27 oktober 1967

Gebouwtje in Ommen volgend jaar gereed

Categorie: Gebouwen.    2.109 keer gelezen.

OMMEN — De herbouw van het Besthmener Tolhuis in Ommen vordert niet zo snel, dat het historische gebouwtje reeds voor de winter onder de kap komt. „Dat gebeurt zeker niet, en het zal ook nog wel ongeveer een jaar duren voordat de bouw volledig is voltooid” vertelde men gistermiddag bij gemeentewerken.

„Dat hoeft trouwens ook niet want in de eerste plaats is het werk bijzonder arbeidsintensief — het karwei moet bijzonder nauwgezet worden uitgevoerd en alle stenen moeten voor gebruik worden schoongebikt — maar bovendien wordt het werk uitgevoerd in GSW-verband. Aan een bepaalde tijdslimiet hoeven we ons dan niet te houden”.

LTS Dedemsvaart maakte speciale raamstijlen
Van alle kanten heeft men bij de herbouw medewerking gekregen. Leerlingen van de lagere technische school in Dedemsvaart bijvoorbeeld vervaardigden met grote precisie raamstijlen die voor het huisje gebruikt moesten worden. Het tolhuis — reeds vele eeuwen oud — moest enkele jaren geleden wijken voor de verbreding van de provinciale weg Ommen-Lettele. Het historische bouwwerk werd toen afgebroken en het materiaal werd toen voor- herbouw ter beschikking gesteld aan de Oudheidkamer die is gevestigd in de oude, gerestaureerde molen op Den Lagen Oordt. Pas dit jaar kon een gunstige regeling worden gevonden voor een voordelige herbouw van het tolhuis.

RUIMTENOOD
Het tolhuis zal, zodra het gereed is, worden gebruikt om de ruimtenood te lenigen, waarmee de Oudheidkamer reeds geruime tijd heeft te kampen. De Stichting, die het beheer over Ommens museum voert, krijgt regelmatig nieuwe schenkingen die soms van grote historische waarde zijn. Tot dusver wist men eigenlijk niet goed, waar de steeds groter wordende verzameling moest worden ondergebracht. De oplossing voor dit probleem zal nu echter niet lang meer op zich laten wachten. Er bestaan reeds plannen om in het gereconstrueerde tolhuis alle stenen en andere archeologische vondsten onder te brengen. Door de grote ruimte die men dan ter beschikking heeft is het mogelijk een aantrekkelijke en ook wetenschappelijk verantwoorde expositie in te richten. Voor de financiering van de herbouw en alle daarmee in verband staande kosten wil de Stichting Oudheidkamer Ommen een beroep doen op de vrijgevigheid van de Ommer bevolking.

Bron: Krantenknipsel – vrijdag 27 oktober 1967

Reageren »

31 mei 1956

Verslag van de officiële ingebruikstelling van het verbouwde gemeentehuis in 1956

Categorie: Gebouwen.    3.983 keer gelezen.

Verslag van de officiële ingebruikstelling van het verbouwde gemeentehuis op donderdag 31 mei 1956, des namiddags 15.30 uur.

1956_verslag-opening-gemeentehuis-01-b.jpgNadat de verschillende genodigden hun plaatsen in de nieuwe raadzaal hebben ingenomen, betreedt de Commissaris der Koningin, de heer Ir. J.B.G.M.ridder de van der Schueren, begeleid door het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris de zaal.

De burgemeester, de heer Mr.C.P.van Reeuwijk, spreekt hierna het volgende openingswoord:
Mijnheer de Commissaris der Koningin, mijne heren Gedeputeerden, leden van de raad, dames en heren. Het is mij een voorrecht, U allen namens het bestuur van deze gemeente hartelijk welkom te heten en U dank te zeggen voor het feit, dat ge aan onze uitnodiging tot het bijwonen van deze feestelijke ingebruikneming van het verbouwde raadhuis gevolg hebt willen geven. Het gemeentebestuur beschouwt het als een groot voorrecht, thans in het bezit te zijn van een waardig, fraai en doeltreffend ingericht raadhuis en heeft dan ook, naar mijn mening terecht, gemeend, dat enig feestelijk vertoon bij de officiële ingebruikneming op zijn plaats is. Met het oog op het wisselvallig karakter van het weer van heden is de min of meer traditionele opstelling buiten en het gebruikelijk openen en gezamenlijk binnentreden achterwege gelaten. Ik moge thans allereerst het woord geven aan U, mijnheer de Commissaris der Koningin, voor de officiële ingebruikstelling van dit raadhuis.

De Commissaris der Koningin spreekt hierna de navolgende rede uit:
Mijnheer de Burgemeester, Heren Leden van de Raad van Ommen, Dames en Heren, Met zeer veel genoegen heb ik de uitnodiging aanvaard om hedenmiddag in Uw midden aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikstelling van het thans uitgebreide gemeentehuis. Lees meer »

Reageren »