24 november 2006

Molen Nieuwleusen in plastic

Categorie: Molens.    1.933 keer gelezen.

Molen Massier in Nieuwleusen wordt maandag ingepakt met plastic folie.

Op die manier moet voorkomen worden dat de molen door het winterweer verder achteruitgaat. De molen verkeert in een slechte staat en wordt volgend jaar gerestaureerd. De restaurateur heeft het riet al van de kap gehaald. De restauratie moet over ruim anderhalf jaar klaar zijn.

Binnenkort is er een informatieavond voor belangstellenden over de plannen voor de restauratie en voor het opzetten van een vrijwilligersorganisatie. De stichting Molen Massier heeft namelijk nog molenaars en gidsen nodig.

Bron: RTV Oost – 24 november 2006

Reageren »

19 april 2006

Unieke zeskanter

Categorie: Molens.    2.386 keer gelezen.

OMMEN – “Met molen Den Oord heeft Ommen een unieke molen. Misschien wel in de hele wereld”. Dat stelt Herman van Elburg, waarbii het gaat om de vorm van molen genaamde zeskanter.

Zeskanter-1.jpg Foto: Ommer Nieuws
Molenkenner Herman van Elburg bij molen Den Oord: “Hoe een molen op ambachtelijke wijze en op de wind kan malen fascineert mij”.

Namens het Ommer Streekmuseum en de Molenstichting is Van Elburg belast met het toezicht op de molen aan de noordkant van de Vechtbrug in Ommen. Oorspronkelijk gebouwd als houtzaagmolen is de molen later uitgebreid met een maalstoel. Het unieke zit volgens de molenkenner in de zeskanten van de molen.
Lees meer »

2 Reacties »

13 april 2006

Kans groot dat Ommer boerderij wordt gesloopt

Categorie: Gebouwen.    346 keer gelezen.

De kans dat de karakteristieke boerderij aan de Balkerweg aan de rand van de woonwijk De Dante in Ommen wordt gesloopt is groot.

Volgens wethouder Ilona Lagas is er ‘weinig hoop’ dat de boerderij de slopershamer ontloopt. Enige actie die volgens de wethouder kans van slagen heeft is met spoed een gesprek met de nieuwe eigenaar om er achter te komen welke bedoelingen er zijn met de oude boerderij. Projectontwikkelaar Credo heeft als eigenaar bij de gemeente gevraagd het pand te mogen slopen om plaats te maken voor woningbouw. Voor de politiek was dat al eerder aanleiding om in de raad tijdens het vragenhalfuurtje het college te verzoeken de sloopvergunning niet te verlenen, maar de boerderij van de dames Slotman op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De boerderij was tijdens het leven van de dames Slotman in bedrijf, totdat drie jaar geleden ook de laatste boerin overleed en de boerderij leeg bleef staan. De boerderij kent bijzondere bouwstijlen en heeft nog een rosmolen.

Volgens Lagas is het lastig om de boerderij overeind te houden omdat het pand geen monument is. Het college van B en W moet uiterlijk 26 april een besluit nemen over wel of geen sloop. Als die niet wordt afgegeven kan de eigenaar een sloopvergunning afdwingen via de rechtbank. Daarbij loopt de gemeente kans dat een schadevergoeding betaald moet worden. Er bestaat nog wel de mogelijkheid van een zogeheten aanhoudingsplicht van de sloopvergunning. Maar dat kan alleen wanneer alsnog bij het ministerie om plaatsing op de monumentenlijst wordt gevraagd.

In de Ommer commissie ruimte werd over de toekomst van de boerderij gepraat. Diverse insprekers vroegen om de boerderij te behouden. Volgens een vertegenwoordiger van de vereniging van milieu en natuur De Vechtstreek wordt de boerderij momenteel ‘bewoond’ door vleermuizen en steenmarters en die mogen in de kraamperiode niet worden gestoord.

Daarom ook werd een onderzoek geëist van fauna en flora voordat een besluit tot sloop wordt genomen. De commissie schaarde zich unaniem achter de insprekers en vindt dat de wethouder alles in het werk moet stellen om het pand van de slopershamer te behoeden. ‘We willen de boerderij behouden. Kan de gemeente niet wat doen’, pleitte Anne Ringsma (LPO), die de suggestie deed om de gemeente het pand te laten kopen.

Bron: Harry Woertink – 13 april 2006

Reageren »

18 oktober 2005

Foekerthuus sinds kort weer blikvanger

Categorie: Gebouwen.    1.960 keer gelezen.

Het Foekerthuus aan de Julianastraat is sinds kort weer dè blikvanger van de oostkant van het Ommer centrum. De werkzaamheden aan de buitenkant van het historisch pandje zijn nagenoeg afgerond. Over enkele weken komt het ook voor bewoning gereed.

Er is over de restauratie van het schippershuisje, vernoemd naar Vechtschipper Gerrit Foekert die het huis liet bouwen, veel te doen geweest. De gemeente zou zich als eigenaar niet over het behoud van het pandje bekommeren, waardoor weer een oud karakteristiek pandje voor het Ommer erfgoed verloren leek te gaan. Lees meer »

Reageren »

27 oktober 1967

Gebouwtje in Ommen volgend jaar gereed

Categorie: Gebouwen.    2.082 keer gelezen.

OMMEN — De herbouw van het Besthmener Tolhuis in Ommen vordert niet zo snel, dat het historische gebouwtje reeds voor de winter onder de kap komt. „Dat gebeurt zeker niet, en het zal ook nog wel ongeveer een jaar duren voordat de bouw volledig is voltooid” vertelde men gistermiddag bij gemeentewerken.

„Dat hoeft trouwens ook niet want in de eerste plaats is het werk bijzonder arbeidsintensief — het karwei moet bijzonder nauwgezet worden uitgevoerd en alle stenen moeten voor gebruik worden schoongebikt — maar bovendien wordt het werk uitgevoerd in GSW-verband. Aan een bepaalde tijdslimiet hoeven we ons dan niet te houden”.

LTS Dedemsvaart maakte speciale raamstijlen
Van alle kanten heeft men bij de herbouw medewerking gekregen. Leerlingen van de lagere technische school in Dedemsvaart bijvoorbeeld vervaardigden met grote precisie raamstijlen die voor het huisje gebruikt moesten worden. Het tolhuis — reeds vele eeuwen oud — moest enkele jaren geleden wijken voor de verbreding van de provinciale weg Ommen-Lettele. Het historische bouwwerk werd toen afgebroken en het materiaal werd toen voor- herbouw ter beschikking gesteld aan de Oudheidkamer die is gevestigd in de oude, gerestaureerde molen op Den Lagen Oordt. Pas dit jaar kon een gunstige regeling worden gevonden voor een voordelige herbouw van het tolhuis.

RUIMTENOOD
Het tolhuis zal, zodra het gereed is, worden gebruikt om de ruimtenood te lenigen, waarmee de Oudheidkamer reeds geruime tijd heeft te kampen. De Stichting, die het beheer over Ommens museum voert, krijgt regelmatig nieuwe schenkingen die soms van grote historische waarde zijn. Tot dusver wist men eigenlijk niet goed, waar de steeds groter wordende verzameling moest worden ondergebracht. De oplossing voor dit probleem zal nu echter niet lang meer op zich laten wachten. Er bestaan reeds plannen om in het gereconstrueerde tolhuis alle stenen en andere archeologische vondsten onder te brengen. Door de grote ruimte die men dan ter beschikking heeft is het mogelijk een aantrekkelijke en ook wetenschappelijk verantwoorde expositie in te richten. Voor de financiering van de herbouw en alle daarmee in verband staande kosten wil de Stichting Oudheidkamer Ommen een beroep doen op de vrijgevigheid van de Ommer bevolking.

Bron: Krantenknipsel – vrijdag 27 oktober 1967

Reageren »

31 mei 1956

Verslag van de officiële ingebruikstelling van het verbouwde gemeentehuis in 1956

Categorie: Gebouwen.    3.918 keer gelezen.

Verslag van de officiële ingebruikstelling van het verbouwde gemeentehuis op donderdag 31 mei 1956, des namiddags 15.30 uur.

1956_verslag-opening-gemeentehuis-01-b.jpgNadat de verschillende genodigden hun plaatsen in de nieuwe raadzaal hebben ingenomen, betreedt de Commissaris der Koningin, de heer Ir. J.B.G.M.ridder de van der Schueren, begeleid door het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris de zaal.

De burgemeester, de heer Mr.C.P.van Reeuwijk, spreekt hierna het volgende openingswoord:
Mijnheer de Commissaris der Koningin, mijne heren Gedeputeerden, leden van de raad, dames en heren. Het is mij een voorrecht, U allen namens het bestuur van deze gemeente hartelijk welkom te heten en U dank te zeggen voor het feit, dat ge aan onze uitnodiging tot het bijwonen van deze feestelijke ingebruikneming van het verbouwde raadhuis gevolg hebt willen geven. Het gemeentebestuur beschouwt het als een groot voorrecht, thans in het bezit te zijn van een waardig, fraai en doeltreffend ingericht raadhuis en heeft dan ook, naar mijn mening terecht, gemeend, dat enig feestelijk vertoon bij de officiële ingebruikneming op zijn plaats is. Met het oog op het wisselvallig karakter van het weer van heden is de min of meer traditionele opstelling buiten en het gebruikelijk openen en gezamenlijk binnentreden achterwege gelaten. Ik moge thans allereerst het woord geven aan U, mijnheer de Commissaris der Koningin, voor de officiële ingebruikstelling van dit raadhuis.

De Commissaris der Koningin spreekt hierna de navolgende rede uit:
Mijnheer de Burgemeester, Heren Leden van de Raad van Ommen, Dames en Heren, Met zeer veel genoegen heb ik de uitnodiging aanvaard om hedenmiddag in Uw midden aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikstelling van het thans uitgebreide gemeentehuis. Lees meer »

Reageren »