14 april 2021

Canon van de Ommer: Hendrik Luttekes (12)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    218 keer gelezen.

Een van Ommens meest populaire figuren was indertijd Hendrik Luttekes (1 juli 1889-11 december 1955). Hendrik was ambachtelijk smid en daarom bij de meesten beter bekend als “De smid”, “Smidje” of in het dialect “Smidtie”.

 Hendrik Luttekes in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Afbeelding: OudOmmen
Zie ook het album “12. Hendrik Luttekes”, de verzamelplek voor alles over Hendrik Luttekes.

Luttekes had zijn bekendheid op meerdere vlakken te danken. In de eerste plaats was dat om zijn vakmanschap als plaatselijk smid, maar misschien nog wel meer voor zijn inzet voor muziekvereniging Crescendo. Als kleine man was Luttekes voor Crescendo des te meer “de grote man”. Als je het over Crescendo had, dan had je het over Smidje. Hij was een van de oprichters en ook lange tijd voorzitter van de Ommer muziekvereniging. Bij afwezigheid van de dirigent trad hij als plaatsvervanger op. Verder ging van Luttekes het initiatief uit tot het plaatsen van een vaste muziektent op de Markt. Grote faam genoot hij als organisator van festiviteiten op Pinkstermaandag, waarvan de baten ten goede kwamen aan Crescendo. Ook had Luttekes zitting in het comité ter gelegenheid van de viering van Ommen 700 jaar stad in 1948.

12 Aambeeldslagen
Door zijn grote bekendheid werd Luttekes door de Bond van Smedenpatroons aangewezen om als vertegenwoordiger van Overijssel voor de radio op te treden op 31 december 1950. Het oude jaar werd uitgeluid met 12 aambeeldslagen uit smederijen in Nederland. Na elke slag sprak de betreffende smid een nieuwjaarswens uit. Voor Ommen kon dat voor smid Luttekes niet anders zijn dan de Ommer groet in het dialect: “’t Giet ow goed bi’j al wa’j doet – ’t Volk van Ommen”.

Galanterieën
De familie Luttekes woonde aan de Brugstraat 33 in Ommen (tegenwoordig Broekenhuis). Het pand had twee deuren aan de straatkant: een voor de smederij en een winkeldeur voor galanterieën met potten, pannen, speelgoed en snuisterijen, maar ook haarden, kachels en fietsen. Kinderen uit Ommen vergaapten zich vaak aan het mooie speelgoed wat uitgestald lag achter het winkelraam. Hendrik Luttekes was ongetrouwd, evenals zijn broers Jan en Ap. Op hetzelfde adres woonde ook zuster Dina. Jan Luttekes was fietsenmaker en blies ook zijn partij bij Crescendo. Als venter ging Ap (Albertus Johannes) Luttekes dagelijks met paard en wagen de boer op voor bakker Makkinga. Dina Luttekes bestierde de winkel en trouwde met Klaas Klosse, die in dienst was bij zijn zwager Derk Luttekes, die een garagebedrijf had aan de Stationsweg. Uit hetzelfde huis kwam ook Johan Luttekes (30 augustus 1899-8 juni 1955), die met Geertruida Vlastuin trouwde.

Smederij
Zoals eerder gezegd was Hendrik van beroep smid. Was hij niet in de smederij dan was het smidswerk in goede handen van knecht Willem Seinen. De smederij had Hendrik in 1932 overgenomen van zijn overleden vader Joannes Luttekes, die sinds 1899 met een smederij aan de Grootestraat was gevestigd dat later het adres Brugstraat 33 kreeg. De smederij was er in 1850 al op dit adres.

Crescendo
Bijna 48 jaren gaf Hendrik hij al zijn krachten aan Crescendo, waarvoor hem niets te veel was. Crescendo werd een deel van het leven. Helaas is Hendrik Luttekes niet oud geworden. Na een langdurige ziekte overleed hij op 66-jarige leeftijd op 11 december 1955 in het ziekenhuis in Zwolle. Met het verscheiden van de heer Luttekes ging een geziene figuur heen, die steeds voor de gemeenschap op de bres stond. Lees meer »

Reageren »

6 april 2021

De Arendshorst een verdwenen historische havezate onder Ommen

Categorie: Harry Woertink.    306 keer gelezen.

In de Ommer buurtschap Varsen stond vroeger de havezate de Arendshorst. De havezate is in 1836 afgebroken. Op de plek van de vroegere havezate staat nu een nieuwgebouwde schuurwoning, bekend als Arendhorsterweg 2.

Overblijfsel van Arendshorst ca. 1735 op basis van gewassen pentekening van Cornelis Pronk.
Afb.: OudOmmen
Zie ook de albums “Arendhorsterweg 1 (Erve Hogenkamp)”, “Arendhorsterweg 2 (Havezate Arendshorst)” en “Varsenerdijk 12 (Erve Dortmansvoorde)”.

Alleen een kampeerboerderij en een vakantieresort herinneren nog aan de naam van het historische landgoed. De gracht die rondom de vroegere havezate heeft gelopen is nog wel zichtbaar in het landschap. De oude binnengracht is verdwenen. Twee tot het landgoed behorende boerderijen staan er nog. Dat zijn “erve Hogenkamp”, nu kampeerboerderij de Arendshorst aan de Arendhorsterweg 1 en “erve Dortmansvoorde”, het latere “Het Zwarte Paard”, nu Varsenerdijk 12, eerder ook bekend als herberg “Het Zwarte Paard, gelegen aan de oude Hessenweg.

Ridderschap en Steden
Havezate de Arendshorst, gelegen aan de vroegere herenbaan tussen Zwolle en Hardenberg, werd voor het eerst genoemd in 1408. Het betrof een leen van de Deventerse proosdij van St. Lebuïnus. De eigenaars van de havezate de Arendshorst waren verschreven in het Ridderschap en Steden van Overijssel. Ten tijde van het bestaan van de Marke Varsen was de bezitter van havezate ook Markerichter. Hoe de havezate er heeft uitgezien is niet bekend. Wel is er een pentekening van Cornelis Pronk die op zijn tekenreis in 1735 slechts het bouwhuis op tekening kreeg, nadat eerder de havezate als een ruïne uit Munsterse oorlogen was gekomen.

Verschillende eigenaren
In de lange historie telde de havezate maar liefst 35 eigenaren, zowel door vererving en verkoop. De adellijke families hebben er niet altijd zelf gewoond. Eind 16e eeuw is de familie Rengers eigenaar. Deze familie was de koning van Spanje erg vijandig zo valt te lezen dat de leden van deze familie met hun bezittingen vermeld op de lijst van goederen van ’s Koning vijanden in Salland. In de 17e eeuw was de havezate eigendom van de familie Van Welvelde. Nadat Maria Judith van Welvelde in 1664 trouwde met Herman Goossen van Hambroeck kwam het landgoed in de familie Van Hambroeck. Vanaf 1690 tot 1733 was Lambert Joost van Hambroeck heer van de Arendshorst eigenaar en kwam vervolgens in het bezit van diens zoon Robert Henric van Hambroeck uit Borne.

Lees meer »

Reageren »

6 april 2021

Omgekomen twee Canadese soldaten bij bevrijding van Ommen herdacht – 6 april 1945

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    254 keer gelezen.

Vandaag, 6 april, is het 76 jaar geleden dat twee Canadese soldaten omkwamen bij de bevrijding van Ommen. Een plaquette aan de muur van een pand aan de Stationsweg 24 in Ommen houdt dit afschuwelijk moment in herinnering.

 Harry Woertink plaatst hier namens de Darde Klokke de bevrijdingsvlag (zie ook link) van Ommen bij het monument aan de Stationsweg.
Foto: Harry Woertink

Bij de plaquette zijn bloemen gelegd en is de plek gemarkeerd met de Ommer bevrijdingsvlag met daarop als schild het rode esdoornblad (‘maple leaf’), symbool voor Canada en het fakkelsymbool van het nationale comité 4 en 5 mei. De wit-blauw-gele balken in de vlag vormen de kleuren van de Ommer gemeentevlag.

6 april 1945
Tijdens de bevrijding van Ommen moesten tijdens een schermutseling met de Duitse vijand twee Canadese militairen het leven laten. Dat gebeurde op 6 april 1945, enkele dagen voordat Ommen echt werd bevrijd. Op de Stationsweg, ter hoogte van waar toen bakker Hengelaar was gevestigd, werd een Staghound door een vijandelijke Pantzerfaust getroffen, waarbij de inzittenden George Thomas Wilson en Gerald Wilfred Soanes werden gedood.

Canadese legertroepen
In het voorjaar van 1945 waren het overwegend Canadese legertroepen die na vijf jaar van onderdrukking zorgden voor de bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Het D-squadron maakte vrijdag 6 april 1945 gebruik van de nog intact zijnde brug in Vroomshoop en bevrijdde in de loop van de voormiddag Den Ham. Vervolgens werden de bossen onder Eerde verkend. Er werd menigmaal slag geleverd met de vijand waarbij een Staghound verloren ging. Het Regiment zette zijn operaties voort in de richting van de Vechtbrug bij Ommen. Vervolgens deed zich dan op de Stationsweg het gruwelijk drama voor waarbij de twee Canadese soldaten omkwamen. Luitenant George Thomas Wilson (24) kwam uit Winnipeg Manitoba Canada en was ten tijde van zijn overlijden getrouwd met Shelia May Wilson. De 22-jarige Trooper Gerald Wilfred Soanes werd geboren op 2 juli 1922 als zoon van Simon en Helen Soanes. Hij werkte eerst als leerling galvaniseerder bij de Hudson Bay Mijn en Smelterij in Flin Flon, Manitoba voor hij zich op 26 juni 1941 als militair meldde. De overige inzittenden van de Staghound, de schutter Trooper D. D. Montgomery, bestuurder Trooper John E. Harkins en de boordschutter en tevens tweede bestuurder Trooper H.B. Loker worden door Duitse militairen krijgsgevangen gemaakt. Bij deze aanval brandde ook hotel Paping af. De Canadezen bevrijders trekken zich dan ook enkele dagen terug, voordat op 11 april 1945 Ommen wordt bereikt. Een dag eerder werd Lemele bevrijd. Lees meer »

Reageren »

30 maart 2021

Ommen werkt aan gastvrij en vitaal centrum

Categorie: Gemeente Ommen, Harry Woertink.    211 keer gelezen.

Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen en de gemeente Ommen slaan de handen ineen met ondernemers en vastgoedeigenaren om samen te werken aan een gastvrij en vitaal centrum van de stad Ommen.Er is gewerkt aan een aanpak die er toe zal leiden dat het centrum nog verder ontwikkeld wordt. Er is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.

 De Brugstraat in Ommen in de jaren ’90.
Foto: OudOmmen

In het komende halfjaar werken de betrokken partijen samen aan een plan voor de ontwikkeling en voor de planning van de uitvoering in de komende jaren. Het plan voor de ontwikkeling kijkt naast de gewenste toekomstige situatie ook naar de huidige situatie. Knelpunten en kansen voor winkels, horeca en andere functies worden hierin benoemd. Als dit in kaart is gebracht volgt een visie op hoe het toekomstige centrum eruit zou moeten zien. Het uitvoeringsplan richt zich op de uitvoering en vormt een handboek om tot de realisatie van het plan te komen in de volgende 5 tot 10 jaar.

Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen Rinie Henning: “Gezien alle ontwikkelingen en het verdwijnen van/ verkleinen van winkeloppervlakte is een verandering noodzakelijk om het centrum van Ommen vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarbij is het van groot belang om als betrokken partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief hiermee aan de slag te gaan.” Wethouder Bart Jasper Faijer: “de gemeente Ommen en het Ondernemersfonds Centrum Ommen willen samen de schouders zetten onder dit uitdagende proces. Dit zal een belangrijke koers uitzetten voor de toekomst van ons centrum en de bouwsteen vormen voor de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Ommen. Het is mooi om te zien dat de provincie Overijssel met kennis, ondersteuning en subsidie vanuit de Stadsbeweging ons hierin terzijde wil staan”. Ook gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de recente ontwikkeling in het centrum: “

Vastgoed is een onmisbare factor in de binnenstad. Met de samenwerking tussen ‘de gouden driehoek’ ondernemers, gemeenten en vastgoed loopt Ommen voorop om haar centrum aantrekkelijk te houden.” Het mooie centrum van Ommen is een prettige plek voor iedereen. Centraal gelegen in de stad waar wonen, werken, winkelen en ontspannen in één beleving bij elkaar komen.Er zijn dan ook veel belanghebbenden bij dit plan: ondernemers, inwoners, bezoekers en eigenaren van panden. Om ervoor te zorgen dat we iedereen zo goed mogelijk meenemen in het proces én we gezamenlijk komen tot een binnenstad die nóg mooier is zullen we actief communiceren over de planvorming. Werksessies, sessies waarin we met elkaar praten over de mooie plannen die alle partijen ongetwijfeld hebben, zullen worden georganiseerd. Een extern bureau dat hier ervaring mee heeft (BRO) zal deze plannen vervolgens uit gaan werken. Er is een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Ommen, ondernemers en eigenaren van panden die onder aanvoering van de kwartiermaker voor het centrum dit proces aansturen.

Bron: Gemeente Ommen – 30 maart 2021

Reageren »

29 maart 2021

Ommen houdt herinnering aan dominee A.C. van Raalte levend

Categorie: Harry Woertink.    305 keer gelezen.

Het Van Raaltehuis in Ommen is onlangs gesloopt. Maar de herinnering aan Van Raalte blijft in Ommen wel levend. Deze vader van de Afscheiding krijgt een plaats in het deze herfst te openen cultureel centrum.

 Het nu afgebroken Van Raaltehuis aan de dr. A.C. van Raaltestraat.
Foto: OudOmmen.nl

Albertus Christiaan van Raalte (1811-1876) scheidde zich in 1835 af van de Nederlandse Hervormde Kerk. In zijn gemeente Genemuiden begon hij met de opleiding van predikanten. Hij zette die voort in Ommen, waar hij zo’n twintig predikanten opleidde. Van Raalte vertrok in 1846 met een aantal volgelingen naar de VS. Het huis in Ommen waar de theoloog gewoond heeft –en waar hij theologiestudenten lesgaf– kan dus met enig recht de eerste theologische school van de afgescheidenen genoemd worden. Het gebouw aan de Van Raaltestaat raakte de afgelopen jaren echter steeds verder in verval.

De gemeenteraad van Ommen heeft jarenlang naar mogelijkheden gezocht om het historische pand van de sloop te redden. Al in 2007 nam de raad daartoe een motie aan. Wethouder Ko Scheele heeft zich ervoor ingezet om het huis te behouden. Scheele is er, samen met anderen, zelfs voor naar Holland (Michigan) geweest, waar Van Raalte naartoe gegaan was. Hij pleitte daar voor behoud van het huis, maar kreeg geen financiële steun. Ook de Stichting Van Raaltehuis kreeg uiteindelijk niets voor elkaar. Het pand is begin dit jaar gesloopt. Het is nog onbekend wat er met de locatie gaat gebeuren. Misschien komen er woningen. „Dat lag niet aan de familie Takman, de eigenaar van het pand”, zegt wethouder Scheele. „Takman heeft een sloopvergunning voor het pand jarenlang niet geëffectueerd om ons ter wille te zijn. De gemeente heeft samen met hem naar de mogelijkheden gekeken, maar het is niet gelukt. De verzekering wilde het bewuste pand vanwege de bouwvallige staat vanaf 1 januari niet meer verzekeren en daarom ook de ernaast gelegen opstallen van Takman niet.

De herinnering aan Van Raalte verdwijnt niet uit Ommen, verzekert Scheele. „In het gebouw van het voormalige Streekmuseum verrijst een nieuw cultureel centrum. Daarin komt ruimte voor de geschiedenis van Ommen. Ook Van Raalte krijgt er een hoek. Er komen fysieke herinneringen aan het Van Raaltehuis en beeldmateriaal. De opening van het gebouw vindt plaats in de herfst.” Jan Heijink van Stichting Van Raaltehuis noemt de sloop „jammer maar onvermijdelijk.” Heijink: „We hebben alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. We zijn ingehaald door de werkelijkheid.” Hij constateert dat er te weinig draagvlak was voor het behoud van het huis. „Dat bleek uit het geringe aantal reacties na de sloop van de bouwval.Lees meer »

Reageren »

28 maart 2021

Historisch Museum Ommen van oud naar nieuw (6)

Categorie: Harry Woertink, Streekmuseum Ommen.    215 keer gelezen.

Het Historisch Museum in Ommen wordt vernieuwd. Eerder bekend als “Oudheidkamer” en “Streekmuseum” opent het Historisch Museum dit jaar de deuren van het nieuwe museum. In de aanloop naar de ingebruikname een reeks artikelen over de historie; dit is deel 6.

 Rechts het schippershuisje “Foekertshuus” aan de Julianastraat, vernoemd naar een vroegere schipper op de Vecht en van 1997 tot 2000 in gebruik door de HKO.
Foto: OudOmmen

Oudheidkundige vereniging Ommen
De Oudheidkamer kreeg voor het eerst voet aan wal toen in 1963 de gerestaureerde molen met zaagschuur als expositieruimte in gebruik genomen kon nemen. Er bestond in Ommen nog geen vereniging die zich specifiek met onderzoek van de historie bezighield. Daar kwam verandering in toen op 31 maart 1982 de Oudheidkundige vereniging Ommen werd opgericht met verschillende werkgroepen. Oprichters waren destijds de heren Te Rietstap, Dievelaar, Makkinga, Tolk, Vogelzang en Woertink. Deze nieuwe vereniging organiseerde in het gebouw de Olde Wheeme een expositie over de geschiedenis van de eerste dominee van de gereformeerde kerk in Ommen, dr. A.C. van Raalte. Verder werd in de bibliotheek een tentoonstelling over de jubilerende Oranjevereniging gehouden en in het museum een Bevrijdingsexpositie. Ook hield de vereniging een afgerond onderzoek naar veldnamen en werd actief deelgenomen aan verschillende opgravingen. Verder werden vriendschapsbanden aangeknoopt met steden en dorpen aan de Vecht. Dit resulteerde onder andere in een uitwisseling met de schutterij uit Eggerode. De vereniging hield op met haar voortbestaan.

Historische Kring Ommen
In verenigingsverband werden op 20 januari 1997 verschillende historische activiteiten weer opgepakt met de oprichting van de Historische Kring Ommen, kortweg HKO. Het doel van de vernieuwde HKO was om heemkundige activiteiten te organiseren en onderzoek te bevorderen naar lokale en regionale geschiedenis. Het eerste bestuur van de HKO bestond uit Jan Brouwer (voorzitter), Henk van Elburg (secretaris), Aldien Pasman (penningmeester) en de leden Bart Kiestra, Albert van der Vegt, Luuk Vogelzang en Harry Woertink. Belangstellende leden konden meedraaien in verschillende werkgroepen onder leiding van de bestuursleden en de contactpersonen Bram Ruiter, Henk van Dorsten, Marietje Rhee, Leida Bruins en Henk Vos. In september 1997 kwam Hans Steen het bestuur versterken.

Foekertshuus
De eerste vergadering van het HKO-bestuur werd gehouden in het Streekmuseum en de werkgroepen konden terecht in het Univégebouw. Toen de mogelijkheid zich voordeed het historische pandje het ‘Foekertshuus’ van de gemeente aan de Julianastraat als eigen verenigingshuis in gebruik te nemen werd dat in dank aanvaard. Het oude schippershuisje was nog voorzien van een bedstee, piepklein en werd op temperatuur gehouden met drie kachels. Lees meer »

Reageren »

17 maart 2021

Canon van de Ommer: Albert Jan Immink (11)

Categorie: Canon van de Ommer, Harry Woertink.    175 keer gelezen.

Een echte “vergaderboer” die zich ten dienste stelde voor de samenleving, zo kan Albert Jan Immink (1903-1970) uit Lemele omschreven worden. Naast zijn taak als boer vervulde Immink tal van publieke functies.

Albert Jan Immink in de reeks ‘Canon van de Ommer’.
Afbeelding: OudOmmen
Zie ook het album “11. Albert Jan Immink”, de verzamelplek voor alles over Albert Jan Immink.

Hij was een gerespecteerd wethouder van de gemeente Ommen en jarenlang voorzitter van de Overijsselse Chr. Boeren- en Tuinders Bond. Ook op kerkelijk terrein was hij actief. Voor de toenmalige politieke partij Christelijke Historische Unie (CHU) heeft Immink ongeveer vijftien jaar tot 1963 zitting gehad in de provinciale staten van Overijssel en had eveneens zitting in het Landbouwschap. Voor zijn verdiensten bij de boerenbond ontving Immink in 1961 een Koninklijke onderscheiding.

Met de paplepel
Albert Jan Immink was betrokken bij de oprichting van de Oranjecommissie in 1938 en in 1948 bij de oprichting van een VVV in Lemele Het aantal functies was op een gegeven moment zo uitgebreid dat hij in 1959 bedankte om zich als kandidaat voor de verkiezingen van Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Albert Jan komt uit het gezin van Berend Jan Immink en Hendrika Aleida Middeldorp met nog 6 broers en zusters. Politiek is hem van huis uit met de paplepel ingegoten, want vader Berend Jan Immink maakte van 1911 tot 1935 ook deel uit van de gemeenteraad, waarvan 8 jaar als wethouder. Na zijn afscheid neemt zoon Albert Jan Immink het stokje over en wordt in 1939 benoemd tot wethouder, als opvolger voor Jacob van der Boon.

Erve Immink
Tijdens zijn leven was Immink boer op “Erve Immink” aan de Lemelerweg in Lemele, een gemengd bedrijf van 26 hectare. Bij het boerenwerk wordt hij geassisteerd door zijn ongehuwde en inwonende broer Bernard, terwijl zijn vader Berend Jan ook zijn leven slijt op Erve Immink. Op 1 september 1938 trouwde Albert Jan met Jansje te Kiefte (1912-1991) uit Lemelerveld. Uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren: Aat, Iet en Anneke.

Op 22 september 1962 raakte de Ommer wethouder betrokken bij een treinbotsing in Vilsteren waar hij één van de treinpassagiers is die op weg zijn naar Zwolle. De trein ontspoorde en vloog in brand. Immink belandt met brandwonden enkele dagen in het ziekenhuis. Alle reizigers overleven de ramp. Niet de man uit Vilsteren die met zijn bromfiets de onbewaakte overweg overstak.

Imminkhoeve
Op 3 maart 1970 overlijdt Immink. Hij is dan 66 jaar. “Erve Immink” die ruim drie en een halve eeuw het trotse bezit van de Imminks was geweest wordt verkocht. In maart 1972 komt de stichting Vakantiecentrum voor Gehandicapten tot stand en in december van dat jaar koopt deze stichting de “Erve Immink”, bestaande uit een boerderij met woongedeelte, twee stallen, een veldschuur, een schaapskooi en 3,6 hectaren grond. Uit respect voor de laatste bewoners krijgt het de naam “Imminkhoeve”, een vakantieoord voor mensen met een beperking.

Ter ere van Immink, die de belangen van het dorp Lemele met veel inzet vertegenwoordigde, is in Lemele een straat naar hem genoemd: de wethouder Imminkstraat.

Bron: Harry Woertink – 17 maart 2021

Reageren »

9 maart 2021

Gemeenteraad ziet hospice in de Piet Hein wel zitten

Categorie: Gebouwen, Harry Woertink.    225 keer gelezen.

OMMEN – De gemeenteraad van Ommen ziet de vestiging van een hospice in het pand Piet Hein aan de Zeesserweg 5 in Ommen wel zitten, maar wil zich daarover niet uitspreken.

 Het pand Piet Hein aan de Zeesserweg 5 in 1937, in gebruik als kraamcentrum.
Afb.: OudOmmen

We gaan dan op de stoel zitten van het bestuur van de Baron Mulertstichting”, motiveerde CDA’er Marinus Dunnewind.

Aanleiding was een motie van de oppositie waarin de gemeenteraad gevraagd werd het pand te bestemmen voor een hospice. De motie was ingegeven door het voornemen van de Baron Mulertstichting om het pand in de verkoop te zetten. Het CDA deed het verzoek aan het stichtingsbestuur te wachten met de verkoop tot uitsluitsel is verkregen over de haalbaarheid van een hospice. LPO en de Christen Unie sloten zich daarbij aan. Vooral ook omdat wethouder Bart Jaspers Faijer aan had gegeven de gevoelens van de raad te benadrukken, maar dat het aan de Baron Mulertstichting is.

Doelstelling
Volgens de coalitie past een hospice bij uitstek in de doelstelling die de baron destijds voor ogen had, maar moet een andere route gekozen worden. “De gemeente heeft meer eigen panden van de hand gedaan met achteraf spijt, laat ons dat niet weer overkomen”, pleitte PvdA’er Hilbert Moerman.

De Baron Mulertstichting werd in 1933 in het leven geroepen door het overlijden van Frederik Eliza Baron Mulert. De baron was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen en maakte de gemeente Ommen eigenaar van het landhuis “Piet Hein” met het doel het landhuis “Piet Hein” te exploiteren als inrichting voor verpleging van zieken.

Zie ook: Baron Mulertstichting houdt statuten tegen het licht

Bron: Harry Woertink – 9 maart 2021

Reageren »

3 maart 2021

Tom Waes kan niet om Ommen heen

Categorie: Harry Woertink.    270 keer gelezen.

OMMEN – De actie vanuit Ommen om het groene hart van Overijssel in het favoriete televisieprogramma Reizen Waes van de Belgische programmamaker Tom Waes te krijgen heeft meerdere reacties opgeleverd.

 Kasteel Eerde hoofdkwartier van de Sterkampen in Ommen.
Foto: OudOmmen

De gemeente Ommen ontbreekt nog in het rijtje. Initiatiefneemster Annie Ekkelenkamp kreeg meerdere reacties van personen en instanties. “Waes Reizen kan niet om Ommen heen”, aldus Annie. Ze doet dan ook een nieuwe oproep aan iedereen om te reageren. Wie ook van mening is dat Ommen zich in de kijker moet zetten kan mailen aan tips@reizenwaes.be. De Stichting Lampyris – die het gedachtengoed van Krishnamurti-in-Ommen in ere houdt – reageerde als volgt:

“Geachte heer T. Waes, Beste Tom,

Naar aanleiding van de correspondentie tussen u en Annie Ekkelenkamp, waarin zij voorstelde om Ommen en met name de aanwezigheid van Krishnamurti in Ommen, in uw programma’s op te nemen, het volgende. Als Stichting Lampyris houden we ons al zo’n 20 jaar bezig om op een verantwoorde wijze Krishnamurti en de Sterkampen de juiste plaats in de geschiedenis te geven. Dit niet alleen in Ommen, maar ook in de (inter)nationale geschiedenis van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Annie Ekkelenkamp heeft al enigszins aangegeven welke impact de Sterkampen hadden in Ommen. Daarbij kan ook nog vermeld worden dat honderden journalisten uit de gehele wereld naar Ommen kwamen om daar verslag te doen van deze bijeenkomsten. De toespraken van Krishnamurti werden life uitgezonden over de hele wereld. Beroemdheden zoals de dirigent Leopold Stokowski (New York Philharmonic Symphonic Orchestra) kwamen naar Ommen om met Krishnamurti te spreken. Het Sterkamp zelf werd aangelegd door het architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt, de ontwerpers van de Van Nelle fabriek in Overschie (bij Rotterdam), die tot het Werelderfgoed behoort. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Wandelgids
Als Stichting hebben we deze geschiedenis vorm gegeven in onze Wandelgids Krishnamurti in Ommen. Wandelen langs vergeten paden, die inmiddels een tweede druk heeft beleefd. Op verzoek sturen we u graag een exemplaar. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan allerlei programma’s door diverse media. Dit mede vanwege onze ervaring in presentaties en ons beeld- en geluidsarchief dat we graag ter beschikking stellen aan de media en voor wetenschappelijk onderzoek. Enkele jaren geleden hebben we een documentaire laten maken, die nog eens het unieke karakter van deze gebeurtenissen onderstreept. U kunt deze inzien op https://www.youtube.com/watch?v=PV8VHVxP8oE&t=68s. Ook onze site www.krishnamurti-in-ommen.nl geeft veel informatie. Er zou nog veel meer te vertellen zijn, maar we hopen u hierbij nieuwsgierig gemaakt te hebben naar deze bijzondere gebeurtenissen, en zijn uiteraard in alle opzichten bereid om medewerking te verlenen aan een eventuele uitzending.
Vriendelijk groetend, namens de Stichting Lampyris, Siem van Eeten”.

Bron: Harry Woertink – 3 maart 2021

Reageren »

2 maart 2021

De Darde Klokke duikt met jongste uitgave in de geschiedenis van de Gereformeerde kerk Ommen

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    241 keer gelezen.

OMMEN – In de nieuwste uitgave van het historisch tijdschrift De Darde Klokke (198) verhalen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

 De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (198).

Verder komt de rijke geschiedenis van de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat uitgebreid aan bod. Na de oprichting van de kerk werd op 11 december 1835 de eerste kerkdienst gehouden op een boerendeel.

Aangrijpend verhaal
In het jongste nummer verder een aangrijpend verhaal over Kurt Alfred Warschauer, een Joodse jongen uit Duitsland, die terecht kwam op de Quakerschool in Eerde, opgericht door het Genootschap der Vrienden, beter bekend onder de naam Quakers. In 1939 opende de Quakers op Eerde ook een landbouwschool. Toen eind maart 1943 door de Duitse bezetter bekend werd gemaakt dat Nederland Jodenvrij zou worden, besloot Kurt onder te duiken. Hij vond onderdak in Lemelerveld bij dominee Bram Vogelaar en zijn vrouw Tan, die actief waren binnen de illegaliteit. Ook Kurt raakte betrokken bij het verzetswerk. Gedurende de oorlog nam de gereformeerde pastorie aan de Kerkstraat in Lemelerveld meer en meer een centrale plaats in binnen het verzet in de omgeving. Vogelaar had contact met onder meer verzetsman Jan Seigers uit Ommen en collega dominee Slomp uit Heemse, die beter bekend was als Frits de Zwerver.

Jan Houtman
Op 17 november 1944 ging het verschrikkelijk mis. Op die dag werd de Ommer verzetsman Jan Houtman aangehouden bij een controle. Hij werd meegenomen naar een boerderij in Hoonhorst en toen hij daar probeerde te vluchtten werd hij doodgeschoten. Diezelfde nacht volgde er een inval in de Gereformeerde kerk in Lemelerveld. Hierbij werden wapens gevonden die verborgen zaten tussen de zolder en het dak. Gelukkig wist de dominee Vogelaar en ook Kurt te ontkomen. Na de oorlog meldde Kurt zich als vrijwilliger bij het oorlogsvrijwilligersbataljon en werd in dienst van Nederland naar Indië gestuurd om daar ‘orde en vrede’ te brengen. Na zijn verblijf in Nederlands-Indië werd Kurt Warschauer in juni 1947 genaturaliseerd tot Nederlander. Lees meer »

Reageren »