микрозаймы

25 januari 2017

Bijzondere exposities bij Carla Bohnert in 't Oude postkantoor Dalfsen.

Categorie: Dalfsen.    1.271 keer gelezen.

Postkantoor-Dalfsen(1555)wr.jpgCarla Bohnert wil de amateurkunstenaar de gelegenheid geven hun werken aan publiek te laten zien.

Het kunstpunt ’t Oude Postkantoor van Dalfsen.

Daarom heeft zij een expositie georganiseerd voor de schilders club van de Trefkoele en Zaal Kappers in het Oude Postkantoor te Dalfsen. In de maanden februari en maart is de expositie van maar liefst 15 amateur-kunstenaars te zien tijdens de openingstijden van woensdag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 en zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Op woensdag 1 februari 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur is de officiële opening. Wij heten een ieder van harte welkom om te komen kijken!

Verder exposeert Taco Bijlsma er met zijn Fotografie, Ritha Bouwknecht met Keramiek, René van Dop met Schilderijen, Carla Bohnert met Glas in lood en Schilderijen en Ad Bontje met zijn kunstboeken waarbij de opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen.

’t Oude Postkantoor bevindt zich aan de Bloemendalstraat 16 te Dalfsen.

Bron: Carla Bohnert – 25 januari 2017

Reageren »

9 januari 2017

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger

Categorie: Dalfsen.    1.284 keer gelezen.

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers van de Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger op zaterdag 7 januari 2017 in de bovenzaal van Het Witte Peerd.

 Dit jaar zijn het drie vrijwilligers die afscheid nemen: Lammie van Berkum en Gé Brouwer stoppen en Ron Klijn stopt als gastheer. Ze zijn alle drie vrijwilligers van het eerste uur.
Foto: Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger

Beste vrijwilligers, welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. 2016 is een jaar waarin veel is gebeurd. We begonnen met de opbouw van de tentoonstelling “Met het gat in de boter”, het instellen van de dinsdagmorgen inloopmorgen en doemorgen voor vrijwilligers, met het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding in de vorm van de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor Jakob, als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en met het maken van een patchworkdeken; symbolische afspiegeling van de verscheidenheid van de leden die zich verbonden voelen in de vereniging waar hij al die jaren voorzitter van is geweest.

In maart gaf het in bruikleen uitgeven van de molenkap, die een groot deel van het magazijn blokkeerde, ons de mogelijkheid om stellingkasten te plaatsen en een begin te maken met het ordenen en bij elkaar plaatsen van de voorwerpen die we op allerlei plaatsen in het museum tegenkwamen. Dat zorgde af en toe voor onrust onder de vrijwilligers die al jarenlang gewend waren in een rustige, goed geordende structuur te werken, in een museum dat er tot in de puntjes perfect uitzag en nieuwe vrijwilligers die zo fanatiek aan de slag gingen dat ze regelmatig verrast werden door de klok en hals over kop naar huis of een andere afspraak moesten en dan weleens vergaten alles op te ruimen. Maar dat werd gelukkig al snel bespreekbaar en nu is rekening houden met elkaar al zo’n vanzelfsprekendheid geworden dat er steeds meer wisselende werkgroepen het museum gebruiken zonder dat anderen daar last van hebben.

Er is veel getimmerd, geordend en tot stand gebracht: -Het brand- en alarmbeveiligingssysteem is weer up-to-date gemaakt, er is internet gekomen, zodat er ook in het museum met laptop en computer kan worden gewerkt en naast het digitaliseren en documenteren van de foto’s en graven zijn we nu ook de collectie van het museum aan het fotograferen en beschrijven; een grote noodzaak want we hebben veel voorwerpen waarvan we niet weten hoe en waarvoor ze precies gebruikt werden en daarvoor hebben we de kennis van oudere mensen nodig. We streven ernaar dat door dit vastleggen de kennis toegankelijk blijft voor gastdames en –heren en de bezoekers en dat men thuis al een indruk kan krijgen van wat er in het museum aanwezig is en dat dit aanspoort tot een bezoek. Lees meer »

Reageren »

1 december 2016

December agenda van Museum Palthehof, Westeinde 3 in Nieuwleusen – gezellige dagen!

Categorie: Dalfsen.    997 keer gelezen.

Op maandag 12 december om 19.30 uur komt historicus Ewoud van der Horst in de Ontmoetingskerk aan de Backxlaan vooruitlopend op de tentoonstelling Vooruitboeren, vertellen over de veranderingen in het boerenbestaan tussen de jaren 1950 en 2000.

voorkantpalthehofb6.jpgMuseum Palthehof is deze winter langer en vaker open dan in voorgaande jaren. Dat komt door in eerste instantie door de interactieve, reizende tentoonstelling Vooruitboeren van het HCO (Historisch Centrum Overijssel) die van 16 december t/m 7 januari te zien is op woensdag- t/m zaterdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur.

Daarnaast heeft het museum elke dinsdagochtend inloopochtend voor iedereen die als vrijwilliger de handen uit de mouwen wil steken. Allerlei werkzaamheden worden verricht, met als doel het uitzoeken, schoonmaken, fotograferen en inventariseren van de collectie, waaronder de Union collectie. De totale collectie is heel uitgebreid door de jarenlange inbreng – sinds 1982 – van de inwoners uit Nieuwleusen, dus dat houdt de vrijwilligers nog wel een paar jaar gezellig bezig. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Koffiedrinken tussen 9.30 en 10.00 uur, en daarna gaan we aan het werk!

Onlangs hebben we het Palthehof museumwinkeltie ingericht. Hier kan men terecht voor leuke en lekkere cadeautjes, in december speciaal gericht op de kerstdagen. Vanaf januari ook voor andere oud-hollandse, brocante spulletjes. Altijd als het museum open is: op dinsdagochtend en als de vlag uithangt.

Dan is er op tweede kerstdag de kerstwandeling die dit jaar als rustpunt zorgboerderij het Ruitenveen aandoet voor koffie of thee. De zorgboerderij is aan het sparen voor een duo-fiets om met cliënten samen op pad te kunnen gaan. De opbrengst van de reproductie van ‘De Koe’ in museum Palthehof wordt geschonken aan de zorgboerderij.

Op Oudejaarsochtend is er uiteraard weer de jaarlijkse inbreng van spullen die in bruikleen worden gegeven voor de thematentoonstelling van 2017: Goed Veur de Dag Komen! Een tentoonstelling over kleding gedragen tussen Reest- en Vechtdal, en alles wat bij goed voor de dag komen hoort, zoals schoenen, petten en mutsen, tassen, sieraden e.d.. Lees meer »

Reageren »

21 september 2016

Ruitenveen woest en onbewoond land

Categorie: Dalfsen.    1.039 keer gelezen.

Vaak wordt 1434 genoemd als begin van het ontstaan van Nieuwleusen, maar daarvoor was er al sprake van het gebruik van “dat alige veen”, het gebied in en rond wat nu Ruitenveen is.

voorkantpalthehofb6.jpgDe eerste akte waarin beschreven wordt wie “gerechtigheid” krijgen, ofwel eigenaar worden, van een stuk grond in dit deel van Rosengaerdermarke stamt uit 1374.

Voordat Jan Albert Vorschezang als elfjarig knechtje door de familie Palthe wordt meegenomen naar Nieuwleusen heeft hij al een armoedig leven achter de rug, want rond 1840 verblijft hij met zijn familie enige jaren in de kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen.

Net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog werd meester Kapinga in 1918 benoemd als Hoofd van School A aan het Oosteinde. Hij was in onze gemeente algemeen gezien; zowel de ouders als de kinderen hielden van hem. Hoe leuk te lezen dat hij dan toch in een 1 aprilgrap trapt. Dit alles wordt beschreven in het nieuwe Kwartaalblad van de Historische vereniging Ni’jluusn van vrogger.

Bron: Historische Vereniging Nij’luusn van vrogger – 21 september 2016

Reageren »

1 september 2016

Waarom heet deze krant De Dalfser Marskramer?

Categorie: Dalfsen.    1.030 keer gelezen.

Hoe komt de winkel aan de Grote Markt aan de naam De Marskramer?

voorkantpalthehofb6.jpgThijs ten Kate, is een kleine, vriendelijke man, altijd een pet op. Elke 6 weken op vrijdag komt hij naar de boerderij. Thijs verkoopt allemaal spulletjes die vader en moeder en opa nodig hebben: knopen en garen en mattenkloppers, en karbiezen, en nog veel meer. Ze noemen hem een marskramer, Thijs vervoert zijn handelswaar in een kruiwagen met een houten wiel met een ijzeren hoepel eromheen. In de zomer is het duwen van de kruiwagen best zwaar als het zandpad naar de boerderij droog en zanderig is, in de herfst is het lastig door de modderpoelen, en in de winter houdt Thijs echt niet van sneeuw en ijs. Zeker op zijn klompen is het te glad om goed vooruit te komen. Maar zo valt er altijd wel wat te vertellen over het weer, en moeder voelt wel aan dat een koppie koffie met gekookte melk er wel in gaat. Thijs z’n vader Freek was ook al marskramer, hij had zijn koopwaar in een mand op z’n rug. Op 13 tm 16 september van 9 – 12 uur komen de leerlingen van de groepen 3 en 4 (6 -7 jarige leerlingen) naar Museum Palthehof om zelf te ervaren hoe 100 jaar geleden de timmerman, rietdekker, marskramer, naaister, bezemmaker, imker, melker, schoenmaker, weefster en meubelmaker hun werk deden.

Onderwijsactiviteiten gericht op erfgoedprojecten
De basisscholen in Nieuwleusen, verenigd in de Culturele Commissie voor het basisonderwijs en de Historische Vereniging c.q. Museum Palthehof hebben een doorlopende leerlijn Cultureel Erfgoed opgezet. De plaatselijke bibliotheek en de gemeente Dalfsen participeren ook in de culturele commissie. Drie leerkrachten en de educatief medewerker van de historische vereniging hebben de ontwikkeling van de erfgoedprojecten zelf ter hand genomen. De erfgoedprojecten zijn op deze manier optimaal omgevingsgericht ingevuld, wat wil zeggen dat de inhoud zoveel mogelijk gebaseerd is op het cultureel erfgoed uit de directe omgeving van de leerlingen. Het programma sluit met vakoverstijgende en lesstofvervangende, binnen- en buitenschoolse lessen aan bij de richtlijnen het Ministerie van Onderwijs, en de kerndoelen van de SLO. Gekozen is voor de thema’s Oude Ambachten voor groep 3 en 4, Jong in 1910 voor groep 5 en 6, en voor groep 7 en 8 het thema Oorlog dicht bij Huis. Lees meer »

Reageren »

3 augustus 2016

Museum Palthehof plaatst naambord in het Palthebos

Categorie: Dalfsen.    1.034 keer gelezen.

Museum Palthehof heeft op elke dinsdagmorgen een enthousiaste groep vrijwilligers aan het werk. En zo nu en dan komt er iets waar we als groep herinneringen uit verleden aan hebben. En waar we dan wat mee willen doen om het uit te dragen naar de jeugd.

 Museum Palthehof plaatst naambord in het Palthebos.
Foto: Museum Palthehof

Als eerste was er de bergroede met oude namen uit het verleden. Maar om dit naar het heden te vertalen wat de namen inhoudt moet je ook iets tastbaars hebben. De Bult van Derkjan is dan zo’n benaming die uitleg nodig heeft. Deze is er nog steeds, en ligt in het Palthebos. Het Palthebos is in bezit van de Hervormde kerk van Nieuwleusen hier kregen we toestemming van om een naambord te plaatsen. Het bord is gemaakt door Wim Ruinemans, hij heeft ook de richtingaanwijzer van de bergroede gemaakt. Het bord is op dinsdag 2 augustus geplaatst door de vrijwilligers van het Museum.

Wie was dan de naamgever van deze heuvel
Dit was Derkjan Massier, geestelijk vader van het openluchttheater, een man die het welzijn van de Nieuwleusenaren na aan het hart lag. Hij was actief in het verenigingsleven en vond dat Nieuwleusen zich op cultureel gebied moest ontplooien. In de winteravonden regisseerde hij de plaatselijk toneelvereniging. Hij had de wens voor een oudheidkamer waar klederdrachten en voorwerpen bewaard werden. Hij zette hij zich in voor het behouden van het dialect, en was lid van de Bond oud Salland schrijvers. Hij vond ook dat Nieuwleusen iets op toeristisch gebied moest doen. Al met al een man die midden in de toenmalige gemeenschap stond.

De bult is opgeworpen van het zand dat men overhad van de ruilverkaveling. In 1957 is het gereed en er was plaats voor 700 bezoekers op bankjes. Er vonden uitvoeringen plaats van de toneel vereniging, en ook lieten de plaatselijke muziek verenigingen zich hier horen, en Con Brio de accordeon vereniging. Olga Lowina heeft hier haar jodel stem laten horen en was toen wereld beroemd in deze streken. Als vereniging “Nieuwleusen van vroeger”hopen we dat er nog een keer gebruik van de Bult kan worden gemaakt als alles in ere is hersteld. Hopelijk is dit de eerste aanzet.

Bron: Museum Palthehof – 3 augustus 2016

Reageren »

29 juni 2016

Hooiberg-roede wijst de weg

Categorie: Dalfsen.    1.310 keer gelezen.

 Voor de hooiberg-roede in het depot van museum Palthehof belandde, had hij al een heel leven achter de rug, gezien de blutsen en kerven die in het hout zichtbaar zijn.

De hooiberg-roede (bergroede), verduurzaamd en van richtingborden voorzien.
Foto: museum Palthehof

Het is één van vier steunpalen waarop ooit de kap van een hooiberg rustte. En sterk is hij nog steeds en daarom toe aan een tweede leven. Nu staat hij, verduurzaamd en van richtingborden voorzien door Wim Ruinemans, op het voorplein van het museum en wijst bezoekers de weg naar plekken die deels al een beetje in de vergetelheid dreigen te raken.

Maar het zijn plekken die het waard zijn om naar toe te gaan, om er een kijkje te nemen en het bijzondere van de omgeving te beleven. Wie kent nog de verhalen over “De bult van Derk Jan”, en weet nog ’t Olde Kerkhof te vinden, met de mooie verstilde sfeer. Wie weet hoe kinderen of kleinkinderen kunnen genieten van een bezoekje aan de Dierenweide in het Palthebos. Kortom; museum Palthehof zet de bezoeker met de “Bergroede” op het spoor van nieuwe ontdekkingen en is zelf, met de tentoonstelling “Met het gat in de boter”, ook een belevenis op zich.

Bron: museum Palthehof – 29 juni 2016

Reageren »

10 juni 2016

Fietstocht Palthehof

Categorie: Dalfsen.    1.249 keer gelezen.

voorkantpalthehofb-fiets2.JPGNi’jluus van vrogger organiseert op zaterdag 25 juni een fietstocht van ruim 30 kilometer die begint en eindigt bij Museum Palthehof.

De tocht gaat door een afwisselend landschap; via de Meele, het Staphorsterbos en Oud Avereest, met bij Partycentrum Klein Oever een koffie- en theestop.
De terugtocht gaat via de Kievietshaar en de Oosterhulst.

Na de fietstocht is het museum vrij te bezoeken.

Iedereen met een gewone of elektrische fiets is welkom en wie met een Union fiets meedoet krijgt een cadeautje.
Vertrek vanaf museum Palthehof tussen 10 en 14 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bron: Museum Palthe Hof – 10 juni 2016

Reageren »

4 juni 2016

Hoe een karnhuis gebruikt werd voor het maken van boter

Categorie: Dalfsen.    961 keer gelezen.

Het Kwartaalblad van de historische vereniging Ni’jluusn van vrogger sluit mooi aan op de tentoonstelling “Met het gat in de boter” in Museum Palthehof.

voorkantpalthehofb6.jpgIn het zojuist verschenen kwartaalblad wordt uitgebreid verslag gedaan over het afscheid van voorzitter Jakob de Weerd, die na 28 jaar is teruggetreden uit het bestuur.

Daarnaast wordt beschreven hoe een karnhuis gebruikt werd voor het maken van boter. In Nieuwleusen is nog een karnhuis bewaard gebleven. Dat staat aan het Westeinde 96a, in de tuin van de familie Kiekebosch. Karnhuisjes werden gebouwd om op een praktische manier een grote hoeveelheid boter te bereiden. Het karnhuis stond aanvankelijk dichter bij het huis. Als het paard rond de karnmolen liep, bewoog de trekboom die verbonden was met de karnton op de deel van de boerderij en zette de “pols” in de karnton in beweging.

Een gedicht van Koos Geerds verteld hoe hij als jongen ’s ochtend melk haalde bij de boerin. Briefkaarten laten zien hoe de Coöp. Stoomzuivelfabriek Onderling Belang” te Nieuwleusen in 1914 probeerde zaken te doen tot ver over de grens in Duitsland. En dan is er nog het dialectverhaal van Klazien Bijker over Diderik, die tijdens het oppassen in het huis van een rijke oom een dief ruim baan geeft, maar daardoor zelf in “de bak” komt.

Bron: Museum Palthehof – 4 juni 2016

Reageren »

8 april 2016

Onderwijsproject Donkere Dagen voor de groepen 7/ 8 van de basisscholen.

Categorie: Dalfsen.    1.156 keer gelezen.

Dit project is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog in Nieuwleusen en omgeving. De zes basisscholen uit Nieuwleusen hebben afgelopen schooljaar met de groepen 5/6 en/ of 7/8 een bezoek gebracht aan de thematentoonstelling” Vijf Donkere Jaren” in Museum Palthehof, ook een brugklas van het Agnietencollege is op bezoek geweest.

 Afb.: Museum PaltheHof

De zes basisscholen uit Nieuwleusen hebben afgelopen schooljaar met de groepen 5/6 en/ of 7/8 een bezoek gebracht aan de thematentoonstelling” Vijf Donkere Jaren” in Museum Palthehof, ook een brugklas van het Agnietencollege is op bezoek geweest.

Er bleken veel wetenswaardigheden over WOII te aan het licht te zijn gekomen die voorheen totaal onbekend waren bij mensen in het dorp. Op verzoek van de Culturele Commissie voor het Basisonderwijs in Nieuwleusen hebben de educatief medewerker van de Historische Vereniging en een leerkracht het project Donkere Jaren ontwikkeld in het kader van de doorlopend leerlijn Cultureel Erfgoed.

Het project “Donkere Jaren” laten we plaatsvinden in de week waarin 13 april valt, de datum waarop Nieuwleusen door de Canadezen werd bevrijd. Op school wordt de voorkennis van de leerlingen door de vakleerkracht geactiveerd, vervolgens gaan ze op pad, en na afloop wordt de kennis van de ‘praktijkochtend’ in de klas verankerd d.m.v. verwerkingsopdrachten. Lees meer »

Reageren »