30 maart 2022

Ommen en de Tweede Wereldoorlog (2)

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    418 keer gelezen.

De bevrijding van Ommen kostte tijdens een schermutseling met de Duitse vijand twee Canadese militairen het leven.

 De Staghound die door een vijandelijke Pantzerfaust is getroffen, waarbij de inzittenden werden gedood.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “2e Wereldoorlog” met diverse sub-albums (ca. 750 afbeeldingen en documenten).

Dat gebeurde op 6 april 1945, enkele dagen voordat Ommen echt werd bevrijd. Op de Stationsweg, ter hoogte van waar toen bakker Hengelaar was gevestigd, werd een Staghound door een vijandelijke Pantzerfaust getroffen, waarbij de inzittenden George Thomas Wilson en Gerald Wilfred Soanes werden gedood. Ommen werd uiteindelijk op 11 april 1945 bevrijd en Lemele een dag eerder.

Canadese legertroepen
In het voorjaar van 1945 waren het overwegend Canadese legertroepen die na vijf jaar van onderdrukking zorgden voor de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Het D-squadron maakte vrijdag 6 april 1945 gebruik van de nog intact zijnde brug in Vroomshoop en bevrijdde in de loop van de voormiddag Den Ham. Vervolgens werden de bossen onder Eerde verkend. Er werd menigmaal slag geleverd met de vijand waarbij een Staghound verloren ging. Het Regiment zette zijn operaties voort in de richting van de Vechtbrug bij Ommen.

Vervolgens doet zich dan op de Stationsweg het gruwelijk drama voor waarbij de twee Canadese soldaten omkomen. Luitenant George Thomas Wilson (24) kwam uit Winnipeg Manitoba Canada en was ten tijde van zijn overlijden getrouwd met Shelia May Wilson. De 22-jarige Trooper Gerald Wilfred Soanes werd geboren op 2 juli 1922 als zoon van Simon en Helen Soanes. Hij werkte eerst als leerling galvaniseerder bij de Hudson Bay Mijn en Smelterij in Flin Flon, Manitoba voor hij zich op 26 juni 1941 als militair meldde. De overige inzittenden van de Staghound, de schutter Trooper D. D. Montgomery, bestuurder Trooper John E. Harkins en de boordschutter en ook tweede bestuurder Trooper H.B. Loker worden door Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt. Bij deze aanval brandde ook hotel Paping af.

10 april 1945
Inmiddels wordt op 10 april Lemele bevrijd. Helaas moet hierbij de 32-jarige Hendrik Kleinlugtenbeld uit Dalmsholte het leven laten als hij dodelijk getroffen wordt door een kogel terwijl hij op het land aan het werk is. Om de geallieerde opmars te vertragen, plaatsen de Duitse soldaten bommen onder bruggen. Ook onder de Vechtbrug en onder de duiker van het Ommerkanaal bij de Hardenbergerweg worden bommen gelegd. Lees meer »

Reageren »

29 maart 2022

Kasteel Eerde en de familie Hutman

Categorie: Harry Woertink, Kastelen & Havezates.    322 keer gelezen.

Bij een kasteel hoort personeel met ook een huishoudelijke brigade. Op kasteel Eerde was dat vroeger niet anders.

 Ca. 1930. Het huishoudelijk personeel van kasteel Eerde, met in het midden Geertje Hutman-Hazelhorst.
Foto: OudOmmen
Zie ook de albums “Familie Hutman – aan het Rot” en “Hammerweg 58 (Pension “De Tol”)”.

Er waren zelf jaren dat het aantal werklui op liep naar 35, waarvan ook intern. In het souterrain van het kasteel bevond zich, achter de keuken, de meidenkamer waar de dienstmeisjes sliepen. De zes bedsteden werden bezet door tenminste de keukenmeid, de werkmeid, de linnenmeid en het melkmeisje. De huisknecht sliep ook in het souterrain en had de beschikking oer een ledikant in een kamertje naast de strijk- en mangelkamer. In de bouwhuizen was ruimte voor de bouwknecht en de palfrenier, naast een bakkerij, koetshuis, paarden- kalver- en varkensstal. De timmerman had er een werkplaats evenals de tuin- en bosbaas. Arbeiders die in de bossen werkten aten in dit bouwhuis hun boterham op.

Geertje Hutman-Hazelhorst
Geertje Hazelhorst (1874-1936) is een van de hulpen in de keuken. Ze wordt in 1917 door baron van Pallandt gevraagd op het kasteel te komen werken. Geertje was getrouwd met Hendrik Hutman (1863-1917) en woonden met hun kinderen in het tolhuis aan de Hammerweg onder Besthmen. In 1913 komt de weg van het landgoed in handen van de provincie en wordt de tol opgeheven. Geertje’s man overleed in 1917 op 53-jarige leeftijd. Ze blijft achter met 4 dochters en ze was in verwachting van haar vijfde kind (een zoon). Haar omstandigheden waren wellicht reden voor baron van Pallandt haar in 1917 als kokkin naar het kasteel te halen. Als er meer hulpen nodig zijn op het kasteel hoeft baron Van Pallandt er niet lang over na te denken om ook twee van de dochters van Geertje aan te stellen. Het gaat dan om Gerridina Hutman (1915-1984) en Klazina Albertha Hutman (1909-1948).

De Tol
In 1936 komt Geertje Hutman-Hazelhorst te overlijden. Daarvoor, op 18 december 1931, kreeg Geertje het voormalige tolhuis maar ook haar ouderlijk huis aan de Hammerweg in Besthmen van baron van Pallandt cadeau om er vervolgens op aanraden van de baron een pensioen te beginnen. De voltooiing maakte ze niet meer mee. Het pension “De Tol” ging wel van start en wel door zoon Hendrik Hutman. Op de kavel naast het oude tolhuis werd later een nieuw en extra groot huis gebouwd, waar ook later in de oorlog op aanwijzing van de Duitsers gasten werden gehuisvest. Na de oorlog was er een keuze of je kreeg “vreemden” in je huis toegewezen door de woningnood of je begon een pension/hotel. Lees meer »

Reageren »

25 maart 2022

Ommen en de Tweede Wereldoorlog (1)

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Oorlog en Bevrijding.    421 keer gelezen.

Op 10 april 1946 – één jaar na de bevrijding van de gevangenen van het concentratiekamp “Erika” – organiseerden de oud-gevangenen een reünie.

 10 april 1946. Burgemeester C.E.W. Nering Bögel legt een krans bij het zojuist onthuld gedenkmonument op de Besthmenerberg ter herinnering aan de slachtoffers van kamp Erika.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “2e Wereldoorlog

Het hoogtepunt van deze reünie was de onthulling van het gedenkteken, dat ter nagedachtenis aan de gevallen makkers werd opgericht bij de toegangsweg naar het kamp op de Besthmenerberg, vlak bij de bekende ”Steile Oever” aan de weg Ommen-Den Ham. Ruim 600 oud-gevangenen kwamen af op deze bijeenkomst om de nagedachtenis van hun gevallen lotgenoten te eren en een monument te onthullen. De burgemeester van Ommen, de heer C.E.W. Nering Bögel, plaatste een krans bij de voet van het gedenkteken met de tekst: “Ter nagedachtenis aan onze gevallen kameraden”. Na de sobere plechtigheid werd langs het monument gedefileerd.

De Knackers
Door hun bewakers werden deze gevangenen ook “De Knackers” genoemd een scheldnaam voor luis of parasiet. Gedachtig het voorbeeld van de geuzen die een even benarde tijd hebben doorstaan hebben de oud-gevangenen dezen naam als erenaam gekozen. Na een mars door het vriendelijke stadje trokken de reünisten naar kamp Erika. Hier wachtte echter een grote teleurstelling. Hun kamp waarin thans de handlangers verbleven om te peinzen over hun verraad moest op last van hogerhand gesloten blijven. Zij werden nu verzameld in een grote tent nabij de ingang waar zij werden verwelkomd door de heren Nering Bögel en K. Seinen uit De Krim de ziel van het Erika-trio, die het initiatief nam. Als eerste werd onder algemene instemming besloten een telegram van hulde en trouw te zenden aan H. M. de Koningin.

Ter nagedachtenis van onze gevallen makkers 1940—1945
De heer K. Seinen sprak een kort openingswoord, waarna korte bevelen weerklonken. De soldaten presenteerden het geweer, terwijl de burgemeester van Ommen het monument onthulde en een krans legde. Ook door ex-gevangenen werden kransen gelegd aan de voet van een eenvoudig monument dat het opschrift draagt: „Ter nagedachtenis van onze gevallen makkers 1940—1945. De oud-gevangenen van Erika. 10 april 1946.” Lees meer »

1 Reactie »

23 maart 2022

VVV Ommen wijst toeristen de weg

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    318 keer gelezen.

Vanaf aanstaande Pasen heeft Ommen weer een toeristisch informatiepunt.

 In 1958 opent burgemeester mr C.P. van Reeuwijk het nieuwe VVV-kantoor aan de Kerkstraat.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “VVV – Ommen

Het Historisch Museum in molen Den Oordt geeft onderdak aan het door de gemeente Ommen genomen initiatief om toeristen in goede banen te leiden. Eerder was in Ommen dit in handen van de plaatselijke afdeling van het VVV (Vereniging voor Vreemdelingenverkeer), maar deze organisatie is in Ommen niet meer actief. Dit verhaal gaat even terug in de tijd.

Ommen hèt kampeercentrum van Overijssel
In Ommen werd in 1905 een afdeling van de VVV opgericht. Vanuit de slagerij van Gompel de Levie aan de Brugstraat werd informatie verstrekt. In de vijftiger jaren opent de VVV een informatie-kiosk in een theehuisje aan de Voorbrug. Als er ruimte vrijkomt in het oude postkantoor aan de Kruisstraat wordt dat het onderkomen van de VVV. In 1956 is Ommen met 92.558 overnachtingen van kampeerders nog steeds hèt kampeercentrum is van de provincie. Daarnaast waren er 8983 overnachtingen in hotels en 10.499 in pensions. De verblijfsduur toen kwam uit op ruim vijf en een halve dag. Het werk van de VVV neemt dan ook steeds in grotere omvang aan.

Meer ruimte nodig
Op het kleine kantoor aan de Kruisstraat kan men zich niet meer wenden of keren. Al maandenlang wordt omgekeken naar grotere kantoorruimte. Daarom wordt bij het gemeenbestuur een plan ingediend voor de bouw van een behoorlijk huisje bij de Markt. Met grote voortvarendheid neemt de gemeente dit plan ter hand. Maar wat uit de bus komt is eigenlijk een soort kiosk op de Markt met daarnaast een wachtlokaal voor buspassagiers. Dit tot grote teleurstelling van het VVV-bestuur. Ook de aangewezen plaats is minder gunstig, zo luidt de conclusie. Liever zag men het gebouwtje aan de Vechtstraat naast het gemeentehuis. Maar al gauw dient zich een oplossing aan voor de ruimtenood. Het pand Kerkstraat 9 komt te koop. De VVV-leden gaan akkoord met de aankoop en in 1958 is het zover dat burgemeester mr C.P. van Reeuwijk het nieuwe VVV-kantoor officieel kan openen. Lees meer »

Reageren »

22 maart 2022

Marktmeester Schuurman door kooplieden gehuldigd

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    206 keer gelezen.

OMMEN – De heer B. Schuurman herdacht dezer dagen het feit, dat hij 40 jaar geleden tot marktmeester werd benoemd.

 26 mei 1959. Marktmeester Berend Schuurman hier in uniform gekleed van de gemeente Ommen, ontvangt als blijk van waardering voor 40 jaar markmeester een herenrijwiel uit handen van S. van Vondel terwijl er voor zijn vrouw Geertje Schuurman-de Haan een ruiker bloemen is.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1959 – B. Schuurman 40 jaar Marktmeester

Uiteraard lieten de marktkooplieden deze heuglijke gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan. Uit hun naam kreeg hij na de markt bij monde van het hoofdbestuurslid, de heer S. van Vondel, een prachtig herenrijwiel aangeboden. Spreker roemde de kwaliteiten van de heer Schuurman als marktmeester, zodat hij nimmer naar Ommen behoefde te komen voor moeilijkheden.

Speciaal wees de heer Van Vondel op het organisatietalent van de marktmeester en op het feit, dat hij altijd aan anderen dacht. Wanneer een marktkoopman ziek was, collecteerde Schuurman voor bloemen of een fruitmand. Geen wonder dan ook, dat men nu spontaan voor hem een inzameling heeft gehouden.

Mevrouw Schuurman kreeg een ruiker bloemen aangeboden. Na deze hartelijke woorden sprong de heer Schuurman op een lege kraam en zeide: „Mensen, praten kan ik niet, maar ik dank jullie allemaal”.

Bron: Harry Woertink – 22 maart 2022

Reageren »

19 maart 2022

Eiertikken op tweede Paasdag

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    311 keer gelezen.

OMMEN – Op Tweede Paasdag, 18 april wordt in Ommen weer het traditionele eiertikken gehouden.

 1964. Eiertikken op Paasmaandag bij het gemeentehuis op de Markt.
Foto: OudOmmen
Zie ook de albums “Paastradities” en “Eiertikken”.

Plaats van handeling is de Markt bij het Vechtpodium waar vanaf 11.15 uur getikt kan worden met de vers gekookte bruine eieren gekookt door de familie Martens.Vanwege de pandemie was er twee jaar aaneen geen eiertikken, maar de familie Martens heeft het weer opgepakt en heeft er ook onwijs veel zin in.

Kooktechniek
Wijlen Gerard Martens had zijn eigen kooktechniek voor de eieren. Deze techniek is overgenomen door de volgende generatie: niet te hard, niet te zacht en waarbij de schaal van het ei wordt voorzien van een biologisch bruin kleurtje. “Het geheim van de smid”, of in het geval van de familie Martens “Het geheim van de kok”.

Tik techniek: scherp op scherp, stomp op stomp
Iemand die wil meedoen met het eiertikken op Tweede Paasdag zoekt eerst een partner waarmee het ei getikt kan worden. Dan moeten de deelnemers de scherpe kanten van het ei tegen elkaar tikken. Vervolgens wordt stomp op stomp getikt. De deelnemer met het hele ei wint vervolgens het kapotte ei van zijn tegenstander. Wanneer blijkt dat beide deelnemers aan één kant een deukje in het ei hebben tikken ze vervolgens nog stomp tegen scherp om de winnaar te bepalen. Degene die dan nog één kant heel heeft wint.

Het eiertikken op Paasmaandag is een begrip tot in de wijde omgeving van Ommen en trekt altijd veel publiek. Voor zover bekend is Ommen de enige plaats in ons land waar zo massaal het eiertikken wordt gehouden.

Bron: Harry Woertink – 19 maart 2022

Reageren »

18 maart 2022

Herberg De Hongerige Wolf, een van oudsher bekende pleisterplaats aan de Hessenweg

Categorie: Harry Woertink.    286 keer gelezen.

De Hongerige Wolf is al vele eeuwenlang een bekend punt tussen Ommen en Hardenberg. Vroeger een boerderij met een herberg.

 Herberg De Hongerige Wolf ca. 1950.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Restaurant De Hongerige Wolf

De Hongerige Wolf is een van oudsher bekende pleisterplaats aan de vroegere Hessenweg, de vroegere zeer belangrijke verbinding naar Duitsland. Het is door de eeuwen heen een boerderij geweest waarvan de eigenaar een vergunning voor het onderbrengen en verzorgen van gasten bezat; een herberg en plaats waar paarden op hun lange reis werden verzorgd of verwisseld. Naast de boerderij stond een schuur met “doorrit” waar paard en wagen van doortrekkende reizigers konden worden gestald. De laatste bewoner van de herberg was Egbert Stoevelaar, die in 1966 het pand verkocht aan Jurjen Pool. Toen kwam er een café-restaurant dat in 1976 afbrandde, maar De Hongerige Wolf kwam terug.

Naam
De eeuwenoude herberg De Hongerige Wolf dankt zijn naam aan een aardige middeleeuwse love-story, die zich hier moet hebben afgespeeld. Ene Jonker Rudolf zou – door stom toeval – op het laatste moment zijn geliefde Jonkvrouw Ida uit de klauwen van een hongerige wolf hebben kunnen bevrijden. Het was een gebeurtenis waar de hele streek vol van was en zo valt het te begrijpen, dat niet zo lang na de mislukte aanval van het ondier dicht bij de bewuste plek een herberg werd gebouwd, die de toepasselijke naam “De Hongerige Wolf” kreeg.

Egbert Stoevelaar
In 1958 was nog sprake van oude wat vervallen behuizing met naast de deur een vaag beschilderd houten bord, waarop met wat goede wil een vervaarlijke wolf in het woud is te onderscheiden en duidelijker daaronder: “Hongerige Wolf. Zwak alcoholische dranken. E. Stoevelaar”. De op het bord genoemde Egbert Stoevelaar was toen 79 jaar en hij woonde, evenals zijn zoon, in een noodwoning terzijde van de oude herberg annex boerderij. De zaak was natuurlijk toen dat De Hongerige Wolf een paar jaar eerder zulke kwalijke ouderdomsverschijnselen vertoonde, dat er een bordje “onbewoonbaar verklaarde woning” voor de ramen kwam te hangen. Dat hield niet zozeer direct verband met de scheuren en de verzakkingen dan wel met het nogal zeldzame feit, dat uit de eeuwenoude muren en het hout miljoenen insectjes gekropen kwamen. Lees meer »

Reageren »

18 maart 2022

Uitleg over hoe maak je een Palmpasenstok

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    206 keer gelezen.

OMMEN – Op zaterdag 2 april geeft De Gemienschop van Oll Ommer een uitleg (geen workshop) over hoe maak je een Palmpasenstok.

 Archieffoto van een eerder gehouden demonstratie van het versieren van de Palmpasenstok.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Paastradities

Dit vindt plaats in het Historisch Museum Ommen en begint om 10.30 uur. Voorzitter Gerrit Steen geeft uitleg en maakt iedereen wegwijs in de ‘geheimen’ van het versieren van de Palmpasenstok. Dit kan met een, al dan niet geschilde, stok uit het bos. Deze wordt versierd met een slinger van pinda’s, krenten, rozijnen en paaseitjes. Verder kan het worden aangekleed met buxus, sinaasappel of mandarijn en broodhaantjes. De Palmpasenstok kan ook een kruis zijn van twee dunne stokken die aan elkaar worden bevestigd. Iedereen kan zelf een creatie maken en er een eigen invulling aan geven. Opgeven voor 30 maart bij Hetty via: 06-42077267of bij Wilma: 06-21339414.

Palmpasenoptocht
Op zaterdag 9 april vindt de Palmpasenoptocht plaats onder muzikale begeleiding van het jeugdorkest SDG. Het inleveren van de Palmpasenstokken kan om 13.30 uur in het Historisch Museum Ommen. De jury beoordeelt de stokken en daarna begint om 14.30 uur de optocht. De prijsuitreiking vindt plaats om 15.15 uur op het binnenplein van Oldenhaghen. De Gemienschop van Oll Ommer hoopt dat de inwoners van de gemeente Ommen de kinderen en/of kleinkinderen mee laten doen om zo deze traditie in stand te houden.

Bron: Harry Woertink – 18 maart 2022

Reageren »

17 maart 2022

Kerkweg van zandweg naar toeristenweg over de Lemelerberg

Categorie: Harry Woertink.    229 keer gelezen.

Blij en trots waren ze nu er een gemeentelijke weg lag over de Lemelerberg. Niet alleen het gemeentebestuur, maar ook de inwoners van Lemele.

 1961. Wethouder Albert Jan Immink opent met het doorknippen van een lint officieel de Kerkweg op de Lemelerberg. Twee ponyruitertjes escorteren de wethouder. De schaar is hem liefdevol aangereikt. [Noot: wie kent de ruitertjes en het meisje?]
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “1961 – Opening wegen Lemelerberg

Wie anders dan wethouder Albert Jan Immink kwam in 1961 de eer toe om de nieuwe verharde weg officieel te openen met het doorknippen van een lint. Twee ponyruitertjes escorteerden de wethouder en de schaar wordt hem liefdevol aangereikt. Na deze plechtigheid kon iedereen de berg op en over en was de weg ook vrij voor toeristen die graag de Lemelerberg op wilden voor een wandeling of in de wintermaanden bij sneeuw te kunnen skiën. De officiële opening was dan ook een hoogtepunt waar bijna heel Lemele voor was uitgelopen.

Lemele-Dalmsholte
De (Kerk)weg over de Lemelerberg was van oorsprong een simpele zandweg en moeilijk begaanbaar. De zandweg verbond de kom van Lemele met Dalmsholte. Bij regen was de weg moeilijk begaanbaar en werd dan ook maar weinig gebruikt. Maar steeds meer mensen wilden de berg op om te genieten van de zanderige paadjes om naar de uitzichtpunten te wandelen. Zomers reden bussen af en aan om hun passagiers op de Lemelerberg de kans te geven te wanddelen door de bossen, over de heidevelden en langs de vennetjes om met een beetje ook geluk de schaapskudde aan te treffen. De drukte werd zo groot dat in 1950 verboden werd voor bussen.

Knallende ruzie
Vanaf dat moment ontstaat een knallende ruzie tussen de gemeente Ommen en de Nederlandse Heide Maatschappij. De laatste ging als eigenaar tol heffen bij de bezoekers van de Lemelerberg. Aan het begin van de Parkweg – de toenmalige toegangsweg richting de berg – kwam een tolwachtershuisje met de onvermijdelijke tolboom. En wie de berg op wilde om van het fraaie uitzicht over de omgeving te genieten moest voor dat genot vijftien cent betalen. Wilde men met de auto de Lemelerberg op, dan moet men voor dat gemak nog eens 55 cent extra betaald worden. Ommen vreesde dat deze stap de streek geen goed zou doen en vele toeristen zou weerhouden. Lees meer »

Reageren »

16 maart 2022

Rondwandeling met gids op de Ommerschans – zondag 27 maart 14.00 uur

Categorie: Harry Woertink, Ommerschans.    178 keer gelezen.

De vereniging de Ommerschans organiseert zondag 27 maart weer een gegidste rondwandeling op de Ommerschans.

 Christoph Bernhard Freiherr von Galen (Bernard van Galen), ook wel “Bommen Berend” genoemd.
Afbeelding: OudOmmen
Zie ook het album “Ommerschans

In een anderhalf uur durende wandeling vertelt de gids over de unieke geschiedenis van het unieke natuurgebied. Met onder meer verhalen over het zwaard van Ommerschans, de muiterij en de overval door de patriotten. Ook wordt aandacht besteed aan de periode dat de voormalige verdedigingsschans dienstdeed als straf- en bedelaarskolonie van de Maatschappij van Weldadigheid.

Bommen Berend
Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de als Bommen Berend bekende bisschop van Münster plunderend door Overijssel trok. Ook de Ommerschans ontsprong toen niet de dans en werd onder de voet gelopen door het bisschoppelijke leger. Tijdens de rondwandeling wordt ook dit stukje geschiedenis uitgelegd. En wat heeft Balkbrug te maken met de kolonie Ommerschans? Het komt allemaal aan de orde.

Start bij het kanon
De start van de zondagmiddagrondwandeling is om 14.00 uur bij het kanon in hartje Ommerschans. De kosten voor de rondwandeling zijn € 5,00 per persoon. Er is geen gelegenheid om te pinnen. Vooraf aanmelden via info@ommerschans.nl of via 06-13629524. Parkeren bij het kanon naast de schanswal. Wilt u met een grote groep komen? Dan kan in overleg een rondleiding afgesproken worden op een ander moment. Laat u zich informeren over de mogelijkheden. Meer informatie op de website www.ommerschans.nl. De vereniging Ommerschans is te volgen op facebook: www.facebook.com/ommerschans.

Vierde zondag van de maandag
Elke vierde zondag van de maand zijn er gegidste rondwandelingen op de Ommerschans. De datums voor de volgende rondwandeling zijn: 24 april; 22 mei; 26 juni; 24 juli; 28 augustus; 25 september; 23 oktober en 27 november.

Bron: Harry Woertink – 16 maart 2022

Reageren »