12 mei 2008

Officiële opening van ‘De Molenschuur Pollever”

Categorie: Harry Woertink.    2.245 keer gelezen.

OMMEN – De molendag zaterdag betekende voor molenaar Anton Wolters van molen De Lelie in Ommen de officiële opening van ‘De Molenschuur Pollever”.

08043004-bw-.jpgFoto: OudOmmen
Anton Wolters op een authentiek rijtuig bij de optocht op koninginnedag 2008.

Deze naam is een verwijzing naar de geschiedenis van de familienaam Wolters die ooit in de Ommer buurtschap Besthmen is begonnen. Behalve de onthulling van de naam was er ook een druk bezochte open huis. Zoals bekend werd de molenaar van De Lelie op 22 oktober vorig jaar getroffen door een verwoestende brand die niet alleen de molenschuur in as legde maar ook zijn verzameling authentieke boerenwagens en aangepaste marathonwagens. Dankzij spontante acties kwam er al eerder een nieuwe marathonwagen. Ter onderstreping van de feestvreugde werden de hele dag kinderen rond gereden met paard en wagen. Ook kon er pannenkoek gegeten worden.

Aan het begin van het open huis werd de nieuwe CD gepresenteerd met het Ommer Bissinghlied gezongen door de Ommenaren Jan Kortman en Herman van Aalderen. Daarbij zorgde ook streektaalzanger Aalt Westerman uit Nieuwleusen voor een bijdrage. Dat molen De Lelie daarvoor als locatie diende had te maken dat de opbrengst van de CD naar de KWF Kankerbestrijding gaat van KWF ambassadeur Anton Wolters. (redactie: zie ook artikel “Ommen krijgt eigen CD met liedjes over Ommen en Ommer Bissingh“)

Bron: Harry Woertink – 12 mei 2008

Reageren »

5 mei 2008

De Vrienden van de Stadskern Ommen hebben een alternatief

Categorie: Harry Woertink.    3.730 keer gelezen.

OMMEN – De Vrienden van de Stadskern Ommen hebben een alternatief gepresenteerd voor de invulling van het centrum van Ommen.

Het-alternatief.JPG Het alternatief van de Vrienden van de Stadskern Ommen

De plannen die onderdeel uitmaakten van het ontwikkelingsplan voor de westflank van het centrum van Ommen zijn zoals bekend door de gemeente ingetrokken. Dit mede als gevolg van de maatschappelijke weerstand die de huidige plannen, met name de bebouwing aan de Vechtoever, oproepen.

Nu er een ‘rustmoment’ in de plannen voor ontwikkeling van het centrum van Ommen is gekomen, zien de vrienden van de stadskern Ommen, dit als een uitstekend moment om een alternatief plan te presenteren. Het alternatieve centrumplan heeft als lijfspreuk “Ommen is uniek en moet dit blijven”. Volgens de vrienden moet het centrum van Ommen nieuw leven worden ingeblazen,. Voorop moet staan dat de historische identiteit van de stadskern behouden en versterkt worden, aldus de Vrienden die met dit alternatieve plan inhaken op het beleid van de provincie Overijssel en het Oversticht om de ‘eigen-aardigheid’ van steden en dorpen te behouden en als vertrekpunt voor ontwikkeling te nemen.

Daarnaast sluit het alternatieve centrumplan aan bij de recente publicaties van de Winkelraad van het MKB. Zij pleiten voor sanering en vernieuwing van bestaande winkelstructuren in plaats van nog meer nieuwe winkels te bouwen. “Uitbreiding van winkelvloeroppervlak kan niet meer zonder de bestaande structuren geweld aan te doen. Leegstand en verpaupering zijn vaak het ongewenste gevolg” zo stelt het MKB. De verschillende Ommer raadsfracties hebben wisselend gereageerd op het alternatieve plan. De positieve wijze waarop dit plan bijdraagt aan de discussie is door velen gewaardeerd. Het volledige plan kan gedownload worden op www.vriendenvandestadskernommen.nl, onder jet kopje Het Alternatief.

Bron: Harry Woertink – 5 mei 2008     Lees meer »

2 Reacties »

14 april 2008

Ommen krijgt eigen CD met liedjes over Ommen en Ommer Bissingh

Categorie: Harry Woertink.    4.187 keer gelezen.

OMMEN – door Harry Woertink – Ommen krijgt binnenkort een eigen CD met liedjes over Ommen en de Ommer Bissingh. Jan Kortman en Herman van Aalderen uit Ommen hebben het initiatief genomen om drie liedjes die over Ommen gaan op te nemen en op CD te zetten.

BV005-1bw--.jpg Foto: OudOmmen – uit het archief van de Gemeente Ommen
De Bissing op de Mars langs de Vecht in 1908.

Er worden 600 CD’s gemaakt die te koop aangeboden worden en waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Beide Ommenaren zingen twee van de drie liedjes: het Ommer Bissinghlied en het Ommer lied. Daarnaast heeft de bekende streektaalzanger Aalt Westerman een bijdrage geleverd met zijn liedje “Ommen een mooi plekje aan de Vecht”. De presentatie van de nieuwe CD en de start van de verkoop is 10 mei om 10.00 uur in de molen De Lelie aan het Molenpad in Ommen. Doel van de initiatiefnemers is dat het Bissinghlied weer wordt gezongen bij de officiële opening van het jaarlijkse zomerfeest in Ommen. Een traditie die enkele jaren terug tot verdriet van Kortman en Van Aalderen werd afgevoerd.

Met de komst van hun CD zullen beide heren aan de vooravond van de jaarmarkt op de tweede dinsdag in juli het Bissinghlied zelf komen zingen en willen daar een jarenlange traditie van maken, waarbij ook het publiek wordt aangemoedigd mee te zingen. “We zijn trots Ommer te zijn en trots op onze Ommer tradities. Er is al te veel van het oude in Ommen verloren. Met het Bissinghlied willen we de traditie voortzetten van het zingen van het Bissinghlied bij de officiële opening van het Bissinghfeest”, aldus Herman van Aalderen (62), die in tegenstelling tot Kortman geen ervaren zanger is. Lees meer »

1 Reactie »

22 november 2007

Actie “Ommen helpt Anton Wolters” doorslaand succes

Categorie: Harry Woertink.    3.690 keer gelezen.

OMMEN – Ze wisten dat ze hoog hadden in gezet, maar dat uiteindelijk in krap vier weken meer dan 13.000 euro zou worden ingezameld had niemand verwacht. Toch is de actie “Ommen helpt Anton Wolters” een doorslaand succes geworden.

De uiteindelijke doestelling om de molenaar van molen De Lelie een nieuwe vervangende marathon(men)wagen aan te bieden is volledig geslaagd. “Hier zijn werkelijk geen woorden voor”, reageert de molenaar van De Lelie, die op 22 oktober werd getroffen door een verwoestende brand in de molenschuur. Daarbij ging zijn verzameling authentieke boerenwagens en twee kostbare aangepaste marathonwagens verloren. “Ik sta perplex. Dit had ik nooit verwacht. Natuurlijk kunnen met deze actie niet de die oude boerenwagens vervangen worden, maar ik kan wel dankzij de spontane inzamelactie mijn geliefde paardensport blijven doen. Dat geeft een heel goed gevoel. Daaruit blijkt dat toch veel mensen hun hart wel op de goede plaats hebben zitten.” Tot grote verrassing van Anton en Rita Wolters, die de molen en een natuurvoedingswinkel bestieren, stond er ook ineens een nieuwe marathonwagen voor de deur, speciaal aangepast voor de handicap van Wolters, die een aantal jaren geleden zijn rechterarm verloor door kanker. “Dat betekent dat ik toch door kan gaan. Dit had ik dit nooit kunnen vermoeden. Volgend jaar misschien met de nieuwe marathonwagen naar de WK in Duitsland. Lees meer »

Reageren »

5 mei 2006

‘Erika geen geschiedenis om trots op te zijn’

Categorie: Harry Woertink.    2.965 keer gelezen.

Aan de voet van de Besthemerberg in Ommen is gisteren onder grote belangstelling een herinneringsmonument ter nagedachtenis aan kamp Erika onthuld.

Als oud-gevangenen van het Duitse strafkamp onthulden Willem Spijkers uit Meppel en John Cordell uit Zuidwolde het gedenkbord waarop in het kort de geschiedenis van het kamp is omschreven. Op de plek zelf hield een gedenksteen en een houten kruis de geschiedenis in leven. Het kruis is vernieuwd en er is nu ook een zitbank geplaatst. Met het weghalen van de Nederlandse driekleur werd het bord zichtbaar. Ook werd een minuut stilte in acht genomen. ‘Een kamp met geschiedenis, maar wel een geschiedenis waar je niet trots op hoeft te zijn’, aldus Berend Jan Warmelink, voorzitter van de Historische Kring Ommen. Volgens hem is het echter de taak van de Historische Kring om de geschiedenis niet alleen toegankelijker te maken, maar ze ook onder de aandacht te brengen.

Initiatief
Burgemeester Arend ten Oever prees het initiatief van de Historische Kring. ‘Het gevoel zoals de oud-gevangenen zouden hebben over de plek kan ik niet beschrijven’, aldus Ten Oever. ‘Dit uitgestrekte gebied heeft in een korte periode verschillende bestemmingen gehad die alles te maken hadden met liefde en leed van mensen’ Daarbij werd ook de sympathie van Krishnamurti en de Orde van de Ster uit het Oosten niet onbelicht gelaten. Daar kwam een einde aan toen de Duitsers beslag legden op het gebied.

Eerst werd Erika gebruikt als oefenkamp ten behoeve van de SS. Later kreeg het een andere bestemming. Een verzamelplaats van mensen die door de Duitsers niet werden gerespecteerd. Tijdens de laatste maanden van de oorlog heeft kamp Erika zeker 500 gevangenen geteld die slecht zijn behandeld. Volgens Ten Oever behoort ook bezinning bij het onthullen van een monument. ‘Laat deze gedenksteen het symbool zijn in deze omgeving van voorjaar – zomer – herfst en winter. Ik spreek de wens uit dat nog heel veel mensen de geschiedenis van deze omgeving tijdens een heerlijke wandeling in hun gedachten beleven’, aldus Ten Oever.

Bron: Harry Woertink – 5 mei 2006

5 Reacties »

3 mei 2006

Plaquette en zitbank ter herinnering aan kamp Erika

Categorie: Harry Woertink.    6.799 keer gelezen.

3 MEI 2006 – OMMEN – door HARRY WOERTINK
De gedenksteen op de Besthemerberg voor kamp Erika wordt uitgebreid met een herinneringsplaquette en een zitbank. De officiële onthulling wordt morgen verricht door oud-gevangenen en burgemeester Arend ten Oever.

logohko.GIF

De uitbreiding van de gedenksteen is een initiatief van de Historische Kring Ommen. Op de steen staat ‘Nederland gedenk. Ter nagedachtenis aan hen die deze weg gingen naar het concentratiekamp Erika, waar tussen ’42 – ’45 talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord’. De slachtoffers van het kamp worden verder in herinnering gehouden met een een houten kruis.
Lees meer »

6 Reacties »

5 maart 2002

Englandspiel begon in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    2.959 keer gelezen.

5 NOVEMBER 2002 – OMMEN – Het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke weet in de jongste uitgave melding te maken van bijzondere gebeurtenissen. Zo wordt melding gemaakt dat het ‘Englandspiel‘ begon in Ommen.

logohko.GIF

In de buurtschap Stegeren landden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee jonge agenten die samen met een fiets geparachuteerd werden. Stegeren is ook sinds 1956 bakermat van de VJK-kampen. In een verslag met veel fotomateriaal wordt duidelijk hoe de relatie van het bivakkeren is ontstaan in het bos van boer Weitkamp in Stegeren. Lees meer »

Reageren »