28 november 2021

Midwinterhoornblazers ook in Ommen weer te horen

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    111 keer gelezen.

OMMEN – Op zondag 28 november – de eerste dag van de advent – was het weer zover dat de midwinterhoorns weer van de muur gehaald mochten worden.

Met 10 man sterk waren de Ommer Midwinterhoornbloazers present op het Anbloazen in Ommen
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “Midwinterhoornblazen

Ook voor de leden van de “Ommer Midwinterhoornbloasers”. Bij het schemeren van de dag bliezen ze op het Vechtpodium in het centrum van Ommen voor het eerst weer de “Oale roop” of zoals de blazers zelf zeggen het “Anbloazen”.

Wintertraditie
Het is een echte wintertraditie, want de hoorn wordt vanaf de eerste zondag van Advent geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen. Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer opgeborgen.

De nieuwsgierigen die aan het eind van de middag op de blaasgeluiden waren afgekomen spraken van prachtig klanken over op dat moment heel rustig Ommen. Op de komende marktdagen zijn de 10 leden van de “Ommer Midwinterhoornbloasers” ook te horen op hun houten blaasinstrumenten.

De midwinterhoorn is een licht gebogen hoorn van berken- elzen- of wilgenhout, op ambachtelijke manier gemaakt met een mondstuk, de happe, van vlier of een andere houtsoort, waarop een eenvoudige melodie wordt geblazen. Er zijn ook blazers die zelf hun hoorn maken. De hoorns worden ofwel aan elkaar gelijmd of in water gehangen, waardoor de twee houten helften opzwellen en naadloos op elkaar passen en de naden hermetisch worden afgesloten.

Bron: Harry Woertink – 28 november 2021

Reageren »

25 november 2021

Historisch Rijwielmuseum Ommen op zoek naar vaste locatie

Categorie: Harry Woertink, Musea.    293 keer gelezen.

OMMEN – Overijssels gedeputeerde Roy de Witte (CDA) was donderdag 25 november te gast in het Historisch Rijwielmuseum in Ommen, waar hij werd rondgeleid door vrijwilligers van het museum.

 Gedeputeerde Roy de Witte (tweede van links) op bezoek in het Ommer rijwielmuseum. Verder v.l.n.r. vrijwilliger Dineke Broekmaat, statenlid Jan Westert, museumvoorzitter Gerrit Voort en penningmeester Georg Doorn.
Foto: Harry Woertink
Zie ook het album “2021 – Fietsmuseum Ommen

Dat deed hij samen met statenlid Jan Westert (ChristenUnie) uit Ommen. Aanleiding van het bezoek was de noodkreet van het museumbestuur om financieel geholpen te worden bij het uitkijken naar een nieuwe locatie voor het rijwielmuseum. De gedeputeerde deed de toezegging zich hard te willen maken voor de plannen van het museumbestuur en daar dan ook graag een steentje aan te willen bijdragen. Om welk bedrag het dan gaat kon de gedeputeerde nog niet zeggen. Ook het gemeentebestuur van Ommen wil de gedeputeerde bij de plannen betrekken.

Nieuwe locatie in centrum
Het rijwielmuseum zit in een leegstaand winkelpand aan de Brugstraat, maar moet vanwege nieuwbouwplannen op deze locatie binnenkort verkassen. Als het aan het museumbestuur ligt wordt bij verhuizing gekozen voor een vaste locatie in het centrum van Ommen. Eventuele mogelijkheden van aankoop van een (winkel)pand wordt ook door het museumbestuur niet uitgesloten. “Ons museum is in vijf jaar uitgegroeid tot een prachtig museum. We komen dit jaar aan 10.000 bezoekers. Daarom willen we ons bestaansrecht verder verstevigen”, aldus Gerrit Voort, voorzitter van de stichting Historisch Rijwielmuseum Ommen. Voort legde aan de gedeputeerde uit dat het museum de ontwikkeling van de fiets laat zien tussen 1900 en 1960. “We vertellen verhalen, maar horen ze ook van onze bezoekers. Wij zijn er trots op dat we met onze vrijwilligers en zonder enige financiële steun dit hebben kunnen opzetten”.

Helpende hand
Gedeputeerd Roy de Witte die Cultuur in zijn portefeuille heeft benadrukte dat de provincie graag bereid is om de helpende hand uit te steken. “Wat ik hier zie en ook hoor, dan voldoen jullie helemaal aan wat we als provincie graag beogen. En dat is het doorvertellen van het verhaal. Met jullie vrijwilligers zie ik dat jullie dat doen. De fiets is in de loop der jaren een belangrijk stuk cultuur voor ons geworden. Als erfgoed willen we dat graag bewaren en doorgeven”, aldus de gedeputeerde. Lees meer »

Reageren »

24 november 2021

Het Vrijthof was vroeger een met lindenbomen omzoomd plein

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    167 keer gelezen.

Twee oude foto’s, met daarop de intocht van Sinterklaas in 1936 vertellen hoe het Vrijthof in de kom van Ommen er vroeger heeft uitgezien.

  Links: 1936. Sinterklaas op het Vrijthof
Rechts:1936. Sinterklaas betreedt de openbare school aan het Vrijthof

Het Vrijthof was vroeger een met lindenbomen omzoomd besloten plein. De huidige doorgang naar de Julianastraat was er nog niet, want de huizen stonden tot aan de toenmalige openbare school. Links op de hoek van de Kruisstraat is de bakkerij van de familie Lemmers te zien. In het midden hotel “Het Zwarte Paard” van de familie Gerrits.

Bakker Wicherson
Op de hoek met de Bouwtraat bevond zich de winkel en bakkerij van Geert Wicherson. Bakker Geert Wicherson was een statig man, op en top bakker en zakenman. Ze hadden een flinke bakkerij en een drukbeklante winkel. Om het draaiend te houden wadden een paar knechten en dienstmeisjes in dienst. Gerrit, Koos de en Aaltje waren de kinderen uit het gezin Wicherson. Gerrit was net als zijn vader bakker en volgde hem later op. Aaltje trouwde met Jan Timmerman en ging wonen aan de Van Raaltestraat. Gerrit deed later de zaak over aan Gerrit Kampman van de Spar. Later kwam er een bloemenzaak en tegenwoordig doet het dienst als kantoor.

Truin
In de woning verderop woonde de familie Truin. Het ging om Mans, Hendrik en Martha Truin, bij de Ommenaren beter bekend als “De Truun’s”. Hendrik en Mans waren allebei bij de post als postbesteller Zij hielden ook kippen en varkens die nog wel eens door kwajongens “bevrijd” werden. De Truin’s stonden bekend dat ze goed op de kleintjes pasten. Het verhaal gaat dat er ’s avonds iemand aan de deur stond en vroeg: “Truin slaap je al?” waarop Truin antwoordde “Nee”. De vraag kwam toen: “Kun je me ook een gulden lenen?” met prompt als antwoord van Truin: “Nee, ik slaap al…!”. Lees meer »

Reageren »

19 november 2021

Sinterklaas komt aan in Ommen – Zuute plassies Ommer traditie met Sinterklaas

Categorie: Harry Woertink, Oude gebruiken & tradities.    189 keer gelezen.

Sinterklaas is weer in het land en doet menigeen kinderhart sneller kloppen. Ook in Ommen is de Goedheiligman weer gesignaleerd.

 De Goedheiligman gezeten in de auto gereden door Klaas Klosse, werkzaam bij garage Luttekes aan de Stationsweg. Naast de chauffeur zit Harm Zandbergen en achterin Carel Siero van het ontvangstcomité.
Foto: OudOmmen
Zie ook het album “Sint Nicolaas

Al jaren wordt de Sint hier vorstelijk ingehaald. In 1949 kwam Sint-Nicolaas met de trein naar Ommen. Honderden kinderen waren naar het NS-station gekomen voor een hartelijk ontvangst van het Spaanse gezelschap. Met de auto maakte Sint toen een rondgang door Ommen, gevolgd door een kinderfeest in de toneelzaal van Hotel De Zon. In de krant staat de dag erop het volgende verslag: “OMMEN. Honderden kinderen hadden zich Dinsdagmiddag bij het station opgesteld om Sint-Nicolaas te verwelkomen, die precies om half twee met de trein uit Zwolle arriveerde. Vanwege het slechte weer was de hoge gast zo verstandig geweest, zijn paard in Zwolle achter te laten. Namens het comité van ontvangst werd hij welkom geheten door de heren Harm Zandbergen en Carel Siero. Nadat de Sint en zijn twee knechten in een auto hadden plaats genomen, ging het in optocht naar de zaal van Hotel De Zon. Hier werd de kinderen van de Openbare, Hervormde en R.K. Scholen een echte gezellige middag geboden. Nadat de Sint vertrokken was werd er poppenkast vertoond en trad nog een heer op met zijn sprekende Pop. De kinderen hebben zich kostelijk geamuseerd, dankzij het initiatief van de muziekver. Crescendo en de medewerking der burgerij.”, tot zover het verslag uit de krant van 1949.

Kameel
De laatste jaren kom Sinterklaas in Ommen aan met de boot over de Vecht. Maar dat was ook wel eens over het Ommerkanaal. Was er geen boot dan werd het trein, (open)auto of brandweerauto. De ritjes door het centrum waren ook gevarieerd: op schimmel, in de koets of in de arrenslee. Zelfs kwam er al eens een kameel aan te pas. Sinterklaas is voor Ommen geen vreemde. Sinds 1900 mag Ommen zich verheugen op de komst van de Goedheiligman. Daarna kon de jeugd van Ommen blijven rekenen op zijn komst. De Ommer courant bericht in 1923 het volgende over de komst van Sint: “Vooraf gegaan door de muziekvereniging Crescendo trok een groote schare kinderen naar het station, om den goeden Sint, die met de trein van half twee uit de richting Junne zou aankomen, feestelijk in te halen. De verwelkoming was dan ook allerhartelijkst, de kleinen popelden van plezier”. Lees meer »

Reageren »

16 november 2021

Nieuwe uitgave De Darde Klokke over Ommerkanaal, wethouders en Slag bij Ane

Categorie: De Darde Klokke, Harry Woertink.    174 keer gelezen.

Het nieuwste nummer van het historisch tijdschrift De Darde Klokke (201) bevat ook dit keer weer mooie historische verhalen.

De jongste uitgave van het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke (201).

Zo wordt in de jongste uitgave de historie van het Ommerkanaal belicht, zowel als kanaal als het ontstaan van de buurtschap. Het kanaal van Dedemsvaart naar Ommen is gegraven in de jaren 1864-1865. Hierdoor kon de scheepvaart vanwege de lage waterstand in de Vecht vanuit Ommen nu met grotere schepen over het kanaal via Dedemsvaart richting Hasselt naar Zwolle varen. In 1927 is het kanaal verbreed en uitgediept. Hierdoor konden de melkveehouders toen de melkbussen per boot (bokschuiten) vervoeren naar de melkfabriek in Balkbrug. De melkbussen werden dan met paard en wagen door een boer uit de buurtschap naar de boot gebracht. In 1965 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten. Het werd opnieuw verbreed en vanaf het Ommerbos naar de haven is het toen gedempt. Het kanaal werd verplaatst in westelijke richting om bij Varsen in de Vecht te stromen.

Seinen
Over ‘Wethouder Seinen’ is er een vervolgverhaal. Van 1945 tot 1974 was Gerrit Jan Seinen wethouder in de gemeente Ommen, terwijl hij voor de oorlog ook al enige jaren gemeenteraadslid was geweest. In het stadshart van Ommen had Seinen een boerderij. Seinen was een markante persoonlijkheid. Hij zei precies waar het (voor hem) op stond, maar daarmee maakte hij niet alleen vrienden. Toch is Ommen veel dank aan hem verschuldigd, overal in de gemeente zijn sporen te vinden die herinneren aan deze bijzondere plaatsgenoot, zo valt te lezen in het nieuwste nummer van De Darde Klokke. Notulen en krantenverslagen zijn erbij gehaald om aan te tonen dat Seinen als wethouder een heel sociale man was. In de tijd van de Wederopbouw na de oorlog was het heel belangrijk dat iedereen een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd had.

Om de woningnood tegen te gaan, gaf het gemeentebestuur zelfs toestemming zomerhuisjes in Besthmen te bouwen en bewonen. De huisjes zouden tien jaar permanent bewoond mogen worden, om daarna overgedaan te worden aan ‘zomergasten’. Bovendien moest het benodigde hout voor 90 procent uit de bossen rond Ommen komen. Het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting gelastte de bouw evenwel onmiddellijk stop te zetten, omdat er geen vergunning voor was verleend. Wethouder Seinen en zijn collega Immink hielden de aannemer voor dat hij zich hier niets van moest aantrekken en gingen in juli 1948 letterlijk zelf een handje meehelpen.

Lees meer »

Reageren »

10 november 2021

Boekje Paradijs op Eerde te koop in Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Harry Woertink.    149 keer gelezen.

Op Landgoed Eerde en het bijbehorende kasteel is de afgelopen jaren flink gewerkt aan een groot herstelplan om de allure van weleer terug te brengen.

 Titelblad van Paradijs op Eerde
Afb.: Harry Woertink

Als afsluiting van al het werk heeft Natuurmonumenten een mooi boekje uitgebracht met de titel ‘Paradijs op Eerde’. Sinds kort is het boekje ook te koop bij de Primera in Ommen. De opbrengst is geheel ten gunste van Landgoed Eerde.

Kasteel Eerde werd in 1715 gebouwd. Het landgoed werd aangelegd onder regie van legeraanvoerder Johan Warner van Pallandt. Meer dan 300 jaar later is landgoed Eerde uniek in Nederland en van Europese allure. De 18e-eeuwse symmetrische aanleg is nog grotendeels intact en gaaf aanwezig. Eerde is bovendien een ‘levend landgoed’ waar mensen wonen, werken, recreëren en zelfs naar school gaan.

Paradijs op Eerde
Het boekje Paradijs op Eerde beschrijft de geschiedenis van kasteel en landgoed en de relatie tussen Natuurmonumenten en de familie Van Pallandt. In het hoofdstuk over de symmetrie van Eerde wordt duidelijk hoe kasteel en parkbos zijn ‘opgehangen’ aan een hoofdas waarlangs alles gespiegeld kan worden. Naast informatie over de werkzaamheden illustreren fraaie foto’s de resultaten. Kasteel, andere gebouwen, tuinen en parkbos, natuur en landschap: alles ligt er weer piekfijn bij. Eerde is klaar voor de toekomst, zodat ook generaties na ons ervan kunnen genieten.

Primera als verkooppunt in Ommen
Het boekje Paradijs op Eerde was tot voor kort alleen te koop tijdens excursies en evenementen van Natuurmonumenten en bij de Natuurschuur op Erve de Pas bij Haarle. Er was dus nog geen verkooppunt vlakbij Landgoed Eerde. De Primera in Ommen bood uitkomst. Boswachter Olga de Lange is erg blij met het aanbod van Primera: “We denken dat veel mensen uit de omgeving van Eerde interesse hebben in het boekje, maar niet iedereen doet mee aan onze excursies. Wij zijn daarom erg blij dat we een verkooppunt hebben gevonden in Ommen. Primera verraste ons extra door de opbrengst geheel aan Natuurmonumenten te doneren als gift voor Landgoed Eerde. Het boekje is te koop voor € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet-leden. U steunt met de aanschaf natuur én cultuurhistorie op Landgoed Eerde.

Bron: Harry Woertink – 10 november 2021

Reageren »

10 november 2021

Schoffies in Salland – Een geschiedenis van het rijkopvoedingsgesticht Veldzicht 1894 – 1933

Categorie: Boeken & Tijdschriften, Harry Woertink.    167 keer gelezen.

 Op 5 november verscheen het boek ‘Schoffies in Salland. Een geschiedenis van het Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht 1894-1933’ van schrijfster Jasmijn Vervloet.

Schoffies in Salland, titel van het boek over Veldzicht 1894 – 1933
Afb.: Harry Woertink

Vanaf 1894 duiken er in het Sallandse landschap plots grote aantallen jongens op. Deze schoffies gingen niet vrijwillig naar Veldzicht: ze worden voor een heropvoeding naar Balkbrug gestuurd. In het rijksopvoedingsgesticht wordt geprobeerd om deze jongens een ambacht aan te leren, in de hoop dat zij daarna een goede plek in de maatschappij zullen vinden. Op haar hoogtepunt wonen hier zo’n 240 jongens.

Veldzicht
Maar wat is een rijksopvoedingsgesticht eigenlijk? En wat doen die jongens daar dan? Hoe is Veldzicht verbonden met het omringende landschap? En wat heeft de Kolonie van Weldadigheid de Ommerschans met dit alles te maken? Jasmijn Vervloet neemt een duik in de geschiedenis van Veldzicht. Door de ogen van een schoffie vertelt zij het verhaal van het rijksopvoedingsgesticht en haar bewoners.

Leer meer over de geschiedenis van de penitentiaire jeugdzorg. Een boek ook met vele foto’s en een architectuurhistorische rondwandeling op Veldzicht. Het boek kost € 23,50 en is te bestellen via de website van de uitgever: www.vangorcum.nl.

Bron: Harry Woertink – 10 november 2021

Reageren »

7 november 2021

Ommer bakkers bakken meest wittebrood; knechtsloon 10 cent per uur

Categorie: Harry Woertink.    179 keer gelezen.

Verslag van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in Stad-Ommen over 1908.

1909. Schaftuur tijdens werkzaamheden aan de school te Ommerschans.
Foto: OudOmmen

De gemeente Stad Ommen ligt ongeveer in het Noord-Oosten der provincie Overijssel. Zij heeft eene oppervlakte van 2090,16 H.A. en bestaat uit diluviale zand en kleigrond langs de Veluwe. De bevolking bestond uit 1788 zielen.

De middenstandsenquete uit 1908 vervolgt verder. De inwoners behooren voor het overgroote deel tot den boerenstand. 338 H.A. van den grond wordt als bouwland en 463 H.A. als wei- en hooiland gebruikt. De toestand van den landbouw bleef de laatste jaren ongeveer gelijk. Elke Dinsdag wordt veemarkt en boter- en eiermarkt gehouden. Beide markten zijn voor de gemeente van veel beteekenis. De aanvoer van vee is dan ook zeer toegenomen. In 1908 werden ter markt aangevoerd: 4430 stuks rundvee, 700 paarden, 5310 schapen, 12500 varkens. Ter boter- en eiermarkt werd aangevoerd 9000 E.G. boter en 515000 eieren. In 1903 is het traject van den Noord-Ooster Locaalspoorweg Zwolle Ommen geopend. Een jaar daarna werd de lijn verder doorgetrokken naar Coevorden. Door een en ander is het verkeer zeer belangrijk toegenomen.

Schoolwezen
In de gemeente bevinden zich 2 openbare lagere scholen, en 1 bijzondere lagere school. In de openbare school in de kom wordt tevens gelegenheid gegeven tot het genieten van onderwijs in de beginselen der Fransche en Duitsche taal. 1 October 1909 is een vakteekenschool opgericht met 30 leerlingen.

De Middenstand
Crediet- en Bankwezen. In het crediet wordt grootendeels voorzien door eigen middelen. Een enkel maal wordt tusschenkomst ingeroepen van een der kassiers te Zwolle. Er zijn 6 timmerlieden, 6 schoenmakers, 4 smeden, 12 bakkers, 5 slagers en 2 exportslagers, 4 huis- en rijtuigschilders, 1 straatmaker, 6 kleermakers, 2 molenaars, 1 riet- en stroodekker, 3 metselaars, 5 nevenmanufacturiers, 2 loodgieters en koperslagers bedrijven. Alle bakkers hebben tevens een kruidenierswinkel.

Lees meer »

Reageren »

7 november 2021

Ommen, zakelijke adressen uit 1935

Categorie: Harry Woertink.    190 keer gelezen.

Firma Joh. van der Kolk, Ommen, horlogemaker.
Het eerste huis, dat men in Ommen over de Vechtbrug komende ziet is dat, waarin de horlogerie van den heer Joh. van der Kolk is gevestigd. De heer Van der Kolk is een gediplomeerd horlogemaker, die zijn vak uitstekend verstaat. Bestellingen bij hem gedaan worden steeds zoo uitgevoerd, dat de klant niet anders dan tevreden kan zijn over de bediening. Tevens handel in goud- en zilverwaren, Oud-Hollandsch schepwerk en luxe artikelen van verschillenden aard. Voorts is de heer Vander Kolk als opticien bekend in Ommen.

Het pand van bakker Stevens in de jaren dertig, met de prachtige gevelsteen met het alliantiewapen Friesendorp-Walraven.
Foto: OudOmmen

Fotohuis C. Terra, Ommen.
De fotohandel van den heer Terra te Ommen levert fotokaarten en snapshots van de mooie omgeving der stad in uitgebreide sorteering. Alle soorten en merken camera’s, films, platen, kino’s, enz. Amateurs vinden hier een eerste-klas inrichting voor het laten afdrukken en ontwikkelen van hun opnamen. Omlijsting van foto’s en platen geschiedt bij deze firma op artistieke wijze. Tevens ruime voorraad van foto- en plaatwerken, foto-albums en foto-literatuur.

G. J. Stevens, Brugstraat 8, Ommen, Brood- en Banketbakkerij, Kruidenierswaren, Comestibles.
Deze zaak bestaat reeds tachtig jaar, waarvan ze veertig jaar lang door de familie Stevens gedreven werd. De firma Stevens stond steeds zeer gunstig bekend om haar prima brood, beschuit, koek en banket, niet alleen in de stad, maar ook in de omgeving van Ommen. Vooral Stevens’ Janhagel is een delicatesse en een bijzondere specialiteit van deze firma.

Coöp. Zuivelfabriek „De Vechtstreek”, Ommen.
Deze Zuivelfabriek gelegen aan den Hammerweg te Ommen ineen mooie boschrijke omgeving bestaat reeds vele jaren. Toen in 1921 de heer Hulst directeur werd was het bedrijf nog betrekkelijk klein. Er werd toen circa 3 miljoen K.G. melk verwerkt. De fabriek is echter gestadig gegroeid en verwerkt thans een kwantum van circa 8 millioen K.G. melk per jaar. Het hoofdproduct is boter en verder de bijproducten als melkpoeder en room. De producten zijn vele malen bekroon.

Radio-Centrale „Ommen”, exploitant J. C. Schouten Jzn., Zeesserweg, Ommen.
Drie jaar geleden werd de toen bestaande Radio-centrale te Ommen, overgenomen door den heer Schouten. Sedert dien is het aantal aansluitingen verdubbeld en nog steeds stijgende. De kwaliteit van het geluid laat niets te wenschen over en er worden kosten noch moeiten gespaard om radiostoringen tot een minimum te beperken.

Lees meer »

Reageren »

3 november 2021

In memoriam Dieks Horsman (1930 – 2021)

Categorie: Bekende personen, Harry Woertink.    541 keer gelezen.

Tot op het laatst actief, maar dinsdagmorgen 2 november 2021 kwam plotseling een einde aan het leven van de 91-jarige Dieks Horsman uit Dalmsholte.

 Archieffoto uit 2020 van Dieks Horsman toen hij 90 jaar werd.
Foto: Harry Woertink

Dieks was een bekend persoon als het gaat om de kennis van de historie van Ommen. Geschiedenis was een grote liefhebberij van Horsman die er dan ook regelmatig over schreef in het Ommer historisch tijdschrift De Darde Klokke.

Geboortehuis
Geboren als Fredrikus Horsman op 31 maart 1930 woonde Dieks met zijn vrouw in zijn geboortehuis aan de Dalmsholterweg. Hij trouwde op 16 april 1964 met Diene Endeman. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Toen Horsman in 1998 stopte met zijn boerenbedrijf was stil zitten niks voor hem. Hij werd actief bij de historische vereniging in Ommen en had zitting in de werkgroep die zich bezig hield met het inventariseren van boerderijen en veldnamen. Met name zijn kennis over de geschiedenis van Ommen en de buurtschappen had zijn grote interesse. Vanachter zijn laptop schrijft Horsman die geschiedenis op. Heel wat verhalen zijn van zijn hand verschenen in De Darde Klokke. Ook in het nog uit te komen en juist gedrukte nieuwste nummer van De Darde Klokke is nog een bijdrage van zijn hand over de buurtschap Ommerkanaal.

Kennis van geschiedenis
Zijn kennis van de geschiedenis is ook bij anderen niet onopgemerkt gebleven. Dieks mocht regelmatig samen met zijn vrouw op pad voor een diapresentatie over historische boerderijen. In de loop van de jaren werden in de regio ruim 100 bijeenkomsten bezocht. Ook was Horsman regelmatig in het Streekmuseum om rondleidingen te geven. “De interesse in de geschiedenis zat er bij mij al heel vroeg in zonder dat ik dat zelf in de gaten had. Als we als schoolkinderen naar de lagere school over de Lemelerberg liepen was ik bezig met gedichten of met het vertellen van verhaaltjes. Het schrijven, vertellen en lezen is altijd gebleven”, vertelde hij ooit. Op late leeftijd schafte Horsman zich nog een laptop en een printer aan. Eerder schreef hij alles met de hand, maar dan moesten anderen het weer overtypen. Lees meer »

Reageren »