микрозаймы

11 januari 2015

Oorlogsspullen gevraagd voor expo “Ommen 70 jaar bevrijd”

Categorie: Historische Kring Ommen, Streekmuseum Ommen.    1.260 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt op zaterdag 24 januari een inleverdag voor spulletjes uit oorlogstijd.

 Het Streekmuseum in Ommen
Foto: OudOmmen

Medewerkers van het museum en de Historische Kring Ommen (HKO) zijn die dag tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig om materiaal aan te nemen die tijdelijk onderdeel zullen uitmaken van de gezamenlijke expositie van het museum en de HKO met als thema: “Ommen 70 jaar bevrijd”. Het museum wil op die manier stil staan bij het feit dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is begonnen en dat Nederland dan 70 jaar in vrede en vrijheid leeft. De tentoonstelling zal aandacht besteden aan diverse aspecten van de oorlog 1940-1945, zoals het verzet, kamp Erika, droppings, bombardementen en de bevrijding.

Het museum schenkt ook aandacht aan de vervolging van Joden en alle Ommer slachtoffers van het oorlogsgeweld. Deze tentoonstelling is vanaf 11 april in het Streekmuseum te zien.
Het museum doet een oproep aan de bezitters van spulletjes uit de oorlog om deze tijdelijk aan het museum uit te lenen. Wie niet in de gelegenheid is om naar de inleverdag te komen, maar wel voorwerpen beschikbaar wil stellen kan mailen met het museum: info@museum-ommen.nl waarna contact opgenomen wordt.

Bron: Harry Woertink – 11 januari 2015

Reageren »

5 januari 2015

Vier Ommer vrouwen nemen het Tinnen Figuren Museum over

Categorie: Miny Vroegindewey, Musea.    1.972 keer gelezen.

Na de Koninklijke Kerstversieringen, nemen nu vier Ommer vrouwen het Tinnen Figuren Museum over: Linda van Erk, Hester Jans-Molenberg, Loeki Leeuwerik en Hetty Overdijk.Links: Beklimmen van een nijlpaard – Loeki Leeuwerik (Don’t try this at home!)
Midden: Aquarel – Hester Jans
Rechts: Op weg naar mijn blind date – Hetty Overwijk

Afbeeldingen: Nationaal Tinnen Figuren Museum

Vier vrouwen die zich in vier totaal verschillende stijlen en technieken artistiek uitdrukken. Linda van Erk maakt realistische stillevens in olieverf, terwijl Hester Jans haar talent juist verwerkelijkt in de subtiele techniek van het aquarelleren met zijn haast tere transparantie. De schilderijen van Linda zijn heel tastbaar, die van Hester meer vluchtig. Toch schilderen de vrouwen allebei op een heel gedetailleerde wijze. Laag voor laag bouwen zij hun werken op, waarbij licht een prominente rol speelt in hun compositie en algehele sfeer. Hester maakt af en toe ook uitstapjes naar grafiet, pastelkrijt en acrylverf. Lees meer »

Reageren »

31 december 2014

Miljoenen op inbrengochtend museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.134 keer gelezen.

De op oudjaarsmorgen gehouden inbrengochtend in museum Palthehof in Nieuwleusen heeft miljoenen opgeleverd aan papiergeld.

voorkantpalthehofb6.jpgHet zijn echter Duitse Marken uit de oorlogstijd en daardoor geheel waardeloos. Voor de tentoonstelling “Vijf donkere jaren” in 2015 zijn het echter wel mooie objecten evenals een aantal muntstukken uit de oorlog. Naast vele papieren uit en met betrekking tot de oorlogsperiode en bevrijding zijn er meer leuke dingen ingebracht. Wat te denken van een radio met daarop een hakenkruis, een kookketel van Canadese bevrijders die in Nieuwleusen is achtergebleven, een herinneringsbord aan de bevrijding, een eigengemaakte massieve fietsband, diverse foto’s, persoonsbewijzen en ausweis-en, pakjes sigaretten, hulzen, bonkaarten, enz. Een geallieerde verbindingsradio krijgt ook zeker een plaats in de tentoonstelling evenals een aantal brieven van een onderduiker in Nieuwleusen die hij, nadat hij naar Duitsland werd gevoerd, naar het thuisfront schreef.

Al met al zijn dit maar enkele voorbeelden van de door enkele tientallen personen ingebrachte en nog toegezegde voorwerpen. Onder dit laatste is o.a. een compleet uniform van een Canadese bevrijder. De grotere toegezegde objecten worden eerst bij de mensen thuis bekeken of ze gebruikt kunnen worden. Komende periode gaat het museum bezig om de expositie, die Nieuwleusen en omgeving als uitgangspunt heeft, vorm te geven. Op 1 april wordt de tentoonstelling “Vijf donkere jaren” in museum Palthehof geopend, die daarna te zien is tot en met oktober.

Bron: museum Palthehof – 31 december 2014

Reageren »

23 december 2014

Inbrengochtend museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.166 keer gelezen.

voorkantpalthehofb6.jpgEvenals voorgaande jaren houdt museum Palthehof in Nieuwleusen weer een inbrengochtend op oudejaarsdag.

Tussen 10.00 en 12.00 uur kan men op 31 december het materiaal dat met de oorlog te maken heeft naar het museum brengen. Dat zal gebruikt worden voor de tentoonstelling “Vijf donkere jaren” die in het komende museumseizoen te zien zal zijn.

Alles wat ook maar iets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft kan worden ingebracht: persoonsbewijzen en bonkaarten, ausweis en vrijstellingen, brieven uit die periode, officiële documenten en aankondigingen, illegale bladen en voorwerpen, foto’s, militair materiaal uit die periode, eigengemaakte hulpmiddelen om de oorlog door te komen, enz. Alle bruiklenen worden geregistreerd en zijn verzekerd gedurende de tijd dat ze in het museum zijn. Nadat de tentoonstelling is afgelopen, krijgt iedereen in november 2015 zijn eigendommen terug.

Alle ingebrachte spullen moeten duidelijk voorzien zijn van naam en adres. Wanneer dat niet het geval is, kan een garantie op juiste teruggave niet worden gegeven. Bij een dusdanig groot aanbod kan het nodig zijn dat er een keuze gemaakt moet worden uit het aangeboden materiaal. Daarom wordt er, evenals andere jaren, geen garantie gegeven dat al het ingeleverde wordt tentoongesteld. Dat mag u evenwel niet weerhouden het materiaal in te brengen. Zonder inbreng valt er niets te kiezen voor het museum! Mocht u op 31 december verhinderd zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken.

Bron: museum Palthehof – 23 december 2014

Reageren »

19 december 2014

Kersttentoonstelling in museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.133 keer gelezen.

Het is zo langzamerhand traditie dat museum Palthehof in Nieuwleusen een kerstexpositie organiseert waarop verzamelaars de mogelijkheid krijgen om hun collectie aan het publiek te laten zien. Dit jaar zijn er twee grote verzamelingen te zien, een van olielampjes en een van engeltjes. Ze worden aangevuld met kerstkaarten met engeltjes. De expositie wordt aangekleed met een aantal kerstdecoraties van Joke Heusinkveld-Florijn uit Nieuwleusen. Ze werd onlangs kampioen bij het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken. De kersttentoonstelling is geopend op vrijdag, zaterdag 27, maandag 29 en dinsdag 30 december 2014. De openingstijden op deze dagen zijn van 13.30 en 16.00 uur. De entree bedraagt € 1,50 per persoon. Er is een gratis kop koffie. Deelnemers aan de kerstwandeling op 26 december hebben op die dag op vertoon van de routebeschrijving gratis entree.


Palthehof met volle bus naar Soldaat van Oranje

De bus die museum Palthehof in Nieuwleusen voor 13 mei heeft gereserveerd naar een voorstelling van Soldaat van Oranje is helemaal vol. De reis wordt gehouden in het kader van de tentoonstelling over de oorlogsjaren die het museum onder de titel “Vijf donkere jaren” in 2015 organiseert. De musical in de theaterhangaar in Katwijk, gebaseerd op het waar gebeurde oorlogsverhaal van Erik Hazelhof Roelfzema, past uitstekend in dit thema. Het museum heeft inmiddels enkele namen op de reservelijst staan. Wanneer er voldoende belangstelling is, zal geprobeerd worden om later in het jaar nog een bezoek aan Soldaat van Oranje te plannen. De prijs inclusief busvervoer, kaartje voor de 2e rang en diner is € 99,00 per persoon. Belangstellenden kunnen zich opgeven om op de reservelijst geplaatst te worden. Opgave is mogelijk door naam, adresgegevens en aantal personen door te geven, bij voorkeur via info@palthehof.nl of telefonisch 0529-482736 of 06-22267305. De aanmelders krijgen te zijner tijd bericht of de trip wel of niet doorgaat.

Bron: museum Palthehof – 19 december 2014

Reageren »

14 december 2014

Kerstwandeling museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea, Wandel & fiets-routes.    1.249 keer gelezen.

palthehof1.JPGOp tweede kerstdag, vrijdag 26 december 2014, zal er vanuit museum Palthehof een kerstwandeling worden gehouden.

Er is ook dit jaar een nieuwe route uitgezet. Die heeft een lengte van ruim acht kilometer. Bij galerie Korpershoek aan het Oosterveen is een rustpunt waar de deelnemers een consumptie krijgen aangeboden.

De prijs van deelname aan de wandeltocht is € 2,50 per persoon. Daarvoor ontvangt men een routebeschrijving die tevens toegangsbewijs is voor de kerstexpositie in museum Palthehof (die bij terugkeer van de wandeling kan worden bekeken). Deelnemers aan de wandeling op 26 december kunnen tussen 11.00 en 14.00 uur starten bij museum Palthehof aan het Westeinde 3 in Nieuwleusen.

Bron: museum Palthehof – 14 december 2014

Reageren »

10 december 2014

Uitbreidingsplannen voor museum Palthehof

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.060 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen plant uitbreiding van het museumgebouw, waar de geschiedenis van Nieuwleusen en naaste omgeving getoond wordt.

 Museum Palthehof in 2011
Foto: OUdOmmen

Aanleiding is de grote Unioncollectie die in 2004 bij het 100-jarig bestaan van de Unionfabriek was tentoongesteld in gehuurde containers en sindsdien is opgeslagen in een ruimte die niet voldoet aan de eisen voor opslag van museale voorwerpen. KNHM Overijssel (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) begeleidt de historische vereniging bij het opstellen van een toekomstvisie.

Unioncollectie toegankelijk voor publiek
De historische vereniging “Ni’jluusn van vrogger” heeft vorig jaar besloten dat het nu of nooit is om de Unioncollectie in een uitbreiding van het museum onder te brengen. Daarmee blijft de collectie in tact en kan dit belangrijke erfgoed van Nieuwleusen getoond worden aan het publiek.

Hulp van organisaties
KNHM Overijssel helpt de historische vereniging bij het opstellen van een toekomstvisie in relatie tot de uitbreiding. Staat de uitbreiding op zich of zijn er andere (lokale) ontwikkelingen die kansen bieden voor het museum? Wat zijn mogelijke risico’s? Etc. Voor de vertaling naar een business case schakelt KNHM ARCADIS in die in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uren ter beschikking stelt.

Financiële plaatje
Het balletje is gaan rollen met een aanmelding bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel waarbij de vereniging een waardebon “Advies op maat” ontving. Die waardebon is in 2014 verzilverd door middel van verkregen adviezen van de Sesamacademie. Een van de adviezen was het opstellen van een actueel beleidsplan én een business case voor de uitbreiding van museum Palthehof. Dit is onder meer nodig om bij een aantal instanties subsidie te kunnen aanvragen. “Ni’jluusn van vrogger” heeft wel een reserve voor uitbreiding opgebouwd, maar deze is bij lange na niet voldoende om de uitbreiding te realiseren.

Bron: museum Palthehof – 10 december 2014

Reageren »

4 december 2014

Met Palthehof naar Soldaat van Oranje

Categorie: Dalfsen, Musea.    1.027 keer gelezen.

 In 2015 houdt museum Palthehof in Nieuwleusen een tentoonstelling over de oorlogsjaren onder de titel “Vijf donkere jaren”.

De Theaterhangaar in Katwijk.
Foto: OudOmmen

In het kader van deze tentoonstelling is voor belangstellenden een bezoek gepland aan de musical “Soldaat van Oranje”. Deze is gebaseerd op het waar gebeurde oorlogsverhaal van Erik Hazelhof Roelfzema. De musical zorgt al meer dan vier jaar voor uitverkochte voorstellingen in de Theaterhangaar in Katwijk.

Museum Palthehof heeft een bus en toegangskaarten geregeld voor de middagvoorstelling van woensdag 13 mei 2015. Na afloop van de ongeveer 3,5 uur durende voorstelling gaat men gezamenlijk ergens eten. De prijs van deze trip is € 99,00 per persoon, dat is inclusief busvervoer, kaartje voor de 2e rang en diner.

Belangstellenden die op 13 mei met museum Palthehof mee willen naar de musical in Katwijk worden verzocht zich zo spoedig mogelijk met naam, adresgegevens en aantal personen op te geven, bij voorkeur via info@palthehof.nl of telefonisch 0529-482736 of 06-22267305. Na opgave ontvangt men nadere gegevens en een verzoek tot betaling. Restitutie na annulering is niet mogelijk! Vol is vol.

Bron: Museum Palthehof – 4 december 2014

Reageren »

30 november 2014

Tinnen Figuren Museum presenteert ‘U zijt Wellekome’

Categorie: Miny Vroegindewey, Musea.    1.318 keer gelezen.

Van 13 december 2014 tot en met 4 januari 2015 zijn volwassenen en kinderen van harte ‘Wellekome’ op de gezellig gevarieerde kersttentoonstelling van het Tinnen Figuren Museum, Markt 1, Ommen.

 Dit jaar overheersen tinnen kerstfiguren en – versiering de tentoonstelling. Veel van deze figuren zijn afkomstig van tinnegieterij Wilhelm Schweitzer uit Diessen am Ammersee. Deze ambachtelijk gieterij is één van de oudste ateliers van tinnen figuren. In 1796 stichtte goudsmid Adam Schweitzer zijn tinnegieterij. Van Sollnhofer leisteenplaten die van de bouw van de Diessener kloosterkerk waren overgebleven maakte Adam gietvormen van heiligenfiguren en amuletten voor pelgrims naar de bedevaartsplaatsen rond de Ammersee.

Koninklijke kerstfiguren
Adams kleinzoon, die voor het gemak ook Adam (1855-1914) heette, was een zeer begaafd graveur en tinnegieter. Hij bedacht de beroemde en unieke filigraan tinnen figuren waarmee de Beierse koning Ludwig II de kerstbomen in zijn paleizen in München en Neuschwanstein liet versieren. Deze antieke kerstversiering van koning Ludwig II vult een belangrijk deel van deze tentoonstelling, tezamen met latere kerstversiering van de nog steeds bedrijvige tinnegieterij Wilhelm Schweitzer en van andere gieterijen.

Activiteiten voor de jeugd
Kinderen kunnen tinnen kerstfiguren beschilderen. Kijk voor een actueel overzicht van het aanbod op www.tinnenfigurenmuseum.nl. Reserveren is noodzakelijk en kan via kantoor@tinnenfigurenmuseum.nl of 0529-454500 (tijdens de tentoonstelling tussen 11.00 en 15.00 uur). Er is beperkt plaats, dus reserveer tijdig.

Kerstsfeer
Het hele museum is gedurende de tentoonstellingsperiode in kerstsfeer gehuld. Deze feestelijke aankleding maakt een bezoek aan het museum tot een must voor jong en oud. Laat u tijdens uw bezoek aan ‘U zijt Wellekome’ verrassen door de verhalen over eeuwenoude tradities van onze winterse feestdagen van St. Maarten, St Nicolaas, Kerst en Drie Koningen.

Bron: Miny Vroegindewey – 30 november 2014

Reageren »

19 november 2014

Interessant artikel in nieuwe Ni’jluusn van vrogger.

Categorie: Dalfsen, Musea, Ni’jluusn van vrogger.    1.169 keer gelezen.

Het laatste kwartaalblad van dit jaar van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” verschijnt binnenkort. Een belangrijk deel van het decembernummer is gevuld met een artikel over een oud schrift dat bijna tien jaar geleden in het bezit kwam van museum Palthehof.

voorkantpalthehofb6.jpgHet werd toen in Westerbork gered voordat het de papiercontainer in zou gaan. De afgelopen jaren hebben enkele personen zich bezig gehouden met het sterk vergeelde schriftje. Daaruit is via stamboomonderzoek duidelijk geworden welke weg het kleinood uit Nieuwleusen heeft gevolgd sinds de eerste letters er omstreeks 1773 in zijn geschreven. Hendrik Geerts (Schoemaker) was toen nog maar twaalf jaar en al wees. De eerste bladzijden bevatten teksten uit de Bijbel en waarschijnlijk was dat de aanleiding om het schrift te beginnen. Een aantal jaren later schijft hij er ook iets in over beloningen van werknemers zowel in geld als in natura en over werkzaamheden die werden uitgevoerd. Vervolgens trouwbeloften, waarvan de eerste niet tot een huwelijk komt. Met Hilligje Egberts trouwt hij wel en met haar krijgt hij tien kinderen. In 1795 maakt Hendrik Geerts melding van Engelse huzaren in Nieuwleusen. Het is met enkele woorden zonder uitleg waarin dit is vermeld, maar na bestudering is duidelijk geworden dat in deze Franse tijd een stukje landelijke en plaatselijke geschiedenis elkaar raken.

Een Duitse vrouw
Een paar jaar nadat Hilligje na een huwelijk van ruim 32 jaar is overleden, trouwt Hendrik met de uit Duitsland afkomstige en bijna dertig jaar jongere Janna Kips. In het artikel is getracht te reconstrueren hoe beiden elkaar hebben leren kennen. Het vermoeden bestaat dat dit via een buurman in Nieuwleusen is gebeurd, die als hannekemaaier vanuit Duitsland hier is blijven ‘hangen’. Uit dit huwelijk worden nog drie kinderen geboren en via de jongste blijft het oude schriftje in de familie bewaard. Om meer te weten te komen over de persoon Hendrik Geerts is grafologisch onderzoek naar het handschrift gedaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de schrijver een sterke man moet zijn geweest die aanzien genoot. Hij was zelfstandig en actief en verlangde dat ook van anderen. Het schriftje geeft enig licht op het leven in Nieuwleusen rondom 1800 en is daarom belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis.

Bron: museum Palthehof / Ni’jluusn van vrogger – 19 november 2014

Reageren »