30 mei 2014

Rondwandeling in de Ommerschans

Categorie: Ommerschans.    1.638 keer gelezen.

De vereniging de Ommerschans organiseert op zondag 8 juni is er een rondwandeling in de Ommerschans.

 “Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel”
Foto: OudOmmen

Onder begeleiding van een gids wordt er een wandeling van ongeveer een uur gemaakt waarin de gids u zal vertellen over het heden, verleden en toekomst van de Ommerschans. Een geschiedenis die zijn oorsprong vindt in 1624 als begonnen wordt met de bouw van een verdedigingsschans die de Spanjaarden uit het noorden moet weren. Daarna gaat de geschiedenis van de Ommerschans verder in 1818 als de Maatschappij van Weldadigheid bedelaars en landlopers in de Ommerschans onderbrengt. Maar ook over het heden is er genoeg te vertellen over de Ommerschans.

De rondwandeling begint om 14.30u en start bij koloniehoeve nr 4, Balkerweg 72a te Ommerschans/Vinkenbuurt. Voor leden van de ver. de Ommerschans is de rondwandeling gratis, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Opgave is niet nodig voor nadere info kunt u bellen of mailen met de vereniging tel nr 06 13629524 email: info@deommerschans.nl.

Bron: Vereniging De Ommerschans – 30 mei 2014

Reageren »

24 februari 2014

Herontdekking kiekebelt Ommerschans

Categorie: Ommerschans.    2.328 keer gelezen.

In 1850 was Overijssel nog een tamelijk geïsoleerde provincie achter de IJssel. Zo was er slechts één vaste oeververbinding, de brug bij Kampen.

 In de Ommerschans, ten zuiden van de noordelijke schansgracht en ten oosten van de weg, zijn de contouren nog zichtbaar van een kiekebelt.
Afb.: Willem Bemboom

Deze oeververbinding lag buiten de voornaamste verkeersstromen over land. De steden Zwolle en Deventer moesten het met veren en schipbruggen stellen. Opvallend bij bestudering van oude kaarten van Salland is het enorme aantal “Heeren huysen”. De daarop wonende landadel heeft haar invloed langer behouden dan in andere delen van Nederland. In Salland onderscheidt men twee categorieën landhuizen: de op feodale traditie berustende kastelen (in Overijssel ook havezaten¹) geheten) en de patricische landhuizen²). De kaart uit 1675 over “Transiselania” (Overijssel) van Marco Vincenzio Cornelli geeft een uitgebreid en nauwkeurig beeld van de omvang en de ligging van de adellijke landhuizen. Deze landhuizen hebben sinds de twaalfde eeuw hun stempel gedrukt op het Sallandse landschap.

De macht van de adel berustte economisch op het grootgrond bezit en kon toenemen, doordat de boeren ten gevolge van oorlog en plundering hun bezit afstonden aan een machtige heer in ruil voor bescherming. Het gros van de adel in Salland wist zich op deze wijze te handhaven tot aan de Franse revolutie. Er waren rijke en minder rijke edelen. De rijke adel gaf in de regel enige fleur aan het eentonige leven binnen de marken en buurtschappen. Onder hen bevonden zich heren, zoals die van Eerde en Rechteren, die in hun gebied met hun talrijke erven leefden als kleine vorsten. Er waren echter ook kleine potentaten, waarvan het bezit zich beperkte tot slechts enkele bunders grond.

Opvalland is de grote concentratie van adellijke landhuizen in Salland, in het stroomgebied van de IJssel, Vecht en Regge. Hier was namelijk de meeste grond in cultuur gebracht. Het bezit van een havezate hield ook in dat de eigenaar aan de Overijsselse landdag deel mocht nemen. Deze riddermatigheden, ook wel dienstadel genaamd, staan vermeld in de Sallandse schattingsregisters van de dertiende en veertiende eeuw. Lees meer »

Reageren »

9 november 2010

De Ommerschans geeft bodemschatten bloot

Categorie: Ommerschans.    7.636 keer gelezen.

BALKBRUG – De Ommerschans is in velerlei opzichten een bijzondere locatie. Niet alleen heeft het vanaf 1620 gediend als verdedigingswerk, maar heeft het ook een geschiedenis als landbouwkolonie voor landlopers en bedelaars.

Afb. 10 onbekend

Afb. 10 onbekend

 

Als verdedingsschans moest het de toegangswegen van en naar het noorden van ons land beschermen. Naast de schans liep een zandweg, nu bekend als de Schansweg, die de verbinding verzorgde tussen Balkbrug en Ommen. Het veelbewogen stuk grond is in opdracht van Staatsbosbeheer verschraald, maar voordat deze aanpak in werking gesteld werd, werd de grond minutieus onderzocht met detectieapparatuur. ‘Niet voor niets’, vertelt Willem Bemboom van de stichting De Ommerschans. ‘We hebben heel wat bijzondere vondsten gevonden uit verschillende tijden. De meeste gevonden voorwerpen zijn dermate aangetast dat ze eerst goed moeten worden behandeld, schoongemaakt en vervolgens nader worden onderzocht en beschreven.’

Er zijn onder andere munten gevonden, maar ook een duivenring uit een latere periode en ijzeren voorwerpen die een beeld geven van de geschiedenis van De Ommerschans. ‘Het archeologisch onderzoek van de vondsten gebeurt momenteel in De Veldschuur in Staphorst’, vervolgt Bemboom zijn verhaal. ‘Dit onder deskundige leiding van een archeoloog.’ Volgens Bemboom zijn de vondsten in goede handen van de Archeologische Werkgemeenschap te Staphorst. Hij kan het weten want Willem Bemboom is zelf archeoloog-veldtechnicus en als zodanig ook als adviseur betrokken bij de stichting. ‘Alle vondsten die gedaan worden en waarvan de verwachting is dat deze ouder zijn dan 50 jaar moeten bij de burgemeester (in dit geval van de gemeente Ommen) gemeld worden of bij de provinciaal archeoloog.

‘Een particuliere vinder mag de vondsten in de regel houden, maar de voorwerpen die gevonden zijn onder archeologische begeleiding gaan na onderzoek naar de provincie. ‘Als stichting moeten we dan weer met de provincie om de tafel gaan zitten om een overeenkomst te sluiten voor (permanente) bruikleen van de vondsten. Het zou natuurlijk prachtig zijn’, denkt Willem Bemboom hardop, ‘dat we in de toekomst een eigen ruimte krijgen waar al deze vondsten tentoongesteld kunnen worden. Maar zolang nog niet alle plannen in de Ommerschans gerealiseerd zijn, zou een plaats in het Streekmuseum van Ommen een prima alternatief zijn. De vondsten zijn heel bijzonder en het aantal is boven iedere verwachting.’
Lees meer »

3 Reacties »

10 september 2010

Rondwandeling door de Ommerschans

Categorie: Ommerschans.    2.005 keer gelezen.

 

De vereniging De Ommerschans organiseert op zondag 19 september 2010 een rondwandeling door de Ommerschans.

Afbeelding: Vereniging De Ommerschans
Het Bedelaarsgesticht ‘De Ommerschans’ omstreeks 1900, van binnen uit gezien toen men al met het slopen was begonnen.

Een gids van de ver. de ommerschans zal u meenemen door de Ommerschans en vertellen over de geschiedenis van dit gebied. De geschiedenis begint al in 1624 toen er in dit gebied een verdedigingswerk gebouwd werd. Daarna neemt de Maatschappij van Weldadigheid de Ommerschans over en bouwt er het grootste gebouw van Nederland. Dit alles voor de opvang van bedelaars.

Over deze periode’s zal de gids u vertellen en laten zien wat er uit deze tijden nog bewaard gebleven is. Maar ook zal de gids u vertellen over de huidige ontwikkelingen in de Ommerschans en de toekomstplannen van het gebied.

We vertrekken om 14.30 vanaf hoeve nr 4 (Balkerweg 72 te Ommerschans). Opgave is niet nodig. Voor leden van de vereniging De Ommerschans is de rondwandeling gratis aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor nadere informatie kunt u bellen met de ver. tel: 06-13629524.

Bron: Vereniging De Ommerschans – 10 september 2010

2 Reacties »

12 april 2007

Ommerschans blijft beschermd

Categorie: Ommerschans.    1.894 keer gelezen.

Ommen ziet geen aanleiding om het beschermd gebied Ommerschans-Balkbrug aanzienlijk te verkleinen. Ook niet na bezwaren van boeren.

Alleen aan de kant van Vinkenbuurt wordt een deel uit het plan geschrapt. De boeren in andere delen zijn bang dat er zwaardere eisen worden gesteld aan het gebruik van de grond en de schuren als het hele gebied een monument wordt. De Rijksdienst voor Monumentenzorg wil het gebied aanwijzen als monument omdat de Bedelaarskolonie er heeft gezeten. Maar volgens de boeren zijn er veel boerderijen in het beschermde gebied die geen enkele cultuurhistorische waarde hebben.

Bron: RTV-Oost – 12 april 2007

Reageren »