28 augustus 2015

Zondagmiddagwandeling Ommerschans

Categorie: Monumenten.    1.460 keer gelezen.

 Op zondagmiddag 6 september a.s. organiseert vereniging de Ommerschans onder begeleiding van gidsen een rondwandeling door het gebied de Ommerschans.

De begraafplaats van de Ommerschans in september 2012.
Foto: OudOmmen

In het noorden van de gemeente Ommen, twee kilometer ten zuiden van het dorp Balkbrug ligt het voormalig militaire vestingwerk de Ommerschans. De gidsen vertellen u graag over de bewogen geschiedenis. Eerst als verdedigingsschans en tijdens de negentiende eeuw als straf-en bedelaarskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid. Een uniek landschap. In het hart van de Ommerschans heeft de natuur meer dan 100 jaar haar werk gedaan. De lanenstructuur uit de bedelaarstijd is nog goed zichtbaar.

De fundamenten van de gebouwen uit die tijd zijn overwoekerd met klimop en bodembedekkers. De bossen en de gracht doorbreken het open landschap en creëren stille, mysterieuze plekjes, waar je de verhalen voelt. Reeën, vogels en vleermuizen voelen zich er thuis. Net als veel verschillende bomen en planten. De Ommerschans is niet voor niets ook een beschermd gebied.

De start van de rondwandeling is bij de historische boerderij van de familie Hiemstra, Balkerweg 72 te Ommerschans, aanvang 14.30 uur. De rondwandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Opgave is niet nodig, meer informatie kunt u vinden op de website www.deommerschans.nl, via de mail info@deommerschans.nl of telefonisch op nummer 06-13629524.

Bron: Vereniging de Ommerschans – 28 augustus 2015

Reageren »

19 juni 2015

Het witte landhuisje bij Beerze

Categorie: Gebouwen.    2.831 keer gelezen.

Op het landgoed van Huis Beerze staat een lief klein houten huisje. Het ligt verscholen in de bossen, net achter Huis Beerze.

 ‘Het witte landhuisje bij Beerze’ met daaronder het huidige aanzicht.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Het witte landhuisje”.

Van hieruit bereikbaar met een trap de heuvel op. Vanaf de openbare weg niet te zien. De woning wordt momenteel bewoond door een schaapherder van het Overijssel Landschap. Laatstgenoemde is ook eigenaar van de houten woning en het landgoed.

In 1923 kocht baron Bentinck een groot deel van de beboste stuifbelten aan de poort naar Beerze. Een zomerhuis, bekend als Woudhoeve, maakte in 1925 plaats voor de bouw van Huis Beerze. Uit de tijd van Bentinck dateert ook het nog bestaande houten huisje. Hiervoor werden destijds planken gebruikt van een directiekeet die gestaan heeft aan de spoorlijn in Beerze . De keet deed dienst bij de aanleg van de spoorlijn Ommen-Marienberg. De kleine houten woning bood onderdak aan de tuinman die in dienst was van Huis Beerze. In de begin jaren waren de planken van het huisje nog wit geschilderd. Dat hield in dat regelmatig de verfkwast gehanteerd moest worden. Daarom werden later de planken bruin geverfd.

Toen de heer en mevrouw Bentinck waren overleden kwam het landgoed in het bezit van hun nichtje, mevrouw E. Roëll-Bentinck. Deze was getrouwd met jonkheer E.W. Röell. Willem Kremer die in 1965 in dienst kwam bij de familie Röell heeft veertig jaar in deze houten woning gewoond. Toen de familie Kremer gezinsuitbreiding kreeg werd de houten woning uitgebreid. De veranda verdween en beide kanten van de woning kreeg een kleine uitbouw.

Bron: Harry Woertink – 19 juni 2015

2 Reacties »

13 februari 2015

Thema-avond over behoud, herstel of ontwikkeling Landgoed Het Laar

Categorie: Gebouwen.    1.778 keer gelezen.

OMMEN – De Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek organiseert op vrijdag 6 maart 2015 een thema-avond over landgoed Het Laar. Thema van deze bijeenkomst in Huize Het Laer is “Landgoed Het Laar: Behoud, herstel of ontwikkeling?”. Aanvang 20.00 uur.

 Huize Het Laar in 1981.
Foto: OudOmmen

Het landgoed Het Laar kent een lange geschiedenis. Het vroegere kasteel is na verschillende belegeringen, vernieuwingen en eigenaren, uitgegroeid tot een gerestaureerde havezathe. Het eertijds aangelegde park in de Engelse en Franse landschapsstijl is zeer gevarieerd qua opbouw en verschijningsvorm. Door al deze ontwikkelingen heeft het landgoed grote cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden gekregen en is daardoor als rijksmonument aangewezen. Deze groene parel kan rekenen op veel bezoek van Ommenaren en toeristen. De ontwikkelingen in het landgoed staan echter niet stil. Zo heeft het Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) in samenwerking met de gemeente Ommen en Het Oversticht en in overleg met de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek, de waterhuishouding verbeterd en een gedeelte van dit rijksmonument opgeknapt. Ook zijn er vergevorderde plannen om de Stadsboerderij te verplaatsen naar het hertenkamp bij Het Laar.

Blijft het nu bij deze eerste aanzet tot herstel van het landgoed? Of komt er een vervolg? Zijn er andere plannen met het landgoed? Wat wil de Gemeente als eigenaar en beheerder van het landgoed? Moet het accent liggen op behoud, herstel of ontwikkeling? Hoe houdt de gemeente als eigenaar van het landgoed rekening met de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en recreatieve belevingswaarden? De Ommer wethouder Klaas Smid is bereid gevonden de (toekomst)visie over dit gemeentelijke eigendom van het landgoed Het Laar te belichten. Aansluitend op deze visie worden de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed aangereikt door mevrouw drs. G. van Altena van Het Oversticht. De aspecten van integraal water- en natuurbeheer worden behandeld door de heer ir. S. Fortkamp van het Waterschap Vechtstromen. Lees meer »

Reageren »

19 oktober 2014

Baron Bentinck leefde voor de natuur

Categorie: Gebouwen.    5.543 keer gelezen.

Baron Maximiliaan Robert Bentinck tot Buckhorst (1882-1961) die zich begin vorige eeuw in Ommen vestigde kan gezien worden als een van de grote natuurbeschermers van Ommen.

 Baron Maximiliaan Robert Bentinck tot Buckhorst en zijn tweede vrouw baronesse Schimmelpennick van der Oije.
Foto: Harry Woertink

Als ware natuurvriend trok hij zich het lot van het landgoed aan en onderhield het. Dankzij deze natuurgebieden en die ook tot het bezit van Baron van Pallandt van Eerde behoorden profiteerde Ommen van het toerisme. Door de groei van de steden als gevolg van de industrialisatie werd het stedelijk leven als hinderlijk ervaren. Er ontstond een nieuwe beleving van de natuur. Deze waardering uitte zich in toerisme en het streven om bepaalde natuurgebieden te beschermen. In 1906 werd de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht. De invoering van de vrije zaterdagmiddag in 1919 betekende een belangrijke stap in de ontwikkeling van het toerisme. Met de vele bossen en ander natuurschoon was Ommen zeer aantrekkelijk voor het groeiende aantal mensen dat van de natuur wilde genieten. Kampeerders, dagjesmensen en padvinders zorgden voor een toenemend aantal zogenoemde ‘vreemdelingen’. Baron Bentinck was ook ooit eigenaar van duizend hectare natuurterrein in Junne en natuurterrein aan beiden zijden van de spoorlijn. Door overlijdens in zijn familie en de bijkomende successierechten moest dit bezit later weer verkocht worden. Junne werd eigendom van Delta Lloyd.

Aangenomen wordt dat het vroegere zomerhuis van Wallis de Vries plaats heeft gemaakt voor het huidige Huis Beerze die Baron Bentinck tot Buckhorst in 1925 liet bouwen aan de Beerzerpoort in Beerze. Overigens niet te verwarren met de havezate Beerze, die gestaan heeft dicht aan de Vecht ter hoogte van de boerderij de Höfte, aan de Marsdijk. De eikenlaan daar – aan het begin van de Marsdijk – is nog een overblijfsel uit die tijd.

Voor het personeel moest Bentinck ook onderdak zoeken. Voor de tuinman kwam een woning boven op de bult bij de ingang van het Huis. Aan de Beerzerpoort werd een woning voor de chauffeur gebouwd, waar Piet Freke woonde en nu de familie Stegeman. Ook aan de Beerzerweg kwam een boerderijtje en een woning en ook nog een woning aan de Zwarteweg in Beerze. Opzichters waren destijds de heren Marten Kortman en Molendijk. Daarna tot aan zijn pensionering Willem Kremer, die ook lange tijd met zijn gezin op de bult woonde en nu aan de Beerzerweg woont. Lees meer »

5 Reacties »

17 oktober 2014

Huis Beerze, een fraai landhuis in de natuur

Categorie: Gebouwen.    19.902 keer gelezen.

Geen havezate of kasteeltje, maar wel een fraai gelegen landhuis met een adellijke sfeer: Huis Beerze, gelegen aan de Beerzerpoort 4 in Beerze te midden in de natuur.

 Huis Beerze gelegen midden in de natuur.
Foto: Harry Woertink

Een huis met een geschiedenis. Eerste bewoner in 1925 was baron Bentinck en later – door vererving – jonkheer Röell. Huis Beerze met koetshuis bestaat verder uit parkbos, vijver en lanen met zichtlijnen. De inrit naar het landhuis wordt gemarkeerd met twee blikken leeuwen, één met het wapenschild van Bentinck en één met die van Röell, beiden op een bakstenen voet. In totaal beslaat het landgoed 185 hectare.

Maximiliaan Robert baron Bentinck tot Buckhorst, beroepsmilitair, gehuwd met Jonkvrouw Speelman, verhuisde van Wassenaar naar IJsselvliet bij Wezep. In 1923 kocht hij van de heer Wallis de Vries uit Amsterdam een groot deel van de beboste stuifbelten samen met een houten zomerhuisje (Woudhoeve) aan de poort naar Beerze. De Beerzerpoort is een doorbraak in het kamduin en kreeg daarmee een toegang tot het esdorp Beerze. Voor de gemeente Ommen aanleiding om in 1959, bij de invoering van straatnamen, de straatnaam “Beerzerpoort” in te voeren. Lees meer »

8 Reacties »

12 september 2014

St. Bernardusschool te gast in het Streekmuseum

Categorie: Monumenten.    1.749 keer gelezen.

In het kader van de open Monumentendag waren vrijdagmorgen 12 september groep 7 en groep 8 te gast in het streekmuseum Ommen om het thema van dit jaar, “Op Reis”, kracht bij te zetten.

 St. Bernardusschool te gast in het Streekmuseum.
Foto: Streekmuseum Ommen, voor meer foto’s zie artikel op de site van het Streekmuseum.

Na ze welkom te hebben geheten kreeg iedere leerling een formulier waarop ze moesten invullen welke voorwerpen in het museum met reizen te maken hebben. Heel enthousiast gingen ze het museum en het tolhuis door op zoek naar deze voorwerpen. Na een klein uurtje zoeken waren een heleboel voorwerpen gevonden en was het tijd om weer te verzamelen in de zaal van het museum.

De ingevulde formulieren konden worden ingeleverd. De drie leerlingen die de meeste voorwerpen gevonden hebben krijgen een prijsje, ter beschikking gesteld door de stichting Open Monumentendag. Vanuit het museum krijgt iedere leerling een oorkonde met hun naam en de tekst “Door het succesvol onderzoeken en beschrijven van een museaal voorwerp, bewezen te beschikken over historisch talent.” Deze ochtend was een groot succes, en zeker voor herhaling vatbaar.

Bron: Streekmuseum – 12 september 2014

Reageren »

5 september 2014

Rondwandeling door de Ommerschans op zondag 14 september

Categorie: Monumenten.    1.436 keer gelezen.

De vereniging de Ommerschans organiseert op zondag 14 september is er een rondwandeling in de Ommerschans.

 Het bedelaarsgesticht de Ommerschans omstreeks 1900.
Afb.: Vereniging De Ommerschans

Onder begeleiding van een gids wordt er een wandeling van ongeveer een uur gemaakt waarin de gids u zal vertellen over de geschiedenis van de Ommerschans. Een geschiedenis die zijn oorsprong vindt in 1624 als begonnen wordt met de bouw van een verdedigingsschans die de Spanjaarden uit het noorden moet weren. Van alles is er in die tijd in de Ommerschans gebeurt en de gids zal het u allemaal vertellen. Daarna gaat de geschiedenis van de Ommerschans verder in 1818 als de Maatschappij van Weldadigheid bedelaars en landlopers in de Ommerschans onderbrengt.
Ook de huidige ontwikkelingen in de Ommerschans zullen worden besproken.

De rondwandeling begint om 14.30u en start bij de schuil/informatie hut aan de Balkerweg. Voor leden van de ver. de Ommerschans is de rondwandeling gratis, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Tevens zijn er die dag weer boekjes over de Ommerschans te koop. Opgave is niet nodig voor nadere info kunt u bellen met de vereniging tel nr 06 13629524.

Bron: vereniging De Ommerschans – 5 september 2014

Reageren »

3 september 2014

De vier ijskelders in de gemeente Ommen

Categorie: Gebouwen.    8.208 keer gelezen.

De vier ijskelders in de gemeente Ommen zijn uniek en behoren tot de mooiste ijskelders van Nederland.

 De ijskelder van Vilsteren, gelegen nabij het Huis Vilsteren.
Foto: OudOmmen

In een periode van 250 jaar, globaal van het midden van de zeventiende eeuw tot 1914, werden in Nederland speciale kelders gebouwd voor het bewaren van ijs, maar hierover is weinig te vinden in de historische bronnen. De historische kennis over individuele ijskelders in Nederland is complex en heel divers. Per ijskelder is de kennis zeer variabel. Een overzicht van kennis en kennislacunes ontbreekt vooralsnog. Over de totstandkoming van de opdracht, de ontwerpers of uitvoerders is zelden iets bekend. Bouwtekeningen voor ijskelders zijn uiterst schaars; omdat overal verschillende bouw- en metseltechnieken voorkwamen, zijn deze gegevens niet opgetekend. In de zeventiende en achttiende eeuw waren bouwers bekwaam genoeg om een eenvoudig gewelf te metselen zonder tekening, een vaardigheid die in de negentiende eeuw als vanzelfsprekend werd beschouwd.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw doet de koelkast in Nederland zijn intrede en tegenwoordig heeft iedereen er een. Fabrieken en ambachtelijke bedrijven konden al vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw op grote schaal gebruik maken van koelmachines door de introductie van elektriciteit. Vóór die tijd was natuurijs de aangewezen manier om producten koel te bewaren. Men verzamelde daarvoor in de winter zoveel mogelijk natuurijs uit grachten, vijvers en andere watergangen. Het ijs bewaarde men in speciale ondergrondse bewaarplaatsen, zogenaamde ijskelders. Het meest voor de hand liggende gebruik van ijskelders was voor het welzijn en de gezondheid van de mens. IJs werd gebruikt door medici voor o.a. inwendige ontstekingen. Bezitters van ijskelders waren min of meer sociaal verplicht om op doktersvoorschrift gratis ijs af te staan. Door de tijd heen zijn er verschillende soorten ijskelders gebouwd. In ons land zijn ijskelders vanaf de zeventiende eeuw in gebruik gekomen op de buitenplaatsen. De eerste ijskelders waren eenvoudig van aard; later ontstonden meer geavanceerde typen. IJskelders werden ook heel verschillend gebouwd, omdat de eigenaar de vorm en het volume zelf bepaalde. Lees meer »

6 Reacties »

12 mei 2014

De oude school aan het Vrijthof

Categorie: Gebouwen.    4.203 keer gelezen.

OMMEN – Soms hoor je het nog wel eens iemand zeggen: ‘Stond die oude school daar nog maar’. We hebben het over de ‘Gemeenteschool’, zoals die heeft gestaan aan het Vrijthof in Ommen.

 De openbare lagere school in het begin van de 20e eeuw.
Foto: Historische Kring Ommen

Foto’s van vroeger tonen een mooi schoolgebouw met schoolpleintje. De openbare school aan het Vrijthof werd gebouwd in 1847 als twee-klassige school, met als officiële openingsdatum 6 november 1847. De school kreeg toen de naam: ‘De Bijenkorf’. Hoofd van de school was Gerrit Jan van der Heide, die tevens koster en voorzanger in de kerk was. Hij wordt in 1866 opgevolgd door Gerrit Johannes Podt. De school bleek te klein. Na afbraak van het oude gebouw werd in 1883 een nieuwe school met 6 lokalen, een binnenplaats en overdekte speelruimte in gebruik genomen. Boven de entree van de school was een plaat gemetseld met daarop vermeld: ‘Gemeenteschool anno october 1883’. Na Podt wordt in 1896 L. van Strik hoofd aan de gemeenteschool om in 1904 opgevolgd te worden door C.Ennes. In 1915 werd de school geleid door C.E.J.H.Delvaux en een jaar later door D.Oppedijk.

ULO
In 1922, Oppedijk was toen zes jaar aan de school verbonden, besloot het gemeentebestuur tot een belangrijke verbetering van het onderwijs in Ommen. De school op het Vrijthof werd uitgebreid met een school voor ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs). Oppedijk werd het hoofd van de lagere- en tevens ULO. In 1935 kwam er weer een verbetering. De school werd geheel verbouwd en er kwam een schoolplein. Dit laatst was mogelijk door de aankoop van drie aangrenzende panden die hiervoor gesloopt werden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) verlieten de Joodse kinderen de school en keerden nimmer terug. In 1944 ging Oppedijk met pensioen. Tot zijn opvolger werd benoemd A.B. van der Meulen. In dat zelfde jaar werd de school ingericht voor duizenden doortrekkende vluchtelingen uit Limburg en Gelderland. De lessen van de ULO leerlingen werden toen verplaatst naar onder anderen het oude postkantoor aan de Kruisstraat, café Het Zwarte Paard en de oude pastorie van de Gereformeerd kerk. Lees meer »

4 Reacties »

1 mei 2014

Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Categorie: Gebouwen.    2.641 keer gelezen.

OMMEN – Nog even en dan wordt het nieuwe Marktgebouw in Ommen geopend. Een restaurant (Het Gerecht), een bank (Rabobank) en een warenhuis (Action) worden de nieuwe bewoners van dit imposante gebouw.

  Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Foto’s: Harry Woertink


Een vergelijking van het nieuwe Marktgebouw met het vroegere Kantongerecht, zoals door sommige wordt gedaan, gaat mank. Dat bewijzen foto’s van vroeger. Het oude kantongerecht was veel kleiner. Bovendien staat het nieuwe gebouw dichter op de bestaande bebouwing. Het vroegere kantongerecht stond meer in zuidwestelijke richting van de Markt. Overigens is de naam van het nieuw te vestigen restaurant: “Het Gerecht” als verwijzing naar het oude Kantongerecht leuk bedacht.

Ommen in tweeën
Het voormalige Kantongerecht moest in 1970 wijken voor de aanleg van een nieuwe verkeersweg over de markt, die Ommen radicaal in tweeën sneed. Dit in combinatie met de bouw van een nieuwe Vechtbrug. De oude weg lag dichter aan de Vecht en liep aan de zuidkant van het toenmalige gemeentehuis. De eerste huizen aan de Brugstraat werden toen afgebroken om het verkeer toegang te geven naar de nieuwe brug. De nieuwe weg kwam aan de noordkant van het gemeentehuis te liggen. Daardoor belandde het gemeentehuis op een eiland. Lees meer »

1 Reactie »