микрозаймы

3 augustus 2016

Binnenstad Ommen decor Open Monumentendag op zaterdag 10 september

Categorie: Harry Woertink.    1.126 keer gelezen.

OMMEN – Het centrum van Ommen staat zaterdag 10 september volop in de schijnwerpers tijdens de Open Monumentendag.

 Het bestuur van de organiserende Stichting Open Monumentendag Ommen: v.l.n.r. Jan Soer, Dick de Boer, Cathy van der Mooren, Wim van Kesteren, Leo Bongers en Harry Woertink.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Open Monumentendag 2016“.

Aan de hand van een stadsgids maar ook op eigen gelegenheid kan er die dag een stadswandeling gemaakt worden door de binnenstad van Ommen. De route leidt langs monumenten, bekende en onbekende markante punten met een culturele en vooral architectonische waarde. De nadruk ligt op enkele kenmerken met een bijzondere betekenis. Het gaat om de 30ste editie van het jaarlijkse evenement met als thema: “Iconen en symbolen”.

Start
De organiserende stichting Open Monumentendag Ommen heeft de stadsroute beschreven in een speciale brochure met de titel: “Monumenten, iconen en symbolen in de binnenstad van Ommen”. Start- en informatiepunt van de stadswandeling is restaurant ’t Olde Stadhuus aan de Markt 1 in Ommen. Vanaf 10.00 uur kan hier gestart worden met om 9.30 uur de officiële opening van de dag door burgemeester Mark Boumans. Het voormalige oude gemeentehuis aan de Vecht is zelf ook een monument. Het huisvest behalve een restaurant het Nationaal Tinnen Figuren Museum en de kunsthandel van Mark Smit. Het museum en de kunsthandel zijn voor de opendag-deelnemers open gesteld. Het carillon in het oude gemeentehuis zal die dag door Alexander Zuidema bespeeld worden. Muziek klinkt ook in de drie kerken die in de route zijn opgenomen: de hervormde kerk, de rooms katholieke kerk en de gereformeerde kerk. In de hervormde kerk is bovendien een muziekuitvoering door jong Ommer talent bestaande uit Chloë Elsenaar en Nadine Blaak. Lees meer »

Reageren »

2 augustus 2016

Van waterput en pomp naar kraan

Categorie: Harry Woertink.    1.596 keer gelezen.

Koud- of warmwater; het maakt niet uit: met een simpele draai vloeit het water rijkelijk uit de kraan. Dat was vroeger niet zo. Dan moest je met een emmer naar een van de stadspompen.

 1964 – De stadspomp aan de Varsenerstraat met links Derk Rietberg en rechts Dik Klomp.
Foto: Cultuurhistorisch Centrum Ommen
Zie voor meer afbeeldingen het album “(Stads-) putten en pompen“.

Het was al een luxe wanneer iemand een pomp in huis had. Om (grond)water uit de pomp te krijgen moest je de zwengel op en neer bewegen. Eeuwenlang waren de Ommenaren voor water aangewezen op gemeenschappelijke waterputten. De putten waren voorzien van een putpaal en een zwengel. Later werd de put deze ingeruild voor een pomp.

Putmeester
De stad was opgedeeld in zogenaamde putwijken. De inwoners van die wijken waren zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de putten met aan het hoofd een putmeester. In Stad-Ommen was sprake van een 9-tal zogeheten publieke waterputten. Op het plein van het Vrijthof houdt een steen met vermelding een de oude waterput nog in ere. In 1808 waren putmeesters: 1. H.J. Podde (aan de Mars); 2. J. Bosch en H Kramer (zuidzijde kerk); 3. J. Ebbink en R. Brinkhuis (noordzijde kerk); 4. J.Spanjaard en P. van Gelder (Bijle put); 5. H.Holtvoort en H. Bosscher (Stadsstal); 6. J. Pasman en H. Telaar (bij de slagboom); 7. achter het huis van Gerrits, onbekend; 8. J.van der Kluin en A. Hellendoorn (tussen het huis van Klaas Koerts en Jan Warmink); 9. G. van Elburg en J. Dangremond (op het Vrijthof). Ook waren er putten op particuliere terrein. De bekendste waterput in Ommen was aan de Lagen Oord bij de familie Martens (Geertien van de Putte). Verder bij de familie Uulders aan de Schurinkstraat en bij de familie Timmerman-Pieltjes aan de Varsenerstraat/hoek Nering Bögelstraat.

Pompmeester
Aangezien waterputten veel onderhoud vroegen en ook niet altijd hygiënisch waren, verdwenen geleidelijk de waterputten om plaats te maken voor waterpompen. In eerste instantie ging het om acht nieuwe pompen. Aan de hand van het “Reglement omtrent het daarstellen, onderhouden en gebruiken der Pompen in de Stad-Ommen” werd vanaf 1826 het onderhoud en gebruik van de pompen geregeld. De pomp moest bestaan uit een loden of koperen pijpen bak. De kosten moesten betaald worden uit een door de eigenaars van de huizen te betalen pompgeld. Jaarlijks moest voor een huis 80 cent betaald worden. Hiervan werden reparaties aan de pomp betaald. Het dagelijks toezicht werd opgedragen aan een Pompmeester die door de bewoners van de wijk werd benoemd. Hij moest ook toezien dat baldadigheid uitbleef onder zijn toezicht staande pomp. Daarnaast moest hij bij strenge vorst de pomp afdekken en ’s avonds de zuigers uit de pomp halen. Lees meer »

2 Reacties »

18 juli 2016

Mooie weer goed voor veel belangstelling op Sallandse markt in Ommen

Categorie: Harry Woertink.    1.009 keer gelezen.

OMMEN – De organisatie van de eerste Sallandse markt van dit zomerseizoen bij het Streekmuseum in Ommen kan terug zien op een geslaagde start.

 Een impressie van de Sallandse markt bij het Streekmuseum in Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Sallandse markt 2016“.

Het mooie weer bracht maandagavond veel publiek naar de ambachtenmarkt in en rond het museum bij de molen en tolhuis aan Den Oordt. De windmolen draaide wel, maar het ontbrak aan een goed briesje om de wieken volop in de wind te kunnen laten draaien. Om de toeristen en ook de eigen inwoners te vermaken organiseert het museum elk zomerseizoen Sallandse markten. Creatieve hobby’s en oude ambachten staan tussen 18.00 en 21.00 uur volop in de kijker. Zo was er een klompenmaker, stoelenmatter, een bijenkorf vlechter en een imker in de bijenstal. Verder een pottenbakker en het gieten van tin door vrijwilligers van het tinnenfigurenmuseum. Ook naadkunst werd getoond met onder andere het maken van ouderwetse knipmutsen. Op een houten weefgetouw uit de zeventiende eeuw werd op ouderwetse wijze geweven. Een midwinterhoorn klonk op de deel van het tolhuis. Goochelaar Magic John wist het publiek prima te vermaken met zijn goochelkunsten. Ook aan de inwendige mens was gedacht met onder andere broodjes hamburger, pannenkoeken, koffie met krentenwegge en ijs.

Het was de eerste avond al gezellig druk. De reacties van de bezoekers zijn heel positief. Vooral ook omdat het aanbod heel gevarieerd is. We organiseren deze Sallandse markten dit jaar voor het tiende jaar. Telkens zoeken we naar nieuwe dingen. De sfeer op de Sallandse markten is altijd erg gemoedelijk. De bezoekers maken even een praatje en het is gezellig zitten op de bankjes met koffie en er iets bij. Wij organiseren ook boekenmarkten. Omdat het aantal vrijwilligers steeds minder wordt hebben we de het aantal Sallandse markten moeten verminderen. Ze zijn nu om de veertien dagen met een totaal van drie Sallandse markten en ook nog drie boekenmarkten in het centrum van Ommen”, aldus Harold Dokter, beheerder van het Streekmuseum Ommen. Lees meer »

Reageren »

17 juli 2016

Ommer Molendag zaterdag 6 augustus 2016 van start met draaiorgelmuziek

Categorie: Harry Woertink.    1.228 keer gelezen.

OMMEN – Alle vijf Ommer molens zijn zaterdag 6 augustus tussen 10 en 16 uur open op de Ommer Molendag.

 De Besthmenermolen aan de Hammerweg 59a in Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s bij dit artikel.

De Stichting Ommer Molens is de organisator van deze open dag die dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden in samenwerking met de molenaars en vrijwilligers van De Lelie, Den Oordt, de Konijnenbelt, de Vilstersemolen en de Besthmenermolen. Behalve kennismaken met de oude windmolens en te zien hoe graan gemalen wordt is er op de Ommer Molendag meer te doen. Bij de molen Den Oordt kan men zich met paard en authentieke boerenwagen naar molen De Lelie laten vervoeren. In de Konijnenbeltsmolen is de expositie “Kunst onder de wieken” te bezichtigen en een kleine ambachtenmarkt met een fiets- en wandelroute vormen de omlijsting bij de Besthmenermolen.

Draaiorgel Paul Rubens
Bij de molen Den Oordt is een mobiele houtzaag opgesteld die laat zien hoe boomstammen worden gezaagd tot planken. Verder zijn hier volksdansers, een salondraaiorgel en worden er ouderwetse wafeltjes (knieperties) gebakken. Bovendien is het Streekmuseum onder de molen deze dag gratis toegankelijk. De hoofdactiviteiten tijdens de Ommer Molendag liggen bij de Besthmenermolen, waar de molendag om 10.00 uur typisch Hollands wordt geopend: met muzikale klanken van draaiorgel “Paul Rubens”, eigendom van het echtpaar De Wilde uit Ommen en bediend door Klaas Herman Hagels. Na de officiële opening door de Ommer wethouder Ko Scheele kan het publiek bij de Besthmenermolen genieten van de werking van een antieke dorsmachine. Ook worden oude ambachten gedemonstreerd, zoals het bakken van brood. Bij alle molenactiviteiten komen ook de wandelaars en fietsers ook aan hun trekken. Tussen vier molens is een speciale wandelroute uitgezet. Bovendien verbindt een fietsroute de vijf Ommer molens met elkaar. Voor de jeugd is er bij de molen Den Oordt en de Besthmenermolen een springkussen.

5 molens op rij
De Molendag wordt gehouden op elke eerste zaterdag van augustus onder auspiciën van de Stichting Ommer Molens. De vijf Ommer molens op volgorde van leeftijd zijn: de Konijenbeltsmolen uit 1806 en staande aan de Zwolseweg 5 in Ommen. Hendrik Konijnenbelt liet deze molen herbouwen, nadat deze eerst in de Zaanstreek dienst had gedaan. De korenmolen aan Den Oordt 7 in Ommen uit 1824 en gebouwd door timmerman Roelof Makkinga. Heel lang heeft deze molen als houtzaagmolen dienst gedaan. Lees meer »

Reageren »

12 juli 2016

Jaarmarkt Ommer Bissingh 2016 op traditionele wijze geopend

Categorie: Harry Woertink.    1.374 keer gelezen.

OMMEN – Maandagavond 11 juli is de Ommer Bissingh op traditionele wijze geopend met het luiden van de oude Bissinghbel. De dag er op – de tweede dinsdag in juli – werd de aloude jaarmarkt de Ommer Bissingh gehouden.

 Op ludieke wijze werd de oude piek aangeboden die heeft gestaan op de oude muziektent.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Ommer Bissingh 2016“.

Zowel de opening als de jaarmarkt vond plaats onder ideale weersomstandigheden en trok veel publiek. Op de Bissingh werden ook paarden verhandeld, al was het aanbod kleiner als andere jaren. De standwerkers waren goed vertegenwoordigd.

Bissinghbel
Met het inluiden van de jaarmarkt werd ook het nieuwe Vechtpodium op de Markt en het wandelpromenade aan de Vechtkade officieel geopend. Rondvaartboot Queen of Vechtvallei en een tweetal drakenboten op de Vecht zorgden voor een mooie omlijsting. Burgemeester Mark Boumans werd zelfs aangevoerd in een motorbootje en kinderen zorgden voor zang en dans. Dit alles aanschouwd door honderden belangstellenden op de oevers van de Vecht. Daarna begaf het gezelschap zich naar de nieuwe evenementenvoorziening. Hier werd het feest voortgezet en een mini-concert gegeven door de bekende operazanger Ernst Daniël Smid. Jan Kortman had de eer om het speciale Ommer Bissinghlied te zingen. Vervolgens werd de Bissinghklok geluid. Als afsluiting van de avond zorgden de dames van de Zwolse zangformatie The Bleubettes met muziek uit der zestiger jaren voor een swingende avond.

Vechtpodium
Tussentijds werd op ludieke wijze de oude piek aangeboden die heeft gestaan op de oude muziektent. Bij de sloop van de vorige muziektent is de karakteristieke zinken piek bewaard gebleven en krijgt voortaan een plek in een nis onder een glasplaat in het podium. Het nieuwe evenementenvoorziening is een van de vernieuwingsprojecten in de Ommer binnenstad. Het podium kan gebruikt worden door onder andere muzikanten en bezoekers van het centrum als zitplek. Lees meer »

Reageren »

9 juli 2016

Boekenmarkt Ommen

Categorie: Harry Woertink.    1.293 keer gelezen.

OMMEN – In het centrum van Ommen worden de komende weken weer drie boekenmarkten gehouden. De eerste is op dinsdag 12 juli; de volgende boekenmarkten zijn op 26 juli en 9 augustus.

Tussen 9 en 16 uur staan op Vrijthof en Kerkplein dan z’n 40 marktkraampjes opgesteld met een gevarieerd aanbod van goede boeken. Voor boekliefhebbers, maar ook wie zo maar wil rondsnuffelen een mooie gelegenheid. Streekmuseum Ommen is de organisator van de boekenmarkten. Er is een gevarieerd aanbod van goede boeken die veelal bij de reguliere boekhandel niet meer te krijgen zijn. Dit aanbod bestaat onder andere uit streekgeschiedenis, topografie, natuur, betere romans, kunst, gezondheid, jeugdboeken en tal van andere onderwerpen. Het organiserende streekmuseum ziet er op toe dat zoveel mogelijk goede kwaliteit wordt aangeboden. De toegang is gratis. Op elke dinsdag is er in het centrum van Ommen ook de wekelijkse warenmarkt.

Bron: Harry Woertink – 9 juli 2016

1 Reactie »

9 juli 2016

Streekmuseum Ommen organiseert weer Sallandse markt op: 18 juli, 1 en 15 augustus

Categorie: Harry Woertink.    1.042 keer gelezen.

 OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen is weer organisator van drie Sallandse markten. Deze markten worden gehouden op de maandagavonden 18 juli, 1 augustus en 15 augustus van 17.00 tot 21.00 uur.

Een impressie van de Sallandse markt bij het Streekmuseum in Ommen.
Foto: Harry Woertink

Rondom de molen en het tolhuis aan Den Oordt 7 in Ommen is dan van alles te doen. De toegang is gratis.

De gezellige ambachtenmarkt met verschillende demonstraties wordt omlijst met bijzondere activiteiten. De bekende Ommer goochelaar Magic John is aanwezig en op de eerste dag verzorgt hondenschool Happy Tails een show. Gezongen wordt er op 1 augustus door de Bargzangers wanneer ook de hondenshow Happy Tails weer present is. Op de laatste markt zijn ook de Bargzangers vertegenwoordigd. Ook is het tinnenfiguren museum aanwezig met een demonstratie tin-gieten.

Op alle drie markten wordt ambachtelijk ijs verkocht, is er koffie/thee met een heerlijke donut. Ook zijn er pannenkoeken, broodjes hamburger en broodjes braadworst en worden traditiegetrouw weer knieperties gebakken.

Het Streekmuseum is gevestigd in molen en het tolhuis aan Den Oordt 7 in Ommen. De openingstijden van het museum zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; op zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Bron: Harry Woertink – 9 juli 2016

Reageren »

6 juli 2016

Onderzoek naar toestand Ommer molens afgerond

Categorie: Harry Woertink.    1.379 keer gelezen.

OMMEN – Niet meer op papier, maar in een speciaal computerprogramma als het gaat om een inventarisatie van alle cultuurhistorische gegevens van de molens in Ommen.

 De Windesheimstudenten geven een presentatie over de Ommer Molens.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Onderzoek Ommer molens“.

De molens aan de Zwolseweg en aan de Hammerweg zijn van binnen en buiten opgemeten en verwerkt in een digitaal model. Dit alles met de bedoeling de onderhoudsstaat van de molens te volgen. De twee molens zijn ingemeten en gemodelleerd als 3D met een waarderingsstelsel van de molens. De technische staat van de molens en de herkomst van historische onderdelen kunnen altijd up to date gemaakt worden. Bij dit project is gebruik gemaakt van moderne technologieën die toegepast worden op historische bouwwerken. Het resultaat van het project zijn deze week door een vijftal studenten van de Hogenschool Windesheim die het vakgebied Restauratie volgen overhandigd aan Marten Schiphorst. Hij is namens de bestuursdienst Ommen/Hardenberg verantwoordelijk voor het gemeentelijk molenbezit. Vooraf gaven de Windesheimstudenten Isaac de Boer, Stephany Hogeboom, Mike de Jong, Pascal Middenveld en Gijs Voslander een presentatie in het gemeentehuis van Ommen. Dat deden ze in tegenwoordigheid van wethouder Hans ter Keurst en bestuur en vrijwilligers van de stichting Ommer Molens.

De studenten hebben ook plannen uitgewerkt voor een herbestemming van de twee molens. De Konijnenbeltsmolen zou een thematische invulling moeten krijgen als bijvoorbeeld een museum. Voor de Besthmenermolen wordt gedacht aan toeristische invulling zoals bijvoorbeeld een bed en breakfast. Landelijk wordt nog gewerkt aan een model om de inventarisatie van de molens in gang te zetten. Deze ontwikkelingen hebben de gemeente Ommen en de Stichting Ommer Molens niet langer willen afwachten. Daarom hebben zij samen het initiatief genomen om de waardebepaling in beeld te krijgen. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie beperkt tot de Besthmenermolen en de Konijnenbeltsmolen. Als het aan de Stichting Ommer Molens ligt worden ook molen De Lelie en molen Den Oordt aan een nader onderzoek onderworpen.

Bron: Harry Woertink – 6 juli 2016

1 Reactie »

6 juli 2016

Konijnenbeltsmolen draait tijdens Ommer Bissinghdagen

Categorie: Harry Woertink.    1.206 keer gelezen.

 OMMEN – De Konijnenbeltsmolen aan de Zwolseweg in Ommen is de meest gezichtsbepalende molen voor Ommen. Voor de Ommer molenaars aanleiding om deze molen de komende Bissinghdagen te laten draaien.

Wethouder Ko Scheele licht de vang van de Konijenbelt bij de opening van de Konijnenbeltsmolen in 2015.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen van de Konijnenbeltsmolen het album “Molen De Konijnenbelt“.

Op maandag 11 juli draait de molen bij de festiviteiten rond de officiële opening van het Vechtpodium en ook tijdens de Ommer jaarmarkt die de volgende dag wordt gehouden. De Konijnenbeltsmolen, is een van de molens die onder beheer van de Ommer Molenstichting valt. Een pool van vrijwillige molenaars en molenaarshulpen wordt ingezet om alle Bissinghwoensdagen de Konijenbeltsmolen te kunnen laten draaien. Voorwaarde is wel dat er voldoende wind is.

Bron: Harry Woertink – 6 juli 2016

Reageren »

27 juni 2016

Tweede dinsdag in juli: Ommer Bissingh – Traditie inluiden jaarmarkt voortgezet

Categorie: Harry Woertink.    1.579 keer gelezen.

OMMEN – Het inluiden van de Ommer Bissingh is ook dit jaar aan de vooravond van de jaarmarkt. Het Bissinghbestuur komt hiermee tegemoet aan de wens van veel Ommenaren.

 Opening Ommer Bissingh 2014 met Dick Dunnewind (links) en burgemeester Marc-Jan Ahne.
Foto: Harry Woertink

Omdat het vorige jaar niet in het Bissinghprogramma was opgenomen namen Ommenaren toen zelf het initiatief om de Bissinghklok te luiden. Voor de komende Ommer Bissingh maakt het inluiden van de Bissinghklok weer onderdeel uit van het programma van het zomerfeest dat Ommen de maanden juli en augustus in de ban houdt. Maandag 11 juli vindt om 19.30 uur het inluiden plaats op de Markt als onderdeel van de opening van het Vechtpodium. De dag erop – dinsdag 12 juli -wordt de jaarlijkse Ommer Bissingh gehouden.

Bissinghklok
Als het aan het Bissinghbestuur had gelegen was vorig jaar het inluiden op de maandagavond uit het programma geschrapt. Daarom dat toen onder aanvoering van Jan Kortman een groepje Ommenaren het initiatief nam om zelf het inluiden van de Ommer Bissingh ter hand te nemen. Het ludiek protest was in 2015 goed voor ruim honderd belangstellenden. Dit jaar gaat het inluiden van de jaarmarkt gepaard met de officiële opening van de vernieuwde Markt en het Vechtpodium door diverse artiesten, zangers, dansers en musici uit Ommen. Omdat deze activiteit op maandag voorafgaande aan de jaarmarkt wordt gehouden doet Kortman mee. “De Bissinghklok wordt geluid en het Ommer Bissinghlied gezongen. Ik ga er van uit dat in 2017 het inluiden op maandagavond vast onderdeel wordt in het Bissinghprogramma”.

Het steekt Kortman dat het bestuur van de Stichting Ommer Bissingh Evenementen dit jaar in het Bissinghprogramma geen woord rept over de jaarmarkt op de tweede dinsdag in juli. “De Ommer Bissingh als jaarmarkt vormt de hoofzaak van alle activiteiten. Het wordt nergens genoemd en doet vermoeden dat deze traditie nooit heeft bestaan. Maar de jaarmarkt is bijna net zo oud als Ommen zelf”, aldus Kortman. Het luiden van de Bissinghbel is een eeuwenoud gebruik in Ommen. Dit inluiden is altijd gezien als officiële opening van de Ommer Bissingh. Sinds 1975 wordt de Bissingh ingeluid met de eeuwenoude Bissinghbel, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gehangen in een verplaatsbare klokkenstoel. Dat inluiden gebeurde vroeger met dezelfde bel in het oude stadhuisje aan het Vrijthof. Dat was het moment van het verhuren van de standplaatsen voor de jaarmarkt en de kooplieden in het gemeentehuis hun vergunning voor een standplaats op konden halen. Lees meer »

Reageren »