26 juli 2016

Aandacht voor cultuurgoed op Molendag in Ommen: zaterdag 6 augustus

Categorie: Algemeen.    1.519 keer gelezen.

OMMEN – Paard en wagen, een oude dorsmachine, draaimolens en ook een mobiele houtzaag. Dit alles en meer is te zien op zaterdag 6 augustus tijdens de Ommer Molendag.

 Molen Den Oordt nog in gebruik als houtzaagmolen.
Afb.: Fotoarchief Gemeente Ommen

De vijf windmolens in Ommen staan die dag tussen 10 en 16 uur volop in de schijnwerpers. Molens behorend tot het culturele erfgoed. Bovendien is onlangs het molenaarsambacht genomineerd als immaterieel erfgoed van UNESCO.

Bij de molen aan Den Oordt is een mobiele houtzaag inwerking. Deze zal boomstammen verzagen tot planken. Het moet de herinnering naar boven halen van de oude windmolen die in 1824 eerst als houtzaagmolen heeft gediend. Later ging de molen over op het malen van graankorrels tot meel. Behalve de molenwieken draait er op de Ommer Molendag meer: twee draaiorgels. Bij molen Den Oordt is een kleine salondraaiorgel te beluisteren en bij de Besthmenermolen zorgt straatdraaiorgel Paul Rubens voor een oud-Hollandse stemming. Dit stuk cultuurgoed is bijna uit het straatbeeld verdwenen, maar dankzij de familie De Wilde heeft Klaas Herman Hagels uit Dedemsvaart deze draaiorgel weten te restaureren.

Alle vijf molens zijn gratis te bezoeken. Bij de Besthmenermolen aan de Hammerweg 59a, waar de activiteiten om 10 uur officieel van start gaan, is rondom de molen een kleine ambachtenmarkt. Verder een werkende dorsmachine en bakken warme bakkers brood en koek. Tussen de molens De Lelie en Den Oordt rijdt een pendeldienst met paard en wagen. Wie de Ommer Molendag sportief in wil vullen kan dat met een wandel- of een fietsroute. De organisatie van de Molendag is in handen van de Stichting Ommer Molens.

Bron: Harry Woertink – 26 juli 2016

Reageren »

25 juli 2016

De wereld van Marina Schuurman

Categorie: Algemeen.    1.799 keer gelezen.

De zomerexpositie in Heileuvers Schilderijenhuis omvat een veelzijdige collectie aan schilderijen van de Ommense Marina Schuurman.

 Heileuvers Schilderijenhuis met een veelzijdige collectie aan schilderijen van de Ommense Marina Schuurman.
Bron: Kaasboerderij Heileuver

Op meesterlijke wijze weet Marina de ware mens op doek te zetten. Marina is wars van uiterlijke schijn van de mens; het gaat haar om het wezen van de mens, het innerlijke. Met een kleurrijke en gedurfde penseelstreek geeft ze de mens een centrale plek op het doek en de toeschouwer kan er niet om heen om bij zichzelf even te rade te gaan. De puurheid van de mens raakt de toeschouwer.

In het dagelijks leven werkt Marina met kleuters en de spontaniteit, puurheid en onbevangenheid weet ze meesterlijk weer te geven. Uniek is de serie portretten van de kinderen met het syndroom van Down. Ze laten aan Marina een levenskunst zien die haar tot voorbeeld is. Vluchtelingen, mensen in oorlog en ouderen; een ieder wordt op een unieke manier geportretteerd; je voelt hun verdriet of leest de verstilling van hun gezichten.

Op het eind stelt Marina de toeschouwer een gewetensvraag; een vraag om over na te denken; En Jij; hoe leef jij zo PUUR mogelijk! Een expositie met een boodschap, meer dan de moeite waard om te bezoeken. Welkom tijdens openingstijden van Heileuvers Schilderijenhuis www.heileuver.nl.

Bron: Kaasboerderij Heileuver – 25 juli 2016

Reageren »

19 februari 2016

Uitmarkt Dalfsen 2016

Categorie: Algemeen.    1.485 keer gelezen.

De Culturele zomer van 2016 zal dit jaar opnieuw spetterend van start gaan met de UITMARKT Dalfsen 2016. Vorig jaar was de uitmarkt supergezellig en goed geslaagd!

kunst-om-dalfsen200.jpgSommige verenigingen hebben nieuwe leden gekregen door hun optreden op de uitmarkt. Sommige bands zijn geboekt voor volgende evenementen en sommige evenementenorganisaties hebben contacten met elkaar gelegd om door samenwerking kosten en inspanningen te sparen. Wat een succesformule! Op 23 april a.s. wordt de UITMARKT Dalfsen 2016 georganiseerd door Stichting Kunst om Dalfsen, op het evenemententerrein bij het gemeentehuis in Dalfsen.

Op twee overdekte podia worden theater, dans, zang, poëzie en diverse soorten muziek afgewisseld om belangstelling van bezoekers te krijgen, waardoor zij meer van de performer(s) willen zien. In een tent zijn kramen waar verenigingen flyers kunnen uitdelen, organisatoren voorverkoop van kaarten kunnen houden en kunstenaars hun beeldende kunst kunnen laten zien aan het belangstellende publiek. Tegelijkertijd en op het zelfde terrein vindt de eerste dag van de Koningsdagfeesten plaats met een vrijmarkt, activiteiten voor kinderen en een heerlijk terras waar publiek en deelnemers kunnen genieten van een professioneel verzorgde verfrissing.

Het thema van de UITMARKT Dalfsen 2016 is evenals het thema voor het kunst- en cultuurweekend dat in de eerste week van mei plaatsvindt: ‘De Vondst’. Dit thema verwijst naar de trechterbekers en de Merovingische gebruiksvoorwerpen die onlangs zijn gevonden in Dalfsen. Alle bands, verenigingen, Muziekdocenten, theatergezelschappen, clubs, dichters en artiesten die zichzelf, een feestavond van hun club of een uitvoering willen promoten, kunnen zich, evenals evenementenorganisaties in de regio voor deelname aanmelden via uitmarkt@kunstomdalfsen.nl. Opgave Telefonisch of via sms is ook mogelijk: 06-38549604. De ervaring leert dat de animo groot is. Om die reden verzoeken wij om een snelle reactie, uiterlijk voor 1 maart a.s. in verband met de te drukken programma’s.

Bron: Kunst om Dalfsen – 19 februari 2016

Reageren »

2 oktober 2015

"HEAUTOSCOPIE" tekeningen in 't Oude Postkantoor Dalfsen

Categorie: Algemeen.    1.517 keer gelezen.

Postkantoor-Dalfsen(1555)wr.jpgHeautoscopie is een term uit de psychiatrie en duidt op de waarneming van jezelf buiten jezelf.

In de tentoonstelling zijn tekeningen te zien waarin dubbelgangers elkaar beschouwen. Ze lijken te twijfelen aan de ander en daarmee aan zichzelf.

Kunstenares Rini Brakkee is geïnteresseerd in de onbetrouwbaarheid van de waarneming, en haar zeer gedetailleerde tekeningen zijn een manier om die waarneming te scherpen en te onderzoeken. De zoektocht naar zingeving, en het streven de ander te begrijpen zijn belangrijke thema’s in haar werk.

De feestelijke opening vindt plaats op 16 oktober, van 18.00-20.30. De tentoonstelling is tot eind oktober te zien in Het Oude Postkantoor, Bloemendalstraat 16, Dalfsen.

Bron: Carla Bohnert – 2 oktober 2015

Reageren »

14 juni 2015

Uitgebreid onderwijs van oude pastorie naar nieuw college

Categorie: Algemeen.    4.131 keer gelezen.

Na de oorlog 1940-1945 leefde er bij velen in Ommen de wens om een christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs te starten.

 Klas 4 Groen van Prinsterer ULO aan de Maat in 1963/64, zie albumfoto “CS0101” voor de namen.
Foto: Harry Woertink

Het bestuur van de Gereformeerde schoolvereniging richtte zich in 1946 tot de gemeente. Die ging voortvarend te werk, zodat in de voormalige Gereformeerde pastorie aan de Lagen Oordt op 16 december 1946 de school officieel geopend kon worden. De school begon met 37 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Tot hoofd van de school werd benoemd R. Postma uit Coevorden, die vanaf 1 februari 1947 assistentie kreeg van H. Stolmeijer uit Vriezenveen. Toen vanuit Hervormde kring ook gekozen werd voor christelijk onderwijs kwam er een samenwerking voor de ULO-school en werd met de Gereformeerden op 21 maart 1947 opgericht de vereniging: “Vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de Bijbel voor uitgebreid lager onderwijs in Ommen”.

In 1955 bij de opening van een nieuw schoolgebouw aan de Maat kreeg de school de naam: “Groen van Prinsterer”, genoemd naar een belangrijke staatsman en historicus. De nieuwe school bleek al binnen een paar jaar te klein te zijn. Daarom werden de leerlingen ook ondergebracht in de Edithschool aan de Koesteeg en in het verenigingsbouw d’Olde Wheeme, op de zelfde plek waar ooit in 1946 de school als ULO-school was begonnen.

In 1962 kwam een uitbreiding van het schoolgebouw aan de Maat tot stand. De heer A.A. Oudenaarden uit Harderwijk was op 1 januari 1958 Postma al opgevolgd. De school kreeg toestemming voor de bouw van 3 lokalen, een aula en een grote fietsenkelder. Door de Mammoetwet van 1968 werden de ULO-scholen MAVO-scholen. Door de sterke toename van het aantal leerlingen werd het gebouw aan de Maat wederom te klein. Na veel bouwperikelen kon uiteindelijk op 17 november 1976 een nieuw schoolgebouw aan de Baron van Fridaghstraat officieel in gebruik genomen worden. Het schoolgebouw aan de Maat werd toen een onderkomen voor het voortgezet speciaal onderwijs.

In 1982 werden voor de MAVO nog drie noodlokalen gebouwd aan de Van Reeuwijkstraat. Omstreeks 1990 werd het schoolgebouw aan de Maat afgebroken. Het voortgezet speciaal onderwijs verhuisde toen naar de Baron van Fridaghstraat, die inmiddels door de Groen van Prinsterermavo was verlaten.

Fusie
Op 1 januari 1989 ging de Groen van Prinsterermavo een fusie aan met de Vereniging voor Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek voortgezet en lager beroepsonderwijs te Ommen. Lees meer »

Reageren »

22 mei 2015

Ommerschans maakt flinke stap richting werelderfgoed

Categorie: Algemeen.    1.706 keer gelezen.

OMMEN/ASSEN – De kans is groot dat de Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Frederiksoord en ook in Ommen met de Ommerschans in 2018 de status van werelderfgoed van de Unesco krijgen.

 Het hoofdgebouw van de bedelaarskolonie Ommerschans begin 1900.
Foto: OudOmmen

Het kabinet steunt namelijk de voordracht. Daarmee is de erfgoedstatus een flinke stap dichterbij gekomen. De provincie Drenthe en de gemeenten lobbyen al een tijd om de zo gewenste status in de wacht te slepen. “De steun van het kabinet is erg belangrijk, het is een grote stap in de goede richting. Het geeft zekerheid over het behoud van de bijzondere Koloniën voor toekomstige generaties”, aldus de verklaring van de initiatiefnemers die daarmee ook een flinke impuls voor het toerisme verwachten.

Als de Unesco-status er in 2018 komt dan valt het samen met het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid, de oprichter van de Koloniën. In 2012 hebben alle deelnemende partijen een intentieovereenkomst getekend waarbij de ambitie is uitgesproken om de Koloniën van Weldadigheid voor te dragen als Unesco werelderfgoed. Daarbij gaat het om de koloniën Frederiksoord, Ommerschans en Veenhuizen samen met de Belgische Wortel en Merksplas. Voor de Ommerschans gaat het met name om het kolonielandschap. Van de gebouwen uit de kolonieperiode is weinig over.

Zie ook het artikel “De Koloniën van Weldadigheid op weg naar Werelderfgoed 2018” en voor afbeeldingen het album “Ommerschans“.

Bron: Harry Woertink – 22 mei 2015

2 Reacties »

4 februari 2015

Hoe de camera in 1962 Ommen en zijn bewoners op film heeft gezet

Categorie: Algemeen.    3.241 keer gelezen.

Op OudOmmen.nl zijn zwart-wit fotootjes te bewonderen van oude opnames in Ommen. Veel (oud)Ommenaren zullen zichzelf of andere herkennen.

  Links: Met pienemuts cameraman Kuypers en rechts van hem Johan Adolfs.
Rechts: Het VW busje zoals deze ook in Ommen is gebruikt voor opnames.

Foto’s: Harry Woertink

Het gaat om schermopnames (print screens) van een zwart-wit film uit 1962. Deze film is gemaakt door Johan Adolfs uit Enschede, die bijna heel Nederland op de film heeft gezet. De filmmaker benaderde hiervoor personen die ter plaatse bekend waren. Zo werd voor Ommen mevrouw Sara Bloem-Graadt van Roggen, wonende aan de Markt in Ommen, contactpersoon. Mevrouw Bloem legde de contacten met de scholen en verenigingen om te mogen filmen en vergezelde de filmmaker in zijn VW-busje door Ommen. Toen de film klaar was werd het enkele malen voor Ommer publiek vertoond in de Ommer bioscoop in het voormalig Koetshuis van Hotel De Zon aan de Voorbrug in Ommen. Muziekvereniging Crescendo had hierbij de organisatie.

Stad en land
Het doel van het maken van de films was eigenlijk reclame maken voor de muziekverenigingen in alle Nederlandse dorpen en kleine steden. De Enschedese zakenman Johan Willem Lambertus Adolfs (1917-1977) struinde stad en land af om opnames te maken. Totaal zijn in 1500 steden en dorpen “Dorpsfilms” gemaakt. De film over Ommen en zijn bewoners is gelijk aan de films over andere steden en dorpen: bedrijven (die hiervoor een kleine bijdrage doneerden), scholen, verenigingen en beelden zo maar op straat. Lees meer »

2 Reacties »

30 januari 2015

Meelopen met het kruis van The Passion Ommen

Categorie: Algemeen.    1.369 keer gelezen.

OMMEN – Inmiddels is het een bekend beeld: een groot verlicht kruis gaat door de straten, gedragen en gevolgd door een stoet mensen. Iedereen met zijn eigen redenen en emoties. Deze processie is onderdeel van The Passion in Ommen, maar waarom eigenlijk?

 We leven in het jaar 2015 (na Christus). Deze Christus, Jezus, liep op 33 jarige leeftijd door de straten van Jeruzalem. Hij was aangeklaagd, opgepakt, geslagen, bespot en vernederd. Met een doornenkroon op zijn hoofd en met een loodzwaar kruis op zijn rug liep hij zijn dood tegemoet. De ergste doodstraf die je kon krijgen: aan het kruis.

Ook onze levensweg kan heel zwaar zijn. Het gezegde ‘elk huisje heeft zijn kruisje’ is zeker waar. Stil staan bij het kruis is precies wat we willen doen met de processie. Tijdens de uitvoering van The Passion op de Voormars loopt een groep in stilte een route door de stad. De hele route is te zien op www.passionommen.nl. Het startpunt is de parkeerplaats bij “Het Baken”. Daar beginnen we om 20.30 uur met een inleiding. Onderweg worden enkele werken getoond van de Ommer’ kunstenaars Azat Malikov en Gea Slotman.

Azat geeft aan dat het altijd mooi is om mee te doen met activiteiten waar mensen met een gezamenlijk doel bezig zijn. “Door een kunstenaars oog ziet men emotie en indrukken op doek ontstaan. Vooral dit thema (de lijdensweg van Jezus – red.) kent zowel leed als vreugde en is interessant om weer te geven. Tijdens een dergelijke tocht is het mogelijk dat dit iets bij de toeschouwers losmaakt en het gaat mij er natuurlijk om hoe men een werk beleeft.”

Gea zegt: “De organisatie van Passion Ommen heeft mij gevraagd wat te schilderen voor de stille tocht. Tijdens deze tocht wordt er een groot kruis meegedragen door het centrum van Ommen naar de Voormars. De schilderijen kom je langs die route tegen. Ik wil iets doen met de emoties van Maria, als ze zwanger wordt van haar zoon Jezus. Wat gaat er in haar om? Kunnen de wandelaars zich met haar identificeren? ‘Door je eigen ziel zal een zwaard gaan,’ zegt de engel tegen Maria, als hij de geboorte van Jezus aankondigt. Wat doet het lijden en sterven van Jezus met haar? Ook wil ik iets schilderen over de pijn, de opoffering, het lijden van Jezus. Ik wil dat graag persoonlijk maken. Jezus deed het voor jou.”

Opgeven voor de processie kan online via www.passionommen.nl/aanmelden-processie. Wil jij/wilt u meelopen en/of dragen? Wacht niet te lang, want voor de veiligheid kan de groep niet te groot worden.

Bron: Albert Holtvluwer – 30 januari 2015

Reageren »

20 januari 2015

De geschiedenis van Larcom – van eenvoudige barak tot hypermodern bedrijf

Categorie: Algemeen.    4.234 keer gelezen.

Wie in Ommen en omgeving de naam Larcom noemt, weet doorgaans wel om welk bedrijf het gaat. Dat is de Sociale Werkvoorziening Larcom dat inmiddels een boeiende geschiedenis van ruim 60 jaar achter de rug heeft.Veel is er veranderd en gemoderniseerd in die afgelopen halve eeuw, maar de doelstelling om werk te bieden aan mensen met een handicap is echter onveranderd gebleven. Wie zich in het verleden en de voorgeschiedenis van Larcom en de sociale werkvoorziening wil verdiepen, kan niet om de geschiedenis heen. Een geschiedenis die verhaalt over een tijd waarin betaalde arbeid allesbehalve vanzelfsprekend was voor mensen met een handicap.

Het verleden
In archiefmaterialen van de gemeente Ommen is veel bijzonder interessante informatie te vinden over het vroege verleden van Larcom en het ontstaan en ontwikkeling van de sociale werkvoorziening. Al op 19 augustus 1930 schreef de commissaris der Koningin A.E. van Voorst tot Voorst een brief aan de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in Overijssel met daarin een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering. Dit had als doel om te komen tot aanwijzing van een Centrale Commissie van Voorbereiding tot “Eener telling van onvolwaardige arbeidskrachten” in de provincie Overijssel en tot het eventueel oprichten van een aantal A.V.O. (Arbeidszorg voor Onvolwaardige Arbeidskrachten) afdelingen. Lees meer »

1 Reactie »

6 januari 2015

iWorkspace start in Bibliotheek Ommen

Categorie: Algemeen.    1.575 keer gelezen.

iWorkspace is een werkplaats die mensen helpt om ideeën te realiseren. iWorkspace Ommen is op 5 januari 2015 in de Bibliotheek aan de Chevallereaustraat van start gegaan.

 Iedereen die een idee of initiatief heeft en daar creatieve denkkracht bij kan gebruiken is op maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur van harte welkom op de bovenverdieping van de bibliotheek. Veel inwoners voelen zich nauw betrokken bij hun leefomgeving. Vaak hebben ze prachtige ideeën of initiatieven om die leefomgeving te behouden of te verbeteren.

Toch lukt het lang niet altijd om die ideeën of initiatieven van de grond te krijgen of te realiseren. Vaak stranden ze door hobbels in regelgeving of financiering. Dat is zonde van de creativiteit en tijd. Soms vraagt het vormgeven en organiseren van een idee aanvullende kennis of kwaliteiten. Wie een idee heeft en iemand zoekt die kan helpen, kan nu aan de slag. iWorkspace start in de Bibliotheek Ommen iedere maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. Je krijgt tips over de te volgen stappen en kennis, ervaring en netwerkcontacten worden gedeeld. Ook kunnen studenten mogelijk helpen je idee verder uit te werken.

iWorkspace is een initiatief van www.arcon.nl en groeit gestaag in Overijssel en ver daarbuiten. Met verschillende bibliotheken in Overijssel is door Arcon een hechte relatie aangegaan om iWorkspace vorm te kunnen geven. Ook de Bibliotheek Ommen biedt ruimte, faciliteiten, netwerken, kennis, kunde en pr-kanalen aan iWorkspace. De iWorkspace spreekuren worden door ervaren vrijwilligers bemenst. Voor iWorkspace Ommen is Karola Schröder iedere maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur beschikbaar is om mensen met ideeën een stapje verder te helpen. Kom langs op maandagmiddag in de bibliotheek Ommen of vind iWorkspace via email: ommen@i-workspace.nl; facebook: iworkspace.ommen.

Bron: Bibliotheek Ommen – 6 januari 2015

Reageren »