22 maart 2013

Eierzoeken en vuurbulten horen ook bij Pasen

Categorie: Harry Woertink.    2.175 keer gelezen.

OMMEN – Het eierzoeken en het ontsteken van een vuur op Tweede Paasdag zijn leuke paasactiviteiten, maar geen typisch Ommer folklore. Het eierzoeken wordt in veel plaatsen gehouden terwijl het hoogoplaaiend paasvuur zijn oorsprong vindt in Twente en de Achterhoek. Het paasvuur is een eeuwenoude heidens voorjaarsgebruik dat akker, mens en dier vruchtbaarheid moest geven.

 Foto: OudOmmen
1954 – Burgemeester van Reeuwijk ontsteekt het Paasvuur aan de Zeesserweg.

Eierzoeken
Het eierzoeken in Ommen wordt al bijna dertig jaar achtereen georganiseerd door de Handelsvereniging Ommen (HVO). Een gratis evenement bedoeld voor peuters, kleuters en wat daar in leeftijd net boven zit. Om exact 12.00 uur klinkt het startschot voor de kinderen om het het terrein aan de Voormars op te mogen voor het zoeken van de eieren. Vooraf is het altijd een hele toer voor de organisatie om de kinderen en/of hun ouders op afstand te houden. Is een ei gevonden met daarop een stip dan is dat ei goed voor een prijsje, meestal speelgoed dat gelijk in een kraampje naast het terrein in ontvangst genomen kan worden. Het wachtende publiek wordt dan intussen getrakteerd op een bekertje warme chocolademelk. Totaal worden duizend eieren verstopt, waarvan 250 zijn voorzien van een stip. Het koken van de eieren wordt evenals bij het eiertikken, eerder op de dag, verzorgd door de familie Martens.

Het was in 1984 dat in Ommen het eierzoeken voor het eerst werd geïntroduceerd. “In andere plaatsen had ik ook al zoiets georganiseerd”, herinnert Gerrit Grit uit Hattem zich nog. Hij was kantoorleider bij de plaatselijke Middenstandsbank en juist als voorzitter van de HVO aangetreden. “Het is altijd goed dat je als ondernemers activiteiten organiseert. Zo zagen wij toen ook het eierzoeken. Ik kan me nog herinneren dat ik de eieren verstopte toen er nog sneeuw lag”, aldus Gritter die in de beginjaren zelf op het evenement verscheen in een konijnenpak.

Paasvuur
Ruim voor Pasen worden allerlei takken en hout verzameld en deze worden hoog en veilig opgestapeld. Sinds het einde van de 20e eeuw mag men alleen snoeihout gebruiken, dit in verband met strengere milieuvoorschriften. In de voorliggende dagen volgen in de plaatselijke media al oproepen dat hout voor het Paasvuur gebracht kan worden. Er wordt scherp op toegezien dat het alleen mag gaan op snoeihout of ander natuurlijk hout. De gemeente Ommen is altijd nog bereid gevonden om grond ter beschikking te stellen waar het paasvuur aangestoken mag worden. In de loop der jaren is de paasbult verplaatst van de Laarakkers naar De Dante en later naar de Strangen en Alteveer. Aan de oostkant van het sportpark Westbroek wordt nu al weer een aantal jaren een paasvuur opgericht. Elk jaar wordt iemand gevraagd om het vuur officieel aan te steken. Vaak is dat een nieuwe burgemeester of wethouder of een ander belangrijk figuur uit de Ommer samenleving. Lees meer »

Reageren »

21 november 2012

Stichting Herdenking Joods Ommen: Stolpersteine op een achttal locaties in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    2.559 keer gelezen.

 Het is de Stichting Herdenking Joods Ommen gelukt om maandag 4 maart 2013 Gunter Demnig naar Ommen te halen voor het plaatsen van de zogeheten Stolpersteine.

De Joodse familie van der Hoek in een doorgangskamp, einige tijd later omgebracht in een concentratiekamp.
Foto: OudOmmen.nl

Het gaat om een achttal locaties verspreid in het centrum van Ommen. Vanaf 09.00 uur worden deze kleine steentjes gelegd in het plaveisel. Het markeert de huizen waar laatstelijk Joden hebben gewoond. Het zijn geen steentjes waar je over struikelt: ze liggen niet hoger dan de omliggende stenen. Het zijn wel stenen om bij stil te staan. Op de steen komt een messing plaatje met daarop vermeld de namen, geboorteplaats en -datum en de plaats en datum van overlijden van de Ommer Joden.

Gunter Demnig is een beeldend kunstenaar uit Duitsland, die in Europa al meer dan 35.000 stenen heeft geplaatst. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Het gaat om de volgende acht locaties: Gasthuisstraat 19, Markt 4, Brugstraat 18, Brugstraat 19, Kerkplein 6, Kerkplein 7, Dr. A.C. van Raaltestraat 1 en Dr. A.C. van Raaltestraat 5. Voor meer informatie: www.joodsommen.nl.

Bron: Harry Woertink – 21 november 2012

2 Reacties »

3 oktober 2012

Herdenking weggevoerde Joden met stille tocht en gedicht

Categorie: Harry Woertink.    2.333 keer gelezen.

 OMMEN – Met een stille tocht met ruim 400 deelnemers werd woensdagavond 3 oktober 2012 in Ommen de weggevoerde Joden uit herdacht.

Foto: Hans Steen
Zie voor meer foto’s het album “Herdenking weggevoerde Joden 2012”.

De reacties van de deelnemers waren erg positief, van ‘indrukwekkend’ tot ‘emotioneel’. Ook klonk: ‘Geweldig dat aan de historie van de Joodse gemeenschap in Ommen aandacht wordt besteed’. De tocht ging door het centrum met als startpunt het plein voor de voormalige synagoge aan de Varsenerpoort. Tijdens de stille rondgang werd stil gestaan bij de acht huizen waar de Joodse medeburgers hebben gewoond. In totaal 27. Evenzovele fakkels werden onderweg aangestoken. Eindpunt van de tocht was de Joodse begraafplaats aan de dr. A.C. van Raaltestraat, waar een lint van brandend licht werd gevormd.

Bij de acht locaties werd een kiezelsteen gelegd met daarop de namen van de omgekomen Joden. Bovendien lazen jongeren op de plek de namen voor van de weggevoerde Joden. Hiervoor was een rol weggelegd voor leerlingen van basisschool De Kardoen en leden van voetbalvereniging OVC’21. De organisatie was in handen van de Stichting Herdenking Joods Ommen. Er was bewust gekozen voor 3 oktober, omdat op die datum in 1942 de eerste slachtoffers uit hun huizen werden gehaald en naar kamp Westerbork werden gebracht. De aanwezigheid van de leden van OVC’21 had te maken dat Hartog de Levie, een van de omgekomen Joodse medeburgers tot de oprichters behoorde van de Ommer Voetbal Club. Lees meer »

Reageren »

12 september 2012

De naam Hamsgoren: meer dan een straatnaam in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    4.642 keer gelezen.

De naam Hamsgoren is veel meer dan alleen maar een naam van een straat in Ommen. De naam is afkomstig van tuinen, gelegen op een vooruitspringend stuk grond, begrensd door water.

  Foto’s: Harry Woertink
Links: Hamsgoren met rechts het tankstation Van Aalderen
Rechts: Vroeger een boerderijtje van de familie van der Veen nu een riante woning

Tegenwoordig staan aan de straat fraaie woningen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw was sprake van slechts enkele woningen en boerderijtjes. De woning van de familie Van Aalderen staat er sinds 1936. De familie Timmerman boerde aan de Hamsgoren en heeft lang nog koeien naast zijn boerderij zien grazen. Verder staat het boerderijtje van de familie de Lange-Steen er nog en heeft ook het boererijtje van de familie van der Veen lang dienst gedaan. Zoals gezegd is sprake van een veel groter gebied als het gaat om Hamsgoren. Het ligt in de Laarakkers. De boerderijtjes van de familie Braam en Schoenmaker stonden op de Hamsgoren. En ook de tuinen tussen het tegenwoordige Nering Bögelstraat en de Schurinkstraat bevonden zich op de Hamsgoren. Verder behoorde de landbouwschool, tot voorkort AH-supermarkt, tot Hamsgoren. De straat is sinds jaar en dag geasfalteerd. Voor de jeugd betekende dat een mooie straat om te kunnen rolschaatsen. Ook heeft de jeugd nog herinneringen aan de timmermanswerkplaats van Corté, waar je spaanders meekreeg voor zelf te maken vliegers, of de tuin van bloemist Schuurman met de bamboestokjes. Later had Stap daar nog een grote diepvrieshal ‘Alaska’, waar diepvriesruimte aan particulieren werd verhuurd.

Aannemersbedrijf Takman bouwde in de crisisjaren twee dubbele woningen aan de Hamsgoren. Er was toen weinig werk, en om zijn mensen aan de slag te houden werden deze als huurwoningen gebouwd. Achter deze woningen was meer ruimte en heeft eerst de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) een tijd lang een noodkerk gehad. Later werd hier de Prinses Marijke kleuterschool gebouwd, later bekend als de Christina kleuterschool. Tegenwoordig gaat het om woon appartementen met de naam ‘Steenhof’. Aan het eind van de Hamsgoren heeft richting de Friesendorpstraat in de zestiger jaren een houtenbarak dienst gedaan als school voor leerlingen van eerder genoemde vrijgemaakte kerk. Markant voor de straat waren onder andere Jan Makkinga met verkoop van petroleum en butagasflessen en aan de overkant van de straat kleermaker Bettus Martens. Tegenwoordig is de straat druk bezocht door het tankstation en garage van Dick van Aalderen. Lees meer »

6 Reacties »

12 september 2012

Verhalenavond in het Streekmuseum

Categorie: Harry Woertink.    1.414 keer gelezen.

OMMEN – Het streekverhaal “Het verdriet van Swaantje” wordt vrijdagavond 5 oktober om 20.00 uur officieel gepresenteerd in het Streekmuseum in Ommen.

 Afbeelding: OudOmmen.nl
Het verhaal draait om schaapherder Theun

Samen met Loek Boer en Luuk Vogelzang heeft Peter Kramer voor de Historische Kring en het Streekmuseum een eigen volksverhaal bedacht en geschreven. Daarbij gaat het om een sage die speelt op de Lemelerberg. Ook is speciaal drankje ‘Swaantjes tranen’ ontwikkelt om het volksverhaal uit het Vechtdal compleet te maken. Het verhaal heeft van een vakjury de tweede prijs gekregen, uit meer dan 90 inzendingen, van het door de Provincie Overijssel georganiseerde verhalenwedstrijd ‘Geef je woonplaats een eigen volksverhaal’.

Het verhaal draait om schaapherder Theun, zo genoemd omdat de schaapherder van Landschap Overijssel Theun Heuver dit voorjaar na 28 jaar gepensioneerd is. In het verhaal ontspringt een bron op de plek waar Swaantje een overvloed aan hete tranen plengde. Het verhaal luidt dat Swaantjes tranen de smaak van een likeurtje hebben. Als primeur zal aan een viertal mensen, dat zich verdienstelijk heeft gemaakt bij de promotie van verhaal een flesje ‘Swaantjes tranen’ worden uitgereikt.

Loek Boer, Peter Kramer en Luuk Vogelzang zullen de avond verder vullen met het vertellen en voorlezen van verhalen. De toegangsprijs is vijf euro inclusief een kop koffie Gezien het beperkte aantal plaatsen is het verstandig om vooraf plaats te reserveren bij het streekmuseum, telefoon 0529-453487.

Bron: Harry Woertink – 12 september 2012

1 Reactie »

27 augustus 2012

Stichting Herdenking Joods Ommen organiseert 3 oktober herdenkingstocht

Categorie: Harry Woertink.    1.897 keer gelezen.

OMMEN – ‘Stichting Herdenking Joods Ommen’ is de naam van de onlangs in Ommen opgerichte stichting.

 Het tekenen van de oprichtingsakte van de stichting, v.l.n.r. Kees Wolfert (penningmeester); notaris Jan Willem Bentum; Kest Jelsma (voorzittter) en Gerko Warner (secretaris).
Foto: Harry Woertink

Eén van de doelstellingen is het organiseren van een jaarlijkse herdenkingstocht om de Joodse gemeenschap die Ommen ooit heeft gekend te herdenken. Daarnaast zal de stichting zich inzetten voor het plaatsen van Stolpersteine. De stichting Herdenking Joods Ommen is opgericht op initiatief van ds. Kest Jelsma en wordt ondersteund door alle geloofsgemeenschappen van Ommen, de Historische Kring Ommen, de Darde Klokke en Gemienschop van Oll’Ommer. Ook de gemeente Ommen ondersteunt de initiatieven. Het bestuur van de stichting bestaat uit Kest Jelsma (voorzitter), Gerko Warner (secretaris), Kees Wolfert (penningmeester), Joke Feddema, Dieks Horsman, Wim Neevel, André Jonker en Harry Woertink.

Op woensdag 3 oktober 2012 is het 70 jaar geleden dat de Joodse inwoners van Ommen uit hun huizen werden weggevoerd en naar kamp Westerbork werden gebracht. Om dit te herdenken zal op die datum de eerste herdenkingstocht worden gehouden. Deze tocht voert langs de adressen waar de stolpersteine gelegd zullen worden. Hiermee wil de stichting de Joodse slachtoffers herdenken die uit Ommen zijn weggevoerd. De aanvang van de herdenking is 19.00 uur en heeft als startpunt het plein voor de voormalige synagoge Ommen (Varsenerpoort). Daarna zal er een stille rondgang plaatsvinden die voert langs de huizen waar de verschillende Joodse medeburgers hebben gewoond. Deze eindigt bij de Israëlitische begraafplaats. Tijdens de stille rondgang zullen bij de verschillende adressen de namen worden voorgelezen van de Joodse medeburgers. Lees meer »

Reageren »

15 augustus 2012

HKO timmert al 15 jaar aan de weg

Categorie: Harry Woertink.    2.003 keer gelezen.

OMMEN – De belangstelling voor de lokale geschiedenis was er altijd wel. Maar een eigen trefpunt daar ontbrak het nog aan in Ommen.

 Foto: Harry Woertink

Het tekenen van de oprichtingsakte 20 januari 1997 met v.l.n.r. notaris Gerhard Smelt, Aldien Pasman, Henk van Elburg en Jan Brouwer.

Daarom werd vijftien jaar geleden de Historische Kring Ommen (HKO) opgericht, met als doel heemkundige activiteiten te organiseren en onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis te bevorderen. Onder toeziend oog van notaris mr. Gerhard Smelt werd op 20 januari 1997 de oprichtingsakte getekend. Het eerste bestuur bestond toen uit Jan Brouwer (voorzitter), Henk van Elburg (secretaris) en Aldien Pasman (penningmeester). Verder uit Bart Kiestra, Albert van der Vegt, Luuk Vogelzang en Harry Woertink. Voor belangstellende leden was er de mogelijkheid mee te draaien in verschillende werkgroepen. Dit onder leiding van de bestuursleden en de contactpersonen Bram Ruiter, Henk van Dorsten, Marietje Rhee, Leida Bruins en Henk Vos. In september 1997 werd Hans Steen als bestuurslid toegevoegd.

De vereniging viel vanaf het begin gelijk met de neus in de boter: er was niet alleen veel belangstelling om lid te worden, maar er deed zich ook de mogelijkheid voor om voor de geschiedschrijving van Ommen de kolommen van het bestaande Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke te vullen. Bovendien kon met medewerking van de gemeente in het prille begin het historische pandje het ‘Foekertshuus’ aan de Julianastraat als eigen verenigingshuis in gebruik genomen worden. Piepklein en op temperatuur gehouden met drie kachels. Het oude schippershuisje was nog voorzien van een bedstee. Het pandje is door de HKO vernoemd naar een vroegere schipper op de Vecht, die er ooit heeft gewoond. Op 6 november 1997 werd het Foekertshuus officieel geopend, zodat voortaan hier op de eerste donderdag van de maand de zogenaamde inloopavonden gehouden konden worden. Lees meer »

Reageren »

15 augustus 2012

Nostalgische dag met de HKO

Categorie: Harry Woertink.    1.585 keer gelezen.

Op de Ommer Bissinghwoensdag van 15 augustus was de HKO ook vertegenwoordigd met enkele bezienswaardigheden van vroeger.

 Foto: Harry Woertink

Historische modeshow met (beroeps)kleding van vroeger en nu.

Er waren demonstraties touwdraaien door touwslagers en ouderwets stoelenmatten. Verder werden er knijpertjes gebakken en verkocht. Grote blikvanger was de historische modeshow met (beroeps)kleding van vroeger en nu. Zo zag het publiek onder andere de boer van vroeger en de hedendaagse, maar de laatste voorzien van laptop en I-phone.

Op de bühne in de Brugstraat genoot het talrijke publiek van een mooie show waar veel voor uit de kast was gehaald, met commentaar van Dina Poortier. Zie album “Ommer Bissingh met de HKO – 15 augustus 2012” voor een korte foto impressie van deze zomerse dag.

Bron: Harry Woertink – 15 augustus 2012

Reageren »

28 juli 2012

Onder grote belangstelling Slag bij Ane herdacht

Categorie: Harry Woertink.    1.839 keer gelezen.

Met bloemlegging bij het keienmonument in Ane is zaterdag onder grote belangstelling de Slag bij Ane herdacht van 28 juli 1227.

 Onder grote belangstelling Slag bij Ane herdacht
Foto: Harry Woertink

Bij die veldslag op de grens van Overijssel en Drente werd Bisschop Otto II door de Drenten onder leiding van de kastelein Rudolf van Coevorden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Een gevecht van de Drentse boeren tegen hun landsheer voor vrijheid en een betere toekomst. Ook Overijssel kreeg vanaf toen haar vrijheid terug. Vanuit Ommen trok het grote bisschoppelijke leger destijds richting Coevorden. De Drenten hadden zich op een hoger punt opgesteld op deze warme dag. Er zijn nog onderhandelingen gevoerd, maar zonder resultaat.

De verzamelde ridders hadden zich zoiets als een tournooiveld voorgesteld. Maar dat bleek een stinkend moeras te zijn. Te voet was het wel begaanbaar. Echter, de paarden met daarop de in harnas gestoken ridders, gingen na twee of drie keer stampen van de hoeven en draaien door de bovenlaag heen. Paard en berijder konden dan ook geen kant meer op. De Drentse boeren gewapend met schoppen, hooivorken en zeisen kwamen onder aanvoering van Rudolf van Coevorden tegenover de Bisschop en zijn leger te staan. Ze werden het moeras ingelokt waar het zwaar bewapende leger wegzakte. Lees meer »

Reageren »

21 juli 2012

Wetenswaardigheden over de Vecht

Categorie: Harry Woertink.    1.340 keer gelezen.

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Zij is 167 kilometer lang waarvan 60 km in Nederland. Haar oorsprong ligt in het Münsterland en zij mondt bij Zwolle in het Zwarte Water uit.

Het stroomgebied van de Vecht beslaat 3780 vierkante kilometer. In Duitsland wordt de rivier Vechte genoemd. De eerste schriftelijke vermelding van de Overijsselsche Vecht stamt uit omstreeks 1232 en staat in het geschrift Narracio. Er gaat een sage dat rond het jaar 400 prins Vechtan er bij het oversteken van het stroompje verdronken zou zijn. Zijn naam leeft voort in de naam van de rivier. Belangrijke zijrivieren die zich bij de Vecht voegen zijn de Steinfurter Aa, de Dinkel, het afwateringskanaal bij Gramsbergen, die de functie van de Kleine Coevordense Vecht heeft overgenomen waar een deel van Zuidoost-Drenthe op afwatert, en de Regge. Belangrijke plaatsen en gemeenten langs de Vecht zijn: Metelen, Wettringen, Schüttorf, Brandlecht, Nordhorn, Neuenhaus, Hoogstede, Emlichheim, Gramsbergen, Hardenberg, Ommen, Vilsteren, Dalfsen en Zwolle.

De Vecht heeft, tot ver in de 19e eeuw, een belangrijke rol gespeeld in de scheepvaart. De rivier kende een onregelmatige diepgang, waardoor in de zomermaanden de waterstand wel eens extreem laag kon zijn. De rivier was eigenlijk alleen goed bevaarbaar in de waterrijke tijd, ongeveer van oktober tot april. In de zomermaanden viel de rivier bijna droog en lag de scheepvaart soms weken achtereen stil. Lees meer »

Reageren »