20 maart 2020

Dieks Horsman bijna 90 jaar en nog steeds actief met lokale geschiedenis

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink.    449 keer gelezen.

DALMSHOLTE – Nog enkele dagen dan is Dieks Horsman uit Dalmsholte 90 jaar. De krasse Horsman is erg actief.

 De bijna 90-jarige Dieks Horsman schrijft zijn verhalen op de computer.
Foto: Harry Woertink

Met name zijn kennis over de geschiedenis van de buurtschappen is groot. Vanachter zijn laptop schrijft Horsman die geschiedenis op, waar met name de lezers van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke van kunnen profiteren. Heel wat verhalen zijn van zijn hand verschenen en gepubliceerd.

Niet stil zitten
Fredrikus (Dieks) Horsman (Dalmsholte 31 maart 1930) woont met zijn vrouw in zijn geboortehuis aan de Dalmsholterweg. Hij trouwde op 16 april 1964 met Diene Endeman (Dalfsen 26 september 1934). Het echtpaar kreeg zeven kinderen. “We genieten van de rust, al zitten we niet stil. We kunnen alles nog zonder hulp. Dankzij onze elektrische fietsen kunnen we nog altijd genieten van het moois dat Ommen te bieden heeft”, glundert Horsman. “Ons boerenbedrijf stopte in 1998. Ik was toen 68 jaar. Ik kwam Jan Brouwer tegen. Ik kende hem als directeur van de school in Dalmsholte , maar hij was ook voorzitter van de net opgerichte historische vereniging. “Dieks” zei hij. De historische vereniging is net iets voor jou. Steeds meer boerderijen worden woonboerderijen. Het is goed dat we de ontstaansgeschiedenis van de boerderijen in Ommen in kaart brengen. Ik heb me toen beschikbaar gesteld voor de werkgroep boerderijen en veldnamen. In de loop van de tijd hebben we zo’n 400 boerderijen bezocht. Per boerderij hebben we de geschiedenis geregistreerd”, aldus Horsman.

Kennis van de geschiedenis
Zijn kennis van de geschiedenis is ook bij anderen niet onopgemerkt gebleven. Dieks mocht regelmatig samen met zijn vrouw op pad voor een diapresentatie over historische boerderijen. In de loop van de jaren werden in de regio ruim 100 bijeenkomsten bezocht. Ook was Horsman regelmatig in het Streekmuseum om rondleidingen te geven. “Allemaal heel mooi om te doen, maar ben daar nu mee gestopt”, aldus Horsman. Lees meer »

3 Reacties »

18 maart 2020

Zwembad Olde Vechte Ommen viert 65 jarig bestaan – Stichting Zwembad Olde Vechte bestaat 5 jaar

Categorie: Harry Woertink, Jubilea.    417 keer gelezen.

Het Ommer openlucht zwembad ‘Olde Vechte’ bestaat 65 jaar en de ‘Stichting Zwembad Olde Vechte’ die het openluchtbad exploiteert viert dit jaar het 5-jarig bestaan.

In 1964 is het de 9-jarige Arie van Tongeren de 100.000e bezoeker van het zwembad. Hij krijgt uit handen van burgemeester C.P. van Reeuwijk en badmeester Henk van Heuveln een gratis abonnement voor het volgende jaar.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Zwembad Olde Vechte”.

Is normaal gesproken een zwembad een ideale plek om af te koelen, het zorgde in Ommen ook voor oververhitte hoofden. De bouw, maar nog veel meer een voorgenomen sluiting van het bad leidde tot bijna een bestuurscrisis in de gemeentepolitiek. In 2009 werd een dure maar grondige renovatie uitgevoerd. Uiteindelijk leverde dat niet het gewenste financiële resultaat op. Uiteindelijk neemt in 2015 de toen opgerichte Stichting Zwembad Olde Vechte de exploitatie over.

4 juni 1955
Het aan de Zeesserweg – tussen de Vecht en oude Vecht – gelegen zwembad is officieel geopend op zaterdag 4 juni 1955. Eerder konden zwemlustigen zwemmen in het “Zeesserstrand” een particulier initiatief gelegen in een inham van de rivier de Vecht met enkele badhokjes en als eerste badmeester Chris Smit. Na de Tweede Wereldoorlog werd regelmatig gepleit voor de bouw van een nieuw zwembad met schoon gefilterd water. Een eerste berekening ging uit van 50.000 gulden bouwkosten. De bank stelde zich garant voor 30.000 guldens en de ontbrekende 20.000 guldens zou dan door de burgerij opgebracht moeten worden. Echter, bij een mogelijke oprichtingsvergadering meldde zich slechts 2 belangstellenden. “De bevolking is nog niet rijp voor een zwembad” constateerde raadslid Vos in de gemeenteraad, toen raadslid Moerman in 1949 het onderwerp nog eens weer aansneed in de gemeenteraad.

Zwembad geen luxe
Als bij herhaling aan het adres van het gemeentebestuur doorklinkt dat toeristen zich verbazen over het gemis van een goed geoutilleerd zwembad in Ommen ziet ook het gemeentebestuur in dat een zwembad geen luxe is. In 1951 wordt een plan ontworpen voor de bouw van een nieuw zwembad. Als locatie wordt gekozen het terrein gelegen tussen de Vecht en de oude Vechtarm, achter Huize Olde Vechte, vlak bij de kom van Ommen. De bouwkosten werden geraamd op 160.000 gulden. Maar burgemeester en wethouders schrikken van de hoogte van dit bedrag en halen het voorstel van de raadsagenda. De raad besluit echter wel om voorlopig 50.000 gulden op zij te zetten voor een goedkopere variant. De Ommer bevolking zit echter ook niet stil. Bekende Ommenaren gaan zich er mee bemoeien. Ze komen samen tot één conclusie: er moet op korte termijn in Ommen een zwembad komen.

Lees meer »

Reageren »

17 maart 2020

Evenementen op 11 april gaan niet door – Onthulling gedenkmonument uitgesteld

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Oorlog en Bevrijding.    168 keer gelezen.

Het bestuur van de Stichting ‘Ommen 75 jaar Vrijheid’ laat weten dat alle activiteiten op 11 april 2020 zijn afgeblazen. Dit alles vanwege het coronavirus. Ook de onthulling van het nieuwe gedenkmonument op de Besthmenerberg die op 6 april 2020 gepland stond, gaat niet door. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld wanneer dit wel gaat gebeuren. Het bestuur en de leden van de werkgroep willen graag langs deze weg iedereen hartelijk bedanken die op de een of ander wijze bij de organisatie was betrokken. “Jullie inzet, toezeggingen en adviezen waren geweldig en spontaan. Onze hartelijk dank daarvoor”.

Bron: Harry Woertink – 17 maart 2020

Reageren »

14 maart 2020

Ommen viert op 11 april Bevrijdingsdag

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    338 keer gelezen.

Voor Ommen is 11 april de Bevrijdingsdag. The Black Watch van de XII Manitoba Dragoons, onderdeel van het Canadese leger, bevrijdde Ommen 75 jaar geleden in de vroege ochtend van de Duitse bezetter. De Nederlandse driekleur kon na vijf jaar oorlog weer voor het eerst uitgestoken worden. Ommen is bevrijd!

De Stichting Ommen 75 jaar vrijheid heeft voor 11 april 2020 onderstaand programma samengesteld. Iedereen heeft natuurlijk het nieuws meegekregen dat in verband met de Coronavirus alle evenementen tot 100 personen t/m 31 maart zijn afgelast. Bekeken wordt van dag tot dag over het verdere verloop.

Klokluiden
Te doen gebruikelijk is dat om de vijf jaar de klokken luiden van de Ommer kerken. Dat zal dit keer gebeuren: om 06.00 uur ’s morgens luiden alle kerkklokken en loopt Ommen uit om zich te verzamelen, eerste op de Hessel Mulertbrug, daarna op het Kerkplein, voor deze dag omgedoopt tot het Plein van de Vrede. Hier wordt het Vuur van de Vrede ontstoken. Verder zijn er meer activiteiten. In het voetspoor van de bevrijders doet ook de Overijsselse Vrijheidstour op 11 april 2020 Ommen aan. Een touringcar onder de titel Vrijheids-express is aanwezig en RTV Oost doet live verslag van lokale activiteiten. Vechtdal Leeft maakt van de hele dag een uitgebreide filmreportage.

Bevrijdingstour
Evenals 75 jaar geleden vindt in alle vroegte vanuit zuidelijke richting een “Bevrijdingstour” plaats met historische legervoertuigen richting Ommen. Voor het maken van deze lokale “Bevrijdingstour” is gezocht naar mensen die in april van dit jaar 75 jaar zijn of worden. Ook is gezocht naar jongeren die in april dit jaar 11 jaar zijn of worden. Zij zijn samen ‘s morgens eregasten op het Bevrijdingsfeest. De 75-jarigen zijn passagiers in oude legervoertuigen die ’s morgens vertrekt vanaf de Manitoba-rotonde naar het Plein van de Vrede. Voordat ze hier aankomen worden ze op de Hessel Mulertbrug feestelijk welkom geheten door de 11-jarige Ommenaren die vanaf deze plek ook meerijden naar het Plein van de Vrede.
De Ommer bevolking is dan ook massaal uitgelopen om onze “Bevrijders” hartelijk te ontvangen. De stoet vervolgt de route verder naar het centrum. Bij dit alles zal uiteraard muziek niet ontbreken. Ommenaren zullen 11 april zoveel als mogelijk in kleding van 75 jaar geleden de straat op gaan. Ook is een oproep gedaan om op 11 april 2020 massaal de Nederlandse vlag uit te steken.

Morgenprogramma:
05.30 uur: start Vrijheidstocht legervoertuigen vanaf Manitoba-rotonde vanaf de Besthmenermolen Hammerweg. De jubilerende Buurtvereniging Rond de Regge zal symbolisch het Vuur van de Vrede aan de legerstoet overhandigen. 75-jarige Ommenaren rijden mee.
05.40 uur: aansluiting muziekvereniging Crescendo en historische fietsen van het Fietsmuseum vanaf Hotel Paping Hammerweg Lees meer »

Reageren »

13 maart 2020

Themanummer De Darde Klokke over de oorlog en Ommen 75 jaar Vrijheid

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    248 keer gelezen.

OMMEN – Het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke staat dit keer in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

 Eerste themanummer De Darde Klokke voor Roos ter Beek van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid.
Foto: Harry Woertink

Het eerste exemplaar van het themanummer “75 jaar vrijheid” is vrijdag officieel aangeboden aan het bestuur van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid. Uit handen van De Darde Klokke-redacteur Sir Schokkenbroek ontving Roos ter Beek, covoorzitter van de stichting, het eerste nieuwste nummer van het kwartaalblad. Volgens Roos ter Beek is het goed dat met verhalen de herinneringen van de oorlogsjaren 1940-1945 weer naar boven gehaald worden. “ Voor steeds meer mensen is de oorlog – en daarmee ook de bevrijding – iets dat ze alleen kennen uit de overlevering”.

Lokale verhalen
De nieuwste uitgave (194) van De Darde Klokke is een boekwerk van 44 pagina’s met tekst en foto’s geworden. Het gaat om lokale verhalen. Zo is er aandacht voor de verzetshelden Jan Seigers en Jan Houtman. Ook uit de buurtschap Witharen zijn bijzondere verhalen opgetekend over de oorlogsjaren. Verder hoe de bemanning van een gecrashte Amerikaanse bommenwerper verborgen werden gehouden. De Joodse samenleving zoals die er was voor en tijdens de oorlog en hoe door de oorlog daar een eind aan kwam zijn onderwerpen in het extra dikke themanummer. Hoe het een spion verging, over droppingsterrein Stegeren en hoe de laatste dagen van de oorlog zijn beleefd als Ommen op 11 april door de Canadezen wordt bevrijd zijn onderwerpen in het historisch blad. In het kader van ‘Ommen 75 jaar vrijheid’ is bovendien een nieuw herdenkingsboekje samengesteld over de Ommer oorlogsslachtoffers die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Abonnees van de Darde Klokke krijgen het blad en herdenkingsboekje toegestuurd. Losse nummers van De Darde Klokke zijn te koop bij Read Shop aan de Kruisstraat 3 in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 13 maart 2020

Reageren »

13 maart 2020

Demonstratie Palmpasenstok maken in Ommen – 28 maart 10.30 uur in Oldenhaghen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    212 keer gelezen.

OMMEN – De tweede zaterdag voor Pasen is het weer zover: de optocht van “Zwaanties op ‘n stökkie”, of te wel de jaarlijkse Palmpasenoptocht in Ommen.

 Archieffoto van een eerder gehouden demonstratie van het versieren van een Zwaantje op stok; achter Gerrit Steen die uitleg geeft.
Foto: Harry Woertink

Een oude traditie waar een stoet jongeren met een versierde Palmpasenstok onder begeleiding van muziek door Ommen trekt. De Palmpasenoptocht voor de kinderen wordt in ere gehouden door de Gemienschop van Oll Ommer, een vereniging die zich inzet om Ommer tradities overeind te houden.

Kunst van het versieren
Om de kunst van het versieren van een Palmstok onder de knie te krijgen organiseert Oll Ommer op zaterdag 28 maart om 10.30 uur voor belangstellenden een demonstratie over het versieren van een zwaantje op stok. De demonstratie is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden in Oldenhaghen aan de Hessel Mulertstraat 22 in Ommen. Deelname is gratis. Om over voldoende materialen voor een ieder te beschikken, is opgave vooraf beslist nodig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Gerrit Steen via email 8147re5@hetnet.nl, bellen kan ook 0529-454181.

Startpakket
“Iedereen kan met legen handen komen, maar we laten niemand met lege handen gaan”, zegt Gerrit Steen, voorzitter van Oll Ommer. “Voor de deelnemers is er een gratis startpakket, bestaande uit een geschilde stok, buxustakjes, voorgeboorde snoepeitjes, krenten, rozijnen en een sinaasappel. Dit zijn de juiste ingrediënten voor een originele Ommer Zwaantie op ’n stökkie. Een folklore-deskundige zal aan de hand van voorbeelden iedereen wegwijs maken in de geheimen van het versieren van de traditionele paasstok. Niet bij iedereen is bekend hoe een echte Palmpasenstok gemaakt moet worden. Daarom geven we uitleg hoe een Palmpasenstok versierd moet worden”.

Laat de Ommer Zwaan niet sterven
Om de mooie traditie in ere te houden zet Oll Ommer alles op alles. “Laat de Ommer Zwaan niet uitsterven” verzucht Steen, “Deze traditie moeten we overeind zien te houden. Al in het begin van de vorige eeuw was de Palmpaasoptocht een begrip in Ommen. Daar waar in andere plaatsen versierde broodhaantjes het belangrijkste onderdeel van de versiering zijn, is dat in Ommen een versierde broodzwaan. Deze zwaan is echt uniek te noemen omdat op de meeste kerken een haan of een kruis als een symbool op de toren staat. Lees meer »

Reageren »

12 maart 2020

Nieuw monument voor Kamp Erika – Officiële onthulling op 6 april

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    328 keer gelezen.

OMMEN – Op maandag 6 april vindt op de Besthmenerberg onder de gemeente Ommen de officiële onthulling plaats van een nieuw gedenkmonument voor Kamp Erika.

 Het vervangen van het houten kruis in 2017 van het huidig monument.
Foto: Harry Woertink

Op Kamp Erika werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen vernederd, gemarteld en vermoord. Het is 75 jaar geleden dat dit beruchte gevangenkamp werd gesloten nadat de Duitse bezetter capituleerde.

Initiatiefnemer is het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO). Volgens het CCO had het bestaande gedenkmonument niet meer de uitstraling en waarde die het werkelijk verdiende. Om de geschiedenis van de Besthmenerberg blijvend te herdenken zijn de Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink ingeschakeld. Zij hebben gekozen voor een vorm van het monument waarbij aan de slachtoffers van Kamp Erika meer recht wordt gedaan. Ook de geschiedenis van de Besthmenerberg is beter zichtbaar gemaakt. Niet alleen wat betreft Kamp Erika maar ook die van de Sterkampen van de theosofische beweging “De Orde van de Ster in het Oosten”. Het herdenkingsmonument kon gerealiseerd worden dankzij financiële bijdragen van onder andere de provincie Overijssel en de gemeente Ommen en de medewerking van Staatsbosbeheer als grondeigenaar.

Informatieve en ceremoniële functie
Het ontwerp van het nieuwe gedenkmonument heeft een informatieve- een ceremoniële functie en bestaat uit vier gelijke betonnen elementen van twee bij twee meter die – gegroepeerd in een X-as – een tijdlijn vormen. In de blokken zijn de jaartallen zichtbaar waarop de Besthmenerberg geschiedenis schreef. Daarbij gaat het om contouren van de houten zwarte barakken die dienst deden als onderkomen van de gevangenen en ook het silhouet van Krishnamurti, de leider van de Sterkampen komen nadrukkelijk naar boven. De vier blokken verbeelden telkens een andere tijd: wit voor de positieve tijd van de Sterkampen; zwart voor Kamp Erika; antraciet voor het eerste jaar na de oorlog (Kamp Erica met een c) en grijs voor de huidige tijd. De laatste steen bevat informatie en is tevens bedoeld als een zitelement. De meest centrale en hoogste steen is die van Kamp Erika. Lees meer »

1 Reactie »

12 maart 2020

Nieuw Monument in de maak voor de Besthmenerberg

Categorie: Harry Woertink, Kamp Erika, Oorlog en Bevrijding.    221 keer gelezen.

Met het storten van beton voor de vier elementen is een stap dichterbij gemaakt voor de afronding van het nieuwe gedenkmonument op de Besthmenerberg.

 Nieuw Monument in de maak voor de Besthmenerberg.
Zie voor meer foto’s het album “Nieuw Monument in de maak”.

Het beton van de vier blokken moet de komende dagen harden in de houten bekisting voordat het op transport gaat naar de plaats van bestemming. De Ommer kunstenaars Eric Schutte en Frank Meijerink hebben een nieuw monument ontworpen en daarbij de geschiedenis van de Besthmenerberg in beeld gebracht. Zowel de gruwelijke periode 1940-1945 met het gevangenenkamp Erika en ook de periode daarvoor met de Sterkampen.

Het monument bestat uit vier gelijke betonnen elementen van twee bij twee meter en worden gegroepeerd in een X-as. In de blokken zijn de jaartallen zichtbaar waarop de Besthmenerberg geschiedenis schreef. Daarbij gaat het om contouren van de houten zwarte barakken die dienst deden als onderkomen van de gevangenen en ook het silhouet van Krishnamurti, de leider van de Sterkampen komen nadrukkelijk naar boven.

De vier blokken verbeelden telkens een andere tijd: wit voor de positieve tijd van de Sterkampen; zwart voor Kamp Erika; antraciet voor het eerste jaar na de oorlog (Kamp Erica met een c) en grijs voor de huidige tijd. De laatste steen bevat informatie en is tevens bedoeld als een zitelement. De meest centrale en hoogste steen met 80 centimeter is die van Kamp Erika. De officiële onthulling is op 6 april 2020 gepland, dat is 75 jaar nadat het kamp werd gesloten.

Bron: Harry Woertink – 12 maart 2020

Reageren »

10 maart 2020

Ommen op weg naar de bevrijding (3) – 75 jaar vrijheid

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    312 keer gelezen.

Het is voorjaar 1945. Vanuit het zuiden komen onder andere Engelse, Canadese en Amerikaanse soldaten Nederland binnen om ons land te bevrijden.

De Canadese troepen trekken via de Voorbrug over de Vechtbrug Ommen binnen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Bevrijding”.

Het Duitse leger geeft zich niet zo maar over. Over hoe de bevrijding van Ommen 75 jaar geleden verliep.

Ommen bevrijd
Op 11 april 1945 is het nog vroeg in de morgen als een hevige knal heel Ommen wakker schrikt. Grote stofwolken stijgen op boven de Vechtbrug. De Duitsers laten de brug in de lucht vliegen, maar gelukkig ontploft een deel van de bommen niet. Door de luchtdruk raken planken voor dichtgetimmerde ramen van de huizen los zodat weer naar buiten gekeken kan worden. In de verte wegrennende Duitsers, eerst over de Varsenerdijk en als er vanaf de Koeksebelt wordt geschoten langs de sloot in de richting van Varsen. De vluchtende Duitse soldaten laten ook de duiker in het Ommerkanaal aan de Hardenbergerweg opblazen. Maar dan tegen acht uur ’s morgens komen onze bevrijders “The Black Watch” Ommen binnen over de half kapotte Vechtbrug. Ommen is bevrijd!

Nederlandse vlag
Bij het stadhuis staan vele Ommenaren om de colonne aan soldaten te ontvangen. De Nederlandse vlag gaat uit op het zwaar beschadigde stadhuis. De Ommer straten lopen vol met blije inwoners. Nu voor het eerst gaan angst meer voor de grijsgrauwe Duitsers. Het zijn onze bevrijders, de Canadezen die door de verschillende straten trekken. Het duurt niet lang of ook de tanks staan opgesteld bij de Vechtbrug. De vernielde brug wordt snel gerepareerd. De eerste Canadezen die de brug over komen houden geen pauze op deze woensdagmorgen. Ze controleren of er nog Duitsers zijn achtergebleven. Jeeps en kleine rupsvoertuigen komen in een onafzienbare rij Ommen binnen rijden. Het marktplein staat weldra vol.

Glasscherven en kapotte dakpannen werden bijeen geveegd. Mannen met armbanden met de letters BS (Binnenlandse Strijdkrachten) beginnen wat orde te scheppen. Bewaakt door de Canadezen komen Duitse krijgsgevangen terug over de Varsenerdijk. Verslagen mannen, schimmen van het eertijds zo fiere Duitse leger. Op de Markt is tussen de Canadezen en de Ommenaren een levendige ruilhandel ontstaan. Lees meer »

Reageren »

8 maart 2020

Fietsmuseum Ommen met unieke collectie oorlogsmateriaal – opening 11 april 2020

Categorie: Harry Woertink, Oorlog en Bevrijding.    1.002 keer gelezen.

OMMEN – Het Fietsmuseum Ommen komt met een unieke expositie over het thema “75 jaar Vrijheid”. Naast de tentoonstelling van de bestaande collectie van historische rijwielen is een verzameling ondergebracht van de broers Johan en Gerard Overweg.

 Johan en Gerard Overweg met unieke expositie oorlogsmateriaal in Fietsmuseum Ommen.
Foto: Harry Woertink
Zie voor meer foto’s het album “Expositie ’75 jaar Vrijheid’”.

Oude fietsen van uit en vóór de oorlog. In gebruik bij iedereen, of bij soldaten uit Nederland en na de bevrijding bij Engelsen en Canadezen. Het gaat om een particuliere verzameling oorlogsmateriaal die niet eerder op deze wijze is bijeengebracht. Ook materialen, voorwerpen en (archeologische)vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Verder originele militaire kleding waar de bekende blauwe overall van iemand van de Binnenlandse Strijdkrachten niet ontbreekt. De thema-expositie die op 11 april opent geeft de bezoeker een goed beeld van de periode 1940-1945.

Amerika
Met foto’s, materialen, schilderij en een maquette wordt een bijzondere verhaal van de 23-jarige Lonnie Oscar Holloway uitgebeeld. Deze Amerikaanse militair is vanuit een Duits machinegeweer in 1944 omgekomen in de Belgische Ardennen. In 2011 vinden de broers Overweg in een oude mortierput een armband die de gesneuvelde militair toe behoort. Via internet achterhalen ze de familie in Texas en zorgen er voor dat de armband weer in Amerika terecht komt. Uiteindelijk leidt het vinden van de sporen uit 1944 niet alleen tot het verzamelen van allerlei oorlogsmateriaal, maar ook tot het schrijven van een inspirerend boek over het leven van een gesneuvelde Amerikaanse militair. Het contact met de familie in Amerika is er nog steeds.

Fietsen inleveren
In de expositie verder stukken over de invordering van fietsen. Er stond een financiële vergoeding tegenover, maar Joodse inwoners moesten hun fietsen inleveren zonder vergoeding en eerst eventuele reparaties uitvoeren voor eigen kosten. Er zijn archeologische vondsten te zien afkomstig van de Duitsers, maar ook van de geallieerden. Uit de omgeving van het Ommer NS-station komen zwaardere patronen die bij de beschietingen van het spoor werden gebruikt, waaronder ook 20mm hulzen afkomstig van jachtvliegtuigen. Lees meer »

1 Reactie »