микрозаймы

4 november 2014

Ommerschans, 'het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen'

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.906 keer gelezen.

Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’, die in plaats van te werken liever hun hand ophouden.

 Foto: Wil Schackmann
De Ommerschans, het eerste landelijke gesticht voor luilevende armen.

Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 opgerichte bedelaarsgesticht ‘De Ommerschans’ zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere, en van Brussel tot Utrecht, worden de bedelaars naar dit nieuwe instituut ‘opgezonden’.

Wil Schackmann schreef het boek ‘De bedelaarskolonie’, met als ondertitel ‘De Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen’. Dankzij zijn kennis van het archief kan hij niet alleen de dagelijkse gang van zaken in het gesticht beschrijven, maar weet hij ook veel van de bewoners op de voet te volgen. Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details.

En met opmerkelijke conclusies. “Wie op zoek wil naar de oorsprong van de Nederlandse verzorgingsstaat”, schreef het Historisch Nieuwsblad, “moet deze studie van Wil Schackmann lezen.” Want in plaats van door mensen die iets fout (bedelen) hebben gedaan, wordt het gesticht vooral bevolkt door mensen die in de gewone maatschappij niet mee kunnen komen.

Bron: Wil Schackmann – 4 november 2014

Reageren »

15 oktober 2014

Tradities in Ommen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.531 keer gelezen.

 OMMEN – Ommer tradities zijn nu ook vastgelegd in een boek.

Marinus Koggel bakt zuute plassies
Foto: Harry Woertink

Daarbij gaat het onder anderen om het eiertikken met Pasen, Zuute plassies – een typisch Ommer broodje – of het vouwen van jubileumroosjes. Verantwoordelijk voor de uitgave ‘Tradities in Ommen’ is de IJsselacademie. Het boekwerk wordt gepresenteerd op dinsdag 4 november om 20.00 uur in het Hervormd Centrum in Ommen tijdens een bijeenkomst van de Historische Kring Ommen (HKO) en de IJsselacademie. Auteur Elleke Steenbergen en projectleider Ewout van der Horst zullen deze nieuwe publicatie toelichten. Het eerste exemplaar is voor de Ommer wethouder Ko Scheele.

Voor de samenstelling van het nieuwe boek zijn HKO’ers een jaar lang op pad geweest om het levend erfgoed in Ommen fotografisch vast te leggen. Ze zijn in kaart gebracht met de bedoeling ze voor nieuwe generaties te bewaren. Daarbij gaat het om gebruiken en ambachten en ook over zaken als feesten en streekgerechten. De resultaten zijn samengevat in een fraai boekwerk. Na de presentatie worden de tradities ook in de praktijk uitgevoerd. Er is gelegenheid om eieren te tikken en jubileumroosjes te vouwen. Ook worden de bezoekers getrakteerd op een smakelijke zuute plassie.

Voor meer informatie over zuute plassies, zie artikel: Ommen historisch belicht (5) Ommer zuute plassies

Bron: Harry Woertink – 15 oktober 2014

Reageren »

10 november 2013

Boerderijenboek voor Salland verschenen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.443 keer gelezen.

Het mag met recht een standaardwerk genoemd worden. Met een gewicht van 1,8 kilo, 320 pagina’s en meer dan 500 afbeeldingen is Boerderijen in Salland een boek dat zijn weerga niet kent.

 Boerderijen in Salland
Afb.: Stichting Sallands Erfgoed

Stichting Sallands Erfgoed presenteerde het boek vrijdag 8 november, tijdens een drukbezochte bijeenkomst op de oudste boerderij van de regio in Windesheim. De Stichting maakt zich hard voor behoud en vernieuwing van het agrarisch erfgoed. Er zijn nog een paar duizend historische boerderijen in Salland. Met hun langgerekte vorm, rietgedekte daken en vele bijgebouwen zijn ze bijzonder karakteristiek voor het landschap. Maar eigenlijk was er bijzonder weinig over deze panden bekend.

Nu ligt er een kloek en kleurrijk boek, van de hand van Everhard Jans, Ewout van der Horst en Robert Kemper Alferink. Het boerderijenboek vormt het sluitstuk van een jarenlang onderzoek naar de karakteristieken van het agrarisch erfgoed in Salland. Het geeft de historische ontwikkeling en bouwkundige constructie van de boerderijen weer. De lezer leert op basis van uiterlijke kenmerken de ouderdom en ontstaansgeschiedenis van het pand inschatten. Ook zijn alle mogelijke bijgebouwen op het erf beschreven.

De beschrijvingen worden afgewisseld met interviews met huidige boerderijbewoners: van families die nog dezelfde naam dragen als hun boerderij tot nieuwkomers uit het westen die hun droomplek in Salland hebben gevonden. Naast een boer met nog twee koeien in het achterhuis komt een echtpaar met 400 koeien aan het woord. Tweederde van het boek bestaat uit beeldmateriaal: honderden foto’s, prenten, plattegronden en schetsen zijn in de uitgave verwerkt. Voor elke Sallander wat wils en bekends. Bij de samenstelling van het boek is samengewerkt met historische verenigingen uit de regio. Zij hebben een paar jaar geleden kandidaten aangedragen voor de verkiezing van mooiste boerderij van Salland. Veel van deze boerderijen keren prominent in het boek terug. Ook hebben de verenigingen historisch beeldmateriaal aangeleverd voor het boek en de teksten meegelezen. Lees meer »

1 Reactie »

19 oktober 2013

Grote opruiming bij Palthehof

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.204 keer gelezen.

voorkantpalthehofb6.jpgMuseum Palthehof in Nieuwleusen houdt deze week grote opruiming.

Er moet ruimte geschapen worden en daarom gaan alle tweedehands boeken en eigen uitgaven voor de helft van de prijs in de opruiming. In deze laatste week van dit seizoen worden oude stripboeken, schoolboekjes, kerstboekjes, romans enz. en alle kwartaalboeken en eigen boeken met 50 procent korting verkocht.

Wie goedkoop aan mooie boeken of strips wil komen moet er dus nu bij zijn. Er is keuze uit allerlei genres. In totaal betreft het enkele honderden boeken. De verkoop vind plaats tijdens de openingsuren op woensdag tot en met zaterdag 26 oktober van 13.30 tot 17 uur. Na zaterdag is het museum gesloten.

Bron: Museum Palthehof – 19 oktober 2013

Reageren »

13 september 2013

Rollecateboek verschenen

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.341 keer gelezen.

Het boek “Rollecate vereeuwigd” is verschenen. Deze maand is het precies honderd jaar geleden dat in Den Hulst (Nieuwleusen) de opleiding tot landbouwhuishoudlerares van start is gegaan.

voorkantpalthehofb6.jpgBaron van Dedem had voor de opleidingsschool zijn landgoed Rollecate in Den Hulst beschikbaar gesteld. De school kreeg dan ook de naam Rollecate en mevrouw Theda Mansholt werd de eerste directrice. Tot 1931 bleef de school gevestigd op het vrij afgelegen landgoed. Daarna verhuisde de opleiding naar Deventer waar de naam Nieuw-Rollecate werd. Het gebouw in Deventer bestaat nog steeds.

Het boek over de honderdjarige geschiedenis van de school bevat veel foto’s en verhalen. Het is een full-color uitgave van 160 bladzijden met harde kaft. Een groot deel van de oplage heeft zijn weg naar de lezer al gevonden. Het boek is in Deventer uitgegeven en te koop. Zolang de voorraad strekt is het ook in museum Palthehof in Nieuwleusen te koop voor € 22,50.

Bron: Museum Palthehof – 13 september 2013

Reageren »

2 juli 2013

De bedelaarkolonie – nieuwe feiten over de geschiedenis van de Ommerschans

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.383 keer gelezen.

 De bedelaarskolonie – De Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen.

Er zijn aan het begin van de negentiende eeuw in ons land ‘luilevende armen’ die in plaats van te werken liever hun hand ophouden. Men noemt ze ‘ene grief voor onze natuur, luije buiken, onbeschaamde deugnieten, zedelooze voorwerpen’. In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden’. Maar zijn het wel allemaal bedelaars?

Met veel liefde voor het onderwerp en de mensen die er een rol in spelen, en met oog voor vermakelijke details, vertelt Wil Schackmann in zijn boek De bedelaarskolonie het verhaal van het gesticht en zijn bewoners. Met verrassende conclusies.

De bedelaarskolonie is vanaf eind mei 2013 verkrijgbaar in de boekhandel en bij internetwinkels. De site debedelaarskolonie.nl geeft nadere informatie over het boek en de schrijver. Op de onderste pagina’s geeft Wil Schackmann de verantwoording van de in zijn boek gebruikte bronnen en citaten, en extra informatie over zijn onderzoek in de archieven van de Ommerschans.

Bron: Wil Schackmann – 2 juli 2013

Reageren »

19 juni 2013

Boek over 100 jaar Rollecate

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    2.659 keer gelezen.

Omdat het in september honderd jaar geleden is dat in Den Hulst (Nieuwleusen) de opleiding tot landbouwhuishoudlerares van start is gegaan, wordt er een boek uitgegeven over 100 jaar Rollecate.

 Foto: Museum Palthehof
100 jaar opleiding Rollecate

Baron van Dedem had voor de opleidingsschool zijn landgoed Rollecate in Den Hulst beschikbaar gesteld. De school kreeg dan ook de naam Rollecate en mevrouw Theda Mansholt werd de eerste directrice. Tot in 1931 bleef de school gevestigd op het vrij afgelegen landgoed. Daarna verhuisde de opleiding naar Deventer waar de naam Nieuw-Rollecate werd. Het gebouw in Deventer bestaat nog steeds. Stichting Rollecate Beheer, een collectief van buurtbewoners in Deventer, geeft het boek uit. Voor het boek heeft men gebruik gemaakt van gegevens en foto’s uit het archief van museum Palthehof in Nieuwleusen. Verschillende foto’s uit de eerste jaren van de school zijn in het boek geplaatst. De voorinschrijving is gestart, het boek verschijnt op 7 september 2013. Tot 1 augustus 2013 is het boek te bestellen voor € 17,50. Daarna is de prijs € 22,50. Bestellen en meer informatie via de website www.rollecate100jaar.nl.

Van lerares huishoudkunde tot milieukundestudent, van opleidingstuin tot buurtgroen en van schoolgebouw tot atelierruimte. Dit boek biedt een kijk op Rollecate vanuit verschillende perspectieven. Aan de hand van negen hoofdstukken gaat u stapsgewijs door honderd jaar Rollecate. In 1913 gestart op het landgoed De Rollecate in Den Hulst (Nieuwleusen) en sinds 1930 aan de Tesschenmacherstraat in Deventer. Via foto’s, verhalen en anekdotes ontstaat een beeld van de schoolcultuur, de schoolsystemen, de lol van de studenten onderling, de feestavonden, de functie van het gebouw in en na de oorlog, haar connecties met de buurt en landbouwschool, de architectuur en uitbreidingen van het gebouw en wat zich heeft afgespeeld in de tuin. Acht bewoners uit het Rollecatekwartier in Deventer – zoals de omgeving van het gebouw tegenwoordig heet – hebben het initiatief genomen om het boek samen te stellen. Uit nieuwsgierigheid, bewondering voor het gebouw en vooral omdat zij de tuin koesteren als groene ontmoetingsplaats voor jong en oud. Lees meer »

1 Reactie »

4 april 2013

Activiteiten van de stichting 't Lemels Arfgoed

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.614 keer gelezen.

logo-t-lemels-arfgoed.jpgDe stichting ’t Lemels Arfgoed organiseert dit voorjaar voor haar leden een excursie naar de Lemelerberg en een open dag bij de familie Trip.

Donateurs van ‘t Landschap Overijssel en stichting ’t Lemels Arfgoed worden in het kader van Park 1813 en 200 jaar koninkrijk uitgenodigd voor een excursie over de Lemelerberg. Tijdens deze excursie is er speciaal aandacht voor cultuurhistorie. De excursie wordt gehouden op 13 en 20 april 2013. De start is bij restaurant De Lemelerberg, deelname is gratis en na afloop kunt u genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. Er is plaats voor maximaal 25 personen per keer. Aanmelden is daarom noodzakelijk, via info@landschapoverijssel.nl of telefonisch via (0529) 401731.

Open dag bij de familie Trip
Op zaterdag 27 april organiseert stichting ’t Lemels Arfgoed samen met de familie Trip een open dag aan de Ledeboerweg 1. De familie Trip bezit een uitgebreide verzameling van oude landbouwwerktuigen en een enorme verzameling handgereedschap. Donateurs van ’t Lemels Arfgoed worden van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De deuren staan vanaf 10.00 uur wagenwijd open en sluiten om 16.00 uur. Vanaf 14.00 zullen de Bargzangers nog een mini concert geven.

Boekje ’t Lemels Arfgoed uitgave 2013 deel 1
Het boekje wat dit voorjaar zal verschijnen, gaat volledig over de Lemelerberg en Park 1813. De datum van verschijnen is nog niet bekend. Het kan zijn dat dit pas medio juni gaat gebeuren.

Bron: Stichting ’t Lemels Arfgoed – 4 april 2013

Reageren »

31 maart 2012

Binnenkort de 500e abonnee van 't Zuute Plassie

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.582 keer gelezen.

Binnenkort hopen wij de 500e abonnee te verwelkomen voor ’t Zuute Plassie. En dat is voor ons reden om de 500e abonnee feestelijk te verwelkomen met een leuk cadeau: de 336 pagina’s tellende Cultuur-historische Atlas van de Vecht.

 De Stichting OudOmmen.nl heeft voor dit boek ook een groot aantal afbeeldingen geleverd. Wilt u als nieuwe abonnee van ’t Zuute Plassie kans maken op dit leuke cadeau: de 336 pagina’s tellende Cultuur-historische Atlas van de Vecht. Meld u zich dan snel aan als abonnee voor ’t Zuute Plassie, en wie weet bent u de 500e abonnee.

De nieuwsbrief ’t Zuute Plassie heeft inmiddels een behoorlijke geschiedenis achter de rug, en een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Vijf jaar geleden begonnen als een bescheiden nieuwsbrief bij OudOmmen, maar inmiddels uitgegroeid tot een bulletin met circa 10 pagina’s, met een aantal vaste rubrieken zoals:- OldOmmer Ni’js, – 50 jaar geleden, – Streekmuseum uitgelicht, – Uit het archief van Jan Lucas, – Fotospecial van uitgeverij JosPe. Allerlei interessante artikelen, fraaie afbeeldingen en foto’s, die te maken hebben met Ommen, kortom te veel om op te noemen in enkele regeltjes. Daarom nodigen wij belangstellenden van harte uit om zich te abonneren op ’t Zuute Plassie. Dan hoeft u in ieder geval niets meer te missen, en blijft u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die te maken hebben met de rijke historie van Ommen.

Het verhaal achter ’t Zuute Plassie
’t Zuute Plassie is een zoet broodje, en al anderhalve eeuw een typisch Ommer lekkernij, en ook de naam van de Nieuwsbrief van OudOmmen. De Ommer zuute plassies zijn ronde en zoete broodjes uit Ommen. Deze broodjes zijn al anderhalve eeuw typisch Ommer lekkernij, en worden gebakken rond de tijd van Sinterklaas door de Ommer warme bakkers. De Zuute Plassies gaan letterlijk en figuurlijk als zoete broodjes over de toonbank, en worden heel veel verkocht. Lees meer »

Reageren »

14 maart 2012

Kwartaalblad “Ni’jluusn van vrogger” met groot familiefeest in oorlogstijd

Categorie: Boeken & Tijdschriften.    1.796 keer gelezen.

In het maartnummer van het kwartaalblad van de Historische Vereniging “Ni’jluusn van vrogger” wordt aandacht besteed aan de 5000ste inwoner van de gemeente die onlangs Abraham zag.

voorkantpalthehofb6.jpgMet zijn geboorte bereikte Nieuwleusen destijds een belangrijke mijlpaal. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de gelukkige ouders diverse geschenken voor hun zoon kregen aangeboden. In het derde deel van een serie vertelt Margje Hendriks over haar jeugd aan Het Pad. Het gezin vertrok in de vijftiger jaren naar Canada en van daar heeft de schrijfster haar herinneringen over Nieuwleusen aan het papier toevertrouwd. Het is verbazend hoeveel zij zich tot in detail nog weet te herinneren. Zo beschrijft ze in dit deel nauwkeurig de situatie in en rondom hun kleine woning aan het Ruitenveen. Het verhaal roept veel herkenning op. Verder is in het blad te lezen dat Henk Tiemens een nieuw pak zou krijgen van onbrandbare stof en hoe het uiteindelijk toch een in Twente gekocht pak werd.

Gé Hengeveld schrijft over een groot familiefeest in oorlogstijd en Johan van Dorsten over een dagje uit met zijn vader. Toen ze tegen twaalf uur ’s nachts pas thuis kwamen, kregen ze van moeder de vrouw behoorlijk de kous op de kop. Waarom het zo laat werd, leest u in zijn dialectverhaal. Ook is een verhaal opgenomen van de in Den Hulst geboren en destijds landelijk bekende prof. Jan Waterink. Hij schrijft in “De parabel van olde Albert” over een koeherder en zijn kudde. Vanwege het 100 jarig bestaan van de Bijenhoudersvereniging Nieuwleusen en omstreken is een tweede deel van een algemeen verhaal over bijen en bijenhouders te lezen. In het volgende nummer zal aandacht aan de geschiedenis van deze honderdjarige worden besteed.
Losse nummers van het kwartaalblad zijn tijdens de openingsuren te koop in museum Palthehof (vanaf 6 april) en bij de boekhandels De Blijde Boodschap en The Read Shop in Nieuwleusen.

Bron: Museum Palthehof – 14 maart 2012

Reageren »