2 juli 2014

Overweldigende belangstelling: Met Bonne Niks de wijde omgeving van Ommen verkennen

Categorie: Harry Woertink.    2.461 keer gelezen.

OMMEN – De belangstelling voor de bustochten van de Historische Kring Ommen en Oll Ommer was ook dit jaar overweldigend.

 Verdeeld over vier avonden is telkens een volle bus vertrokken om de wijde omgeving van Ommen te verkennen. Dat gebeurde met de HKO gidsen Dieks Horsman, Herman Lankhorst en Harry Woertink. De belangstelling voor de bustochten was zo groot dat in augustus nog een extra rit wordt gehouden. “We doen dit nu voor het zesde achtereenvolgende jaar. Telkens met nieuwe routes en leuke plekjes in de regio. Voor de deelnemers is het een leuke kennismaking met de mooie omgeving. Vaak blijkt dat ze die niet zo goed kennen of komen bij de deelnemers weer herinneringen naar boven”, aldus Henk Soer van de HKO.

Om zes uur ’s avond vertrok de luxe touringcar vanaf het Ommer Streekmuseum. Dit keer ging de route door de buurtschappen Zeesse, Junne en Beerze met hun historische boerderijen. Via de oversteek bij de N36 werd Mariënberg aangedaan, gevolgd door Oud Bergentheim. Deze oude boerenmarke met heel oude boerderijen, oude meesterwoning en schipperscafé aan de Oude Vaart bleek voor velen onbekend gebied. Vervolgens werd de omgeving van Bergentheim met zijn veengeschiedenis opgezocht en de ontstaansgeschiedenis verteld. Langs het kanaal Coevorden-Almelo ging de bustocht verder door de buurtschap De Gouden Ploeg naar Beerzerveld.

De weg langs het kanaal werd gevolgd tot aan Geerdijk. Hier werd de afslag Den Ham genomen. Aan de voet van de Mageler Esch in café ’n Esch was een koffiestop. De vervolgrit ging via de dorpskern van Den Ham, de Rohorst en de buurtschap Meer in het Reggedalgebied en na de Groene Jager naar Landgoed Eerde. Voor Kasteel Eerde maakte de bus een draai om via Besthmen en Nieuwebrug in Giethmen de Koedijk op te rijden. Vervolgens ging de tocht via Achterveld en de Venneberg richting Kasteel Rechteren. De terugreis liep via Vilsteren naar Ommen waar ruim drie uur na vertrek alle passagiers heel tevreden konden uitstappen uit de bus van Schepers uit Westerhaar met ‘vaste’ buschauffeur Bonne Niks. Lees meer »

1 Reactie »

30 juni 2014

OudOmmen zoekt fotograaf voor "OudOmmen / NieuwOmmen"

Categorie: Harry Woertink.    1.523 keer gelezen.

OMMEN – Wie wil zien hoe Ommen er vroeger er uit heeft gezien en dat wil vergelijken met de huidige situatie, kan hiervoor ook terecht op de website OudOmmen.nl.

 De Bermerstraat in het fotoalbum “OudOmmen / NieuwOmmen.
Afb.: OudOmmen

Deze website met historisch (foto)materiaal over Ommen en omgeving heeft sinds deze week een nieuw fotoalbum aan haar website toegevoegd met de naam: “OudOmmen / NieuwOmmen”. Aan de hand van samengestelde foto’s van toen en nu, precies op dezelfde plaats genomen, is te zien wat er in de loop van de jaren in het straatbeeld van Ommen is veranderd. De eerste vijftien “nu” foto’s zijn in 2012 gemaakt door de Ommerse Dianne Poortier. “Een bijzondere prestatie als je bedenkt dat het gezichtsvermogen van Diana zeer beperkt is. Door een verdere verslechtering van haar ogen is ze helaas niet meer in staat hier mee verder te gaan. Daarom is OudOmmen op zoek naar een fotograaf die een vervolg wil maken op deze rubriek, waar Dianne zo enthousiast mee is begonnen”, aldus Tjeerd de Leeuw van de stichting OudOmmen.nl.

Fotoarchief Gemeente Ommen
Vanaf deze week is het fotoarchief van de Gemeente Ommen (FAGO) openbaar toegankelijk via OudOmmen.nl. Vaste bezoekers van OudOmmen.nl hadden vanaf november 2008 al toegang tot het FAGO, die op verzoek van de Gemeente Ommen tot dusver alleen via een wachtwoord (vermeld in ’t Zuute Plassie) toegankelijk was. Bijna een jaar heeft het gekost om het gehele fotoarchief van ruim 3500 fotokaarten met ca. 4000 afbeeldingen te digitaliseren. Met als doelstelling om zoveel mogelijk archiefmateriaal op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken is de stichting OudOmmen.nl erg ingenomen met het openbaar toegankelijk maken van het FAGO.

Afbeeldingen in groot formaat
Ook in ander opzicht is de toegankelijkheid van archiefmateriaal op OudOmmen.nl verruimd. De afbeeldingen in het album gedeelte van de site (Gallery3) zijn nu namelijk door iedereen in groot formaat te bekijken. De ruim 4000 afbeeldingen van het hierboven genoemde FAGO worden in een formaat van 1000 pixels gepresenteerd. De andere (ruim 3000 stuks) historische album-afbeeldingen in Gallery3 worden in een nog groter formaat (1600 pixels breed en/of hoog) getoond. Behalve op de website is OudOmmen ook te volgen op Facebook en Twitter. Beide sociale media worden beheerd en onderhouden door Miny Vroegindewey, één van de vrijwilligers bij de Stichting OudOmmen.nl. Daarnaast geeft OudOmmen.nl de digitale nieuwsbrief “’t Zuute Plassie” uit met allerlei informatie over de geschiedenis van Ommen. Deze twee maandelijkse nieuwsbrief wordt gestuurd aan bezoekers van de site die zich hiervoor hebben aangemeld en ook aan sponsors, donateurs, vrijwilligers en medewerkers van de stichting OudOmmen.nl.

Bron: Harry Woertink – 30 juni 2014

2 Reacties »

30 juni 2014

Tentoonstelling “Laarbrug” een geschiedenis in beeld (2)

Categorie: Harry Woertink.    2.280 keer gelezen.

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van kamp Laarbrug maak ik een tripje naar Vilsteren, waar Landgoedcentrum Erve Borrink van 2 mei tot en met 26 september 2014 in het teken staat van de historie van Laarbrug.

 Tweede op rij soldaat Marinus Woertink in Indië
Foto’s: Harry Woertink

De officiële opening van de bijzondere tentoonstelling gaat gepaard met dans en muziek en enkele toespraken. Als ik de deel van de voormalige boerderij binnenstap, kom ik in de expositie ‘oog in oog’ te staan met een oom van mij. Oom Marinus Woertink, geboren op 25 juni 1926. Op foto weliswaar, tweede op rij, als 21-jarige soldaat, samen met andere Nederlandse soldaten in het toenmalige Nederlands Indië. Er is geen melding van namen van de geportretteerde militairen, maar ik herken mijn oom in één ogenblik. Het was bekend dat hij vroeger ‘gediend’ heeft in Indië. Een foto van hem als soldaat bevindt zich ook in ons familiearchief, maar niet deze foto. Het blijkt dat het gaat om een foto uit een herinneringsboek over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd (1945-1949) en de geschiedenis van het militaire korps ‘5e Bataljon 5e Regiment Infanterie’. In de jaren 1946 tot en met 1949 werden tienduizenden dienstplichtige Nederlandse soldaten (en vrijwilligers) naar ‘Indië’ – het huidige Indonesië – gestuurd om daar ‘orde en vrede’ te brengen. Ruim zesduizend mannen zijn helaas nooit van hun missie teruggekomen. Zij sneuvelden, verongelukten of overleden aan ziektes.

Jammer genoeg kunnen we oom Marinus de foto niet meer laten zien: hij overleed op 29 september 2001 in Canada. Daar was hij in 1952 naar toe vertrokken om met zijn vrouw Aly Koster en de drie kinderen een gelukkig bestaan op te bouwen als aannemer. Diverse malen kwam hij en zijn gezin naar zijn geboorteplaats Ommen. Verhalen over zijn dienstperiode in Nederlands Indië heb ik nooit van hem mogen vernemen. Daarom maakt deze tentoonstelling het voor mij tot een bijzondere tentoonstelling. Op de expo ontbreekt evenmin informatie over de KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Het gaat vooral over de Zuidoost Molukkers. Deze bevolkingsgroep heeft op Laarbrug ‘gebivakkeerd’ tussen 1951 en 1966. Zij hadden als militairen voor de KNIL gediend. Zij kwamen naar Nederland omdat hun verblijf op de Zuidoost Molukken niet mogelijk was. Lees meer »

Reageren »

29 juni 2014

De geschiedenis van een grafkelder op Eerde

Categorie: Harry Woertink.    5.442 keer gelezen.

Omstreeks 1850 werd op het landgoed Eerde een grafkelder gebouwd. De grafkelder was privé-bezit van de familie van Pallandt.

 Een delegatie van de Historische Kring Ommen kreeg onlangs de mogelijkheid om de grafkelder van binnen te bezichtigen.
Foto’s: Harry Woertink

De laatste Van Pallandt die eigenaar van het landgoed was, was Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde (1889 -1979). In 1982 kwam ook het laatste gedeelte van het landgoed in het bezit van de Vereniging van Natuurmonumenten. Na het bouwjaar 1850 zijn hier de lichamen van drie mensen bijgezet:
1. Samuel Johannes Baron van Pallandt, overleden op 19 augustus 1890
2. Rudolph Theodorus Baron van Pallandt, overleden op 15 maart 1913
3. Arnoldina Johanna Nobel, douairière van Mr. S.J. Baron van Pallandt, overleden te Wezep op 5 april 1922
Volgens het informatiebord bij de grafkelder zou de identiteit van de derde persoon niet bekend zijn. Die informatie is dus inmiddels achterhaald. Het gaat om de echtgenote van de eerder bijgezette S.J. Baron van Pallandt.

Restauratie
De grafkelder van Eerde is eigenlijk geen echte kelder, maar een klein stenen gebouw. De op de monumentenlijst staande grafkelder werd in 2002 grondig gerestaureerd. Het verhaal gaat dat een groepje jongeren voordien door het dak is gezakt en bovenop een van de grafkisten zijn belandt. Bij de restauratie is allereerst een oude laag zand verwijderd om folie te kunnen aanbrengen. Deze folie, die weer werd afgedekt met zand, zorgt ervoor dat de kelder waterdicht is. De kelder werd vervolgens voorzien van nieuwe luchtkokers, die groot genoeg zijn om vleermuizen door te laten, maar te klein voor jongeren die de kelder met een bezoekje willen vereren. Lees meer »

1 Reactie »

21 mei 2014

Politiek Ommen richt zich op ontwikkeling centrum

Categorie: Harry Woertink.    1.401 keer gelezen.

OMMEN – Er komt een nieuwe muziekkoepel in het centrum van Ommen. Dit staat te lezen in het coalitieprogramma, dat door de meerderheid van de Ommer raad is opgesteld.

 Een voorbeeld van een nieuwe muziekkoepel.

“De ontwikkeling en versterking van ons centrum is de komende periode een grote uitdaging. We zien ons centrum als het toeristische hart van het Vechtdal. Om ons centrum meer te laten leven, is een integrale aanpak noodzakelijk”, aldus CDA, VVD, D66 en PvdA. De meerjarige ontwikkeling van het centrum wordt dan ook meegenomen in een integrale beleidsnota economie. Deze nota bestaat ten minste uit een masterplan winkelaanbod Ommen, een hernieuwde visie detailhandel, een actieplan leegstand en een voorstel tot centrumverfraaiing en verrijking. Ook zal het centrum toegankelijk zijn voor speciale doelgroepen en een herkenbaar toeristisch informatiepunt hebben. Behalve de verrijking van een nieuwe muziekkoepel wordt verder aandacht besteed aan kunst en cultuur. De politiek vindt het belangrijk om een herkenbare kern als centrum van Ommen te hebben, waarin een divers aanbod van detailhandel passend bij Ommen aanwezig is. De insteek is om in de kern als binnencirkel, de winkels te concentreren en van daaruit toe te werken naar de volgende cirkel.

Wat betreft het bezit van gemeentelijke eigendommen wordt gewerkt aan het borgen van cultureel erfgoed (ook financieel) voor de toekomst. Een haalbaarheidsstudie wordt nodig geacht voor het behoud van “Het Laer”. In dit onderzoek wordt onder andere onderzocht of het onderbrengen van dit erfgoed binnen een stichting haalbaar en wenselijk is. Initiatieven om het Van Raaltehuis mogelijk te behouden als cultureel erfgoed wordt eveneens ondersteund. Ook krijgt het Fiets- en wandelnetwerk aandacht. Niet alleen het onderhoud van ons mooie fiets- en wandelnetwerk, maar ook waar mogelijk uitbreiding, zoals langs de Vecht en met fietsroutes binnen de kernen en buurtschappen.

Bron: Harry Woertink – 21 mei 2014

Reageren »

6 mei 2014

Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor orde en veiligheid in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    2.647 keer gelezen.

OMMEN – Na het beëindigen van de eerste wereldoorlog (1914-1918) bleek dat Nederland weinig geoefende militairen had voor de verdediging van het eigen vaderland.

 Het vaandel van de ‘Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm’ Ommen aanwezig in Streekmuseum Ommen. De museummedewerkers Jan van der Bent, Henk Wittenberg en Harry Woertink inspecteren het vaandel. Het bijna honderd jaar oude vaandel heeft historische waarde. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) was een vrijwilligersleger vanaf 1918 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In opdracht van de Duitse bezetting werd de BVL opgeheven. De BVL was de voorganger van de Nationale Reserve.
Foto: Harry Woertink

Ook het handhaven van de plaatselijke orde kon de nodige versterking gebruiken. Uit nood geboren werd daarom in 1918 een vrijwilligersleger opgericht onder de naam ‘Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm’, kortweg BVL. Dit leger van burgers kan gezien worden als de voorganger van de huidige Nationale Reserve. Ook Ommen had een afdeling van de BVL. Ommen was een van de totaal 1157 Landstormafdelingen die Nederland kende, met op het hoogtepunt totaal 58.000 vrijwilligers die zich beschikbaar stelden om het vaderland en het koningshuis te beschermen tegen mogelijke revolutionaire groeperingen. Aansluiten bij de BVL werd gezien als een echte nationale daad. Orde en gezag, vrijheid en vrede, daar ging het om. Echter, met het binnenvallen van de Duitse bezetter, begin 1940, werd de BVL verboden en opgeheven.

Vaandel
Elke afdeling had een eigen vaandel. Het vaandel van de Ommer afdeling prijkt tegenwoordig aan de muur van het Ommer Streekmuseum en vormt een voorbeeld van een vrij onbekend stukje geschiedenis over de BVL. Na de oprichting wordt in Ommen eerst nog geoefend onder de naam “de Ommer Burgerwacht” en een vereniging met als voorzitter de schoolmeester E.H. Timmerman. Er worden exercities en schietoefeningen gehouden op een bestaande (militaire) schietbaan in de buurtschap Giethmen, waar zandwanden van de Lemelerberg fungeren als kogelvangers. Lees meer »

Reageren »

4 mei 2014

Fietstocht ‘Langs oorlogsmonumenten’ 4 mei 2014, uitgezet door de Historische Kring Ommen (HKO)

Categorie: Harry Woertink.    2.191 keer gelezen.

Op zondag 4 mei 2014 is deze tocht gefietst met een gids van de HKO, met als start en eindpunt: Gemeentehuis. Route: Hamsgoren – Gasthuisstraat – 11 April Plein – Markt – Stationsweg – De Kamp – Bergsteeg – Hammerweg – Besthmenerberg – Steile Oever – fietspad t.o. Baron van Pallandtlaan,- Kasteel Eerde – fietspad Junnerdijk – Junne -Beerzerhaar – De Vosseboer – Junnerweg – na de stuw rechtsaf Stegerdijk – Spijkerweg -Hoogengraven – Arriën – Hardenbergerweg – Den Lagen Oordt – Jan Houtmanstraat – Hamsgoren – gemeentehuis.

Versteende tranen
Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen”.

1.
Oorlogsmonumenten 007(1000)wr.jpgHerdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat.
Foto: Harry Woertink

Een gebeeldhouwd herdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat, ter herinnering aan de strijd voor de vrijheid tegen de onderdrukking in de oorlogsjaren 1940-1945. De maker van het monument is Titus Leeser, op 14 oktober 1903 in Keulen geboren en toen werkzaam op Eerde. Dit monument is verplaatst van het oude gemeentehuis. Na verplaatsing werd het monument middelpunt van de jaarlijkse herdenkingen. Lees meer »

Reageren »

1 mei 2014

Streekmuseum Ommen op zoek naar vrijwilligers

Categorie: Harry Woertink.    1.129 keer gelezen.

IMG_3407(1555)ws.jpgOMMEN – Het Streekmuseum in Ommen is op zoek naar vrijwilligers voor rondleidingen of toezicht tijdens de openingsuren van het museum.

Het Streekmuseum in Ommen
Foto: OudOmmen

Ervaring is niet nodig, wel enige verbondenheid met de historie van de streek. De opleiding en begeleiding van de medewerkers (m/v) geschiedt in eigen beheer. Voor belangstellenden organiseert het streekmuseum een inloopuurtje op vrijdag 16 mei om 13.00 uur en op dinsdag 20 mei om 10.00 uur. In het museum wordt dan uitleg gegeven over de taken en werkzaamheden. Het gaat om een gevarieerde vrijwilligersjob. De uren en dagen dat een vrijwilliger met meerdere toezichthouders wordt ingeroosterd is een kwestie van overleg. Dat kan op een morgen of op een middag zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de beheerder van het streekmuseum: Harold Dokter, Den Oordt 7 in Ommen, telefoon 0529-453487 of per e-mail: info@museum-ommen.nl.


Bron: Harry Woertink – 1 mei 2014

Reageren »

24 april 2014

Oproep familie oorlogsslachtoffers voor vermelding op gedenkmonument in de gemeente Ommen

Categorie: Harry Woertink.    1.306 keer gelezen.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden allen – burgers en militairen – herdacht die, in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Oorlogsmonumenten 007(1000)wr.jpgHerdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat.
Foto: Harry Woertink

In Ommen worden de gevallenen jaarlijks herdacht bij het gebeeldhouwd herdenkingsmonument aan de muur van het gemeentehuis. Vanuit de Ommer bevolking is het initiatief voortgekomen voor een blijvend gedenkpunt met daarop vermeld alle namen van oorlogsslachtoffers die ten tijde van overlijden inwoner van de gemeente Ommen waren en ten dienste van Nederland zich hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog maar ook om slachtoffers van oorlogsgeweld nadien. Dit om de geschiedenis compleet te maken en om tijdens de dodenherdenking ook met de naam stil te staan bij de slachtoffers. Een dergelijk monument met namen van slachtoffers is er niet in de gemeente Ommen. De Historische Kring Ommen (HKO) heeft dit initiatief opgepakt. Het zou mooi zijn als de realisatie van het gedenkpunt kan plaatsvinden in mei 2015 als herdacht en gevierd wordt dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd. Als locatie voor het nieuwe gedenkmonument wordt gedacht aan het gemeentehuis bij het bestaande oorlogsmonument 40-45.

Richtlijnen die gehanteerd worden bij het begrip slachtoffer zijn dat de persoon bij zijn of haar overlijden inwoner was is in de gemeente Ommen en is omgekomen door oorlogsgeweld of oorlogsomstandigheden. Aan de hand van deze criteria is onderstaande lijst opgesteld. De namen zijn gerangschikt op datum van overlijden. Deze publicatie wordt gedaan omdat niet altijd familieleden van deze personen te traceren zijn en ook om familieleden te informeren over dit initiatief. Familieleden die bezwaar hebben tegen vermelding van de naam op het blijvend gedenkpunt en als er namen van personen zijn vergeten of ten onrechte zijn vermeld, worden opgeroepen dit voor 1 juni 2014 schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat van de HKO: J. Feddema-van Elburg, De Schammelte 27, 7731 BL Ommen of per e-mail: secretaris@hko-ommen.nl Na 1 juni 2014 zal verder gewerkt worden aan de realisatie van het monument. Lees meer »

Reageren »

19 april 2014

Museum ‘t Bakhuis geeft inzicht over het leven en werken van de gebroeders Borger

Categorie: Harry Woertink.    2.865 keer gelezen.

WITHAREN – Museum ’t Bakhuis in Witharen geeft een kijkje in het leven en werken van de vroegere bewoners, de gebroeders Borger. Met foto’s, oude gereedschappen, oud keukengerei en oude papieren maakt het museum de geschiedenis van de boerderij Witharenweg 24 zichtbaar.

’t Bakhuis nieuw museum in Witharen, Gerri Timmerman (rechts) heeft het museum officieel geopend.
Foto: Harry Woertink

De plek is heel bijzonder: het oude bakhuis, een stenen huisje, iets van de boerderij gelegen, dat vroeger werd gebruikt om de fornuispot te stoken. De familie Borger heeft hier ooit gewoond en geleefd. Na hun overlijden is de boerderij met schaapskooi gerestaureerd en wordt nu bewoond door het gezin van de kunstenaars Louis van Vilsteren en Thea Dijkema. Beiden timmeren al jaren aan de weg met hun atelier en expositieruimte. Er was genoeg te zien in de beeldentuin achter de boerderij, maar volgens Louis en Thea was de geschiedenis van de boerderij nog niet helemaal compleet. Sinds zaterdag 19 april 2014 is dat dan wel het geval met de opening van Museum ’t Bakhuis. De officiële opening werd verricht door Gerri Timmerman. Als buurmeisje kwam Gerri jarenlang over de vloer van de Borgers. Volgens Gerrie liep ze als kind elk dag wel een keer langs de boerderij. De Borgers hebben zelf vast nooit bedacht dat er nog een museum met hun naam en hun spulletjes zou komen. Maar volgens Gerri is het een geweldig idee.

Eerste bewoners
De eerste bewoner van de boerderij was Gerrit Borger samen met zijn vrouw Hilligje Snijder. Ze trouwden in 1875. Hun zoon kreeg ook de naam Gerrit. Deze trouwde in 1898 met Aaltje van Lenthe. Samen kregen ze 5 kinderen: vier jongens en een meisje. De jongens bleven allemaal vrijgezel. Deze broers: Gerrit, Hendrik, Berend en Herman blijven allen wonen aan de Witharenweg 24 en hadden allemaal hun eigen taken. Ze bewerkten samen het land en hielden schapen. Met de schaapskudde werd over de heide getrokken, die in Witharen voldoende aanwezig was. De gebroeders leefden heel sober. De oudste, Gerrit, had na het overlijden van vader in 1945 de leiding, Hij was goed ontwikkeld, in militaire dienst geweest en had dan ook wat van de wereld gezien. Gerrit was jager met een jachtakte en zat nog in het bestuur van het Waterschap. Na het overlijden van Gerrit bleek broer Berend, die altijd wat stil op de achtergrond was, toch veel capaciteiten te hebben. Hij wilde graag moderner boeren en had ook belangstelling voor wat er in de wereld gebeurde, vooral de politiek. En toen ze een televisie in huis namen was er op een avond van de verkiezingen niemand welkom, want Berend wilde de uitslagen volgen, ook al was hij jarig. Hij nam ook de jacht over en had een jachtvergunning. Zo lang Berend mee ging op jacht had hij het jachtgeweer in de hand, maar zoals later zou blijken, de laatste jaren met een geweer zonder patronen.

Hendrik Borger was van jongsaf de schaapherder. Jarenlang trok hij met de schaapskudde er op uit. Hij zag veel in het heideveld, maar vertelde niet alles. Hij had de gewoonte om het voorjaar der bermen van de sloten af te branden. Dat liep niet altijd goed af. De brandweer moest er aan te pas komen om te blussen. Heidebrand veroorzaakt door een brandglas, concludeerde de brandweer. Hendrik overleed begin 1990. Herman, de jongste, was, wat we nu noemen, verstandelijk beperkt maar wist wel wanneer hij jarig was: met de roggebouw, 6 augustus dus. Van zijn moeder had hij een beetje koken geleerd. Rijstepap koken kon hij goed. Berend heeft nog tot juni 1990 hier alleen in zijn boerderijtje gewoond. Toen dat, ondanks alle hulp, niet meer kon, werd hij opgenomen in verzorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg . Daar paste hij zich snel aan. Hij kreeg er elke dag z’n borreltje en als de fles bijna leeg was, kreeg buurman Wermink opdracht voor een nieuwe te zorgen. Kort voor zijn overlijden is hem verteld dat zijn boerderijtje met Louis en Thea nieuwe bewoners zou krijgen, maar niet zou worden afgebroken. Zijn reactie was: “Hei jong, die oale prut, wat wult ze d’r toch met”. Lees meer »

1 Reactie »