27 augustus 2015

De Darde Klokke luidt symbolisch derde klok uit Hervormde kerk

Categorie: Harry Woertink.    1.791 keer gelezen.

 Hoe de naam De Darde Klokke is ontstaan als aanduiding van het Ommer historisch tijdschrift.

De Darde Klokke zoals ze verschenen vóór 1971.
Afb.: Stichting De Darde Klokke

De historie van Ommen vertelt dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in de toren van de hervormde kerk. In het Rampjaar 1672 is een van de klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt dat de zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam – van wat nu Burgraven wordt genoemd – en op de bodem ligt van de vroegere arm van de Vecht.

In de vijftiger jaren heeft de Gemienschop van Oll Ommer pogingen in het werk gesteld om de klok te peilen met behulp van een wiggelroede. Het verhaal gaat ook dat op een diepte van 12 meter de plek van de klok is gelokaliseerd. De (derde) klok is echter nooit weer boven water gekomen. Dit ook vanwege de kosten. Vanaf het ontstaan van het Ommer historisch tijdschrift wordt de derde klok weer symbolisch geluid: het tijdschrift kreeg de naam (in Ommer dialect) “De Darde Klokke”. Lees meer »

Reageren »

25 augustus 2015

Kunst en ambacht thema op Open Monumentendag 2015

Categorie: Harry Woertink.    1.541 keer gelezen.

LEMELE – De jaarlijkse Open Monumentendag in Ommenm vindt plaats op zaterdag 12 september en wordt gehouden in Lemele. In de schijnwerpers staan onder andere Park 1813, de Ichtuskerk en “De Olde Lucashoeve”.

 Een bijzonder verwijsbord naar ‘De Olde Lucashoeve’ eind jaren 50.
Foto: OudOmmen

De schaapskudde van de Lemelerberg zal deze dag op de top van de berg te bewonderen zijn. De Ichtuskerk die haar 150 jaar bestaan viert houdt een expositie over oude doopjurkjes. Aan de wanden van het naastgelegen verenigingsgebouw De Schakel pronken een groot aantal hedendaagse kunstwerken voor een groot publiek.

Open Monumentendag wordt sinds 1987 in Nederland georganiseerd op de tweede zaterdag in september. Een traditie die uit Frankrijk is komen overwaaien. De deuren naar ons gebouwde culturele erfgoed moesten open om niet alleen de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten, maar ook dat van het monumentale ‘groen’. Dit jaar heeft de monumentendag als thema ‘Kunst en ambacht’. Dit met name om kennis en vaardigheden van ambachten niet in de vergetelheid te laten geraken, maar door te geven aan nieuwe generaties om zo ook een bijdrage te leveren aan het behoud van monumenten.

In samenwerking met Stichting ‘t Lemels Arfgoed en de vereniging voor Plaatselijk Belang Lemele zijn interessante auto-, fiets- en wandelroutes uitgezet met verschillende bezienswaardigheden en attracties. De start van alle routes is vanaf De Schakel. Rondom de kerk is er ‘s morgens zang en muziek van de Bargzangers en Kunst na Arbeid. Om 13 uur showt de Historische Kring Ommen historische kleding. Verder worden de hele dag diverse oude ambachten gedemonstreerd. Iedereen is tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom. De officiële opening van de Open Monumentendag is om 10.00 uur bij de Schakel aan de Lemelerweg 74 in Lemele door burgemeester Marc-Jan Ahne.

Bron: Harry Woertink – 25 augustus 2015

Reageren »

24 augustus 2015

Gedenkmonument voor kamp Eerde, onthulling 12 september

Categorie: Harry Woertink.    2.073 keer gelezen.

EERDE – Kamp Eerde, gelegen tussen Ommen en Den Ham, krijgt een gedenkmonument. Het monument is tot stand gekomen dankzij velen betrokken partijen, waaronder voormalige kampbewoners en Natuurmonumenten.

 Deze laatste als eigenaar van Landgoed Eerde. Het monument staat symbool voor de bewogen tijden van het kamp en de rijke geschiedenis van Landgoed Eerde. Sommige sporen zijn nog duidelijk zichtbaar andere wat minder. Van kamp Eerde is niet meer veel te zien, maar met het monument is er een blijvende herinnering. Het monument is bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de Meertjesweg. De officiële onthulling van het monument is op zaterdag 12 september om 14 uur met oud kamp bewoners en gaat gepaard met Molukse muziek.

Moluks woonoord
Behalve als werkkamp heeft kamp Eerde ook dienst gedaan als woonoord voor Molukkers. Van augustus 1952 tot mei 1961 diende het als Moluks woonoord. Voor de goede orde: kamp Eerde heeft niets te maken met kamp Erika op de Besthmenerberg. Het aantal bewoners van kamp Eerde bestond op 1 december 1952 uit 120 personen, verdeeld over 26 gezinnen en drie alleenstaanden. Het enige wat vandaag de dag nog herinnert aan kamp Eerde, gelegen aan de weg tussen Ommen en Den Ham, is de beheerderswoning aan de Hammerweg 65. Voorts werd vorig jaar de grote ijzeren vlaggenmast naar boven gehaald, waar kampbewoners bijna dagelijks onder de wapperende vlag een saluut uitbrachten. De ingang van kamp Eerde was gelegen tegenover de huidige Baron van Pallandtlaan. Iets deze zandweg op en dan rechts. De ligging van de weg maakt ook dat de beheerderswoning met de voordeur en kantoortje naar de vroegere kampweg uitkijkt. De houten barakken waren in ovale vorm gesitueerd in oostelijke richting. De geschiedenis van kamp Eerde stamt eigenlijk al uit 1935. Baron van Pallandt voldeed aan het verzoek van de “Centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom” om een barakkenkamp te mogen bouwen als onderdak voor werkloze jongeren uit de grote steden. Behalve slaap- en wasruimte, een keuken was er een woning met kantoortje voor de kampcommandant, een sportveldje en een concertzaal “Het kunstmin” voor recreatiedoeleinden. Lees meer »

Reageren »

21 juli 2015

Uitslag mooiste foto’s Ommer Molens bekend

Categorie: Harry Woertink.    1.503 keer gelezen.

OMMEN – De wedstrijd om de mooiste foto van een molen in Ommen heeft maar liefst 30 inzendingen opgeleverd.

 Foto: Ronald Bakker, Konijnenbeltsmolen met skyline Ommen; eerste prijs.

Winnaar van de door de Stichting Ommer Molens georganiseerde fotowedstrijd is Ronald Bakker met een foto van de Konijnenbeltsmolen. Behalve de molen is met een ondergaande zon ook de skyline van Ommen met de Vecht mooi in beeld gebracht.
Als tweede scoorde de foto van Mieke Hellwich het hoogst. Zij wist molen De Lelie in combinatie met de bloementuin van de buurman creatief vast te leggen.
Derde werd Jolanda Roke met een foto van molen Den Oordt.

Alle drie winnaars komen uit Ommen.De fotowedstrijd is gehouden in het kader van de Ommer Molendag op zaterdag 1 augustus. Deze dag staan de Ommer molens open voor publiek. In verband met het 20-jaar bestaan van de Stichting Ommer Molens komt het Flater Pretorkest om 10.00 uur in actie bij de Besthmenermolen aan de Hammerweg 59a in Ommen. Daar zijn ook alle inzendingen van de fotowedstrijd te bewonderen.

Verder is er een kleine markt en wordt het ouderwetse dorsen gedemonstreerd. Ook bij de molen Den Oordt zijn 1 augustus activiteiten. Er is een aantrekkelijke fietsroute uitgezet vanuit de Ommer molens naar de Vilstersemolen en een wandelroute langs de overige molens in Ommen. Alle vijf molens in de gemeente Ommen zijn die dag geopend tot 16.00 uur. Het complete Ommer Molendag-programma is te vinden op www.molensinommen.nl . Lees meer »

Reageren »

19 juli 2015

Stadswandeling Historisch Ommen

Categorie: Harry Woertink.    1.476 keer gelezen.

 OMMEN – Op donderdag en op zaterdag kunnen in Ommen stadswandelingen worden gemaakt onder leiding van een gids door het historische Ommen.

Harry Woertink toont de route van de stadswandeling aan belangstellenden.
Afbeelding: Natuurlijk Ommen

Natuurlijk Ommen heeft in samenwerking met het Streekmuseum en het Nationaal Tinnenfiguren Museum deze stadswandelingen opgezet.

Op donderdag wordt gestart vanaf het Streekmuseum aan Den Oordt 7 en op zaterdag vanaf het Nationaal Tinnen Figuren Museum aan de Markt 1, beide dagen om 10.30 uur.

Informatie, data en reserveren:
Wilt u weten wanneer de stadswandelingen worden gehouden, wenst u meer informatie of wilt u online reserveren? Raadpleeg de website: www.natuurlijkommen.nl of stuur een e-mail naar info@natuurlijkommen.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00 en 12.30 uur.

Bron: Harry Woertink – 19 juli 2015

Reageren »

11 juli 2015

Van brouwerij naar slijterij

Categorie: Harry Woertink.    1.807 keer gelezen.

Daar waar nu Wijnhof is gevestigd aan het Vrijthof 11 in Ommen stonden in de achttiende eeuw ooit de brouwketels van bierbrouwer Jan Friesendorp en deden de moutmakers in de melterij hun werk.

 Wijnhof Ommen 2015.
Foto: Harry Woertink

Onder de naam De Pauw was op Kerkplein 4 en 5 een bierbrouwer gevestigd. Nog steeds gaat het hier om bier. Echter, er wordt hier niet meer gebrouwd maar verkocht evenals wijn en gedistilleerd. Inge Boezelman zwaait er nu de scepter onder de naam Wijnhof Ommen. Na het overlijden van Jan Friesendorp verkopen zijn erfgenamen de percelen aan het Kerkplein en Vrijthof. In veiling koopt op 1 december 1803 Roelof Slotman Kerkplein 5 en Vrijthof 10 en 11, toen omschrijven als:
1. Een kamer tegenover het Stadhuis, deszelfs uitgang hebbende met de daarboven zijnde zolder en halve kelder;
2. Eene grote keuken en daarnaast zijnde kamer benevens een daar agter zijnde kleerkast en beddestede. De koper moet zig een uitgang ofte deur maken naar den Vrijthoff;
3. De zogenaamde melterij met daarboven zijnde zolder.

Kerkplein 5 was het woonhuis van Jan Friesendorp en is tot 1939 woonhuis gebleven. In 1939 kreeg het een dubbelfunctie met een bakkerij van Otto. C. Sampimon en vanaf 1945 begon Hendrikje Sampimon-Runherd er een winkel met naaibenodigdheden.

Vrijthof 10 en 11 was de melterij van de bierbrouwerij. De melterij is vervolgens verbouwd tot twee woningen. In 1832 kregen alle drie percelen het kadastrale nummer 778 en nog steeds eigendom van Roelof Slotman, die in het dagelijks leven landbouwer was. Daarna gaat het om een opeenstapeling van eigenaren en bewoners voor de woonpanden Vrijthof 10 en 11, met onder anderen schipper Adrianus Johannes Middendorp, metselaar Derk Bernard Gerrit Lubbers, schippersknecht Hendrik Jan Tusveld, slager, Israël de Haas, waagmeester Roelof van Aalderen, timmerman Gerrit van Aalderen, slager Jacob van Essen, schilder Hermannus Johannes Assendorp en houtzager Gerrit Hendrik Makkinga. In 1936 wordt Vrijthof 10 pakhuis van melkhandelaar Guichelaar en in de oorlogsjaren was er ook de Centrale Keuken gevestigd. Vrijthof 11 wordt tot na de oorlogsjaren bewoond. Daarna komt er een andere bestemming: werkplaats voor Kleinlugtenbeld om in 1946 in gebruik genomen te worden als winkelpland door Paping Mode. Lees meer »

Reageren »

2 juli 2015

Lemele centraal op Open Monumentendag 2015

Categorie: Harry Woertink.    3.447 keer gelezen.

Op zaterdag 12 september 2015 is het Open Monumentendag. In het hele land zijn duizenden monumenten gratis open voor publiek. Ook de gemeente Ommen doet hier aan mee.

 Het bestuur van de Stichting Ommer Open Monumentendag voor “De Olde Lucashoeve” in Lemele, v.l.n.r. Riet Vosjan, Jan Soer, Wim van Kesteren, Dick de Boer, Leo Bongers, Harry Woertink en Cathy van der Mooren-Kammeraat.
Foto: Harry Woertink

Dit keer heeft de organiserende stichting Open Monumentendag Ommen de keuze laten vallen op Lemele. In de schijnwerpers staan onder ander Park 1813, de kerk en “De Olde Lucashoeve”.

Open Monumentendag wordt sinds 1987 in Nederland georganiseerd. Een traditie die uit Frankrijk is komen overwaaien. De deuren naar ons gebouwde culturele erfgoed moesten open om de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Dit jaar heeft de monumentendag als thema ‘Kunst en ambacht’.

In samenwerking met Stichting ‘t Lemels Arfgoed en de vereniging voor Plaatselijk Belang Lemele zijn interessante auto-, fiets- en wandelroutes uitgezet met verschillende bezienswaardigheden en attracties. Rondom de kerk is zang en muziek, shows van historische kleding en er worden diverse oude ambachten gepresenteerd. Iedereen is tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom om de routes te fietsen en/of te wandelen, te genieten muziek en oude ambachten. De officiële opening van de Open Monumentendag is om 10.00 uur bij de Schakel aan de Lemelerweg 74. Lees meer »

Reageren »

2 juli 2015

Ommer Molendag op zaterdag 1 augustus 2015

Categorie: Harry Woertink.    1.448 keer gelezen.

OMMEN – De vijf Ommer molens hebben zaterdag 1 augustus 2015 de deuren wagenwijd open staan tijdens de Ommer Molendag om bezoekers te ontvangen.

 De organisatie van de Ommer Molendag 2015 voor de Besthmenermolen, v.l.n.r. Ben Wösten, Piet Oldeman, Harry Woertink, Johan Otten en Luuk Vogelzang.
Foto: Harry Woertink

De Stichting Ommer Molens is de organisator van deze open dag die om 10.00 uur begint en dit jaar voor de derde keer plaatsvindt met molens De Lelie, Den Oordt, de Konijnenbelt, de Vilstersemolen en de Besthmenermolen. Er is een fiets- en een wandeltocht langs de vijf molens uitgezet. Voor het draaien en malen van de molens is wind nodig, maar ook als die er niet is, dan is er toch genoeg te zien en te vertellen over de molen.

Dit jaar viert de ‘Stichting Ommer Molens’ dat het zich 20 jaar inzet voor het beheer en onderhoud van de Ommer molens: de Konijnenbelt, Den Oordt en de Besthmenermolen. Aanleiding om de dag feestelijk aan te kleden met onder andere muziek van het Flaters Pretorkest. De Besthmenermolen vormt deze dag het centrum van de activiteiten, met onder meer demonstraties van oude ambachten. Een antieke dorsmachine is aan het werk, er wordt brood gebakken in een houtoven en er zijn pannenkoeken. Verder is er draaiorgelmuziek. Een kleine markt met springkussen voor de jeugd maakt de Ommer molendag compleet. In de Besthmenermolen is ook de foto expositie te zien van de mooiste Ommer molen, waarvoor bijna dertig inzendingen zijn binnen gekomen.

De jubilerende Stichting Ommer Molens heeft als doel de molens in goede staat te houden en zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Door goed onderhoud en tijdige restauratie staan alle vijf molens er tiptop bij. De vijf Ommer molens op volgorde van leeftijd. De oudste Ommer molen is de Konijenbeltmolen uit 1806 aan de Zwolseweg. Hendrik Konijnenbelt liet de molen herbouwen, nadat deze eerst in de Zaanstreek dienst had gedaan. De korenmolen aan Den Oordt in Ommen dateert uit 1824 en is gebouwd door timmerman Roelof Makkinga. Heel lang heeft deze molen als houtzaagmolen dienst gedaan. Molen De Lelie aan het Molenpad is een korenmolen en in 1846 gebouwd door Jan Mansier. Op De Lelie is molenaar Anton Wolters ambachtelijk molenaar. Lees meer »

Reageren »

30 juni 2015

Traditie voortzetten – Protest inluiden Ommer Bissingh

Categorie: Harry Woertink.    1.604 keer gelezen.

OMMEN – In Ommen wordt uit protest de Bissinghklok eerder geluid dan officieel in het Bissinghprogramma staat vermeld. Verantwoordelijk hiervoor is een groepje Ommenaren die wil dat de Ommer Bissingh officieel wordt ingeluid op maandag in plaats van op dinsdag.

 Enkele Ommenaren met de Bissinghbel. V.l.n.r. Jan Kortman, Riet Vosjan, Harry Woertink en Jennie Ekkelkamp.
Foto: Harry Woertink

Dat het klokluiden is verplaatst naar de dag van de jaarmarkt is tegen het zere been van de Ommenaren. Die willen dat de traditie van klokluiden in ere wordt houden. Daarom luiden ze zelf maandagavond 13 juli om half acht de Bissinghklok, de dag voordat de Ommer Bissingh jaarmarkt wordt gehouden.
“Het is meer een ludiek protest en geen officiële opening van de Ommer Bissingh”, zegt Jan Kortman, leider van de actiegroep. “Vorig jaar werd de Bissinghklok geluid op een tijdstip dat de jaarmarkt bijna aan het einde liep. Dit jaar is het klokluiden om half tien. Onzin natuurlijk. Het is altijd op maandag geweest. Deze traditie willen wij vasthouden en voortzetten. Ommen wordt wakker en ga weer op de maandag de Bissingh officieel inluiden”. Kortman roept Ommenaren op die achter zijn actie staan om maandag naar het Vrijthof te komen.

Het is het bestuur van de Stichting Ommer Bissingh Evenementen die het klokluiden heeft verschoven. Als redenen laat het Bissinghbestuur weten dat de financiën voor de organisatie steeds minder worden en het daarom niet meer lukt om aan de vooravond van de Bissingh-jaarmarkt een (muziek)programma in te vullen. Wel worden de komende weken op een aantal woensdagen Bissingh evenementen gehouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarmarkt, die traditioneel op de tweede dinsdag in juli wordt gehouden. Lees meer »

Reageren »

27 juni 2015

Ommer Bissingh (5, slot) – standwerkers en kersen

Categorie: Harry Woertink.    1.484 keer gelezen.

Dinsdag 14 juli is het weer zover dat Ommen in het teken staat van de jaarmarkt: de Ommer Bissingh. Kooplieden van overal komen dan naar Ommen om om hun handelswaar in het bruisende Ommen te slijten.

 Met de kleedwagen naar de Ommer Bissingh.
Afbeelding: Jan Veneman
Zie voor meer foto’s het album “Ommer Bissingh”.

Het aanbod van waren is groot. Ook zijn er altijd de standwerkers die met hun mooie (verkoop)praatjes spulletjes aan de man of vrouw proberen te brengen. De Ommer Bissingh 2015 moet het voor het eerst sinds jaren doen zonder kermis. De verdiensten lokken kermisexploitanten niet meer om naar de jaarmarkt in Ommen te komen. Daarmee is een einde aan een lange traditie van jaarmarkt met kermis gekomen. De Ommer Bissingh is altijd goed voor veel publiek. De eerste bezoekers laten zich ’s morgens vroeg al zien. Bij het krieken van de dag begint ook de handel in paarden en kleinvee.

De Ommer Bissingh is eeuwen oud. In de Tweede Wereldoorlog (40-45) is er geen Bissingh gehouden. In 1946 wordt de traditie weer voortgezet. De oorlog heeft de vrouwen handig gemaakt; in deze jaren maken ze alles zelf. Op het Kerkplein is voor ze een keur aan lappen en lapjes op de grond uitgestald, aanzetsels en afsnijdsels van de textielfabrieken in Twente, die weer op volle kracht werken. De vrouwen graaien gretig in de bergen lappenstof in de hoop er een rokje, een tafelkleedje of een paar slopen van te kunnen maken. Boeren uit de buurtschappen zijn gekomen met hun kleedwagen. Daarop ook nog enkel biggen die ze van de hand willen doen op de veemarkt. Boeren van stand komen me hun sjees. Veel boerenvrouwen dragen nog de flodder- of de knipmutse. Ze gaan in donkere rokken en jakken waarboven de gitten en de bloedkoralen glimmen en dragen stevige tassen en karbiezen vol aangekochte koopwaar. Terwijl ze met hun ogen stemmen families en bekenden begroeten, gaan hun ogen vliegensvlug over de handelswaar in de kraampjes, waarna het loven en bieden is.

Op het Marktplein is het boerengerief uitgestald. Daar is de man te vinden. Een straatzanger, die temidden van het gewoel een strategisch plekje heeft gezocht, heeft weinig aftrek met zijn liedjes. Hij verkoopt de teksten van zijn liedjes voor een stuiver maar het publiek zingt niet mee. Het is net of de kerel het voelt: de tijd van de straatzangers is voorbij, de Amerikaanse songs hebben plaatsgemaakt. Voor café Steen op de veemarkt staat weer de oude, vertrouwde boeienkoning. Lees meer »

Reageren »