22 juni 2018

De Lemelerberg wordt weer zichtbaar

Categorie: Harry Woertink, Natuurgebieden.    1.009 keer gelezen.

Vroeger kon je op het hoogste punt van de Lemelerberg nog alle kanten opkijken. Echter, door de jaren heen nam op de Lemelerberg steeds meer bos de plaats in van heide.

 Monument met Panorama over de Lemelerberg in 1950, toen je nog alle kanten op kon kijken.
Foto: OudOmmen

Met het kappen van bos en vitale heide uit te breiden en te herstellen keert het prachtige (uit)zicht op de berg weer terug. Met het herstel van het landschap komt de Lemelerberg weer onder het bos vandaan en zal straks ook vanuit de omgeving beter zichtbaar worden, net als vroeger. Het nu nog resterende heidegebied op de Lemelerberg is voor Europese begrippen uniek. Bossen wisselen zich af met heidegebieden, bronnetjes, jeneverbesstruwelen en zandverstuivingen. De Lemelerberg is een van de 24 Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Overijssel liggen. Dankzij subsidie van de provincie heeft Landschap Overijssel de kans deze natuurparel te beschermen. Bij de plannen wordt ook rekening gehouden met de cultuurhistorie: Park 1813 met de Gedachtenishoek valt eveneens onder het herstel. Eind 2018 wordt gestart met de werkzaamheden die tot eind 2020 duren.

Schaapskooien
De Lemelerberg was ooit één groot uitgestrekt heidegebied zonder veel bomen. De heide ontstond doordat er schaapskudden op graasden en heideplaggen werden gestoken. Het gebruik is in de loop der tijd veranderd. Werd in het verleden de berg gebruikt voor het hoeden van schapen, tegenwoordig wordt deze vooral gezien als plek waar de natuur nog vrij spel heeft. De Lemelerberg kent een lange historie die terug te vinden is in de verschillende bodemlagen. De belangrijkste natuurlijke laag is de stuwwal met daarop een laag smeltwaterdalen die op sommige plekken een ingesleten dal vormen. In de ijzertijd gingen mensen de iets voedselrijke bodems bewerken tot kleine akkertjes met walletjes eromheen. Aan de westkant van de Lemelerberg zijn deze, de zogeheten raatakkertjes nog te vinden. Verder zijn de middeleeuwse wegen met karresporen terug te vinden. Als de omliggende buurtschappen Lemele, Archem, Giethmen en Dalmsholte ontstaan komen er paden van buurtschap naar buurtschap en tal van schaapskooien.

Park 1813
In 1913 werd op de Lemelerberg “Park 1813” aangelegd. Dit had te maken met het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden precies honderd jaar eerder. Als kenmerkend element kwam er een liggende leeuw in het park, van steen weliswaar, om de bevrijding van de Fransen te vieren en de overwinning in de Slag bij Waterloo te herdenken. Initiatiefnemer was de Oranjebond van Orde, die in 1893 in Utrecht was opgericht met het doel een dam op te werpen “tegen het opkomend socialisme en trouw zijn aan het Oranjehuis”. De toen nog liggende leeuw moest gelden als de symbolische “waakhond” van de Oranjebond van Orde. Lees meer »

Reageren »

24 mei 2013

Heropening Lemelerberg Park 1813

Categorie: Landgoederen, Natuurgebieden, Stichting 't Lemels Arfgoed.    2.347 keer gelezen.

 Donderdagmiddag 30 mei a.s. wordt op de Lemelerberg Park 1813 “heropend”.

Foto: OudOmmen
Halverwege de jaren 50 moest er betaald worden voor toegang tot Park 1813.

Het Park bestaat dit jaar 100 jaar en is door Landschap Overijssel onlangs fraai opgeknapt. Daarnaast is er een nieuw onderdeel van het park de pas aangelegde speelnatuur ‘In ’t hol van de leeuw’. Dit speelbos wordt feestelijk geopend door een speciale gast.

Stichting ’t Lemels Arfgoed heeft speciaal tgv 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en 100 jaar Park 1813 een boekwerk samengesteld met tal van verhalen en wetenswaardigheden over de Lemelerberg. Ook vindt een verrassende onthulling in dit boek plaats. Op deze middag wordt het 1ste exemplaar aan iemand overhandigd.

De gasten zijn uitgenodigd om 13.00 uur bij het hotel op de Lemelerberg. Om 13.30 uur zal de directeur van Landschap Overijssel een openingswoord houden, vervolgens presenteert ’t Lemels Arfgoed haar boek, daarna wordt het speelbos geopend en is er een korte wandeling door Park 1813, afgesloten met een drankje en hapje.

Bron: Stichting ’t Lemels Arfgoed – 24 mei 2013

Reageren »

22 februari 2009

Dikke Steen op Lemelerberg ‘gewassen’ door Lemels Arfgoed

Categorie: Harry Woertink, Natuurgebieden.    4.119 keer gelezen.

Lemele – De Dikke Steen op de Lemelerberg ligt er weer netjes bij. Gevallen blad rondom de enorme zwerfkei is bij elkaar geharkt en afgevoerd. Ook het zitbankje is weer schoon.

DSC02486b--.jpgTekst en foto’s: Harry Woertink
Leden van de historische vereniging Lemeles Arfgoed uit Lemele bij de dikke steen.

Elk jaar trekt een groep van leden van de historische vereniging Lemeles Arfgoed uit Lemele richting de dikke steen om ‘gewapend’ met schoppen, harken, kruiwagens en een dosis goede moed aan de slag te gaan voor de ‘steenwassing’. De dikke steen moet in volle glorie toonbaar zijn voor de wandelaars en iedereen moet er makkelijk om heen kunnen lopen. Hier ligt een stuk geschiedenis dat vele verhalen kent”, aldus Adrie Pouw, secretaris van Lemels Arfgoed, terwijl een man of twintig hard aan het werk is. Volgens Pouw is het idee van de steenwassing ontstaan in 2007 toen Lemels Arfgoed tien jaar bestond. “We hebben in overleg met het Overijssels Landschap Overijssel als eigenaar de steen geadopteerd. Binnen de vereniging is een werkgroep DOR actief, DOR staat voor dikke steen ontbloting en reinigingsploeg, met de bedoeling rondom de steen de omgeving toonbaar te maken. In 2005 hebben we de steen beter zichtbaar gemaakt met het weghalen van zand”.

De steen in een door bomen omringde kuil op de berg stamt uit de voorlaatste ijstijd ruim 150.000 jaar voor christus. Toen kwamen metersdikke gletsjers vanuit Scandinavië deze kant op en maakten van de gekantelde bodemlagen hoge stuwwallen waaronder de Lemelerberg. De steen slaat groen uit van de aanslag en begroeiing. Eerder onderzoek heeft uigewezen dat de dikke steen geen graniet is maar een samensmelting van granaatgneis met hoornblende, biotiet en granaat. Lees meer »

Reageren »

10 januari 2009

Henk Ruiter vertelt over het Varsenerveld

Categorie: Ccoba (Cult.comm.bibliotheek), Natuurgebieden.    6.262 keer gelezen.

Even ten noorden van Ommen ligt nog een klein stukje natte heide. Ongerepte natuur. Henk Ruiter vertelt hierover op 13 januari in de bibliotheek, aan de hand van prachtige opnames.

persfoto-varsenerveld .jpgFoto: Henk Ruiter

Henk Ruiter: “Even ten noorden van Ommen ligt nog een klein stukje natte heide. Het is restant van wat eens een omvangrijk heide en veen gebied was. In de afgelopen 100 jaar is dit ontgonnen. Ongeveer 0.01% is gespaard gebleven. Zo gaan we blijkbaar met onze natuur om. Getuige enkele natuurbeschrijvingen uit die tijd moet het een paradijs zijn geweest. Als jochie kwam ik er begin jaren ’70 voor het eerst. Ik mocht met m’n vader mee om broedvogels te inventariseren. Er liep nog een schaapskudde en er werd nog turf gestoken. Dit is nog tot in de 80er jaren doorgegaan. Het is in eigendom van de gemeente Ommen. Wanneer heide niet begraasd of gemaaid wordt zal het dichtgroeien tot bos en dit dreigde ook hier te gebeuren.

In 1997 kwam ik er sinds lange tijd weer terug. Van de bijzondere plantengroei was vrijwel niets meer over. Met een aantal vrijwilligers van de vereniging voor natuur en milieu ‘de Vechtstreek’ is toen een begin gemaakt met het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel. Dit leidde al binnen enkele jaren tot een spectaculair herstel van zeldzame plantensoorten, met als een van de hoogtepunten de Welriekende nachtorchis. Zoals de naam al verraadt een plant die alleen ’s nacht heerlijk ruikt en bestoven wordt door nachtvlinders met een lange tong. In goede samenwerking met de gemeente zijn er plagwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van OBN (overlevingsplan bos en natuur) en er zijn twee vennen uitgediept. Het is ieder jaar weer een genot om te zien hoe het terrein mooier wordt. Dank zij adequaat beheer, uitgevoerd door een groepje enthousiaste vrijwilligers.”

De lezing, georganiseerd door Ccoba (de Culturele commissie bibliotheek activiteiten), vindt plaats in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat in Ommen en begint om 20:00.

Bron: Henk Ruiter – www.henkruiter.com

2 Reacties »

6 november 2008

Ab Goutbeek belicht ontstaan Lemelerberg voor Groei en Bloei Ommen

Categorie: Harry Woertink, Natuurgebieden.    2.819 keer gelezen.

OMMEN – Ab Goutbeek uit Dalfsen is woensdag 19 november te gast bij Groei en Bloei afdeling Ommen.

FQ004-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
Kinderen van notaris Bloem, die begin 1900 eigenaar was van deze zwerfkei (groote steen) op de Lemelerberg.

De bekende amateur-archeoloog uit Dalfsen houdt dan in De Kern aan de Bouwstraat vanaf 20.00 uur een lezing over het ontstaan van de Lemelerberg.

De Lemelerberg is een overblijfsel uit de periode van de laatste ijstijd. In deze fase is ook de Sallandse heuvelrug ontstaan. Oprukkend landijs heeft toen grote hoeveelheden ouder bodemmateriaal voor zich uitgestuwd. Daardoor zijn ook veel zwerfstenen uit Scandinavië langs de rand van de stuwwal te vinden.

Op de top van de Lemelerberg ligt een hele grote zwerfkei, de Dikke Steen. Vroeger dacht men wel dat dit vast gesteente was. De steen is grotendeels uitgegraven en zodoende is vastgesteld dat het om een zwerfkei gaat, ingebed in grof materiaal.

De toegang voor leden van Groei en Bloei is gratis; niet leden betalen drie euro.

Bron: Harry Woertink – 6 november 2008

Reageren »

8 maart 2008

‘Grootvorstin van Drenthe’s stroomen…’, dialezing over het Reestdal

Categorie: Ccoba (Cult.comm.bibliotheek), Natuurgebieden.    3.224 keer gelezen.

Dinsdag 18 maart komt, op uitnodiging van Ccoba, de commissie culturele activiteiten van de bibliotheek in Ommen, Jan Dijkema vertellen over de geschiedenis en de ontwikkeling van het reestdal.

08030801b.JPG Foto: Culturele Commissie Bibliotheek Activiteiten

Het Reestdal behoort tot één van de mooist bewaard gebleven beekdalen van Nederland. Het gebied is erg afwisselend. Het oude en kleinschalige landschap met zijn monumentale boerderijen en oude esgehuchten kent een bijzondere flora en fauna. Het Reestdal is een oud cultuurlandschap. Het zijn de boeren geweest, die het lanschap hebben ingericht. Op veel locaties staan prachtige oude boerderijen met hun eigen kenmerken.
In het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte mag sinds een paar jaar de natuur weer helemaal opnieuw beginnen. Landbouwgronden zijn afgegraven en veel water kwam er voor terug. Het gebied verandert voortdurend en inmiddels is de bijzondere flora en fauna van vroeger opnieuw te bewonderen.

Jan Dijkema is als vrijwilliger nauw betrokken bij het Reestdal en kan er met veel liefde over vertellen.

De dia-lezing vindt plaats in de bibliotheek aan de Chevalleraustraat en begint om 20.00 uur.
De toegang bedraagt E 4,00 inclusief koffie en cake. Ccoba-vrienden betalen E 1,00.

Bron: Culturele Commissie Bibliotheek Activiteiten – 8 maart 2008

Reageren »

4 oktober 2006

Eerder Achterbroek ‘anno 1900’

Categorie: Algemeen, Natuurgebieden, Ommer Nieuws, Wandel & fiets-routes.    2.325 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

OMMEN – Vereniging Natuurmonumenten houdt op zondag 15 oktober de excursie ‘anno 1900’ in het Eerder Achterbroek bij Den Ham. Boswachters van Natuurmonumenten begeleiden de wandeling, die om 14.00 uur begint en ongeveer anderhalf uur duurt.

logo_natuurmonumenten.JPG

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, dat kan via tel.(035)6559911.

Bron: Ommer Nieuws – 4 oktober 2006

Reageren »

19 april 2006

Jagers op mooiste plek: stem op het Varsenerveld

Categorie: Natuurgebieden, Ommer Nieuws.    5.673 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Ommen – Speciaal voor de tv uitzending van ‘De mooiste plek van Nederland’ hees Henk Ruiter zich afgelopen week in een berenvel. Hiermee maakt hij duidelijk dat 10.000 jaar geleden al mensen rondliepen in het Varsenerveld, tussen de rendieren en de herten.

Jagers-1a.jpg

Zaterdag 22 april staat het Varsenerveld centraal in het NCRV-programma ‘De mooiste plek van Nederland’. De uitzending begint om 17:05 uur.
Lees meer »

1 Reactie »

30 juni 2005

Regge gaat weer kronkelen

Categorie: Natuurgebieden, RTV Oost.    1.659 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Het waterschap Regge en Dinkel brengt de rivier de Regge in twee natuur-gebieden tussen Ommen en Hellendoorn weer terug in zijn oude loop.

Het gaat om de natuurgebieden Velderberg en Nieuwbrekken. Door het herstellen van de bochten in de rivier, is er meer ruimte voor het water en neemt de kans op wateroverlast in het hele gebied af. In afgelopen eeuwen zijn die meanders juist van de Regge afgesloten om van de rivier een rechte waterloop te maken. De werkzaamheden beginnen volgend najaar.

Bron: RTV Oost – 30 juni 2005

Reageren »

29 mei 2002

Landschap Overijssel eigenaar van Park 1813

Categorie: Landschap Overijssel, Natuurgebieden.    3.112 keer gelezen (sinds 25-08-2007).

Op woensdag 22 mei is de akte gepasseerd voor de aankoop van 155 ha bos en natuurterrein van het natuurgebied Park 1813 op de Lemelerberg. Al in oktober 2001 bereikten de directies van Boreon BV en Landschap Overijssel overeenstemming over de overdracht van dit gebied.

De verkoop betreft bos en natuurgebied. De discussie over de verkoop van het restaurant en de parkeerplaats is nog gaande. Landschap Overijssel is in afwachting van een uitspraak van provincie en rijk over de subsidiëring van de aankoop het restaurant en de parkeerplaats.
Lees meer »

1 Reactie »