микрозаймы

19 september 2010

Wens bewoners: herinneringsteken voor Crues Cule in Witharen

Categorie: Harry Woertink.    2.260 keer gelezen.

WITHAREN- Met een herinneringsteken moet de geschiedenis van de Crues Cule in Witharen levend worden gehouden. Dat vinden de bewoners van de Ommer buurtschap Witharen.

  Foto’s: Harry Woertink / HKO
Jan van der Veen heeft al een voorproefje gemaakt van de bedoelde grenspaal.Op deze plek zou een dergelijk herinneringspunt moeten komen. Hier liep immers precies de grens tussen de beide Marken.

Zij vonden de werkgroep boerderij en veldnamen van de Historische Kring Ommen (HKO) bereid dit plan verder uit te werken. Het blijvend historisch monument moet komen op de plek aan de Witharenweg waar ooit de grens heeft gelegen van de Marke Ommen en Varsen. Hier in een kuil was ooit een grenspaal geplaatst in de vorm van een kruis. Het Markebestuur kwam hier ook bij elkaar voor vergaderingen en rechtspraken. Regelmatig gebeurde het dat de kuil en de grenspaal ondergestoven werd door harde stormen die het zand voortjoeg vanaf de Haar, het latere Witharen. Het plaatsen van een herinneringsteken is ontstaan tijdens de open monumentendag toen Ben Wösten en Jan van der Veen van de HKO informatie over de Crues Cuele gaven.

Vanaf 1400 tot ongeveer 1850 was het platteland van Nederland ingedeeld in zogenaamde Marken. Deze Marken hadden een eigen bestuur en ook een eigen rechtsgang. Het bestuur bestond voornamelijk uit de voornaamste personen uit het betreffende Markegebied. Een van de bestuursleden functioneerde als Markenrichter. Dit bestuur was gerechtigd om gronden uit te geven aan de ingezetenen. De ingezetenen moesten deze gronden bewerken en onderhouden. Ook konden ze hun vee laten grazen op de toegewezen akkers. Bij overtredingen van de Markebedingen trad de Markenrichter op die vervolgens een bepaalde straf uit deelde. Deze straf bestond meestal uit het moeten betalen van een “tonne bier” dan wel een “kanne wijn”.

De grenzen van de diverse marken werden aangegeven met grenspalen. De grens tussen de Marke Ommen en Varsen werd aangegeven met een “Crues Cuele”, legt Ben Wösten van de HKO uit. Niemand wist dan meer waar de grens precies was. De Markebesturen van Ommen en Varsen vlogen elkaar dan in de haren met het gevolg, dat opnieuw uitgezocht moest worden waar de “Crues Cuele” had gestaan. Iets dergelijks speelde zich af in het jaar 1418. De Bisschop van Utrecht moest er aan te pas komen om de zaak weer recht te zetten. Lees meer »

Reageren »

17 juli 2010

Oogstfeest Lemele zeer geslaagd

Categorie: Harry Woertink.    2.632 keer gelezen.

 Foto: De Imminkhoeve, Lemele
Oogstfeest Lemele zeer geslaagd

Donderdag 15 juli was er het tweejaarlijkse Oogstfeest op het terrein van de Imminkhoeve in Lemele.
De organisatie het Lemels Arfgoed kijkt tevreden terug op dit unieke evenement in Lemele.
Vele bezoekers bekeken de in klederdracht gehulde ‘boeren en boerinnen’ die graan en aan het oogsten en dorsen waren.
Het mooie weer maakte deze dag compleet.

Bron: De Imminkhoeve, Lemele (via Harry Woertink) – 17 juli 2010

Reageren »

12 juli 2010

Oogstdag met zich, combine, garsten en maalstoel

Categorie: Harry Woertink.    2.870 keer gelezen.

LEMELE – ’t Lemels Arfgoed organiseert donderdag 15 juli weer een oogstdag. Om het oude dorsen niet verloren te laten gaan wordt graan gemaaid met een zich.

Foto: ’t Lemels Arfgoed
Oogstdag in Lemele

Ook komt er een echte dorsmachine aan te pas en een oude combine. In oude stijl zal op bijna vergeten wijze het graan gemaaid, gebonden en gedorst worden.

Met een graanmaaier zal gemaaid worden, een aantal “handwerkers” hanteren de zicht en het zo gemaaide graan zal met de handen worden gebonden door mensen die dat handwerk nog beheersen.

Daarna wordt het bij elkaar gezet in garsten. Ook zal een dorsmachine demonstreren hoe het graan vroeger gedorst werd. Handdorsers vertonen hun kunsten en een maalstoel maalt het graan tot meel.

Naast dit alles zullen oude landbouwmachines, oude tractoren, etc. het geheel omlijsten. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Het programma duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur. Het hele gebeuren zal plaats hebben achter de Imminkhoeve aan het Zandeinde in Lemele. (Bij slecht weer wordt het programma verschoven naar 22 juli.)

Bron: Harry Woertink – 12 juli 2010

Reageren »

27 mei 2010

Uniek schilderij met Ommers tafereel voor Streekmuseum

Categorie: Harry Woertink.    1.569 keer gelezen.

 OMMEN – Het Ommer Streekmuseum is in het bezit gekomen van een uniek schilderij van de hand van de bekende Deventer schilder Paul Bodifée.

Foto: Harold Dokter
Uit handen van Aaltje en Martin Koops neemt Ted Aarents een uniek schilderij met een Ommers tafereel in ontvangst.

Het gaat om een schilderij geschilderd in de twintigerjaren van de vorige eeuw met oude pandjes op de Markt in Ommen en de toren van de Hervormde kerk op de achtergrond. Het schilderij was in het bezit van de familie van Martin Knoop uit Deventer. Knoop was in leven leraar pedagogiek aan de Nieuw Rollecate in Deventer. De zoon en dochter waren van mening dat ter nagedachtenis aan hun vader het schilderij in een Ommens museum thuishoorde en schonken het aan het Streekmuseum.

“Het schilderij geeft een goed beeld hoe Ommen een eeuw geleden er uit heeft gezien’” aldus Ted Aarents, voorzitter van het museumbestuur die erg ingenomen is met de schenking. Uit handen van Aaltje en Martin Koops mocht Aarents het doek in ontvangst nemen. “Het kunstwerk past heel goed in onze collectie schilderijen over oud Ommen”. Paul Bodiféé (1866-1938) was schilder van stad en land. Hij werkte in de trant van de Haagse school. Zijn leven lang was hij actief als kunstschilder en tekenleraar in Deventer. Het Historisch Museum Deventer bezit een grote collectie Bodifée’s.

Bron: Harry Woertink – 27 mei 2010

Reageren »

18 mei 2010

Besthmener molen op 29 mei a.s. feestelijk heropend

Categorie: Harry Woertink.    2.072 keer gelezen.

Eindelijk is het dan zover. Na een aantal eerdere gedeeltelijke restauraties is de “Besthmener molen” nu geheel gerestaureerd tot maalvaardige molen.

 De “Besthmener molen” is geheel gerestaureerd tot maalvaardige molen.
Foto: OudOmmen

Op zaterdag 29 mei a.s. om 11.00 uur zal door het lichten van de vang de formele heropening plaatsvinden. De geschiedenis van deze molen gaat terug tot 1583. Op de helling van de Besthmenerberg stond ooit de bovengenoemde molen. Eén van de pachters was de familie Konijnenbelt. Om de windvang te verbeteren werd de molen in 1748 verplaatst naar de “Eerderhoogte”. In 1806 werd de molen gepacht door Alexander Magnus Hellwich. Deze molenaar kwam uit het Duitse Rothenburg a.d. Tauber. Voor de Franse revolutie was deze molen een zgn. “dwangmolen”.

In 1824 koopt Hellwich de molen. In 1861 wordt de molen getroffen door de bliksem en brandt geheel af. In 1862 bouwt zoon Jan Hendrik een nieuwe molen nabij de kruising van de wegen Ommen-Hellendoorn en Ommen Den Ham (op de huidige lokatie). Omdat in 1954 werd overgegaan tot aandrijving van het maalproces met een elektromotor en verwaarlozing van het wind aangedreven traditioneel mechaniek wat daardoor in verval raakte. In 1977 verkoopt de fam. Hellwich de molen aan de gemeente Ommen. Jarenlang staat er dan een trieste en afgetakelde molen, eens de trots van het landgoed Eerde en de buurtschap Besthmen. De gemeente Ommen laat de romp in 1986 restaureren.

Sinds 1995 is de molen weer draaivaardig maar het binnenwerk t.b.v. de maalfunctie ontbreekt. In hetzelfde jaar wordt het beheer van deze en nog een tweetal molens in Ommen overgedragen aan de ‘Stichting Ommer Molens” (vrijwilligersorganisatie) Vanaf 2001 worden door deze Stichting aktiviteiten ondernomen om de molen maalvaardig te maken met 1 maalkoppel. In mei 2010 was de restauratie van de molen een feit en op 29 mei a.s.wordt dat gevierd. Ter verhoging van de feestvreugde zal Flater’s pretorkest dit feestelijk gebeuren muzikaal omlijsten. Blazen voor de molen. Belangstellenden zijn vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd de molen te komen bezichtigen onder leiding van de molenaars Dick Seigers en Simon van Kampen.

Bron: P. Oldeman via Harry Woertink – 18 mei 2010

Reageren »

11 mei 2010

Kunst en Cultuurhistorische fietsroute ten Noorden van Ommen

Categorie: Harry Woertink.    2.807 keer gelezen.

Zaterdag 15 mei van 1100u-17.00u: Ommen Noord Bruist “Atelierdeur staat Open”

3 april 2010
-
Bron: OudOmmen

3 april 2010

Bron: OudOmmen

 

Foto: OudOmmen
Het oude tolhuis aan de Balkerweg in Witharen tijdens het kunst en cultuur evenement “Ommen Noord bruist!” (zie artikel)

Alle Ateliers die aangesloten zijn bij de Kunst en Cultuurhistorische fietsroute ten Noorden van Ommen houden deze dag hun deuren wijd open en hebben U van alles te bieden. Dus koop een fietsroute ,stap op de fiets, bekijk de Cultuurhistorische punten en bezoek de ateliers. Er is van alles te beleven in ons gebied.

Zo kunt U bij Bij Sjack en Hinke Postma een demonstratie magnetron glasfusing bekijken. Bij Atelier Bodyflower zal gedemonstreerd worden hoe je vilten bloemen maakt,en deze zullen worden uitgedeeld. Bij Atelier De Wilde Roos kunt U aanschuiven voor een kopje koffie, terwijl U kijkt naar Henriette Weitkamp die bloemdecoraties met rozen maakt. Komt U bij Atelier Marrie’s Keramiek van Marrie Jonkman, dan zal u worden verwend met een kleine verrassing van keramiek. En bij Atelier Le Tournesol mag u deze dag, samen met Trix Rens, aan de slag in een miniworkshop boetseren, (aanvang 10.30u; 13.30u; 15.00u, graag even tel. opgeven).

Bij “Hiemstra smeden”kunt U Bart aan het werk zien. Verder staan de deuren open bij het Creatieve Stekkie met groendecoraties van Betsie Grondman en Frieda Slotman; Atelier Witharen, van meubelmaker Louis van Vilsteren en Thea Dijkema Keramiek ; Atelier het Ravelijn met schilderijen van Dori Geurs en foto’s van Klaas Poppens; “t Oale Spul” van dhr. Kamphuis; Keramiekatelier Phoenix en Iron Art van Hetty en Ale Overwijk; Keramiekatelier “de Engel” van Monique Meijer. En natuurlijk kunt U bij alle ateliers het werk van de kunstenaars zelf bekijken. Lees meer »

Reageren »

23 april 2010

Zaterdag 8 mei traditionele landelijke Molendag

Categorie: Harry Woertink.    1.551 keer gelezen.

Zaterdag 8 mei a.s. is het weer de traditionele landelijke Molendag. Ook in Ommen zal daaraan de nodige aandacht worden besteed.

 Foto: OudOmmen
Molen De Konijnenbelt ca. 1915

Alle vijf molens zullen de hele dag open zijn en als de weersomstandigheden het toelaten zullen zij ook de gehele dag draaien. Als bijzonderheid kan worden gemeld dat de historische rijwielvereniging “De Oude fiets” haar medewerking heeft toegezegd en zal op deze dag een 25 kilometer lange fietstocht organiseren die langs alle Ommer Molens gaat. Ook een aantal fietsers uit Ommen zal zich bij deze fietstocht aansluiten.

Deze vereniging houdt zich sinds haar oprichting in 1990 bezig met de fietsgeschiedenis in al zijn veelvormigheid. Zij wil de fietshistorie levend houden. Alle types fietsen zullen op de molendag aanwezig zijn. Te denken valt aan transportfietsen, kinderfietsen, racefietsen, te veel om op te noemen. De dames en heren zullen tijdens de fietstocht ook gekleed zijn in de daarbij behorende traditionele klederdracht. Er wordt ’s morgens om ongeveer half twaalf gestart bij molen “De Lelie” (Molenpad), vandaar vertrekt men naar de molen in Vilsteren waar geluncht wordt, waarna koers gezet richting “Besthmener Molen”. Deze molen die is gerestaureerd tot maalvaardige molen zal op 29 mei a.s. feestelijk worden heropend.

Vanuit Besthmen wordt weer richting Ommen gefietst waarbij een bezoek gebracht kan worden aan de Molen “Konijnenbelt” aan de Zwolseweg en Molen “Den Oord” aan Den Lagen Oordt. Van hieruit wordt het laatste stukje tocht afgelegd naar molen “De Lelie”, waar de molenaar Anton Wolters met zijn assistenten voor in deze molen gemalen meel gebakken pannenkoeken zal zorgen. Al met al gelegenheid genoeg om kennis te maken met de leden van “De Oude Fiets” of onder weg of bij één van de molens.

Bron: Harry Woertink – 23 april 2010

Reageren »

22 april 2010

Koninginnedag: Programma voor jong en oud zal zeker bij iedereen in de smaak vallen

Categorie: Harry Woertink.    2.922 keer gelezen.

OMMEN – Ommen staat op 30 april weer een feestelijke Koninginnedag te wachten. Er is een gevarieerd en uitgebreid programma samengesteld met als hoogtepunten de optocht van praalwagens en de taptoe.

Ommen - Optocht Koninginnedag 2009

Ommen – Optocht Koninginnedag 2009

 

Foto: OudOmmen
CBS De Kardoen met ‘Carnaval Festival’ in 2009

De taptoe dit keer met onder andere de wereldkampioen Kunst en Genoegen uit Leiden. Verder de zangaubade en een uitgebreid feestprogramma op het terrein aan de Koesteeg. “We hebben er zin. Het is programma voor jong en oud dat zeker bij iedereen in de smaak zal vallen”, aldus Jan Steen, de nieuwe voorzitter van Oranjevereniging Ommen, die tekent voor de organisatie. Als vanouds worden de Oranjefestiviteiten afgesloten met een groots vuurwerk.

De Oranjekoorts begint eigenlijk al eerder in Ommen. De bewoners zijn bezig met het versieren van straten en doen mee aan een competitie voor de mooist versierde straat van Ommen. Enkel dagen voorafgaand aan Koninginnedag jureren de bewoners van Oldenhaghen het mooiste prins en prinsesje van Ommen. Zij worden met rijtuigen gebracht om samen met burgemeester en wethouders en het Oranjebestuur de aubade af te nemen. Vorig jaar waren dat Merel Spliethof en Shaquille Marsman.

De grote historische folkloristische optocht is de grote smaakmaker van het Ommer Oranjefeest altijd goed voor duizenden belangstellenden langs de kant van de weg en begeleid door vier muziekkorpsen uit de gemeente Ommen: SDG, De Bazuin, Crescendo en KNA. De deelnemende praalwagens dingen mee om verschillende prijzen. Vooral de scholen spannen zich altijd enorm in om de ereprijs. Vorig jaar werd deze prijs in de wacht gesleept door de OBS Nieuwebrug.

Koninginnedag wordt om acht uur ’s morgens geopend met het luiden van de klokken van alle kerken. Om tien uur volgt een zangaubade met het oplaten van duizenden ballonnen bij verzorgingscentrum Oldenhaghen aan de Hessel Mulertstraat. Het middagprogramma op het feestterrein aan de Koesteeg biedt activiteiten voor jong en oud. ’s Avonds is het feestterrein aan de Koesteeg het decor van een grootse taptoe met vier topkorpsen. Koninginnedag 2010 wordt afgesloten met vuurwerk. Lees meer »

Reageren »

22 april 2010

Taptoe met de Show en Marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden

Categorie: Harry Woertink.    1.465 keer gelezen.

OMMEN – De taptoe is een van de hoogtepunten op Koninginnedag in Ommen. Dit keer met de huidige wereldkampioen de Show en Marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden.

Elk jaar komen op dit muziekspektakel veel muziekliefhebbers af. Behalve Kunst en genoegen ook Wilhelmina (Sleeuwijk), Jubal (Dedemsvaart) en het Kamper Trompetter Korps (Kampen). Deze bekende taptoekorpsen zorgen vanaf kwart over acht ’s avond voor een twee uur durende non-stop-show van klank en kleur op het feesttrein aan de Koesteeg. Het is dit jaar voor de 36ste keer dat de Oranjevereniging op Koninginnedag een taptoe op het programma heeft staan.

Vorig jaar werd door de trieste gebeurtenissen in Apeldoorn de taptoe afgelast. Voor de organisatie aanleiding dit keer veel muziekkwaliteit naar Ommen te halen voor een mooi en afwisselend schouwspel van muziek en show. Onder de deelnemers dus de show en marchingband Kunst en Genoegen uit Leiden. Dit korps heeft de laatste titel van het Wereld Muziek Concours op zak. Het wereldkampioenschap wisten ze drie keer achtereen te winnen wat gezien wordt als een unicum is in de historie van de WMC. In hun van het United States Marine Corps afgekeken uniformen staan de muzikanten garant voor een perfect optreden.

Verder kan het publiek genieten van het optreden van het showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk. Zowel de jeugd als de senioren van dit korps presenteert een wervelende show waarmee zij jaarlijks vele malen optreden in binnen- en buitenland. Showband Jubal uit Dedemsvaart heeft een drumfanfare die regelmatig te zien is op taptoes. Jubal heeft een belangrijke plaats ingenomen in de muziekwereld. Ook zit de vereniging behoorlijk in de lift wat ledenaantal betreft en muzikaal peil. Tenslotte de Kamper Trompetter Korps uit Kampen. Ook zij waren goed voor vele successen, waaronder vier gouden onderscheidingen behaald tijdens het WMC in Kerkrade. Het korps is een graag geziene gast. Onder leiding van een jong gedreven groep instructeurs staat het korps garant voor een flitsend muziek en showoptreden.

Als slot van het kijk en luisterplezier is er een finale met alle korpsen. Aan beide zijden van het taptoeveld aan de Koesteeg staan voor de toeschouwers tribunes opgesteld. Als slot van de avond volgt om ongeveer 22.30 uur een spetterend vuurwerk.

Bron: Harry Woertink – 22 april 2010

Reageren »

22 april 2010

Ommerkanaal viert Koninginnedag met spel voor jong en oud

Categorie: Harry Woertink.    1.931 keer gelezen.

OMMERKANAAL – Met spel voor jong en oud wordt aan het Ommerkanaal Koninginnedag uitbundig gevierd.

Bij het buurthuis wordt 30 april om 9.45 uur het feest geopend met vlag hijsen en het zingen van het Wilhelmus. Het Buurthuisbestuur en Plaatselijk Belang Ommerkanaal organiseren tot 11.30 uur verschillende activiteiten. Begonnen wordt met een optocht voor de kinderen om het mooiste stokpaard.

Verder is er een spelcircuit. Daarna zijn de ouderen aan de beurt. Voor de echte durfals is er het spectaculaire spel met een Rodeostier. Bij het buurthuis is ’s-morgens verder een show van diverse rijtuigen en voor de kinderen een springkussen. Een grote partytent zorgt er voor dat iedereen droog en uit de wind kan zitten.

Bron: Harry Woertink – 22 april 2010

Reageren »