16 maart 2022

Jan Krake, de laatste man die de diligence Ommen-Zwolle reed. De spoortrein verdrong zijn vervoermiddel

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    240 keer gelezen.

Jan Krake uit Ommen, beter bekend als “De Krake” werd geboren op 18 november 1860 in Dalfsen.

 1903. Toen de laatste reis ten einde was werd de diligence met Jan Krake op de bok gefotografeerd. Aan de overzijde van de Vecht het gemeentehuis met klein koepeltorentje en rechts een deel van hotel De Zon.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Postkoets – diligence

Als zoon van Willem Krake en Hendrika Schuurman overleed hij op 20 mei 1956 en was toen 95 jaar. Als krasse oude baas, had hij aan de Bouwstraat 13, pal tegenover de Gereformeerde kerk, een schoenmakerij. Krake genoot grote bekendheid als koetsier van de diligence Ommen—Zwolle. Deze dienst werd geëxploiteerd door de firma Spijkerbos, voormalig eigenaar van Hotel „De Zon”. Deze firma verzorgde ook verhuizingen door het gehele land, waarbij de Krake eveneens als koetsier fungeerde. Over zijn reizen, die zich vaak tot Holland uitstrekten, kon hij urenlang in sappig Ommer dialect vertellen, waarvoor hij altijd een aandachtig gehoor vond. In 1903 was het afgelopen met de diligence, toen werd de „NOLS” in gebruik genomen, de Noordooster Locaal Spoorweg. Krake bleef daarna nog werkzaam als stalknecht, speciaal op marktdagen en verhuurde hij zich ook nog als maaier. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant zocht op 18 november 1950 Krake op, de dag dat hij zijn 90ste verjaardag vierde en deed alsvolgt verslag:

“Iedereen kent hem toch?”
“Jan Krake? Ja, natuurlijk weet ik die te wonen, iedereen kent hem toch?” De Ommenaar, wie ik de weg had gevraagd begon bereidwillig uit te leggen. Deze straat uit, voorbij de kerk en dan rechtsaf. Bij het pleintje linksaf en dan tegenover de Gereformeerde kerk, daar is het.” Het was alles bij elkaar drie minuten lopen en toen stond ik dan ook voor het aangeduide schoenwinkeltje aan de Bouwstraat. Op het venster boven de deur waren de sierlijke, ouderwetse letters nog vaag leesbaar: de man, die de laatste diligence van Ommen naar Zwolle vice versa heeft gereden. Het 18 november 1950, de dag dat Jan Krake negentig jaar geworden is.

Mooie kamer
Het is een klein vierkant kamertje met drie deuren. Eén leidt naar de gang, één naar de “mooie kamer” en de laatste geeft toegang tot het keukentje. Het venster ziet uit op een winters aandoende tuin. Tegen dat raam en naast de kachel, waarop de witte, geëmailleerde koffiekan staat te pruttelen, zit Jan Krake en naast hem zijn zuster. Johanna Gort-Krake is ook al 85 en eigenlijk is er vandaag dubbel feest, want ze is dan vijftig jaar getrouwd. Lees meer »

Reageren »

13 maart 2022

Hartelijke Ommer ontvangst voor wereldrecordhouder lange afstand paardrijden Wilfried Wendl

Categorie: Harry Woertink.    310 keer gelezen.

Met veel respect en gastvrijheid werd hij in Ommen ontvangen, de 35-jarige Oostenrijker, Wilfried Wendl.

 1959. Wereldrecordhouder lange afstand rijden te paard, Wilfried Wendl uit Klagenfurt in Karinthië (Oostenrijk) wordt in Ommen opgewacht door burgemeester C.P. van Reeuwijk (derde van links) en wethouder A.J. Immink, vierde van links.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1959 – Bezoek Wilfried Wendl

Bij hotel Stegeman aan de Voorbrug was ruiter en paard z’n beetje op de helft van de 6723 kilometer lange afstandsreis vanuit Oostenrijk door Europa. De lange reis door Europa slaagde waardoor de Oostenrijker zich wereldrecordhouder lange afstand te paard mocht noemen.

Stempels
Burgemeester C.P. van Reeuwijk en wethouder A.J. Immink hadden bij de doorkomst de stempels klaarliggen van de gemeente om de papieren van de Oostenrijker te stempelen als bewijs dat Wendl Ommen had aangedaan. Fotograaf van dienst Herman Wigbels legde de doorkomst in Ommen vast op de gevoelige plaat. Twee Oostenrijkse ruitervrienden maakten in het begin van 1959 het plan op, om een reis te paard door West-Europa te maken van zo rond 9.000 kilometer. Met de bedoeling om aan de ene kant propaganda te maken voor de ruitersport en aan de andere kant zelf talrijke volken en landen te leren kennen. Om dan tenslotte over de reis een boek te gaan schrijven.

Op zijn eentje
Per dag werd tussen de 40 en 60 kilometer afgelegd. Onderweg werd veelal gelogeerd bij ruitervrienden, dankzij de hulp van ruiterorganisaties. In Stuttgart kwam echter een scheiding. Een der ruiters brak een arm en dat betekende, dat de andere op zijn eentje de reis moest voortzetten. De partner van Wendl Rosalinde hield de reis netjes en nauwkeurig bij. Zij deed het echter niet per paard, maar maakte gebruik van de openbare vervoersmiddelen. Lees meer »

2 Reacties »

11 maart 2022

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (7, slot)

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    278 keer gelezen.

Na twee jaar bouwen en inrichten was het vrijdag 11 maart 2022 zover dat het vernieuwde historisch museum in molen Den Oordt en het Tolhuis officieel in gebruik genomen kon worden.

 Museumvrijwilligers Jan van der Bent en Reinder Lanjouw zijn trots op het vernieuwde Historisch Museum Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook de albums “2022/03 – Opening Historisch Museum Ommen”, “2020/2021/2022 – Uitbreiding Streekmuseum” en “Molen Den Oordt / Streekmuseum”.

Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” gaat het nieuwe museum verder onder de naam “Historisch Museum Ommen”. Wethouder Ko Scheele had de eer om de officiële openingshandeling te verrichten. Als verantwoordelijk wethouder financiën stond Scheele ook aan de wieg van de geboorte van het nieuwe museum en het vervolg daarop. De officiële openstelling van het museum was bovendien voor Scheele de laatste plichtpleging, omdat hij na vandaag afzwaaide als wethouder.

Canon van Ommen
Bij zijn komst in 2010 als wethouder was Scheele al op de hoogte van uitbreidingsplannen voor het museum. In zijn beginjaren had hij de historische vereniging aangezet tot het maken in boekvorm van de Canon van Ommen. Dezelfde Canon is nu het thema van de vaste expositie van het museum: het beleven van de geschiedenis van Ommen, van prehistorie tot heden. “De cirkel is rond”, aldus Scheele tijdens de opening in het museum die werd bijgewoond door museumvrijwilligers en sponsoren. Volgens Scheelde had het oude museum eerder weg van een pakhuis, maar vanaf nu is sprake van een mooi en overzichtelijk museum in een passende nieuwbouw. De wethouder deed een oproep aan het museum om de Ommer geschiedenis ook naar buiten uit te dragen. Omdat Scheele begaan is met de geschiedenis vond het jammer dat het hem niet gelukt is om het Van Raaltehuis voor Ommen te behouden. Daarom was hij blij dat in het vernieuwde museum ook een vitrine is ingericht over de kerkgeschiedenis van de Ommer dominee A.C. van Raalte.

Opgeruimd
Om van pakhuis naar museum te keren moest veel museummateriaal opgeruimd worden. Opvallendst daarbij zijn toch wel het niet terugkeren van de zitbank buiten met de gevelstenen van de vroegere Friesendorp-Walravenwoning en het oude smeedijzeren NS-spoorwisselblok. Ook was er geen plek meer te vinden voor het eeuwenoude weefgetouw. Nieuw en opvallend in het museum zijn de vele mooie glazen vitrines, waar een deel aangeschaft kon worden dankzij financiële bijdragen van sponsoren. De klederdrachten hebben in de vernieuwde opstelling meer aandacht en ruimte gekregen. Lees meer »

Reageren »

8 maart 2022

Opening Internationale School Eerde

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates.    401 keer gelezen.

In 1959 was het feest op kasteel Eerde. Het kasteel ging voor het eerst onderdak bieden aan de “Internationale School”.

1959. Toespraken in kasteel Eerde tijdens de officiële opening van de Internationale School. Voorste rij in het midden vooraan Baron en baronesse van Pallandt van Eerde. Links de heer en mevrouw Mason. Tweede van rechts Erin Oudshoorn-van Pallandt.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1959 – Opening internationale school

Dit als voortzetting van de “Internationale Quakerschool” die een jaar eerder vertrok uit Eerde om te verkassen naar kasteel Beverweerd bij Werkhoven (Utrecht). Omdat de nieuwe school veel leerlingen huisvestte uit Engeland, was de eer van officiële opening weggelegd voor de Britse ambassadeur in Nederland Sir Paul Mason. Onder de aanwezigen baron en baronesse Ph. D. van Pallandt, dr. Van Dis, mr. Van Bemmel, burgemeester G. Bramer van Den Ham, burgemeester mr. C. P. van Reeuwijk van Ommen en pastoor Veger, deken van Almelo.

Gelukwensen uit alle werelddelen
De officiële opening werd gehouden in de Gobelinzaal van het kasteel. Hier sprak namens het stichtingsbestuur de administrateur G. Vermeulen, een kort welkomstwoord, waarna hij mededeelde dat uit alle werelddelen gelukwensen waren binnengekomen. Vervolgens schetste rector Hermans in het kort de ontwikkelingsgeschiedenis der school. In 1951 distantieerden de heren W. Hermans en C. Oudshoorn zich van de Internationale Quakerschool in Eerde om het onderwijs in andere banen te leiden. Men vestigde zich op Kasteel Ulenpas in Hoog Keppel, waarna men al spoedig ruimte tekortkwam en in 1955 in Rhederoord een afdeling lager onderwijs moest stichten. Nu keerden beiden docenten dus weer terug naar Eerde met hun nieuwe Internationale School.

Eigen werkprogramma
Het onderwijs, dat op de ongesubsidieerde school met internaat gegeven wordt, is zeer bijzonder. Het programma is in feite uit de praktijk gegroeid. Elke leerling krijgt zijn eigen werkprogramma, dat aangepast is aan zijn vorige opleiding en capaciteiten. Na het aflopen van de school wordt hem of haar toegekend, althans na voldaan te hebben aan de eisen, het General Certificate of Education. Ruim 70 kinderen van verschillende nationaliteit volgen hier een middelbare opleiding voor het Oxford Certificaat.

Lees meer »

Reageren »

6 maart 2022

Grote belangstelling voor 50-jarig jubileum Groene Kruis – Bevolking offerde spontaan f 2500

Categorie: Harry Woertink.    239 keer gelezen.

We schrijven 1958 als het Groene Kruis in Ommen jubileert. Maar liefst een halve eeuw bestaat dan de Ommer afdeling, dat gevierd wordt met een receptie. Het Overijsselsch Dagblad maakte verslag van deze feestelijke bijeenkomst.

 Burgemeester mr. C.P. van Reeuwijk feliciteert baronnesse Clara Helena Mulert-van Pienbroek voor haar zo juist ontvangen koninklijke onderscheiding op het gouden jubileumfeest van het Groene Kruis afdeling Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1958 – 50-jarig jubileum Groene Kruis | Onderscheiding Baronesse Mulert v. Pienbroek

OMMEN- Het moge dan al waar zijn, dat de jaarvergaderingen van het Groene Kruis slecht bezocht worden, zoals voorzitter dokter G. Pos opmerkte, maar uit de grote belangstelling die voor de receptie bestond blijkt overduidelijk, dat deze sympathieke vereniging zich gedragen weet door de gehele bevolking. Ongeveer anderhalf uur lang kon het bestuur gelukwensen in ontvangst nemen van afgevaardigden en particulieren, waarbij steeds meer bloemstukken werden aangevoerd, zodat het podium in een bloementuin werd herschapen.

Namen oprichters
Dokter G. Pos gaf vervolgens een kort overzicht vanaf 1914 omdat de notulen van de eerste jaren ontbreken. Wel zijn de namen der oprichters bekend, t.w. dokter G. Warnsinck, de Groot, baron A. J. A. Mulert, mevr. van Hunsel, mevr. Ekkel-de Ruiter, ds. Ubbink, pastoor Wolters, J. A. v.d. Bend en G. Bulk. De oprichting zal in het destijds oerconservatieve Ommen beslist niet vlot zijn gegaan. Bij de oprichters waren geen Oll’ Ommers en dat is niet best. In het algemeen zal men wel weinig voor deze nieuwigheid gevoeld hebben. Met de financiën was het in ieder geval niet goed, want in een der notulen staat vermeld dat de ijszakken vervangen werden door varkensblazen, dit was goedkoper. In 1916 klonken de eerste stemmen voor een eigen gebouw, omdat men slechts de beschikking had over een magazijntje. In 1933 werd mevr. Mulert gekozen als penningmeesteresse, waarbij zij haar man als zodanig opvolgde. Ds. de Graaf was de eigenlijke bouwheer, zonder hem had men geen wijkgebouw gekregen. In 1938 kon dit gebouw in gebruik worden genomen. In 1941 werd de algemene vergadering bezocht, door liefst 238 leden. Het praatje deed namelijk de ronde, dat men mevr. Mulert “d’r uut” wilde stemmen. In 1951 werd het Kraamcentrum Dedemsvaart-Ommen opgericht, hetgeen spreker een belangrijke verbetering noemde. Al gaat nu alles goed, toch moeten wij ons hoeden voor gezapigheid want het gebouw moet uitgebreid worden.
Lees meer »

Reageren »

4 maart 2022

Historisch Museum Ommen in de startblokken – geopend vanaf 5 april voor publiek

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    191 keer gelezen.

OMMEN – Het Historisch Museum Ommen is vanaf 5 april toegankelijk voor inwoners en toeristen.

 De entree van het nieuwe Historisch Museum Ommen, rechts het Tolhuis.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Molen Den Oordt / Streekmuseum” met ca. 650 foto’s en documenten van het museum.

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de laatste hand te leggen aan de inrichting van het nieuwe museum. In het museum, gevestigd in molen Den Oordt en het Tolhuis, beleven bezoekers de geschiedenis van Ommen van prehistorie tot heden. Voorafgaande aan de openstelling is er op vrijdag 11 maart 2022 om 10.30 uur de officiële opening door wethouder Ko Scheele.

Openstelling museum 2022
De openingstijden van dinsdag tot en met zaterdag: 5 april tot 1 juni van 13.00 tot 17.00 uur; 1 juni tot 1 september van 10.00 tot 17.00 uur; 1 september tot kerst: 13.00 tot 17.00 uur. Van 1 juni tot 1 september is het museum bovendien op de zondagmiddag geopend. Het komend seizoen wil het museum eerst ervaren hoeveel bezoekers er komen en aan de hand daarvan de openingstijden eventueel bijstellen. Dit heeft ook te maken met het Toeristisch Informatie Punt (TIP) dat in het museum onderdak heeft.

Bron: Harry Woertink – 4 maart 2022

Reageren »

4 maart 2022

Verslag excursie van Coevorden naar Ommen

Categorie: Harry Woertink.    231 keer gelezen.

De leden van de “Vereniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis” maakten op 6 juni 1928 een excursie van Coevorden naar Ommen.

 Het dorpje Beerze verraadt door zijn bouworde onmiddellijk zijn Saksischen oorsprong.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Beerze

Van deze excursie werd destijds verslag gedaan. We pakken het uitstapje van de geschiedenisliefhebbers op zodra Beerze in zicht komt.

Onze excursie vervolgende komen wij nu in een streek die ons imponeert door haar overweldigende natuurrijkdom. Wij rijden in de richting van het dorpje Beerze, dat ingesloten ligt tusschen de vermaarde Beerzer Belten. Zij bestaan uit een lange rij heuvels, waarvan de bodem door stuifzand bedekt is. Deze Belten zijn gedurende de laatste 300 jaren ontstaan op een terrein, waarop voor dien bouwakkers waren gelegen. Door herhaalde zandstuivingen ontstond een willekeurige keten van hoogere en lagere heuvelen, die later, dank zij vooral de energie van de Heeren van Beerze, werden vastgelegd. Het geheel bestaat nu uit valleien van wit stuifzand, dat blikkert en schittert onder de verzengende stralen der zomersche zon, met daartusschen de begroeide, schaduwrijke heuvels, een ware uitkomst voor de hier toevende wandelaars. Gedurende vele jaren was dit eldorado een druk bezocht en geliefd oord van honderden toeristen, maar zooals dat steeds gaat, werd na ieder seizoen de schendende hand van den „natuurliefhebber” duidelijker merkbaar, hetgeen Baron Bentinck deed besluiten de Belten voor het publiek niet langer open te stellen. Zoodat, van welken kant wij deze prachtige heuvelenreeks ook naderen, ons nu overal het bordje „Verboden Toegang” tegengrijnst.

Kozakken
Een der mooiste valleien is wel het z.g. „Ruitersdal”, hetgeen zijn naam ontleent aan het feit, dat, toen de Kozakken ons land binnentrokken en hun weg namen door het dorpje Beerze, de ingezetenen met hun vee hierin de vlucht namen, vanwaar zij de ruwe strijders zagen passeeren. Ten Noorden der Belten stroomt de rivier De Vecht. Aan de oevers derzelve was het, dat eens het Huis Beerze was gelegen, dat reeds in 1227 bestond en vermoedelijk in 1836 werd afgebroken. Nog zijn er van aanwezig een deel der grachten en het Bouwhuis. Het Huis was eertijds een Havezathe, het laatst in het bezit van de Familie Pallandt van Beerze.
Lees meer »

Reageren »

4 maart 2022

De Ommer Bissinghdagen komen er weer aan

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    160 keer gelezen.

OMMEN – Het bestuur van de stichting Ommer Bissingh Evenementen en haar commissies hebben de data vastgesteld voor seizoen 2022.

 Impressie van de Ommer Bissingh in 2019.
Foto: Harry Woertink

Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020 dat er evenementen onder de vlag van de Ommer Bissingh worden georganiseerd. De definitieve invulling van de Bissinghdagen wordt nu verder uitgewerkt.

De Ommer Bissingh, de traditionele jaarmarkt op de tweede dinsdag van juli vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 juli. Dit wordt voorafgegaan door de opening één dag eerder. Op maandag 11 juli luiden we de Bissinghbel en zal de avond muzikaal opgeluisterd worden door Ben Cramer, de nestor van het Nederlandse lied. Naast de landbouwdag op 27 juli zijn er Ommer Bissinghdagen op 3, 10 en 17 augustus. Op alle woensdagen zorgt horeca vereniging Uit in Ommen voor een muzikaal slotakkoord. Activiteiten zijn er ook op de zaterdagen 23 juli en 13 augustus. We besluiten de Ommer Bissingh in het eerste hele weekend van september met een 2-daags blaasorkestenfestival.

Ondersteuning
Naast het organiseren van haar eigen evenementen en activiteiten ondersteunt de Ommer Bissingh, waar nodig en gewenst, met mensen en knowhow bij andere evenementen. Twee uitgestelde evenementen springen daarbij in het oog: zaterdag 21 mei, ‘Beleef het in Ommen’ en zaterdag 2 juli is er vanuit Ommen 75 jaar Vrijheid een Veteranendag en een Anjer Concert van de Kapel van de Bereden Wapens.

Bron: Harry Woertink – 4 maart 2022

Reageren »

28 februari 2022

“’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet”

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    321 keer gelezen.

De tekst “Het gaat je goed bij alles wat je doet” maar dan in het Ommer dialect is een unieke Ommer groet die al 75 jaar lang wordt gehanteerd.

 Uit hout gesneden Sallands boertje met op de onderrand de tekst “’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet” als groet uit Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet”.

Nog steeds zie je deze tekst opduiken. Minder bekend is dat bij de tekst houten figuurtjes werden gemaakt. Dat begon in de vijftiger jaren van de vorige eeuw toen de liefhebber van het houtsnijden de heer Damman in opdracht van de plaatselijke VVV deze houten figuren sneed die een Sallands boertje voorstelde. De onderrand werd voorzien van eerder genoemde tekst als groet uit Ommen. De houten figuurtjes vonden destijds als souvenir gretig aftrek. Nog steeds zie je ze wel opduiken. Het Historisch Museum Ommen heeft een dergelijk houten boertje in de expositie.

Nederlands-Indië
Na de Tweede Wereldoorlog waren Nederlanders als militair naar Nederlands-Indië uitgezonden. De bevolking van Ommen heeft toen geld ingezameld voor de aankoop van een kantinewagen voor de Nederlandse militairen. Men was van mening dat er op de wagen een speciaal opschrift moest komen om in Nederlands-Indië te laten merken dat de bevolking van Ommen met de Nederlandse militairen meeleefde. De tekst in het dialect was bedacht door gemeenteambtenaar Gerard Veurink: “’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet”, waaraan, als ondertekening nog werd toegevoegd: “’t Volk van Ommen”. Sindsdien is de tekst van Veurink “’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet” de Ommer groet bij uitstek geworden.

Op zoek
Voor een lezer van deze website zijn wij op zoek naar dit typische Ommer souvenir: een houten boertje voorzien van de tekst in het Ommer dialect “’t Giet ow goed, bi’j al wa’j doet” Wie heeft een dergelijk figuurtjes in zijn of haar bezit en wil deze wel afstaan. We horen het graag.

Bron: Harry Woertink – 28 februari 2022

Reageren »

25 februari 2022

Nieuwe uitgave De Darde Klokke in teken ds. Van Raalte, Lemele en noaberschap

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    276 keer gelezen.

De nieuwste uitgave van het historisch kwartaalblad “De Darde Klokke” staat dit keer weer bol aan diverse interessante historische onderwerpen.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (202).

Zo is er aandacht voor de predikant ds. A.C. van Raalte. Hij was voorman van de Afscheiding van de gereformeerde kerk en opleider aan een Theologische School. Na zijn emigratie de grondlegger van de stad Holland in Michigan. Over zijn periode in Ommen van 1838 tot 1844 is al veel over Van Raalte gepubliceerd. Toch blijven er nog vragen open, ook al omdat verschillende auteurs elkaar op onderdelen tegenspreken zodat er zelfs legendevorming plaats vindt. Vragen als: woonde ds. Van Raalte in Ommen in een oude boerderij? Waar gaf ds. Van Raalte zijn colleges? Wat gebeurde er in het “Van Raaltehuis” aan de Van Raaltestraat? Is het verhaal over de koe van ds. Van Raalte een legende of echt waar? Nieuw onderzoek in het Kadaster en in de notariële archieven leverde verrassende feiten op.

Lemele
Ook Lemele komt aan in het blad, een dorp in de schaduw van de Lemelerberg. Er zijn niet zo heel veel dorpen in ons land die kunnen bogen op het feit dat ze een echte berg binnen hun grenzen hebben. De Lemelerberg wordt bewaakt door een grote stenen leeuw. Als monument herinnert de leeuw ons aan het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. Park 1813 is het oudste natuurpark van Nederland. De leeuw was eerder te zien in liggende houding, maar in de loop der jaren heeft hij kans gezien om rechtop te gaan staan. Meer dan zeven eeuwen geleden wordt Lemele voor het eerst in de geschiedenisboeken vermeld. Lemele heeft zijn naam te danken aan het feit dat er ooit veel leem in de omgeving te vinden was. Dit betrof vooral de gronden rondom de Lemelerberg. Leem was toentertijd een geschikte grondstof voor tegels en dakpannen.

In de Darde Klokke ook aandacht voor “Trammelantia” die meer dan 20 jaar kleur gaf aan Oranjefeesten in Ommen. Vroeger was het een bekende naam als het ging om optochten op Oranjefeesten in Ommen: N.V. Trammelantia. Een verzamelnaam van een vriendengroep uit Ommen die jarenlang present was met een praalwagen op de grote optocht. Lees meer »

Reageren »