30 maart 2021

Ommen werkt aan gastvrij en vitaal centrum

Categorie: Gemeente Ommen, Harry Woertink.    164 keer gelezen.

Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen en de gemeente Ommen slaan de handen ineen met ondernemers en vastgoedeigenaren om samen te werken aan een gastvrij en vitaal centrum van de stad Ommen.Er is gewerkt aan een aanpak die er toe zal leiden dat het centrum nog verder ontwikkeld wordt. Er is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel.

 De Brugstraat in Ommen in de jaren ’90.
Foto: OudOmmen

In het komende halfjaar werken de betrokken partijen samen aan een plan voor de ontwikkeling en voor de planning van de uitvoering in de komende jaren. Het plan voor de ontwikkeling kijkt naast de gewenste toekomstige situatie ook naar de huidige situatie. Knelpunten en kansen voor winkels, horeca en andere functies worden hierin benoemd. Als dit in kaart is gebracht volgt een visie op hoe het toekomstige centrum eruit zou moeten zien. Het uitvoeringsplan richt zich op de uitvoering en vormt een handboek om tot de realisatie van het plan te komen in de volgende 5 tot 10 jaar.

Voorzitter Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen Rinie Henning: “Gezien alle ontwikkelingen en het verdwijnen van/ verkleinen van winkeloppervlakte is een verandering noodzakelijk om het centrum van Ommen vitaal en toekomstbestendig te maken. Daarbij is het van groot belang om als betrokken partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief hiermee aan de slag te gaan.” Wethouder Bart Jasper Faijer: “de gemeente Ommen en het Ondernemersfonds Centrum Ommen willen samen de schouders zetten onder dit uitdagende proces. Dit zal een belangrijke koers uitzetten voor de toekomst van ons centrum en de bouwsteen vormen voor de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Ommen. Het is mooi om te zien dat de provincie Overijssel met kennis, ondersteuning en subsidie vanuit de Stadsbeweging ons hierin terzijde wil staan”. Ook gedeputeerde Monique van Haaf is blij met de recente ontwikkeling in het centrum: “

Vastgoed is een onmisbare factor in de binnenstad. Met de samenwerking tussen ‘de gouden driehoek’ ondernemers, gemeenten en vastgoed loopt Ommen voorop om haar centrum aantrekkelijk te houden.” Het mooie centrum van Ommen is een prettige plek voor iedereen. Centraal gelegen in de stad waar wonen, werken, winkelen en ontspannen in één beleving bij elkaar komen.Er zijn dan ook veel belanghebbenden bij dit plan: ondernemers, inwoners, bezoekers en eigenaren van panden. Om ervoor te zorgen dat we iedereen zo goed mogelijk meenemen in het proces én we gezamenlijk komen tot een binnenstad die nóg mooier is zullen we actief communiceren over de planvorming. Werksessies, sessies waarin we met elkaar praten over de mooie plannen die alle partijen ongetwijfeld hebben, zullen worden georganiseerd. Een extern bureau dat hier ervaring mee heeft (BRO) zal deze plannen vervolgens uit gaan werken. Er is een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Ommen, ondernemers en eigenaren van panden die onder aanvoering van de kwartiermaker voor het centrum dit proces aansturen.

Bron: Gemeente Ommen – 30 maart 2021

Reageren »

26 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners uit de gemeente Ommen.

Categorie: Gemeente Ommen.    2.087 keer gelezen.

OMMEN – Burgemeester Hans Vroomen heeft donderdagochtend 26 april in het mfc Carrousel aan vier inwoners uit de gemeente Ommen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

 Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners uit de gemeente Ommen.
Foto: OudOmmen
Zie voor meer foto’s het album “Koninklijke onderscheidingen 2018”.

Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk, mevrouw F.M. (Frouwke) Doezeman-Makkinga, de heer A.(Albert) van der Vegt en de heer H. (Harry) Woertink zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de gemeenschap van Ommen. Alle vier zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau tijdens de jaarlijkse lintjesregen.


Mevrouw G. (Diny) Ekkelkamp-Kerkdijk uit Lemele


Mevrouw Ekkelkamp-Kerkdijk is een zeer sociale vrouw die voor iedereen klaar staat met raad en vooral daad. Is er ergens op welk gebied dan ook hulp nodig, mw. Kerkdijk draagt haar steentje bij. Vooral de omgeving van Lemele en Archem (gemeente Ommen) draagt mw. Kerkdijk in haar hart en haar vrijwillige activiteiten vinden grotendeels in en rondom deze buurtschappen plaats. Zij levert een grote bijdrage aan de onderlinge cohesie in het buitengebied van Ommen.

Actief voor Zangvereniging De Lofstem
De meeste tijd besteedt mw. Kerkdijk al 20 jaar aan haar bestuurslidmaatschap van de Zangvereniging De Lofstem. Zij bereidt de driewekelijkse vergadering voor en is daarbij aanwezig, beheert en archiveert alle bladmuziek, deze kopieert en verdeelt zij ook. Ze zorgt voor voorraad showtassen en muziekmappen, adviseert koorleden. Samen met de dirigent en enkele andere bestuursleden kiest zij het repertoire voor kerkdiensten, concerten en overige optredens. Op de repetitie-avonden is mw. Kerkdijk aanwezig en neemt ze ouderen mee die niet zelfstandig naar de repetities kunnen komen. Lees meer »

1 Reactie »

22 december 2016

Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor Werelderfgoedlijst

Categorie: Gemeente Ommen.    1.462 keer gelezen.

Wegens zijn unieke cultuurhistorische waarde worden de Koloniën van Weldadigheid voordragen door het kabinet om op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst te worden.

 “Gezigt op het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans, in Overijssel – van de achter zijde”
Afb.: OudOmmen

Minister Bussemaker (cultuur) heeft dat gisteren in Veenhuizen bekendgemaakt. De bewindsvrouw onthulde samen met gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, gedeputeerde Inga Verhaert van de Provincie Antwerpen en een klas schoolkinderen een klok, die aftelt naar het moment waarop UNESCO oordeelt over de voordracht. “De Koloniën van Weldadigheid zijn een voorbeeld van de verheffing van het volk. Het project werd in de negentiende eeuw gestart om mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, met leerplicht en medische zorg. Maar de inwoners moesten ook hard werken en zich aan strenge regels houden,” zegt minister Bussemaker. “De Koloniën van Weldadigheid maken een bijzondere episode uit de geschiedenis zichtbaar. Ze zijn een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO waard.” “Wat mooi dat de minister ons dit vandaag zelf is komen vertellen, in aanwezigheid van een toekomstige generatie, waar we dit erfgoed voor gaan bewaren,” voegt gedeputeerde Bijl toe.

Belangrijke stap
Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg was ook aanwezig bij de bekendmaking: “Het is fantastisch nieuws dat de minister brengt. De Ommerschans maakt deel uit van de Koloniën. De rijke en bijzondere geschiedenis verdient het om bekend te blijven bij jong en oud. De voordracht is een belangrijke stap hierin. Ik hoop dat meer mensen de Koloniën, waaronder Ommerschans gaan bezoeken.” Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen is verheugd met deze voordracht. “Het is een heel belangrijke stap om deze mijlpaal, een eigen Unesco-werelderfgoed, te bereiken. Het is ook een compliment voor alle jarenlange vrijwilligerswerk in het gebied en de Vereniging waar we als gemeenten samen mee op trekken om de Ommerschans op de kaart te krijgen.” Lees meer »

Reageren »

20 mei 2014

Nieuwe woonwijk Ommen heet 'De Vlierlanden'

Categorie: Gemeente Ommen.    1.272 keer gelezen.

De nieuwe woonwijk aan de oostkant van de stad Ommen gaat ‘De Vlierlanden’ heten. Dit heeft het college besloten.

De naam is tot stand gekomen op basis van input uit onder meer de Klankbordgroep van het project Ommen Oost en de Historische Kring Ommen. De naam past bij de beleving die de wijk moet gaan krijgen; ruimte, groen en buiten. Daarnaast verwijst de naam ‘Vlier’ naar de historische naam van het gebied waar de wijk wordt aangelegd tussen de wijk Alteveer en het buurtschap Arriën. Wethouder Lagas: “De uitbreidingswijk wordt een gebied waar het buitenleven centraal staat. Hierbij past veel groen, ruimte en duurzaamheid. De wijk wordt geen eenheidsworst, maar heeft juist een grote diversiteit aan woningen, openbare ruimte en natuur. Het wordt een wijk met respect voor het historische en agrarische karakter.” De naam ‘Vlier’ is niet nieuw in het gebied. Zo heeft het onlangs geopende woonservicecentrum in Alteveer de naam ‘Vlierhuis’ gekregen.

Klankbordgroep
De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de Klankbordgroep gewerkt aan de contouren van de wijk. Deze worden binnenkort vastgelegd in een dynamisch digitaal bestemmingsplan. Wethouder Lagas: “Dit is voor het eerst in Ommen, en zeker uniek in Nederland. Het past in de huidige tijd en hiermee komen we tegemoet aan de toenemende digitalisering. Uiteraard blijft de papieren versie ook bestaan.”

Bijeenkomst
Op 10 juni organiseert de gemeente vanaf 16.00 tot 20.30 uur in het clubgebouw van OVC’21 op sportpark Westbroek een informatiebijeenkomst. Hier kunnen potentieel geïnteresseerde bewoners de toekomstige wijk beleven. Wethouder Lagas: “Ik raad mensen aan die houden van vrijheid in de ruimste zin van het woord om langs te komen en de mogelijkheden te beleven.”

Bron: Gemeente Ommen – 20 mei 2014

Reageren »

7 oktober 2013

Website voor de Koloniën van Weldadigheid

Categorie: Gemeente Ommen.    1.628 keer gelezen.

De Koloniën van Weldadigheid zijn wereldwijd uniek. Nergens is al vanaf het begin van de 19e eeuw zo’n grootschalig plan gerealiseerd om met landbouw de armoede te bestrijden.

 Website voor de Koloniën van Weldadigheid

Op dit moment wordt geprobeerd om de vijf Koloniën van Weldadigheid in 2018 op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen.

Meer informatie over het unieke karakter van de Koloniën van Weldadigheid, of over het nominatieproces voor de UNESCO Werelderfgoedstatus kunt u nu ook nalezen op de website www.kolonienvanweldadigheid.eu.

U vindt hier naast achtergrondinformatie ook het antwoord op de vraag waarom het belangrijk is om de Werelderfgoedstatus te behalen.
Verder staan op de website filmpjes en diverse (nieuws)berichten.

Bron: Gemeente Ommen – 7 oktober 2013

Reageren »

3 juli 2013

Molen Konijnenbelt door renovatie draaivaardig

Categorie: Gemeente Ommen.    2.249 keer gelezen.

 Molen Konijnenbelt wordt grondig gerenoveerd waardoor de molen weer draaivaardig wordt. De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, zijn afgelopen vrijdag gepresenteerd door voorzitter van de Stichting Ommer Molens, Johan Otten en wethouder Ko Scheele.

Foto: OudOmmen
Een winters plaatje van molen Konijnenbelt aan de Zwolseweg.

De werkzaamheden houden onder meer in dat de roeden waaraan de wieken bevestigd uit de molen getild worden. Daarna wordt bekeken of de roeden hersteld kunnen worden of vervangen moeten worden. Eén van de roeden is een zeldzame ‘Potroede’ dat wil zeggen dat deze bestaat uit plaatijzer dat vastgezet is met klinknagels. Tegenwoordig worden alle roeden gelast. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de dikte van het staal van de roeden doorgemeten. Daarna werd geconcludeerd dat de roeden uit de molen moeten worden getild voor restauratie of vervanging. Tevens wordt het Engelse rollenkruiwerk hersteld. Dit is rolconstructie waarover de kap draait. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, is de Konijnenbelt draaivaardig. De werkzaamheden beginnen zo snel mogelijk.

Konijnenbelt is een achtkantige stellingmolen en in 1806 herbouwd op de bestaande plaats naast de Vecht. Het was een olie- en pelmolen die in 1820 ook werd ingericht als korenmolen. Na aankoop door de gemeente Ommen in 1976 is de molen gerestaureerd, het gehele binnenwerk was toen al verdwenen waardoor de molen niet meer maalvaardig kan worden.

Bron: Gemeente Ommen – 3 juli 2013

Reageren »

16 mei 2013

Ommen verkozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2013

Categorie: Gemeente Ommen.    1.386 keer gelezen.

 Bij het startpunt van de beoordeelde wandelroute op camping Lemeler Esch maakte Frank Hamdorff, hoofdredacteur van Wandelkrant ‘te voet’, bekend dat Ommen zich Wandelgemeente van het Jaar 2013 mag noemen.

Afbeelding: OudOmmen
Fragment uit het boekje ‘VVV Wandelingen‘ uit de jaren ’50.

Wethouder Ilona Lagas nam de prijs, een bronzen beeld, in ontvangst. Volgens hoofdredacteur Frank Hamdorff van Wandelkrant ‘te voet’ heeft Ommen de prijs gewonnen, omdat de gemeente enkele honderden kilometers wandelnetwerk heeft over grotendeels onverharde paden. ‘De paden worden jaarlijks gecontroleerd en schade aan bordjes en paaltjes langs de routes wordt binnen een week hersteld. Ommen heeft talloze themaroutes, presenteert informatie langs de routes onderweg op een creatieve manier en is ook de uitvalbasis voor de Vechtdal Wandelvierdaagse.’

Wethouder Lagas: ‘Naast zeer gastvrij, zijn we nu ook dé wandelgemeente.’ Toch was het geen uitgemaakte zaak. ‘Als je weet dat hiervoor al twee Overijsselse gemeenten de titel hebben ontvangen, dan weet je dat je wat extra’s moet hebben.’ De wethouder vindt dat het binnenhalen van de titel ook een verdienste is van de provincie Overijssel en de landgoedeigenaren. ‘De titel is Wandelgemeente, maar Overijssel zou met vlag en wimpel de titel Wandelprovincie binnenhalen,’ aldus de wethouder. De gemeente Rijssen-Holten overhandigde wethouder Lagas de goastok, een traditionele Twentse wandelstok. Tubbergen, die in 2011 tot Wandelgemeente werd verkozen, startte deze traditie.

Bron: Gemeente Ommen – 15 mei 2013

Reageren »

1 mei 2013

Piek muziekkoepel overhandigt aan comité

Categorie: Gemeente Ommen.    1.492 keer gelezen.

De piek die bovenop de muziekkoepel in Ommen stond is symbolisch overgedragen aan het ‘comité ter behoud van de muziekkoepel’.

 Foto: Gemeente Ommen
De piek in handen van wethouder Lagas en het ‘comité ter behoud van de muziekkoepel’.

De piek wordt nu tijdelijk opgeslagen in het Streekmuseum. Wethouder Lagas: ‘In overleg met het comité wordt gewerkt aan een nieuwe evenementenvoorziening op de toekomstige huiskamer van Ommen. Samen met architect Gerlof van der Veen werkt het comité aan een nieuwe voorziening die aan de wensen van de gebruikers voldoet. Het is de bedoeling dat hier de piek weer op komt. Morgen wordt de koepel gesloopt. Daarna worden de afzethekken op hun permanente plek geplaatst en wordt het bouwterrein gereed gemaakt voor de bouw van het Marktgebouw. Aan de hekken komen onder meer de 6 doeken te hangen die kinderen tijdens Koninginnedag hebben beschilderd.

11 april Plein
Na het verleggen van de benodigde kabels en leidingen gaat de projectontwikkelaar Artica in juni van start met de bouw van het Marktgebouw. Intussen zorgt de gemeente dat het 11 april Plein tijdelijk wordt bestraat in de vorm zoals het 11 April Plein er na de bouw uitziet. Projectontwikkelaar Artica gaat het plein aan beide zijden voorzien van hekken met daarop een impressie van de toekomstige bebouwing. Het 11 April Plein is daarmee totdat de bouw gaat starten geen bouwput. Ook gaat de ontwikkelaar een appartement nabootsen, waar het publiek in en uit kan lopen om nu al een indruk te krijgen.

Bron: Gemeente Ommen – 1 mei 2013

Reageren »

11 april 2013

Oorlogsmonument Beerzerveld-Mariënberg voorzien van nieuw beeld

Categorie: Gemeente Ommen.    1.475 keer gelezen.

Onder grote belangstelling is vanmiddag het nieuwe beeld op de sokkel van het oorlogsmonument in Mariënberg onthuld. De burgemeester van Hardenberg, Peter Snijders, en de wethouder van Ommen, Ko Scheele deden dit samen met 3 oud-verzetsstrijders.

img_0924_4klein.jpg Foto: Gemeente Ommen
Onthulling-beeld-oorlogsmonument

Het bronzen beeld werd vorig jaar kort voor de herdenking van de sokkel gestolen. Het toenmalige beeld symboliseerde gevoelens van verslagenheid en veerkracht. Wethouder Scheele legde het verband met de diefstal : ‘Het gevoel van vrij zijn is moeilijk te omschrijven, moeilijk te omvatten. Het is een gevoel dat je pas echt gaat missen als je het niet meer hebt. Een beeld kan dat soort gevoelens symboliseren. Als het beeld weg is, wordt het gevoel belemmerd. Net als de vrouwen van toen, lieten de inwoners van Beerzerveld en Mariënberg zich niet uit het veld slaan. Ik heb veel respect voor de wijze waarop het 4 mei comité en Plaatselijk belang de handen ineen geslagen hebben en op zoek zijn gegaan naar een nieuwe invulling voor het gat dat achter gelaten was’.

Kunstenares
Het nieuwe beeld is ontworpen door Geke Dijkhuis en is geen replica van het gestolen beeld, maar nieuw ontwerp een afbeelding van een vrouw met kind. Een nieuwe interpretatie van de oude betekenis. Burgemeester Snijders was lovend over de totstandkoming van het initiatief van de samenleving en de leden van het 4 meicomité in het bijzonder. ‘Dit toont het karakter van de bevolking in Beerze, Beerzerveld, Diffelen en Mariënberg. Nu staat hier een nieuw beeld en de omgeving is netjes op orde gemaakt zodat een diefstal in de toekomst ons hopelijk bespaard blijft. Dank ook voor de kunstenares. U heeft de samenleving weer een waardig beeld teruggeven.’ Beide bestuurders verwachten dan ook dat nog lang op deze plek de strijd van de mensen voor de vrijheid van nu mogen te herdenken. Lees meer »

Reageren »

25 februari 2013

Ommen op de kaart

Categorie: Gemeente Ommen.    1.284 keer gelezen.

Zoals u op deze pagina kunt lezen, of wellicht al elders hebt gehoord of gelezen, is Ommen genomineerd voor de titel ‘Wandelgemeente 2013’.

 Samen met Midden-Drenthe en Wassenaar gaat Ommen de strijd aan om deze titel binnen te halen. Een mooie titel die mensen in het land op het idee kan brengen om in Ommen te gaan wandelen. Iets wat uiteraard voor een toeristische gemeente als de onze erg belangrijk is. Zeker in een tijd dat ondernemers het moeilijk hebben, kan deze publiciteit ons goed helpen om Ommen weer op de kaart te zetten en toeristen te blijven trekken.Afgelopen week was de voorjaarsvakantie en heb ik zelf met mijn gezin ook weer kunnen genieten van de prachtige wandelroutes die Ommen te bieden heeft. De route die ingezonden is voor verkiezing voert over de Lemelerberg en de Archemerberg en is met name bijzonder, omdat er nauwelijks verharde paden in voorkomen. Een ander evenement dat veel bezoekers naar Ommen trekt is Koninginnedag. Met name de optocht trekt altijd veel bekijks en vele vrijwilligers steken er veel tijd en energie in om de wagens te maken.

Het moet dan ook een moeilijk besluit zijn geweest voor het bestuur om de optocht niet door te laten gaan. Maar dit hebben ze in overleg met hun leden, toch evenwichtig genomen. Laten we dan volgend jaar met z’n allen dubbele energie steken in de eerste optocht voor onze koning. Afgelopen woensdag mocht ik vanaf camping Lemeler Esch met eigenaresse Wilma Ellenbroek Radio Oost te woord staan. Toch bijzonder dat een camping onderdeel is van de wandelroute. De route gaat dwars over de camping. Wat het meteen mogelijk maakt om in het Boscafé een kop koffie te drinken. In april wordt duidelijk of Ommen de rest van het jaar deze titel mag gaan voeren. Tot 7 april kan nog gestemd worden op de site van de wandelkrant, www.wandelkrant.nl. Met vriendelijke groet, Marc-Jan Ahne.

Bron: Gemeente Ommen – 25 februari 2013

Reageren »