. Daarbij gaat het om de slachtoffers zowel in Ommen als in omliggende ziekenhuizen en van het kamp in Heerte in Duitsland te gedenken.

Herinneringen vastleggen voor het nageslacht.
Wat betreft de oorlogsgeschiedenis gaat het om de gemeente Ommen, inclusief de buurtschappen en ook dat gedeelte van Lemelerveld, dat nu tot de gemeente Dalfsen behoort. De op te tekenen verhalen zijn in eerste instantie niet bedoeld voor publicaties, maar om als herinneringen vast te leggen voor het nageslacht.

Wie familieleden kent die meer kunnen vertellen over de oorlogsperiode wordt gevraagd zich te melden. Er wordt dan een afspraak gemaakt over wat met deze informatie gedaan wordt. “Het is ons gebleken dat we hier enige haast mee dienen te maken. Steeds meer interessante informatie verdwijnt omdat het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt steeds kleiner wordt”, aldus de redactie van De Darde Klokke. Informatie, foto’s, interviews en namen van mensen die over de oorlogsperiode kunnen vertellen zijn van harte welkom op: 3eklokke@hccnet.nl.

Bron: Harry Woertink – 16 oktober 2015

1 Reactie »

21 mei 2015

Nieuw nummer De Darde Klokke Ommen

Categorie: De Darde Klokke.    1.412 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van De Darde Klokke nummer 175 wordt uitgelegd hoe de jeugd zich vroeger vermaakte.

 De Darde Klokke nummer 175.
Afb.: Harry Woertink

Was je een halve eeuw geleden tussen de 13 en 20 jaar dan zat je in Ommen goed als je van twistende, rockende en swingende muziekgroepen hield. Het waren de Ommer teenagers Mieke, Jenny en Frouwke Makkinga die in de zestiger jaren vijf jaar achtereen groot succes oogsten met de ‘Ommer Teenager Show’. De jeugd kwam vroeger massaal op de Ommer teenagershows af. Jongens en meisjes, overal vandaan, veelal in leer en kleurige shirts genoten van rock en roll in Ommen. Het was dan ook stoelen opzij en twisten op de muziek. Baron Philip Dirk van Pallandt van Eerde was de beschermheer van de Teenager Show Ommen. Enige bescherming was nodig ook, want na het eerste daverend succes op Tweede Paasdag in 1961 kwam er kritiek uit onverwachte hoek. Op de laatste show raakte het publiek in extase door The Little Stranger Boys, een groep die op geen enkele Ommer Teenagershow ontbraken. Toen de jonge Engelsman Roddy True met The Fulltunes opkwamen werden de stoeltjes dichtgeklapt en aan de kant gegooid en was weldra de tent herschapen in een zee van twistende teenagers, zo valt te lezen.

Verder in het nieuwste kwartaalblad van de Historische Kring Ommen een vervolgverhaal over “neringdoenden”, zoals vroeger winkeliers werden genoemd. Dit keer een verhaal over boekhandel Diek al meer dan veertig jaar een vertrouwde naam in Ommen. Tot dat het plotsklaps verdwijnt. De geschiedenis van de boekhandel is bijzonder, zo blijkt uit het historischt tijdschrift. Dat geldt ook voor een wijnboer en dat van een campingkrantredacteur die het bracht tot kunstenares.

Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 21 mei 2015

Reageren »

22 maart 2015

Monument voor Ommer oorlogsslachtoffers

Categorie: De Darde Klokke.    1.428 keer gelezen.

 OMMEN – In Ommen wordt op verschillende wijze de bevrijding van de Duitse bezetting herdacht. Op zaterdag 11 april – Ommer Bevrijdingsdag – wordt om 11.00 uur een monument bij het gemeentehuis van Ommen officieel onthuld door burgemeester Marc-Jan Ahne.

Herdenkingsboekje met namen van 71 oorlogsslachtoffers uit Ommen, zie Pageflip of PDF document.

Het gaat om een aanvulling van het bestaande oorlogsmonument. Aan weerszijden van dit monument worden de namen van Ommer oorlogsslachtoffers vermeld met de tekst: “Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen”. Het gaat om 71 namen van personen van omgekomen Ommenaren, die ten tijde van hun overlijden ingezetene waren van de gemeente Ommen, inclusief de Joodse bevolking en de Joodse leerlingen van de Internationale school Eerde. Ook zij die omgekomen zijn in het voormalig Nederlands Indië en Korea.

Bij het herdenken in Ommen ontbraken tot nu toe de namen van deze oorlogsslachtoffers. Vanuit de Ommer bevolking, ondersteund door de Historische Kring Ommen en het 4 mei comité is het initiatief ontstaan om deze burgers van Ommen met een monument te herdenken. Van alle oorlogsslachtoffers die op het monument vermeld staan is een korte beschrijving gemaakt en opgenomen in een herdenkingsnummer van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke.

Bron: Harry Woertink – 22 maart 2015

1 Reactie »

2 maart 2015

Eerste nieuwste nummer De Darde Klokke officieel uitgereikt

Categorie: De Darde Klokke.    1.946 keer gelezen.

OMMEN – Een aantal Ommer inwoners die hebben meegewerkt aan het themanummer over de Tweede Wereldoorlog van De Darde Klokke kregen maandagmiddag officieel de eerste exemplaren uitgereikt.

   Eerste nieuwste nummer van De Darde Klokke officieel uitgereikt, o.a. aan de 9-jarige Tygo Habers (foto midden).

Foto’s: Hans Steen

De jongste van het gezelschap was de 9-jarige Tygo Habers, die zijn grootmoeder Henny Bijl-Stoeten uit Lemele heeft geïnterviewd over haar oorlogsbelevenissen in de periode 1940-1945. De uitreiking van het herdenkingsnummer vond plaats in het verenigingsonderkomen van de Historische Kring, gevestigd in de Carrousel in Ommen.

Volgens Harry Woertink van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke is de oorlog en daarmee de bevrijding voor de meeste mensen iets dat ze alleen kennen uit de overlevering. “Daarom is het goed dat de verhalen van degene die de oorlog bewust hebben meegemaakt worden vastgelegd. Het draagvlak voor herdenken en vieren is ook bij de naoorlogse generaties onverminderd groot is. Het belang van herdenken wordt daarmee alleen maar groter”, aldus Woertink. Lees meer »

Reageren »

1 maart 2015

Tweede Wereldoorlog thema De Darde Klokke

Categorie: De Darde Klokke.    1.586 keer gelezen.

OMMEN – Het nieuwste nummer van het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke (nummer 174) staat helemaal in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

 Links: De Darde Klokke 174 in teken van WO 2, zie inhoudsopgave Darde Klokke.
Rechts: Herdenkingsboekje met namen van 71 oorlogsslachtoffers uit Ommen, zie Pageflip of PDF document.

Afb’n: Harry Woertink

“Ommen 70 jaar bevrijd” is aanleiding dit keer met een themanummer te komen met aandacht voor het lokale verhaal. Hoe Ommen 1940-1945 het juk van de Nazi’s heeft ervaren wordt verteld aan de hand van persoonlijke belevenissen. In Lemele wordt op 29 juni 1942 op school de verjaardag van prins Bernhard feestelijk gevierd, waarbij bijna alle kinderen met oranje strikjes getooid zijn. Deze kleuren zijn echter door de Duitse bezetters streng verboden. Het schoolfeestje is door Duitsgezinde landverraders verklikt zo blijkt, want die dag komt met geweld een grote Duitse overvalwagen het schoolplein oprijden. Schoolmeester Rinck schrikt hevig: ”Weg met die oranjestrikjes” roept hij de kinderen toe. Enkele Duitsers arresteren de meester en hij moet afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen. Rinck werd nog diezelfde dag overgebracht naar het beruchte Strafkamp Amersfoort. Na enkele maanden kwam hij weer vrij. Mager en kaalgeschoren met littekens op zijn hoofd is hij weer even in de klas. Blij dat hij de leerlingen weer ziet, maar ook ontroerd en dankbaar dat hij weer bij zijn gezin mocht terug keren

In de nieuwste nummer verder aandacht voor de Ommer burgemeester in oorlogstijd C.E.W. Nering Bögel. Hij was Ommens burgermeester van 1923 tot 1952. Ook de bevrijding van Ommen wordt uitvoerig beschreven in het themanummer. Bij uitgave 174 zit ook het herdenkingsboekje met de namen van de 71 oorlogsslachtoffers die op het nieuwe oorlogsmonument bij het gemeentehuis herdacht worden. Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 1 maart 2015

Reageren »

27 februari 2015

1945 – 2015 Herdenken en vieren in vrijheid

Categorie: De Darde Klokke.    2.231 keer gelezen.

Dit jaar wordt gevierd dat het zeventig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van het juk van de Nazi’s. Deze viering blijft ook in Ommen niet onopgemerkt.

  Links: Een Canadese tank passeert hier op 11 april 1945 een zwaar beschadigde woning bij de Vechtbrug.
Rechts: De bevrijding van Ommen 11 april 1945. De vlaggen zijn uit. De mensen lopen op de zwaar gehavende Vechtbrug. Bij het toenmalige gemeentehuis hangen de ramen uit de sponningen. Ook het rechter winkelpand van toen horlogerie van der Kolk is zwaar beschadigd. Op de achtergrond de Hervormde kerk.

Foto’s: OudOmmen

Voor Ommen is 11 april de Bevrijdingsdag. Die dag worden ’s morgens om 06.00 uur de klokken geluid van de Hervormde kerk als teken dat de Canadese soldaten Ommen bevrijdden. Verder wordt op 11 april om 11.00 uur bij het gemeentehuis een nieuw monument voor alle oorlogsslachtoffers uit Ommen onthuld. In de Carrousel is ‘s middags om 14.00 uur een lezing en wordt ‘s avonds om 20.00 uur een herdenkingsconcert georganiseerd in de Gereformeerd kerk. Vanaf 11 april is er in het Streekmuseum ook een thema-expositie te zien in het kader van “Ommen 70 jaar bevrijd”.

Klokluiden en vlaggen uit op 11 april 2015
Ommen werd bevrijd in de vroege morgen op 11 april 1945 toen de Canadese bevrijders uit zuidelijke richting de Vechtbrug passeerden. Het gemeentebestuur alsmede de gezamenlijke organisaties bestaande uit de Oranjevereniging, het 4 mei comité, de Historische Kring Ommen en de Gemienschop van Oll Ommer doen een beroep op de inwoners van Ommen om zaterdag 11 april massaal de nationale driekleur uit te steken. Op de Bevrijdingsdag van Ommen worden ‘s morgens om zes uur de klokken geluid van de Hervormde Kerk. Ze luiden de intocht in van de Canadese bevrijders die zeventig jaar geleden vanuit het zuiden Ommen binnentrokken. Om de vijf jaar wordt deze traditie van het klokluiden gehouden.

Expositie in het Ommer Streekmuseum “Ommen 70 jaar bevrijd”
In het kader van 75 jaar begin van de Tweede Wereldoorlog en dat Nederland 70 jaar in vrede en vrijheid leeft organiseert het Streekmuseum in samenwerking met de HKO een thema-expositie “Ommen 70 jaar bevrijd”. Er zijn verschillende voorwerpen tentoongesteld die herinneren aan de periode 1940-1945. Lees meer »

Reageren »

30 november 2014

De Darde Klokke met “Bijen, bloemen en boerderijen”

Categorie: De Darde Klokke.    1.564 keer gelezen.

OMMEN – Met als titel: “Bijen, bloemen en boerderijen” dit keer in het nieuwste nummer van De Darde Klokke aandacht voor het oude beroep van imker.

 Op erve “Wolfskamp” in de buurtschap Giethmen is nog een bijenstal actief en ook in de buurtschap Junne wordt nog steeds honing gewonnen en verhandeld als hobby. Verder in de jongste uitgave van het historisch tijdschrift de geschiedenis van Huis Beerze, gebouwd in 1925 met als eerste eigenaar Baron Bentinck tot Buckhorst. Ook hoe Stegeren en Arriën aan een ‘ramp’ zijn ontsnapt door capriolen van een Ommer dienstplichtig militair. Verder een beschrijving van de primitieve omstandigheden waarin vroeger door mensen met een beroep in de buitenlucht hun boterham moesten eten: in de openlucht met in de winter een open vuurtje tot een comfortabele schaftwagen compleet met toilet.

In De Darde Klokke ook het Sinterklaasfeest en de rituelen met Oud- en Nieuwjaar. Tot in de zestiger jaren werd in Ommen de Goedheiligman ingehaald in de haven van de inmiddels gedempte Ommerkanaal. Met de jaarwisseling ontbrak het thuis niet aan oliebollen, appelflappen en knieperties. Op de laatste dag van het jaar was het “slepen” een (baldadige) traditie waarbij alles wat bij iemand op het erf stond bij een ander weer werd neergezet. Het carbidschieten en op Nieuwjaarsdag een paar centen proberen op te halen met het “’Niejoar winn’n” waren vroeger leuke bezigheden voor de kinderen. Op de avond van 31 december 1950 was Ommen voor de radio toen smid Luttekes met twaalf slagen op het aambeeld het Nederlandse volk een goed nieuwjaar toewenste met de Ommer spreuk: “’t Giet ôw goed bi’j all wa’j doet – ’t Volk van Ommen”.

Het nieuwe kwartaal blad van de Historische Kring Ommen nummer 173 is te koop bij boekhandel Bruna in de Kruisstraat in Ommen en wordt bij de abonnees bezorgd.

Bron: Harry Woertink – 30 november 2014

Reageren »

10 september 2014

Onderzoek naar mogelijke samenwerking cultuurhistorische instanties

Categorie: De Darde Klokke.    1.577 keer gelezen.

OMMEN – In hoeverre kunnen Ommer cultuurhistorische instanties met elkaar samenwerken? Is een overkoepeling wellicht een juiste aanpak?

 Voorafgaande aan het overleg werd door de HVA de mogelijkheid geboden om het Kalkovenscomplex te bezichtigen. Rechts de turfboot en op de achtergrond de realisatie van een vroegere scheepshelling.
Foto: OudOmmen

Met als insteek ‘Samen staan we sterk’ passeerden deze vragen en mogelijkheden van samenwerking de revue op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van achtereenvolgens de Gemienschop van Oll Ommer, stichting Oud Ommen.nl, Stichting Ommer Molens, Tinnenfigurenmuseum, Vereniging Ommerschans, De Darde Klokke, Natuurinformaticentrum Ommen, Historische Kring Ommen en Streekmuseum Ommen. Deze bijeenkomst werd gehouden op dinsdag 9 september 2014 in de Turfschuur van museum De Kalkovens in Dedemsvaart, onderdeel van de Historische Vereniging Avereest (HVA). Met 1750 leden en een korps van 90 vrijwilligers is Dedemsvaart een voorbeeld van hoe het in de praktijk kan. Vooral ook omdat de HVA als vereniging niet alleen een museum bestiert maar daarnaast ook nog een klein theater in de oude Gashouder. HVA-voorzitter Barend Rooseboom liet aan de hand van voorbeelden zien hoe de HVA functioneert. Voor de gemeente Hardenberg is Rooseboom bovendien voorzitter van een overkoepeling van Hardenbergse cultuurhistorische instanties. Rooseboom pleitte voor het belang van één aanspreekpunt voor cultuurhistorisch Ommen, waarbij voor de toekomst een samenwerking met de overkoepeling van Hardenberg niet wordt uitgesloten. Met aanwezige vertegenwoordigers is afgesproken dat zij de mogelijkheden binnen hun bestuur bespreken. Binnenkort wordt dan een vervolggesprek gehouden.

Voorafgaande aan het overleg werd door de HVA de mogelijkheid geboden om het Kalkovenscomplex te bezichtigen. Ook werd een kijkje genomen in de Gashouder en in de Turfboot van de HVA. Met elkaar fraai industrieel erfgoed dat nog bewaard is gebleven. Momenteel wordt bij het museum hard gewerkt aan de realisatie van een vroegere scheepshelling in combinatie met een timmermanswerkplaats en smederij.

Bron: Harry Woertink – 10 september 2014

Reageren »

6 september 2014

Een wandeling door de tijd: de binnenstad van Leeuwarden

Categorie: De Darde Klokke.    4.109 keer gelezen.

De binnenstad van Leeuwarden was zaterdag 6 september 2014 het doel van het reisje voor de medewerkers van De Darde Klokke.

 De groep uit Ommen op bezoek in Leeuwarden.
Foto’s: Harry Woertink

Met als gids Harry Woertink werd een historische stadswandeling gemaakt langs de vele bezienswaardigheden in Leeuwarden (Ljouwert). Een wandeling door de tijd, van de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw, langs kerken, paleizen, herenhuizen, gasthuizen en weeshuizen. De deelnemers waren erg onder de indruk over het mooie dat Leeuwarden te bieden heeft. Hoogtepunten van de wandeling waren onder andere een bezoek aan de Grote kerk met de graven van de Nassau’s, de hofjes en ook de museale grutterswinkel waar koffie werd gedronken met Oranje koek. Met uitzicht over de oude Waag was er s middags een lunch. Op het terras van het Stads café werd als afsluiting van de indrukwekkende stadswandeling nog even nagenoten.

Leeuwarden is de hoofdstad van de provincie Friesland en telt ongeveer 108.000 inwoners. Leeuwarden mag in 2018 samen met de Maltese hoofdstad Valletta de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ dragen. De jury met vertegenwoordigers uit het Europese en Nederlandse culturele veld, verkoos Leeuwarden boven Eindhoven en Maastricht. Met 617 rijksmonumenteninschrijvingen staat Leeuwarden in de top-15 van Nederlandse monumentengemeenten. Ook heeft de stad beschermde stadsgezichten zoals de binnenstad met singels. Naast de rijksmonumenten zijn er 375 beeldbepalende panden. Leeuwarden kent een rijke geschiedenis van de Nassau’s, voorvaderen van onze koninklijke familie. Bekende Leeuwarders worden in ere gehouden met (stand)beelden. Een keur van Nederlandse en Friese dichters vertellen hun poëzie op bijna 40 stenen die verspreid over de stad in het plaveisel zijn gelegd.

Lang niet alles kon in een dag bekijken worden; zeker niet als we daar ook nog eens alle musea aan zouden doen. De bezienswaardigheden van deze dag op rij:

1. Oldenhove. Een onafgebouwde scheve kerktoren. Aan de Oldehoofdsterkerkhof staat de scheve 40 meter hoge, gotische toren uit 1529-1532, de Oldehove. In 1529 werd bouwmeester Jacob van Aaken door kerk- en stadsbestuur aangesteld om een nieuwe kerktoren te bouwen. Toen de toren tien meter hoog was, begon hij aan de kant van de traptreden te verzakken. Er werd geprobeerd loodrecht door te bouwen, waardoor de toren behalve scheef, ook krom werd. De fundering van lagen kalk en klei was blijkbaar niet berekend op het gewicht, want de toren verzakte steeds meer. Na drie jaar was de Oldehove veertig meter hoog en hing hij anderhalve meter uit het lood. De bouw werd gestopt en ook de nieuwe kerk, die bouwvallige Sint Vituskerk moest vervangen, kwam er niet. Later zijn de hoge spitsboogramen en de portalen in de onderste geleding dichtgemetseld voor de soliditeit van de toren. Een klomp baksteen die ooit hét statussymbool van Leeuwarden had moeten worden, is desondanks de trots van elke Leeuwarder. De toren is in de zomermaanden te beklimmen en geeft prachtige vergezichten over Leeuwarden en wijde omgeving. Naast de Oldehove een standbeeld van Fries dichter en Nederlands staatsman Pieter Jelles Troelstra 1860-1930). Lees meer »

Reageren »

26 augustus 2014

Vroegere bewoners van de Markt en bakkerijen in de Darde Klokke

Categorie: De Darde Klokke.    1.535 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke aandacht voor bakkers en bakkerijen in Ommen.

 Afb.: Harry Woertink

Gerrit Hengelaar opende in 1936 een nieuwe bakkerij aan de Stationsweg in Ommen en kreeg van zijn ouders bij de opening voor de winkelkassa 7,14 guldens mee om te kunnen wisselen. Dat was toen evenzoveel als een weekloon. Eerst als dokterswoning van de wethouder, later een kruidenierswinkel van Albert Heijn en nu een opticien, schrijft het pand Brugstraat 22 in Ommen een rijke geschiedenis. Van het oude pand is alleen nog de gevelsteen bewaard gebleven. Een soort protestbord in oud Nederlands met daarop een kat, muis en uil. Deze door de eerste Ommer huisarts aangebrachte gevelsteen prijkt nu op de muur van het klokkenhuis van de Hervormde kerk met als tekst: ‘O uil gij doet mij onrecht, die muis is mij toegezegd. Ja kat, gij moet weten, ongegund brood wordt het meest gegeten’.

Verder dit keer in de kwartaaluitgave van de Historische Kring Ommen een opsomming van de vroegere bewoners van de Markt. Als vroeger klonk “Ga je mee naar de stangen”, dat was dat algemeen bekend dat de kinderen speelden op de ijzeren stangen die daar waren geplaatst om het vee bij elkaar te houden van de wekelijkse veemarkt. De Markt was ook een trefpunt voor de Ommenaren waar ook de muziektent een belangrijke bijdrage leverde. Vooral in de zomermaanden waren er tal van activiteiten. Op- en rondom de muziektent vonden muziek- koor en gymnastiekoptredens plaats. Het nieuwste nummer 172 van De Darde Klokke is te koop bij boekhandel Bruna in de Kruisstraat in Ommen en wordt bij de abonnees bezorgd.

Bron: Harry Woertink – 26 augustus 2014

Reageren »