микрозаймы

10 november 2014

Schilderkunst, dialectdictee in Lemele

Categorie: Bibliotheek Ommen, Oude gebruiken & tradities.    1.006 keer gelezen.

Het dialectdictee dat jaarlijks door Landstede Welzijn, Historische Kring Ommen en de Bibliotheek Ommen georganiseerd wordt, zal dit jaar op maandag 24 november in de Schakel in Lemele plaats vinden.

 Afb.: Bibliotheek Ommen

Die avond zal duidelijk worden wie de opvolger wordt van Mevrouw Riek Warmelink uit Ommen die vorig jaar het dialectdictee foutloos invulde. Het dictee wordt dit jaar geschreven door Luuk Vogelzang uit Ommen. Het dictee heeft de schilderkunst als thema, oude meesters als Da Vinci, Breugel en Van Gogh en etenstaferelen, het belooft een kleurrijk en smakelijk geheel te worden.

Na de pauze volgt een optreden van Greet Dekker van ’t Lemels Arfgoed, zij gaat iets vertellen over de geschiedenis van de schort. Met de bekendmaking van de winnaar van het dialectdictee wordt de avond vervolgens afgesloten.

Iedereen die het dialect een warm hart toedraagt wordt dan ook van harte uitgenodigd het dialectdictee in de Schakel in Lemele bij te wonen. De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bibliotheek in Ommen. Tel. 0529-452158. Openingstijden: maandag 13.00 – 20.00 uur, dinsdag en donderdag 9.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 9.00 – 20.00 uur, zaterdag 10.00 – 12.00 uur. De klantenservice is elke dag open vanaf 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur. Voor de overige uren geldt zelfbediening.

Bron: Bibliotheek Ommen – 10 november 2014

Reageren »

23 oktober 2014

IJsselacademie presenteert Tradities in Ommen

Categorie: IJsselacademie Kampen, Oude gebruiken & tradities.    1.438 keer gelezen.

Dauwvoetballen, boerenbrandweer, zuute plassies. Ze zijn, mèt alle andere tradities, samengebracht in een nieuw boek.

 Tradities in Ommen is geschreven door Elleke Steenbergen en wordt op 4 november gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de IJsselacademie, in het Hervormd Centrum. De avond wordt georganiseerd samen met de Historische Kring Ommen, die dan zijn najaars-ledenavond houdt. Het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie is voor wethouder Ko Scheele.

Ommen is bijzonder rijk aan tradities. Het jaar rond zijn er rituelen die kleur en klank geven aan elk seizoen: van eiertikken met Pasen en de aubade op Koningsdag in het voorjaar, kersen eten op de Bissingh en de zeskamp tijdens de zomerfeesten, tot en met het nachtelijk kerstspel van Soli Deo Gloria en taofel’n met Oud en Nieuw in de winter. Historica Elleke Steenbergen zette de tradities in de gemeente Ommen op rij.

Steenbergen is geboren en getogen in Ommen en maakte alle gebruiken van nabij mee. Zij beschrijft de onderdelen van dit levend erfgoed met het kalenderjaar als kapstok en wisselt de tradities af met thema’s als het dagelijks leven, mondelinge tradities en streekgerechten. Lees over het dauwvoetballen, de boerenbrandweer en de Floralia. Of over de kippen die zo gek zijn op sleedoornbessen op alcohol.

De auteur is bij haar onderzoek ondersteund door vrijwilligers van de Historische Kring Ommen. Fotografen Jenny Ekkelkamp en Hans Steen zorgden voor kleurrijk en vrolijk beeld. Zo verrassen tekst en illustraties de lezer met de diverse en breed gedragen tradities in Ommen en vormen ze een prachtig tijdsbeeld van vroeger en nu in deze levendige stad aan de Vecht.

Levende tradities zijn waardevol. Ze zijn ingebed in het leven van alledag en verbinden mensen. Tradities staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Lees meer »

Reageren »

31 juli 2014

Nostalgische oogstdag in Lemele

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.913 keer gelezen.

Lemele leek donderdag 31 juli 2014 voor even op een openluchtmuseum. Met een nostalgische oogstdag kon het publiek zien hoe vroeger het koren op de akkers werden gemaaid.

 Een impressie van de oogstdag in Lemele.
Foto’s: Harry Woertink

Eerst met de hand en later kwamen er machines voortbewogen met paard of tractor er aan te pas. In oude stijl werd eerst op bijna vergeten wijze het graan gemaaid met een zicht. Na het maaien kwamen de ‘bindsters’ om de garven bij elkaar te houden. De onderste zeel met de knoop naar onderen en de bovenste met de knoop naar boven. De schoven daarna in hokken van zes met een kopzeel om het omwaaien tegen te gaan.

Lemeler boeren lieten zien hoe met de hand werd gedorst: man-aan-man slaan met de dorsvlegel op het uitgestalde graan. Uiteraard was er ook tijd voor koffie en brood, want ook op het land is stelregel: na gedane arbeid is het goed rusten. Een graanmaaier met zelfbinder was een latere uitvinding. Deze waren tot ongeveer vijftig jaar terug nog wel op het land te zien. Nu zijn ze het domein van de echte liefhebbers. Dat geldt ook voor oude tractors, die nog velen een leuke hobby bezorgen. De jaarlijkse oogstdag in Lemele werd gehouden achter de Imminkhoeve aan het Zandeinde, waar de stichting Lemels Arfgoed voor de organisatie tekende. Meer foto’s: Lees meer »

1 Reactie »

26 juli 2014

Slag bij Ane: bloemlegging door dominee Klaas Schaap

Categorie: Hardenberg, Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding, Oude gebruiken & tradities.    2.288 keer gelezen.

Ane-Gramsbergen-Ommen – Met bloemlegging bij het monument in Ane is zaterdag 26 juli 2014 onder grote belangstelling de Slag bij Ane herdacht van 28 juli 1227.

 Bloemlegging door ds. K. Schaap.
Foto’s: Harry Woertink

Elk jaar wordt deze historische veldslag herdacht op initiatief van de Vereniging Herdenking Slag bij Ane. Voorafgaande aan de bloemlegging was er in café Bolte in Grambergen een lezing. De Vereniging herdenking Slag bij Ane, met leden uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg en ook die met het gebied op de grens van Overijssel en Drenthe verbonden zijn, zorgt ervoor dat elk jaar rood-witte bloemen gelegd worden. Deze kleuren zijn verbonden aan de Nedersaksische streek waar de veldslag 1787 jaar terug plaatsvond. Ook vlaggen met deze kleur markeerden zaterdag het herinneringsmonument. Dominee Klaas Schaap uit Dalfsen had de eer de bloemen te mogen leggen. Thijs Knotters uit Dalfsen droeg een eigen gemaakt gedicht over de slag bij Ane voor.

De slag bij Ane was voor die tijd een betekenisvolle beruchte veldslag tussen de bisschop van Utrecht, Otto II . Bij die veldslag werd de Bisschop en zijn leger door de Drenten onder leiding van de kastelein Rudolf van Coevorden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Een gevecht van de Drentse boeren tegen hun landsheer voor vrijheid en een betere toekomst. Ook Overijssel kreeg vanaf toen haar vrijheid terug. Vanuit Hasselt over de Vecht richting Ommen trok het grote bisschoppelijke leger vervolgens richting Gramsbergen. De Drenten hadden zich op de grens met Overijssel op een hoger punt opgesteld.

De verzamelde ridders hadden zich zoiets als een toernooiveld voorgesteld. Maar dat bleek een stinkend moeras te zijn. Te voet was het wel begaanbaar. Echter, de paarden met daarop de in harnas gestoken ridders, gingen na twee of drie keer stampen van de hoeven en draaien door de bovenlaag heen. Paard en berijder konden dan ook geen kant meer op. De Drentse boeren gewapend met schoppen, hooivorken en zeisen kwamen onder aanvoering van Rudolf van Coevorden tegenover de Bisschop en zijn leger te staan. Na eerst nog te onderhandeld hebben werd het bisschoppelijke leger het moeras ingelokt en ging letterlijk en figuurlijk kopje onder. Lees meer »

Reageren »

17 april 2014

Twisten op de Ommer Teenager Shows van de zusjes Makkinga

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    3.820 keer gelezen.

Was je een halve eeuw geleden tussen de 13 en 20 jaar dan zat je in Ommen goed als je van twistende, rockende en swingende muziekgroepen hield.

 Herman van Keeken, alias Hank Hermans (met licht kostuum) en zijn manager Charles delen handtekeningen uit. Op de achtergrond de teenagers Ferdinand Kampman (met bril) Herman Hollak, Wim Woertink (midden) en achter Van Keeken Henk Woertink. Vooraan in witte jas Hennie Caspers.
Foto: Familie-archief Makkinga

Het waren de Ommer teenagers Mieke, Jenny en Frouwke Makkinga die in de zestiger jaren vijf jaar achtereen groot succes oogsten met de ‘Ommer Teenager Show’. De jeugd kwam vroeger massaal op de Ommer teenagershows af. Jongens en meisjes, overal vandaan, veelal in leer en kleurige shirts genoten van rock en roll in Ommen. Het was dan ook stoelen opzij en twisten op de muziek. In de organisatie werden de zusjes Makkinga gesteund door ‘manager’ en pa-lief Dieks Makkinga, toen allen wonende aan de Gasthuisstraat 25 in Ommen. In de beginjaren was het een soort van talentenjacht met veel muziekgroepjes. De zusjes Makkinga toonden dan tevens hun zangkwaliteiten. Volgens de zusjes Makkinga was er in Ommen nooit echt iets voor de teenagers te doen, daarom namen zij de organisatie van de Ommer Teenager Show op zich, telkens gehouden op Tweede Paasdag. De eerste show speelde zich af in de kantine van de Sociale Werkplaats bij het NS-station, goed voor duizend bezoekers. Het succes was toen zo groot dat honderden tieners teleur gesteld moesten worden omdat er geen plek meer voor ze was. Voor de show in 1962 is daarom gekozen voor een ruime tent aan de Zeesserweg, goed voor 1600 personen. Een jaar later werd het evenement gehouden in het openluchttheater Het Laar. In 1964 werd een tent op de Markt neergezet. Ook het laatste jaar was een grote tent op de Markt het onderkomen van de Ommer Teenagershow, door sceptici ook wel aangeduid als: de teennagelshow. Van natte en koude voeten was er geen last, want stilzitten was er niet bij. Het was twisten, binnen en buiten de tent op muziek van hun twist-idolen.

Baron Philip Dirk van Pallandt van Eerde was de beschermheer van de Teenager Show Ommen. Enige bescherming was nodig ook, want na het eerste daverend succes op Tweede Paasdag in 1961 kwam er kritiek uit onverwachte hoek: dominee J.L. Bloemsma van de Hervormde kerk hekelde dat de Teenagershow op een Tweede Paasdag werd gehouden. Een discussie barste toen los, in zowel de Hervormde kerkbode als in het Ommer Nieuwsblad. Alles goed, maar geen Teenagershow op Tweede Paasdag, was de teneur. De organisatie trok zich er echter niks van aan, want ook de volgende shows werden onder grote belangstelling op Tweede Paasdag gehouden. Elk jaar werd een speciale ‘Teenager-Expres’-krant huis-aan-huis verspreid met daarin het programma en een voorwoord van burgemeester C.P. van Reeuwijk of beschermheer baron Van Pallandt. Met de advertentieopbrengsten werden de kosten gedekt. Lees meer »

Reageren »

12 april 2014

Wouter Vosjan winnaar van de Palmpasenoptocht in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    2.135 keer gelezen.

OMMEN – Zijn er nog Paastradities in Ommen: Palmpasenoptocht, een Paasei-netje, eiertikken, eierzoeken en Paasvuren? Jazeker! Zaterdag 12 april 2014 werd met een Palmpasen optocht de spits afgebeten van de (eeuwenoude) tradities rondom Pasen.

 Een groepje van deelnemers aan de jaarlijkse Palmpasenoptocht in Ommen
Foto: Harry Woertink

“Palm, palm Pasen, ei koerei. Over ene zondag krijgen wij een ei. Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei”, klonk het uit de mond van de kinderen. De opzet van de jaarlijkse Palmpasenoptocht in Ommen verschilde dit keer van opzet. De kinderen was gevraagd met hun versierde zwaantje op stok naar de oude Julianaschool te komen. Hier konden de versierde Palmpasenstok worden ingeleverd om vervolgens te laten beoordelen door een deskundige jury. Om de jury voldoende tijd te geven mocht het versierde zwaantje op stok een uurtje later weer worden opgehaald. Het is in Ommen gebruikelijk dat de mooist versierde zwaan op stok in aanmerking komt voor een Ereprijs. Een altijd fel begeerde prijs in de vorm van een klokje, beschikbaar gesteld door De Darde Klokke. Bovendien werden nog eens 9 deelnemers in de verschillende categorieën beloond met een geldprijsje. Alle deelnemers kregen als beloning een reep chocola en een sinaasappel. Totaal waren er 50 deelnemers, waarmee de organisatie prima tevreden was.

Door de jury van Oll Ommer werd kritisch gelet op gebruik van traditionele materialen zoals buxus, rozijntjes en kleine paaseitjes. Ook moet gebruikt gemaakt worden van een geschilde stok. Volgens de jury, bestaande uit Frouwke Doezeman, Gerrie Horsman en Aly Pot, lag het niveau van maken van de versierde zwaantjes dit keer erg hoog. Het versieren volgens traditie werd ook toegeschreven aan de informatie die door de organisatie vooraf aan de kinderen en hun ouders was verstrekt. Voordat de uitslag bekend gemaakt werd maakten de deelnemers met hun zwaantje op stok eerst nog een lange ronde door Ommen. Dit onder begeleiding van de muzikanten van Soli Deo Gloria uit Ommen. De kinderen, ondersteund door hun ouders of grootouders, hadden er goed de gang in. De weersomstandigheden met een mager zonnetje waren ook prima.

De Palmpasenoptocht voor de kinderen wordt in ere gehouden door de Gemienschop van Oll Ommer, een vereniging die zich inzet om Ommer tradities overeind te houden. Palmpasen is van oorsprong een christelijk feest, waarbij de palmtak verwijst naar de palmbladeren die de Joden neerlegden bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. De palmtak is een kruis van twee dunnen stokken die aan elkaar worden vastgemaakt. Lees meer »

Reageren »

12 april 2014

Eiertikken op het Kerkplein

Categorie: Gemienschop van 0ll Ommer, Oude gebruiken & tradities.    1.650 keer gelezen.

De Gemienschop van Oll Ommer organiseert op tweede Paasdag weer het taditionele eiertikken.

 Eiertikken op 2e Paasdag 2013 in Ommen
Foto: OudOmmen

Vanaf ongeveer 11.15 uur zal het op het kerkplein, zoals voorbijgaande jaren weer gezellig druk worden. Veel Ommenaren komen elkaar hier tegen om onderling even een eitje te tikken. Dit generaties oude gebruik leeft bij de Ommer bevolking, de vakantiegangers maar ook mensen van buitenaf komen hier naar toe om dit eens mee te maken. Deze traditie wordt sinds mensenheugenis in stand gehouden en hoort bij Ommen. Het motto is: Stomp op stomp en scherp op scherp, maar de fijne kneepjes van het vak worden je snel bijgebracht.

De Knollentrekkers zullen met hun muziek het geheel tot een gezellig evenement proberen te maken. De families Martens en Keizer koken weer zo’n 3000 eieren. Op vier plaatsen op het kerkplein kan men 2000 eieren kopen en de strijd met de buurman aan gaan. Zo’n 1000 eieren worden na het eiertikken gebruikt door de HVO voor het eierzoeken op de Voormars, direct na het eiertikken zo rond 12.00 uur. Dit evenement is voor de kleine kinderen waar ze leuke dingen mee kunnen winnen.

Voor nog een traditie kunt u ’s avonds een kijkje nemen bij het Paasvuur dat vanaf half negen aan de oostkant van de wijk Alteveer ( Arrierveldsweg) wordt ontstoken. Onze “ oud schriefster “ Diny Dunnewind en “ chef paasvuur “ Jan Makkinga zullen de paasbult aansteken.
Snoeihout hiervoor kan gebracht worden op:
Zaterdag 12 april van 10.00 – 12.00 uur.
Vrijdag 18 april van 13.00 – 16.00 uur.
Zaterdag 19 april van 9.00 – 12.00 uur.
Let wel: ALLEEN snoeihout en geen stobben, geen sloophout en geen tuinhout.

Bron: Gemienschop van Oll Ommer – 12 april 2013

Reageren »

26 februari 2014

Ccoba presenteert: Paasgebruiken met Jan Bark

Categorie: Bibliotheek Ommen, Oude gebruiken & tradities.    1.298 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 11 maart in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat een avond over Palmpaas- en Paasgebruiken.

 1962 – Eiertikken op Paasmaandag, met v.l.n.r.: A.J. van Aalderen, G.J. Makkinga, Joh. Stegeman en H. Martens.
Foto: OudOmmen

Jan Bark, conservator van het museum ‘In de zevende hemel’ in Apeldoorn, een museum dat zich bezig houdt met oude curiosa van Nederlandse gebruiken, komt vertellen over de verschillende paasgebruiken in den lande, tradities die op sommige plaatsen strak in ere gehouden worden maar elders langzaam maar zeker vervagen.

Palmpasenoptochten, witte donderdag en goede vrijdag, paaseieren, paasvuren en paashazen, alles komt aan bod. Mogelijk kent Jan Bark het Ommer eiertikken, een traditie die al sinds mensenheugenis in Ommen beoefend wordt, zo niet dan is het hoog tijd hem daarvan op de hoogte te stellen.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 7,00. Vrienden van Ccoba betalen € 3,00, bibliotheekleden € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de klantenservice van de Bibliotheek Ommen. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden van de klantenservice: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag en donderdag 14.00 – 18.00 uur, woensdag en vrijdag: 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 10.00 – 12.00 uur. Tel. 0529-452158. Reserveren kan via de website van de Bibliotheek www.bibliotheekommen.nl.

Bron: Bibliotheek Ommen – 26 februari 2014

Reageren »

12 februari 2014

Ommer tradities in kaart -> op 20 februari eerste resultaten in beeld

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    983 keer gelezen.

 OMMEN – ‘Wat zijn Ommer tradities?’. Deze vraag maar ook het antwoord daarop komt op donderdag 20 februari om 20.00 uur aan de orde in ‘Omme(n)zien’, het verenigingsgebouw van de Historische Kring Ommen (HKO).

Al 150 jaar lang heeft Ommen Zuute Plassies. Een klein rond broodje waar ‘zuute’ staat voor zoet en ‘plassie’ voor broodje met als voornaamste smaakmakende bestanddeel stroop en anijs.
Foto: Harry Woertink

Daar wordt het eerste resultaat getoond van de inventarisatie van het erfgoed in Ommen. HKO’ers zijn een jaar lang op pad geweest om tradities die er nog zijn in Ommen fotografisch vast te leggen. Daarbij gaat het om gebruiken en ambachten en ook over zaken als feesten en streekgerechten. Ze worden in kaart gebracht met de bedoeling ze voor nieuwe generaties te bewaren.

Het resultaat wordt in beeld gebracht met een diavoorstelling. Historica Elleke Steenbergen van de IJsselakademie heeft de uitvoering en heeft hierbij nauw samengewerkt met de Gemienschop van Oll Ommer, de Historische Kring Ommen en stichting OudOmmen.nl. Met steun van de Provincie Overijssel heeft Stichting IJsselacademie uit Kampen een plan ontwikkeld om beter zicht te krijgen op het levend erfgoed. Ommen is één van de drie pilotgemeenten in de provincie waar een inventarisatie van het erfgoed plaatsvindt.

Bron: Harry Woertink – 12 februari 2014

Reageren »

4 februari 2014

Kunst markeert eeuwenoude Hessenweg

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    2.424 keer gelezen.

OMMEN – Om handelswaar in een z’n korte mogelijke tijd te kunnen vervoeren werd vroeger gebruik gemaakt van zogeheten hessenrijders. Vol beladen wagens getrokken door paarden met als eindbestemming Zwolle of via de Achterhoek over de Veluwe naar Amersfoort, Utrecht of Amsterdam.

  Foto’s: Harry Woertink
De Hessenweg Oost, tussen de Haarsweg en de Driehoeksweg, in Ommen is gemarkeerd met ‘kunst’wielen.

Vanuit het Duitse Hessen voer ook een Hessenweg langs Ommen. Met een kunstproject is deze zandweg zichtbaar en leefbaar gemaakt. De Hessenweg Oost, tussen de Haarsweg en de Driehoeksweg, in Ommen is gemarkeerd met ‘kunst’wielen. De cultuur-historische verbinding met de Hessenweg en het kunstproject zijn zes ijzeren gietstukken die verwijzen naar onderdelen van de historische Hessenwagen, zoals wielen en as. De maker Guido Geelen over zijn werk: “De ijzeren gietstukken van wiel, as of achterkant liggen op betonnen platen, links en rechts in de berm van de ooit drukke internationale verkeersader als archeologische restanten zoals we nu het rubber van een vrachtwagenband of plastic autowieldop in de berm langs de snelweg aantreffen”.

Sterke kerels
De Hessenweg is een eeuwenoude handelsroute, die zijn naam heeft te danken aan de kooplieden uit de Duitse graafschap Hessen. Ze stonden bekend als hardwerkende betrouwbare voerlui. Zij vervoerden met enorme wagens waardevolle goederen door heel Europa. Het moeten sterke kerels zijn geweest. De Hessenmannen moesten de wagens laden en lossen, de grote krachtige paarden in het gareel houden en de wagens uit modder of rul zand kunnen duwen. Hessenwegen behoren tot de oudste wegen in Oost-Nederland en waren van groot belang. De voermannen reden in een bijna rechte lijn vanaf Duitsland langs Hardenberg, Ommen en Dalfsen naar Zwolle en verder. Alle Hessenwegen liepen op ruime afstand langs de dorpen en steden. Een belangrijke reden hiervoor was dat de Hessenwagens een veel bredere spoorbreedte hadden dan de gangbare wagens en karren in Nederland. De afwijkende wagens zouden het karrenspoor van de gewone zandwegen stuk rijden. In 1691 had Overijssel de breedte van het Hollandse wagenspoor overgenomen. De Hessenwagens mochten voortaan alleen nog over de route ten noorden van de Vecht rijden. Lees meer »

Reageren »