22 februari 2008

Leerlingen Staphorst maken tentoonstelling over joodse werkkampen

Categorie: Algemeen.    2.721 keer gelezen.

Leerlingen uit groep 7 van de Prins Mauritsschool in Staphorst werken momenteel aan de voorbereidingen voor een historische tentoonstelling.

Foto: Kunst & Cultuur Overijssel

Deze unieke tentoonstelling belicht diverse aspecten van het leven in de drie joodse werkkampen die Staphorst heeft gekend: Beugele, het Wijde Gat en Kamp Koenraad. De expositie die aansluitend op de Bevrijdingsdag van Staphorst (14 april) wordt geopend is van 18 april tot 1 november 2008 te zien in het pand van de Historische Vereniging Staphorst, het Koetshuus. Zowel scholen uit Staphorst en omgeving als inwoners en andere geïnteresseerden kunnen de tentoonstelling bezoeken.

De drie joodse werkkampen hebben bestaan van begin 1942 tot de wegvoering van de gevangenen op 3 oktober in hetzelfde jaar. Op een klein aantal plekken in Staphorst zijn sporen van de kampen terug te vinden. De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van de kampen aan de hand van boeken, foto’s en door het afnemen van interviews. De opgedane kennis verwerken ze in een tentoonstelling. Omdat er tot nog toe weinig bekend is over het dagelijks leven in de drie kampen, is deze tentoonstelling een uniek project.

Drijvende kracht achter het project is Gert Jan Westhoff, leerkracht van groep 7 van de Prins Mauritsschool en deskundige op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Staphorst. Lees meer »

1 Reactie »

8 februari 2008

Historisch torenuurwerk blijft behouden

Categorie: Algemeen.    6.103 keer gelezen.

OMMEN- Het torenuurwerk in het Ommer Streekmuseum krijgt een opknapbeurt. Vanaf de eerste helft van de 17e eeuw heeft het uurwerk gehangen in de Hervormde kerk in Ommen. Toen het plaats moest maken voor een nieuw uurwerk kreeg het historische uurwerk een plekje in het streekmuseum.

Medewerkers van het streekmuseum die zich met de restauratie gaan bezig houden worden geïnstrueerd door Ir. Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk.

Lang stond het uurwerk in het museum te verpieteren. Voor het Streekmuseum aanleiding een inspectierapport op te laten stellen door de landelijke stichting tot behoud van het Torenuurwerk. Daaruit blijkt dat restauratie goed mogelijk is. Het uurwerk vertoont grote gelijkenis met torenuurwerken die regelmatig in Friesland en Groningen worden aangetroffen. Deze torenuurwerken worden als ‘Noord-Nederlandse type’ aangeduid. Het uurwerk dateert uit de periode voordat Christiaan Huygens in 1656 een slinger in uurwerken ging toepassen. Behalve het demonteren van het uurwerk worden verf en roest verwijderd. Als het uurwerk is gereinigd kan worden vastgesteld welke onderdelen vervangen moeten worden en wat de slijtage is van de lagerbussen.

“Met de restauratie blijft voor de toekomstige generatie mogelijk een indruk te krijgen wat men in vroegere eeuwen in staat was op het gebied van tijdmeetkunde, uurwerk en smeedtechniek”, zegt museumvoorzitter Ted Aarents. “Omdat de restauratie grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd wordt, kunnen de kosten laag blijven. Bovendien worden enkele subsidiebronnen aangeboord”. Lees meer »

1 Reactie »

6 februari 2008

Ondergronds parkeren en minder bebouwing – Fraai ingerichte Markt met volop horeca

Categorie: Algemeen.    1.413 keer gelezen.

OMMEN- Een kleiner Marktgebouw, ondergronds parkeren, behoud van het 11 Aprilplein voor groen en parkeren en alleen bebouwing van de Vechtoevers waar vroeger op de Markt ooit pandjes hebben gestaan.

afb.: OudOmmen.nl

Zo luidt het alternatieve plan van de Vrienden van de Stadskern Ommen voor de inrichting van het Ommer centrum. Tijdens een druk bezochte vergadering presenteerde het bestuur van de Vrienden van de Stadskern Ommen hun alternatief plan. Zoals bekend heeft het gemeentebestuur de oorspronkelijke nieuwbouwplannen voorlopig ingetrokken. Met het alternatief richten de Vrienden zich’op het herstellen en versterken van het historische karakter van de binnenstad waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd met de rivier de Vecht met als schakel het oude gemeentehuis. Daarnaast richt men zich op een fraai ingerichte Markt met volop horeca. Het parkeren moet zoveel mogelijk buiten het stadscentrum plaatsvinden. Het 11 Aprilplein zou een wandel en parkfunctie moeten krijgen als rustpunt in het centrum van de stad. Winkels moeten zich concentreren als het aan de Vrienden ligt komen binnen de bestaande stadsstructuur.
Lees meer »

Reageren »

30 januari 2008

Oranjevereniging zoekt oude foto's en verhalen

Categorie: Algemeen.    1.824 keer gelezen.

OMMEN – De Oranjevereniging Ommen maakt maandag 4 februari de festiviteiten voor dit jaar rond Koninginnedag bekend. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering die in restaurant De Wildzang aan de Stationsweg 31 wordt gehouden. De leden zijn vanaf 20.00 uur welkom.

Foto: OudOmmen – uit het archief van de Gemeente Ommen
De Oranjecommissie in 1930 met diverse bekende Ommenaren.

Met de deelnemers van de optocht zijn afspraken gemaakt om er op woensdag 30 april een mooi feest van te maken. Achter de schermen is volop gewerkt aan de invulling van het programma. Met scholen is een evaluatie gehouden en ook met de verschillende (buurt)verenigingen over het goed verlopen Koninginnedag van vorig jaar. Een punt van blijvende zorg is wel de terugloop van noodzakelijke plekken waar de versierde wagens gebouwd kunnen worden. Uit de evaluatie blijkt dat het bezoek door jury en bestuur tijdens de bouw van de wagens erg op prijs is gesteld.

In 2009 wordt met het vijftigjarige bestaan van de Oranjevereniging een boekwerkje samengesteld. Hiervoor zijn oude archiefstukken van de Oranjevereniging welkom maar ook foto’s, krantenknipsels, verhalen en anekdotes. Vorig jaar was het vijfde Oranjepopfestival in de feesttent goed voor 414 verkochte toegangskaartjes. Daarom wordt voor de komende jaren voorafgaand aan de Koninginnedag de zaterdagavond voor Oranjepop gereserveerd. Voor de in de komende jaren te verwachten bestuurswisselingen is een profielschets gemaakt van de verschillende bestuursfuncties en een procedure vastgesteld voor de opvolging bij vacatures in het bestuur. Er wordt met grote inzet gezocht naar nieuwe bestuursleden. Voorzitter Wouter Romijn blijft aan als voorzitter tot na het jubileumfeest in 2009. Dit geldt ook voor de vaste koetsier Anton Schuurman, die in het zonnetje is gezet voor zijn meer dan 25 jaar trouwe dienst.

Bron: Ommer Nieuws – 30 januari 2008

Reageren »

23 januari 2008

Meedenken over Centrumvisie

Categorie: Algemeen.    1.478 keer gelezen.

OMMEN – Het gemeentebestuur van Ommen gaat de burgers zoveel mogelijk betrekken bij de verdere invulling en uitvoering van de plannen voor de Centrumvisie. Dit maakte verantwoordelijk wethouder Ilona Lagas bekend in de commissie bestuur.

afb.: OudOmmen.nl

Door tal van bezwaren vanuit de eigen bevolking zag de wethouder eerdere plannen sneuvelen. Daarom is gekozen voor een totale nieuwe aanpak van de plannen, die niet meer op onderdelen worden behandeld maar als een geheel. Bij de herstart hoort ook de raadpleging van verschillende instanties, instellingen en verenigingen. Bovendien wordt een onafhankelijk onderzoekbureau ingeschakeld dat.de straat op gaat voor een zoals de wethouder het noemde ‘representatief onderzoek’. Dit om erachter te komen hoe de inwoners denken over de voorgenomen vernieuwingen van het centrum.


‘We maken een plan dat past bij de stad’

OMMEN – “Ommen is Uniek en moet dit blijven”, vinden de Vrienden van de Stadskern Ommen. De Vrienden juichen de stagnatie van de centrumvisie-plannen dan ook van harte toe.

080123on2b.jpg foto erna ekkelkamp
Max van Krimpen, voorzitter van de Vrienden van de Stadskern Ommen: “Wij zijn geen groep die alleen maar ‘boeh’ roept en overal op tegen is”.

Mochten de huidige plannen tijdens de bestemmingsplanprocedure sneuvelen, dan is dat voor hen de kans om hun eigen plan te lanceren. “Wij zijn geen groep die alleen maar ‘boeh’ roept en overal op tegen is”, vindt voorzitter Max van Krimpen. “We zijn serieus bezig om samen met alle Ommenaren die zich bij het centrum betrokken voelen, een plan te maken dat past bij de stad, de bevolking en de omgeving.” Al ruim honderd meelevende Ommenaren hebben zich inmiddels aangesloten bij de Vrienden en dat mogen er wat Van Krimpen betreft nog veel meer worden. “Dinsdag 29 januari om 20.00 uur hebben we weer een bijeenkomst in de Wildzang”, vertelt hij. “Hier worden onze voorlopige plannen op tafel gelegd. Let wel, dit zijn geen compleet uitgewerkte plannen, maar slechts een voorzetje. Wij hopen die avond van onze leden en niet-leden te horen hoe zij er tegenaan kijken. Het is de bedoeling dat iedereen inspraak krijgt, zodat het uiteindelijke ontwerp wordt gedragen door de hele groep. Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort referendum, en wij gaan ervan uit dat een dergelijk breed gedragen plan, weinig weerstand zal vinden bij de overheid.” De vrienden pleiten ervoor om de historische stadsstructuur te houden. “Een historisch centrum als Ommen leent zich bij uitstek voor een ‘zwerfcentrum’ waar je heerlijk over straten en pleinen en door steegjes kan zwerven en steeds leuke winkels en horeca tegenkomt. De historische stadsstructuur is van unieke kwaliteit met haar ronde vorm en authentieke elementen als de hervormde kerk en straatjes als de Poffert”, promoot de voorzitter. “Door het verdwijnen van de N34 uit het centrum ontstaat een unieke kans om het centrum weer te verbinden met de Vecht. Een groene, openbare inrichting van de Vechtoever gericht op recreatie verbonden met een fraai ingerichte Markt met volop horeca en andere openbare functies kan de ‘eigenaardigheid’ van Ommen uniek maken. Het zou van lef en visie getuigen als het bestuur van Ommen hiervoor durft te kiezen.”

Bron: Ommer Nieuws – 23 januari 2008

2 Reacties »

12 januari 2008

Geslaagde lezing over de Zuivelfabriek

Categorie: Algemeen.    2.408 keer gelezen.

Aansluitend op de jaarvergadering van de Buurtvereniging “Rond de Regge” werd gisteravond in Restaurant “De Nieuwe Brug” bij Ommen een lezing gehouden over de historie van de Zuivelfabriek aan de Hammerweg.

Foto: OudOmmen
Links de heer Schilstra die een bloemetje krijgt uit handen van de voorzitter van de Buurtvereniging “Rond de Regge” als dank voor de boeiende lezing.

Evert Schilstra, de huidige bedrijfsleider van de Zuivelfabriek in Ommen, zag kans de leden van de buurtvereniging een belangrijk en deels onbekend stukje historie te presenteren. Schilstra begon zijn verhaal met de start van een boterfabriek van J.G. Kramer ruim honderdtien jaar geleden in een mooi houten gebouw aan de Hammerweg. Vervolgens passeerde een voor Ommen belangrijk stukje geschiedenis de revue, geïllustreerd met leuke verhalen en diverse afbeeldingen. Zo kwamen niet alleen de verschillende producten die werden (en worden) gemaakt uitgebreid aan bod, maar werd ook ingegaan op de hoogtijdagen en de periode dat een reorganisatie onvermijdelijk was om te overleven.

Bron: OudOmmen – 12 januari 2007

Reageren »

12 januari 2008

Oproep verzamelingen

Categorie: Algemeen.    1.245 keer gelezen.

De bibliotheek aan de Chevalleraustraat is op zoek naar verzamelaars en hun verzamelingen. In de loop der jaren hebben er al tientallen verzamelingen in de vitrines van de bibliotheek staan te pronken.

Maar de stroom dreigt nu wat op te drogen. Daarom een oproep aan alle verzamelaars in Ommen en wijde omgeving: laat de verzameling eens aan een groter publiek zien. Jonge verzamelaars, oude verzamelaars, iedereen is van harte welkom in de bibliotheek. Neem contact op met de bibliotheek : 0529-452158 of mail naar bib.ommen@bibov.nl , ter attentie van Gerda Siero.

Op de korte termijn is de bibliotheek nog op zoek naar een verzameling die wel bij de Pasen zou passen. Eierdopjes, paashazen, een verzameling over paasgebruiken in het algemeen. De bibliotheek is er blij mee.

Bron: Bibliotheek Ommen – 11 januari 2008

Reageren »

11 januari 2008

Archief gastarbeiders veilig gesteld

Categorie: Algemeen.    1.968 keer gelezen.

Het archief van de voormalige categorale welzijnsinstellingen in Overijssel, waaronder het Centrum Buitenlandse Werknemers Oost-Nederland, is in december 2007 en recentelijk op 11 januari 2008 aan het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle overgedragen.

logo_hco.jpg

Categorale welzijnsinstellingen waren sinds de jaren zestig van de vorige eeuw speciaal opgezet om gastarbeiders te begeleiden en waar nodig bij te staan. In het begin waren het groepen vrijwilligers, later werd dit specifieke werk gesubsidieerd door het ministerie van CRM. Bij de komst van de voormalige buitenlandse werknemers waren primair de werkgevers verantwoordelijk voor het door hen geworven buitenlandse personeel. Deze werkgevers zorgden voor huisvesting, het oplossen van problemen en voor recreatie mogelijkheden in de vrije tijd. Aan de hand van dit archief kan men inzicht verwerven in de geschiedenis van de gastarbeiders in Overijssel, maar ook in de grote veranderingen, die er sinds hun komst naar Nederland zijn opgetreden. Tot begin jaren tachtig ging men er van uit, dat de buitenlandse werknemers naar hun eigen land zouden terugkeren en was het overheidsbeleid hierop gericht. Vanaf de jaren negentig wordt de roep om integratie luider en treed er een verharding op. Niet alleen het (overheids)beleid is veranderd, ook onze samenleving. Lees meer »

Reageren »

28 december 2007

Verzameling antieke schaatsen in bibliotheek

Categorie: Algemeen.    7.352 keer gelezen.

In de bibliotheek aan de Chevalleraustraat is op dit moment een verzameling schaatsen van Henk Bonthuis uit Den Ham te bezichtigen.

Bonthuis, die zo’n twintig jaar geleden begon met het verzamelen van schaatsen, heeft inmiddels ruim 300 paar in zijn bezit. Een boekje van A.C. Broere “ Schaatsen en schaatsmakers in de 19e en 20e eeuw” was voor hem de grote inspiratiebron om met verzamelen te beginnen. In het begin had hij geen notie van de grote verscheidenheid aan schaatsen. Maar nu ziet hij in één oogopslag of hij met een bijzonder exemplaar te maken heeft. De eerste schaatsen dateren van rond 1225. Het was niet veel meer dan een bot of een pees. Glissen werden ze genoemd en Bonthuis heeft er één in zijn collectie. Veel oude schaatsen zijn ook te zien op de schilderijen Breughel en Avercamp.

Bonthuis heeft veel van zijn schaatsen op rommelmarkten op de kop kunnen tikken. Maar hij bezit nu al zoveel unieke exemplaren, dat daar voor hem niets meer te vinden is. Hij heeft zijn hoop nu vooral gevestigd op mensen die nog oude schaatsen op zolder hebben liggen. Met de opwarming van de aarde, lijkt het erop dat het schaatsen op natuurijs steeds minder kans krijgt. De verzameling is tot en met 26 januari tijdens de openingstijden in de bibliotheek te bezichtigen. Voor wie nog meer schaatsen wil zien: in Het Middendorpshuis in Den Ham wordt ook een groot deel van de collectie van Henk Bonthuis tentoongesteld.

Bron: Culturele Commissie Bibliotheek Activiteiten

5 Reacties »

27 december 2007

Ommer historie leeft voor Albert van der Vegt

Categorie: Algemeen.    3.832 keer gelezen.

OMMEN – Iemand die veel, zo niet alles van de geschiedenis van Ommen en de Ommenaren kan weten, is Albert van der Vegt.

Foto: Erna Ekkelkamp

“Het is echt mijn hobby om een hele avond met foto’s in de weer te zijn en erachter te komen wie wie is. Soms kom je zelfs foto’s tegen van je eigen familie in het album van iemand anders. Dat is toch bijzonder.”

Hij spant zich in voor maar liefst drie Ommer verenigingen met een historische inslag, en leer nog steeds nieuwe dingen over het kleine stadje aan de Vecht. Al in de tachtiger jaren was het de wens van Albert om een historische kring op te richten. Hoewel hij er geruime tijd over filosofeerde met Martend en Dieks Makkinga, kwam er uiteindelijk niets van de grond. Tien jaar later had de historicus in de dop meer geluk. “Toen had je Jan Brouwer, Henk van Elburg, Harry Woertink, Hans Steen en nog een heel stel Ommenaren die allemaal wel geïnteresseerd waren in de geschiedenis, en zo zijn we begonnen met de HKO. Samen met Hans Steen bemoei ik me daar vooral met de fotografie en daarnaast ben ik druk bezig met het zoeken van informatie over boerderij- en veldnamen bij het kadaster. Daarnaast vervul ik de rol als klusjesman in ons verenigingsgebouw.”

Als rechtgeaarde geschiedenisliefhebber moet Albert niets weten van de computer en vult alle gegevens die hij vindt nauwkeurig in op het kaartsysteem van de vereniging. “Later voert iemand anders dat in op de computer of mijn dochter Henrieke typt het voor me uit”, lacht hij. Lees meer »

3 Reacties »