31 maart 2015

Tweede Wereldoorlog ‘herleeft’ met unieke film Oorlog in Overijssel

Categorie: Bibliotheek Ommen, Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.486 keer gelezen.

OMMEN – “Oorlog in Overijssel” is de titel van een unieke filmdocumentaire die maandagavond 13 april om 20.00 uur wordt vertoond in de bovenzaal van de bibliotheek in Ommen.

Tweede Wereldoorlog ‘herleeft’ met unieke film Oorlog in Overijssel.In verband met de viering van 70 jaar bevrijding hebben de Historische Kring Ommen en de Bibliotheek samen deze film naar Ommen gehaald om te laten zien voor een groot publiek. De film laat de Tweede Wereldoorlog ‘herleven’ en geeft een goed beeld van het dagelijks leven in Overijssel tijdens de Duitse bezetting 1940-1945. Een groot aantal onderwerpen en plaatsen passeert daarbij de revue.

De film toont zeldzame beelden van onder meer Zwolle, Enschede, Hengelo, Deventer, Staphort, Nijverdal en Steenwijk in oorlogstijd. In de film zijn bijzondere filmfragmenten verwerkt afkomstig uit de archieven van het Polygoonjournaal, het Nederlands Filmmuseum, de Rijksvoorlichtingsdienst en van het Duitse en Canadese leger. Ook is uniek materiaal van film-amateurs verwerkt. De film is een must voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Overijssel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de film is er gelegenheid voor een nagesprek.

In samenwerking met Historisch Centrum Overijssel en de Provincie Overijssel is de documentaire ‘Oorlog in Overijssel’ opnieuw vorm gegeven met nieuw verkregen beeldmateriaal. Doel is om extra aandacht te generen aan de waarde van leven in een democratie.

Gratis toegangskaarten zijn tijdens de openingsuren van de klantenservice af te halen bij de Bibliotheek of kunnen worden gereserveerd via de website van de Bibliotheek. De klantenservice is elke werkdag open vanaf 14.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur.

Bron: Harry Woertink – 31 maart 2015

Reageren »

29 maart 2015

Ommen 70 jaar geleden bevrijd door de Canadezen

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.693 keer gelezen.

OMMEN – Het is woensdag 11 april 1945 als Ommen na vijf jaar Duitse bezetting wordt bevrijd. De bevrijdingstocht door het Canadese leger komt uit zuidelijke richting.

 Een Canadese tank op de Vechtbrug.
Foto: OudOmmen

Al eerder zijn Vriezenveen en Nijverdal bevrijd. Op 6 april 1945 passeren de soldaten van de Manitoba Dragoons de grens tussen Den Ham en Ommen bij de Groene Jager. De brug over de Regge in de buurtschap Nieuwebrug is opgeblazen en Eerde wordt bereikt via de brug over de Regge in Archem, die door de Duitsers vergeten is. Terwijl de bevrijding voor Ommen in zicht is sneuvelen twee Canadese soldaten. Op 6 april 1945 worden luitenant George Thomas Wilson en trooper Gerald Wilfred Soanes door een vijandelijke Panzerfaust dodelijk getroffen terwijl ze met hun Staghound – een gepantserde verkenningswagen – op de Stationsweg in Ommen polshoogte komen nemen. Beiden maken deel uit van de XII Manitoba Dragoons. Dit Canadese Cavalerie Verkennings Regiment, was in velen delen van het vasteland van Europa zeer actief.

Om de Duitsers verder te verjagen wordt op 10 april 1945 tussen Lemele en Archem het geschut van het Canadese leger op Ommen gericht. Een batterijgeschut van de artillerie zorgt voor een oorverdovend lawaai en enorme beschieting. Verzet is er niet meer want het Duitse leger is al op de vlucht geslagen. Vervolgens trekt de hoofdmacht van het Canadese leger de “Black Watch” richting Ommen. Een bulldozer en tanks trekken mee op. De eerste om opgeblazen bomen op te ruimen en de tanks om zonodig vuursteun te geven. Door de geringe schade aan de Vechtbrug kost het vervolgens de Canadese patrouille weinig moeite om Ommen binnen te komen. Het is nog vroeg in de morgen als op 11 april 1945 als eerste de stad Ommen veilig en vrij van de vijand wordt verklaard. De andere compagnieën trekken ook meteen de brug over en slaan links af om de linker flank van de opmars naar het noorden te dekken en nemen positie in de buurtschap Varsen. Na vijf jaar onderdrukking wordt door de Ommenaren voor het eerst weer de Nederlandse driekleur voor de dag gehaald en wapperen op het gemeentehuis en bij andere gebouwen: Ommen is bevrijd! De bevrijding van Ommen zorgt ook voor verdriet bij een tweetal Ommer families. Bij de voorafgaande beschieting de stad komen Johannes Makkinga en Herman van Aalderen om het leven.


De bevrijding van Ommen in chronologische volgorde:

6 april 1945
Op vrijdag 6 april 1945 wordt om ongeveer 11.30 uur het grondgebied van de gemeente Ommen bereikt door Canadese troepen. Dat is bij de Groene Jager (Den Ham) aan de Hammerweg. Verkenningsvoertuigen van het “Manitoba Regiment” rijden vanaf Den Ham in de richting Ommen. In die omgeving wordt een Staghound door een Duitse Panzerfaust getroffen. Het voertuig raakt onbruikbaar, maar de inzittenden blijven ongedeerd. De gevechtsrapporten geven vervolgens verschillende vuurcontacten met Duitsers weer. Om ongeveer 15.55 uur wordt een zware ontploffing gehoord. De brug bij Nieuwebrug is opgeblazen. Lees meer »

1 Reactie »

29 maart 2015

Bevrijdingsrit Keep Them Rolling 9 april door Ommen

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.298 keer gelezen.

Een colonne van ruim 350 oude legervoertuigen gaat de route rijden die de geallieerden in 1945 aflegden om Oost- en Noord-Nederland te bevrijden.

Promo film ‘KEEP THEM ROLLING…’, ‘The Final Push – 2015’, Viering 70 Jaar Bevrijding Oostelijk en Noordelijk Nederland 27 maart – 12 april 2015.
Zie ook de website “The Final Push“.

De tocht begint op 27 maart in Groesbeek en eindigt twee weken later in Groningen. Op 9 april tussen half drie en half vier passeert de colonne Ommen op weg naar Balkbrug. De herdenkingstocht The Final Push is georganiseerd door Keep Them Rolling, de vereniging van verzamelaars van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. In zes plaatsen langs de route slaan de deelnemers telkens voor meerdere dagen een historisch militair bivak op. De tocht voert van Groesbeek naar IJzerlo en Delden, verder via Rijssen naar Nijverdal. Na Hellendoorn en Ommen volgt Balkbrug. Langs de hele route zijn tal van herdenkingen.

Op 9 april vertrekt de colonne uit Delden en gaat de Bevrijdingsrit naar het Oorlogsmuseum in Nijverdal. Vandaar vertrekt de colonne om 14 uur via Hellendoorn en Lemele naar Ommen. De verwachte aankomst in Balkbrug is 16 uur. Hier bivakkeert ‘het leger’ aan de Boslaan. De overnachting is bij bewoners thuis en in tuinen zoals de Canadezen dat ook in 1945 deden. Op 10 april vertrekt de colonne naar Westerbork dat teruggezet is naar Bevrijdingsdag 1945. Na Westerbork volgt op 12 april Groningen met een bevrijding defilé op de Grote Markt. De routes en het volledige programma van The Final Push is te vinden op de website: www.thefinalpush2015.com.

Bron: Harry Woertink – 29 maart 2015

1 Reactie »

29 maart 2015

11 april Bevrijdingsdag van Ommen

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.151 keer gelezen.

Dit jaar wordt gevierd dat het zeventig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van het juk van de Nazi’s.

Medewerkers van het Streekmuseum zijn bezig met het inrichten van de thema-expositie in het kader van ‘Ommen 70 jaar bevrijd’.
Foto: Harry Woertink

Deze viering blijft ook in Ommen niet onopgemerkt. Voor Ommen is 11 april de Bevrijdingsdag. Die dag worden ’s morgens om 06.00 uur de klokken geluid van de Hervormde kerk als teken dat de Canadese soldaten Ommen bevrijdden. Verder wordt op 11 april om 11.00 uur bij het gemeentehuis een nieuw monument voor alle oorlogsslachtoffers uit Ommen onthuld. In de Carrousel is ‘s middags om 14.00 uur een lezing en wordt ‘s avonds om 20.00 uur een herdenkingsconcert georganiseerd in de Gereformeerd kerk.

Vanaf 11 april is er in het Streekmuseum een thema-expositie te zien in het kader van “Ommen 70 jaar bevrijd”.

Het gemeentebestuur en de gezamenlijke organisaties bestaande uit de Oranjevereniging, het 4 mei comité, de Historische Kring Ommen en de Gemienschop van Oll Ommer doen een beroep op de inwoners van Ommen om zaterdag 11 april massaal de nationale driekleur uit te steken.

Bron: Harry Woertink – 29 maart 2015

Reageren »

22 maart 2015

Monument voor Ommer oorlogsslachtoffers

Categorie: De Darde Klokke, Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.138 keer gelezen.

 OMMEN – In Ommen wordt op verschillende wijze de bevrijding van de Duitse bezetting herdacht. Op zaterdag 11 april – Ommer Bevrijdingsdag – wordt om 11.00 uur een monument bij het gemeentehuis van Ommen officieel onthuld door burgemeester Marc-Jan Ahne.

Herdenkingsboekje met namen van 71 oorlogsslachtoffers uit Ommen, zie Pageflip of PDF document.

Het gaat om een aanvulling van het bestaande oorlogsmonument. Aan weerszijden van dit monument worden de namen van Ommer oorlogsslachtoffers vermeld met de tekst: “Ter herinnering aan de inwoners van Ommen die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen”. Het gaat om 71 namen van personen van omgekomen Ommenaren, die ten tijde van hun overlijden ingezetene waren van de gemeente Ommen, inclusief de Joodse bevolking en de Joodse leerlingen van de Internationale school Eerde. Ook zij die omgekomen zijn in het voormalig Nederlands Indië en Korea.

Bij het herdenken in Ommen ontbraken tot nu toe de namen van deze oorlogsslachtoffers. Vanuit de Ommer bevolking, ondersteund door de Historische Kring Ommen en het 4 mei comité is het initiatief ontstaan om deze burgers van Ommen met een monument te herdenken. Van alle oorlogsslachtoffers die op het monument vermeld staan is een korte beschrijving gemaakt en opgenomen in een herdenkingsnummer van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke.

Bron: Harry Woertink – 22 maart 2015

Reageren »

15 maart 2015

Vrienden voor behoud Landgoed Het Laar

Categorie: Harry Woertink, Landgoederen.    1.120 keer gelezen.

OMMEN – Een groepje Ommenaren gaat zich inzetten voor het behoud van Landgoed Het Laar. Ze hebben zich verenigd in de “Vrienden van het Landgoed Het Laar”.

 Een rampzalige kaalslag op landgoed Het Laar.
Foto: Harry Woertink
Zie ook video van rtv Oost: Groep Ommenaren zet zich in voor behoud Landgoed Het Laer.

De initiatiefnemers willen voor de toekomst van het Landgoed meer zicht en inspraak op de gemeentelijke plannen. Aanleiding om een belangengroep op te richten is de bomenkap van eind vorige week op het Landgoed om de uitbreiding van het vakantiecentrum Laarhuus mogelijk te maken. De Vrienden van het Landgoed Het Laar gaan voor het behoud van de openheid en de landschappelijke- natuur- en cultuurhistorische waarden van Landgoed Het Laar. Volgens de initiatiefnemers zijn er de laatste tijd veel ingrepen geweest die grote impact hebben op het historisch karakter van het Landgoed, zoals de aanleg van een dijk dwars door het landgoed en het vervangen van de gedenknaald en het historisch houten bruggetje.

De belangengroep heeft evenals omwonenden met grote verbazing kennis genomen van de bomenkap vorige week aan de rand van het Landgoed, dichtbij de ijskelder. Volgens de Vrienden is dit opnieuw een aantasting van het gebied en bovenal wrang omdat de motorzaag in de bomen werd gezet op de dag nadat een themabijeenkomst in Huize Het Laar was gehouden door de vereniging voor natuur en milieu De Vechtstreek samen met de gemeente Ommen over het behoud, herstel en ontwikkeling van Landgoed Het Laar. “De kap van deze bomen is daar niet ter sprake geweest. Er wordt alles uit de kast getrokken om het als rijksmonument aangewezen landgoed Het Laar te behouden, te herstellen of te ontwikkelen, maar haaks daarop staat de enorme houtkap in het Laar van een mooi stuk bos. Het gaat ook om de cultuurhistorische waarde van Het Landgoed.

Vijf bomen kappen in het Laar is geen ramp, maar circa 5000 m2 bos kappen is een enorme kaalslag. Een tragedie. Daardoor is een groot open veld ontstaan”, aldus Harry Woertink, namens de Vrienden van het Landgoed Het Laar. “Het was goed mogelijk geweest om de uitbreiding van het Laarhuus parallel te laten lopen aan de parkeerplaats van het NS-station. Dit zou kunnen zonder al te veel bomen te kappen. Het zijn allemaal keuzes maar er wordt niet over nagedacht en vooral niet overlegd met de omwonenden. Het leed is al geschied. Het gekapte bos is ook de broedplaats van bosuilen en nog veel meer waardevolle vogels. Ook voor de vleermuizen uit de ijskelder is verstoring door de kaalslag rampzalig”. Het voorlopig bestuur van de Vrienden wordt gevormd door Willem Bemboom, Tjeerd de Leeuw en Harry Woertink. Zij willen graag in contact komen met Ommenaren die achter het initiatief van de Vrienden staan. Voor informatie: email ­vriendenvanhetlaar@kpnmail.nl.

Bron: Harry Woertink – 15 maart 2015

1 Reactie »

12 maart 2015

Bevrijdingsconcert met uniek projectkoor

Categorie: Harry Woertink.    956 keer gelezen.

OMMEN – Het Ommer Mannenkoor is op zoek naar mannen van alle leeftijden die op zaterdag 11 april mee willen zingen op het concert in het kader van “Ommen 70 jaar bevrijd”.

In de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat geeft het Ommer Mannenkoor dan een bevrijdingsconcert en wil ook optreden met een “Uniek projectkoor” als gelegenheidskoor. “70 jaar vrijheid in Ommen moet bezongen worden. Met een repertoire vol liederen voor vrijheid en vrede van toen en nu. Van Vera Lynn tot Michael Jackson. Muziek met een wens voor een betere wereld”, aldus Jan Hekman, voorzitter van het Ommer Mannenkoor. De Historische Kring Ommen (HKO) en het Ommer mannenkoor gaan dit voor alle Ommernaren organiseren en roepen dus alle mannen die van zingen houden, van jong tot oud, zich op te geven voor dit uniek projectkoor. Dit kan bij Dirk Strijker telefoon 0529-452805 s’ avonds tussen 18.30 uur en 19.30 uur of per mail d-strijker@hetnet.nl of bij leden van het Ommer Mannenkoor en HKO.

Mannen zijn dan ook van harte welkom de volgende repetitie avonden te bezoeken: op dinsdag 31 maart en op woensdag 8 april om 19.30 uur tot 21.30 uur in zalencentrum De Kern aan de Bouwstraat 23 in Ommen. En natuurlijk op de generale repetitie op zaterdag 11 april om circa 16.00 uur en het concert op zaterdagavond 11 april om 20.00 uur in de Gereformeerde kerk. De te zingen liederen worden ondersteund met filmbeelden van de HKO. Naast het projectkoor en het Ommer Mannenkoor, beide onder leiding van Gezinus Veldman zal ook medewerking worden verleend door de Ommer muzikanten, Obed Redder op drums en door Frank van Elburg en Jan Jonkers op trompet. De organisatoren rekenen dan ook op grote deelname om mee te zingen, en natuurlijk op veel publiek op het concert.

Wie niet meezingt en wel komt luisteren naar het unieke projectkoor en het Ommer Mannenkoor betaalt vijf euro voor een kaartje. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. U zingt natuurlijk mee met dit unieke projectkoor, en zet de datums al vast in uw agenda en gaat u zich nu opgeven. Nadere aankondiging van de kaartverkoop volgt nog via de media.

Bron: Harry Woertink – 12 maart 2015

Reageren »

1 maart 2015

Tweede Wereldoorlog thema De Darde Klokke

Categorie: De Darde Klokke, Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    1.347 keer gelezen.

OMMEN – Het nieuwste nummer van het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke (nummer 174) staat helemaal in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

 Links: De Darde Klokke 174 in teken van WO 2, zie inhoudsopgave Darde Klokke.
Rechts: Herdenkingsboekje met namen van 71 oorlogsslachtoffers uit Ommen, zie Pageflip of PDF document.

Afb’n: Harry Woertink

“Ommen 70 jaar bevrijd” is aanleiding dit keer met een themanummer te komen met aandacht voor het lokale verhaal. Hoe Ommen 1940-1945 het juk van de Nazi’s heeft ervaren wordt verteld aan de hand van persoonlijke belevenissen. In Lemele wordt op 29 juni 1942 op school de verjaardag van prins Bernhard feestelijk gevierd, waarbij bijna alle kinderen met oranje strikjes getooid zijn. Deze kleuren zijn echter door de Duitse bezetters streng verboden. Het schoolfeestje is door Duitsgezinde landverraders verklikt zo blijkt, want die dag komt met geweld een grote Duitse overvalwagen het schoolplein oprijden. Schoolmeester Rinck schrikt hevig: ”Weg met die oranjestrikjes” roept hij de kinderen toe. Enkele Duitsers arresteren de meester en hij moet afscheid nemen van zijn vrouw en kinderen. Rinck werd nog diezelfde dag overgebracht naar het beruchte Strafkamp Amersfoort. Na enkele maanden kwam hij weer vrij. Mager en kaalgeschoren met littekens op zijn hoofd is hij weer even in de klas. Blij dat hij de leerlingen weer ziet, maar ook ontroerd en dankbaar dat hij weer bij zijn gezin mocht terug keren

In de nieuwste nummer verder aandacht voor de Ommer burgemeester in oorlogstijd C.E.W. Nering Bögel. Hij was Ommens burgermeester van 1923 tot 1952. Ook de bevrijding van Ommen wordt uitvoerig beschreven in het themanummer. Bij uitgave 174 zit ook het herdenkingsboekje met de namen van de 71 oorlogsslachtoffers die op het nieuwe oorlogsmonument bij het gemeentehuis herdacht worden. Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 1 maart 2015

Reageren »

28 februari 2015

Streekmuseum en Historische Kring Ommen samen verder

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Streekmuseum Ommen.    1.923 keer gelezen.

OMMEN – Streekmuseum Ommen en de Historische Kring Ommen (HKO) gaan samen verder. Op dit moment is nog sprake van twee afzonderlijke organisaties. De bedoeling is dat op korte termijn boven beide organisaties één bestuur komt.

 Beeldpresentatie over de geschiedenis van de Besthmenerberg (links) en een korte wandeling naar de twee openluchttheaters, waarvan de kleinste in gebruik was bij de Sterkampen (midden) en het grote openluchttheater(Bostheater) die uit 1948 dateert (rechts).

Zie link voor meer foto’s.
Zie concept organogram van de gemeenschappelijke organisatie.

Foto’s: Hans Steen

Volgens het bestuur van zowel HKO als van het Streekmuseum zijn veel voordelen te halen met het samengaan. Vooral ook omdat beide organisaties zich bezighouden met de geschiedenis van Ommen in de breedste zin van het woord. Tijdens een vrijwilligersbijeenkomst zaterdagmiddag op de Besthmenerberg zijn alle vrijwilligsters van beide instanties bijgepraat door hun bestuur. Het was voor het eerst dat de HKO en het museum een gezamenlijke bijeenkomst hielden voor hun vrijwilligers.

Het Streekmuseum richt zich al stichting op het tentoonstellen van het cultureel erfgoed in de molen en tolhuis aan Den Oordt in Ommen. Streekmuseumvoorzitter Willem Bemboom verwacht met het samensmelten tot één organisatie flexibeler te kunnen werken met hun activiteiten die museaal gericht zijn. Lees meer »

1 Reactie »

27 februari 2015

1945 – 2015 Herdenken en vieren in vrijheid

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink, Historische Kring Ommen, Oorlog en Bevrijding, Streekmuseum Ommen.    1.857 keer gelezen.

Dit jaar wordt gevierd dat het zeventig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van het juk van de Nazi’s. Deze viering blijft ook in Ommen niet onopgemerkt.

  Links: Een Canadese tank passeert hier op 11 april 1945 een zwaar beschadigde woning bij de Vechtbrug.
Rechts: De bevrijding van Ommen 11 april 1945. De vlaggen zijn uit. De mensen lopen op de zwaar gehavende Vechtbrug. Bij het toenmalige gemeentehuis hangen de ramen uit de sponningen. Ook het rechter winkelpand van toen horlogerie van der Kolk is zwaar beschadigd. Op de achtergrond de Hervormde kerk.

Foto’s: OudOmmen

Voor Ommen is 11 april de Bevrijdingsdag. Die dag worden ’s morgens om 06.00 uur de klokken geluid van de Hervormde kerk als teken dat de Canadese soldaten Ommen bevrijdden. Verder wordt op 11 april om 11.00 uur bij het gemeentehuis een nieuw monument voor alle oorlogsslachtoffers uit Ommen onthuld. In de Carrousel is ‘s middags om 14.00 uur een lezing en wordt ‘s avonds om 20.00 uur een herdenkingsconcert georganiseerd in de Gereformeerd kerk. Vanaf 11 april is er in het Streekmuseum ook een thema-expositie te zien in het kader van “Ommen 70 jaar bevrijd”.

Klokluiden en vlaggen uit op 11 april 2015
Ommen werd bevrijd in de vroege morgen op 11 april 1945 toen de Canadese bevrijders uit zuidelijke richting de Vechtbrug passeerden. Het gemeentebestuur alsmede de gezamenlijke organisaties bestaande uit de Oranjevereniging, het 4 mei comité, de Historische Kring Ommen en de Gemienschop van Oll Ommer doen een beroep op de inwoners van Ommen om zaterdag 11 april massaal de nationale driekleur uit te steken. Op de Bevrijdingsdag van Ommen worden ‘s morgens om zes uur de klokken geluid van de Hervormde Kerk. Ze luiden de intocht in van de Canadese bevrijders die zeventig jaar geleden vanuit het zuiden Ommen binnentrokken. Om de vijf jaar wordt deze traditie van het klokluiden gehouden.

Expositie in het Ommer Streekmuseum “Ommen 70 jaar bevrijd”
In het kader van 75 jaar begin van de Tweede Wereldoorlog en dat Nederland 70 jaar in vrede en vrijheid leeft organiseert het Streekmuseum in samenwerking met de HKO een thema-expositie “Ommen 70 jaar bevrijd”. Er zijn verschillende voorwerpen tentoongesteld die herinneren aan de periode 1940-1945. Lees meer »

Reageren »