микрозаймы

3 januari 2011

't Zuute Plassie met o.a. Mulert familiearchief en De Olde Lucashoeve

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.450 keer gelezen.

“Begin december 1960 vliedt er met een ontzaggelijke kracht 15.000 liter water per seconde door de Vecht met een ongekend hoge waterstand tot gevolg. Bij de jaarwisseling wachten vele stadsgenoten tevergeefs op de nachtwacht”.

 Afbeelding OudOmmen
Oudste akte (1535) uit het Mulert familiearchief

Naast deze onderwerpen in de rubriek ’50 jaar geleden’ aandacht voor de aankoop van het Mulert familiearchief in de nieuwsspecial van de nieuwsbrief ’t Zuute Plassie, een uitgave van de stichting OudOmmen.nl.

Dankzij een tip van een inwoner van Australië, heeft de F.E. Mulert Stichting dit familiearchief, met een schat aan gegevens over de Mulert- en aanverwante families (vanaf 1535) kunnen aankopen. Het belangrijkste materiaal uit dit archief wordt binnenkort door middel van publicatie op OudOmmen.nl voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Verder in de nieuwsbrief een fotospecial van de uitgever JosPe over De Olde Lucashoeve in Lemele en in de rubriek ‘Streekmuseum uitgelicht’ het verhaal achter het veiligheidsvest van Cecil Hardy Sympson, één van de tien bemanningsleden van de B24 bommenwerper MY ASS’AM DRAGON.

Van journalist Henk van der Beek deze keer een artikel over het ontstaan van de verschillende straatnamen in Ommen. Aanmelden voor de gratis tweemaandelijkse nieuwsbrief kan door het opgeven van het mailadres op de website of door een mailtje te sturen naar info@OudOmmen.nl.

Bron: Stichting OudOmmen.nl – 3 januari 2010

Reageren »

29 december 2010

Literaire tocht door de gemeente Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.435 keer gelezen.

Ccoba, de culturele commissie bibliotheek activiteiten, organiseert op dinsdag 11 januari de lezing Ommen Literair. Gees Bartels, winnaar van de Overijsselse Cultuurprijs 2010 en samenstelster van de verzamelbundel ‘Geen dag zonder gedicht; 365 gedichten uit Overijssel’ neemt ons mee op een literaire tocht door de gemeente Ommen.

 Afb.: Ccoba

Ommen heeft een rijke historie, terug te zien in mooie gebouwen, van boerderijen, deftige burgerhuizen, en kerken tot kastelen, en een prachtige natuur. Het is dan ook niet verrassend dat veel schrijvers in heden en verleden hier hun inspiratiebron vonden. Schrijvers werden hier geboren, groeiden hier op of kwamen beroepshalve naar Ommen. Anderen logeerden hier langdurig bij vrienden of waren op zoek naar de natuur. Aan de hand van hun romans, verhalen en gedichten gaan we in woord en beeld de gemeente door en volgen de auteurs in hun werk. Schrijvers die behandeld worden zijn onder andere: Frederik van Eeden, Renate Dorrestein, Selina Pierson, J.C. Bloem en Johanne A. van Archem.

De teksten worden ondersteund door prachtige foto’s die Ommenaar Ton van der Monde van veel locaties heeft gemaakt. De avond wordt muzikaal omlijst door zanger Thomas Tijs.

De avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 4,00. Vrienden van Ccoba betalen € 2,00. Dat is inclusief koffie/thee. Kaarten zijn tijdens de openingsuren verkrijgbaar bij de informatiebalie van de bibliotheek. Ook op de avond zelf is er kaartverkoop. Openingstijden: Maandag, woensdag t/m vrijdag: 13.30 – 20.00 uur, Zaterdag: 10.00 – 12.00 uur; Dinsdag: gesloten. Tel. 0529-452158. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ccobavanommen.blogspot.com.

Bron: Culturele Commissie Bibliotheek Activiteiten – 29 december 2010

Reageren »

24 december 2010

Inbrengochtend poëziealbums en strips voor Palthehof

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.333 keer gelezen.

In 2011 staat in museum Palthehof in Nieuwleusen een tentoonstelling van poëziealbums en stripboeken op de agenda. De titel van deze tentoonstelling is “Lieve Woordjes en Stoere Helden”.

voorkantpalthehofb6.jpgEvenals voorgaande jaren wordt voor de tentoonstelling een inbrengochtend gehouden en wel op vrijdag 31 december 2010. Tussen 10.00 en 12.00 uur kan men de albums en stripboeken naar het museum brengen. Alle bruiklenen worden geregistreerd en zijn verzekerd gedurende de tijd dat ze in het museum zijn. Nadat de tentoonstelling is afgelopen, krijgt iedereen in november 2011 zijn eigendommen terug.

Alle ingebrachte spullen moeten duidelijk voorzien zijn van naam en adres, liefst op een ingeklemd apart briefje. Van de stripboeken zijn niet veel achtereenvolgende jaargangen nodig, diversiteit is wel van belang. De voorkeur wordt gegeven aan de wat oudere stripboeken, losse exemplaren of een complete (ingebonden) jaargang. Het tentoongestelde zal niet door de bezoekers kunnen worden aangeraakt of ingezien. Het museum zal de albums op een bepaalde bladzijde openleggen of alleen de mooie buitenkant laten zien!

Wanneer het aanbod dusdanig groot is, kan het nodig zijn dat er een keuze gemaakt moet worden uit het aangeboden materiaal. Daarom wordt er, evenals andere jaren, geen garantie gegeven dat al het ingeleverde wordt tentoongesteld. Dat mag u evenwel niet weerhouden het materiaal in te brengen. Zonder inbreng valt er niks te kiezen! Mocht u op 31 december verhinderd zijn, dan kunt u altijd via info@palthehof.nl een afspraak maken. Inbreng na 12 januari 2011 is niet meer mogelijk!

Bron: Museum Palthehof – 24 december 2010

Reageren »

4 december 2010

Palthehof op zoek naar poëziealbums

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.506 keer gelezen.

Museum Palthehof in Nieuwleusen is voor het volgende seizoen op zoek naar poëziealbums en stripboeken. Deze zullen van 1 april tot eind oktober tentoongesteld worden in het museum.

voorkantpalthehofb6.jpgEvenals voorgaande jaren wordt weer een inbrengochtend gehouden. Het museum werkt al lang met bruiklenen voor de jaarlijkse tentoonstelling. Voor volgend jaar verwacht men ook weer veel leuke dingen vanuit de bevolking te mogen verwelkomen.

Het onderwerp spreekt tot de verbeelding, weet voorzitter Jakob de Weerd, die zegt al veel leuke reacties te hebben ontvangen op de aankondiging. Er blijken nog velen te zijn die hun eigen poëziealbum of dat van hun moeder of grootmoeder hebben bewaard en dat graag willen laten zien. Ook bij de stripboeken verwacht men leuke dingen tegen te komen.

In principe is alles welkom, maar het liefst heeft men de wat oudere strips. Ook ingeplakte strips en anderszins is welkom. Natuurlijk is al het ingebrachte materiaal verzekerd. De titel van de tentoonstelling is “Lieve woordjes en stoere helden”. De inbrengochtend is op 31 december vanaf 10 uur in museum Palthehof aan het Westeinde. www.palthehof.nl.

Bron: Hist. Ver. Ni’jluusn van vrogger / Museum Palthehof – 4 december 2010

Reageren »

31 oktober 2010

Mens en Land in het hart van Salland

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    3.034 keer gelezen.

Recensie van het onlangs verschenen boek “Mens en Land in het hart van Salland” uit Westerheem (het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie), jaargang 59 – oktober 2010 pp 244-245.

 Afb.: Historische Vereniging Raalte en Omstreken
Theo Spek, Henk van der Velde, Herman Hannink en Bert Terlouw, Mens en land in het hart van Salland. Bewonings- en landschapsgeschiedenis van het kerspel Raalte. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2010. ISBN 978 90 5345 364 3. Gen.gebonden, Geïll., 416 pag., € 39,95

Nog niet zo lang geleden dacht men dat Salland vóór 1000 weliswaar niet onbewoond. maar toch wel dunbevolkt was. Diverse grote en kleinere onderzoeken maakten inmiddels duidelijk dat dit zeker niet overal het geval was en dat er ook vóór het jaar 1000 hier en daar zelfs sprake was van een relatief dichte bewoning. Voor wie dit heeft gemist, maar vooral voor diegenen met een bijzondere interesse voor Salland – in dit geval speciaal Raalte en omgeving – en vergelijkbare landsdelen, verscheen onlangs een indrukwekkend boek. De auteurs zijn Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis en als historisch-geograaf werkzaam bij het RCE), Henk van der Velde (seniorarcheoloog bij ADC Archeo-Projecten en kenner van landschapsarcheologie), Herman Hannink (amateurhistoricus en Salland-deskundige) en Bert Terlouw (AWN’er en ontdekker van belangrijke archeologische vindplaatsen rond Raalte). Dit publieksboek is het resultaat van vele jaren speur- en denkwerk, dat een stortvloed van gegevens opleverde die gezien de aard van het boek strak moesten worden geordend en omgezet in goed leesbare taal.

In de inleiding zetten de auteurs onder meer een aantal onderzoeksvragen op een rij die het boek zo goed mogelijk zou moeten beantwoorden. Die richten zich vooral op het oorspronkelijke natuurlijke landschap, de prehistorische en vroeghistorische bewoning, het middeleeuwse grondbezit, de middeleeuwse boerderijen/buur(t)schappen en ontginningen en ten slotte natuurlijk het kerkdorp Raalte. Hierna gaan Spek en Van der Velde in op het natuurlijke landschap en de historische marke-indeling, waarna Van der Velde de Prehistorie – de Steentijd samen met Terlouw -, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen behandelt. Vervolgens neemt Spek het groot-grondbezit in middeleeuws Salland onder de loep, waarna hij in aparte hoofdstukken de diverse historische woonkernen bespreekt. Zo komen achtereenvolgens het middeleeuwse Luttenberg, Linderte, Boetele, Ramele, Thije en Raalte, Raan, Pleegste en Heeten aan de beurt. Lees meer »

Reageren »

19 september 2010

Darde Klokke met een verhaal over pikmaaiers uit Varsen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.887 keer gelezen.

OMMEN – De naam Bouwstraat in Ommen ontleend zich aan de boerenbedrijfjes die hier ooit waren gevestigd. De laatste stadsboerderij maakte enkele jaren geleden plaats voor woningbouw.

In het witte eeuwenoud pandje op nummer 24 was een schoenhandel gevestigd. In de jongste uitgave van het Ommer historische tijdschrift De Darde Klokke de geschiedenis van schoenmaker Johan Frederik Vosjan. Kwamen de Duitsers vroeger in deze streken de boeren helpen met het maaien van gras als Hannekemaaier, in de Darde Klokke een verhaal over pikmaaiers uit Varsen die in de zomermaanden Noord-Hollandse boeren hielpen met het grasmaaien van bunders gras met zeis.

In Varsen staat een huis, is de titel van de geschiedenis over een onlangs gerestaureerde boerderij uit 1850 die vroeger stond aan de zandweg Zwolle-Ommen en ooit bewoond werd door de voorouders van amateurhistoricus Dieks Horsman. Bij het binnenhalen van het hooi werden de vrachten hooi door het paard de deel opgetrokken, vervolgens werd het paard uitgespannen en via de middendeur over de heerd (voorkamer) weer naar buiten geholpen.

In een vervolgverhaal worden dit keer de bewoners van de zuidwesthoek van de buurtschap Besthmen inclusief de Steile Oever en de Barke belicht. In een reconstrcutie wordt de plaats van de oudere lagere school bepaald. Abonnees krijgen De Darde Klokke in de bus. Losse nummers zijn te koop bij boekhandel Bruna aan de Kruisstraat in Ommen.

Bron: Harry Woertink – 19 september 2010

1 Reactie »

6 juli 2010

Nog aantal fotoboeken "Ommen 2009" beschikbaar

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.889 keer gelezen.

Er zijn nog een aantal fotoboeken “Ommen 2009” beschikbaar met 114 foto’s, met alleen foto’s uit Ommen en met allemaal Ommer en Ommenaren.

Het jaar 2009 in beeld - Ommen

Het jaar 2009 in beeld – Ommen

 
Bissingh-/ boerendag

Bissingh-/ boerendag

 

De fotoboeken zijn te koop bij Bruna, Primera, Molen de Lelie, Streek Museum, Hans Steen, Jan van der Kooij en natuurlijk bij de Historische kring Ommen. Bij dit artikel een aantal voorbeeld foto’s.

Zie voor meer foto’s: Lees meer »

Reageren »

14 juni 2010

Het geheim van de smid. De vervaardiging en bewerking van Staphorster gebruikszilver

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    4.194 keer gelezen.

In Staphorst is meer dan een eeuwlang gebruikszilver gemaakt door drie opeenvolgende generaties Drost. Aan deze familiereeks van ambachtslieden is een einde gekomen, doordat Freddy Drost, als laatste edelsmid van zijn geslacht, zijn activiteiten na 54 jaar heeft beëindigd.

 Afb.: IJsselacademie
Het geheim van de smid. De vervaardiging en bewerking van Staphorster gebruikszilver van Wielent Harms is de opvolger van het veelgeprezen overzichtswerk Overijsselse streekdrachten. Weerspiegeling van voorbije mode, dat Harms in 2008 bij de IJA publiceerde.

In Staphorst is meer dan een eeuw lang gebruikszilver gemaakt door drie opeenvolgende generaties Drost. Aan deze familiereeks van ambachtslieden is een einde gekomen, doordat Freddy Drost, als laatste edelsmid van zijn geslacht, zijn activiteiten na 54 jaar heeft beëindigd. Drost heeft geen opvolger aan wie hij zijn kennis en ervaring op het gebied van oorijzers en overig gebruikszilver kan overdragen. Meestal zijn gespecialiseerde zilversmeden weinig toeschietelijk om informatie over werkwijzen, materialen en recepturen prijs te geven, waardoor in de loop van de eeuwen veel informatie verloren is gegaan. Voor Freddy Drost ligt dat anders: hij wilde zijn geheimen graag delen met Wielent Harms, autoriteit op het terrein van kennis over de streekdracht in Overijssel.

In Het geheim van de smid passeren alle aspecten van het ambacht de revue. Zo is er aandacht voor de methodieken van het drijven en gieten en voor de innovaties die zich hierbij voordeden. Uitvoerig komt de vervaardiging van het oorijzer aan bod, een zeer karakteristiek onderdeel van de Staphorster dracht, maar ook andere vormen van gebruikszilver, zoals bijbelbeslag, tasbeugels, schoengespen en sigarenpijpjes worden beschreven en in beeld gebracht. Op de bijgevoegde dvd is te zien hoe Freddy Drost zijn laatste oorijzer maakt.

Dankzij medewerking van het Openluchtmuseum in Arnhem en de Historische Vereniging Staphorst is er een prachtige fotobijlage toegevoegd waarop het gebruik van het ambachtelijk bewerkte edelmetaal in de Staphorster gemeenschap te zien is. Lees meer »

1 Reactie »

9 juni 2010

Historie in boekvorm

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.074 keer gelezen.

OMMEN – Geschiedenis is in en dan vooral je persoonlijke geschiedenis. Dat concludeerde HKO-voorzitter Berend Jan Warmelink vorige week donderdag, nadat hij op één middag maar liefst twee complete familiegeschiedenissen mocht ontvangen.

 Foto: Erna Ekkelkamp
Zowel Adriaan Girootenhuis als Benny en Marietje de Kuilers-Willemsen stelden hun familiegeschiedenis te boek en boden HKO-voorzitter Berend Jan Warmelink een exemplaar aan.

“Normaal gesproken wordt ons ongeveer tweemaal per jaar een dergelijk boek aangeboden en nu twee op een middag, dus dat belooft nog wat”, lacht hij. Zowel Adriaan Grootenhuis als Benny en Marietje de Ruiter-Willemsen schreven een boek over hun familie.

Grootenhuis deed dit op aanraden van zijn neef Amelius. “Hij is jarenlang bezig geweest met het uitzoeken van onze stamboom. In 1985 heb ik het van hem overgenomen en aangevuld met zoveel mogelijk persoonlijke verhalen”, vertelt hij. “Onze familie woont al sinds 1740 in Ommen. Het boek is dan niet alleen een stamboom, maar bevat ook de geschiedenis over het dagelijkse leven van Ommenaren in lang vervlogen tijden. Vooral aan de briefwisseling tussen mijn grootvader Nardus Grootenhuis en zijn vriend Peter Oldeman, die destijds in leiden een opleiding volgde tot klokkenmaker, heb ik veel gehad. Zij waren allebei toen allebei een jaar of achttien en hielden elkaar goed op de hoogte van allerlei ondeugendheden en verliefdheden van de Ommenaren.”

De familie de Ruiter beschreef de familie van Marietje. “Het eerste deel gaat over de familie Willemsen, van de kant van mijn vader, het tweede deel over de familie Schokker, mijn moeders kant”, vertelt Marietje. “Mijn broer was er ooit mee begonnen en mijn man heeft het afgemaakt.’ De familie De Ruiter reisde stad en land af om allerlei gegevens hij elkaar te sprokkelen. “We hebben gezocht in gemeentearchieven en met allerlei familieleden gepraat om zoveel mogelijk gegevens boven water te krijgen. Wij komen uit Varsen, dus hebben we ook hier bij de HKO heel veel gegevens teruggevonden. Als dank willen we hen een exemplaar van het boek aanbieden.” Beide schrijvers geven het boek uit in eigen beheer. Voor meer informatie kan men terecht bij de HKO.

Bron: Erna Ekkelkamp (Ommer Nieuws) – 9 juni 2010

1 Reactie »

7 juni 2010

Acht generaties Grootenhuis in boekvorm vastgelegd

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    4.981 keer gelezen.

De geboren en getogen Ommer Adriaan Grootenhuis (1932) heeft acht generaties Grootenhuis met allerlei wetenswaardigheden over zijn geboortestad Ommen in boekvorm vastgelegd.

 

Foto: Roelof tot Corneel en Wander Grootenhuis
Het eerste boek van het stamboomonderzoek van 1740 tot 2010 heeft Grootenhuis aangeboden aan het bestuur van de Historische Vereniging Ommen.

De geschiedenis van de familie Grootenhuis begint aan de Brugstraat 27 in Ommen waar de familie sinds 1750 gewoond en gewerkt heeft. Het monumentale pand met de mooie gebogen ramen is beter bekend als café De Herberg. Toen Bernardus Johannes in 1921 overleed zette echtgenote Maria Adriana Jongerius tot 1927 de slijterij, galanterieënwinkel en café voort. Zelf stond ze achter de tap wat toen café Grootenhuis heette. In 1927 werd het café verhuurd aan Gerrit Massier en Petrus Hendrikus Siero, in het huurcontract omschreven als: ‘Een koffiehuis met schuur, pakhuis en erf aan de Brugstraat en Kerkstraat te Ommen, benevens de in het vergunningslokaal aanwezige tapkast en toonbank’.

In 1952 nam Everhard Siero het café over van zijn moeder. Na het overlijden van Everhard Siero werd de zaak tot 1972 voorgezet door weduwe Riek Kiekebosch tot 1972. Daarna werd de zaak verhuurd aan achtereenvolgens Hulsegge en Kelder tot het in 1983 met het pleintje aan de Kerkstraat werd verkocht. Voordat het huidige pand aan de Brugstraat werd gebouwd viel het op 16 mei 1913 ten prooi aan een felle brand. De brand was ontstaan op de zolderverdieping waar oom Marinus Grootenhuis een broedmachine had staan, die door een petroleumkachel verwarmd werd. Na de brand waren vijf panden in as opgegaan, waaronder het belendende perceel van Salomon de Haas. Direct na de brand werden de plannen voor een vernieuwd café goedgekeurd. Lees meer »

3 Reacties »