4 april 2019

Groene Parels in Overijssel – Verhaal van historische landschapsparken

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    675 keer gelezen.

VILSTEREN – “Groene Parels in Overijssel” is de titel van een nieuw boek over historische buitenplaatsen dat werd gepresenteerd op Landgoed Vilsteren.

 Het huidige Huis Vilsteren gebouwd in 1908.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Groene Parels in Overijssel”.

Vilsteren komt in het nieuwe boek uitvoerig aan bod. Over de buitenplaats Vilsteren wordt in eerste vermeldingen in 1675 gesproken over een “Landhuisje” of “Spieker”. In 1803 is sprake van de bouw van een nieuw landhuis en in 1908 wordt het huidige Huis Vilsteren gebouwd.

Nieuw verhaal
Landschapsparken in Overijssel brengt een nieuw verhaal in beeld over de landgoederen- en buitenplaatsencultuur van deze provincie met haar unieke collectie van landschapsparken en -tuinen. Overijssel onderscheidt zich van de rest van Nederland als het gaat om deze waardevolle collectie van groen erfgoed, die in een periode vanaf 1780 tot 1815 is aangelegd. Uit recent onderzoek blijkt dat de nog relatief onbekende hovenier, aanlegger van buitenplaatsen en architect Georg Anton Blum (1765-1827) uit Zwolle grotendeels bepalend is geweest voor de aanleg van vele parken in de vroege landschapsstijl. Hij heeft hiermee een stempel gedrukt op de verschijningsvorm van dit landschap. Daarnaast had hij een grote invloed op de ontwikkeling en verspreiding van de landschapsstijl in andere (met name de noordelijke) delen van Nederland.

Vilsteren
Landgoed Vilsteren is circa 1052 hectare groot, waarvan 140 hectare tot een historische buitenplaats behoort. In 1803 is sprake van de bouw van een nieuw landhuis met twee verdiepingen. Het huidige Huis Vilsteren (of Groot Spijker) dateert uit 1908 waarin de kenmerkende stijl van Eduard Cuypers goed is terug te zien. Voor de aanleg van het ronde voorplein met slingerpaden en ijsvijver in Vilsteren wordt landschapsarchitect Blum verantwoordelijk gehouden, zo blijkt uit betalingen die de toenmalige eigenaar deed aan Blum voor “tekeningen en dagloonen”. Lees meer »

Reageren »

14 december 2017

Nieuwe linden op Landgoed Den Woeste Heide – Bomen geplant op nummer aantal jaren bestaan organisaties

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    1.399 keer gelezen.

OMMEN – Met het planten van 90 nieuwe lindebomen langs een wandelroute aan de Oude Woestendijk 1 in de Ommer buurtschap Varsen onderstreept “Landgoed Den Woesten Heide” de grote betrokkenheid met Ommen.

 Initiatiefnemer Wim van der Heide bij het Lindepad.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Landgoed ‘Den Woesten Heide’”.

Wim en Janny van der Heide zijn de bewoners van het landgoed. Hiervoor waren donderdag een groot aantal maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Zij hadden de eer om namens hun eigen organisatie een boom te planten als onderdeel van het “Lindepad”. Daarbij ging het onder andere om het gemeentebestuur van Ommen, Het Overijssels Landschap, Staatsbosbeheer en het Waterschap. Maar ook de historische vereniging CCO, Stichting Herdenking Joods Ommen, Natuur en Milieu De Vechtstreek, De Ommer Marke, de Oranjeverenigingen in Ommen en Witharen, Stichting Zeldzame Huisdieren en Plaatselijk Belang Varsen en Witharen. De volgorde van de meeste bomen komt overeen met het aantal jaren dat de organisatie bestaat. Stuk voor stuk instanties waarmee de initiatiefnemers in dit gebied een stuk geschiedenis delen en waar Wim en Janny van der Heide lid van zijn of waarmee ze in de toekomst op een plezierige manier hopen samen te werken.

Boom aan zoon en kleinzoon
Wim en Janny van der Heide droegen tevens een boom op aan hun op bijna eenjarige leeftijd overleden kleinzoon en aan alle jong overleden kinderen en hun ouders om hen jaarlijks te kunnen blijven gedenken. Teven aan hun zoon Meine Evert en aan alle kinderen waarvan de omgeving hen niet heeft gekend, alsmede aan hun ouders.

Landgoed
De familie Van der Heide mag zich sinds kort eigenaar noemen van het 127 hectare grote landgoed, dat grotendeels uit natuurgebied bestaat. Ze hebben het oude boerderijtje afgebroken om de bouw van een nieuwe woonboerderij mogelijk te maken. De oud-varkensfokker en akkerbouwer Wim van der Heide (67) kocht dit onroerend goed enkele jaren terug, eigendom achtereenvolgens van de familie Michel en familie Schaper. De benaming “Landgoed Den Woeste Heide” kreeg het eind 2016 toen de nieuwe boerderij van de familie Van der Heide kon worden bewoond. Lees meer »

Reageren »

30 december 2016

Dikke Den terug in Laarbos – Kasteelmotte aan de Regge weer zichtbaar

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen, Monumenten.    1.636 keer gelezen.

OMMEN – Met het herplanten van een nieuwe Dikke Den en het weer zichtbaar maken van de Middeleeuwse Kasteelmotte heeft Landgoed Het Laar in Ommen weer een stukje geschiedenis terug gekregen.

 Kasteelmotte aan de Regge weer zichtbaar.
Foto: Harry Woertink
Zie de albums “Kasteelmotte”, “De Dikke Den” en “Herplant Dikke Den” voor meer afbeeldingen.

De Dikke Den is na 55 jaar weg geweest te zijn weer terug geplant op de historische plek in het Laarbos. En zijn de contouren van een oude burcht op het landgoed weer zichtbaar gemaakt. Niet ver van deze plek werd later Huize Het Laar gebouwd.

Dikke Den
De buitendienstmedewerkers van de gemeente Ommen hebben de nieuwe dennenboom geplant achter de (gedenk)naald. Het gaat om een den met de naam Pinus Nigra, die een hoogte kan bereiken van 55 meter en 500 jaar oud kan worden. Als eigenaar van Landgoed Het Laar is de gemeente niet over een nacht ijs gegaan om de geschiedenis van het Laar beter zichtbaar te maken. Er is overlegd met de historische verenigingen in Ommen en de Vrienden van Landgoed Het Laar om de plek te bepalen waar ooit de vermaarde dikke den heeft gestaan. Om het idee te benaderen van een zitgelegenheid met op de achtergrond een zwarte den bleek de huidige plantlocatie achter de naald de meest voor de hand liggende nieuwe plantplaats.

In het zogeheten Grand Canal stond aan het eind van de zichtlijn vanuit Huize Het Laar een (gedenk)naald met daarop het jaartal 1901. Deze zichtpuntnaald is zoek geraakt. Maar er is weer een nieuwe naald voor terug gekomen na de waterschapswerkzaamheden in 2013. De nieuwe metalen naald is toen terug geplaatst op een verhoogde viersprong op het vaste land. De nieuwe den heeft daar een plek gekregen zodanig dat (grootschalige) machinale onderhoud en de toegankelijkheid voor machines gewaarborgd zijn. Het zicht op het Grand Canal, de winterkade, de Reggemarsdijk en de weilanden vormen zichtassen waarbij het belangrijk is dat er open zicht blijft om het gebied goed te kunnen ervaren. Ook de vijverpartij dicht bij nieuwe den is schoongemaakt om verder dichtvallen met blad te voorkomen. Bij de verkoop van Landgoed Het Laar in 1932 door baron Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde is de zwarte den op het perceelnummer 2672 beschreven als zijnde een natuurmonument dat moet blijven bestaan. De vroegere Dikke Den was een zware Pinus Sylvestris met een omtrek van bijna twee meter. In 1961 kwam helaas een einde aan deze boom. De storm had vat gekregen op de stervende boom en moest daarom worden opgeruimd. Staatsbosbeheer kreeg toen nog een drietal stamschijven van deze dikke den. Ook Ommenaren herinneren zich dat er toen tuintafels van de gezaagde boomstammen gemaakt zijn. Lees meer »

1 Reactie »

19 juni 2016

Te koop: Oud Adellijke en seer plaisante Hovesaet, genaemd Eerde

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    1.387 keer gelezen.

Het huidige kasteel Eerde met zijn beide bouwhuizen aan de Hammerweg dateert uit 1715 en is gebouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar van Eerde, Johan Werner baron van Pallandt.

 Verkoopadvertentie uit 1703 met een omschrijving van de verkoopster en het landgoed.
Afbeelding: www.delpher.nl

Voor die tijd was er ook al sprake van een Huis Eerde op deze plek. In de tweede helft van de veertiende eeuw liet Evert van Essen hier een versterkt huis bouwen. Het was een waar roofriddersnest, van waaruit deze Evert in de wijde omgeving roofde en plunderde. Zo bont maakte hij het, dat de bisschop van Utrecht, die ook landsheer was van Overijssel, het nodig vond om in 1380 met een groot leger op te trekken, om aan de rooftochten een einde te maken. Na een belegering van maar liefst vijf weken gaf de roofridder zich over. Het kasteel werd in brand gestoken. Volgens oude documenten duurde het een maand voordat het vuur doofde. Evert van Essen stierf kort daarna, in 1382. Daarna kende Huis Eerde verschillende bewoners, totdat het in 1419 in het bezit kwam van het geslacht Van Twickelo. Jan Baptista van Renesse, die getrouwd was met Adriana van Twickelo, werd in 1588 heer en meester. De familie Van Renesse bleef eigenaar totdat Eerde in 1704 werd verkocht aan de eerder genoemde Johan Werner van Pallandt. Met zijn komst braken nieuwe tijden aan, want hij liet het huis herbouwen als een statige edelmanswoning, met grachten en bouwhuizen. Ook het landgoed werd door hem verfraaid en vergroot en de havezathe Eerde groeide uit tot een landgoed van 1667 ha met ruim twintig boerderijen. De oorspronkelijke molen stond ooit op de helling van de Besthmenerberg. We spreken dan over het jaar 1583. De familie Konijnenbeld, die woonde op het perceel Bergweg 24 in Besthmen, was ooit pachter van deze molen. Om meer wind te kunnen vangen werd de molen in 1748 in westelijke richting verplaatst. De plek waar nog steeds de huidige Besthmenermolen staat. Lees meer »

Reageren »

31 januari 2016

Zuidkant van Ommen: Hei en dennen (1)

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    2.019 keer gelezen.

Hei en dennen en verder niks. Zo ongeveer kan het gebied omschreven worden aan de zuidkant van Ommen in de periode tot 1900.

 1905. Burgemeester jhr J.L. van Nahuijs (rechts) en in het midden zijn echtgenote H.J. van Nahuijs-Ampt voor villa Hei en Dennen aan de grindweg naar Hellendoorn in Besthmen; tegenwoordig Hammerweg 14, Ommen.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en album “Hei en Dennen”.

Toen ook werd de omgeving voorbij Landgoed Het Laar aangeduid als Besthmen. Van bebouwing was nog weinig sprake. Die kwam pas opgang toen de spoorlijn werd geopend. De eerste grote villa die er verrees kreeg de toepasselijk naam “Hei en Dennen”. Vanaf de brug in Ommen lag een grindweg, met de naam grindweg naar Hellendoorn. Eerder ging het om de weg naar Raalte, een zandweg die via de Nieuwebrug over de Regge liep en onderlangs de Archemerberg naar Raalte. Na de komst van het spoorstation kreeg het eerste gedeelte van de weg de naam Stationsweg en de weg over het spoor Hammerweg.

Spoorlijn
Het is een hele gebeurtenis als Ommen bereikbaar wordt met de trein. Op 15 januari 1903 wordt het baanvak Zwolle – Ommen geopend en op 1 februari 1905 Ommen – Mariënberg. Als station en spoorlijn zijn geopend door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij maakt een verslaggever een ritje met de stoomlocomotief: “Vlug gaat hij niet, die locaaltrein, doch voor den reiziger als geknipt om van uit zijn coupé het landschap kalmpjes te kunnen opnemen. De malsche weiden om Zwolle worden afgewisseld door uitgestrekte bosschen, waar ge den houthakker aan den arbeid ziet of hem toeknikt, terwijl hij van zijn dagwerk even opkijkt naar den voorbijrollenden trein. Plotseling verandert dan weer het landschap en stort de trein u uit het donker woud in een open zandvlakte waar de wind het mulle zand van tijd tot tijd doet verstuiven. Dan weer nadert ge de Vecht, aan wier boorden op een smalle maar vruchtbare kleilaag goede weilanden worden aangetroffen, gewoonlijk met boomen beplant of omzoomd. De talrijke hazen zijn hier aan den trein reeds gewoon. De langooren, die op of aan den spoorweg zitten, huppelen wel eenige meters het land in, doch laten dan kalm den trein voorbijglijden. Lees meer »

2 Reacties »

21 januari 2016

Natuurmonumenten herstelt quinconcevlak landgoed Eerde

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates, Landgoederen.    1.158 keer gelezen.

Natuurmonumenten begint volgende maand met het herstel van een bijzonder onderdeel van het parkbos op landgoed Eerde. Het gaat om het zogenaamde ‘quinconcevak’, een speciaal ontwerp uit de Frans Classicistische stijl, die in 1715 in de mode was.

 1956 – Landgoed Eerde met Kasteel vanuit de lucht.
Foto: OudOmmen

Vanaf de Hammerweg gezien ligt het parkbosvak waar het om gaat rechts voor kasteel Eerde. Het bureau SB4, gespecialiseerd in onderzoek van historische tuinen, parken en landschappen, concludeerde in 2010 dat landgoed Eerde uniek is in Nederland. “Eerde is een soort museum van tuinstijlen; een cultuurhistorische parel!”, aldus Eric Blok van SB4. De eiken in dit parkbosvak zijn destijds aangeplant in een strak vierhoeksverband. Deze stijl heet quinconce, omdat het oorspronkelijk ging om een patroon van 5 bomen, in de vorm van de vijf op een dobbelsteen. Bij latere toepassingen, zoals ook hier op Eerde, werd de middelste boom weggelaten, maar de naam quinconce bleef in gebruik. Van de oorspronkelijke eiken is nu nog een klein aantal over. Deze oude bomen zijn aan het eind van hun leven en takelen snel af. Met het oog op de veiligheid van bezoekers, moet er op niet te lange termijn worden ingegrepen. Dit biedt Natuurmonumenten de kans om het ontwerp uit 1715, een unieke cultuurhistorische parel, in ere te herstellen.

Nationaal belang
Het ensemble Eerde moet gezien worden als een totaalcompositie volgens het Frans Classicisme dat van oorsprong reeds zeldzaam en van hoge kwaliteit was en in de huidige tijd door haar gaafheid en nog aanwezige kwaliteiten een zeldzaam geworden voorbeeld. Daarbij is Eerde niet alleen van regionaal belang, maar zeker ook van nationale betekenis en mogelijk nog meer. (uit het rapport van SB4). Natuurmonumenten kiest er bij het herstel voor om alle bomen in het vak in één keer te kappen. Een pijnlijke ingreep in het parkbos, maar alleen op die manier kan het strakke karakter van de oorspronkelijke aanleg teruggebracht worden. Lees meer »

Reageren »

22 november 2015

Buitengoed Moesbergen opgeofferd aan villabouw

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink, Landgoederen.    1.542 keer gelezen.

De zuidkant van de Vechtbrug in Ommen was tot 1900 nog weinig bebouwd. Aan de Voorbrug stonden enkele woningen.

 Het buitenverblijf Moesbergen aan de Zeesserweg omstreeks 1880. De bewoner van toen dokter A.A. Middendorp, geheel rechts, wacht op het inspannen van paard en wagen. Links is nog de koetsierswoning zichtbaar.
Afb.: Streekmuseum Ommen
Zie voor meer foto’s het album: “Buitengoed Moesbergen“.

Verder waren er tapperijen en logementen, onder anderen logement Engbertus Mensink, tegenwoordig hotel De Zon. Een bakkerij, een schoenmaker, een kuiper, een schilder en een smederij. Opmerkelijk was het zogeheten buitenverblijf Moesbergen, gelegen op een bebost terrein tussen de huidige Stationsweg en de Wilhelminastraat met boomgaard, tuin en weilanden. De toegang was vanaf de Zeesserweg, waar een pad met een boogje voor de ingang van de woning liep. Huis Moesbergen viel in 1892 ten prooi aan de slopershamer. De bijbehorende tien hectare tuin en land gingen op aan de bouw van villa’s aan de zuidkant van de Vechtbrug. Alleen de vroegere koetsierswoning op de hoek Zeesserweg/Wilhelminastraat herinnert nog aan de geschiedenis van Moesbergen.

Coninckskamp
Het buitenverblijf wordt in 1744 eigendom van Gerrit Coninck. Hij kocht toen “Het Buitendijks, gelegen buiten Ommen voor de brugge in de buurtschap Zeesse”. In 1800 wordt de kleinzoon Marcelius Coninck eigenaar en is dan geneesheer in Ommen. De eigendom van Coninck was toen tien hectare groot en besloeg nagenoeg het hele gebied tussen de Vecht, het oostelijk gedeelte van de Stationsweg tot aan de Schammelte en werd aangeduid met “Coninckskamp”. Het grasland tussen de Zeesserweg en de Vecht droeg de naam “Het eiland”. Na het overlijden van Marcelius Coninck zijn het zijn drie kinderen Gerhardus Coninck, Alberta Jongkindt-Coninck en Hendrika Coninck die eigenaar zijn van het mooie buitenverblijf kort aan de Vecht. Alleen genoemde Hendrika Coninck woont in het huis. Lees meer »

Reageren »

20 oktober 2015

De Stekkenkamp werkt aan toekomst landgoed

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    2.580 keer gelezen.

Landgoed de Stekkenkamp kent geen adellijke bewoners en bezit ook geen kasteel. Toch gaat de geschiedenis van het bijna 100 hectare grote landgoed aan de Beerzerweg in de Ommer buurtschap Zeesse ver terug.

 De Stekkenkamp, Beerzerweg 5.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s bij dit artikel of het album: “Landgoed De Stekkenkamp“.

Het begint in 1748. Toen werd de authentieke boerenhoeve aan de Beerzerweg 5 gebouwd. De hoeve stond in de oude Marke Zeesse, bekend als de Erve Ramelman, later Ramerman. De boerderij De Stekkenkamp met bijbehorende grond behoorde tot de bezittingen van baron Philip Dirk van Pallandt van Eerde, die het in 1913 heeft geërfd van zijn oom Rudolf Theodorus van Pallandt van Eerde. De naam de Stekkenkamp dankt het landgoed aan de eikels die er op de hoge es werden gezaaid. Baron van Pallandt liet dan later op diverse plekken van zijn landgoed Eerde deze jonge eiken als stekken planten. Zo is de naam “De Stekkenkamp” ontstaan.

In 1916 komt vanuit Zuid-Holland Jacob van der Boon op de Stekkenkamp als pachter wonen. Na vier jaar onderbreking, als de Stekkenkamp tussen 1928 en 1932 bewoond wordt door de familie G. van Mullem, vertrekt Van der Boon in 1938 uit de Stekkenkamp. In hetzelfde jaar koopt Hendrik Jan Lemmers, bakker aan het Vrijthof te Ommen, de Stekkenkamp voor zijn enige zoon Herman. Deze wilde geen bakker maar boer worden. Herman Lemmers trouwde met Bertha Eggengoor. Ze gaan van start met een gemengd boerenbedrijf en tevens een kampeerterrein en overnachtingsmogelijkheid. Vooral in het begin kwamen er veel padvinders en jeugdgroepen. Naast de boerderij met koeien, varkens en kippen, bouwland en het kampeerterrein hield hij zich in de wintermaanden bezig met bosbouw. In de jaren vijftig werden de varkens weggedaan. De camping werd steeds drukker. Er werden toiletgebouwen gebouwd, de hooiberg werd winkel en het achterhuis kantine. De faciliteiten voor de camping werden uitgebreid. Er kwam een kantoor, een nieuwe kantine en een woning voor de kantinebeheerder, een nieuwe winkel, een woning voor de beheerder, een speeltuin met kinderzwembad, een derde toiletgebouw en een groot parkeerterrein.

Tot begin jaren negentig bleef de camping veel gasten trekken. Toen eiste de gemeente dat er op het terrein riolering aangelegd moest worden. Vanwege de afstand tot de openbare weg waren de kosten voor aanleg dusdanig hoog dat dit voor de camping niet rendabel was. Mede door het gebrek aan opvolging en de leeftijd van de oude Lemmers werd de kampeervergunning na 55 jaar ingeleverd en was het einde camping. Lees meer »

Reageren »

23 september 2015

Rentmeesterswoning Eerde in rook opgegaan, nieuwbouw achterwege gebleven

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink, Landgoederen.    1.649 keer gelezen.

Aan de zuidkant van de Hammerweg op Landgoed Eerde heeft jaren lang een rentmeesterswoning gestaan, ook wel Boswachtershuis genoemd.

 Deel van prentbriefkaart met daarop de rentmeesterswoning van Eerde, circa 1930.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Rentmeesterswoning Eerde“.

De ruime woning met serre werd gebouwd in 1830 door de kasteelheer van Eerde, Baron van Pallandt. Oorspronkelijk bood de woning onderdak aan de rentmeester(s) van Landgoed Eerde. Door een brand in 1972 werd de woning geheel verwoest. De uitgebrande woning is helaas nimmer weer opgebouwd. De locatie waar de rentmeesterswoning heeft gestaan (tussen de Baron van Pallandtlaan en de Kasteellaan) is nog altijd goed herkenbaar.

Vanaf 1900 is de woning bewoond geweest door rentmeester Jan Frens en zijn gezin. Na eerst boswachter te zijn geweest in Uddel kwam hij in dienst bij het Landgoed Eerde. Van de vijf kinderen zijn er vier in Eerde geboren. Na zijn pensionering is hij blijven wonen in de rentmeesterswoning. Omdat het huis erg groot was werd in de vijftiger en zestiger jaren de woning dubbel bewoond. Zo kon aan onder andere de families ter Horst en Piet Lub onderdak worden verschaft. Woningnood in de kom van Ommen werd bij de familie Lub tussen 1950 en 1957 dan ook opgelost met het bewonen van het linker gedeelte van de ruime woning. Op 17 augustus 1952 werd hier hun eerste zoon Dirk geboren. Na het overlijden van Frens in 1961 werd de woning bewoond door Willem van Aalderen. Dit tot aan de brand in 1972 toen ook de gehele inboedel in rook opging en Van Aalderen en zijn gezin elders onderdak moesten zoeken. Lees meer »

3 Reacties »

19 juni 2015

Het witte landhuisje bij Beerze

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink, Landgoederen.    2.180 keer gelezen.

Op het landgoed van Huis Beerze staat een lief klein houten huisje. Het ligt verscholen in de bossen, net achter Huis Beerze.

 ‘Het witte landhuisje bij Beerze’ met daaronder het huidige aanzicht.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Het witte landhuisje” met meer afbeeldingen.

Van hieruit bereikbaar met een trap de heuvel op. Vanaf de openbare weg niet te zien. De woning wordt momenteel bewoond door een schaapherder van het Overijssel Landschap. Laatstgenoemde is ook eigenaar van de houten woning en het landgoed.

In 1923 kocht baron Bentinck een groot deel van de beboste stuifbelten aan de poort naar Beerze. Een zomerhuis, bekend als Woudhoeve, maakte in 1925 plaats voor de bouw van Huis Beerze. Uit de tijd van Bentinck dateert ook het nog bestaande houten huisje. Hiervoor werden destijds planken gebruikt van een directiekeet die gestaan heeft aan de spoorlijn in Beerze . De keet deed dienst bij de aanleg van de spoorlijn Ommen-Marienberg. De kleine houten woning bood onderdak aan de tuinman die in dienst was van Huis Beerze. In de begin jaren waren de planken van het huisje nog wit geschilderd. Dat hield in dat regelmatig de verfkwast gehanteerd moest worden. Daarom werden later de planken bruin geverfd.

Toen de heer en mevrouw Bentinck waren overleden kwam het landgoed in het bezit van hun nichtje, mevrouw E. Roëll-Bentinck. Deze was getrouwd met jonkheer E.W. Röell. Willem Kremer die in 1965 in dienst kwam bij de familie Röell heeft veertig jaar in deze houten woning gewoond. Toen de familie Kremer gezinsuitbreiding kreeg werd de houten woning uitgebreid. De veranda verdween en beide kanten van de woning kreeg een kleine uitbouw.

Bron: Harry Woertink – 19 juni 2015

2 Reacties »

Pagina 1 van 3123