2 juli 2014

Overweldigende belangstelling: Met Bonne Niks de wijde omgeving van Ommen verkennen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    2.079 keer gelezen.

OMMEN – De belangstelling voor de bustochten van de Historische Kring Ommen en Oll Ommer was ook dit jaar overweldigend.

 Verdeeld over vier avonden is telkens een volle bus vertrokken om de wijde omgeving van Ommen te verkennen. Dat gebeurde met de HKO gidsen Dieks Horsman, Herman Lankhorst en Harry Woertink. De belangstelling voor de bustochten was zo groot dat in augustus nog een extra rit wordt gehouden. “We doen dit nu voor het zesde achtereenvolgende jaar. Telkens met nieuwe routes en leuke plekjes in de regio. Voor de deelnemers is het een leuke kennismaking met de mooie omgeving. Vaak blijkt dat ze die niet zo goed kennen of komen bij de deelnemers weer herinneringen naar boven”, aldus Henk Soer van de HKO.

Om zes uur ’s avond vertrok de luxe touringcar vanaf het Ommer Streekmuseum. Dit keer ging de route door de buurtschappen Zeesse, Junne en Beerze met hun historische boerderijen. Via de oversteek bij de N36 werd Mariënberg aangedaan, gevolgd door Oud Bergentheim. Deze oude boerenmarke met heel oude boerderijen, oude meesterwoning en schipperscafé aan de Oude Vaart bleek voor velen onbekend gebied. Vervolgens werd de omgeving van Bergentheim met zijn veengeschiedenis opgezocht en de ontstaansgeschiedenis verteld. Langs het kanaal Coevorden-Almelo ging de bustocht verder door de buurtschap De Gouden Ploeg naar Beerzerveld.

De weg langs het kanaal werd gevolgd tot aan Geerdijk. Hier werd de afslag Den Ham genomen. Aan de voet van de Mageler Esch in café ’n Esch was een koffiestop. De vervolgrit ging via de dorpskern van Den Ham, de Rohorst en de buurtschap Meer in het Reggedalgebied en na de Groene Jager naar Landgoed Eerde. Voor Kasteel Eerde maakte de bus een draai om via Besthmen en Nieuwebrug in Giethmen de Koedijk op te rijden. Vervolgens ging de tocht via Achterveld en de Venneberg richting Kasteel Rechteren. De terugreis liep via Vilsteren naar Ommen waar ruim drie uur na vertrek alle passagiers heel tevreden konden uitstappen uit de bus van Schepers uit Westerhaar met ‘vaste’ buschauffeur Bonne Niks. Lees meer »

1 Reactie »

30 juni 2014

OudOmmen zoekt fotograaf voor “OudOmmen / NieuwOmmen”

Categorie: Harry Woertink, OudOmmen.    1.342 keer gelezen.

OMMEN – Wie wil zien hoe Ommen er vroeger er uit heeft gezien en dat wil vergelijken met de huidige situatie, kan hiervoor ook terecht op de website OudOmmen.nl.

 De Bermerstraat in het fotoalbum “OudOmmen / NieuwOmmen.
Afb.: OudOmmen

Deze website met historisch (foto)materiaal over Ommen en omgeving heeft sinds deze week een nieuw fotoalbum aan haar website toegevoegd met de naam: “OudOmmen / NieuwOmmen”. Aan de hand van samengestelde foto’s van toen en nu, precies op dezelfde plaats genomen, is te zien wat er in de loop van de jaren in het straatbeeld van Ommen is veranderd. De eerste vijftien “nu” foto’s zijn in 2012 gemaakt door de Ommerse Dianne Poortier. “Een bijzondere prestatie als je bedenkt dat het gezichtsvermogen van Diana zeer beperkt is. Door een verdere verslechtering van haar ogen is ze helaas niet meer in staat hier mee verder te gaan. Daarom is OudOmmen op zoek naar een fotograaf die een vervolg wil maken op deze rubriek, waar Dianne zo enthousiast mee is begonnen”, aldus Tjeerd de Leeuw van de stichting OudOmmen.nl.

Fotoarchief Gemeente Ommen
Vanaf deze week is het fotoarchief van de Gemeente Ommen (FAGO) openbaar toegankelijk via OudOmmen.nl. Vaste bezoekers van OudOmmen.nl hadden vanaf november 2008 al toegang tot het FAGO, die op verzoek van de Gemeente Ommen tot dusver alleen via een wachtwoord (vermeld in ’t Zuute Plassie) toegankelijk was. Bijna een jaar heeft het gekost om het gehele fotoarchief van ruim 3500 fotokaarten met ca. 4000 afbeeldingen te digitaliseren. Met als doelstelling om zoveel mogelijk archiefmateriaal op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken is de stichting OudOmmen.nl erg ingenomen met het openbaar toegankelijk maken van het FAGO.

Afbeeldingen in groot formaat
Ook in ander opzicht is de toegankelijkheid van archiefmateriaal op OudOmmen.nl verruimd. De afbeeldingen in het album gedeelte van de site (Gallery3) zijn nu namelijk door iedereen in groot formaat te bekijken. De ruim 4000 afbeeldingen van het hierboven genoemde FAGO worden in een formaat van 1000 pixels gepresenteerd. De andere (ruim 3000 stuks) historische album-afbeeldingen in Gallery3 worden in een nog groter formaat (1600 pixels breed en/of hoog) getoond. Behalve op de website is OudOmmen ook te volgen op Facebook en Twitter. Beide sociale media worden beheerd en onderhouden door Miny Vroegindewey, één van de vrijwilligers bij de Stichting OudOmmen.nl. Daarnaast geeft OudOmmen.nl de digitale nieuwsbrief “’t Zuute Plassie” uit met allerlei informatie over de geschiedenis van Ommen. Deze twee maandelijkse nieuwsbrief wordt gestuurd aan bezoekers van de site die zich hiervoor hebben aangemeld en ook aan sponsors, donateurs, vrijwilligers en medewerkers van de stichting OudOmmen.nl.

Bron: Harry Woertink – 30 juni 2014

2 Reacties »

30 juni 2014

Tentoonstelling “Laarbrug” een geschiedenis in beeld (2)

Categorie: Harry Woertink.    1.982 keer gelezen.

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van kamp Laarbrug maak ik een tripje naar Vilsteren, waar Landgoedcentrum Erve Borrink van 2 mei tot en met 26 september 2014 in het teken staat van de historie van Laarbrug.

 Tweede op rij soldaat Marinus Woertink in Indië
Foto’s: Harry Woertink

De officiële opening van de bijzondere tentoonstelling gaat gepaard met dans en muziek en enkele toespraken. Als ik de deel van de voormalige boerderij binnenstap, kom ik in de expositie ‘oog in oog’ te staan met een oom van mij. Oom Marinus Woertink, geboren op 25 juni 1926. Op foto weliswaar, tweede op rij, als 21-jarige soldaat, samen met andere Nederlandse soldaten in het toenmalige Nederlands Indië. Er is geen melding van namen van de geportretteerde militairen, maar ik herken mijn oom in één ogenblik. Het was bekend dat hij vroeger ‘gediend’ heeft in Indië. Een foto van hem als soldaat bevindt zich ook in ons familiearchief, maar niet deze foto. Het blijkt dat het gaat om een foto uit een herinneringsboek over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) en de geschiedenis van het militaire korps ‘5e Bataljon 5e Regiment Infanterie’. In de jaren 1946 tot en met 1949 werden tienduizenden dienstplichtige Nederlandse soldaten (en vrijwilligers) naar ‘Indië’ – het huidige Indonesië – gestuurd om daar ‘orde en vrede’ te brengen. Ruim zesduizend mannen zijn helaas nooit van hun missie teruggekomen. Zij sneuvelden, verongelukten of overleden aan ziektes.

Jammer genoeg kunnen we oom Marinus de foto niet meer laten zien: hij overleed op 29 september 2001 in Canada. Daar was hij in 1952 naar toe vertrokken om met zijn vrouw Aly Koster en de drie kinderen een gelukkig bestaan op te bouwen als aannemer. Diverse malen kwam hij en zijn gezin naar zijn geboorteplaats Ommen. Verhalen over zijn dienstperiode in Nederlands Indië heb ik nooit van hem mogen vernemen. Daarom maakt deze tentoonstelling het voor mij tot een bijzondere tentoonstelling. Op de expo ontbreekt evenmin informatie over de KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Het gaat vooral over de Zuidoost Molukkers. Deze bevolkingsgroep heeft op Laarbrug ‘gebivakkeerd’ tussen 1951 en 1966. Zij hadden als militairen voor de KNIL gediend. Zij kwamen naar Nederland omdat hun verblijf op de Zuidoost Molukken niet mogelijk was. Lees meer »

Reageren »

29 juni 2014

De geschiedenis van een grafkelder op Eerde

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Kastelen & Havezates, Monumenten.    3.915 keer gelezen.

Omstreeks 1850 werd op het landgoed Eerde een grafkelder gebouwd. De grafkelder was privé-bezit van de familie van Pallandt.

 Een delegatie van de Historische Kring Ommen kreeg onlangs de mogelijkheid om de grafkelder van binnen te bezichtigen.
Foto’s: Harry Woertink

De laatste Van Pallandt die eigenaar van het landgoed was, was Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde (1889 -1979). In 1982 kwam ook het laatste gedeelte van het landgoed in het bezit van de Vereniging van Natuurmonumenten. Na het bouwjaar 1850 zijn hier de lichamen van drie mensen bijgezet:
1. Samuel Johannes Baron van Pallandt, overleden op 19 augustus 1890
2. Rudolph Theodorus Baron van Pallandt, overleden op 15 maart 1913
3. Arnoldina Johanna Nobel, douairière van Mr. S.J. Baron van Pallandt, overleden te Wezep op 5 april 1922
Volgens het informatiebord bij de grafkelder zou de identiteit van de derde persoon niet bekend zijn. Die informatie is dus inmiddels achterhaald. Het gaat om de echtgenote van de eerder bijgezette S.J. Baron van Pallandt.

Restauratie
De grafkelder van Eerde is eigenlijk geen echte kelder, maar een klein stenen gebouw. De op de monumentenlijst staande grafkelder werd in 2002 grondig gerestaureerd. Het verhaal gaat dat een groepje jongeren voordien door het dak is gezakt en bovenop een van de grafkisten zijn belandt. Bij de restauratie is allereerst een oude laag zand verwijderd om folie te kunnen aanbrengen. Deze folie, die weer werd afgedekt met zand, zorgt ervoor dat de kelder waterdicht is. De kelder werd vervolgens voorzien van nieuwe luchtkokers, die groot genoeg zijn om vleermuizen door te laten, maar te klein voor jongeren die de kelder met een bezoekje willen vereren. Lees meer »

1 Reactie »

21 mei 2014

Politiek Ommen richt zich op ontwikkeling centrum

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    1.155 keer gelezen.

OMMEN – Er komt een nieuwe muziekkoepel in het centrum van Ommen. Dit staat te lezen in het coalitieprogramma, dat door de meerderheid van de Ommer raad is opgesteld.

 Een voorbeeld van een nieuwe muziekkoepel.

“De ontwikkeling en versterking van ons centrum is de komende periode een grote uitdaging. We zien ons centrum als het toeristische hart van het Vechtdal. Om ons centrum meer te laten leven, is een integrale aanpak noodzakelijk”, aldus CDA, VVD, D66 en PvdA. De meerjarige ontwikkeling van het centrum wordt dan ook meegenomen in een integrale beleidsnota economie. Deze nota bestaat ten minste uit een masterplan winkelaanbod Ommen, een hernieuwde visie detailhandel, een actieplan leegstand en een voorstel tot centrumverfraaiing en verrijking. Ook zal het centrum toegankelijk zijn voor speciale doelgroepen en een herkenbaar toeristisch informatiepunt hebben. Behalve de verrijking van een nieuwe muziekkoepel wordt verder aandacht besteed aan kunst en cultuur. De politiek vindt het belangrijk om een herkenbare kern als centrum van Ommen te hebben, waarin een divers aanbod van detailhandel passend bij Ommen aanwezig is. De insteek is om in de kern als binnencirkel, de winkels te concentreren en van daaruit toe te werken naar de volgende cirkel.

Wat betreft het bezit van gemeentelijke eigendommen wordt gewerkt aan het borgen van cultureel erfgoed (ook financieel) voor de toekomst. Een haalbaarheidsstudie wordt nodig geacht voor het behoud van “Het Laer”. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht of het onderbrengen van dit erfgoed binnen een stichting haalbaar en wenselijk is. Initiatieven om het Van Raaltehuis mogelijk te behouden als cultureel erfgoed wordt eveneens ondersteund. Ook krijgt het Fiets- en wandelnetwerk aandacht. Niet alleen het onderhoud van ons mooie fiets- en wandelnetwerk, maar ook waar mogelijk uitbreiding, zoals langs de Vecht en met fietsroutes binnen de kernen en buurtschappen.

Bron: Harry Woertink – 21 mei 2014

Reageren »

12 mei 2014

De oude school aan het Vrijthof

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    3.280 keer gelezen.

OMMEN – Soms hoor je het nog wel eens iemand zeggen: ‘Stond die oude school daar nog maar’. We hebben het over de ‘Gemeenteschool’, zoals die heeft gestaan aan het Vrijthof in Ommen.

 De openbare lagere school in het begin van de 20e eeuw.
Foto: Historische Kring Ommen

Foto’s van vroeger tonen een mooi schoolgebouw met schoolpleintje. De openbare school aan het Vrijthof werd gebouwd in 1847 als twee-klassige school, met als officiële openingsdatum 6 november 1847. De school kreeg toen de naam: ‘De Bijenkorf’. Hoofd van de school was Gerrit Jan van der Heide, die tevens koster en voorzanger in de kerk was. Hij wordt in 1866 opgevolgd door Gerrit Johannes Podt. De school bleek te klein. Na afbraak van het oude gebouw werd in 1883 een nieuwe school met 6 lokalen, een binnenplaats en overdekte speelruimte in gebruik genomen. Boven de entree van de school was een plaat gemetseld met daarop vermeld: ‘Gemeenteschool anno october 1883’. Na Podt wordt in 1896 L. van Strik hoofd aan de gemeenteschool om in 1904 opgevolgd te worden door C.Ennes. In 1915 werd de school geleid door C.E.J.H.Delvaux en een jaar later door D.Oppedijk.

ULO
In 1922, Oppedijk was toen zes jaar aan de school verbonden, besloot het gemeentebestuur tot een belangrijke verbetering van het onderwijs in Ommen. De school op het Vrijthof werd uitgebreid met een school voor ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs). Oppedijk werd het hoofd van de lagere- en tevens ULO. In 1935 kwam er weer een verbetering. De school werd geheel verbouwd en er kwam een schoolplein. Dit laatst was mogelijk door de aankoop van drie aangrenzende panden die hiervoor gesloopt werden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) verlieten de Joodse kinderen de school en keerden nimmer terug. In 1944 ging Oppedijk met pensioen. Tot zijn opvolger werd benoemd A.B. van der Meulen. In dat zelfde jaar werd de school ingericht voor duizenden doortrekkende vluchtelingen uit Limburg en Gelderland. De lessen van de ULO leerlingen werden toen verplaatst naar onder anderen het oude postkantoor aan de Kruisstraat, café Het Zwarte Paard en de oude pastorie van de Gereformeerd kerk. Lees meer »

2 Reacties »

7 mei 2014

Nieuwste nummer De Darde Klokke (171) over Duvelshut en Otmans Jaan

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    1.174 keer gelezen.

OMMEN – De naam lijkt griezelend, maar verklaarbaar: ‘de Duvelshut’. Dit is de huisnaam van een boerderij aan de Emslandweg in Ommen.

 Ooit heeft hier, op de woeste gronden van Varsen, een jagershut gestaan met de naam ‘de Duvelshut’. Deze historische naam kan afkomstig zijn van het potkacheltje binnen, in de volksmond ‘een duveltje’, maar kan ook slaan op de gronden in de omgeving, die vroeger geen ‘duvel’ waard waren, zeg maar niks tot weinig. De naam ‘de Duvelshut’ is altijd gebleven als huisnaam voor de boerderij. In het nieuwste nummer van het historische tijdschrift De Darde Klokke wordt een tipje van de sluier opgelicht als het gaat over de bewoongeschiedenis. Verder wordt in de nieuwste uitgave een eeuwenoude boerderij in de buurtschap Arriën beschreven. Het gaat om de oude boerenerve ‘Otmans’, die al zes generaties lang bewoond wordt door een familie met de naam ‘Veurink’. De voorlaatste bewoner werd ‘Otmans Jaan’ genoemd of te wel Jan Cesar Karel Veurink. Dochter Berendina heeft samen met echtgenoot Wim Mulder de bewoning voortgezet en ook de nazaten dienen zich inmiddels aan.

In de jongste uitgave worden de spotlights gericht op de geschiedenis van kasteel Eerde en de familie Van Pallandt. Verder wordt Huize Het Laar belicht. In De Darde Klokke ook een verhaal over de nog steeds vermiste Duitse vlieger Konrad Sommer. In een strijd tussen 20 Duitse jagers en 50 Amerikaanse vliegtuigen werden op 10 februari 1944 zestien Duitse vliegtuigen als vogels uit de lucht geschoten. Aan de Beerzerhaar stort in de moerassige grond een Duits vliegtuig. In 1998 vindt nog weer een berging plaats, waar resten van één vlieger naar boven gehaald worden. Echter de sporen van de inzittende Sommer blijven nog steeds onvindbaar en worden na 70 jaar nog steeds vermist.

Het nieuwste nummer 171 is te koop bij boekhandel Bruna in de Kruisstraat in Ommen en wordt bij de abonnees bezorgd.

Bron: Harry Woertink – 7 mei 2014

Reageren »

6 mei 2014

Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor orde en veiligheid in Ommen

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    2.324 keer gelezen.

OMMEN – Na het beëindigen van de eerste wereldoorlog (1914-1918) bleek dat Nederland weinig geoefende militairen had voor de verdediging van het eigen vaderland.

 Het vaandel van de ‘Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm’ Ommen aanwezig in Streekmuseum Ommen. De museummedewerkers Jan van der Bent, Henk Wittenberg en Harry Woertink inspecteren het vaandel. Het bijna honderd jaar oude vaandel heeft historische waarde. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) was een vrijwilligersleger vanaf 1918 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In opdracht van de Duitse bezetting werd de BVL opgeheven. De BVL was de voorganger van de Nationale Reserve.
Foto: Harry Woertink

Ook het handhaven van de plaatselijke orde kon de nodige versterking gebruiken. Uit nood geboren werd daarom in 1918 een vrijwilligersleger opgericht onder de naam ‘Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm’, kortweg BVL. Dit leger van burgers kan gezien worden als de voorganger van de huidige Nationale Reserve. Ook Ommen had een afdeling van de BVL. Ommen was een van de totaal 1157 Landstormafdelingen die Nederland kende, met op het hoogtepunt totaal 58.000 vrijwilligers die zich beschikbaar stelden om het vaderland en het koningshuis te beschermen tegen mogelijke revolutionaire groeperingen. Aansluiten bij de BVL werd gezien als een echte nationale daad. Orde en gezag, vrijheid en vrede, daar ging het om. Echter, met het binnenvallen van de Duitse bezetter, begin 1940, werd de BVL verboden en opgeheven.

Vaandel
Elke afdeling had een eigen vaandel. Het vaandel van de Ommer afdeling prijkt tegenwoordig aan de muur van het Ommer Streekmuseum en vormt een voorbeeld van een vrij onbekend stukje geschiedenis over de BVL. Na de oprichting wordt in Ommen eerst nog geoefend onder de naam “de Ommer Burgerwacht” en een vereniging met als voorzitter de schoolmeester E.H. Timmerman. Er worden exercities en schietoefeningen gehouden op een bestaande (militaire) schietbaan in de buurtschap Giethmen, waar zandwanden van de Lemelerberg fungeren als kogelvangers. Lees meer »

Reageren »

4 mei 2014

Fietstocht ‘Langs oorlogsmonumenten’ 4 mei 2014, uitgezet door de Historische Kring Ommen (HKO)

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Oorlog en Bevrijding.    1.902 keer gelezen.

Op zondag 4 mei 2014 is deze tocht gefietst met een gids van de HKO, met als start en eindpunt: Gemeentehuis. Route: Hamsgoren – Gasthuisstraat – 11 April Plein – Markt – Stationsweg – De Kamp – Bergsteeg – Hammerweg – Besthmenerberg – Steile Oever – fietspad t.o. Baron van Pallandtlaan,- Kasteel Eerde – fietspad Junnerdijk – Junne -Beerzerhaar – De Vosseboer – Junnerweg – na de stuw rechtsaf Stegerdijk – Spijkerweg -Hoogengraven – Arriën – Hardenbergerweg – Den Lagen Oordt – Jan Houtmanstraat – Hamsgoren – gemeentehuis.

Versteende tranen
Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen”.

1.
Oorlogsmonumenten 007(1000)wr.jpgHerdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat.
Foto: Harry Woertink

Een gebeeldhouwd herdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat, ter herinnering aan de strijd voor de vrijheid tegen de onderdrukking in de oorlogsjaren 1940-1945. De maker van het monument is Titus Leeser, op 14 oktober 1903 in Keulen geboren en toen werkzaam op Eerde. Dit monument is verplaatst van het oude gemeentehuis. Na verplaatsing werd het monument middelpunt van de jaarlijkse herdenkingen. Lees meer »

Reageren »

1 mei 2014

Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    2.317 keer gelezen.

OMMEN – Nog even en dan wordt het nieuwe Marktgebouw in Ommen geopend. Een restaurant (Het Gerecht), een bank (Rabobank) en een warenhuis (Action) worden de nieuwe bewoners van dit imposante gebouw.

  Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Foto’s: Harry Woertink


Een vergelijking van het nieuwe Marktgebouw met het vroegere Kantongerecht, zoals door sommige wordt gedaan, gaat mank. Dat bewijzen foto’s van vroeger. Het oude kantongerecht was veel kleiner. Bovendien staat het nieuwe gebouw dichter op de bestaande bebouwing. Het vroegere kantongerecht stond meer in zuidwestelijke richting van de Markt. Overigens is de naam van het nieuw te vestigen restaurant: “Het Gerecht” als verwijzing naar het oude Kantongerecht leuk bedacht.

Ommen in tweeën
Het voormalige Kantongerecht moest in 1970 wijken voor de aanleg van een nieuwe verkeersweg over de markt, die Ommen radicaal in tweeën sneed. Dit in combinatie met de bouw van een nieuwe Vechtbrug. De oude weg lag dichter aan de Vecht en liep aan de zuidkant van het toenmalige gemeentehuis. De eerste huizen aan de Brugstraat werden toen afgebroken om het verkeer toegang te geven naar de nieuwe brug. De nieuwe weg kwam aan de noordkant van het gemeentehuis te liggen. Daardoor belandde het gemeentehuis op een eiland. Lees meer »

1 Reactie »

Pagina 51 van 76« Eerste...102030...4950515253...6070...Laatste »