22 december 2020

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (3)

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    222 keer gelezen.

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum in het voorjaar van 2021. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie.

Gedeputeerde J. Thomas betreedt als eerste samen met burgemeester C.P. van Reeuwijk het nieuwe Tolhuis onderdeel van de Oudheidkamer. Midden met hoed een blije Oudheidkamer-secretaris Gerrit Steen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2020/2021 – Uitbreiding Streekmuseum”.

De Stichting Oudheidkamer ging officieel van start in 1952 in het oude postkantoor aan de Kruisstraat. In 1963 kon de Oudheidkamer voor het eerst een eigen onderkomen openen in de zaagloods van de koren- en houtzaagmolen aan Den Oord. In 1969 werd de expositieruimte uitgebreid met een voormalig Tolhuis, die eerder aan de Hammerweg had gestaan. Een mooie uitbreiding van de expositieruimte was er ook in 1988. Vanaf dat moment ging de “Oudheidkamer” verder onder de naam “Streekmuseum”.

Uitbreiding expositieruimte
Toen de Oudheidkamer in 1963 de deur van het museum voor het eerst opende was er direct ook de wens voor uitbreiding van expositieruimte. Naast de molen zou een bouwwerk moeten komen in de vorm van een gesloopt oud Saksisch boerderijtje afkomstig buiten de gemeente Ommen en aan de Oudheidkamer aangeboden. Het bestuur van de Oudheidkamer had het plan een “Saksisch centrum” rondom de molen te creëren. Het werd echter geen boerderijtje, maar een oud tolhuis uit de buurtschap Besthmen. Begin zestiger jaren van de vorige eeuw werd de Hammerweg onder Besthmen verbreed. Het daar staande tolhuis stond in de weg en moest verdwijnen samen met de fraaie kastanjebomen eromheen. De typische bouw van het huis met ramen voor uitzicht naar beide zijden van de weg, deed de provinciale waterstaat besluiten te trachten het tolhuisje te behouden. De afbraak in 1963 werd aangeboden aan de gemeente Ommen. Door de dienst gemeentewerken werd vóór de afbraak alles in tekening gebracht. Vervolgens werd het tolhuis steen voor steen afgebroken en overgebracht naar het terrein van de Oudheidkamer.

Lees meer »

Reageren »

3 december 2020

Historisch Museum Ommen nadert voltooiing

Categorie: CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen), Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    264 keer gelezen.

OMMEN – De bouw van het nieuwe Historisch Museum Ommen is in volle gang.

 De laatste hand wordt gelegd aan het Historisch Museum in Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2020/2021 – Uitbreiding Streekmuseum”.

De buitenkant is af en momenteel wordt binnen gewerkt zoals het plaatsen van de wanden, aanleg elektra en verwarming. Zoals het er nu naar uit ziet zal de bouw eind januari 2021 gereed zijn. Vervolgens is het de beurt aan de verfkwast en als laatste wordt de vloer gelegd. In het voorjaar krijgt het voorterrein een opknapbeurt.

Het Streekmuseum en de historische vereniging CCO zitten straks onder één dak bij molen Den Oord. In het nieuwe cultuur historisch centrum wordt tevens een toeristisch informatie punt (TIP) gevestigd. Het bestuur van het CCO is druk bezig om een nieuwe website samen te stellen. Drie kernpunten komen naar voren: het Historisch Museum, het TIP en de historische archieven van het CCO. De homepage van de website staat het stadswapen van Ommen met de heilige Sint Brigida gestoken in een modern jasje.

Acties
Om het financieel gat in de begroting van het nieuwe onderkomen te dichten organiseert het bestuur van het CCO de komende tijd een aantal acties. De eerste actie is de verkoop van stapelstoelen voor de filmzaal. Na de jaarwisseling komt een nieuw fotoboek te koop met foto’s vanaf de jaren 50 naast die van de huidige situatie, zodat te zien is hoe Ommen in de loop der jaren is veranderd en soms ook bijna niet.

Bron: Harry Woertink – 3 december 2020

Reageren »

29 november 2020

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (2)

Categorie: CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen), Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    518 keer gelezen.

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum in het voorjaar van 2021. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie.

 Interieur van de Oudheidkamer.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2020/2021 – Uitbreiding Streekmuseum”.

In 1952 kan de juist opgerichte stichting Oudheidkamer Ommen de bovenzaal van het oude postkantoor aan de Kruisstraat in gebruik nemen voor het houden van een eerste (foto)expositie. Al spoedig gloort er licht aan de horizon voor een vaste expositieruimte. Het stichtingsbestuur heeft samen met de gemeente de pijlen gericht op molen Den Oord. Deze zeskantige stellingmolen met het bouwjaar 1824 had oorspronkelijke de functie van zaagmolen. Naast de molen lag daarom een kolk waarin de bomen werden “gewaterd” vóór ze gezaagd werden tot planken.

De molen kon in 1955 door de gemeente Ommen worden aangekocht van Hendrik- en Gerridina Oldeman. De molen was weliswaar zwaar afgetakeld, maar als de gemeente de molen koopt en restaureert is niet alleen de molen gered maar komt er ook een mooie tentoonstellingsruimte beschikbaar. De gemeenteraad wordt dan ook een plan voor herstel en restauratie voorgelegd met tevens de bedoeling om de oude zaagloods in oude luister te herstellen en deze vervolgens in te richten als oudheidkamer.

Natuurhistorisch museum
Als de tijd verstrijkt gaan er ook stemmen op tot oprichting van een Natuurhistorisch museum. De Gemienschop van Oll Ommer neemt het initiatief om een commissie in het leven te roepen om de mogelijkheden te onderzoeken. In de commissie nemen zitting de heren W.Veldsink, H. Stolmeijer, H. Wigbels en Fr. Van Elburg. Al snel vinden de historici en de natuurliefhebbers elkaar en gaan zich gezamenlijk inzetten voor een expositieruimte met oude voorwerpen en zeldzame opgezette dieren uit de streek. Als in 1962 de natuurliefhebbers een gebouwtje aan de Koesteeg krijgen aangeboden van Baron van Pallandt van Eerde starten zij daar een “Natuur-historisch diorama” met opgezette vogels en dieren, een stenenverzameling en een collectie vlinders.

Subsidies
Intussen worden door het bestuur van de Oudheidkamer subsidies aangeboord bij de provincie voor de aankoop van onder anderen een arrensleetje, een spinnenwiel, letterdoeken, een kabinet en een rol oud linnen. Ook aanvragen voor vitrines en ander expositiemateriaal voor de nieuwe tentoonstellingsruimte worden gehonoreerd. Ommenaren worden opgeroepen bijzondere voorwerpen af te staan. Zo wordt een oude weversspoel ingebracht, een aanschuiver van weefgetouw en een oude ellemaat. Oudheidkamer-secretaris Gerrit Steen is er druk mee. Lees meer »

Reageren »

1 november 2020

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (1)

Categorie: CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen), Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    482 keer gelezen.

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum voorjaar 2021. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie.

 1952 – Eerste tentoonstelling van de Oudheidkamer in de Kruisstraat. Op de foto G. Steen en H. Ekkelkamp.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s de albums (en subalbums) “Molen Den Oordt / Streekmuseum” en “2020/2021 – Uitbreiding Streekmuseum”.

Hoe het is begonnen
Vreemdelingen die Ommen bezoeken vinden er nog te weinig ontspanning. Dat is de klacht die regelmatig wordt opgetekend op vergaderingen van de VVV. Een zwembad ontbreekt maar ook een museum waar de toerist vermaakt kan worden. Het VVV-bestuur spreekt zich in 1951 dan ook uit dat alle pogingen in het werk gezet moeten worden om in Ommen een Oudheidkamer te openen. Ook onder de bevolking gaan stemmen op voor een Oudheidkamer en de Gemienschop van Oll Ommer roert zich eveneens. De plaatselijke initiatieven krijgen steun van het gemeentebestuur. De moeilijkheid is echter nog het vinden van een geschikte lokaliteit.

Oprichting Stichting Oudheidkamer
In het voorjaar van 1952 is het dan zover dat de stichting Oudheidkamer Ommen in het leven wordt geroepen. In het eerste bestuur nemen zitting: oud-burgemeester C. E. W. Nering Bögel, voorzitter; G. Steen, secretaris; en H. Oldeman, penningmeester. Verder bestaat het bestuur uit de leden Ph. D. baron van Pallandt van Eerde; A. Pomes; Joh. Hurink; H. ten Tooren; G. J. Makkinga; B. Timmerman Hzn; D. Bosscher; Ph. de Munck en C. J. Siero. Verder worden vertegenwoordigers van de VVV en de Vereniging van Neringdoenden hieraan toegevoegd.

Eerste tentoonstelling
Het bestuur trad al dadelijk actief op met het zoeken van een gebouw waarin de Oudheidkamer zou kunnen worden ondergebracht. Enkele gebouwen die misschien geschikt zouden zijn werden bezichtigd. Om in ieder geval een begin te maken, werd besloten om in het eerste jaar een tentoonstelling te organiseren van oudheidkundige voorwerpen. Hiervoor wordt een ruimte in het centrum van Ommen gezocht en gevonden. De gemeente stelt de lokalen boven het gemeentelijk belasting ontvangkantoor aan de Kruisstraat ter beschikking. In het gebouw was eerder het postkantoor gevestigd. Omdat veel voorwerpen al in het bezit zijn, kan in de zomer van 1952 een eerste tentoonstelling worden ingericht. Er bestaat veel belangstelling. In een paar weken hebben bijna duizend personen een bezoek aan deze expositie gebracht. Zelfs de 1000ste bezoeker kan er welkom geheten worden en krijgt voor zijn bezoek een boekwerk aangeboden. De gelukkige is A. Makkinga Gzn. Lees meer »

Reageren »

15 mei 2012

Project Gait en Gerdiene met CBS-De Kardoen – groep 6-1 – in het Streekmuseum

Categorie: Streekmuseum Ommen.    2.220 keer gelezen.

Op 15 mei 2012 was de CBS De Kardoen, het eerste gedeelte van groep 6, in het Streekmuseum voor het project “Gait en Gerdiene, jong in 1910”.

  Foto’s: Harold Dokter

Na een korte rondleiding in het museum en het tolhuis, waar voorwerpen werden uitgelicht die Gait en Gerdiene ook gebruikten in 1910, werd het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken, zoals met een griffel op een lei schrijven, sokken stoppen, luiers wassen, hoepelen en steltlopen, koffiebonen malen en koper poetsen.

Na de derde ronde was er tijd voor ranja met een roggebroodje met reuzel.

Voor meer foto’s zie artikel “Project Gait en Gerdiene – CBS-De Kardoen, groep 6-1” op de site van het Streekmuseum.

Bron: Harold Dokter – 15 mei 2012

Reageren »

29 juni 2011

Imkers te gast bij Streekmuseum

Categorie: Streekmuseum Ommen.    1.426 keer gelezen.

Ommen – Bij het Streekmuseum aan de Den Oordt 7 zijn zaterdag 9 juli imkers te gast.

 Foto: OudOmmen.nl
Er is een echte bijenstal aanwezig.

Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen zij meer vertellen over het bijenvolk en het imker zijn. Ook is er een echte bijenstal aanwezig. Imkers zijn is meer dan een hobby, het is ook belangrijk voor de leefomgeving. Bijen leveren de volgende producten: honing, zoals linde-klaver-en heidehoning, stuifmeel voor geneeskrachtige doeleinden, was voor industriële en artistieke toepassingen, koninginnegelei voor een goede gezondheid, bijengif voor de farmaceutische industrie en propolis, deze stof heeft een sterk antiseptische werking. Daarnaast is de bestuiving van fruit, groente en zaadteeltgewassen heel belangrijk. Wilt u zien hoe een bijenvolk eruit ziet en wilt u weten wat er komt kijken bij het houden van bijen? Kom dan naar het Streekmuseum.

Bron: Ommer Nieuws – 29 juni 2011

Reageren »

31 oktober 2008

Taxatie 8 november Streekmuseum Ommen

Categorie: Streekmuseum Ommen.    1.668 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt zaterdag 8 november een antiek-taxatiedag. De bekende antiek taxateur Enno de Boer is dan te gast. Hij zal in het museum tussen 10.30 en 16.00 uur antiek en schilderijen op waarde schatten.

PICT0035.JPGFoto: Streekmuseum Ommen

De antiek-taxatiedag in het Streekmuseum is bedoeld voor iedereen die graag de waarde wil weten van iets dat al lang op zolder ligt of al een mooi plekje aan de muur of in de kamer heeft. Of het nu wel of niet gaat om een bijzonder voorwerp, als antiektaxateur weet Enno de Boer uit de Wijk er altijd wel een goed advies of verhaal over. De Boer komt al enkele jaren naar het museum om te taxeren. De belangstelling is altijd groot en ook de reacties zijn altijd lovend. Voor het museum aanleiding om De Boer opnieuw te vragen.

Het museum rekent voor het taxeren van vier voorwerpen drie euro inclusief een gratis bezoek aan het museum. Aanmeldingen vooraf zijn niet nodig. Het Streekmuseum is te vinden in de molen en tolhuis aan Den Oordt 7 in Ommen.

Bron: Streekmuseum Ommen – 31 oktober 2008

Reageren »

2 september 2008

Streekmuseum blijft boeien

Categorie: Streekmuseum Ommen.    1.545 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum laat ook de komende maanden van zich zien en horen. De eerste kennismaking die het publiek kan maken met het museum is op de Uitgaansmarkt vrijdagavond 5 september in het centrum van Ommen.

Foto museumFoto: Museum-Ommen.nl

Daarnaast is het museum samen met de Historische Kring Ommen zaterdag 6 september met een kraam present op de Ommer Vechtdagen. Op zaterdag 13 september is het museum het startpunt van de open monumentendag in Ommen. In het museum wordt had gewerkt aan de voorbereidingen voor nieuwe thema exposities. Zo is vanaf 1 oktober de klederdracht tentoonstelling te bewonderen van Gerridina Nijenhuis-Steen, die eerder te bezichtigen was in het Stedelijk Museum Zwolle. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een thema-expositie over vijftig jaar Oranjevereniging Ommen.

Andere activiteiten die op stapel staan zijn de museumnacht op 17 oktober met een vertelling en rondleiding door het centrum onder leiding van Peter Kramer en een optreden van Kleinkoor Excelsior. De bekende taxateur Enno Boer is op 8 november te gast om kunst en antiek te taxeren. “Na een succesvol zomerseizoen wil niet zeggen dat we stil zitten. Ook de komende maanden is er van alles te beleven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van het oude torenuurwerk en biedt het museum een leuke gelegenheid voor groepsbezoeken”, aldus beheerder Henk Soer. De openingstijden van het museum in de molen en tolhuis aan Den Oordt 7 in Ommen zijn dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur; zaterdag van 13 tot 16.30 uur. Lees meer »

Reageren »

26 oktober 2007

Antiek taxatie in Streekmuseum Ommen op zaterdag 10 november 2007

Categorie: Streekmuseum Ommen.    1.702 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen heeft zaterdag 10 november de bekende taxateur Enno de Boer te gast. Hij zal in het museum tussen 10.30 en 16.00 uur antiek en schilderijen op waarde schatten.

Tolhuis21-.jpgDe antiek-taxatiedag in het Streekmuseum is bedoeld voor iedereen die graag de waarde wil weten van iets dat al lang op zolder ligt of al een mooi plekje aan de muur of in de kamer heeft. Of het nu wel of niet gaat om een bijzonder voorwerp, als antiektaxateur weet Enno de Boer uit de Wijk er altijd wel een goed advies of verhaal over. Ook vorig jaar werd in het Streekmuseum een taxatiedag gehouden. Omdat er weer vraag naar is en vorig jaar de taxatiedag erg geslaagd was met een goede beoordeling van de kant van de bezoekers is opnieuw De Boer uitgenodigd.

Het museum rekent voor het taxeren van drie voorwerpen € 2,50 inclusief een gratis bezoek aan het museum. Aanmeldingen vooraf zijn niet nodig. Het Streekmuseum is te vinden in de molen en tolhuis aan Den Oordt 7 in Ommen.

Bron: Streekmuseum Ommen – 26 oktober 2007

1 Reactie »

24 september 2007

Het Streekmuseum Ommen exposeert beeldende kunst van Ommer kunstenaars

Categorie: Streekmuseum Ommen.    1.380 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum Ommen exposeert van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 oktober beeldende kunst van Ommer kunstenaars. Met deze expositie haakt het museum in op de Vechtvlotter, een kunstwerk dat een week op de Vecht drijft en op 19 oktober Ommen aan doet.

vechtvlotter.JPG

Als slotmanifestatie wordt 19 oktober een museumnacht gehouden met om 20.00 uur een veiling van de kunstwerken voor een goed doel: de Minkestichting, een organisatie die zich in zet voor ontwikkelingswerk. De Minkestichting is ook met een informatiestand op de expositie vertegenwoordigd. Behalve kunstwerken staat het museum in het tekenen van de Vecht. De Historische Kring Ommen heeft een foto-expositie samengesteld over deze rivier en de Videoclub Ommen een videofilm. Het streekmuseum is voor deze gelegenheid in herfstsfeer getooid met bloemsierkunst door de bekende Ommer bloemenarrangeur Frits Driesen.

Het Streekmuseum is deze week geopend van dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur; vrijdag van 10.00 tot 23.00 uur. Tijdens de museumnacht zal om 19.30 uur het zangkoor Excelsior optreden. De gehele week is het museum aan Den Oordt 7 in Ommen gratis toegankelijk. Voor informatie over de Vechtvlotter: www.vechtvlotter.nl< red. link vanaf 3-7-2011 niet meer in gebruik> over de Minkestichting: www.minkestichting.org en het Streekmuseum: www.museum-ommen.nl

Bron: Streekmuseum Ommen

Reageren »