19 augustus 2014

Sallandse Markten: Ommer Streekmuseum kan terug zien op een geslaagd seizoen

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.174 keer gelezen.

OMMEN – Met de organisatie van zogeheten Sallandse Markten op de maandagavond kan het Ommer Streekmuseum terug zien op een geslaagd seizoen. Deze week was de laatste markt van een serie van zeven die het streekmuseum al jaren op rij organiseert.

 Foto’s: Harry Woertink

Tijdens een aantal maandagavonden was de regen wel spelbreker, maar dat hinderde de honderden bezoekers niet een bezoek te brengen aan dit sfeervolle evenement. Nieuw was dit keer dat de toegang gratis was. Dit had ook een gunstige invloed op het bezoekersaantal. Op de Sallandse markten verdeeld over het museumterrein, museum, tolhuis en molen kon het publiek kijken naar oude ambachten en kunst. Kunstenaars demonstreerden en boden bovendien hun huisvlijt te koop aan. Goochelaar Magic John was present en muzikanten op harp en viool verhoogden de sfeer. Trekkers waren de lekker bakgeurtjes van de pannenkoeken en knieperties. In de bijenstal had de imker het druk en ook de molenaar op molen Den Oordt had aan belangstelling niet te klagen.

Met deze Sallandse markten speelt het streekmuseum in op de aanwezigheid van de vele toeristen die de Vechtstad overspoelen. “Op maandag zijn maar weinig activiteiten in de regio. De toerist wil elke dag vermaakt worden”, aldus museumbeheerder Harold Dokter. “Natuurlijk biedt het museum met het streekeigen karakter van Ommen en omgeving voldoende om een paar uurtjes leuk vermaakt te worden. Maar met bijzondere activiteiten komt het publiek makkelijker over de drempel”.

Een bezoek aan het Streekmuseum in Ommen is het hele jaar een bezoek meer dan waard. Gevestigd in een molen en een tolhuis zijn in het streekmuseum historische voorwerpen te zien en klederdrachten uit vervlogen tijden. Er is een oud schoolinterieur uit het begin van de twintiger eeuw, een ouderwets huiskamertafereel en een oudsaksische boerenkeuken. In een vaste opstelling worden onder andere oude gereedschappen, klederdrachten, sieraden en letterdoeken uit eigen streek tentoongesteld. Lees meer »

Reageren »

5 augustus 2014

Een aanspreekpunt voor cultuurhistorisch Ommen?

Categorie: Cult.Hist. Vereniging/Instelling, Harry Woertink.    1.262 keer gelezen.

Vanuit het Streekmuseum Ommen en de Historische Kring Ommen (HKO) is het plan opgevat voor een breed overleg met alle Ommer instanties op het gebied van cultuurhistorie.

 Collage van cultuurhistorisch Ommen
Afb. OudOmmen

Door de bestuurlijke samenwerking Ommen/Hardenberg wordt het niet uitgesloten geacht dat de gemeente Ommen voor de toekomst met eenzelfde beleid gaat werken met misschien één aanspreekpunt voor cultuurhistorisch Ommen. Het Streekmuseum en de HKO hebben zich daarover georiënteerd en contact gezocht met Barend Rooseboom, voorzitter van de Historische Vereniging Avereest (HVA). De HVA is een voorloper als het gaat om samenwerking en afstemming gemeentelijkbeleid. Barend Rooseboom is bereid gevonden voor ons een presentatie te verzorgen hoe binnen de gemeente Hardenberg een soort van spreekbuiscommissie functioneert voor cultuurhistorische instanties en wat de voordelen daarvan zijn.

Deze bijeenkomst is gepland op dinsdag 9 september 2014 ’s avond om 19.30 uur in streekmuseum De Kalkovens, Oude Zuidwolderstraat 13 in Dedemsvaart (weg Balkbrug-Slagharen afslag Dedemsvaart). Na afloop van deze bijeenkomst is de HVA graag bereid de aanwezigen een kijkje te gunnen in de Kalkovens en Gashouder.

De (voorlopige) agenda van deze avond is als volgt:
1. Opening en uitleg bedoeling van deze avond
2. Presentatie door Barend Rooseboom
3. Conclusies en Aanbevelingen
4. Eventueel vervolg

Uitnodigingen voor de bijeenkomst op 9 september 2014 zijn verstuurd aan het bestuur van Gemienschop van Oll Ommer, Stichting OudOmmen.nl, Lemels Arfgoed, Stichting Ommer Molens, Tinnenfigurenmuseum, Vereniging Ommerschans, De Darde Klokke, NICO, HKO en Streekmuseum.

Bron: Harry Woertink – 5 augustus 2014

Reageren »

2 augustus 2014

Bostheater Besthmenerberg schrijft geschiedenis

Categorie: Harry Woertink, Scouting / Padvinderij.    1.829 keer gelezen.

Besthmen – Het grote openluchttheater op de Besthmenerberg schreef zaterdag 2 augustus 2014 opnieuw geschiedenis. Z’n 2200 scouts hadden het complete bostheater in bezit.

  Een impressie van de hete bijeenkomst op zaterdag 2 augustus in het openluchttheater op de Besthmenerberg.
Foto’s: Harry Woertink


Het is al weer tientallen jaren geleden dat het openluchttheater met zoveel bezoekers overspoeld werd. Met bijna 30 graden was het tropisch heet voor de deelnemers. De scouts maakten deel uit van een groot internationaal scoutingkamp, die hun kampement hadden opgeslagen bij Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg in Ommen. Het evenement van de zevende-dags adventisten – een internationaal kerkgenootschap – wordt eens in de vier jaar gehouden. In 1986 was het ook al in Ommen, toen deden 1300 scouts uit heel Europa mee. In het bostheater werd een programma met zang en muziek opgevoerd en stond ook de religie centraal.

Het tot bostheater omgedoopte openluchttheater lag er tot voor enkele jaren terug vervallen bij. De toenmalige burgemeester van Ommen, Arend ten Oever, heeft zich ingezet om het openluchttheater weer nieuw leven in te blazen. Hiervoor is in 2009 de stichting Bostheater opgericht. Afgelopen jaren was er al regelmatig muziek, zang en voordrachten in dit theater te horen. Mede dankzij een forse subsidie van de provincie en de inzet van vrijwilligers kon het theater in 2013 flink worden opgeknapt. De zitplaatsen zijn aangepakt en de trappen veilig gemaakt. De toegangswegen zijn verhard en er is elektriciteit aangelegd. Daardoor kunnen de tribunes verlicht worden en kunnen artiesten gebruik maken van licht en geluid op het podium. Lees meer »

Reageren »

31 juli 2014

Nostalgische oogstdag in Lemele

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.804 keer gelezen.

Lemele leek donderdag 31 juli 2014 voor even op een openluchtmuseum. Met een nostalgische oogstdag kon het publiek zien hoe vroeger het koren op de akkers werden gemaaid.

 Een impressie van de oogstdag in Lemele.
Foto’s: Harry Woertink

Eerst met de hand en later kwamen er machines voortbewogen met paard of tractor er aan te pas. In oude stijl werd eerst op bijna vergeten wijze het graan gemaaid met een zicht. Na het maaien kwamen de ‘bindsters’ om de garven bij elkaar te houden. De onderste zeel met de knoop naar onderen en de bovenste met de knoop naar boven. De schoven daarna in hokken van zes met een kopzeel om het omwaaien tegen te gaan.

Lemeler boeren lieten zien hoe met de hand werd gedorst: man-aan-man slaan met de dorsvlegel op het uitgestalde graan. Uiteraard was er ook tijd voor koffie en brood, want ook op het land is stelregel: na gedane arbeid is het goed rusten. Een graanmaaier met zelfbinder was een latere uitvinding. Deze waren tot ongeveer vijftig jaar terug nog wel op het land te zien. Nu zijn ze het domein van de echte liefhebbers. Dat geldt ook voor oude tractors, die nog velen een leuke hobby bezorgen. De jaarlijkse oogstdag in Lemele werd gehouden achter de Imminkhoeve aan het Zandeinde, waar de stichting Lemels Arfgoed voor de organisatie tekende. Meer foto’s: Lees meer »

1 Reactie »

26 juli 2014

Slag bij Ane: bloemlegging door dominee Klaas Schaap

Categorie: Hardenberg, Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding, Oude gebruiken & tradities.    2.132 keer gelezen.

Ane-Gramsbergen-Ommen – Met bloemlegging bij het monument in Ane is zaterdag 26 juli 2014 onder grote belangstelling de Slag bij Ane herdacht van 28 juli 1227.

 Bloemlegging door ds. K. Schaap.
Foto’s: Harry Woertink

Elk jaar wordt deze historische veldslag herdacht op initiatief van de Vereniging Herdenking Slag bij Ane. Voorafgaande aan de bloemlegging was er in café Bolte in Grambergen een lezing. De Vereniging herdenking Slag bij Ane, met leden uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg en ook die met het gebied op de grens van Overijssel en Drenthe verbonden zijn, zorgt ervoor dat elk jaar rood-witte bloemen gelegd worden. Deze kleuren zijn verbonden aan de Nedersaksische streek waar de veldslag 1787 jaar terug plaatsvond. Ook vlaggen met deze kleur markeerden zaterdag het herinneringsmonument. Dominee Klaas Schaap uit Dalfsen had de eer de bloemen te mogen leggen. Thijs Knotters uit Dalfsen droeg een eigen gemaakt gedicht over de slag bij Ane voor.

De slag bij Ane was voor die tijd een betekenisvolle beruchte veldslag tussen de bisschop van Utrecht, Otto II . Bij die veldslag werd de Bisschop en zijn leger door de Drenten onder leiding van de kastelein Rudolf van Coevorden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Een gevecht van de Drentse boeren tegen hun landsheer voor vrijheid en een betere toekomst. Ook Overijssel kreeg vanaf toen haar vrijheid terug. Vanuit Hasselt over de Vecht richting Ommen trok het grote bisschoppelijke leger vervolgens richting Gramsbergen. De Drenten hadden zich op de grens met Overijssel op een hoger punt opgesteld.

De verzamelde ridders hadden zich zoiets als een toernooiveld voorgesteld. Maar dat bleek een stinkend moeras te zijn. Te voet was het wel begaanbaar. Echter, de paarden met daarop de in harnas gestoken ridders, gingen na twee of drie keer stampen van de hoeven en draaien door de bovenlaag heen. Paard en berijder konden dan ook geen kant meer op. De Drentse boeren gewapend met schoppen, hooivorken en zeisen kwamen onder aanvoering van Rudolf van Coevorden tegenover de Bisschop en zijn leger te staan. Na eerst nog te onderhandeld hebben werd het bisschoppelijke leger het moeras ingelokt en ging letterlijk en figuurlijk kopje onder. Lees meer »

Reageren »

8 juli 2014

‘Keep Them Rolling’ te gast bij het Streekmuseum

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.203 keer gelezen.

 Ommen – Bij het Streekmuseum Ommen waren deze week z’n 15 oude militaire voertuigen te gast, samen met hun totaal 30 koppige bemanning.

De vereniging ‘Keep Them Rolling’ afdeling Almelo te gast bij het Streekmuseum in Ommen.
Foto: Harold Dokter – Streekmuseum Ommen

Het ging om een groep van de vereniging ‘Keep Them Rolling’ afdeling Almelo, die een tochtje door de omgeving van Ommen vergezeld lieten gaan met een bezoek aan het Ommer streekmuseum. Keep Them Rolling houdt militaire voertuigen in stand uit de Tweede Wereldoorlog.

Het ging de in militair uniform gestoken gasten met name ook om de afdeling Tweede Wereldoorlog in het museum. Daar werd ze de geschiedenis van de Besthmenerberg uitgelegd met de periode van Krishnamurtie en die van het Strafkamp Erika.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het gedenkmonument op de Bestmenerberg. De ‘invasie’ van de oude militaire voertuigen zorgde voor veel bekijks. Het museum maakte een foto van de opstelling van een gedeelte van de voertuigen op het gazon voor het museum.

Bron: Harry Woertink – 8 juli 2014

Reageren »

7 juli 2014

Eerste serie van Sallandse markten van start

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    1.799 keer gelezen.

OMMEN – Bij het Streekmuseum in Ommen is maandagavond de eerste serie van Sallandse markten van start gegaan. Tot en met 18 augustus staan elke maandag tussen 17.00 en 21.00 uur staan creatieve hobby’s en oude ambachten in de kijker.

 Een impressie van de Sallandse markt bij het Streekmuseum in Ommen.
Foto: Harry Woertink

Zo was er een stand met oude ansichten, werd het vak van kalligrafie gedemonstreerd, glaskunst getoond, de imker in de bijenstal was actief en draaide de korenmolen. Ook naadkunst werd getoond met onder andere het maken van ouderwetse knipmutsen. Goochelaar Magic John was goed voor goochelkunsten. Ook aan de inwendige mens was gedacht met onder andere broodje hamburger, pannenkoeken, koffie met krentenwegge en ijs. Leden van de Historische Kring Ommen bakten wafeltje, beter bekend als ‘knieperties’. Livemuziek zorgde voor extra sfeer.

“Het was de eerste avond al gezellig druk. De reacties van de bezoekers zijn heel positief. Vooral ook omdat het aanbod heel gevarieerd is”, aldus museumbeheerder Harold Dokter. In het museum was veel belangstelling voor het kantklossen, het maken van kaarten en een film over oud Ommen. Volgens Dokter is het doel van de Sallandse markten behalve het vermaken van de toeristen het generen van inkomsten voor het museum. De standhouders zijn ook altijd graag bereid hun medewerking te verlenen. In de regel proberen zij ook eigen werk aan de man te brengen. Voor het eerst voor met een formule gewerkt waarbij geen entree van de bezoekers wordt gevraagd. Daarom is er dit jaar extra aandacht voor de cartering om de bezoekers ook van een ‘natje en een droogje’ te kunnen voorschotelen. De verkoop van belegde broodjes en heerlijke pannenkoeken liep ook goed, weet Dokter. “Met de opbrengst van de verkoop moeten we ons museum bedruipen omdat de subsidies steeds minder worden”.

Voor meer foto’s, zie artikel “1e Nieuwe stijl Sallandse markt goed bezocht” op de site van het Streekmuseum.

Bron: Harry Woertink – 7 juli 2014

Reageren »

2 juli 2014

Overweldigende belangstelling: Met Bonne Niks de wijde omgeving van Ommen verkennen

Categorie: Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    2.072 keer gelezen.

OMMEN – De belangstelling voor de bustochten van de Historische Kring Ommen en Oll Ommer was ook dit jaar overweldigend.

 Verdeeld over vier avonden is telkens een volle bus vertrokken om de wijde omgeving van Ommen te verkennen. Dat gebeurde met de HKO gidsen Dieks Horsman, Herman Lankhorst en Harry Woertink. De belangstelling voor de bustochten was zo groot dat in augustus nog een extra rit wordt gehouden. “We doen dit nu voor het zesde achtereenvolgende jaar. Telkens met nieuwe routes en leuke plekjes in de regio. Voor de deelnemers is het een leuke kennismaking met de mooie omgeving. Vaak blijkt dat ze die niet zo goed kennen of komen bij de deelnemers weer herinneringen naar boven”, aldus Henk Soer van de HKO.

Om zes uur ’s avond vertrok de luxe touringcar vanaf het Ommer Streekmuseum. Dit keer ging de route door de buurtschappen Zeesse, Junne en Beerze met hun historische boerderijen. Via de oversteek bij de N36 werd Mariënberg aangedaan, gevolgd door Oud Bergentheim. Deze oude boerenmarke met heel oude boerderijen, oude meesterwoning en schipperscafé aan de Oude Vaart bleek voor velen onbekend gebied. Vervolgens werd de omgeving van Bergentheim met zijn veengeschiedenis opgezocht en de ontstaansgeschiedenis verteld. Langs het kanaal Coevorden-Almelo ging de bustocht verder door de buurtschap De Gouden Ploeg naar Beerzerveld.

De weg langs het kanaal werd gevolgd tot aan Geerdijk. Hier werd de afslag Den Ham genomen. Aan de voet van de Mageler Esch in café ’n Esch was een koffiestop. De vervolgrit ging via de dorpskern van Den Ham, de Rohorst en de buurtschap Meer in het Reggedalgebied en na de Groene Jager naar Landgoed Eerde. Voor Kasteel Eerde maakte de bus een draai om via Besthmen en Nieuwebrug in Giethmen de Koedijk op te rijden. Vervolgens ging de tocht via Achterveld en de Venneberg richting Kasteel Rechteren. De terugreis liep via Vilsteren naar Ommen waar ruim drie uur na vertrek alle passagiers heel tevreden konden uitstappen uit de bus van Schepers uit Westerhaar met ‘vaste’ buschauffeur Bonne Niks. Lees meer »

1 Reactie »

30 juni 2014

OudOmmen zoekt fotograaf voor “OudOmmen / NieuwOmmen”

Categorie: Harry Woertink, OudOmmen.    1.338 keer gelezen.

OMMEN – Wie wil zien hoe Ommen er vroeger er uit heeft gezien en dat wil vergelijken met de huidige situatie, kan hiervoor ook terecht op de website OudOmmen.nl.

 De Bermerstraat in het fotoalbum “OudOmmen / NieuwOmmen.
Afb.: OudOmmen

Deze website met historisch (foto)materiaal over Ommen en omgeving heeft sinds deze week een nieuw fotoalbum aan haar website toegevoegd met de naam: “OudOmmen / NieuwOmmen”. Aan de hand van samengestelde foto’s van toen en nu, precies op dezelfde plaats genomen, is te zien wat er in de loop van de jaren in het straatbeeld van Ommen is veranderd. De eerste vijftien “nu” foto’s zijn in 2012 gemaakt door de Ommerse Dianne Poortier. “Een bijzondere prestatie als je bedenkt dat het gezichtsvermogen van Diana zeer beperkt is. Door een verdere verslechtering van haar ogen is ze helaas niet meer in staat hier mee verder te gaan. Daarom is OudOmmen op zoek naar een fotograaf die een vervolg wil maken op deze rubriek, waar Dianne zo enthousiast mee is begonnen”, aldus Tjeerd de Leeuw van de stichting OudOmmen.nl.

Fotoarchief Gemeente Ommen
Vanaf deze week is het fotoarchief van de Gemeente Ommen (FAGO) openbaar toegankelijk via OudOmmen.nl. Vaste bezoekers van OudOmmen.nl hadden vanaf november 2008 al toegang tot het FAGO, die op verzoek van de Gemeente Ommen tot dusver alleen via een wachtwoord (vermeld in ’t Zuute Plassie) toegankelijk was. Bijna een jaar heeft het gekost om het gehele fotoarchief van ruim 3500 fotokaarten met ca. 4000 afbeeldingen te digitaliseren. Met als doelstelling om zoveel mogelijk archiefmateriaal op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken is de stichting OudOmmen.nl erg ingenomen met het openbaar toegankelijk maken van het FAGO.

Afbeeldingen in groot formaat
Ook in ander opzicht is de toegankelijkheid van archiefmateriaal op OudOmmen.nl verruimd. De afbeeldingen in het album gedeelte van de site (Gallery3) zijn nu namelijk door iedereen in groot formaat te bekijken. De ruim 4000 afbeeldingen van het hierboven genoemde FAGO worden in een formaat van 1000 pixels gepresenteerd. De andere (ruim 3000 stuks) historische album-afbeeldingen in Gallery3 worden in een nog groter formaat (1600 pixels breed en/of hoog) getoond. Behalve op de website is OudOmmen ook te volgen op Facebook en Twitter. Beide sociale media worden beheerd en onderhouden door Miny Vroegindewey, één van de vrijwilligers bij de Stichting OudOmmen.nl. Daarnaast geeft OudOmmen.nl de digitale nieuwsbrief “’t Zuute Plassie” uit met allerlei informatie over de geschiedenis van Ommen. Deze twee maandelijkse nieuwsbrief wordt gestuurd aan bezoekers van de site die zich hiervoor hebben aangemeld en ook aan sponsors, donateurs, vrijwilligers en medewerkers van de stichting OudOmmen.nl.

Bron: Harry Woertink – 30 juni 2014

2 Reacties »

30 juni 2014

Tentoonstelling “Laarbrug” een geschiedenis in beeld (2)

Categorie: Harry Woertink.    1.980 keer gelezen.

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van kamp Laarbrug maak ik een tripje naar Vilsteren, waar Landgoedcentrum Erve Borrink van 2 mei tot en met 26 september 2014 in het teken staat van de historie van Laarbrug.

 Tweede op rij soldaat Marinus Woertink in Indië
Foto’s: Harry Woertink

De officiële opening van de bijzondere tentoonstelling gaat gepaard met dans en muziek en enkele toespraken. Als ik de deel van de voormalige boerderij binnenstap, kom ik in de expositie ‘oog in oog’ te staan met een oom van mij. Oom Marinus Woertink, geboren op 25 juni 1926. Op foto weliswaar, tweede op rij, als 21-jarige soldaat, samen met andere Nederlandse soldaten in het toenmalige Nederlands Indië. Er is geen melding van namen van de geportretteerde militairen, maar ik herken mijn oom in één ogenblik. Het was bekend dat hij vroeger ‘gediend’ heeft in Indië. Een foto van hem als soldaat bevindt zich ook in ons familiearchief, maar niet deze foto. Het blijkt dat het gaat om een foto uit een herinneringsboek over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) en de geschiedenis van het militaire korps ‘5e Bataljon 5e Regiment Infanterie’. In de jaren 1946 tot en met 1949 werden tienduizenden dienstplichtige Nederlandse soldaten (en vrijwilligers) naar ‘Indië’ – het huidige Indonesië – gestuurd om daar ‘orde en vrede’ te brengen. Ruim zesduizend mannen zijn helaas nooit van hun missie teruggekomen. Zij sneuvelden, verongelukten of overleden aan ziektes.

Jammer genoeg kunnen we oom Marinus de foto niet meer laten zien: hij overleed op 29 september 2001 in Canada. Daar was hij in 1952 naar toe vertrokken om met zijn vrouw Aly Koster en de drie kinderen een gelukkig bestaan op te bouwen als aannemer. Diverse malen kwam hij en zijn gezin naar zijn geboorteplaats Ommen. Verhalen over zijn dienstperiode in Nederlands Indië heb ik nooit van hem mogen vernemen. Daarom maakt deze tentoonstelling het voor mij tot een bijzondere tentoonstelling. Op de expo ontbreekt evenmin informatie over de KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Het gaat vooral over de Zuidoost Molukkers. Deze bevolkingsgroep heeft op Laarbrug ‘gebivakkeerd’ tussen 1951 en 1966. Zij hadden als militairen voor de KNIL gediend. Zij kwamen naar Nederland omdat hun verblijf op de Zuidoost Molukken niet mogelijk was. Lees meer »

Reageren »

Pagina 50 van 76« Eerste...102030...4849505152...6070...Laatste »