1 mei 2014

Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Categorie: Gebouwen.    2.676 keer gelezen.

OMMEN – Nog even en dan wordt het nieuwe Marktgebouw in Ommen geopend. Een restaurant (Het Gerecht), een bank (Rabobank) en een warenhuis (Action) worden de nieuwe bewoners van dit imposante gebouw.

  Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Foto’s: Harry Woertink


Een vergelijking van het nieuwe Marktgebouw met het vroegere Kantongerecht, zoals door sommige wordt gedaan, gaat mank. Dat bewijzen foto’s van vroeger. Het oude kantongerecht was veel kleiner. Bovendien staat het nieuwe gebouw dichter op de bestaande bebouwing. Het vroegere kantongerecht stond meer in zuidwestelijke richting van de Markt. Overigens is de naam van het nieuw te vestigen restaurant: “Het Gerecht” als verwijzing naar het oude Kantongerecht leuk bedacht.

Ommen in tweeën
Het voormalige Kantongerecht moest in 1970 wijken voor de aanleg van een nieuwe verkeersweg over de markt, die Ommen radicaal in tweeën sneed. Dit in combinatie met de bouw van een nieuwe Vechtbrug. De oude weg lag dichter aan de Vecht en liep aan de zuidkant van het toenmalige gemeentehuis. De eerste huizen aan de Brugstraat werden toen afgebroken om het verkeer toegang te geven naar de nieuwe brug. De nieuwe weg kwam aan de noordkant van het gemeentehuis te liggen. Daardoor belandde het gemeentehuis op een eiland. Lees meer »

1 Reactie »

25 maart 2014

Industrieel Erfgoed, de kalkovens in Dedemsvaart

Categorie: Gebouwen.    2.809 keer gelezen.

In de omgeving van Dedemsvaart werd vroeger veel turf gewonnen. De turf werd naar het westen van het land verscheept, via de Dedemsvaart naar Hasselt en over de Zuiderzee naar Enkhuizen en verder.

 Een schelpkalkoven is een oven in een kegelvormige toren, met een hoogte variërend van 15 tot 20 meter en een doorsnede aan de basis van meestal 5 tot 7 meter. Schelpkalkovens werden gebruikt voor de fabricage van metselkalk uit strandschelpen. Schelpkalkovens zijn doorgaans te vinden aan het water en staan vaak in groepjes. Tegenwoordig fungeert de kalkoven in Dedemsvaart als streekmuseum.
Foto: Bert van Os.

De turf werd in het westen afgeleverd bij een schelpkalkbranderij. Vervolgens werden aldaar schelpen gekocht (gewonnen) die dan weer als retourlading naar Dedemsvaart en Hasselt werden verscheept, zodat ook daar schelpkalk gebrand kon worden. De kalkovens in Dedemsvaart zijn een mooi voorbeeld van gerestaureerd Industrieel erfgoed.

Industrieel erfgoed in Nederland
De term “Industrieel Erfgoed” is vrij jong en werd vroeger “Industriële Archeologie” genoemd. Industriële archeologie is het registreren, in bepaalde gevallen behouden en het interpreteren van terreinen en structuren van voegindustriële activiteiten, vooral de monumenten van de industriële revolutie. In Nederland is deze term ook gebruikt, maar daarnaast kwam ook de term “monumenten van bedrijf en techniek” in zwang. Hierbij lag het zwaartepunt op het onroerend goed. Tegenwoordig is de gebruikelijke term: Industrieel Erfgoed”, waarmee zowel het onroerend (gebouwen) als het roerend erfgoed (machines e.d.) wordt aangeduid. In vergelijking tot de ons omringende landen is Nederland vrij laat gaan industrialiseren.

Normen en criteria
Een van de meest knellende vragen is op grond van welke normen en criteria een gefundeerde beslissing over het behoud van een monument in de zin van industrieel erfgoed kan worden genomen. Los van de officiële formulering van het begrip monument zal in het denken over monumenten de traditionele koppeling aan iets dat mooi is, iets dat schoonheid uitstraalt, gerelativeerd moeten worden. De oorspronkelijke notie van het begrip monument, n.l. “gedenkteken” verschaft hiertoe de aanknopingspunten: voor een object, waaraan een waarde als gedenkteken wordt toegekend, is het minder relevant of het mooi is: een gedenkteken aan een donkere bladzijde uit de geschiedenis (sociaal-economisch, architectonisch) kan zelfs naar gangbare opvattingen uiterst lelijk worden bevonden zonder iets aan de waarde als monument te verliezen. Lees meer »

Reageren »

13 september 2013

Avond met Wil Schackmann over de Bedelaarskolonie

Categorie: Monumenten.    1.707 keer gelezen.

De vereniging de Ommerschans organiseert samen met de Multi media shop een avond met Wil Schackmann.

 Afbeelding: Vereniging De Ommerschans
Het bedelaarsgesticht de Ommerschans omstreeks 1900.

Wil Schackmann die enige jaren geleden het succesvolle boek de proefkolonie heeft geschreven, heeft nu een boek geschreven genaamd de Bedelaarskolonie. In de proefkolonie beschrijft Wil Schackmann het ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid en de eerste kolonie Fredriksoord. Dit alles om de armoede in Nederland te bestrijden. Het boek de Bedelaarskolonie: de Ommerschans het eerst landelijk gesticht voor luilevende armen, gaat over de kolonie de Ommerschans. Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’ die in plaats van te werken liever hun hand ophouden.

Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’. Maar zijn het wel allemaal bedelaars? Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.

Over dit boek en alles wat hij in de archieven over de Ommerschans heeft ontdekt komt Wil Schackmann vertellen op 24 September in de Veldzichthoeve te Ommerschans. De avond begint om 19.30u met de onthulling van de nieuwe welkomsborden die onlangs geplaatst zijn in de Ommerschans. Deze borden zijn met behulp van subsidie uit het maatschappelijk Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank ontwikkeld. Kaarten a € 12.50 zijn verkrijgbaar bij de Multi media Shop in Dedemsvaart of via info@deommerschans.nl te reserveren. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de vereniging via de mail info@deommerschans.nl of via tel nr 06-13629524.

Bron: vereniging De Ommerschans – 13 september 2013

Reageren »

5 september 2013

Rondwandeling door de Ommerschans op zondag 15 september

Categorie: Monumenten.    1.573 keer gelezen.

Op zondag 15 september organiseert de Vereniging de Ommerschans wederom een rondwandeling door de Ommerschans.

 Afbeelding: Vereniging De Ommerschans
Het bedelaarsgesticht de Ommerschans omstreeks 1900.

Onder begeleiding van een gids gaan we terug in de tijd, naar 1624 wanneer er in de Ommerschans een verdedigingsschans aangelegd wordt en later in 1821 wanneer de schans een bedelaarskolonie wordt. Maar ook de huidige ontwikkelingen en toekomstige plannen zullen in de rondwandeling worden meegenomen.

Start van de rondwandeling is om 14.30u vanaf hoeve nr 4 (balkerweg 72a). Er zijn geen kosten verbonden aan deze rondwandeling, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Voor nadere informatie kunt u mailen of bellen met de vereniging, tel nr 06-13629524, mail: info@deommerschans.nl.

Bron: vereniging De Ommerschans – 5 september 2013

Reageren »

7 juni 2013

Rondwandeling door de Ommerschans op zondag 16 juni

Categorie: Monumenten.    1.977 keer gelezen.

Vereniging De Ommerschans organiseert op zondag 16 juni een rondwandeling door de Ommerschans.

 Foto: OudOmmen
Het fraaie hekwerk van de oude begraafplaats van de Ommerschans.

Onder begeleiding van een gids wordt er een wandeling van ongeveer een uur gemaakt waarin de gids u zal vertellen over het heden, verleden en toekomst van de Ommerschans. Een geschiedenis die zijn oorsprong vindt in 1624 als begonnen wordt met de bouw van een verdedigingsschans die de Spanjaarden uit het noorden moet weren. Daarna gaat de geschiedenis van de Ommerschans verder in 1818 als de Maatschappij van Weldadigheid bedelaars en landlopers in de Ommerschans onderbrengt. Maar ook over het heden is er genoeg te vertellen over de Ommerschans.

De rondwandeling begint om 14.30u en start bij koloniehoeve nr 4, Balkerweg 72a te Ommerschans/Vinkenbuurt. Voor leden van de ver. de Ommerschans is de rondwandeling gratis, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Opgave is niet nodig voor nadere info kunt u bellen of mailen met de vereniging tel nr 06 13629524 email: info@deommerschans.nl.

Bron: vereniging De Ommerschans – 7 juni 2013

Reageren »

9 november 2012

Muziektent moet in Ommen blijven!!!!

Categorie: Gebouwen.    2.057 keer gelezen.

Donderdag 8 november waren actievoerders bij de muziektent om deze actie kracht bij te zetten.

Wil jij ook dat dit karakteristieke bouwwerk niet uit Ommen verdwijnt en dat er een andere locatie voor gezocht wordt, laat dan jou stem ˝horen˝ op het hiervoor speciaal opengestelde e-mail adres:
samensterkinactie@gmail.com

Er is ook een optie om de muziektent zonder podium op een andere locatie te zetten. Hij zou dan op een veredelde hooiberg lijken, maar dit heeft ook wel een aantal voordelen. De kosten worden dan aanzienlijk lager, hij is beter toegankelijk voor minder validen en de muziek die er op wil treden hebben vaak wel een mobiel podium.

De Dunnewindgroep, van de Linde , Lareco (is nu eigenaar van de muziektent), de gemeente Ommen en een aantal burgers willen hier graag aan meewerken, maar we zijn nog op zoek naar meer bedrijven en vrijwilligers die willen en kunnen helpen. Dit kan ook door te mailen naar het mailadres of door te bellen met Harold Dokter: 06-36057926. Dus met deze actie willen we een laatste poging doen om de muziektent een tweede leven te gunnen.
SAMEN STAAN WE STERK.

Bron: Harold Dokter – 9 november 2012

1 Reactie »

3 november 2012

Actie voor behoud muziektent in Ommen

Categorie: Monumenten.    1.672 keer gelezen.

Het Streekmuseum wil graag de muziektent op het terrein van het Streekmuseum plaatsen, naast het tolhuis.

KU026-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
De bouw van de muziektent in 1951, rechts is de voorgevel van het Kantongerecht nog net te zien.

Dit is nog de enige mogelijkheid om de muziektent te behouden. Anders zal hij gesloopt worden en voorgoed uit Ommen verdwijnen. Wil je ook graag dat de muziektent niet verloren gaat en wil je graag je mening daarover uitdragen, kom dan donderdag 8 november om 14.00 uur, naar de muziektent. Dan kun je, eventueel voor de camera, je mening geven. Hoe meer mensen, hoe meer kans we maken!!!!

Dunnewind groep b.v. heeft al aangeboden om hun medewerking te verlenen. Het Streekmuseum is nog op zoek naar meer bedrijven die kunnen en willen helpen de muziektent te verplaatsen, dit kan natuurlijk ook in de vorm van sponsoring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het de beheerder van het Streekmuseum, Harold Dokter. Telefoonnummer: 0529-453487 of mailen h.dokter@museum-ommen.nl.

Bron: Harold Dokter – 3 november 2012

Reageren »

7 september 2012

Rondwandeling door de Ommerschans op 16 september

Categorie: Monumenten.    1.684 keer gelezen.

Vereniging De Ommerschans organiseert op zondag 16 september een rondwandeling door de Ommerschans.

 Foto: OudOmmen

De oude begraafplaats van de Ommerschans is onlangs van een fraai hekwerk voorzien.

In deze rondwandeling zal u van alles over het verleden, heden en toekomst van de Ommerschans worden verteld. Een gids neemt u mee het gebied in en laat u zien wat er heden ten dage nog te zien is van de
rijke historie van de Ommerschans. Een geschiedenis die teruggaat naar 1600 wanneer er een verdedigingsschans wordt gebouwd, en doorloopt tot 1818 wanneer de Maatschappij der Weldadigheid hier een onvrije kolonie bouwt voor landlopers en bedelaars. De gids zal u vertellen hoe het leven van deze mensen er uit heeft gezien.

We beginnen bij kolonie boederij nr 4 de voormalig zuivelhoeve van de Maatschappij. Deze boerderij is te vinden aan de Balkerweg 72 te Vinkenbuurt. Hier is gelegenheid om een kopje koffie te drinken alvorens de wandeling start. Tevens zullen er boekjes over de Ommerschans te koop zijn. De start is om 14.30u voor leden van ver. De Ommerschans is deelname gratis. Aan niet leden vragen we een vrijwillige bijdrage.

Bron: vereniging De Ommerschans – 7 september 2012

Reageren »

23 maart 2012

Overdracht nieuwe molenopgang molen Den Oordt

Categorie: Molens.    1.628 keer gelezen.

Wethouder Scheele en de heer Otten, voorzitter van de Stichting Ommer Molens, hebben de nieuwe trap van molen Den Oord onthuld.

 Foto: Harold Dokter
De ‘opening’ van de nieuwe molenopgang

Nadat zij de trap naar de bovenverdieping hadden genomen, ondertekenden wethouder Scheele en de heer Otten de nieuwe beheersovereenkomst voor de molens Den Oord, Konijnenbelt, Besthmenermolen.
”Ommen is maar liefst vier molens rijk, daar zijn wij trots en zuinig op. Samen met de Stichting Ommer Molens willen wij dit mooie erfgoed behouden. Om dat te realiseren hebben wij deze overeenkomst getekend, zodat de molens in Ommen kunnen blijven draaien”, aldus wethouder Scheele.

In de nieuwe beheersovereenkomst zijn de taken voor het onderhoud vastgelegd voor zowel de Stichting Ommer Molens als de gemeente Ommen. Het beheer van drie molens van de gemeente Ommen is en blijft bij de Stichting Ommer Molens. Zij zorgen voor het (dagelijks) onderhoud en het draaiende houden van de molens. Ook wordt gelet op de begroeiing en de molenbiotoop, waaronder ook de molen De Lelie valt. Bij voorgenomen wijzigingen in de ruimtelijke omgeving van de molens, gaat de gemeente de Stichting betrekken bij de planvorming als eerste adviseur met betrekking tot de molenbiotopen.

Zie ook het fotoalbum “Foto’s overdracht nieuwe molenopgang molen Den Oordt“.

Bron: Harold Dokter – 23 maart 2012

Reageren »

26 oktober 2011

Wethouder Scheele pleit in Holland – Michigan voor behoud Van Raaltehuis in Ommen

Categorie: Gebouwen.    1.848 keer gelezen.

In Holland in de staat Michigan, Verenigde Staten, vindt een conferentie plaats over dominee Van Raalte. Wethouder Scheele die hier op uitnodiging is, pleitte voor het behoud van het Van Raaltehuis in Ommen.

  Foto’s: Gemeente Ommen

Bron: www.ommen.nl

Reageren »