28 maart 2005

Ommer Streekmuseum in het teken van de zestig jarige bevrijding

Categorie: Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding, Streekmuseum Ommen.    1.768 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Met een speciale thema expositie speelt het Ommer Streekmuseum in op de zestig jarige bevrijding. De officiële opening van de expositie is maandag 11 april om 14.00 uur door burgemeester Arend ten Oever.

Tolhuis21-.jpg logohko.GIF

Met een oude Canadese legerjeep van HKO’er Henk Makkinga uit Dalfsen wordt de burgemeester die dag naar het museum vervoerd. Tegelijk met de opening wordt ook een maquette onthuld van het voormalig gevangenkamp Erika. Lees meer »

Reageren »

8 maart 2005

Bevrijding Ommen wordt 11 april herdacht

Categorie: Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding.    1.551 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Dat Nederland en ook Ommen zestig jaar geleden werd bevrijd van het juk der Nazi’s blijft ook dit jaar niet onopgemerkt. In Ommen wordt gewerkt aan verschillende activiteiten:

* Op maandag 11 april worden ’s morgens om zes uur de klokken geluid van de Hervormde Kerk. Ze luiden de bevrijding in toen de Canadese bevrijders op de vroege morgen Ommen binnen trokken en de vlag weer uitkon als bevrijding. Lees meer »

Reageren »

8 maart 2005

Jongste nummer Darde Klokke -in teken van bevrijding van Ommen- aangeboden aan burgemeester

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding.    1.450 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Het jongste nummer van De Darde Klokke staat in het teken van de bevrijding van Ommen op 11 april 1945. Het eerste exemplaar van dit nummer werd vrijdag 18 februari 2005 door de redactie – vergezeld van HKO-voorzitter Berend Jan Warmelink – officieel aangeboden aan burgemeester Arend ten Oever.

3eklokke1--.jpg 3eklokke2--.jpg
Foto’s: Henk van Elburg

Namens de redactie had Albert van der Vegt de eer.
Ten Oever zei blij te zijn met het initiatief om aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Lees meer »

Reageren »

1 januari 2005

De bevrijding van de gemeente Ommen – van dag tot dag

Categorie: Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding.    3.789 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Donderdag 5 april 1945
05.00 uur – De kampbevolking van “Kamp Erica” wordt afgevoerd naar Kamp Westerbork in Drenthe.

Vrijdag 6 april 1945
07.00 uur – Beerzerveld werd deze dag bevrijd door Canadese en Poolse troepen, die vanaf Vrooms-hoop richting Mariënberg en Hardenberg trokken. Daar vooraf ging een vuurgevecht tussen gewapende verzetsstrijders tegen een flinke groep terugtrekkende Duitsers (parachutisten). Dat gaat ten koste van drie doden en een aantal gewonden aan Nederlandse zijde.
Ondertussen zijn de verkenners van het 12th Manitoba Dragoons over de zuidelijke oever van de Regge richting Archem getrokken. Daar ontdekken ze een brug die intact is en lichte voertuigen kan dragen. Via deze brug stoot men door richting Groene Jager. Lees meer »

Reageren »

1 januari 2005

Bevrijding van Ommen

Categorie: Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding.    14.553 keer gelezen.

Op woensdag 11 april 1945 werd Ommen bevrijd. Met Ommen bedoelen we ook de plaats Ommen zelf. Delen van onze gemeente waren namelijk al langer bevrijd, sommige buurtschappen of dorpen al vanaf 5 of 6 april.

In dit artikel proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van de bevrijding van onze gemeente. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Onder andere een boekwerkje van mevrouw Oudshoorn uit Eerde, oude artikelen van Herman Stegeman uit Den Ham en Herman Gerrits uit Ommen. Daarnaast is er ontzettend veel informatie op internet te vinden, b.v verschillende oorlogsdagboeken van o.a. “The Black Watch”.


Canadese infanteristen

De bevrijding van Nederland was een echte oorlog. Ook hier was er veel bloedvergieten en grote ellende en intens verdriet. Niet dat er in onze omgeving grote en bloedige veldslagen zijn gestreden, maar er vielen wel veel slachtoffers. Iedere dode is er één te veel. Aan beide kanten leken de troepen oorlogsmoe aan het worden. Lees meer »

12 Reacties »

4 mei 2004

Dodenherdenking Ommen

Categorie: Gemeente Ommen, Oorlog en Bevrijding.    1.724 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Bij het oorlogsmonument in Ommen hebben vele belangstellenden dit jaar deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking. Na de declamatie door 2 scholieren van basisschool ‘De Kardoen’, hield burgemeester Ten Oever een toespraak. Hierin wees hij de toehoorders op het feit dat vrijheid betrokkenheid en verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

‘Herdenken en vieren is niet alleen iets van het verleden, maar veronderstelt ook een actieve houding in het heden,’ aldus Ten Oever. Dit jaar was ook een aantal oud-mariniers uit Overijssel aanwezig om een krans te leggen bij het monument. Onder de klanken van de koraalmuziek, gespeeld door muziekkorps ‘Crescendo’ konden de mensen deelnemen aan het defile langs het monument.
Lees meer »

Reageren »

13 september 1949

Doodstraf geeist voor mishandeling gevangenen in kamp Ommen

Categorie: ANP, Kamp Erika.    1.624 keer gelezen.

Voor het biezondere gerechtshof te Amsterdam werd vanmorgen voor de tweede maal de doodstraf geeist tegen de veertig-jarige Amsterdammer J.F.J. Boxmeer.

In Januari van dit jaar was de eis eveneens de doodstraf, maar op verzoek van de verdediger liet het hof Boxmeer aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen. Hij was er van beschuldigd in de bezettingstijd een groot aantal Joodse landgenoten te hebben gearresteerd en gevangenen in het kamp Ommen te hebben mishandeld, van wie er een is overleden. De getuige-deskundige verklaarde vanmorgen, dat Boxmeer volkomen toerekeningsvatbaar was en is. De advocaat-fiscaal achtte geen redenen aanwezig om tot een andere eis te komen. Uitspraak op 27 September.
Korp. 13 September 1949 18/19

Bron: ANP Radiobulletin – 13 september 1949

Reageren »

13 mei 1949

Diepgrond veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf

Categorie: ANP, Kamp Erika.    1.725 keer gelezen.

Het Bijzonder gerechtshof in Arnhem heeft vandaag de voormalige Amsterdamse agent van politie Diepgrond veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf.

Diepgrond is commandant geweest in het kamp Erica bij Ommen en heeft verder gewerkt voor de zogenaamde Ordnungspolizei en het Kontrollcommando. Ook was hem ten laste gelegd dat hij twee illegale werkers van het leven heeft beroofd.

Bron: ANP Radiobulletin – 13 mei 1949

Reageren »

15 september 1948

Van gevangene tot bewaker – Willy Vogels arresteerde ruim honderd Friese jongens

Categorie: Gebeurtenissen, Informatiebronnen, Oorlog en Bevrijding.    2.672 keer gelezen.

In de beklaagdenbank schuift een keurige jongeman in een beigekleurig colbertjasje, de donkerbruine broek netjes in de vouw. Zelfverzekerd kijkt deze 25-jarige zoon uit een uitstekend bekend staand Brabants gezin voor zich uit.

Vier uur later zit een jammerlijk hoopje mens te snikken. De advocaat-fiscaal heeft dan twaalf jaar gevangenisstraf geëist wegens doodslag, arrestatie van meer dan honderd onderduikers, mishandeling, dienstneming in vijandelijke krijgsdienst en een roofoverval.

Omgeschoold tot bewaker
Wilhelmus Vogels moest in het begin van de oorlog het rustige Veghel, waar hij als ketelmonteur werkte, verlaten om in Duitsland te gaan werken. Het beviel hem daar in het Derde Rijk maar slecht en dus keerde hij niet van z’n verlof terug. Hij dook onder in het ouderlijk huis. Daar werd hij al spoedig opgepakt en naar het kamp Erica bij Ommen getransporteerd. Veertien dagen later moest Willy met een groep gevangenen aantreden. De kampcommandant deelde hun mede dat zij naar Riga zouden worden gestuurd. Men kon zich echter ook voor de Waffen-SS, de Landstorm Nederland en de Kontrolldlenst melden. Slechts enkelen traden naar voren. Onder hen bevond zich Willy Vogels. Hij kwam bij de Kontrolldienst en werd bewaker in hetzelfde kamp waar ook hij gevangen had gezeten. Wilhelmus Vogels, toen pas 20 jaar oud, had zich in veertien dagen tijds van gevangene tot bewaker laten “omscholen”, zoals de advocaat-fiscaal, mr. Nube, het gisteren uitdrukte.

“Die heb ik …..”
Die omscholing was grondig geweest; Willy paste zich wondergoed aan. Op een nacht in Juli 1940 bewaakte hij een barak in het z.g. palissadenkamp. De barak was overvol en de gevangene Cornelis Ottens kreeg het benauwd en werd onwel. Hij snakte naar frisse lucht en liep daarom naar de deur van de barak die hij opende. Willy Vogels zag dat de deur openging en schoot onmiddellijk. Ottens stortte neer en Willy riep triomfantelijk: “Ha die heb ik. Dat betekent vier dagen verlof en 25 gulden”. Dat was de beloning die een bewaker voor een neergeschoten gevangene ontving. Lees meer »

Reageren »

1 april 1948

Bewaker strafkamp Erica tot levenslang veroordeeld

Categorie: ANP, Kamp Erika.    1.863 keer gelezen.

De boekhouder Van Deemter, die tijdens de bezetting burgemeester van Smilde is geweest, is vanmorgen door de Drentse kamer van het Leeuwardens Biezonder Gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar met aftrek.

De eis luidde 18 jaar. Door hetzelfde rechtscollege werd de arbeider Schoonewille te Odoorn in overeenstemming met de eis tot levenslang veroordeeld. Schoonewille heeft onder meer dienst gedaan als bewaker in het strafkamp Erica te Ommen. Daar mishandelde hij de gedetineerden. Bij de Arbeitskontrolldienst verrichtte hij opsporingen en arrestaties van onderduikers, waarbij hij vaak gebruik maakte van vuurwapenen.
Donderdag 1 april 1948 13 uur paauw

Bron: ANP Radiobulletins – 1 april 1948

Reageren »