микрозаймы

22 januari 2014

Open dag Streekmuseum Ommen

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.109 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen houdt vrijdag 31 januari voor de bewoners van Ommen een open dag.

IMG_3407(1555)ws.jpgFoto: OudOmmen
Het Streekmuseum in Ommen

Alle Ommenaren zijn dan tussen 15.00 en 21.00 uur van harte welkom om gratis kennis te maken met het museum. Behalve de gebruikelijke expositie over de geschiedenis van de streek met onder andere een oud huiskamertafereel, oud leslokaaltje en antieke brandspuit kunnen de bezoekers tijdens de open dag de nog lopende thematentoonstelling ‘200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ bekijken.

Normaal is het museum in januari gesloten. Vrijwilligers van het museum zijn dan in de weer voor allerlei opknapklusjes. “De maand januari is geen maand waarin we afspraken hebben lopen voor museumbezoek”, aldus museumbeheerder Harold Dokter. “Daarom willen we op deze laatste dag van de maand graag de bevolking van Ommen gelegenheid geven om zonder kosten een kijkje te komen nemen. Wij weten uit ervaring dat lang niet alle Ommenaren ons museum kennen. Daarom ook deze open dag. We schenken voor elke bezoeker bovendien een gratis kopje koffie of thee.”

Voor meer informatie hierover is het museum te bereiken via telefoonnummer: 0529 – 453487, of via mail: info@museum-ommen.nl.

Bron: Harry Woertink – 22 januari 2014

Reageren »

9 januari 2014

Nieuw onderkomen geopend van de Historische Kring Ommen (HKO)

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.131 keer gelezen.

Ommen – Onder grote belangstelling is donderdag het nieuwe onderkomen geopend van de Historische Kring Ommen (HKO).

 Eric Schutte geeft uitleg over zijn kunstwerk.
Foto: Hans Steen

Ongeveer 80 belangstellenden zagen hoe wethouder Ko Scheele samen met Frits Gerrits Jans van de bibliotheek een nieuw kunstwerk onthulden. Ter gelegenheid van de officiële opening was door de HKO aan de Ommer beeldend kunstenaar Eric Schutte gevraagd een bij de historie van Ommen passend kunstwerk te maken. Het werd een plattegrond van Ommen anno 1832, waarin niet alle de bebouwing zichtbaar gemaakt is maar ook de gronden en waterlopen. Het kunstwerk krijgt een vaste bestemming in de Carrousel waar de HKO een nieuwe verenigingsruimte heeft. Ook werd de naam van dit historisch centrum onthuld: “Omme(n)zien”.

Namens de bibliotheek werd een boek aangeboden met krantenknipsels, waar ooit de HKO mee is gestart, samen met de bibliotheek. De Darde Klokke, het Ommer historisch tijdschrift, had een passend naambord en Oma Willems, een bekende verschijning in Ommen, had de eer om namens alle leden van de HKO een vlag met logo aan te bieden. De vlag werd nog dezelfde middag gehesen en wapperde ook vrijdag 10 januari tijdens het open huis. Tijdens de opening en open huis draaide doorlopend een fotoserie met beelden van de geschiedenis van de HKO, vernuftig achterelkaar gezet door Harold Dokter van het Streekmuseum. Veel belangstelling was er ook voor de expositie “Groeten uit Ommen”, de historische kleding met mutsen van naaldkunstenares Dina Poortier en de bloemarrangementen van Frits Driesen en Henk van Dorsten.

Bron: Harry Woertink – 9 januari 2014

Reageren »

9 januari 2014

Nieuw kunstwerk HKO geeft beeld van Ommen in 1832

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.280 keer gelezen.

OMMEN – “Ommen 1832” is het thema van het kunstwerk gemaakt door beeldend kunstenaar Eric Schutte uit Ommen. Het kunstwerk van twee bij anderhalve meter laat de historische kring (het ronde stratenplan) zien dat Ommen ‘van nature’ bezit.

  Eric Schutte plaatst het kunstwerk ‘Ommen 1832’.
Foto’s: Harry Woertink

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de Historische Kring Ommen (HKO) en heeft een plek gekregen in de nieuwe HKO verenigingsruimte omgedoopt tot “Omme(n)zien”, dat donderdag 9 januari officieel in gebruik is genomen. Eric Schutte geeft de volgende uitleg bij het kunstwerk: “Gekozen is voor een reliëf bestaande uit verschillende lagen; dit is een verwijzing naar de activiteit van het onderzoeken, graven en blootleggen van de archeoloog. Ook komt het didactische aspect van de HKO naar voren; doordat het een nauwkeurige afspiegeling is van de oude situatie maakt het zichtbaar hoe Ommen er vroeger uit heeft gezien.

Voor de verhoudingen in dit werk is gebruik gemaakt van kadasterkaarten uit 1832. Nederland is toen voor het eerst volledig door het Kadaster op kaart vastgelegd. De verschillende hoogten waren op de originele kaarten echter niet zichtbaar en ook niet aangegeven. Wel is toen beschreven of het om hooiland, broekgrond, hakhout of bos ging. Deze verschillende begrippen is een hoogtewaarde toegekend waardoor er een redelijk waarheidsgetrouw reliëf is ontstaan. Hiernaast krijgen de hoogteverschillen extra aandacht door het vrijwel ontbreken van kleur.

Interessant zijn de verschillende verhoudingen. Landgoed Het Laar met zijn (Franse) parkstructuur is zichtbaar. En een verdwenen bos laan rechtstreeks op de zichtas en uitkomend op de Stationsweg. De hoekige structuur staat in sterk contrast met de organische meanderende (laagland)rivier. Erg interessant is hierbij het winterbed maar ook de natuurlijke geul boven het Laar waar de Vecht bij hoge waterstanden gewoon rechtuit lijkt te stromen. Lees meer »

Reageren »

6 januari 2014

’t Vlierhuis: naam nieuw geopende woon- en zorgvoorziening

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    3.803 keer gelezen.

OMMEN – ’t Vlierhuis is de naam van het op maandag 6 januari nieuw geopende woon- en zorgvoorziening voor ouderen annex wijksteunpunt aan de Haarsweg in de nieuwbouwwijk Alteveer.

  Links: De bedenkster van de naam Dinie van Lohuizen-Paarhuis.
Rechts: Impressie van de feestelijke opening met sprekers.

Foto’s: Harry Woertink


Het gebouw, onderdeel van de De Saxenburgh Groep is verdeeld in zeven groepswoningen, waar de bewoners elk een eigen zit- en slaapkamer hebben. Dinie van Lohuizen-Paarhuis was de bedenkster van de naam. “Mijn vader had een boerderijtje aan de Sluijerweg. Als hij op het land bezig was dan zeiden we dat hij op ‘t Vlier was”, aldus de bedenkster.

Met de naam ’t Vlierhuis is gekozen voor een oude naam van dit gebied: ’t Vlier. Het Vlier heeft de betekenis van laaggelegen woeste grond met moerasveen en maakte vroeger onderdeel uit van de buurtschap Rotbrink. In dit agrarisch gebied – begrensd aan de oostkant door de Galgengraven, Hessenweg Oost, verder de Balkerweg en de Ommeres – waren midden 1900 z’n veertig kleine boerderijtjes te vinden met allemaal kleine akkertjes. De Rotbrink was vroeger een van de Ommer buurtschappen, samen met het Ommerbos, Alteveer en ’t Vlier. Door uitbreidingsplannen van de gemeente is de Rotbrink in de loop der tijd helemaal opgeslokt. Dat begon met woningbouw en industrie in de Strangen. Later werden ook de Veldkamp en het Nieuweland daar aan toegevoegd. Begin zeventiger jaren werd sportpark De Rotbrink en het woonwagenkamp aangelegd. De gemeente kocht vervolgens kleine boeren uit voor de bouw op ‘het Rot’ van het huidige gemeentehuis. De expansiedrift ging door met de realisatie van woonwijk Alteveer, waar kleine boerderijtje in de Slagen, ‘t Vlier en het Alteveer veld moesten ruimen. Lees meer »

Reageren »

4 januari 2014

Scouting bakermat toerisme in Ommen

Categorie: Baron van Pallandt, Harry Woertink, Scouting / Padvinderij.    2.837 keer gelezen.

“Ommen, Eerde en Gilwell Ada’s Hoeve, drie namen die onverbrekelijk met elkaar en met de padvinderij verbonden zijn.

 Detail van een oude wandelkaart met ‘Ada’s Hoeve’ en de Padvinders boerderij op landgoed Het Laar.
Afb.: OudOmmen

Was er niet zo’n nauwe betrekking geweest tussen één der eerste Haagse padvindersgroepen en Philip D. Baron van Pallandt, ons buitencentrum zou op elke andere plaats in Nederland hebben kunnen staan, maar nauwelijks op een even goede en mooie als thans het geval is”, zo schrijft “de Nederlandse Padvinders” (NPV), het tegenwoordige Scouting, zestig jaar geleden in een brochure.

In de loop van de jaren is de geschiedenis van de Nederlandse padvindersbeweging als het ware vergroeid met Eerde, Ommen en Ada’s Hoeve. De padvinderij kan beschouwd worden als de bakermat van het toerisme in Ommen. Dankzij Baron Philip Dirk van Pallandt zijn er al een eeuw scoutingactiviteiten in Ommen. Op Landgoed Eerde sinds 1913 en op het aan de Zwolseweg 17 gelegen Gilwell Ada’s Hoeve sinds 1923.

Naam Ada’s Hoeve
Het terrein van de Ada’s Hoeve, 45 hectare groot, pal aan de Vecht, behoorde aanvankelijk tot het landgoed Het Laar. Landgoed Het Laar is in de loop der jaren in eigendom geweest van vele bekende Overijsselse geslachten. In de 18e eeuw kwam Het Laar toe aan het geslacht Sandberg en in het midden van de 19e eeuw kwam het geslacht van Graaf van Regteren van Appeltern hier wonen. In deze periode werd de boerderij Ada’s Hoeve gebouwd en de zogeheten Padvindersboerderij aan de Koesteeg 5. De eerste steen, thans nog in de gevel aanwezig, legde Gravin Ada van Regteren van Appeltern op 8 september 1853, met de volgende inscriptie: Lees meer »

3 Reacties »

3 januari 2014

Opening verenigingsruimte HKO levert nieuw kunstwerk op

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.093 keer gelezen.

OMMEN – Beeldend kunstenaar Eric Schutte uit Ommen heeft in opdracht van de Historische Kring Ommen (HKO) een kunstwerk gemaakt.

logohko.GIFDit als blijvende herinnering aan de officiële ingebruikname van het nieuwe onderkomen in de Carrousel op donderdag 9 januari om 16.00 uur. Het kunstwerk zal dan worden onthuld door de Ommer wethouder Ko Scheele en krijgt een vaste plek in de Carrousel. Ook wordt dan de naam van de nieuwe verenigingsruimte onthuld.

De officiële ingebruikname was voor de HKO aanleiding om Eric Schutte te vragen een bij de historie van Ommen passend kunstwerk te maken. Hoe het kunstwerk er uit komt te zien is ook voor het bestuur van de HKO onbekend. Maar gezien de vele kunstwerken die Schutte op naam heeft staan, is er bij de HKO alle vertrouwen op een mooie uitvoering van de opdracht. Werken van Schutte zijn op diverse plekken in de gemeente Ommen te bewonderen. Ook is hij een getalenteerd kunstschilder en houdt Schutte regelmatig exposities. Eric Schutte heeft zijn opleiding genoten aan de Hogeschool Windesheim (huidig ArtEZ) Bachelor of Education Arts (afstudeerrichting Autonome kunst) en doceert nu aan een school voor voortgezet onderwijs in Hardenberg.

Na meerdere verhuizingen is het zover dat de HKO op 9 januari de bovenverdieping van de Carrousel officieel in gebruik gaat nemen. Een dag later is er een ‘open huis’. De deuren van de Carrousel staan dan van 14.00 tot 22.00 voor iedereen open om het nieuwe onderkomen aan de Chevalleraustraat 6 in Ommen te komen bezichtigen. Tevens is dan een foto-expositie ‘Groeten uit Ommen’ tentoongesteld en presenteren de verschillende werkgroepen van de HKO zich tijdens het open huis.

Bron: Harry Woertink – 3 januari 2014

Reageren »

2 januari 2014

Ommen, Hanzestad zonder handel

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    3.223 keer gelezen.

OMMEN – Dankzij de bevaarbaarheid van de rivier de Vecht is Ommen ooit tot Hanzestad bevorderd. Moeilijk te begrijpen omdat Ommen geen haven bezit met mooie koopmanshuizen of pakhuizen met trapgeveltjes.

 Overzicht Hanzesteden en handelsroutes.
Afb.: Harry Woertink

Ook de Ommer geschiedenis verhaalt weinig over de Hanze-periode. Behalve landbouwproducten had men in Ommen ook geen handel en transport te bieden. Ook waren er aan de Vecht geen opslagmogelijkheden of pakhuizen te vinden. Waarom dan wel lid van het Hanzeverbond? Het lidmaatschap van de Hanze had de stad uitsluitend te danken aan haar strategische ligging aan de Vecht, indertijd een belangrijk vaarwater voor transport van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen uit het Duitse achterland. Zo is het paleis op de Dam in Amsterdam steen voor steen langs Ommen gevaren. Ook werd Silezisch linnen en Westfaals katoen over de Vecht vervoerd richting Zuiderzee naar het koopgrage Westen of naar steden als Zwolle, Kampen en Hasselt om overgeladen te worden op koggeschepen, die de waren verder vervoerden. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat de kronkelde Vecht niet vlot bevaarbaar was. Een retourvaart Ommen-Zwolle duurde zes dagen.

  Links: Haventje met zicht op Konijnenbeltsmolen.
Rechts: Haventje gezien vanaf de overzijde van de Vecht.

Foto’s: Harry Woertink
Lees meer »

1 Reactie »

30 december 2013

Het Kadaster: actualiteit en historie

Categorie: Harry Woertink, Kaarten & Atlassen.    1.693 keer gelezen.

“Minuutplan Gemeente Stad-Ommen, sectie B, genaamd de Stad, derde blad”. Deze kaart dateert uit ongeveer 1832. “De Bruggestraat” met aansluitend de brug over de Vecht is getekend.

 Minuutplan Gemeente Stad-Ommen, sectie B, genaamd de Stad, derde blad, ca 1832.
Klik hier voor vergroting (ImageZOOM).
Afb.: Harry Woertink

Ook het haventje met het schippershuis Foekertshuus. De enige bebouwing is in het centrum te vinden. Verder worden “Vrijdhof”, “de Bouwstraat”, “Kruisstraat” en “Kerkstraat” genoemd. De huidige Gasthuisstraat en Varsenerstraat werden toen aangeduid als “de Achterstraat”. Openbare waterputten en pompen zijn op de kaart aangegeven met een putje en hefboom, zoals aan beide zijden van de kerk, “Vrijdhof”, Markt en de Achterstraat. Tot 1923 bestond Ommen uit de burgerlijke gemeenten Stad Ommen en Ambt-Ommen. Kadastraal wordt dit onderscheid nog steeds gemaakt.

Minuutplans zijn de oorspronkelijke Kadasterkaarten, waarop alle grond met gebouwen, erven, wegen, wateren en dergelijk zijn ingetekend. Hierdoor werd iedere eigendom zichtbaar. De plans tonen via een kleur de percelen waarvoor geen grondbelasting werd geheven. Voor openbare wegen: gebrande sienna; voor kerken, kloosters en stadhuizen: pruisisch blauw. Daarnaast werden gebouwen in karmijn ingekleurd en waterlopen kobaltblauw. De plans zijn per kadastrale gemeente en sectie ingericht. Van elke gemeente werd een overzichtskaart gemaakt, het zogeheten verzamelplan. In het schild van de kaart staat de kadastrale gemeente vermeld en vaak ook de naam van de landmeter en het jaar waarin de meting is verricht. Latere wijzigingen in de perceelgrenzen zijn vermeld op een bijblad.

Vanaf 1811 tot 1832 is alle grond in Nederland opgemeten en werden de eigendomsgegevens daarop geregistreerd. Deze activiteit was gebaseerd op de Franse regelgeving die toen in Nederland van kracht was. In 1832 is deze omvangrijke taak voor geheel Nederland voltooid en werd en Kadaster ingevoerd. Tegenwoordig is de totale kadastrale registratie digitaal, zowel de invoer van overdrachten van vastgoed via het notariaat als ook de informatieverstrekking door het Kadaster zelf. Het Kadaster heeft als doel de rechtszekerheid te bevorderen bij het maatschappelijk verkeer inzake vastgoed. Tot dat vastgoed behoren niet alleen onroerende zaken – gebouwen en grond – maar ook schepen en luchtvaartuigen. Hoofdtaak is het verzamelen, registeren, bijhouden en geven van informatie over vastgoed in Nederland. Daarnaast heeft het Kadaster een belangrijke taak bij de landinrichting.

Bron: Harry Woertink – 29 december 2013

Reageren »

28 december 2013

Open huis Historische Kring Ommen

Categorie: Algemeen, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.212 keer gelezen.

OMMEN – De Historische Kring Ommen (HKO) houdt vrijdag 10 januari “open huis” ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van haar nieuwe onderkomen in de Carrousel in Ommen.

logohko.GIFEen dag eerder, 9 januari, wordt de nieuwe verenigingsruimte aan de Chevalleraustraat 6 officieel in gebruik gesteld. Tijdens het open huis is iedereen tussen 14.00 en 22.00 uur van harte welkom om met de werkzaamheden van de HKO kennis te maken. Alle werkgroepen van de vereniging zullen zich deze dag uitgebreid presenteren aan de hand van fotoboeken, computerschermen en historisch materiaal. Tevens is een foto-expositie ingericht met als thema “Groeten uit Ommen” over 100 jaar toerisme in Ommen. In verband met de ingebruikname van het nieuwe historische centrum zijn de openingsuren verruimd. Op elke donderdagmiddag is de HKO geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Iedereen is dan van harte welkom. Bovendien is het nieuwe onderkomen elke eerste donderdagavond van de maand voor bezoekers geopend van 20.00 tot 22.00 uur.

Binnen de HKO zijn de volgende werkgroepen actief: Lees meer »

Reageren »

22 december 2013

Buurtschap de Rotbrink ten onder aan expansiedrift

Categorie: Algemeen, Harry Woertink.    2.781 keer gelezen.

OMMEN – De Rotbrink was vroeger een van de Ommer buurtschappen, maar is helaas ten onder gegaan aan expansiedrift. Gelukkig wordt de naam in herinnering gehouden met de naam van het bedrijventerrein.

 Koeherder Jan Hansman loopt vanaf de klumpiesbrugge richting het Ommerbos, waar hij woonde. De foto is van eind 1800.
Foto: OudOmmen.nl

De Rotbrink maakte samen het Ommerbos, Alteveer en ’t Vlier deel uit van een buurtschap Ommerbos-Rotbrink. Ommen kan zich gelukkig prijzen dat namen van buurten, landerijen of buurten die door uitbreidingsplannen dreigden te verdwijnen met naamgevingen behouden blijven. Zo zijn bijvoorbeeld de wijken de Laarakker, Strangen, Dante en Alteveer genoemd naar vroegere buurten. Het op de Rotbrink gelegen ’t Vlier heeft de betekenis van laaggelegen woeste grond met moerasveen. Op de Rotbrink – begrensd aan de oostkant door de Galgengraven, Hessenweg Oost, verder de Balkerweg en de Ommeres – waren midden 1900 z’n veertig kleine boerderijtjes te vinden met allemaal kleine akkertjes. Deze akkertjes ontstonden door met de schop de heide om te spitten en tot vruchtbare landbouwgrond te maken. Dat waren harde tijden vroeger.

Al eerder werd de hoge zandrug, de Haar genaamd, aan de noordkant beplant met bomen en kreeg de naam Ommerbosch. De aanplant van bos moest voorkomen dat het witte zand door windstormen verder het gebied in stoof. Boeren uit Ommen breidden hun cultuurgrond uit van de Hamsgoren naar het hoge Rot, het noordelijk deel van de stad. Het naast gelegen oostelijk gedeelte werd toen Rottenbrink genoemd en staat thans dus als de Rotbrink bekend. De eigenaren van de gronden waren verenigd in ‘Ingelanden Rotbrink en omstreken’. De wegen waren niet altijd goed begaanbaar. Een verslag van een vergadering in 1951 leert dat onder voorzitterschap van de heer G.J. Seinen de grondeigenaren na een roerige discussie uiteindelijk besloten de wegen gezamenlijk te verbeteren. Ook de gemeente liet zich van een goede kant zien en stelde hiervoor twee arbeiders gedurende twee weken beschikbaar.

Door uitbreidingsplannen van de gemeente is de Rotbrink in de loop der tijd helemaal opgeslokt. Dat begon met woningbouw en industrie in de Strangen in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Later werden ook de Veldkamp en het Nieuweland daar aan toegevoegd. In de zeventiger jaren werd sportpark De Rotbrink en het woonwagenkamp aangelegd. De gemeente kocht vervolgens in 1982 kleine boeren uit voor de bouw op ‘het Rot’ van het huidige gemeentehuis. De expansiedrift ging door in de tachtiger met de realisatie van woonwijk Alteveer, waar kleine boerderijtje in de Slagen, ‘t Vlier en het Alteveer veld moesten ruimen. Wel zijn er gelukkig nog enkele boerderijtjes in het plangebied blijven staan, zoals van de families Pieltjes, Hansman, Jaspers, Makkinga en Schutte. Dit laatste boerderijtje aan de huidige Haarsweg (vroeger Ommerbos-Rotbrink V 35) is in 1953 herbouwd na een brand. Andere aanduidingen van wegen waren Eerste Vlierweg en Tweede Vlierweg, Oude Vlierweg en Nieuwe Vlierweg, Rotbrinksweg en Sluijerweg. Lees meer »

5 Reacties »