микрозаймы

1 maart 2004

Historische Kring brengt boek uit over Evert Dijk

Categorie: Bekende personen, Boeken & Tijdschriften, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    3.070 keer gelezen.

1 MAART 2004 – OMMEN – De Historische Kring Ommen geeft een boek uit over Evert Dijk. Het boek bevat verhalen uit het leven van wijlen Evert Dijk uit Ommen. Het boek wordt gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van de Historische Kring Ommen op 23 maart in De Kern in Ommen.

logohko.GIF

Enige jaren geleden kreeg Gerrit Volkerink als archivaris diverse tijdschriften onder ogen met daarin een publicatie van verschillende verhalen die door E.Dijk zijn geschreven. Bij het doorzoeken van het familiearchief werden nog handgeschreven vervolgverhalen gevonden. Lees meer »

3 Reacties »

11 oktober 2003

Een echte Ommenaar

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    2.547 keer gelezen.

11 OKTOBER 2003 – OMMEN – Door Harry Woertink
Op 58-jarige leeftijd is gisteren Jan Brouwer overleden. Een plotselinge hartstilstand maakte een einde aan het leven van deze bekende Ommenaar. Sinds 1973 woonde Brouwer in de gemeente Ommen en vanaf dat moment voelde hij zich ook Ommenaar. Dat liet hij merken ook.

logohko.GIF

Brouwer stond bekend om zijn humoristische kijk op de samenleving. Heel actief was hij voor het behoud van een zelfstandige gemeente Ommen, waar hij voorzitter was van het burgercomité. Lees meer »

1 Reactie »

5 maart 2002

Englandspiel begon in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Oude gebruiken & tradities.    2.523 keer gelezen.

5 NOVEMBER 2002 – OMMEN – Het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke weet in de jongste uitgave melding te maken van bijzondere gebeurtenissen. Zo wordt melding gemaakt dat het ‘Englandspiel‘ begon in Ommen.

logohko.GIF

In de buurtschap Stegeren landden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jonge agenten die samen met een fiets geparachuteerd werden. Stegeren is ook sinds 1956 bakermat van de VJK-kampen. In een verslag met veel fotomateriaal wordt duidelijk hoe de relatie van het bivakkeren is ontstaan in het bos van boer Weitkamp in Stegeren. Lees meer »

Reageren »

7 december 1885

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 7 december 1885

Categorie: 1800-1900, Harry Woertink.    788 keer gelezen.

De St. Nikolaas markt alhier was druk bezocht; er was veel vee aangebragt, dat tot verhoogde prijzen werd verkocht, ook was op de daarmede gelijk invallende weekmarkt veel boter en granen aangevoerd. Door de hooge prijzen welke voor die producten in den regel worden betaald is de aanvoer steeds toenemende en laat het zich aanzien dat door de daarstalling der, verschillende kunstwegen die het transport voor den aanvoer vergemakkelijken , die weekmarkt aan Ommen bloei en welvaart zal schenken, en alzoo met de gewone, jaarmarkt zal bijdragen tot derzelver voortdurende bestaan , hetwelk door de gebrekkige scheepvaart in den zomer door de afsnijding van het water der rivier de Vecht, ten behoeve van de daarstelling van het Overijsselsche kanaal zoo zeer was bedreigd.

Bron: Harry Woertink – 6 december 2015

Reageren »