6 juni 2022

Nieuwste uitgave De Darde Klokke over Bommen Berend en Patriotten

Categorie: De Darde Klokke.    204 keer gelezen.

Het Rampjaar 1672 met Bommen Berend, maar ook de Franse overheersing in de negentiende eeuw zijn dit keer historische verhalen in de jongste uitgave (nummer 203) van het kwartaalblad De Darde Klokke.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (203).

Ook de Tweede Wereldoorlog krijgt aandacht waarin vier gesneuvelde Engelse vliegers centraal staan. Verder het leven van een honderdjarige, het oudste abonnee van het Ommer historisch tijdschrift.

Bommen Berend
Ook Ommen ontsprong 350 jaar geleden niet aan de dans van Bommen Berend toen hij Overijssel binnenviel. De burgerij was voortdurend in onrust. De mannen legerden zich in bij burgers en pleegden tal van gewelddadigheden, zo valt te lezen in het nieuwe nummer. Toen het bisschoppelijke leger optrok naar de Ommerschans om die te bezetten, trof men de schans verlaten aan. Eerder had zich al een muiterij plaatsgevonden. De Nederlandsche soldaten waren weggelopen omdat ze niet machtig genoeg waren om het geschut te bedienen om een aanval af te weren. Negen dagen lang lag het complete leger toen in en om de stad Ommen tot aan hun vertrek naar het Groningerland. De stad Ommen moest voor hun vertrek een aanzienlijke som als brandschatting of oorlogscontributie betalen.

Het verhaal gaat dat in het Rampjaar 1672 een van de drie klokken van de hervormde kerk is gestolen door soldaten van de bisschop van Münster. Het is ze echter niet gelukt deze zware luidklok mee te nemen, want ze kwamen niet verder dan de haven van de Vecht waar de buit gemaakte zware koperen klok over boord moet zijn geslagen en nog steeds op de bodem zou moeten liggen.

Patriotten
Tijdens de Franse overheersing eind 1700 begonnen in Ommen zich de Prinsgezinden zich danig te roeren tegen de Patriotten. De aanhangers van Oranje demonstreerden op de Markt en Kerkplein met tromgeroffel, vaandels en lichte wapens. Dat leidde weer tot spanningen onder de Patriotten, zo zeer zelfs dat het tot een handgemeen kwam en er zelfs werd geschoten. Toen de Patriotten werden uitgemaakt voor dieven, schelmen en moordenaars kostte dat Hendrikus Hoek en Hendrik Oldeman zelfs een boete van 3 oude schilden. Lees meer »

Reageren »

30 april 2022

Uitstapje voor medewerkers De Darde Klokke naar vestingstad Coevorden

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    260 keer gelezen.

De vrijwilligers van De Darde Klokke maakten zaterdag 30 april 2022 een historisch uitstapje naar de oude vestingstad Coevorden.

Meest imposant was het bezoek aan het kasteel.
Foto: Sir Schokkenbroek
Zie ook het album “2022 DDK -> Reisje Coevorden

Iedereen was onder de indruk van de rijke geschiedenis die Coevorden heeft. Daarin had ook stadsgids Lambert Hans een belangrijke bijdrage. Meest imposant was het bezoek aan het kasteel. Wie dat wilde bezocht het stedelijk museum gevestigd aan de Markt. Vooraf werd koffiegedronken bij de “Heeren van Coevorden” waar ’s middags ook de lunch werd gebruikt.

Coevorden
Onder leiding van de stadsgids werd een wandeling gemaakt langs historisch plekken in de stad. Het ontstaan van Coevorden begint met een doorwaadbare plek in de rivier waar de koeien werden langs gedreven. Deze plek was door de afzetting van zand en slib ontstaan en noemde men een ‘voorde’. Na verloop van tijd werd deze plek ‘Koevorde’ genoemd. Zo ontstond uiteindelijk de naam Coevorden. Vergelijk het met de Engelse plaats Oxford, waarin dezelfde naamsbetekenis schuilgaat.

Kasteel
In Coevorden wandel je door het centrum van een stad met een bijzonder historisch verleden. De middeleeuwse stad was door zijn strategische ligging een toegangspoort naar het noorden van Nederland. Vijandige overheersers lagen op de loer. Daarom moest Coevorden maatregelen treffen: het kasteel en restanten van de vestingwerken getuigen hier nog van. Het kasteel kent een roerige geschiedenis. Vanwege de ligging in een moerasgebied op doorgangsroutes, met name die tussen Hanzesteden Münster en Groningen, en vanwege de lucratieve tolrechten, was de vesting van groot strategisch belang. Het bezit ervan wisselde vele malen, wat vaak met geweld gepaard ging. Coevorden lag strategisch op de route van Groningen naar Münster, wat de stad tot een welvarende vestingstad maakte. De in 1215 gewijde bisschop van Utrecht Otto van Lippe besloot de aanspraken van het bisdom op het gebied te verstevigen, niet in de laatste plaats om zijn inkomsten uit het gebied veilig te stellen, dan wel te vergroten. Otto stuitte echter op grote tegenstand, omdat de boeren hun heer Rudolf II van Coevorden steunden. Dit resulteerde in de slag bij Ane in 1227, waarbij Otto het leven verloor en de Drentse boeren onder commando van Rudolf II van Coevorden een klinkende overwinning behaalden.

Lees meer »

Reageren »

27 februari 2022

Elke vierde zondag van de maand rondwandeling Ommerschans

Categorie: Ommerschans, Vereniging De Ommerschans.    309 keer gelezen.

De vereniging de Ommerschans is weer gestart met de gegidste rondwandeling die elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van de maand December) plaats zal vinden.

 ‘Gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans’
Afb.: OudOmmen

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de geschiedenis van het unieke gebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans (dat te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden), de muiterij op de schans, de overval door de patriotten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de ruim 700 ha grote straf-en bedelaarskolonie Ommerschans.

Luister naar de verhalen over de bewoners en de dagelijkse gang van zaken op de kolonie. Ontdek de unieke flora en fauna in het gebied. En wat heeft Balkbrug te maken met de kolonie Ommerschans? Je hoort het allemaal.

De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. Wij houden ons aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld. De kosten voor de rondwandeling zijn € 5,00 pp, Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kunnen we ook in overleg rondleidingen afspreken op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden. Meer informatie op onze website www.ommerschans.nl. Volg ons op facebook: www.facebook.com/ommerschans.

De datums van de rondwandeling in 2022 zijn: 27 februari; 27 maart; 24 april; 22 mei; 26 juni; 24 juli; 28 augustus; 25 september; 23 oktober en 27 november.

Bron: Vereniging de Ommerschans – 27 februari 2022

Reageren »

25 februari 2022

Nieuwe uitgave De Darde Klokke in teken ds. Van Raalte, Lemele en noaberschap

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    332 keer gelezen.

De nieuwste uitgave van het historisch kwartaalblad “De Darde Klokke” staat dit keer weer bol aan diverse interessante historische onderwerpen.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (202).

Zo is er aandacht voor de predikant ds. A.C. van Raalte. Hij was voorman van de Afscheiding van de gereformeerde kerk en opleider aan een Theologische School. Na zijn emigratie de grondlegger van de stad Holland in Michigan. Over zijn periode in Ommen van 1838 tot 1844 is al veel over Van Raalte gepubliceerd. Toch blijven er nog vragen open, ook al omdat verschillende auteurs elkaar op onderdelen tegenspreken zodat er zelfs legendevorming plaats vindt. Vragen als: woonde ds. Van Raalte in Ommen in een oude boerderij? Waar gaf ds. Van Raalte zijn colleges? Wat gebeurde er in het “Van Raaltehuis” aan de Van Raaltestraat? Is het verhaal over de koe van ds. Van Raalte een legende of echt waar? Nieuw onderzoek in het Kadaster en in de notariële archieven leverde verrassende feiten op.

Lemele
Ook Lemele komt aan in het blad, een dorp in de schaduw van de Lemelerberg. Er zijn niet zo heel veel dorpen in ons land die kunnen bogen op het feit dat ze een echte berg binnen hun grenzen hebben. De Lemelerberg wordt bewaakt door een grote stenen leeuw. Als monument herinnert de leeuw ons aan het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. Park 1813 is het oudste natuurpark van Nederland. De leeuw was eerder te zien in liggende houding, maar in de loop der jaren heeft hij kans gezien om rechtop te gaan staan. Meer dan zeven eeuwen geleden wordt Lemele voor het eerst in de geschiedenisboeken vermeld. Lemele heeft zijn naam te danken aan het feit dat er ooit veel leem in de omgeving te vinden was. Dit betrof vooral de gronden rondom de Lemelerberg. Leem was toentertijd een geschikte grondstof voor tegels en dakpannen.

In de Darde Klokke ook aandacht voor “Trammelantia” die meer dan 20 jaar kleur gaf aan Oranjefeesten in Ommen. Vroeger was het een bekende naam als het ging om optochten op Oranjefeesten in Ommen: N.V. Trammelantia. Een verzamelnaam van een vriendengroep uit Ommen die jarenlang present was met een praalwagen op de grote optocht. Lees meer »

Reageren »

24 januari 2022

‘Door de tijd’ nieuw boek over Ommen – Eerste exemplaar voor burgemeester Hans Vroomen

Categorie: Boeken & Tijdschriften, CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen), Harry Woertink.    592 keer gelezen.

OMMEN – In Ommen is een nieuw geschiedenisboek verschenen die gaat over Ommen zelf. Met de titel “Door de tijd” is de ontwikkeling van het stadje aan de Vecht te zien en te lezen in het boek dat veel foto’s van vroeger en nu bevat.

Het eerste exemplaar van het boek “Door de tijd voor burgemeester Hans Vroomen (rechts) uit handen van Jan Doedens.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2022 – Fotoboek ‘Door de tijd’

Het eerste exemplaar is uitgereikt aan burgemeester Hans Vroomen. Deze plechtigheid vond plaats in het nieuwe Historisch Museum dat in april de deuren voor het eerst opent voor bezoekers. Jan Doedens, secretaris van het Historisch Museum reikte het eerste exemplaar uit aan de burgemeester.

Rijke geschiedenis
Vroomen vertelde blij te zijn met de uitgave van boek. Ook had hij al even het nieuwe boek ingekeken. “Ommen heeft een rijke geschiedenis. Als stad heeft Ommen een enorme ontwikkeling doorgemaakt”, aldus Vroomen, daarbij wijzend op de vele foto’s en verhalen die het nieuwe boek rijk is. Volgens Vroomen is het boek geschikt voor elke inwoner, oud- inwoner, bezoeker of ieder ander die Ommen een warm hart toedraagt. “Fantastisch om te lezen. Zo kunnen inwoners en oud-inwoners herinneringen ophalen aan hoe het vroeger was”, aldus Vroomen.

Door de tijd
In het boek ‘Door de tijd’ is de ontwikkeling van de gemeente Ommen te zien en te lezen. Een werkgroep bestaande uit Ali Pot, Wies Assendorp, Jenny Ekkelkamp, Jaap van Dordt en Harold Dokter zijn hier druk bezig mee geweest. Zij hebben oude foto’s uitgezocht en daarna de hele gemeente Ommen doorkruist om foto’s te maken van de huidige situatie. Zo laat het boek zien wat er uit het verleden bewaard is gebleven of hoe sommige straten veranderd zijn. Het zijn foto’s van alle straten in het centrum, maar ook laat het boek de stadsuitbreidingen zien. Van het strakke stratenpatroon van de Zeeheldenbuurt, Strangen en Laarakkers tot de bloemkoolwijk De Dante. Ook de nieuwere woonwijken Alteveer, Mol’nhoek en Vlierlanden blijven niet ongenoemd. Daarbij zijn onder redactie van Jan Doedens en Gerko Warner verhalen en anekdotes opgetekend.

Lees meer »

Reageren »

16 november 2021

Nieuwe uitgave De Darde Klokke over Ommerkanaal, wethouders en Slag bij Ane

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    555 keer gelezen.

Het nieuwste nummer van het historisch tijdschrift De Darde Klokke (201) bevat ook dit keer weer mooie historische verhalen.

De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (201).

Zo wordt in de jongste uitgave de historie van het Ommerkanaal belicht, zowel als kanaal als het ontstaan van de buurtschap. Het kanaal van Dedemsvaart naar Ommen is gegraven in de jaren 1864-1865. Hierdoor kon de scheepvaart vanwege de lage waterstand in de Vecht vanuit Ommen nu met grotere schepen over het kanaal via Dedemsvaart richting Hasselt naar Zwolle varen. In 1927 is het kanaal verbreed en uitgediept. Hierdoor konden de melkveehouders toen de melkbussen per boot (bokschuiten) vervoeren naar de melkfabriek in Balkbrug. De melkbussen werden dan met paard en wagen door een boer uit de buurtschap naar de boot gebracht. In 1965 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten. Het werd opnieuw verbreed en vanaf het Ommerbos naar de haven is het toen gedempt. Het kanaal werd verplaatst in westelijke richting om bij Varsen in de Vecht te stromen.

Seinen
Over ‘Wethouder Seinen’ is er een vervolgverhaal. Van 1945 tot 1974 was Gerrit Jan Seinen wethouder in de gemeente Ommen, terwijl hij voor de oorlog ook al enige jaren gemeenteraadslid was geweest. In het stadshart van Ommen had Seinen een boerderij. Seinen was een markante persoonlijkheid. Hij zei precies waar het (voor hem) op stond, maar daarmee maakte hij niet alleen vrienden. Toch is Ommen veel dank aan hem verschuldigd, overal in de gemeente zijn sporen te vinden die herinneren aan deze bijzondere plaatsgenoot, zo valt te lezen in het nieuwste nummer van De Darde Klokke. Notulen en krantenverslagen zijn erbij gehaald om aan te tonen dat Seinen als wethouder een heel sociale man was. In de tijd van de Wederopbouw na de oorlog was het heel belangrijk dat iedereen een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd had.

Om de woningnood tegen te gaan, gaf het gemeentebestuur zelfs toestemming zomerhuisjes in Besthmen te bouwen en bewonen. De huisjes zouden tien jaar permanent bewoond mogen worden, om daarna overgedaan te worden aan ‘zomergasten’. Bovendien moest het benodigde hout voor 90 procent uit de bossen rond Ommen komen. Het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting gelastte de bouw evenwel onmiddellijk stop te zetten, omdat er geen vergunning voor was verleend. Wethouder Seinen en zijn collega Immink hielden de aannemer voor dat hij zich hier niets van moest aantrekken en gingen in juli 1948 letterlijk zelf een handje meehelpen.

Lees meer »

Reageren »

13 augustus 2021

Nieuwe uitgave De Darde Klokke weer vol met historische verhalen

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    474 keer gelezen.

In het jongste nummer (200) van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke dit keer weer volop historische verhalen. Zo wordt uitgebreid Gerrit Jan Seinen (1902-1989) belicht als een eigenzinnige wethouder met een groot hart voor Ommen.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (200).

Van 1945 tot 1974 was Seinen wethouder. Een markante persoonlijkheid die zei waar het op stond, maar daarmee niet alleen vrienden maakte. Toch is Ommen veel dank aan hem verschuldigd, overal in de gemeente zijn sporen te vinden die herinneren aan deze bijzondere plaatsgenoot, zo blijkt uit het nieuwste nummer. Ingrijpend voor Seinen en zijn vrouw waren de oorlogsjaren waar ze meehielpen aan het onderbrengen van onderduikers. Op het laatst van de oorlog kreeg de familie Seinen een jongetje ‘uit het Westen’ in huis die tijdelijk in Ommen was maar niet terug kon door de sluiting van de IJssellinie. In Amsterdam was er ook na de oorlog nog gebrek aan alles, waardoor hij in Ommen bleef. Ondertussen noemde de jeugdige Amsterdammer zijn pleegouders ‘oom Gerrit Jan’ en ‘tante Fré’.

Joodse huizen
In De Darde Klokke verder een verhaal wat er na onderduik of deportatie van de bewoners met de Joodse huizen in Ommen gebeurde. In 225 gemeenten in ons land zijn Joodse woningen, grond en bedrijven na onteigening doorverkocht. Vaststaat dat het hier gaat om een schimmig vastgoedcircuit waar ook gemeentes een bedenkelijke rol hebben gespeeld. In Ommen huurden sommige Joden hun huizen, maar bij anderen betrof het eigendom. Uit plaatselijk onderzoek is vooralsnog niet vast komen te staan of de gemeente Ommen in deze ook een bepaalde rol heeft gespeeld.

Ommen in vroegere jaren
Jeugdherinneringen over het vissen in het Ommerkanaal en het vissen op paling in de haven komen ruim aan bod. Ooit lagen er drie boten aan de oostzijde van het kanaal. Het eerste, een bruine woonark, was van mevrouw Vrede. Zij had vele sanseveria’s voor de grote ramen staan. Behalve water aan haar bloemen gaf ze ook blokfluitles. Het tweede was een klein woonbootje van de familie Pater die met paard en wagen oud ijzer ophaalde. Lees meer »

Reageren »

10 augustus 2021

2e toertocht voor uitsluitend Union bromfietsen

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    343 keer gelezen.

Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert het Palthehof Museum haar 2e toertocht voor uitsluitend Union bromfietsen.

 De 1e Union toertocht in 2019.
Foto: Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger

20 jaar geleden, in 2001, is het faillissement uitgesproken van de toenmalige fietsenfabriek in Nieuwleusen. Deze fabriceerde ook bromfietsen met de vooruit strevende modellen zoals de Boomerang en Polaris, maar ook de Roulette met automaat. Van dit laatste model zijn er veel gefabriceerd voor de PTT postbezorging in Nederland.

De toertocht gaat door het mooie Vechtdal, waaronder de stuw bij Junne en de Lemelerberg. De tocht is ongeveer 65 km lang en onderweg is er tijd en gelegenheid om op te steken. Er wordt gestart vanaf het Museum, adres Westeinde 3 te Nieuwleusen om 11.00 uur. Het museum zelf is open vanaf 10.00 uur. Er is parkeergelegenheid op het plein bij de kerk.

Na de tocht is er ook gelegenheid om het museum te bezichtigen. We hebben hier de eerste in 1952 door de Union geproduceerd bromfiets staan die was uitgevoerd met een GMF (Gelderse motoren fabriek) Boy motorblokje. Aanmelden voor de toertocht kan via mail adres g.lubbers13@kpnplanet.nl of 0529 482458. Deelname aan deze tocht is geheel op eigen risico, de vereniging erkent geen enkele aansprakelijkheid.

Bron: Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger – 10 augustus 2021

Reageren »

7 augustus 2021

Ommer tijdschrift De Darde Klokke op weg naar jubileum: 200ste nummer

Categorie: Boeken & Tijdschriften, De Darde Klokke, Harry Woertink.    413 keer gelezen.

OMMEN – Het historisch tijdschrift De Darde Klokke werkt op dit moment aan het tweehonderdste nummer. De uitgevers van het Ommer kwartaalblad zijn trots op deze mijlpaal. Het jubileumnummer 200 rolt eind deze maand van de pers en vervolgens ook in de brievenbus van de abonnees.

 Met spanning wordt het pulsen, waarmee de firma Dijks en Steen is begonnen, naar de “darde klokke” gevolgd.
Foto: OudOmmen
Zie ook de albums “De Darde Klokke” en “Tijdschrift De Darde Klokke

Nieuwe start
In 1971 is een nieuwe start gemaakt met de uitgave van De Darde Klokke. Vanaf toen is ook een begin gemaakt met de nummering van de bladen. Het eerste exemplaar van dit tijdschrift verscheen al in 1954, maar hield in 1962 op te bestaan. Dieks Makkinga (1919-1995) was het die in 1971 op eigen houtje het initiatief nam om De Darde Klokke weer nieuw even in te blazen. En met succes, tot aan vandaag de dag zorgt het tijdschrift om de drie maanden voor de verslaglegging van de geschiedenis van Ommen en omstreken, gezien vanuit de ogen en oren van diverse Ommer en Ommenaren. “We prijzen ons gelukkig met een groot abonneebestand dat ons tijdschrift weten te waarderen”, aldus Albert van der Vegt, penningmeester van de stichting De Darde Klokke. “Daarnaast kunnen we telkens een beroep doen op onze trouwe adverteerders. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat De Darde Klokke voor de kostprijs aangeboden kan worden.

Historie
Hoe komt men aan de naam De Darde Klokke? De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie koperen luidklokken hebben gehangen in het klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van deze klokken gestolen door soldaten uit het Münsterland onder leiding van de bisschop van Münster. Het is ze echter niet gelukt de zware luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burggraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf het ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de ‘derde klok’ weer symbolisch geluid met de naam “De Darde Klokke”, de naam dus van dit tijdschrift geschreven in het Ommer dialect. Lees meer »

Reageren »

30 juni 2021

Museum Palthehof opent op zaterdag 3 juli haar deuren voor bezoekers.

Categorie: Ni’jluusn van vrogger.    296 keer gelezen.

voorkantpalthehofb6.jpgDe tentoonstelling 75+1 jaar Vrijheid, Vreugde en Verdriet is dan eindelijk te zien.

Veel aandacht voor de Indiëgangers, hun verhalen en foto’s, en het verhaal van de Wederopbouwboerderijen, Koningin Wilhelmina, een vitrine met burgemeester Backx, de burgemeester van Nieuwleusen van 1916 tot 1950, ondergedoken tijdens een deel van WOII.

De Ambachtenvleugel is veel ruimtelijker heringericht. De openingstijden zijn als vanouds woensdag tm zaterdag van 13.30 tot 17 uur. Tijdens de WAK en Kunst om Dalfsen zijn we extra open op zaterdag 18 en zondag 19 september van 10 tot 17 uur.

Pieter Zandvliet exposeert en geeft op woensdag 15 september van 13.30 tot 16.30 een workshop Ontwerp je eigen schoen, Janny Stegerman exposeert met glazen sieraden en geeft op het zelfde tijdstip eveneens een workshop Ontwerp en maak je eigen ring, of boekenlegger met versiering van glas.

Donderdagavond 16 september van 20 tot 22 uur houdt Out of the Blue een Open Repetitie bij het museum. Zin om te luisteren en/ of mee te zingen: gratis en gezellig! Meer info over de workshops tijdens de WAK vind je op de website www.wakdalfsen.nl.

Bron: Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger – 30 juni 2021

Reageren »