3 november 2012

Actie voor behoud muziektent in Ommen

Categorie: Monumenten.    1.648 keer gelezen.

Het Streekmuseum wil graag de muziektent op het terrein van het Streekmuseum plaatsen, naast het tolhuis.

KU026-1bw--.jpgFoto: OudOmmen
De bouw van de muziektent in 1951, rechts is de voorgevel van het Kantongerecht nog net te zien.

Dit is nog de enige mogelijkheid om de muziektent te behouden. Anders zal hij gesloopt worden en voorgoed uit Ommen verdwijnen. Wil je ook graag dat de muziektent niet verloren gaat en wil je graag je mening daarover uitdragen, kom dan donderdag 8 november om 14.00 uur, naar de muziektent. Dan kun je, eventueel voor de camera, je mening geven. Hoe meer mensen, hoe meer kans we maken!!!!

Dunnewind groep b.v. heeft al aangeboden om hun medewerking te verlenen. Het Streekmuseum is nog op zoek naar meer bedrijven die kunnen en willen helpen de muziektent te verplaatsen, dit kan natuurlijk ook in de vorm van sponsoring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het de beheerder van het Streekmuseum, Harold Dokter. Telefoonnummer: 0529-453487 of mailen h.dokter@museum-ommen.nl.

Bron: Harold Dokter – 3 november 2012

Reageren »

7 september 2012

Rondwandeling door de Ommerschans op 16 september

Categorie: Monumenten.    1.665 keer gelezen.

Vereniging De Ommerschans organiseert op zondag 16 september een rondwandeling door de Ommerschans.

 Foto: OudOmmen

De oude begraafplaats van de Ommerschans is onlangs van een fraai hekwerk voorzien.

In deze rondwandeling zal u van alles over het verleden, heden en toekomst van de Ommerschans worden verteld. Een gids neemt u mee het gebied in en laat u zien wat er heden ten dage nog te zien is van de
rijke historie van de Ommerschans. Een geschiedenis die teruggaat naar 1600 wanneer er een verdedigingsschans wordt gebouwd, en doorloopt tot 1818 wanneer de Maatschappij der Weldadigheid hier een onvrije kolonie bouwt voor landlopers en bedelaars. De gids zal u vertellen hoe het leven van deze mensen er uit heeft gezien.

We beginnen bij kolonie boederij nr 4 de voormalig zuivelhoeve van de Maatschappij. Deze boerderij is te vinden aan de Balkerweg 72 te Vinkenbuurt. Hier is gelegenheid om een kopje koffie te drinken alvorens de wandeling start. Tevens zullen er boekjes over de Ommerschans te koop zijn. De start is om 14.30u voor leden van ver. De Ommerschans is deelname gratis. Aan niet leden vragen we een vrijwillige bijdrage.

Bron: vereniging De Ommerschans – 7 september 2012

Reageren »

23 maart 2012

Overdracht nieuwe molenopgang molen Den Oordt

Categorie: Molens.    1.595 keer gelezen.

Wethouder Scheele en de heer Otten, voorzitter van de Stichting Ommer Molens, hebben de nieuwe trap van molen Den Oord onthuld.

 Foto: Harold Dokter
De ‘opening’ van de nieuwe molenopgang

Nadat zij de trap naar de bovenverdieping hadden genomen, ondertekenden wethouder Scheele en de heer Otten de nieuwe beheersovereenkomst voor de molens Den Oord, Konijnenbelt, Besthmenermolen.
”Ommen is maar liefst vier molens rijk, daar zijn wij trots en zuinig op. Samen met de Stichting Ommer Molens willen wij dit mooie erfgoed behouden. Om dat te realiseren hebben wij deze overeenkomst getekend, zodat de molens in Ommen kunnen blijven draaien”, aldus wethouder Scheele.

In de nieuwe beheersovereenkomst zijn de taken voor het onderhoud vastgelegd voor zowel de Stichting Ommer Molens als de gemeente Ommen. Het beheer van drie molens van de gemeente Ommen is en blijft bij de Stichting Ommer Molens. Zij zorgen voor het (dagelijks) onderhoud en het draaiende houden van de molens. Ook wordt gelet op de begroeiing en de molenbiotoop, waaronder ook de molen De Lelie valt. Bij voorgenomen wijzigingen in de ruimtelijke omgeving van de molens, gaat de gemeente de Stichting betrekken bij de planvorming als eerste adviseur met betrekking tot de molenbiotopen.

Zie ook het fotoalbum “Foto’s overdracht nieuwe molenopgang molen Den Oordt“.

Bron: Harold Dokter – 23 maart 2012

Reageren »

26 oktober 2011

Wethouder Scheele pleit in Holland – Michigan voor behoud Van Raaltehuis in Ommen

Categorie: Gebouwen.    1.825 keer gelezen.

In Holland in de staat Michigan, Verenigde Staten, vindt een conferentie plaats over dominee Van Raalte. Wethouder Scheele die hier op uitnodiging is, pleitte voor het behoud van het Van Raaltehuis in Ommen.

  Foto’s: Gemeente Ommen

Bron: www.ommen.nl

Reageren »

15 oktober 2010

Lezing over kasteel Rechteren

Categorie: Gebouwen.    2.603 keer gelezen.

OMMEN – De heer Ab Goutbeek geeft woensdag 20 oktober om 20.00 uur een lezing over Kasteel Rechteren in het Theaterzaal van De Caroussel, Van Reeuwijkstraat 5 voor Groei en Bloei.

 Foto: OudOmmen.nl
Kasteel Rechteren.

Drie dingen staan deze avond centraal: het kasteel Rechteren, het gebouw op zich. Daarnaast de Nederlands Hervormde kerk in Dalfsen en als derde het adelijke geslacht Van Rechteren, dat met deze twee gebouwen door de eeuwen heen zoveel te maken heeft gehad.

Kasteel Rechteren is nog het enige middeleeuwse kasteel in Overijssel. Nog steeds woont er sinds de middeleeuwen dezelfde familie; een geslacht dat nauw verweven is met de familie Van Rechteren in Almelo en dat zo samen voor een groot deel het leven, niet alleen in Dalfsen, maar ook langs de Vecht en in Overijssel bepaald heeft.

Toegang leden gratis , niet-leden betalen 3 euro.

Bron: Ommer Nieuws – 15 oktober 2010

Reageren »

13 oktober 2010

Kijkje nemen op landgoed Vilsteren

Categorie: Monumenten.    2.190 keer gelezen.

Vilsteren – Altijd al meer willen weten over het reilen en zeilen van een landgoed en over de geschiedenis van landgoed Vilsteren?

 Foto: OudOmmen.nl
De “Kurketrekker” in Vilsteren in 1915.

Op zondag 17 oktober geeft directeur-rentmeester van Landgoed Vilsteren Hugo Vérnhout een lezing en een excursie over het ruim duizend hectare grote Landgoed Vilsteren. Hij geeft hierbij antwoord op vragen over het ontstaan van het landgoed, hoe er in de loop der tijden is ingespeeld op de ontwikkelingen van buiten af, hoe daar nu mee wordt omgegaan en hoe het landschap van het landgoed is opgebouwd. Ook is er ruimte om vragen te stellen over de natuur, de cultuurhistorie, de landbouw en bijvoorbeeld de unieke relatie tussen landgoed en de gemeenschap Vilsteren.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur met eerst een lezing in het landgoedcentrum. Daarna is er een excursie van circa 5 kilometer. Onderweg wordt uitleg gegeven over onder meer de Kluizenaarshut, de Kurkentrekker, de Theekoepel, de Historische Buitenplaats. De kosten zijn 5 euro per persoon. In verband met de organisatie moeten belangstellen zich vooraf opgeven via info@ landgoed-vilsteren.nl. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de Week van de geschiedenis. Meer informatie staat op www.landgoedvilsteren.nl

Bron: Ommer Nieuws – 13 oktober 2010

Reageren »

9 september 2010

De smaak van toen

Categorie: Monumenten.    1.906 keer gelezen.

WITHAREN – Onder het motto ‘De Smaak van de Negentiende Eeuw’ staat Witharen dit jaar tijdens de Open Monumentendag in de schijnwerpers. Het brandpunt van de activiteiten ligt rond gebouw Irene, maar ook in de buurtschap zelf is van alles te beleven.

 Foto: Erna Ekkelkamp
Monumentendag-organisatoren Dick de Boer en Riet Vosjan zien het al helemaal voor zich. “Op 11 september stappen we op dit plein terug in de tijd.”

Witharen mag dan monumentaal gezien nog niet zo oud zijn, volgens de Stichting Open Monumentendag Ommen, is er genoeg reden om de buurtschap eens onder de loep te nemen. “Witharen was lange tijd een woest gebied, dat pas in het midden van de negentiende eeuw werd ontgonnen. Met de werkverschaffing in het begin van de twintigste eeuw kwam de ontginning pas echt op gang. De meeste boerderijen die er staan zijn dus ook van na 1900”, vertelt Dick de Boer. “Wat ik het opvallendst vind aan deze buurtschap is de gemeenschapszin en de activiteit van de bewoners. Toen we tijdens een avond bekend maakten wat de bedoeling was van de Open Monumentendag was iedereen onmiddellijk enthousiast en meer dan bereid om mee te werken.” Dat enthousiasme blijkt uit het programma. Behalve de traditionele fietstocht, is er volgens Riet Vosjan van alles te beleven.

“Op het plein rond gebouw Irene wordt een negentiende eeuwse markt gehouden, waar stofjes en mode uit de negentiende eeuw zijn te bekijken. Die liggen niet op een kraam, maar net als vroeger op een zeil op de grond. Ook zijn er allerlei streekgerechten zoals Jan in de Zak en roggepannen koeken zijn te proeven”, vertelt ze. “Wat er op het plein gebeurt is allemaal door de Witharenaren zelf bedacht en uitgevoerd.” De kinderen van de Triangel zijn er al voor de vakantie op uit getrokken met fotocamera en hebben de mooiste plekken in Witharen vastgelegd. Tijdens de fietstocht is het uitkijken geblazen, want toevallig wordt er op hetzelfde parcours ook een oldtimerrit gehouden. “Of dat ook door ons is georganiseerd? Nee, dat niet, maar het past er perfect bij.”

Witharen
Dit jaar wordt de Open Monumentendag gehouden in Witharen. Het evenement start om klokslag tien uur met het hijsen van de vlag. Op zich geen bijzondere activiteit, ware het niet dat op datzelfde moment diezelfde vlag in iedere stad en dorp dat deelneemt aan de Open Monumentendag, wordt gehesen. Vanaf dat moment is het feest in Witharen. Brandpunt van de activiteiten is het plein rondom gebouw Irene. Vanuit daar kan ook gestart worden met de fietstocht. Hoewel in veel plaatsen in ons land ook de zondag erbij betrokken wordt, gebeurt dat niet in Ommen. “Van oudsher wordt hier de zondagsrust gerespecteerd, dat willen wij graag zo houden”, aldus Dick de Boer.

Bron: Ommer Nieuws / Erna Ekkelkamp – 8 september 2010

Reageren »

25 augustus 2010

Restauratie kasteel Eerde

Categorie: Gebouwen.    1.977 keer gelezen.

OMMEN – Rondom het statige kasteel Eerde bij Ommen wordt de komende vijf maanden hard gewerkt. Eigenaar Natuurmonumenten restaureert er de zogenaamde natte muren.

 Foto: Natuumonumenten

Dat zijn de kasteel- en tuinmuren onder het water in de slot- en buitengracht. Voordat het werk van start kan, moet het waterpeil in de grachten omlaag en krijgen de aanwezige karpers tijdelijk een nieuw onderkomen. Dankzij een rijkssubsidie van de Federatie Instandhouding Monumenten kan Natuurmonumenten aan de slag om het 18de eeuwse Rijksmonument voor toekomstige generaties te behouden. Deze restauratiewerkzaamheden vallen buiten de reguliere onderhoudswerkzaamheden die elk jaar worden uitgevoerd.

Voegen en vissen
De restauratie bestaat uit het plaatselijk opnieuw voegen van muurdelen en het herstel van zwakke delen. Om aan de betreffende muurdelen te kunnen werken wordt het waterpeil in de twee grachten verlaagd. De slotgracht is de gracht direct rondom het kasteel en de buitengracht ligt buitenom de tuinmuur. In de grachten leven veel karpers. Het verlagen van het waterpeil kan nadelige gevolgen voor hen hebben. Daarom zijn deze vissen gevangen en naar het deel van de buitengracht verhuisd waar het waterpeil met een pomp hoger wordt gehouden. Na de restauratie gaan ze weer terug naar hun oude vertrouwde plek.

Regulier onderhoud
Natuurmonumenten, sinds 1982 eigenaar van kasteel Eerde en het omringende parkbos, hanteert een meerjarenplan voor het onderhoud van het kasteel en de directe omgeving. Ieder jaar worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan bepaalde onderdelen van het kasteel, de beide bouwhuizen, de bruggen, de muren en het voorplein. Zo komt alles eens in de tien jaar aan de beurt. Maar af en toe is een forse ingreep zoals deze nodig om het kasteel in goede conditie te houden. Lees meer »

Reageren »

6 mei 2010

Monument in Lemele onthuld

Categorie: Monumenten.    2.200 keer gelezen.

Tijdens de 4-meiherdenking op de Algemene Begraafplaats in Lemele kon ceremonieleider Wim Grondman ruim 250 belangstellenden verwelkomen. Allereerst werd het monument onthuld. Vorig jaar werden ideeën gevraagd voor een te ontwerpen monument.

 Foto: ’t Lemels Arfgoed
Het monument is ontworpen door Arnold Vos en samen met Seine Seigers gebouwd.

Arnold Vos zocht naar een vorm waarin hij zijn gedachten over oorlog en vrede kwijt kon en in beeld kon brengen. Arnold heeft de wreedheden van de oorlog, de wonden die hij achter liet in levens en families, zichtbaar gemaakt in de buitenste ijzeren aardbol. Verscheurd, kaal en leeg. Daarachter zit een tweede aardbol met een warmere kleur en uitstraling. Het is de wereld van vrede en vrijheid, waar velen zich voor hebben ingezet. Waar risico’s voor zijn genomen en waar levens voor zijn opgeofferd. Vanuit deze wereld van vrede groeit een tak, door de wonden van de oorlog heen, die plaats biedt aan ons symbool van de vrede: de duif. De duif zit daar echter niet zomaar. Hij zit daar met een boodschap. Het takje in zijn bek, meegenomen als bewijs dat die wereld werkelijk bestaat, werkelijk leeft.

Ontwerper Arnold Vos en medebouwer Seine Seigers zijn er in geslaagd bovenstaande treffend weer te geven. Na de onthulling speelde Jan Dogger de Last Post en Kunst Na Arbeid het Wilhelmus. Vervolgens werden kransen gelegd, waren er nog toespraken van Arnold Vos, Daan Geurts(wethouder), gedichten van vier schoolkinderen en sloot stadsdichteres Annie Slots de rij. De bezoekers defileerden tenslotte langs de twee graven van de oorlogsslachtoffers uit het dorp. Afsluitend in De Schakel overhandigde ’t Lemels Arfgoed het eerste exemplaar van het tweede deel van het boek “Lemele, Archem en Dalmsholte in oorlogstijd” aan verzetsstrijder Ankie Stork.

Bron: ’t Lemels Arfgoed – 6 mei 2010

1 Reactie »

1 april 2010

Als een Phoenix uit de as herrezen, icoon in de Bouwstraat authentiek hersteld

Categorie: Gebouwen.    4.800 keer gelezen.

De kern van het oude Ommen lag vroeger langs de Brugstraat en rondom de kerk. In de nabijheid van de kom lagen nog betrekkelijk veel onbebouwde terreinen, waar ruimte was voor boerenbedrijfjes van niet al te grote omvang.

 Foto: Dia Ruiter
Fig. 1. Bouwstraat 6-7 Ommen “gemeentelijk monument” april 2010

Zo ontstonden in de 18e eeuw langs de Bouwstraat (de naam zegt het al) bouw- of boerenbedrijven. Enkele hiervan waren begin 20e eeuw nog in gebruik als boerenbedrijf. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn veel oude panden in de kern van Ommen gesloopt en hebben plaats gemaakt voor woon- en winkelpanden. Oorspronkelijk was het pand in de Bouwstraat een stadsboerderij, daarna koetshuis en weer later een winkel.

Het pand is sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw een gemeentelijk (gevel) monument. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit gebeurt vaak als een pand van plaatselijk of regionaal belang is. In tegenstelling tot een Rijksmonument is er voor een gemeentelijk monument nauwelijks of geen subsidie beschikbaar. Ook mag een gemeentelijk monument in vervallen staat niet worden afgebroken omdat het een beschermde status heeft. De eigenaar van het pand moet alle restauratiekosten zelf betalen. In het economische verkeer heeft een gemeentelijk monument daarom maar een geringe waarde.

Van 1700 tot 1900 woonden in de Bouwstraat op nummer 6 en 7 voornamelijk landbouwers en ambachtslieden. In 1904 brandde de oude stadsboerderij gedeeltelijk af. Het restant werd gesloopt en herbouw vond plaats door Hendrik Jan Gerrits, hotelhouder van Het Zwarte Paard. In de voorgevel van het pand werd een grote deur geplaatst voor het stallen van koetsen ten behoeve van de gasten van hotel Het Zwarte Paard. Na de 2e wereldoorlog kwam het koetshuis in het bezit van de familie Bemboom. In het pand werd een winkel gevestigd i n huishoudelijke artikelen en speelgoed. Het pand heeft 35 jaar lang deze winkelfunctie gehad. De familie Bemboom heeft nooit overwogen het pand te verkopen. Een van de familieleden heeft in 2009 het initiatief genomen om het pand te laten restaureren. Lees meer »

3 Reacties »