29 december 2015

Hessel Mulert naamgever brug over de Vecht in Ommen (1)

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.801 keer gelezen.

Er zijn veel Vechtbruggen, maar er is één Hessel Mulertbrug. Die ligt in Ommen over de Vecht.

 “Op de eene zijde van de brug is aangebracht het wapen van Ommen met het Jaartal 1936 en aan de andere zijde dat van Hessel Mulert, die in 1492 de eerste brug te Ommen liet leggen.”
Bron: OudOmmen
Zie voor meer afbeeldingen de albums “Vechtbrug – Voorbrug“ en “Vechtbrug – Stad(huis)“.

De naamgever van de brug is Hessel Mulert, die in 1492 het initiatief nam om een brug te leggen om boeren, burgers en buitenlui een overtocht te bieden zonder natte voeten. Tot dan aan toe ontbrak een brug in Ommen en moest met ponten of schuiten de oversteek naar de overkant van de rivier gemaakt worden. De huidige brug over de Vecht dateert uit 1970. Toen ook zijn de wegen bij de brug verbreed en is de doorgaande weg over de Markt aangelegd. Daarvoor moesten enkele (winkel)panden verdwijnen, waaronder het vroegere Kantongerecht. Alle eerdere bruggen lagen aan de westkant van hotel De Zon, tussen Voorbrug en de Brugstraat. De laatste Hessel Mulertbrug werd in 1937 officieel geopend en is in 1970 afgebroken ter vervanging van de ijzeren ophaalbrug die tussen 1866 en 1936 dienst heeft gedaan als oeververbinding tussen de zuid- en noordkant van Ommen.

De naam Mulert is historisch nauw verbonden met Ommen. In 1305 kwam ridder Hessel Mulert met een bende ruiters naar het Oversticht om namens de Bisschop van Utrecht in deze regio orde op zaken te stellen. In het jaar dat Columbus Amerika ontdekte was het de met Jonkvrouw Niesse van Ruyterborg gehuwde nazaat die voor de eerste oeververbinding in Ommen zorgde. De nakomelingen van Hessel Mulert hebben op verschillende kastelen en havezaten in de omgeving gewoond, zoals de Cranenburg en de Leemcule bij Dalfsen. De familie Mulert evolueerde overigens in de loop van de tijd van roofridder tot notaris en kantonrechter.

Nieuwe brug
Het toenemende verkeer in de dertiger jaren was de aanleiding voor het bouwen van een nieuwe brug. Om een einde te maken aan het drukker en zwaarder verkeer dat zich een weg baande door het centrum van Ommen werd toen besloten een rondweg aan te leggen en tegelijkertijd de oude ijzeren ophaalbrug te vervangen voor een vaste brug. Lees meer »

1 Reactie »

25 december 2015

Landgoed Het Laar wordt verkocht: gemeente Ommen koper

Categorie: Harry Woertink.    1.868 keer gelezen.

“Landgoed Het Laar wordt verkocht”. “Bezittingen vallen uiteen”. Zo schreven de kranten in 1932 toen Het Laar in Ommen via advertenties te koop werd aangeboden.

 Huize Het Laar met Orangerie. Geheel rechts de woning van de beheerder Tokvoort. Ansichtkaart verzonden op 3 juni 1904 aan Clara van Pienbroek, Den Haag (getrouwd met baron Mulert).
Afb.: OudOmen

Verschillende gegadigden hadden al een bod uitgebracht. De Ommer burgemeester Nering Bögel wist echter met baron van Pallandt als eigenaar tot een akkoord te komen om het landgoed door de gemeente Ommen aan te laten kopen om zo het landgoed als één geheel voor Ommen te behouden. Baron van Pallandt werkte graag aan mee toen hij wist dat de gemeente het goed met Het Laar voor had en niet in handen kwam van speculanten.

Advertentie
De verkoopadvertentie in verschillende kranten luidde als volgt: “De Notarissen M. MEPPELINK te Zwolle en H. HOSPERS te Ommen zullen op Donderdag 21 Juli 1932 bij toeslag, in het Hotel STEGEMAN te Ommen, vcorm. 10 uur, publiek verkoopen: Het Landgoed „HET LAAR” zeer geschikt voor rusthuis, hotel, enz. met waterpartijen en zwaar opgaand geboomte, 3 boerderijen en uitmuntende landerijen, schitterend gelegen tusschen de rivieren de Vecht en de Regge, in de onmiddellijke nabijheid van het Station OMMEN (0v.)., alles te zamen groot ruim 103 H.A., in diverse perceelen en massa’s, in totaal ingezet op ƒ 69.909.—. De boomen zijn provisioneel verkocht voor ƒ 16.240.— met recht van benadering door de koopers van den ondergrond. Nadere informaties ten kantore van genoemde Notarissen, alwaar veilingsboekjes ad ƒ 0.50 en lijsten der boomen ad ƒ 0.10 verkrijgbaar zijn

Natuurbehoud
Behoud van de natuur was het belangrijkste argument voor de gemeente om in 1932 landgoed Het Laar aan te kopen. De gemeente Ommen was één van de eerste gemeenten in Overijssel die grond aankocht met het oog op natuurbehoud. Met name burgemeester Nering Bögel heeft zich ingezet om het landgoed niet in verschillende handen te laten komen. Het Laar was in 1930 weer in het bezit gekomen van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde nadat hij het eerder (evenals landgoed Eerde) had geschonken aan de Eerdestichting waaronder de activiteiten vielen van Orde van de Ster van het Oosten met Krishnamurti. Lees meer »

Reageren »

22 december 2015

Keetenkamp Beerze: vakantie in geschilderde tramhokjes

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    1.898 keer gelezen.

“Keetenkamp” heette het zomerkamp in Beerze. “Huisjes van Van Putten”, zo werden de houten huisjes ook wel genoemd die aan de Gemoelaksweg hebben gestaan.

 De huisjes op het Keetenkamp in Beerze waren stuk voor stuk kunstwerken.
Foto: Henk Schuurman
Zie voor meer afbeeldingen het album “Keetenkamp“.

Deze huisjes werden gebruikt voor het houden van zomerkampen door mensen die dicht bij de natuur stonden. Ze stonden op korte afstand van de spoorlijn Ommen-Mariënberg. Tot 15 mei 1933 was in Beerze nog een halteplaats van de Nederlandse Spoorwegen. De minder vleierige benaming voor het zomerkamp “Keetenkamp” had te maken dat meer sprake was van keet dan van huisje. Westerlingen vierden hier in de zomermaanden hun vakantie midden in de natuur maar onder echte primitieve omstandigheden. De keten zijn in de twintiger jaren gebouwd met toestemming van Dirk Hendrik (Wallis) de Vries, die tot 1923 eigenaar was van landgoed Beerze en daar ook zelf een zomerhuis bezat.

De huisjes zijn gebouwd van oude houten wachthuisjes afkomstig van de Amsterdamse trammaatschappij. Daar was ing. Theodorus Egbertus van Putten (geboren 1872) van 1918 tot 1932 tramdirecteur. Hij zorgde er voor dat de tramhuisjes in Beerze weer een nieuwe bestemming kregen, vandaar ook de benaming “Huisjes van Van Putten”. Met name verbleef daar ook jaarlijks zijn autistische zoon Jan van Putten. Deze heeft als kunstschilder van de groene tramhuisjes stuk voor stuk ware kunstwerken gemaakt door ze van verschillende dierschilderingen te voorzien. Mevrouw Van Putten sliep tijdens haar verblijf op het zomerkamp in hotel De Zon in Ommen. De matrassen in de huisjes werden in de wintermaanden opgeslagen in de schuur van baron Bentinck, die vanaf 1925 op Huis Beerze woonde. Het verhaal gaat dat ten tijde dat jonkheer Röell op Beerze woonde prinses Juliana wel eens in een van de tramhuisjes verbleef. In de tachtiger jaren zijn de huisjes afgebroken. Lees meer »

6 Reacties »

18 december 2015

Nieuwe verkeersweg Ommen-Raalte door oud boerenland

Categorie: Harry Woertink.    1.430 keer gelezen.

Kadoenk, kadoenk. Wie de betonnen autoweg naar Lemelerveld vroeger heeft gereden, zal zich dit geluid nog kunnen herinneren. Een repeterend geluid die werd veroorzaakt door de tussen het beton liggende strips.

 De oude brug over de Regge op de achtergrond de bouw van een nieuwe Laarbrug.
Foto: Harry Woertink

Op 23 maart 1956 werd de nieuwe provinciale weg Raalte-Ommen officieel voor het verkeer opengesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van het tracé van de in 1935 opgedoekte spoorlijn van de Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer-Ommen (OLDO). Vanaf dat moment kon het autoverkeer vanuit Lemelerveld het centrum van Ommen bereiken via de brug over de Regge (Laarbrug) en de Zwolseweg. Voor een verdere bestemming moest de Vechtbrug in Ommen over gestoken worden. Begin zestig werd vanaf Laarbrug de weg Raalte-Ommen doorgetrokken naar de Varsenerdijk. Hiervoor moesten eerst bruggen gelegd worden over de rivieren de Regge en de Vecht. Vervolgens werd de verkeersweg doorgetrokken richting Hoogeveen, de huidige N48. Bij het aanleggen van een viaduct over de Balkerweg ontstond een uitgegraven waterplas, waar recreatiepark De Woldhek zich vestigde en later door Lindenberg werd overgenomen.

Het gedeelte Raalte-Lemelerveld van de verkeersweg is al ver voor 1956 in gebruik. Maar de-hobbel-de-bobbelweg langs het Overijssels kanaal in Lemelerveld en de omweg via Lemele maakte het gebruik van deze weg niet zo aantrekkelijk. Nu ook de laatste schakel – het viaduct over de spoorlijn Ommen-Zwolle – in 1956 gereed is kan de betonnen autoweg in gebruik genomen worden. Het eerste deel loopt van Raalte tot café de Posthoorn bij Lemelerveld. Het tweede deel van de nieuwe weg liep toen door tot in Lemelerveld, waar tegelijkertijd een vaste brug verkeersbrug over het Overijssels kanaal is gelegd. Vandaar snijdt de weg door de oude landbouwgronden en de bossen van Dalmsholte en Giethmen tot aan de Laarbrug in Ommen.

Meertjes
De werkzaamheden vanaf Lemelerveld zijn uitgevoerd door het wegenbouwbedrijf Tholen uit Nijmegen. Voor de aanleg is meer dan 170.000 kubieke meter zand verzet. Lees meer »

Reageren »

10 december 2015

Ommer Baron voor het hekje: 300 gulden boete

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink.    929 keer gelezen.

Goed voor Ommen; minder goed voor zijn personeel. Zo kan baron Frederik Eliza Mulert, de bewoner van villa Piet Hein worden omschreven.

 Villa Piet Hein op 25 april 1918.
Afb.: OudOmmen

Toen de baron in 1933 overleed gingen al zijn bezittingen over naar de gemeente Ommen. Daaronder viel onder andere het statige pand aan de Zeesserweg 5 in Ommen. Een erfenis waar de gemeente Ommen en haar inwoners nog steeds van profiteren. Maar baron Mulert was soms minder goed voor zijn personeel, zo blijkt uit een krantenartikel van 1925. De baron had kennelijk losse handjes; hij gaf zijn tuinknecht een pak rammel en mishandelde de directeur van het postkantoor. Gevolg was dat de baron als verdachte voor het hekje moest verschijnen van de Rechtbank in Zwolle.

Voor den politierechter te Zwolle stond terecht Frederik Eliza baron Mülert, 66 jaar, wonende op zijn landgoed in de buurtschap „Zeese” gemeente Ommen, omdat hij op den avond van 29 Juni zijn tuinknecht en huisbewaarder Gerrit van Veelen met een zwaren ebbenhouten stok herhaalde malen geslagen had. Van Veelen was met zijn vrouw naar een concert te Ommen gegaan, nadat hij den baron permissie had gevraagd. De baron had gemeend, dat Van Veelen alleen voor zichzelf verlof vroeg en toen hij ’s avonds merkte, dat de vrouw ook meegegaan was, liet hij hem ophalen, zette zijn stok achter het tuinhek en toen zij thuis kwamen, wilde hij eerst de vrouw slaan. Van Veelen kwam tusschen beiden en kreeg toen een aantal slagen. De baron werd veroordeeld tot de hoogste boete, f 3OO subsidiair 30 dagen hechtenis. Hij had al eens eerder den postdirecteur van Ommen mishandeld; die zaak was toen niet vervolgd.”, aldus het Algemeen Handelsblad van 29 juli 1925. Het zou kunnen dat dit voorval de baron zo heeft aangegrepen dat hij naar Loosduinen verhuisde. Want daar is hij ook overleden op 26 februari 1933. Villa Piet Hein werd in 1906 gebouwd door de zeeofficier. Het huis werd Piet Hein genoemd omdat de baron commandant was van de torpedoboot Piet Hein.

Bron: Harry Woertink – 10 december 2015

Reageren »

9 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (2)

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.638 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 Hier stonden herbergen waar kooplieden onderweg een borrel pakten en hun paarden lieten uitrusten. Later, ook door de aanleg van een nieuwe brug over de Vecht, verloor De Voorbrug aan betekenis.

De Voorbrug in de winter van 1905.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s van de Voorbrug het album: “Voorbrug“.

De Zon aan de Vecht
De Zon aan de Vecht is vanouds een gerenommeerd hotel. Nog steeds is De Zon een begeerd oord voor eters, slapers en feestvierders. Ook vroeger verbleven vakantiegangers en mensen op (zaken)reis er graag. In de persoon van notaris Geerlings kende De Zon in de zestiger jaren een vaste hotelkamerbewoner. De veestallingsruimte aan de kant van de Zeesserweg heeft lange tijd dienst gedaan. Op een gegeven moment zorgde het wel voor een bron van klachten bij de gemeente omdat er ook een dekhengsten-station was ondergebracht. De plaatselijke verordening werd daarom door de gemeente aangevuld met de bepaling dat het verboden werd zichtbaar of in het bijzijn van één of meer kinderen beneden de 15 jaar, dieren te doen dekken.

Koetshuis
Na het overbodig worden van het koetshuis werd deze ruimte ingericht als toneelzaaltje. Allerlei evenementen die een podium vroegen werden hier gehouden. De Ommer Revues, gymnastiekuitvoeringen, toneel, muziek, zang, dans, (school)concerten en films waren aan de orde van de dag. Het was ook de bioscoop van Ommen met filmoperator Bernard Sprik. Het culturele leven in Ommen werd bij hotel De Zon hoog gehouden. Na de komst van kerkelijke verenigingsgebouwen als het Hervormd Centrum en d’Olde Wheeme kwam een einde aan het koetshuis als cultureel centrum. Lees meer »

1 Reactie »

9 december 2015

Nieuwste uitgave De Darde Klokke over vluchtelingen op de Besthmenerberg in 1956

Categorie: De Darde Klokke, Gemienschop van 0ll Ommer, Harry Woertink, Historische Kring Ommen.    899 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (nummer 177) dit keer aandacht voor vluchtelingen. Zij vonden plek op de Besthmenerberg.

 De Darde Klokke nummer 177.
Afb.: Harry Woertink

Vier november 1956 is de geschiedenis ingegaan als de dag van het verraad. Het was de dag, waarop het Sovjetleger de Hongaarse Volksopstand, die geruime tijd eerder door studenten op vreedzame wijze was begonnen, neersloeg. In de weken die daarop volgden kwamen er ook groepen Hongaarse vluchtelingen naar Nederland. Het vakantiepark op de Besthmenerberg bood achttien zomerhuisjes aan. Vierentachtig personen, gezinnen en alleenstaanden, kwamen aan op “Vakantievreugd” in Ommen om hier een tijdelijke onderkomen te betrekken en tot rust te komen. Onder de vluchtelingen een verloofd paar die in Ommen in vrijheid trouwde. Verder in De Darde Klokke een verhaal over een verdwenen boerderij in de buurtschap Nieuwebrug. Deze boerderij stond direct naast het eeuwenoude café-restaurant Nieuwebrug. Toen het echtpaar Jan Frederik en Geziena Eggengoor in 1934 waren getrouwd, gingen ze wonen in de pas gebouwde boerderij. Bij de bouw van de boerderij waren het woonhuis en het bedrijfsgedeelte duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het stond aan de zuidzijde van het toenmalige café-restaurant dat later na de verwoesting van de boerderij in de Tweede Wereldoorlog is uitgebreid.

Bajes
Ook de bajes van Ommen komt aan bod in de Darde Klokke. Deze stond aan het begin van de Hardenbergerweg. Als de gevangenen ‘s morgens wakker werden, stond de vrouw van de cipier met de koffie klaar. De gevangenis is gebouwd in 1859. De eerste cipier was gerechtsdienaar Gosen Dijkerman. Hij had naast de gevangenis een cipierswoning met een geitenhok. Voordat de kantonnale gevangenis werd gebouwd, bezat Ommen een kleine gevangenis op de hoek Brugstraat/Kerkstraat. Ook de landbouw door dag en tijd is onderwerp. Verder verhalen over het werkkamp Eerde, de Rentmeesterswoning van Landgoed Eerde, de Ommer eierhal en de Ommer traditie in december: de Zuute plassies. Abonnees krijgen De Darde Klokke toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij ABCombi aan de Varsenerstraat 7 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 9 december 2015

Reageren »

7 december 2015

Chaos op de Vechtbrug

Categorie: Diversen, Harry Woertink.    1.951 keer gelezen.

Op of bij de oude Vechtbrug in Ommen zijn in de loop van de jaren verschillende aanrijdingen geweest, soms ook met fatale afloop.

 Op deze foto, uit de zestiger jaren, een vrachtwagen die boter en kaas vervoerde hangend boven het water van de Vecht. Een onhandige manoeuvre is de oorzaak dat de vrachtwagen boven de rivier de Vecht komt te hangen. Een bus met scholieren is gestopt en de buspassagiers overzien de ravage.
Foto: Streekmuseum Ommen

De brug, officieel de Hessel Mulertbrug, is genoemd naar Hessel Mulert, die in 1492 voor een eerste brug over de Vecht zorgde. De voorlaatste brug is in 1936 nieuw aangelegd en heeft dienst gedaan tot 1970. Toen kwam in oostelijke richting een nieuwe brug, de huidige brug te liggen. Een verkeersinstallatie (stoplichten) was er niet. Alleen bij drukte, zoals met Pasen en Pinksteren, werd het verkeer geregeld door een politieagent al dan niet met een stopbord of met een mobiele op afstand regelbare verkeerslichtinstallatie.

In oktober 1969 zorgde een vrachtwagen ook voor chaos bij de Vechtbrug. Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte op 8 oktober 1969 het volgende:

Vrachtwagen uit Leens veroorzaakt chaos op Vechtbrug
Grote chaos ontstond vannacht op rijksweg 34 nabij de Vechtbrug in Ommen, toen een door de Groninger F. H. (43) bestuurde vrachtauto met aanhanger van de weg raakte. De aanhangwagen kwam in de Vecht terecht, terwijl de vrachtauto zelf op de wal bleef staan. De bestuurder bleef ongedeerd. H. vervoerde kratten bier en limonade. Over een lengte van veertig meter werd een bij de Vechtbrug staand ijzeren hek vernield. Het ongeluk gebeurde om kwart over een vannacht. Tot zeven uur vanmorgen waren de rijksweg en de brug gestremd, waardoor het verkeer moest worden omgeleid. De firma Schaap uit Leens, waarvoor H. de lading vervoerde is verzekerd.

Bron: Harry Woertink – 7 december 2015

2 Reacties »

6 december 2015

Unesco: molenaarsambacht te beschermen traditie

Categorie: Harry Woertink, Molens.    971 keer gelezen.

OMMEN – Het molenaarsambacht wordt genomineerd als immaterieel erfgoed van UNESCO. De Stichting Ommer Molens (SOM) is blij met deze erkenning. Het biedt perspectief om de molens ook in de toekomst te laten draaien.

Molen Den Oordt in januari 2015.Molen Den Oordt in januari 2015.
Foto: Harry Woertink

In de gemeente Ommen staan vijf windmolens. Vier daarvan zijn eigendom van de gemeente Ommen. De Stichting Ommer Molens heeft drie molens in beheer: molen Den Oord met als molenaars Gerrit van Harten en Roel Rolleman; de Konijnenbeltsmolen met als molenaar Jan van der Veek en de Besthmenermolen met als molenaars Simon van Kampen en Luuk Vogelzang. Op molen De Lelie maalt Anton Wolters als professioneel molenaar graankorrels tot meel. De molen in Vilsteren is eigendom van Landgoed Vilsteren en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Vilsterse Molen.

Cultuur
De voordracht om op de Unesco-lijst te komen wordt in het voorjaar van 2016 ingediend. Het ambachtelijke werk van de molenaar is op advies van de Raad voor Cultuur gekozen uit een inventarisatie van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het advies is overgenomen door minister Bussemaker (Cultuur). Op de lijst staan tradities en gebruiken die volgens de NV-organisatie behouden moeten blijven, zoals bijvoorbeeld carbidschieten, klompen maken, de Nijmeegse Vierdaagse en Sinterklaas.

Molens zijn al sinds eeuwen met Nederland verbonden. Molenaars zijn nodig om de molens te laten draaien. “Door het molenaarsambacht voor te dragen bij UNESCO gaat het vakmanschap van werken met molens niet verloren voor volgende generaties en blijft Nederland hét molenland bij uitstek”, aldus de Stichting Ommer Molens. Dat het molenaarschap mogelijk op de Unesco-lijst komt is een erkenning. De SOM hoopt dat het helpt jongere generaties enthousiast te maken voor de molens en ook subsidieverstrekkers stimuleert het onderhoud te bekostigen.

Opleiding
Sinds de negentiende eeuw zijn in Nederland veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Daarom is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over he ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag en Overijsselse Molendag en in Ommen de organisatie van de Ommer Molendag, op de eerste zaterdag in augustus. Lees meer »

Reageren »

3 december 2015

Voorbrug de voorstad van Ommen (1)

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    1.689 keer gelezen.

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden als de “voorstad” van Ommen. Er was altijd wat te doen.

 De Voorbrug in 1919 met de pomp op het pleintje.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s bij dit artikel of het album: “Voorbrug“.

Met herbergen en tapperijen, stallingen, kruidenier, bakkerij, smederij en een stadspomp midden op het plein was er ook veel te beleven. De diligence Ommen-Zwolle had er een stopplaats. Met de aanleg van een nieuwe brug, eind zestiger jaren van de vorige eeuw, verloor De Voorbrug aan betekenis. In de achttiende eeuw bestond de Voorbrug uit een pleintje dat “de brink voor de brugge” werd genoemd. Het pleintje lag op een kruispunt van wegen: via de Vechtbrug naar het centrum van Ommen of verder. Naar het treinstation (sinds 1903) en via de Zwolseweg naar Vilsteren, Dalfsen of Zwolle. Of richting Den Ham/Lemele en Junne/Beerze.

De naam “Brink” verdween en “voor de brugge” kreeg als adres: “Voorbrug”. De oudste bewoning was op de plek van “De Zon” en verder ten oosten van dit hotel. Het gebied vóór de Vechtbrug behoorde vroeger tot de buurtschap Zeesse. Aangenomen wordt dat er in 1787 een school in Zeesse heeft gestaan. Tussen 1852 en 1884 gaf meester Jan Pieter Grolle les in het huis waar later dokter C.J. Warnsinck woonde en in 1830 werd gebouwd door burgemeester J.A. Chevallerau. De woning van Warnsinck is in 1949 gekocht door hotelier Gerrit Stegeman en in 1954 afgebroken om de weg breder te maken. Het tuinhuis dat bij het huis van Warnsinck hoorde staat er nog steeds. In de zomer wordt van daaruit ijs verkocht door Ekkelenkamp.

Bij de invoering van het Kadaster in 1832 wordt mr. Albertus Sandberg aangemerkt als bezitter van de Marke Zeesse, inclusief Het Laar. Bij het einde van de Marke is er dan ook geen verdeling van grond nodig. Uit het bevolkingsregister met opgave van het aantal gezinnen blijkt dat in het gebied van “voor de Brugge” in 1795 sprake is van 5 gezinnen, goed voor totaal 41 personen. In 1839 gaat het om 27 huizen en 106 personen. Toen de Voorbrug zich uitbreidde, kwamen er verschillende bedrijven als tapperijen en logementen, bakker, schilder, schoenmaker en een smid. Lees meer »

1 Reactie »

Pagina 38 van 76« Eerste...102030...3637383940...506070...Laatste »