13 januari 2016

Het verdwenen Boshuis op Landgoed Eerde

Categorie: Gebouwen.    1.521 keer gelezen.

Helaas ontkwam Het Boshuis op Landgoed Eerde niet aan de slopershamer. Tot voor dertig jaar geleden was het wit gepleisterde pand er nog.

 ‘Het Boshuis’ ça. 1988, vlak voor de afbraak.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen het album “Het Boshuis”.

De laatste jaren van zijn bestaan diende het als onderkomen voor de Internationale School Eerde. Oorspronkelijk heeft het als koetshuis dienst gedaan voor de bewoners van het landgoed. Aan de Hammerweg was weliswaar ook een koetshuis gelegen en daar waren ook de paardenstallen, maar op kortere afstand van het kasteel verrees later een nieuw gebouw voor de stalling van de koetsen. Het koetshuis kwam aan de toen zogeheten Boslaan, vandaar ook de benaming “Boshuis”. Het pand had twee afzonderlijke daken met een tussenruimte. Er was veel stallingsruimte met grote openslaande deuren. De houten topgevels waren sierlijk bewerkt en de hoofdtoegangsdeur had de kleuren van het landgoed. De dienstruimte bood tevens woonmogelijkheden.

Logeergelegenheid
Toen paard en koets als vervoermiddel voor de kasteelbewoners plaats moesten maken voor de automobiel werden koetshuizen verbouwd tot garage. Zo ook zal het ook op Landgoed Eerde gegaan zijn. De Quakerschool die voor de Tweede Wereldoorlog op Eerde was gevestigd krijgt op 26 maart 1936 een bouwvergunning om de garage geschikt te maken tot logeergelegenheid voor personeel en kinderen van de school. De verbouw wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Timmerman & Jansen en F. Schuurman. Tijdens de oorlog kwam een einde aan de school.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam in Eerde het onderwijs weer op gang. De leerlingen van de toen Internationale School Eerde zorgden er voor dat het kasteel, de bouwhuizen, het Boshuis en de Eerder Esch weer werden bewoond. De grote kamers van het kasteel en de Oranjerie deden dienst als leslokaal. Door de uitbreiding van het leeraanbod moest er op het kasteel meer ruimte komen. In 1949 werd het Boshuis verbouwd om meer jongens te kunnen huisvesten. Ook werd achter het Boshuis een leslokaal gebouwd dat het “Glashuis” werd genoemd, terwijl het Boshuis ook wel “Vogelkooi” werd genoemd. Omdat het aantal leerlingen op Eerde toenam en er wegens ruimtegebrek zelfs leerlingen moesten worden afgewezen, werd de lagere school van Eerde in 1950 verhuisd naar Huis Vilsteren. Daar hield de school het vol tot 1971. Lees meer »

Reageren »

9 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (2)

Categorie: Gebouwen.    2.107 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 Hier stonden herbergen waar kooplieden onderweg een borrel pakten en hun paarden lieten uitrusten. Later, ook door de aanleg van een nieuwe brug over de Vecht, verloor De Voorbrug aan betekenis.

De Voorbrug in de winter van 1905.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s van de Voorbrug het album: “Voorbrug“.

De Zon aan de Vecht
De Zon aan de Vecht is vanouds een gerenommeerd hotel. Nog steeds is De Zon een begeerd oord voor eters, slapers en feestvierders. Ook vroeger verbleven vakantiegangers en mensen op (zaken)reis er graag. In de persoon van notaris Geerlings kende De Zon in de zestiger jaren een vaste hotelkamerbewoner. De veestallingsruimte aan de kant van de Zeesserweg heeft lange tijd dienst gedaan. Op een gegeven moment zorgde het wel voor een bron van klachten bij de gemeente omdat er ook een dekhengsten-station was ondergebracht. De plaatselijke verordening werd daarom door de gemeente aangevuld met de bepaling dat het verboden werd zichtbaar of in het bijzijn van één of meer kinderen beneden de 15 jaar, dieren te doen dekken.

Koetshuis
Na het overbodig worden van het koetshuis werd deze ruimte ingericht als toneelzaaltje. Allerlei evenementen die een podium vroegen werden hier gehouden. De Ommer Revues, gymnastiekuitvoeringen, toneel, muziek, zang, dans, (school)concerten en films waren aan de orde van de dag. Het was ook de bioscoop van Ommen met filmoperator Bernard Sprik. Het culturele leven in Ommen werd bij hotel De Zon hoog gehouden. Na de komst van kerkelijke verenigingsgebouwen als het Hervormd Centrum en d’Olde Wheeme kwam een einde aan het koetshuis als cultureel centrum. Lees meer »

1 Reactie »

3 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (1)

Categorie: Gebouwen.    2.031 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 De Voorbrug in 1919 met de pomp op het pleintje.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s bij dit artikel of het album: “Voorbrug“.

Met herbergen en tapperijen, stallingen, kruidenier, bakkerij, smederij en een stadspomp midden op het plein was er ook veel te beleven. De diligence Ommen-Zwolle had er een stopplaats. Met de aanleg van een nieuwe brug, eind zestiger jaren van de vorige eeuw, verloor De Voorbrug aan betekenis. In de achttiende eeuw bestond de Voorbrug uit een pleintje dat “de brink voor de brugge” werd genoemd. Het pleintje lag op een kruispunt van wegen: via de Vechtbrug naar het centrum van Ommen of verder. Naar het treinstation (sinds 1903) en via de Zwolseweg naar Vilsteren, Dalfsen of Zwolle. Of richting Den Ham/Lemele en Junne/Beerze.

De naam “Brink” verdween en “voor de brugge” kreeg als adres: “Voorbrug”. De oudste bewoning was op de plek van “De Zon” en verder ten oosten van dit hotel. Het gebied vóór de Vechtbrug behoorde vroeger tot de buurtschap Zeesse. Aangenomen wordt dat er in 1787 een school in Zeesse heeft gestaan. Tussen 1852 en 1884 gaf meester Jan Pieter Grolle les in het huis waar later dokter C.J. Warnsinck woonde en in 1830 werd gebouwd door burgemeester J.A. Chevallerau. De woning van Warnsinck is in 1949 gekocht door hotelier Gerrit Stegeman en in 1954 afgebroken om de weg breder te maken. Het tuinhuis dat bij het huis van Warnsinck hoorde staat er nog steeds. In de zomer wordt van daaruit ijs verkocht door Ekkelenkamp.

Bij de invoering van het Kadaster in 1832 wordt mr. Albertus Sandberg aangemerkt als bezitter van de Marke Zeesse, inclusief Het Laar. Bij het einde van de Marke is er dan ook geen verdeling van grond nodig. Uit het bevolkingsregister met opgave van het aantal gezinnen blijkt dat in het gebied van “voor de Brugge” in 1795 sprake is van 5 gezinnen, goed voor totaal 41 personen. In 1839 gaat het om 27 huizen en 106 personen. Toen de Voorbrug zich uitbreidde, kwamen er verschillende bedrijven als tapperijen en logementen, bakker, schilder, schoenmaker en een smid. Lees meer »

1 Reactie »

26 november 2015

Huize Henan: van burgemeesterswoning naar hotel-restaurant

Categorie: Gebouwen.    3.627 keer gelezen.

In 1906 gebouwd als woning voor de burgemeester heeft de statige “Huize Henan” aan Hammerweg 40 in Ommen niet alleen verschillende functies gehad, maar ook verschillende benamingen.

 Huize “Henan” kort na de bouw.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Hammerweg 40 (Henan | Reggehuus | Herbergier)“.

Na bewoning, school, pension en vakantie- en conferentieoord is de voormalige burgemeesterswoning nu een hotel-restaurant met namen die variëren van het Reggehuus, EurOase, de Herbergier en Wildthout. Het monumentale pand kent een rijke historie.

Henan
In 1906 wordt mr. Anne Gerard Wolter baron Bentinck (1874-1937) benoemd tot burgemeester van Stad-Ommen en Ambt-Ommen. Behalve burgemeester volgt voor hem ook een aanstelling als plaatsvervangend-kantonrechter aan het Kantongerecht in Ommen. De baron is getrouwd met Jacoba Ursula Philipse (1879-1971). Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren: Anna Cornelia Bentinck (1902) en Henriette Adele Bentinck (1905). Na zijn benoeming in Ommen zoekt burgemeester Bentinck een nieuw onderkomen in Ommen. Hij koopt grond van baron Rudolf Theodorus van Pallandt en vervolgens verrijst een riante villa met garage, tennisbaan en bergplaats aan de weg Ommen-Hellendoorn. Een fraai aangelegde tuin met vrucht- en andere bomen en moestuin ontbreken evenmin. Dit alles aaneengelegen en solide afgerasterd met een grootte van 3 hectare. De villa krijgt de naam “Huize Henan”. Dat laatste zijn de beginletters van de roepnamen van de twee dochters Henriette en An). Volgens het telefoonboek uit 1915 was Huize Henan één van de vijf in Ommen met een telefoonaansluiting. Het telefoonnummer van baron Bentinck was 1; het gemeentehuis had nummer 2, de gebroeders De Haas met een exportslagerij hadden nummer 3, baron van Pallandt in Eerde nummer 4 en als laatste met telefoonnummer 5 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Vechtstreek”.

Bentinck
Het burgemeesterschap in Ommen duurt voor baron Wolter Bentinck niet lang. In 1916, als er tien jaar opzit vraagt hij eervol ontslag als burgemeester van Ambt- en Stad Ommen om te worden opgevolgd door C.E.W. Nering Bögel. Daarmee komt ook een einde aan de bewoning van Huize Henan. Baron Bentinck vertrekt naar landgoed Schoonheeten onder de gemeente Raalte. Lees meer »

2 Reacties »

22 november 2015

Buitengoed Moesbergen opgeofferd aan villabouw

Categorie: Gebouwen.    2.266 keer gelezen.

De zuidkant van de Vechtbrug in Ommen was tot 1900 nog weinig bebouwd. Aan de Voorbrug stonden enkele woningen.

 Het buitenverblijf Moesbergen aan de Zeesserweg omstreeks 1880. De bewoner van toen dokter A.A. Middendorp, geheel rechts, wacht op het inspannen van paard en wagen. Links is nog de koetsierswoning zichtbaar.
Afb.: Streekmuseum Ommen
Zie voor meer foto’s het album: “Buitengoed Moesbergen“.

Verder waren er tapperijen en logementen, onder anderen logement Engbertus Mensink, tegenwoordig hotel De Zon. Een bakkerij, een schoenmaker, een kuiper, een schilder en een smederij. Opmerkelijk was het zogeheten buitenverblijf Moesbergen, gelegen op een bebost terrein tussen de huidige Stationsweg en de Wilhelminastraat met boomgaard, tuin en weilanden. De toegang was vanaf de Zeesserweg, waar een pad met een boogje voor de ingang van de woning liep. Huis Moesbergen viel in 1892 ten prooi aan de slopershamer. De bijbehorende tien hectare tuin en land gingen op aan de bouw van villa’s aan de zuidkant van de Vechtbrug. Alleen de vroegere koetsierswoning op de hoek Zeesserweg/Wilhelminastraat herinnert nog aan de geschiedenis van Moesbergen.

Coninckskamp
Het buitenverblijf wordt in 1744 eigendom van Gerrit Coninck. Hij kocht toen “Het Buitendijks, gelegen buiten Ommen voor de brugge in de buurtschap Zeesse”. In 1800 wordt de kleinzoon Marcelius Coninck eigenaar en is dan geneesheer in Ommen. De eigendom van Coninck was toen tien hectare groot en besloeg nagenoeg het hele gebied tussen de Vecht, het oostelijk gedeelte van de Stationsweg tot aan de Schammelte en werd aangeduid met “Coninckskamp”. Het grasland tussen de Zeesserweg en de Vecht droeg de naam “Het eiland”. Na het overlijden van Marcelius Coninck zijn het zijn drie kinderen Gerhardus Coninck, Alberta Jongkindt-Coninck en Hendrika Coninck die eigenaar zijn van het mooie buitenverblijf kort aan de Vecht. Alleen genoemde Hendrika Coninck woont in het huis. Lees meer »

Reageren »

19 november 2015

Pastorie bood eeuwenlang onderdak aan dominees NH kerk

Categorie: Gebouwen.    2.480 keer gelezen.

Aan Kerkplein nummer 16 staat de voormalige pastorie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Tot 1991 bood de “Weme” eeuwenlang onderdak aan predikanten van de tegenover gelegen kerk.

 De Pastorie en Hervormde kerk in de jaren 30.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Pastorie NH Kerk“.

Deze predikantswoning dateert uit 1924 en was de vervanger van de oude pastorie die eerder heeft gestaan op deze markante plek in het centrum van Ommen. Sinds 1993 wordt de oude predikantswoning particulier bewoond. De oude pastorie is een monumentaal pand met een symmetrische voorgevel en een inspringend entree met rondboog. Tot aan de laatste restauratie was het afgeknotte schilddak op het huis toegankelijk en had een hekwerk rondom. Opvallend van de woning is het gevarieerde metselverband. De bouw is in 1924 uitgevoerd door aannemersbedrijf van Aalderen uit Ommen. Het hekwerk dateert uit 1891 en stond ook bij de oude pastorie. Dit hekwerk is gelijk aan het hekwerk van de kerk die in 1886 werd geschonken door Baron van Pallandt. De tuin aan de zuidzijde is afgesloten met een heel oude beukenhaag. De Burggraven, achter de pastorie, ligt ongeveer anderhalve meter lager dan het Kerkplein. Samen met de kerk staat de oude pastorie op het hoogste punt van Ommen.

Bewoners
In 1924 was de eerste bewoner dominee Gerhardus Albertus Bruins. Hij ging in 1946 met emeritaat waarna dominee Leendert Emmerzaal de nieuwe bewoner werd tot 1949. Vanaf 1946 was ook dominee Dirk van Heijst bewoner van de grote pastorie en verbleef er tot 1960. Vervolgens werd de pastorie bewoond door dominee Leonard Johannes Bloemsma en zijn gezin. Bloemsma verbleef er van 1960 tot 1980, om vervolgens als emeritus predikant naar Ommeren te verhuizen. De laatste bewoner in dienst van de Hervormde Kerk was ds. Johan Karel Vlasblom. Hij verliet de pastorie op 12 mei 1991. Voor de Hervormde kerk werd de pastorie daarna overbodig. Voor Riekie Schuttert-Knol aanleiding om de voormalige pastorie in 1993 aan te kopen van de kerk. Na een grondige restauratie is zij er gaan wonen. Tot vandaag de dag woont zij daar in het hartje van Ommen, zoals ze zelf zegt, met heel veel plezier. Lees meer »

Reageren »

16 november 2015

Tweede jeugd voor historisch juweeltje Tolhekke in Witharen

Categorie: Gebouwen.    1.911 keer gelezen.

WITHAREN – Het oude tolhuis “Tolhekke” aan de Balkerweg 60 in Witharen wordt weer in oude glorie hersteld. De restauratie nadert zijn voltooiing.

De buitenkant is zo goed als klaar; binnen wordt nog gewerkt. Ook het erf rondom het tolhuis met boerderij wordt in ere hersteld. Er komt een wit tolhek aan de kant van de weg. Niet om de tolgelden van passanten te heffen, maar om te laten zien hoe het vroeger is geweest.

 Het oude tolhuis “Tolhekke” aan de Balkerweg 60 in Witharen wordt weer in oude glorie hersteld.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Tolhuis (Balkerweg 60)“.

Monument
Cees Zoon (59) kocht in 2011 het leegstaande tolhuis van de familie Nijenhuis compleet met inboedel. De boerderij, een monumentaal pand uit 1856 verkeerde in een slechte maar onaangetaste staat. Om de monumentale status na een ingrijpende renovatie in stand te houden, moet Zoon zich aan strenge regels houden. Daar heeft hij geen moeite mee, want het pand, inclusief deel, tuin, waterput en schuur, vormt een bijzonder historisch juweeltje in Witharen. In het voorjaar van 2014 zijn de bouwvakkers begonnen met dit project, waarmee Zoon twee jaar bezig is geweest om subsidiebronnen aan te kunnen boren. Het gesubsidieerde restauratieplan bestaat vooral uit het verduurzamen van erf en woning. Een nieuw stevig dak, een putboom boven de put, opknappen van het bakhuisje en als allerlaatste het aanpassen van het sanitair. De oorspronkelijk uit Heiloo afkomstige Cees Zoon heeft meer passies dan tijd, maar hoopt toch eind 2016 de restauratiewerkzaamheden af te kunnen ronden. En dan heeft Ommen er een mooi cultureel erfgoed bij en kan een tweede jeugd voor boerderij “Tolhekke” beginnen.

De zelfstandige bioloog Cees Zoon heeft voorafgaande aan de restauratie nog een tijdje gewoond in het oude tolhuis. Het was voor Zoon alsof de tijd stil had gestaan. De keuken met donkerrode plankenvloer, hoge houten plafond waaraan worsten hingen te drogen, keukengerei van vroeger, ouderwetse gaspit, petroleumstel, keukenblok met de lichtgroene hardboard kastdeurtjes, granieten aanrechtblad en de ‘damstenen’ gootsteen. In de kamer pluche tafelkleed, kachel, leunstoel voor het raam en portretten van Koningin Wilhelmina aan de wand. De eerste maanden waren één grote ontdekkingstocht. Overal in het huis, op de zolders, in de kasten en in de schuren vond Cees Zoon spullen uit lang vervlogen tijden. Het tolhuis zou niet misstaan in een openluchtmuseum. Lees meer »

Reageren »

30 oktober 2015

Monument Erve Volkerink in Beerze wordt opgeknapt

Categorie: Gebouwen.    2.505 keer gelezen.

BEERZE – Met de renovatie van Erve Volkerink wordt de Ommer buurtschap Beerze nog mooier. Het Rijksmonument aan de Beerzerweg 27 wordt flink onderhanden genomen.

 Erve Volkerink in de steigers
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Beerzerweg 27 (Erve Volkerink)”.

Daarmee blijft de monumentale boerderij bewaard voor toekomstige generaties. Vanwege het authentieke karakter werd Beerze in 1992 van rijkswege als beschermd dorpsgezicht aangemerkt. Hier staan de gebouwen nog op hun oorspronkelijke plek, ingebed in een oeroud boerenlandschap. Aan de Beerzerweg liggen maar liefst negen monumentale boerderijen op rij. Veel panden dateren nog van vóór 1800. Diverse opstallen bevatten nog wanden met strovlechtwerk.

Rijksmonument
Sinds 12 oktober 2012 mogen Jenne en Ingrid van der Velde zich eigenaar noemen van de oude boerderij en gingen er toen met hun gezin wonen. Er werd een boomgaard aangelegd met oude Hollandse appel- en perenbomen. Verder werden plannen gemaakt hoe de boerderij na een renovatie en restauratie er uit zou kunnen zien. Bepalend daarbij was uiteraard het Rijksmonument. Samen met een architect, een bouwbegeleider, de gemeente Ommen, het Oversticht, de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed en aannemer Dijkhuis uit Hardenberg is drie jaar lang aan deze plannen gewerkt en getekend. Het geheel kreeg uiteindelijk vorm en – nog belangrijker – uitvoering. Wat het bijzonder maakt is dat het project ook als leer-werkervaring is opgezet. De provincie Overijssel onderschrijft het belang van behoud van het culturele erfgoed. Het project Erve Volkerink mocht dan ook een bedrag van 95.134,35 euro subsidie tegemoet zien voor de renovatie. Voorwaarde was wel dat voor tenminste één leerling in de restauratiebouw een werkplek werd gerealiseerd om de toekomst van vakmensen voor restauraties te waarborgen. Op 2 oktober 2015 was het zover dat na drie jaar voorbereiding een officiële start gemaakt kon worden met de bouwwerkzaamheden. Gedeputeerde van de provincie Overijssel Hester Maij onthulde samen met Ingrid van der Velde, RIBO-leerling Jorian en oud-bewoner Henk Schuurman het bouwbord. Lees meer »

1 Reactie »

13 oktober 2015

Oude huisjes nieuw opgeknapt

Categorie: Gebouwen.    1.294 keer gelezen.

De pandjes Hamsgoren 1 en Bouwstraat 24 in Ommen zijn weer in oude luister hersteld.

  Links: Hamsgoren 1 weer als nieuw.
Rechts: De voormalige schoenenwinkel nu alleen in gebruik als woning.
Foto’s: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s de albums: “Hamsgoren 1” en “Bouwstraat 24

De woning Hamsgoren 1 van oorspronkelijk de families Steen met als laatste bewoonster Jennigje de Lange-Steen is onlangs gereed gekomen en kan weer jaren mee. Bewoner is David Martens.

De voormalige schoenwinkel en woning Bouwstraat 24 van eerder schoenmaker Vosjan is helemaal opnieuw opgebouwd wordt ook al weer een poosje bewoond. Het heeft als bouwval sinds 1999 leeggestaan. Het is van winkel-woonhuis gewijzigd naar alleen woning. De huidige bewoner is Janneke Boeve. In het witte eeuwenoud pandje is ooit de Rabobank begonnen met kassier Frederik Vosjan. In 1950 begint de zoon van de kassier, Johan Frederik Vosjan, er een schoenenzaak en blijft er wonen tot het eind van de vorige eeuw.

Het komt helaas zelden voor dat oude panden in het centrum van Ommen weer nieuw opgeknapt worden. Jongste voorbeeld is het winkelpandje van Van Eerten aan de Kruisstraat. In de zestiger en zeventiger jaren is er in Ommen veel afgebroken.

Bron: Harry Woertink – 13 oktober 2015

Reageren »

23 september 2015

Rentmeesterswoning Eerde in rook opgegaan, nieuwbouw achterwege gebleven

Categorie: Gebouwen.    2.412 keer gelezen.

Aan de zuidkant van de Hammerweg op Landgoed Eerde heeft jaren lang een rentmeesterswoning gestaan, ook wel Boswachtershuis genoemd.

 Deel van prentbriefkaart met daarop de rentmeesterswoning van Eerde, circa 1930.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Rentmeesterswoning Eerde“.

De ruime woning met serre werd gebouwd in 1830 door de kasteelheer van Eerde, Baron van Pallandt. Oorspronkelijk bood de woning onderdak aan de rentmeester(s) van Landgoed Eerde. Door een brand in 1972 werd de woning geheel verwoest. De uitgebrande woning is helaas nimmer weer opgebouwd. De locatie waar de rentmeesterswoning heeft gestaan (tussen de Baron van Pallandtlaan en de Kasteellaan) is nog altijd goed herkenbaar.

Vanaf 1900 is de woning bewoond geweest door rentmeester Jan Frens en zijn gezin. Na eerst boswachter te zijn geweest in Uddel kwam hij in dienst bij het Landgoed Eerde. Van de vijf kinderen zijn er vier in Eerde geboren. Na zijn pensionering is hij blijven wonen in de rentmeesterswoning. Omdat het huis erg groot was werd in de vijftiger en zestiger jaren de woning dubbel bewoond. Zo kon aan onder andere de families ter Horst en Piet Lub onderdak worden verschaft. Woningnood in de kom van Ommen werd bij de familie Lub tussen 1950 en 1957 dan ook opgelost met het bewonen van het linker gedeelte van de ruime woning. Op 17 augustus 1952 werd hier hun eerste zoon Dirk geboren. Na het overlijden van Frens in 1961 werd de woning bewoond door Willem van Aalderen. Dit tot aan de brand in 1972 toen ook de gehele inboedel in rook opging en Van Aalderen en zijn gezin elders onderdak moesten zoeken. Lees meer »

3 Reacties »