2 januari 2014

Ccoba presenteert ‘Op reis met ezeltje Frits’ door Margo Huggers

Categorie: Algemeen.    1.677 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert in de Bibliotheek aan de Chevalleraustraat op dinsdag 14 januari een avond met Margo Huggers.

Margo Huggers met ezel Frits.Margo Huggers met ezel Frits.
Afb.: Bibliotheek Ommen

Margo Huggers is een reislustige vrouw, vele landen heeft ze gezien, maar drie jaar geleden besloot zij het roer om te gooien. Vanaf dat moment wilde ze alleen nog op een traditionele manier reizen. Ze kocht een ezel, noemde hem Frits, trainde hem en vertrok voor een vier maanden durende reis door Europa. Op aanstekelijke wijze vertelt Margo Huggers over deze onderneming, de hindernissen vooraf en onderweg, de prachtige ontmoetingen met mensen. En en passant leren we ook nog het een en ander over ezels.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Bibliotheek Ommen – 2 januari 2014

Reageren »

28 december 2013

Open huis Historische Kring Ommen

Categorie: Algemeen.    1.379 keer gelezen.

OMMEN – De Historische Kring Ommen (HKO) houdt vrijdag 10 januari “open huis” ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van haar nieuwe onderkomen in de Carrousel in Ommen.

logohko.GIFEen dag eerder, 9 januari, wordt de nieuwe verenigingsruimte aan de Chevalleraustraat 6 officieel in gebruik gesteld. Tijdens het open huis is iedereen tussen 14.00 en 22.00 uur van harte welkom om met de werkzaamheden van de HKO kennis te maken. Alle werkgroepen van de vereniging zullen zich deze dag uitgebreid presenteren aan de hand van fotoboeken, computerschermen en historisch materiaal. Tevens is een foto-expositie ingericht met als thema “Groeten uit Ommen” over 100 jaar toerisme in Ommen. In verband met de ingebruikname van het nieuwe historische centrum zijn de openingsuren verruimd. Op elke donderdagmiddag is de HKO geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom. Bovendien is het nieuwe onderkomen elke eerste donderdagavond van de maand voor bezoekers geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Binnen de HKO zijn de volgende werkgroepen actief: Lees meer »

Reageren »

23 december 2013

Oproep van de redactie

Categorie: Algemeen.    1.262 keer gelezen.

Oproep van de redactieDe redactie van de stichting OudOmmen.nl is op zoek naar de heer van de Zuidwind, die heeft gereageerd op twee artikelen m.b.t. fotomateriaal van het 25 jarig jubileum van pastor Hermans.

Het aangegeven mailadres werkt niet of is onjuist. Wilt u contact met ons opnemen via mailadres info@oudommen.nl.

Reageren »

22 december 2013

Buurtschap de Rotbrink ten onder aan expansiedrift

Categorie: Algemeen.    3.342 keer gelezen.

OMMEN – De Rotbrink was vroeger een van de Ommer buurtschappen, maar is helaas ten onder gegaan aan expansiedrift. Gelukkig wordt de naam in herinnering gehouden met de naam van het bedrijventerrein.

 Koeherder Jan Hansman loopt vanaf de klumpiesbrugge richting het Ommerbos, waar hij woonde. De foto is van eind 1800.
Foto: OudOmmen.nl

De Rotbrink maakte samen het Ommerbos, Alteveer en ’t Vlier deel uit van een buurtschap Ommerbos-Rotbrink. Ommen kan zich gelukkig prijzen dat namen van buurten, landerijen of buurten die door uitbreidingsplannen dreigden te verdwijnen met naamgevingen behouden blijven. Zo zijn bijvoorbeeld de wijken de Laarakker, Strangen, Dante en Alteveer genoemd naar vroegere buurten. Het op de Rotbrink gelegen ’t Vlier heeft de betekenis van laaggelegen woeste grond met moerasveen. Op de Rotbrink – begrensd aan de oostkant door de Galgengraven, Hessenweg Oost, verder de Balkerweg en de Ommeres – waren midden 1900 z’n veertig kleine boerderijtjes te vinden met allemaal kleine akkertjes. Deze akkertjes ontstonden door met de schop de heide om te spitten en tot vruchtbare landbouwgrond te maken. Dat waren harde tijden vroeger.

Al eerder werd de hoge zandrug, de Haar genaamd, aan de noordkant beplant met bomen en kreeg de naam Ommerbosch. De aanplant van bos moest voorkomen dat het witte zand door windstormen verder het gebied in stoof. Boeren uit Ommen breidden hun cultuurgrond uit van de Hamsgoren naar het hoge Rot, het noordelijk deel van de stad. Het naast gelegen oostelijk gedeelte werd toen Rottenbrink genoemd en staat thans dus als de Rotbrink bekend. De eigenaren van de gronden waren verenigd in ‘Ingelanden Rotbrink en omstreken’. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar. Een verslag van een vergadering in 1951 leert dat onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen de grondeigenaren na een roerige discussie uiteindelijk besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Ook de gemeente liet zich van een goede kant zien en stelde hiervoor twee arbeiders gedurende twee weken beschikbaar.

Door uitbreidingsplannen van de gemeente is de Rotbrink in de loop der tijd helemaal opgeslokt. Dat begon met woningbouw en industrie in de Strangen in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Later werden ook de Veldkamp en het Nieuweland daar aan toegevoegd. In de zeventiger jaren werd sportpark De Rotbrink en het woonwagenkamp aangelegd. De gemeente kocht vervolgens in 1982 kleine boeren uit voor de bouw op ‘het Rot’ van het huidige gemeentehuis. De expansiedrift ging door in de tachtiger met de realisatie van woonwijk Alteveer, waar kleine boerderijtje in de Slagen, ‘t Vlier en het Alteveer veld moesten ruimen. Wel zijn er gelukkig nog enkele boerderijtjes in het plangebied blijven staan, zoals van de families Pieltjes, Hansman, Jaspers, Makkinga en Schutte. Dit laatste boerderijtje aan de huidige Haarsweg (vroeger Ommerbos-Rotbrink V 35) is in 1953 herbouwd na een brand. Andere aanduidingen van wegen waren Eerste Vlierweg en Tweede Vlierweg, Oude Vlierweg en Nieuwe Vlierweg, Rotbrinksweg en Sluijerweg. Lees meer »

5 Reacties »

14 december 2013

Monument spoorlijn OLDO in Raalte

Categorie: Algemeen.    3.765 keer gelezen.

Op vrijdag 13 december is in Raalte een monument onthuld dat herinnert aan de OLDO, de Overijsselse Locaalspoorlijn Deventer Ommen, die van 1910 tot 1935 in bedrijf is geweest.

 Foto’s: HKO
Monument ter herinnering aan de OLDO, de Overijsselse Locaalspoorlijn Deventer Ommen.

Van de vele bruggen die de lijn heeft geteld zijn er nog maar twee overgebleven. Bij de rotonde op de kruising van de Ceintuurbaan en de Nieuwe Deventerweg ligt een van die twee bruggen, vrijwel halverwege het tracé van de vroegere spoorlijn. Op die plek is op initiatief van de Historische Vereniging Raalte een monument geplaatst, dat bestaat uit een serie originele spoorstaven die in een boog zijn opgesteld. Een plaquette herinnert aan de roemruchte geschiedenis.

Over de spoorlijn Deventer – Ommen is dit jaar een boekje geschreven door Bert Terlouw en Wim Gerrits. Het bevat talloze oude foto´s van de spoorlijn en stations alsmede recente foto´s van restanten van de spoorlijn. Kaarten van het tracé en een wandelroute van Deventer naar Ommen completeren dit interessante boek. Het is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in Ommen.

De gemeente Raalte is de tweede die een monument voor de OLDO heeft geplaatst, na de gemeente Deventer bij het vroegere station Diepenveen-Oost. Zou het in 2014 niet de beurt kunnen zijn aan de gemeente Ommen, het eindpunt van de spoorlijn?

Bron: HKO – 14 december 2013

Reageren »

13 december 2013

Toen de post nog post was

Categorie: Algemeen.    3.049 keer gelezen.

OMMEN – In uniform compleet met stropdas en pet. Een zwart uniform in de winter en in de zomer een vaal groen uniform.

 Deze foto is gemaakt in 1952 ter gelegenheid van het afscheid van postkantoordirecteur Aaldrik Klein. De namen staan verderop in dt artikel.
Foto: Harry Woertink

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar zo kleedde zich vroeger een postbesteller van de PTT (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie). En dan hebben we het over de jaren tot eind van de zestiger jaren toen de postbode behalve de postbezorging er ook voor zorgde dat in het buitengebied postwissels konden worden verzilverd. Vaak was dat het AOW-geld voor ouderen die toen nog niet over een bank- of girorekening beschikten. Bij de postbode kon je ook postzegels kopen of de post aan hem meegeven. Vaak waren dat voor de bestellers de koffieadresjes.

Een postbesteller mocht niet uit de school klappen van wat hij mogelijk las op briefkaarten of anders te weten kwam. Hiervoor moest aan het begin van de dienstbetrekking zelfs een eed worden afgelegd. Alle correspondenties verliepen vroeger per post. Telefoons waren sporadisch. Telefoongesprekken liepen via de telefooncentrale op het postkantoor, waar de dames op de centrale voor de nodige doorschakeling zorgden.

De post kwam ’s morgensvroeg aan met de trein. De avond er voor was die al onderweg en in de trein gesorteerd. Elke morgen om kwart over vijf stond er een postbode klaar op het NS-station in Ommen om de postzakken in ontvangst te nemen om vervolgens op een bakfiets de postzakken naar het postkantoor aan de Markt te brengen. De postbode die in de wintermaanden dienst had meldde zich al tussen vier en vijf uur ’s morgens om de kachels in de verschillende vertrekken op te stoken.

In de sorteerzaal van het postkantoor werd de post verder gesorteerd op de wijken en buurtschappen. Om acht uur ’ s morgens stapte de postbode op de fiets om met volle tassen aan de wijkbestelling te beginnen. Bromfietsen – of zo als dat later het geval was, auto’s – om de post te bezorgen waren er niet. Koud of warm, storm of regen, het deerde de postbode niet. Ook niet als er tijdens strenge winters hoge sneeuwduinen lagen. De post moest en zou bezorgd worden. Het plichtsgevoel was groot!

De post werd zes dagen in de week bezorgd. Zolang ook was de werkweek van een PTT-besteller. In de kom van Ommen werd tot begin van de zeventiger jaren ook ’s middags nog als een tweede bestelling post bezorgd van stukken die in de loop van de dag op het postkantoor waren gearriveerd.

Het postkantoor aan de Markt werd gebouwd in 1907. Voor die tijd was het postkantoor aan de Kruisstraat gevestigd, maar werd daar te klein bevonden. De PTT bestaat niet meer. Het postkantoor in Ommen is gesloten en de bestellers van nu zijn elders ondergebracht. Op meerdere locaties wordt tegenwoordig gewerkt met balies zoals in boekwinkels om postzaken te kunnen doen. Lees meer »

2 Reacties »

9 december 2013

Harry Woertink gestopt als notarismedewerker

Categorie: Algemeen.    3.365 keer gelezen.

OMMEN – Na meer dan veertig jaar is Harry Woertink gestopt als notarismedewerker. De geboren en getogen Ommer heeft afscheid genomen van het notariskantoor Bentum en Nijboer in Ommen om met vervroegd pensioen te gaan.

 Woertink sluit voorgoed de deur.
Foto’s: Bentum Nijboer Notarissen

Harry Woertink (60) begon op 1 februari 1973 aan het van oudsher bekende Ommer notariskantoor van notaris H.F. Maris, dat toen nog aan het Kerkplein was gevestigd. Na het afscheid van Maris op 1 januari 1990 werd notaris mr. Gerhard Smelt zijn nieuwe werkgever. Het notariskantoor was toen al verhuisd naar de Varsenerpoort 1. Op 6 januari 1999 stopte Smelt als notaris en werd het notariskantoor overgenomen door notaris mr. Bert Spruijt, die op zijn beurt het kantoor op 1 augustus 2011 overdeed aan Bentum en Nijboer Notarissen, met mr. Jan Willem Bentum als notaris. Woertink zegt zijn werk altijd met heel veel plezier gedaan te hebben, maar vindt het na veertig jaar wel genoeg. “Ik heb zin om andere leuke dingen te doen. Mijn interesses liggen in de geschiedenis van Ommen en ook de plaatselijke politiek trekt me. Verder de natuur in met lange wandelingen of fietsen.”

Naast zijn werk als notarisklerk heeft Woertink al die jaren niet stil gezeten voor de Ommer gemeenschap. Zo was hij onder andere betrokken bij de oprichting van een basketbalclub en een atletiekclub in Ommen. Ook maakte hij acht jaar deel uit van de gemeenteraad en was Woertink meer dan 25 jaar correspondent voor de weekkrant “Ommer Nieuws”. Bijna 35 jaar lang is Woertink bestuurslid van het Ommer streekmuseum en maakt even zo lang deel uit van de redactie van het historisch tijdschrift De Darde Klokke. Sinds de oprichting in 1997 is Woertink bestuurslid van de Historische Kring. Allemaal vrijwilligerswerk, waarmee Woertink zoals hij zegt graag mee door zal gaan.

“Mijn kantoorwerkzaamheden lagen grotendeels op het gebied van nalatenschappen. Klanten adviseren over vaak moeilijke aangelegenheden. De persoonlijke contacten met de mensen lagen mij wel”, aldus Woertink. In de tijd dat het nog voor kwam dat onroerend goed onder de hamer kwam of inboedel via veiling werd verkocht was Woertink veilingmeester. “In veertig jaar heb ik veel dingen zien veranderen. Ook op het gebied van kantoorautomatisering. Van typemachine tot computer en van losse dossiermappen naar digitale archivering”. Het officieel afscheid is gevierd met de medewerkers van het notariskantoor. Lees meer »

2 Reacties »

5 december 2013

Overweldigende grote oogst.

Categorie: Algemeen.    1.120 keer gelezen.

Dat het Vechtdal veel mooie dingen voortbrengt, wist iedereen al. Een van die mooie dingen is een geweldige fruitoogst.

Boerderijwinkel de Groene Marke uit Ommen en Dalfsen en Streekproductenwinkel de Baander uit Hardenberg waren dan ook blij verrast met de enorme hoeveelheden appels en peren die de Vechtdalbewoners hebben ingeleverd tijdens de oogstdagen. Gezamenlijk hebben de winkels appelsap laten persen en de 12000 ingeleverde kilo’s fruit stond garant voor 8000 liter heerlijk PUUR VECHTDALSAP. Dus laat de winter maar komen.

Een gedeelte van het sap gaat terug naar degene die het fruit heeft ingebracht. Het overige sap gaat gretig over de toonbank bij de Groene Marke en de Baander. Ook menig inwoner van het Vechtdal of daarbuiten ziet een of meerder flessen terug in zijn kerstpakket. De Groene Marke en de Baander danken alle inwoners van het Vechtdal die fruit hebben ingebracht. Mede door hun inzet is het een succes geworden. Het Vechtdal is op de goede weg, er is weer een duurzaam, puur en eerlijk streekproduct in de markt gezet. Extra vitamientjes nodig voor de winter? De Groene Marke en de Baander hebben ze voor u in het schap staan. Op uw gezondheid!

Bron: Kaasboerderij Heileuver – 5 december 2013

Reageren »

28 november 2013

Expositie Heileuvers Schilderijenhuis

Categorie: Algemeen.    1.286 keer gelezen.

Na een lang reces tengevolge van de nieuwbouw van de kaasmakerij, start Heileuvers Schilderijenhuis weer met een nieuwe expositie.

 Foto: www.heileuver.nl
Schilderijenhuis Heileuver

De uit Dalfsen afkomstige Heleen Goudbeek bijt de spit af met haar solo –tentoonstelling. Heleen draagt een warm hart toe aan het boerenleven en dat is te zien in haar werk; tedere pasgeboren kalfjes, stoere stierenkoppen, trotse moederkoeien met kalfjes, eigenwijze varkens en lieve, aaibare schapen. Ook het menselijk portret weet zij als geen ander te vangen in zijn tederheid en persoonlijkheid. Met een juiste toets van verf , penseel en gevoel weet zij treffende schilderijen te maken die een ieder reken, zowel kinderen als volwassenen.

Stap in de wereld van Heleen en ontdek al het moois rondom je heen.

De expositie is te zien tot 3 jan 2014. Geopend ma-wo-do-vr van 9.00 tot 18.00, zat 9.00 tot 17.00 di , zo- en feestdagen gesloten. Heileuvers Schilderijenhuis, Dalmsholterdijk 17 Dalmsholte. www.heileuver.nl, info@heileuver.nl.

Bron: Kaasboerderij Heileuver – 28 november 2013

Reageren »

25 november 2013

Angelica – klein begonnen, klein gebleven, maar toch belangrijk

Categorie: Algemeen.    2.141 keer gelezen.

In het kader van verdwenen Ommerse bedrijven, deze keer een verhaal over de kruidendrogerij “Angelica” aan de Haven.

 Angelica, uit de tijd dat het Ommerkanaal met Haven nog in gebruik was.

Kruiden als grondstof voor pillen, poeders en drankjes
Tot aan de 2e wereldoorlog was er weinig belangstelling voor het verbouwen van kruiden in ons land. De oorlogsperiode bracht hier echter verandering in. Direct na de oorlog steeg de vraag naar kruiden aanzienlijk omdat in de oorlog de voorraden waren opgebruikt voor de productie van geneesmiddelen. Om te bezien of het klimaat in Nederland geschikt was voor het verbouwen van kruiden werden in proeftuinen verschillende soorten getest.

Werk voor kleine boeren
De opzet van de drie landbouworganisaties was om juist kleine boeren de kruiden te laten verbouwen zodat deze boeren een beter bestaan zouden krijgen. Zo werd door de provinciale Landbouworganisaties in Overijssel een kruidentelersvereniging opgezet in het gebied Ommen, Dalfsen, Raalte en Hardenberg.

Al voor de 2e wereldoorlog had de regering al plannen om iets te doen aan de deplorabele toestand van de kleine boeren. Het was vooral een idee van de latere minister Mansholt om al het grondbezit van de kleine boeren te nationaliseren. Vervolgens konden deze boeren zoveel mogelijk op hun eigen bedrijf blijven werken. Door een betere voorlichting en doelmatiger bedrijfsvoering, intensieve teelten en steun in natura zou er een beter resultaat behaald kunnen worden. Deze plannen zijn echter nooit tot uitvoering gekomen, ten dele doordat de oorlog uitbrak. Lees meer »

Reageren »