29 november 2015

Wijziging straatnamen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.030 keer gelezen.

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 23 oktober 1942:

 Een bordje aan de gevel van een woning aan de Tuinstraat in 1983 verwijst naar de oude straatnaam ‘Achter de Geuren’ (achter de gaarden).
Foto: OudOmmen

Bij besluit van de burgemeester zijn enkele straatnamen gewijzigd. Door de aanleg van de Emmastraat is een gedeelte van Achter de Geuren in deze straat opgenomen waardoor laatstgenoemde straat in twee delen is gesplitst. Het gedeelte van broodbakkerij van Elburg tot aan de tuin van Gerrits in de Walstraat blijft thans Achter de Geuren heeten, terwijl het stuk Walstraat van Gerrits tot Horsman vervalt en opgenomen wordt in Achter de Geuren. De straat vanaf de Brugstraat bij boekhandel Timmerman tot wed. Bosscher met de zijstraat naar de Walstraat krijgt den naam Burggraven. Verder wordt de verbindingsweg tusschen den Zwolschenweg en de Voorbrug loopende van de Coöperatieve Landbouwvereeniging langs Klomp Alberts naar de Voorbrug genaamd Molenstraat en de verbindingsweg tusschen den Stationsweg en den hoofdweg door Het Laar, langs het Edith-Huis en eindigende bij het Witte Hek aan den Zwolscheweg: Koesteeg.

De nieuw aangelegde straatweg aan den Hammerweg bij Ronhaar tot aan Mooiboer heet Wolfskuilstraat. Het complexzomerhuisjes rondom de Wolfskuil wordt aangeduid met den naam Wolfskuil. De naam Walstraat is gegeven aan den weg die vroeger over de stadswal liep. Buiten de wallen hadden verschillende inwoners van Ommen tuinen of gaarden waarachter weer een weg was, vandaar de naam Achter de Gaarden, verbasterd tot Achter de Geuren. De Burggraven duidt de plaats aan, waar in vroegere jaren de Vecht onder de wallen doorliep en waar de stadsgracht verbinding had me de Vecht. Op oude foto’s ziet men, dat de schepen in dit vroegere Vechtgedeelte afgemeerd lagen. Door het geven van laatstgenoemde straatnamen blijft het oud-stedelijk karakter van Ommen in herinnering.

Naschrift redactie: Emmastraat is nu Julianastraat en Achter de Geuren is nu Tuinstraat

Bron: Harry Woertink – 29 november 2015

Reageren »

26 november 2015

Huize Henan: van burgemeesterswoning naar hotel-restaurant

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    2.552 keer gelezen.

In 1906 gebouwd als woning voor de burgemeester heeft de statige “Huize Henan” aan Hammerweg 40 in Ommen niet alleen verschillende functies gehad, maar ook verschillende benamingen.

 Huize “Henan” kort na de bouw.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Henan – Reggehuus“.

Na bewoning, school, pension en vakantie- en conferentieoord is de voormalige burgemeesterswoning nu een hotel-restaurant met namen die variëren van het Reggehuus, EurOase, de Herbergier en Wildthout. Het monumentale pand kent een rijke historie.

Henan
In 1906 wordt mr. Anne Gerard Wolter baron Bentinck (1874-1937) benoemd tot burgemeester van Stad-Ommen en Ambt-Ommen. Behalve burgemeester volgt voor hem ook een aanstelling als plaatsvervangend-kantonrechter aan het Kantongerecht in Ommen. De baron is getrouwd met Jacoba Ursula Philipse (1879-1971). Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren: Anna Cornelia Bentinck (1902) en Henriette Adele Bentinck (1905). Na zijn benoeming in Ommen zoekt burgemeester Bentinck een nieuw onderkomen in Ommen. Hij koopt grond van baron Rudolf Theodorus van Pallandt en vervolgens verrijst een riante villa met garage, tennisbaan en bergplaats aan de weg Ommen-Hellendoorn. Een fraai aangelegde tuin met vrucht- en andere bomen en moestuin ontbreken evenmin. Dit alles aaneengelegen en solide afgerasterd met een grootte van 3 hectare. De villa krijgt de naam “Huize Henan”. Dat laatste zijn de beginletters van de roepnamen van de twee dochters Henriette en An). Volgens het telefoonboek uit 1915 was Huize Henan één van de vijf in Ommen met een telefoonaansluiting. Het telefoonnummer van baron Bentinck was 1; het gemeentehuis had nummer 2, de gebroeders De Haas met een exportslagerij hadden nummer 3, baron van Pallandt in Eerde nummer 4 en als laatste met telefoonnummer 5 was de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “de Vechtstreek”.

Bentinck
Het burgemeesterschap in Ommen duurt voor baron Wolter Bentinck niet lang. In 1916, als er tien jaar opzit vraagt hij eervol ontslag als burgemeester van Ambt- en Stad Ommen om te worden opgevolgd door C.E.W. Nering Bögel. Daarmee komt ook een einde aan de bewoning van Huize Henan. Baron Bentinck vertrekt naar landgoed Schoonheeten onder de gemeente Raalte. Lees meer »

2 Reacties »

22 november 2015

Buitengoed Moesbergen opgeofferd aan villabouw

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink, Landgoederen.    1.646 keer gelezen.

De zuidkant van de Vechtbrug in Ommen was tot 1900 nog weinig bebouwd. Aan de Voorbrug stonden enkele woningen.

 Het buitenverblijf Moesbergen aan de Zeesserweg omstreeks 1880. De bewoner van toen dokter A.A. Middendorp, geheel rechts, wacht op het inspannen van paard en wagen. Links is nog de koetsierswoning zichtbaar.
Afb.: Streekmuseum Ommen
Zie voor meer foto’s het album: “Buitengoed Moesbergen“.

Verder waren er tapperijen en logementen, onder anderen logement Engbertus Mensink, tegenwoordig hotel De Zon. Een bakkerij, een schoenmaker, een kuiper, een schilder en een smederij. Opmerkelijk was het zogeheten buitenverblijf Moesbergen, gelegen op een bebost terrein tussen de huidige Stationsweg en de Wilhelminastraat met boomgaard, tuin en weilanden. De toegang was vanaf de Zeesserweg, waar een pad met een boogje voor de ingang van de woning liep. Huis Moesbergen viel in 1892 ten prooi aan de slopershamer. De bijbehorende tien hectare tuin en land gingen op aan de bouw van villa’s aan de zuidkant van de Vechtbrug. Alleen de vroegere koetsierswoning op de hoek Zeesserweg/Wilhelminastraat herinnert nog aan de geschiedenis van Moesbergen.

Coninckskamp
Het buitenverblijf wordt in 1744 eigendom van Gerrit Coninck. Hij kocht toen “Het Buitendijks, gelegen buiten Ommen voor de brugge in de buurtschap Zeesse”. In 1800 wordt de kleinzoon Marcelius Coninck eigenaar en is dan geneesheer in Ommen. De eigendom van Coninck was toen tien hectare groot en besloeg nagenoeg het hele gebied tussen de Vecht, het oostelijk gedeelte van de Stationsweg tot aan de Schammelte en werd aangeduid met “Coninckskamp”. Het grasland tussen de Zeesserweg en de Vecht droeg de naam “Het eiland”. Na het overlijden van Marcelius Coninck zijn het zijn drie kinderen Gerhardus Coninck, Alberta Jongkindt-Coninck en Hendrika Coninck die eigenaar zijn van het mooie buitenverblijf kort aan de Vecht. Alleen genoemde Hendrika Coninck woont in het huis. Lees meer »

Reageren »

19 november 2015

Pastorie bood eeuwenlang onderdak aan dominees NH kerk

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.969 keer gelezen.

Aan Kerkplein nummer 16 staat de voormalige pastorie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Tot 1991 bood de “Weme” eeuwenlang onderdak aan predikanten van de tegenover gelegen kerk.

 De Pastorie en Hervormde kerk in de jaren 30.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Pastorie NH Kerk“.

Deze predikantswoning dateert uit 1924 en was de vervanger van de oude pastorie die eerder heeft gestaan op deze markante plek in het centrum van Ommen. Sinds 1993 wordt de oude predikantswoning particulier bewoond. De oude pastorie is een monumentaal pand met een symmetrische voorgevel en een inspringend entree met rondboog. Tot aan de laatste restauratie was het afgeknotte schilddak op het huis toegankelijk en had een hekwerk rondom. Opvallend van de woning is het gevarieerde metselverband. De bouw is in 1924 uitgevoerd door aannemersbedrijf van Aalderen uit Ommen. Het hekwerk dateert uit 1891 en stond ook bij de oude pastorie. Dit hekwerk is gelijk aan het hekwerk van de kerk die in 1886 werd geschonken door Baron van Pallandt. De tuin aan de zuidzijde is afgesloten met een heel oude beukenhaag. De Burggraven, achter de pastorie, ligt ongeveer anderhalve meter lager dan het Kerkplein. Samen met de kerk staat de oude pastorie op het hoogste punt van Ommen.

Bewoners
In 1924 was de eerste bewoner dominee Gerhardus Albertus Bruins. Hij ging in 1946 met emeritaat waarna dominee Leendert Emmerzaal de nieuwe bewoner werd tot 1949. Vanaf 1946 was ook dominee Dirk van Heijst bewoner van de grote pastorie en verbleef er tot 1960. Vervolgens werd de pastorie bewoond door dominee Leonard Johannes Bloemsma en zijn gezin. Bloemsma verbleef er van 1960 tot 1980, om vervolgens als emeritus predikant naar Ommeren te verhuizen. De laatste bewoner in dienst van de Hervormde Kerk was ds. Johan Karel Vlasblom. Hij verliet de pastorie op 12 mei 1991. Voor de Hervormde kerk werd de pastorie daarna overbodig. Voor Riekie Schuttert-Knol aanleiding om de voormalige pastorie in 1993 aan te kopen van de kerk. Na een grondige restauratie is zij er gaan wonen. Tot vandaag de dag woont zij daar in het hartje van Ommen, zoals ze zelf zegt, met heel veel plezier. Lees meer »

Reageren »

16 november 2015

Tweede jeugd voor historisch juweeltje Tolhekke in Witharen

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.589 keer gelezen.

WITHAREN – Het oude tolhuis “Tolhekke” aan de Balkerweg 60 in Witharen wordt weer in oude glorie hersteld. De restauratie nadert zijn voltooiing.

De buitenkant is zo goed als klaar; binnen wordt nog gewerkt. Ook het erf rondom het tolhuis met boerderij wordt in ere hersteld. Er komt een wit tolhek aan de kant van de weg. Niet om de tolgelden van passanten te heffen, maar om te laten zien hoe het vroeger is geweest.

 Het oude tolhuis “Tolhekke” aan de Balkerweg 60 in Witharen wordt weer in oude glorie hersteld.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Tolhuis (Balkerweg 60)“.

Monument
Cees Zoon (59) kocht in 2011 het leegstaande tolhuis van de familie Nijenhuis compleet met inboedel. De boerderij, een monumentaal pand uit 1856 verkeerde in een slechte maar onaangetaste staat. Om de monumentale status na een ingrijpende renovatie in stand te houden, moet Zoon zich aan strenge regels houden. Daar heeft hij geen moeite mee, want het pand, inclusief deel, tuin, waterput en schuur, vormt een bijzonder historisch juweeltje in Witharen. In het voorjaar van 2014 zijn de bouwvakkers begonnen met dit project, waarmee Zoon twee jaar bezig is geweest om subsidiebronnen aan te kunnen boren. Het gesubsidieerde restauratieplan bestaat vooral uit het verduurzamen van erf en woning. Een nieuw stevig dak, een putboom boven de put, opknappen van het bakhuisje en als allerlaatste het aanpassen van het sanitair. De oorspronkelijk uit Heiloo afkomstige Cees Zoon heeft meer passies dan tijd, maar hoopt toch eind 2016 de restauratiewerkzaamheden af te kunnen ronden. En dan heeft Ommen er een mooi cultureel erfgoed bij en kan een tweede jeugd voor boerderij “Tolhekke” beginnen.

De zelfstandige bioloog Cees Zoon heeft voorafgaande aan de restauratie nog een tijdje gewoond in het oude tolhuis. Het was voor Zoon alsof de tijd stil had gestaan. De keuken met donkerrode plankenvloer, hoge houten plafond waaraan worsten hingen te drogen, keukengerei van vroeger, ouderwetse gaspit, petroleumstel, keukenblok met de lichtgroene hardboard kastdeurtjes, granieten aanrechtblad en de ‘damstenen’ gootsteen. In de kamer pluche tafelkleed, kachel, leunstoel voor het raam en portretten van Koningin Wilhelmina aan de wand. De eerste maanden waren één grote ontdekkingstocht. Overal in het huis, op de zolders, in de kasten en in de schuren vond Cees Zoon spullen uit lang vervlogen tijden. Het tolhuis zou niet misstaan in een openluchtmuseum. Lees meer »

Reageren »

13 november 2015

Kamp Eerde hielp 80 jaar geleden jongeren aan werk

Categorie: Harry Woertink.    1.161 keer gelezen.

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat werkkamp Eerde werd geopend. Jong Holland snakte naar werk, maar werk was moeilijk te vinden. Kamp Eerde hielp in de crisisjaren jongeren aan werk.

 Opening werkkamp. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich o.m. de voorzitter der Centrale, de heer W. J. Hemmes, Baron van Palland van Eerde en diens echtgenoote, die het benoodigde terrein welwillend ter beschikking stelden, Baron van Heemstra, 2e voorzitter van het N.CC, ir. J. Th. Westhoff, inspecteur van de werkverschaffing te Zwolle, die het plan tot stichting van werkkampen uitwerkte, de hr. C. E. W. Nering Bögel, burgemeester van Ommen en vele predikanten.
Afb.: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album: “Werkkamp / Woonoord Eerde“.

Eerde was het vierde werkkamp van de “Centrale voor Werkloozenzorg”. De officiële opening van het werkkamp werd verricht op 4 oktober 1935 door minister van Sociale Zaken mr. H.Slingenberg. Dat gebeurde in bijzijn van de kampjongeren en tal van genodigden. Nadat de heer W.J. Hemmes als voorzitter van de Centrale voor Werkloozenzorg een kort woord had gesproken was het de beurt aan de minister. Hij maakte gewag van de moeilijke tijd en sprak de wens uit dat de jongeren zich weerbaar konden maken in de strijd om het bestaan. De Ommer Courant was bij de officiële opening aanwezig en maakte in de krant van 9 oktober 1935 het volgende verslag. ““Met een zeker gevoel van vreugde mag geconstateerd worden, dat zoovelen hun schouders hebben gezet onder het zoo zware werk om voor de vele duizenden jongen menschen, die doelloos rondloopen iets tot stand te brengen, dat als ’t ware een rustpunt in hun moeitevol leven kan geven. Ik verheug mij er zeer over, dat zoovelen zich aan het vraagstuk van de werkloosheid onder de jeugd met waarachtige toewijding geven, geheel belangeloos, en met geen ander doel voor oogen dan om de jeugd zelve te helpen in haar moeilijkheden om aan den normale arbeid te komen. Maar niet minder waardering heb ik voor de honderden jonge menschen, die begrepen hebben dat het doelloos rondloopen verderfelijk voor hen is en die zich met groot enthousiasme hebben opgegeven om eenige maanden in een werkkamp te verblijven. Zij weten, dat daar gearbeid moet worden, stevig gearbeid zelfs, doch zij begrijpen ook, dat een dergelijke arbeid hen meer weerbaar maakt in den moeilijke strijd om het bestaan. Nu ik dit vierde kamp voor geopend verklaar, spreek ik hierbij den wensch uit, dat de geest die in dit kamp zal zijn, een zoodanige uitwerking zal hebben op de jonge menschen, die hier komen arbeiden, dat zij, weer terug in de groote maatschappij, daar niet alleen met vreugde over hun 8-weeks verblijf in Ommen zullen opwekken aan het kampwerk deel te nemen, omdat daardoor in ons volk en in de eerste plaats bij de jongeren het gevoel van samenhoorigheid zal worden aangekweekt dat zoo noodig is om ons uit het diepe dal, waarin wij nu vertoeven, naar boven te voeren.” aldus de minister””, zo berichtte de Ommer Courant. Lees meer »

Reageren »

12 november 2015

Zuute Plassie een aloud Ommer feestbroodje voor de dagen rond Sinterklaas

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    999 keer gelezen.

OMMEN – Sinds 1878 zijn in Ommen Sinterklaas en zuute plassies met elkaar verbonden. Het zuute plassie is een typisch Ommer lekkernij verkrijgbaar rond de tijd van Sinterklaas.

  Links: De Ommer burgemeester Mark Boumans met een zuute plassie. ‘Ik kende ze nog niet, maar ze smaken lekker’.
Rechts: Zuute plassies voor de gemeenteraad van Ommen.
Foto’s: Harry Woertink

Voor Ommenaren zijn zuute plassies een traditie. “Zuute” staat voor zoet en “Plassie” voor broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Zuute plassies gaan letterlijk en figuurlijk als zoete broodjes over de toonbank. Omdat ze zo goed in de smaak vallen kan Ommen vandaag de dag nog steeds genieten van dit luxe broodje. Ze worden dagelijks gebakken door de plaatselijke warme bakker. Voor wie ze (nog) niet kent: een zacht stroopbroodje in honingraatvorm gebakken met een doorsnee van 6 cm en 4 cm hoog. Aan de bovenkant goudbruin, binnenin grijsachtig oker en ze zijn het lekkerst met een beetje boter. Lees meer »

Reageren »

3 november 2015

Riet Vosjan draagt voorzitterschap Stichting Open Monumentendag Ommen over

Categorie: Harry Woertink, Monumenten.    967 keer gelezen.

 OMMEN – Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest van de Stichting Open Monumentendag Ommen heeft Riet Vosjan afscheid genomen.

Riet Vosjan tijdens de opening van Open Monumentendag 2015 in Lemele.
Foto: Hans Steen

Vanaf 2007 bekleedde Vosjan de functie van voorzitter. Het voorzitterschap is overgenomen door Leo Bongers, die al een jaar in het bestuur heeft meegedraaid. Tijdens het afscheid memoreerde bestuurslid Dick de Boer de activiteiten van Vosjan. Daarbij bleef ook de inzet niet achterwege en haar stiptheid van vergaderen.

Volgens de afscheid nemende Vosjan heeft zij altijd met veel plezier een bijdrage geleverd om de Open Monumentendagen tot een succes te maken. “Maar op een gegeven moment komt de leeftijd kijken en wordt het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders”, aldus Vosjan.

Bron: Harry Woertink – 3 november 2015

Reageren »

3 november 2015

Museumboerderij Herbert staat garant voor 1 uur kijkplezier

Categorie: Hardenberg, Harry Woertink, Musea.    2.389 keer gelezen.

Oud-Bergentheim – Bezoekers van museumboerderij van Herman Herbert raken niet uitgekeken. Er zijn allerhande spullen uit vroegere tijden te bewonderen.

 Museumboerderij Herbert staat garant voor 1 uur kijkplezier.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Oud Bergentheim – Museumboerderij Herbert“.

Als het mooi weer is en fietsers zijn te verwachten, zijn in de regel de schuren aan de Molinksweg 5 in de oude buurtschap Oud Bergentheim geopend van maandag tot en met zaterdag. Bij de ingang van dit bijzondere museum geen haperde kassa’s want de bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage deponeren in een melkbus voor een goed doel. Het museum kent ook geen te kort aan vrijwilligers, want Herbert doet en kan het allemaal zelf. Geen op tilt slaande computers met database over de tentoongestelde voorwerpen. De onbetaalde museumdirecteur Herbert weet het allemaal uit het hoofd: wat het is; waar het vandaan komt, waar het voor heeft gediend en ook wat hij er voor heeft betaald. “Of er ook spulletjes te koop zijn?”. Herbert lacht en zegt hoofdschuddend: “Neen. In dit museum is niets te koop! Ik vind het veel te mooi om het aan iedereen te laten zien”.

6000 artikelen
“Museum. Zeer groot assortiment. Ongeveer 6.000 artikelen! Spulletjes uit grootmoeders tijd. Een wereld van herkenning. Ongeveer 1 uur kijkplezier!”, aldus de tekst van het bord bij de ingang om de bezoekers naar binnen te trekken. Herman Herbert (62) is onlangs met werken gestopt als portier bij de Hardenbergse buizengigant Wavin. Hij heeft nu alle tijd om bezoekers in het museum rond te leiden. Het aantal bezoekers dat langs komt wordt door hem bijgehouden en staat voor dit jaar op bijna 500.

Kijkplezier
Behalve twee tot de nok gevulde schuren met oude spullen, variërend van televisies en radio’s, typmachines, autopeds, bromfietsen, gereedschappen is ook het boerenerf helemaal gevuld met oude landbouwmachines. “Vorige week had ik hier mensen uit Lochem op bezoek. Ze waren hier tweeëneenhalf uur lang te kijken. Is dat geen kijkplezier?”. Lees meer »

Reageren »

1 november 2015

De fijnste boter en de dikste eieren op Ommer boter- en eiermarkt

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.244 keer gelezen.

Boter, kaas en eieren. Zo maar enkele agrarische producten. Vroeger toen er nog geen melkfabrieken waren maakten de boeren zelf boter en brachten die aan de man of vrouw op de wekelijks markt.

 Ommen, boter- en eiermarkt. ‘De fijnste botter koop ie hier. Ze smelt oe op de lippen. En aj van dikke eiers hold, vroag dan van zwarte kippen’.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album: “Boter- en eiermarkt“.

Ook eieren werden dinsdags op de markt verhandeld. Ommen kreeg in 1903 een speciale boter- en eiermarkt. Deze werd op het Kerkplein gehouden. Het aantal aangevoerde eieren nam vanaf dat moment enorm toe. In dat jaar werden 32.000 stuks eieren op de markt aangevoerd. Een jaar later was dat opgelopen tot 182.000. Weer een jaar later werden 500.000 eieren verhandeld op de Ommer markt. In de eerste jaren was de aanvoer zelfs zo groot dat een overdekte eier- en botermarkt noodzakelijk geacht werd. Die kwam er in 1906. “Boter- en eiermarkt wordt gehouden van 9 tot 11 uur” prijkte als tekst op een bord aan de voorkant van de overkapping. “De fijnste botter koop ie hier. Ze smelt oe op de lippen. En aj van dikke eiers hold, vroag dan van zwarte kippen”, luidde de reclame.

Boter
De aanvoer van boter ging in de eerste jaren van 1900 aanvankelijk heel goed. Zij liep op van 9.200 kg in 1903 tot 100.000 kg in 1911. De boeren verwerkten hun melk zelf tot boter met behulp van een handkarn of een rosmolen. De kwaliteit van deze boter verschilde nogal per boer. De kunst van het boterkarnen werd in de kringen van de kleine boeren niet te best verstaan, oordeelde de Staatscommissie voor de Landbouw in 1912. Het gevolg was dat vooral gedurende de heetste zomermaanden en de koude wintermaanden menig karnsel geheel of gedeeltelijk mislukte. Ook de kwaliteit van de boter bleek middelmatig. Men moest toe naar productie van boter in aparte fabrieksgebouwen. Lees meer »

Reageren »

Pagina 39 van 76« Eerste...102030...3738394041...506070...Laatste »