микрозаймы

18 december 2016

Historisch festival Ommen op komst

Categorie: Harry Woertink.    1.061 keer gelezen.

OMMEN – Het Streekmuseum in Ommen heeft plannen om in de zomer een historisch festival te organiseren.

Achter de schermen wordt gekeken hoe een dergelijk festival het beste opgezet kan worden. Het historisch festival moet dienen als alternatief voor de jaarlijkse Sallandse markten waar na meer dan tien jaar een einde aan is gekomen. Gedacht wordt aan de invulling van een bijzondere dag op de locatie rondom het museum en molen. De bedoeling is om op het historisch festival geschiedenis te combineren met entertainment en educatie.

Ook wordt gedacht shows van historische voertuigen en demonstraties van historische groepen. Volgens het Streekmuseum is de formule van de Sallandse markten achterhaald en tijd voor iets nieuws. Nu het Streekmuseum met de Historische Kring is opgegaan in het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is de gelegenheid aangegrepen om een nieuw toeristisch evenement te organiseren. Het Streekmuseum is ook organisator van boekenmarkten; die gaan wel gewoon door komende zomer.

Bron: Harry Woertink – 19 december 2016

Reageren »

15 december 2016

Gemeenteraad: Ommen moet zelfstandig blijven

Categorie: Harry Woertink.    1.009 keer gelezen.

 OMMEN – Ommen moet en kan zelfstandig blijven en wil op geen enkele wijze fuseren met de gemeente Hardenberg. Een motie met die strekking is donderdagavond 15 december getekend door de gemeenteraad van Ommen.

Flyer uit de periode 1998-2000: ‘Laat Ommen zelfstandig en uniek’.
Afb.: Harry Woertink

Aanleiding is het verzoek van de raad van Hardenberg om samen met de raad van Ommen de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Eerder deze week heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitters van beide gemeenteraden. Dat heeft het inzicht van Ommen niet gewijzigd zelfstandig te willen blijven.

Als het aan Gerrit de Jonge (VOV) ligt is het vanaf nu over en uit met discussies over de fusie. “Ook Hardenberg moet stoppen met onderzoek. Willen ze wel verder met onderzoek dan niet met centen van de gemeente Ommen”, aldus De Jonge. Als het aan LPO’er Leo Bongers ligt richt de gemeente Ommen meer op samenwerking, zoals dat nu reeds het geval is waar de ambtenaren van beide gemeenten werkzaam zijn voor Ommen en Hardenberg onder de naam Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Bron: Harry Woertink – 15 december 2016

Reageren »

27 november 2016

Levensboom in nieuw CCO-logo staat voor cultuur en historie

Categorie: Harry Woertink.    1.165 keer gelezen.

OMMEN – Met het samengaan van de Historische Kring Ommen en het Streekmuseum onder de naam CCO (Cultuurhistorisch Centrum Ommen) lag het voor de hand om een nieuw logo te maken.

 Het nieuwe logo van het CCO.

Het CCO-lid Luuk Vogelzang is de maker van het nieuwe logo. Deze bestaat uit een levensboom met daarop de letters CCO. De kleuren van het logo zijn blauw en geel op een witte achtergrond. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de vlag van Ommen. De eeuwigheid wordt uitgedrukt in de vorm van een levensboom. In vele culturen bestaat het concept van de levensboom. Zo zien we dat rondom de levensboom al het leven zich afspeelt. De verschillende krachten, van goed en kwaad, leven en dood, zijn hier bij de navel van de wereld te vinden. Ook de mens zelf kun je zien als een soort levensboom. De ruggengraat is dan de schakel tussen hemel en aarde. Zo is ook het Cultuurhistorisch Centrum Ommen de verbindende schakel tussen Streekmuseum en Historische Kring.

Ontwerper Luuk Vogelzang heeft de drie letters CCO in een aansprekende manier gegroepeerd met het gegeven dat de vlag van Ommen drie kleuren heeft. De letters CCO zijn gecombineerd met een historisch silhouet: een levensboom. Deze zie je vaak in oude huizen in het raam boven de voordeur. Een levensboom boven een deur die vaak alleen maar openging bij bijzondere gebeurtenissen. Bij momenten in het leven die echt gedenkwaardig waren, zoals trouwerijen en begrafenissen. Een oeroud beeld wat in het bovenlicht gemaakt, de gang verlicht achter de belangrijkste deur van het huis. Die levensboom verwijst naar de groei, verankering, van de mens in de tijd. Met nadruk op het wortelgestel dat altijd groter is uitgebeeld.

De wortels, het begin van de boom, ons begin, wat gelijktijdig ook onze geschiedenis is. Die geschiedenis is altijd groter afgebeeld dan de kruin van de levensboom. Onze toekomst is nog onbekend hoeveel dit zal beslaan, maar ons verleden, onze geschiedenis is duidelijk al heel groot. De levensboom in het logo vertegenwoordigd hier dus het culturele en het historisch aspect van het CCO. Een oud model levensboom is vereenvoudigd en gestileerd weer gegeven in donkerblauw. De daaroverheen cursief geplaatste letters CCO in de kleur geel, geven het logo de moderne schwung, samen met de krullen van de levensboom. De strakke in het lichter blauw gehouden uitgeschreven naam geeft daarentegen het meer formele van de vereniging weer.

Bron: Harry Woertink – 27 november 2016

Reageren »

15 november 2016

Kronkelende Vecht maakt Vechtdal mooi en natuurlijk

Categorie: Harry Woertink.    1.687 keer gelezen.

De Overijsselse Vecht slingert door een prachtig natuurlijk dal dat hij zelf geschapen heeft. In dit Vechtdal genieten inwoners en toeristen van deze mooie omgeving.

 Baggerwerkzaamheden in de Vecht, rechts op de foto molen Den Oordt.
Foto: OudOmmen

Als kleinste van onze grote rivieren verbindt de Vecht de drie gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. Dankzij de bevaarbaarheid van de rivier de Vecht en ook door haar strategische ligging is Ommen ooit Hanzestad geworden. De Vecht was indertijd een belangrijk vaarwater voor transport van bijvoorbeeld Bentheimer zandsteen uit het Duitse achterland. Zo is het paleis op de Dam in Amsterdam steen voor steen over de Vecht gevaren. Ommen had geen echte haven met pakhuizen; een inham in de Vecht deed dienst als klein haventje en werd “Borggraven” genoemd. Zo konden bij onstuimig weer de scheepjes daar tijdelijk “geborgen” worden. De Borggraven was tevens de thuishaven voor de Ommer Vechtvaarders. De tegenwoordige straatnaam “Burggraven” herinnert nog aan de dagen van weleer. Het aantal schippers in Ommen is nooit groter geweest dan 15. Bekende Ommer schippersgeslachten waren Oldeman, van der Vegt, van Elburg en Foekert. De Ommer schippers woonden veelal aan of in de directe omgeving van het haventje. Toen de Vecht in de twintigste eeuw werd gekanaliseerd kwam deze haven te vervallen en werd gedempt. Overigens was toen de scheepvaart al grotendeels verdrongen door vervoer over weg en rails.

Bronnen van de Vecht
De rivier Vecht ontspringt in het golvende landschap van de Baumberge in het Duitse Münsterland. Kwelzones hier vormen de bronnen voor riviertjes die in alle windrichtingen afstromen. Het laaggebergte van kalkgesteente met veel ondergrondse spleten en gangen zorgt er voor dat regenwater makkelijk diep weg zakt in de onderliggende kalkgesteenten. De Berkel en de Dinkel ontspringen ook in dit gedeelte van Duitsland. Het opborrelend water is terug te vinden in bronnen zoals bij Kasteel Darfeld en onder een altaar in de kerk van Schöppingen. Iets voor Schöppingen heet het riviertje officieel de Vecht maar is daar niet breder dan een sloot. De Vecht stroomt Nederland binnen bij Holtheme (Gramsbergen) aan de Holthemereschweg. Na Hardenberg, Ommen en Dalfsen mondt de rivier uit in het Zwarte Water bij Zwolle. De Vecht is een regenrivier met een lengte van 167 kilometer, waarvan 60 km in Nederland. Het stroomgebied van de Vecht beslaat 3780 vierkante kilometer. Lees meer »

1 Reactie »

15 november 2016

Geschiedenis van Ommen in een notendop

Categorie: Harry Woertink.    2.977 keer gelezen.

Daar waar de rivieren de Vecht en de Regge samenvloeien ligt in het prachtige landschap het vanouds bekende stadje Ommen.

 Een van de oudste en meest sprekende afbeeldingen van de Vechtbrug, de toegangspoort van Ommen.
Afb.: OudOmen

Deze natuurlijke rijkdom werd al vroeg ontdekt door de nationale padvinderij hetgeen geleid heeft tot der huidige ontwikkeling van het toerisme. Eén/derde van het totale oppervlak van de gemeente Ommen (180 m2) is bedekt met bos en hei. Het uitgebreide gebied rondom Ommen kent een verscheidenheid aan landschappelijk schoon. Weilanden, bossen, heidevelden en zandverstuivingen worden afgewisseld met schilderachtige landgoederen en buurtschappen. Kenners van het Nederlandse natuurschoon beschouwen het Ommer landschap dan ook als het mooiste en veelzijdigste, wat Overijssel te bieden heeft. Het stadje Ommen aan de Vecht is sinds jaar en dag een toeristische trekpleister van formaat. Iedereen weet waar Ommen ligt. Ommen is gek met al die toeristen. Rondom het stadje liggen prachtige landgoederen met kasteel Eerde, Huize Vilsteren, Huis Archem en aan de rand van Ommen Huize Het Laar. Ommen telt maar liefst vijf molens. In de molen Den Oord is het Streekmuseum gevestigd. Een ander uniek museum is het Nationaal Tinnen Figurenmuseum in het voormalige gemeentehuis aan de Markt.

Doorwaardbare plaats
Oorspronkelijk is Ommen een nederzetting nabij een doorwaadbare plaats in de Vecht. De geschreven geschiedenis is na te gaan tot ongeveer het jaar 1200. De naam “Umme” wordt reeds vermeld in 1133. Het stadsrecht werd in 1248 verleend door Bisschop Otto III. Wie de plattegrond van Ommen bekijkt valt duidelijk de ronde vorm op van het stadje. Vrij nauwkeurig is na te gaan waar de oude stadswallen hebben gelegen en op welke plaatsen de Bruggepoort, de Varsenerpoort en de Arriërpoort hebben gestaan. Buiten Ommen liep de Hessenweg, een eeuwenoude handelsroute, die zijn naam heeft te danken aan de kooplieden uit de Duitse graafschap Hessen. Zij vervoerden met enorme wagens met daarvoor krachtige paarden hun waardevolle goederen door heel Europa. Vrijwel de enige bebouwing langs de Hessenwegweg bestond uit herbergen. Op Ommer grondgebied was De Hongerige Wolf de eerste herberg op de route. Eén van de oudste was herberg De Rooseboomshaar, die op stadsgronden in de Marke Arriën was gelegen. Verder kwam op het kruispunt van de Hessenweg en de weg naar de Ommerschans herberg De Bisschopshaar te staan. Richting Zwolle bevond zich in Varsen nog herberg Het Zwarte Paard. Lees meer »

Reageren »

12 november 2016

Zie ginds komt de stoomboot in Ommen weer aan

Categorie: Harry Woertink.    1.340 keer gelezen.

De stoomboot met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten is op 12 november 2016 weer aangekomen in Ommen. Het was al bijna schemerig toen de pakjesboot van Sinterklaas aanlegde.

 1923. Voorafgegaan door muziekvereniging Crescendo trekt hier Sinterklaas de oude Hessel Mulerbrug over. Op de achtergrond Hotel De Zon.
Foto: Fotoarchief Gemeente Ommen
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en het album “Sint Nicolaas“.

Op de Vechtkade bij het oude gemeentehuis werd het Spaanse gezelschap verwelkomd door burgemeester Mark Boumans en vele honderden kinderen en volwassenen. De belangstelling was ongekend groot. Na een kort welkom ging de Sint in een koets om een klein rondritje door de binnenstad te maken. Ook de burgemeester reed het rondje mee. Op het Vechtpodium werd het feestje voortgezet. De laatste jaren doet Sinterklaas Ommen aan met de boot over de Vecht. Maar dat was ook wel eens over het Ommerkanaal. Als de boot niet voer werd het trein, (open)auto of brandweerauto. De ritjes door het centrum waren ook gevarieerd: op schimmel, in koets of arrenslee. Zelfs kwam er al eens een kameel aan te pas.

Sinterklaas is voor Ommen geen vreemde. Sinds 1900 mag Ommen zich verheugen op de komst van de Goedheiligman. Daarna kon de jeugd van Ommen blijven rekenen op zijn komst. De Ommer courant bericht in 1923 het volgende over de komst van Sint: ‘Vooraf gegaan door de muziekvereniging Crescendo trok een groote schare kinderen naar het station, om den goeden Sint, die met de trein van half twee uit de richting Junne zou aankomen, feestelijk in te halen. De verwelkoming was dan ook allerhartelijkst, de kleinen popelden van plezier”. Verder wordt melding gemaakt dat Sint met zijn Piet ‘stadswaarts’ gaan vooraf gegaan door Crescendo en verschillende straten aandoen. Ze blijven alleen niet op het Marktplein maar gaan naar hotel de Zon voor een ‘mooie bioscoopvoorstelling’.

Zuute plassies
Sinterklaas en zuute plassies horen bij elkaar. Voor veel Ommenaren zijn zuute plassies een traditie. “Zuute” staat voor zoet en “Plassie” voor broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Zuute plassies gaan letterlijk en figuurlijk als zoete broodjes over de toonbank. Omdat ze zo goed in de smaak vallen kan Ommen vandaag de dag nog steeds genieten van dit luxe broodje. Lees meer »

Reageren »

11 november 2016

Melkfabriek De Vechtstreek Ommen: van handkarn tot industrieel erfgoed

Categorie: Harry Woertink.    3.032 keer gelezen.

Vroeger maakten de boeren zelf boter en verkochten dat op de wekelijks botermarkt annex eiermarkt. De melk werd verwerkt tot boter met behulp van een handkarn of een rosmolen.

 De fabriek in 1915.
Afbeelding: Archief Jan Lucas
Zie voor meer afbeeldingen bij dit artikel en het album “Zuivelfabriek“.

Het vanuit de boerderij ontstane zuivelbereiding werd eind 1800 overgenomen door fabrieken. Een boterfabriekje was in Ommen al in 1897 ontstaan aan de Hammerweg, wanneer deze wordt opgericht door J.G. Kramer. Om de nodige kennis en ervaring op te doen ging hij wat rondneuzen bij de fabrieken in de omgeving. In Lemelerveld was een fabriekje van Kingma en in Dalfsen van Jansen. In Balkbrug was een andere Kingma in de zuivel bezig en in Hardenberg naar alle waarschijnlijkheid ook een Kingma die een zuivelfabriek exploiteerden. In de fabriek van Kramer werken behalve de eigenaar zelf, een machinist een melkontvanger en een botermaker. Botermaker was Albert Gort. Na het overlijden van J.G. Kramer in 1909 werd de fabriek beheerd door zijn broer, P. Kramer. De fabriek werd vervolgens verkocht aan A. Lubberdink uit Staphorst.

Oprichting
Aangemoedigd door de oprichting van andere coöperatieve fabrieken in den lande en voorgelicht door de lezingen van de rijkszuivelconsulent, komen de boeren in Ommen met het plan ook een coöperatieve fabriek op te richten. In 1910 wordt de fabriek van Lubberdink gekocht. Het is de eerste fabriek met een volledige en continue draaiende botermakerij. Zo werd in 1910 de eerste stap gezet voor een eigen fabriek. Lees meer »

1 Reactie »

4 november 2016

Verzetsstrijder F.H. Iordens: slaper in het (Regge)dal

Categorie: Harry Woertink.    1.861 keer gelezen.

De weg van Ommen naar Den Ham snijdt dwars door het prachtige landgoed Eerde. Prachtige bomen begeleiden asfaltbaan en fietspaden.

 Het grafmonument van Frits Herbert Iordens, Herfst 2016.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Grafmonument Frits Herbert Iordens“.

Tussen kasteel Eerde en het uitzichtpunt de Steile Oever ligt niet ver van de kronkelende rivier de Regge in een bosrijk landschap een grafsteen met een Franse tekst. De steen markeert het graf van een Nederlandse verzetsstrijder: Frits Herbert Iordens. Onder zijn naam is de geboortedatum 21 juni 1919 en overlijdensdatum 2 maart 1944 vermeld. Verder staan op de steen enkele regels uit een Frans gedicht. Dat begint met: “Le dormeur du val” (De slaper in het dal). Deze twee regels luiden: “Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille; il a deux trous rouges au côté droit”. Vrij vertaald: “Hij slaapt rustig in de zon, de hand op de borst; hij heeft rode gaten aan de rechterzijde”. Deze regels zijn van de Franse dichter Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891). Een zeer toepasselijk tekst dus voor deze eeuwige slaper in het Reggedal.

Hulp aan Joodse kinderen
Frits Herbert Iordens, geboren op 21 juni 1919, was een zoon van een bankier uit Arnhem. Hij studeerde rechten in Utrecht. In de Tweede Wereldoorlog zette hij zich onder meer in voor de hulp aan Joodse kinderen. Daarvoor was op 14 juli 1942, natuurlijk illegaal, een speciaal Kindercomité in het leven geroepen. Dat werkte vanuit Utrecht en heeft verschillende Joodse kinderen kunnen laten onderduiken. Zo waren in een verblijf op het landgoed Eerde zeven Joodse kinderen ondergebracht. Vanaf midden 1943 ging Frits zich ook bezighouden met het redden van geallieerde piloten. Geprobeerd werd die via België, Frankrijk en Spanje naar de thuisbasis terug te krijgen. Daarvoor waren speciale vluchtlijnen georganiseerd door de verzetsstrijders in genoemde landen. Iordens bracht de door de ondergrondse, na hun landing per parachute uit neergestorte vliegtuigen, opgepikte vliegers meestal tot aan de Belgische grens. Eén keer is hij verder meegegaan en dat zou hem noodlottig worden. Op 2 maart 1944 werd Iordens in het Belgische Hasselt aangehouden, vluchtte, maar werd op de vlucht doodgeschoten. Iordens was korte tijd voor dit fatale moment getrouwd met Anne Maclaine-Pont, een dochter van een kennis van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde. Ook zij hielp vanaf 1942 met het onderduiken van Joodse kinderen. Lees meer »

Reageren »

2 november 2016

Nieuw monument Kamp Erika

Categorie: Harry Woertink.    1.476 keer gelezen.

OMMEN – Het Cultuur Historisch Centrum Ommen (CCO) is een actie gestart voor een nieuw herdenkingsmonument op de Besthmenerberg. Het nieuwe monument moet komen op de plek van huidige locatie als vervanging van het huidige monument.

 Impressie van het nieuwe monument.
Afb.: Frank Meijerink / Eric Schutte
Zie voor meer afbeeldingen het album “Oorlogsmonument ‘Kamp Erika’“.

Volgens het CCO heeft het bestaande gedenkmonument niet meer de uitstraling en waarde die het werkelijk verdient. Daarom zijn de Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink ingeschakeld om mee te denken over de vorm van het monument zodat aan de slachtoffers van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 meer recht wordt gedaan. Het nieuw beoogde herdenkingsmonument zal de geschiedenis van de Besthmenerberg beter zichtbaar maken. Niet alleen wat betreft de geschiedenis van Kamp Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van de Sterkampen van de theosofische beweging “De Orde van de Ster in het Oosten” van Krishnamurti. In de plannen voor een nieuw monument is ook begrepen een betere bereikbaarheid vanaf de grote parkeerplaats, die gelegen is op korte afstand van het monument aan de Hammerweg (Steile Oever).

Kosten
De uitvoering van de plannen ligt bij de werkgroep WO 2 van het CCO. De kosten voor een nieuw monument worden begroot op circa € 30.000,00. Deze kosten zijn hoofdzakelijk de materiaalkosten en kosten voor het aanbrengen van het monument. De mogelijkheid wordt onderzocht om bijvoorbeeld door middel van sponsoring het bedrijfsleven hiervoor te enthousiasmeren. Ook worden acties onder de Ommer bevolking gehouden. Verder worden fondsen aangeschreven voor een financiële bijdrage. Lees meer »

2 Reacties »

31 oktober 2016

In Ommen komt het midwinterhoornblazen langzaam van de grond

Categorie: Harry Woertink.    1.274 keer gelezen.

OMMEN – Het zit er weer aan te komen. De midwinterhoorn kan uit de kast. Het blazen op midwinterhoorns is een traditie voor in de wintermaanden.

 Jan Mensink zet met een gloeiende spijker een naam op de midwinterhoorn.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer afbeeldingen het album “Midwinterhoornblazen“.

Dit blazen gebeurt vanaf de eerste zondag van Advent (Anbloazen”) tot Driekoningen (“Afbloazen”) op 6 januari. Men blaast meestal als het schemert en op verschillende locaties.

Jan Mensink uit Junne is er al jaren druk mee. Niet zo zeer met het blazen, maar wel met het maken van midwinterhoorns. In zijn werkplaats aan de Beerzerweg is Mensink er bijna dagelijks mee bezig. Wie niet zelf een midwinterhoorn wil of kan maken is bij Mensink aan het goede adres. Ook voor het Streekmuseum in Ommen heeft hij een tweetal midwinterhoorns gemaakt. Ommenaren zijn op kleine schaal begonnen met het midwinterhoornblazen. Zo was Jan aan het Rot vorig jaar te horen met Midwinterhoornblazers uit Hardenberg op de daken van het gemeentehuis en ziekenhuis in Hardenberg. Ook demonstreerde Aan het Rot afgelopen zomer op de Sallandse markt bij het Streekmuseum zijn eigen gemaakte midwinterhoorn.

Een midwinterhoorn is een traditioneel houten blaasinstrument dat heden ten dage nog wordt gebruikt in Twente, de Veluwe, het zuidoosten van Drenthe, Westerwolde (Groningen), het oosten van Salland, de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland nabij de grens met Nederland. Lees meer »

Reageren »